Συναρτήσεις, επανάληψη καλοκαιρινής προετοιμασίας

of 37/37
Μαθηµατικά Γ’ Λυκείου Οι λύσεις στην σελ 12 mathhmagic.blogspot.gr ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΗΤΑΛΑΣ Γ.,∆ΡΟΥΓΑΣ Α.,ΧΑ∆ΟΣ Χ.,ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ξ.,ΠΑΤΣΗΣ Σ. 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μήταλας Γ , Δρούγας Α. ,Χάδος Χ. ,Γερμανός Ξ., Πάτσης Σ. f(x)=lnx 2 g(x)=2lnx f=g???? ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μια προσφορά του Σ.Ο.Κ.Ο.Ν Ο ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • date post

  12-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  7.751
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Συναρτήσεις, επανάληψη καλοκαιρινής προετοιμασίας

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 1

  : , . , . , ., .

  f(x)=lnx2

  g(x)=2lnx

  f=g????

  ,

  ....

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 2

  1) , ,,....

  2) , .,

  3) , .,

  4) , ,

  5) , .,

  6) , .,

  7) , .,

  8) , . ,

  9) , ,

  10) ,. . ,

  11)-, . ,

  12)-, .. ,

  13)-, ..,

  14) 1,2,3, .,

  15) 1000+1 , .,

  16) , & .,

  17) , ....,study4exams,

  18) , ,

  19), .

  20) . ,.,

  21) ,-,

  22) .. .

  23),.,

  24), .

  25) , Spivak M. ,.

  26) . ,

  27)Problems in Calculus ,..Maron,Mir Publisher

  28) , .,

  29) , ...

  30) , ,

  31) , .,

  32) , . ., . , . , .

  33)Problem book:Algebra and Elementary functions, Kutepov A.,Rubanov, MIR Publishers

  34) ,

  35)The theory of functions of a real variable, R.L.Jeffery

  36)A Problem book in mathematical analysis,G.N Berman

  37) Bad problems in Calculus, A.G .Drolkun

  38) 1,2,3 .,.

  39) , .,

  40) , ..

  41) ,.

  42) .

  43) ,

  44)Differential Calculus ,.Ball

  45)Calculus,E.Swokowski

  46)Problems in Algebra ,T.Andreesku, Z.Feng

  47) , .. .

  48)O (Lisari team)

  49) , ,,,

  ( qr-code)

  .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 3

  , , , , , 1-1, ..

  1. i) ,

  ii) g(x) 2 ) +0, . v) Cg Cf y=x ) +0, . ;

  2. f 0,1 .

  g : = + +g(x) f(x 2) f(ln x) 1

  3. ( )+ f : 1, =

  1f( ) ,

  3.

  ff .

  4. ( )

  i) f :

  = 2(fog)(x) 9 x x 3,3 , = 2g(x) x

  ii) f :

  = +(gof)(x) 4x 13 >x 0 , =f(x) ln x .

  iii) f , :

  =(gof)(x) x x , = 2g(x) 1 x .

  5. f : (5, 13), (7, 11).

  i) f.

  ii)

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 4

  6. . f . f

  , , > 0 f , .

  . g : = 0x x ,

  g = 0x x .

  7. f : .

  ) f .

  ) :

  =g(x) f(x) =f(x)

  h(x) lnx

  8.

  + .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 5

  14. , :f g :

  ( ) 2 3 ( 1) 1g x x x g x x+ + + x (1)

  2( )4

  af x x= , x 2

  Cf 4y = .

  :

  i) ( ) 3g x x= , x

  ii) 1a = iii) , Cf Cg , ().

  15. 1-1.

  i) = +

  xf(x)

  3 x ii) = + xf(x) 2x ln(2 e ) iii)

  =

  +

  3x 2f(x)

  2x 1.

  16. 1-1.

  i) =+2

  2xf(x)

  x 1 ii) = f(x) x 1 2 iii) = +f(x) (x 3)(x 1) 2017

  17. 1-1;

  i) . f

  .

  ii) . f

  .

  iii) 1000 . f

  .

  iv) .

  , . f

  .

  18. i) f : ff .

  ii) + =2f(f(x x)) f(f(2)) 0 .

  iii) + >f(f( x 1) f(2)) f(0) .

  19. f ,g : .

  i) gof 1-1 f 1-1.

  ii) fof 1-1, f 1-1 .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 6

  20. f : 1-1 :

  (1) 2( ) (3 ) ( ) f x f x f x x

  21. f 1-1 :

  (1) ( ) (1 ) ( )f x f x f x = + x :

  i ) 0 = ii) (1 ) 1f =

  22. f ,g :

  (1) = + +5(gog)(x) 13g(x) 14f(x 3) x

  f 1-1

  i) g 1-1.

  ii) + + = + 3g(f(x) x x) g(f(x) 4x 2)

  23. f : , . :

  i) =f(0) 0

  ii) + >2(x x)f(x) 0 x 0 .

  24. 1-1

  (, ) .

  i) = f(x) 3x 1 ii) = +f(x) x(x 2) 1 iii) = +2x 3f(x) e 4

  iv)

  =

  2x 9f(x)

  x 1 v) = +f(x) ln(x 1) vi) =

  xxf(x)

  2

  25. f : : (1) = f(f(x)) x x

  :

  i) f 1-1.

  ii) = f( ) = 1f (x) f(x) x .(* = f( ) ;)

  iii) H f .

  iv) bonus =f(0) 0 f .

  26. f : = f( ) ,

  (1) = +f(f(x)) f(x) 3x x

  i) f

  = 11

  f (x) (f(x) x)3

  x

  ii) =f(1) 2 1f(2), f (5) .

  27. f : = f( ) ,

  + = +3(f(x)) 4f(x) x 8 x

  i) f 1-1.

  ii) f-1.

  iii) f-1 .

  iv) + =3x 4x 8 0 1,36. Cf xx , yy

  v) >3f(x ) x

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 7

  28. f :

  = + +2xf(x) e x 2 , x

  i) Cf yy.

  ii) f 1-1.

  iii) 1f (3) .

  iv) Cf =y 3 ( ) +x 0, . 29. = + + + + 2f(x) (x 2) lnx ( 2) 2 , ( ) = +x A 0, , = f(A) .

  f (1,) :

  i) ==1.

  ii) f .

  iii) >1f (x) x .

  30. f : : f

  f

  f

  i) f .

  ii) f-1 .

  iii) f-1 .

  iv) Cf-1 xx.

  31. f. f 1-1.

  .

  i) f-1

  ii) =1f (1) ........

  iii) = 1f (....) 3

  iv) f-1 =1f (.......) ........

  v) f-1 =1f (.......) ........

  v) f-1

  32. f : :

  + + + + x x 1f(x) e 1 x 1 f(x 1) e

  x (1)

  i) = + xf(x) e x,x

  ii) f .

  iii)

  ) =1f (x) x ) = 1f (x) x 3

  iv)

  ) 1f (x) x ) 1f (x) x 1

  v) 1Cf ,Cf .

  vi) 1f . vii)

  + = +x x x xf(2017 ) f(2019 ) f(2018 ) f(2020 )

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 8

  33. f : :

  + + =3f (x) 2f(x) x 3 0 x (1)

  i) f .

  ii) Cf xx 3.

  iii) =1f (x) 3 .

  iv) f .

  v) f , :

  ) f.

  ) :

  + > x 1f(e lnx) f(2 x)

  34.

  +

  =2x 2x

  f(x)

  , x

  , 2

  . +

  =

  3 7

  2 3 :

  i) = 1

  2

  ii) = + f(x) x x 1,x

  B. f

  0,

  2.

  . f .

  i) 1fC =y x .

  ii) 1fC fC .

  35. f :

  (1,1),(2017,2017) =1f f . i) f.

  ii) =f(x) x x .

  35. (bonus) ( )+ f : 0, >x 0 :

  (1) =f(x)f(e ) lnx . f.

  36. f ,g,h : :

  +

  = +

  2

  10x f(x) ,x

  x 25

  = g(x) x ,x

  . i) ( ) + 2226 f(1) 20( 5) 0 . ii) H Ch Cg 5 1

  h.

  . = 0 , : i) f =x 5 . ii) h . (; )

  iii) f h .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 9

  37. ( )+ f : 0, ) +2, f(x) 2 >x 0 x 2 . =f(f(x) 1) 2 .

  38. ( )+ f : 0, ) +2, =f(2) 2 f ( 0,2 ) +2, . =f(f(x) 1) 2 .

  39.

  f : .

  i) f 1-1

  .

  ii) f-1. iii) :

  +

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 10

  44.

  = >e

  f(x) ln ,x 0x

  , = +

  x

  x

  eg(x) ,x

  e 1

  i)

  = +

  x

  1g(x) 1 ,x

  e 1 g .

  ii) g 1g .

  iii) 1g of .

  iv) >1(g of)(x) 0 .

  v) + g(x) g( x) x.

  vi)

  + + + + + =1 1 1

  g(ln 2017) g(ln 2016) g(ln 2015) g(ln ) g(ln ) g(ln ) 32017 2016 2015

  vii) * , :

  + + +

  + + +

  ++

  2 2

  2 2

  4 g( 2020) 2 8 4 g(2020)

  2 8 4 g(2020) 4 g( 2020)

  e e

  e 1e 1

  45. = + xf(x) g(x) e 1 , x

  . g : :

  = g( )

  x g(g(x)) g(x) x

  = + xf(x) x e 1 , x

  B. i) = xe x 1 ii) + >f(f(x) 1) f(1)

  . h : = + h(x)(x) h(x) e ,x

  =(0) 1 , :

  i) h .

  ii) Ch .

  iii)

  = +(hof)(x) h(x 3)

  46. f: (1,2) (3,-2)

  i) f(1) f(3)

  ii) f.

  iii) +

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 11

  48.( 2006) f: 2f(x) ( 2) 2x= + 2x

  i) f 1-1.

  ii) -1f f .

  iii) f -1f y x= .

  iv) fC 1fC . fC

  y x= 1

  6, fC -1fC .

  49*. f :

  ( )+ +33f(x x) x f(x) f(x) x (1) i) = +3g(x) x x

  i) = 1f g .

  50. f : :

  >f (x)e x 0 , x

  =f(x)f(x)

  1e 2x

  e, x

  i) = + +2f(x) ln(x x 1) .

  ii)

  =x xe e

  g(x)2

  .

  ) g .

  ) = (gof)(x) x,x .

  ) () f .

  iii) (Bonus) f (ii).

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 12

  1. i) B Cg y=2.

  = =x 0

  g(x) 2 ... x 4 B(2,4)

  Cf y=2.

  = = + + = >

  f fff

  x 1

  D {x D / f(x) D } {x 1, / f(x) 1, }

  f(x) 1

  x 1 , f (x) 1> x > 1, =ffD .

  ff .

  hx D

  ( ) fh x D

  hx D

  ( ) fh x D

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 13

  4. i) x 3,3 = = 2 2 2f(g(x)) 9 x f( x ) 9 x .

  = 2u x 0 : = +f(u) 9 u

  f = +f(x) 9 x [ ]= Df 9,0

  ii) ( )= +fD 0, : ( )= +gofD 0, ( )= + = > g ggof fD {x D f(x) D } 0, {x 0 ln x D }/ / f(A) f , gln x D g gf(A) D D = gD .

  >x 0 = + = + = +(gof)(x) 4x 13 g(f(x)) 4x 13 g(ln x) 4x 13

  : = = uu l n x x e , = +ug(u) 4e 1

  g, = +xg(x) 4e 13 = Dg

  .

  iii) = gD 1,1 =g fD

  = gfg f ff(x) DD {x D } D/

  =g fD , :

  =g f f f fD D D D

  x :

  = = =

  =

  22

  2 2

  1 f (x) 0(gof)(x) x g(f(x)) x 1 f (x) x

  1 f (x) x (1)

  (1) : = = = = 2 2 2 2 2 2 2 21 f (x) x f (x) 1 x f (x) x f (x) x 0

  + = = = (f(x) x)(f(x) x) 0 f(x) x f(x) x (2)

  (2) .

  :

  =

  x,xf(x)

  x,x .

  .

  5. i) f = =f(5) 13,f(7) 11 >f(5) f(7) f

  .

  ii) < < < f(f(x) 6) 2 f(7) f(f(x) 6) 2 11 f(f(x) 6) 13

  < > > > < f f

  f(f(x) 6) f(5) f(x) 6 5 f(x) 11 f(x) f(7) x 7

  iii) + + + f1 1 1

  f(x ) f(f(7) 9) 0 f(x ) f(f(7) 9) x f(7) 9x x x

  + + + + >

  2 21 1 1 x 2x 1 (x 1)x 11 9 x 2 x 2 0 0 0 x 0

  x x x x x

  6.

  . 1 2x ,x , > > > >

  < < >x 0f(x)

  0 xf(x) 0x

  :

  > >x 0 f(x) 0 >xf(x) 0

  < xf(x) 0

  h = hD {0}

  8. i) f = + 21f (x) x 2x 2 , ,

  ( , ) + ,

  0 f . :

  0 0

  = 0 f = = 2f (x) x 2 2

  = 0 . < f

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2x x x x 2 x 2 x f(2 x ) f(2 x ) f(2 x ) f(2 x ) (3)

  (1)+(2)+(3): + + < + + f(0) 0 .

  .

  .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 15

  ii) x 2x1

  f(x) 0 f(f(x)) f(0) e6

  (2), (2)

  x . 1x

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 16

  (1)2 2

  0

  22

  1 1 1( ) 3 4 12

  42 4 2

  1 ( 2) 8 0 8( 2) 8 2

  4 2 4 2 4 2

  = = + =

  + += + = =

  = 2 = 2 = 1 = 0(2,1) : 3 0x y = , Cg .

  : 0( ) 2 ( )AB = ,.

  15. i) f . 1 2x ,x =1 2f(x ) f(x ) (1)

  = =+ + + +

  1 2 1 2

  1 2 1 2

  x x x x

  3 x 3 x 3 x 3 x 1 2x ,x .

  :

  1 2x ,x 0 = = + = + =+ ++ +1 2 1 2

  1 2 1 2 1 2 1 2

  1 21 2

  x x x x3x x x 3x x x x x

  3 x 3 x3 x 3 x

  x2 e 0 x )

  1 2x ,x =1 2f(x ) f(x ) (1)

  + = + + = + 1 2 1 1 2 2x x 2x x 2x x1 22x ln(2 e ) 2x ln(2 e ) lne ln(2 e ) lne ln(2 e )

  + +

  + + +

  = = + = + + + + +

  + = + =

  1 2 1 2

  1 1 2 2 2 1

  1 2 1 2

  1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2

  2x 2x 2x 2x2x 2x x 2x 2x x

  x x x x

  2x 2x x 2x 2x x 2x 2x x x x x

  e e e eln ln 2e e 2e e

  2 e 2 e 2 e 2 e

  2e e 2e e 0 2(e e ) e (e e ) 0

  ++ + + + + + = + + =

  x x x x1 2 1 2

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

  2(e e ) e ) 0x x x x x x x x x x x x x x2(e e )(e e ) e (e e ) 0 (e e )(2(e e ) e ) 0

  = =1 22x 2x 1 2e e x x , f 1-1.

  iii) f 1

  { }2

  . ( + 1

  2x 1 0 x2

  )

  1 2x ,x

  ( )( ) ( )( ) = = + = + + +

  1 21 2 1 2 2 1

  1 2

  3x 2 3x 2f(x ) f(x ) 3x 2 2x 1 3x 2 2x 1

  2x 1 2x 1

  + = + = =2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 26x x 3x 4x 2 6x x 3x 4x 2 7x 7x x x , f 1-1. 16. i) . ;

  f . 1 2x ,x =1 2f(x ) f(x ) (1)

  = + = + + = + = + +

  2 2 2 21 21 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 22 2

  1 2

  2x 2xx x x 2x x x x x x x x x 0 x x (x x ) x x 0

  x 1 x 1

  = = =

  = =

  2 1 2 12 1 1 2

  1 2 1 2

  x x 0 x x(x x )(x x 1) 0

  x x 1 0 x x 1 (2)

  (2)

  1 2x ,x ,

  = =1 2

  1x 3,x

  3 :

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 17

  = =+

  = = = = ++

  2

  2

  6 6f(3)

  3 1 102 2 2

  1 63 3 3f( )1 103 101 119 93

  ii) = =f(3) 0,f( 1) 0 .

  iii) =f(3) f(1)

  17. i) 1-1

  ii) 1-1

  iii) 1-1

  iv) 1-1

  18. i) =fofD

  1 2x ,x < > < f f

  1 2 1 2 1 2x x f(x ) f(x ) f(f(x )) f(f(x )) ff

  .

  ii) + = + = 2 2f(f(x x)) f(f(2)) 0 f(f(x x)) f(f(2))

  + = + = + = = = fof fof 1 1

  2 2 2(fof)(x x) (fof)(2) x x 2 x x 2 0 x 1 x 2

  iii) + > + < + < + > f f

  f(f( x 1) f(2)) f(0) f( x 1) f(2) 0 f( x 1) f(2) x 1 2 > x 1

  x

  19. i) 1 2x ,x

  = = = =gof 1 1

  1 2 1 2 1 2 1 2f(x ) f(x ) g(f(x )) g(f(x )) (gof)(x ) (gof)(x ) x x f :1-1.

  ii) fof 1-1

  1 2x ,x =1 2f(x ) f(x )

  = = = =fof 1 1

  1 2 1 2 1 2 1 2f(x ) f(x ) f(f(x )) f(f(x )) (fof)(x ) (fof)(x ) x x f 1-1.

  f 1-1.

  1 2x ,x ( ) ( )=1 2fof (x ) fof (x )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  = = = =f 1 1 f 1 1

  1 2 1 2 1 2 1 2fof (x ) fof (x ) f f(x ) f f(x ) f(x ) f(x ) x x fof 1-1.

  20. x=0 : 2(0) (3) (0)f f f (1)

  x=3 : 2(3) (0) (3)f f f (2)

  (1)+(2) 2 3 2 2 22 (0) (3) (0) (3) 0 (0) (3) 2 (0) (3) 0 ( (0) (3)) + + f f f f f f f f f f

  (0) (3) 0 (0) (3)f f f f = = , f 1-1.

  21.

  i) H (1) 0x = : (0) (1) ( )f f f = H (1) 1x = : (1) (0) ( )f f f = +

  1 1

  ( ) ( ) 0f

  f f

  = + = + =

  ii) (1) : ( ) (1 ) ( )f x f x f = x (2) x = : ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( ) 0 ( )( (1 ) 1) 0f f f f f f f f = = =

  ( ) 0f = (1 ) 1 0 ( ) 0 (1 ) 1 = = =f f f ( ) 0f = (2) ( ) (1 ) 0f x f x = x f x ( 0 1) 1-1 ,

  (1 ) 1f = .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 18

  22. i) x = + + = +5 5(gog)(x) 13g(x) 14f(x 3) (gog)(x) 13g(x) 14f(x 3) (2)

  1 2x ,x = =1 2 1 2g(x ) g(x ) g(g(x )) g(g(x ))

  >>> = = 1 2 1 2g(x ) g(x ) 13g(x ) 13g(x ) (+)

  = 1 1 2 2

  g(g(x )) 13g(x ) g(g(x )) 13g(x ) ( ) ( ) = (2)

  1 1 2 2gog (x ) 13g(x ) gog (x ) 13g(x )

  + = + + = + f 1 1

  5 5 5 5

  1 2 1 214f(x 3) 14f(x 3) f(x 3) f(x 3) + = + = =5 5 5 51 2 1 2 1 2x 3 x 3 x x x x

  ii)

  + + = + + + + = + + g 1 1

  3 3g(f(x) x x) g(f(x) 4x 2) f(x) x x f(x) 4x 2

  + = + = = =3 3x x 4x 2 x 3x 2 0 .... x 1 x 2

  23. i)

  ii) f

  > > >

  < < x 0 + = + >2 2(x x)f(x) x(x 1)f(x) 0 ( (1))

  2 2(x x)f(x) x(x 1)f(x) 0 ( (2))

  x 0 : + >2(x x)f(x) 0

  24. i) 1-1 , +

  = 1x 1

  f (x) ,x3

  ii) 1-1, =f(0) f(2)

  iii) 1-1 , ( ) += +1 ln(x 4) 3f (x) ,x 4,2

  iv) 1-1, = f(3) f( 3)

  v) 1-1 , = 1 xf (x) e 1, x

  vi) 1-1, =f(0) f()

  25. i) 1 2x ,x = = = =1 2 1 2 1 2 1 2f(x ) f(x ) f(f(x )) f(f(x )) x x x x f 1-1.

  ii) x 1f (x) = = 1 1 1f(f(f (x))) f (x) f(x) f (x) x .

  (*) 0y . = 0x y : =0 0f(f( y )) y

  = 0 0x f( y ) 0y 0x =0 0y f(x ) .

  f = f( )

  iii) f . 1 2x ,x

  < < < < > f f

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2x x f(x ) f(x ) f(f(x )) f(f(x )) x x x x

  f .

  iv ) (1) x=0 : =f(f(0)) 0

  H (1) =x f(0) : =

  = = = =f(f(0)) 0

  f(f(f(0))) f(0) f(0) f(0) 2f(0) 0 f(0) 0

  (1) x f(x) =

  = = f(f(x)) x

  f(f(f(x))) f(x) f( x) f(x) x

  x 0 x, f(x) .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 19

  26.i) x : = + =f(f(x)) f(x) 3x f(f(x)) f(x) 3x (2)

  1 2x ,x = =1 2 1 2f(x ) f(x ) f(f(x )) f(f(x )) (1)

  = = 1 2 1 2f(x ) f(x ) f(x ) f(x ) (2)

  (1) +(2): = = =1 1 2 2 1 2 1 2f(f(x )) f(x ) f(f(x )) f(x ) 3x 3x x x f 1-1

  = = 1fD f( ) . (1) x 1f (x) :

  ( ) = + = + = = 1 1 1 1 1 1 1f(f(f (x))) f(f (x)) 3f (x) f(x) x 3f (x) f(x) x 3f (x) f (x) f(x) x3

  ,

  x .

  ii) x=1 (1) = + = + =f(f(1)) f(1) 3 1 f(2) 2 3 f(2) 5 =1f (5) 2

  27. i) 1 2x ,x = =3 3

  1 2 1 2f(x ) f(x ) f (x )) f (x )

  >> = =1 2 1 2f(x ) f(x ) 4f(x ) 4f(x ) (+)

  + = + + = + =3 31 1 2 2 1 2 1 24f(x ) f (x ) f (x ) 4f(x ) x 8 x 8 x x f 1-1.

  ii) = = = 1 ffD f(D ) f( )

  (1) y=f(x)

  + = + = + 3 3y 4y x 8 x y 4y 8 , = y f( ) = + 1 3f (y) y 4y 8 , y = + 1 3f (x) x 4x 8,x .

  iii) = = = 1 ffD f(D ) f( )

  1 2y ,y > + > > >f

  x 0 f(x) f(0) f(x) 3 Cf =y 3 >x 0 .

  29.i) = + + + + = + + + = 2 2 2fA C f(1) (1 2) ln1 ( 2) 2 2 2

  + + = + + + = + = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 0 ( 1) ( 1) 0

  = =

  + = = =

  2 2

  1 0 1

  ( 1) ( 1) 0

  1 0 1

  .

  ii) = = 1 :

  = + + + + = + + + + = +f(x) (x 2) ln x 1 (1 2) 2 x 2 ln x 1 1 2 2 x ln x = + >f(x) x ln x,x 0

  >1 2x ,x 0 <

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 20

  >> 1f (x) 0 . >x 0 ,

  > > > >> < > + >>

  f1

  1

  x 0 x 0 x 0 x 0f (x) x 0 x 1

  x f(x) x x ln x 0 ln xf(f (x)) f(x)

  >f f(0) 0f

  1 1f (x) 0 f(f (x)) f(0) x 0

  =

  < < >yxe 0,e 0 )

  1 ffC ,C .

  vi) = = = 1 ffD f(D ) f( )

  1 2y ,y >f

  x x x x2019 2020 f(2019 ) f(2020 ) (+) :

  + > +x x x xf(2017 ) f(2019 ) f(2018 ) f(2020 )

  x = 0

  33. i) (1 )

  + + = + = 3 3f (x) 2f(x) x 3 0 f (x) 2f(x) 3 x x (2)

  1 2x ,x = =3 3

  1 2 1 2f(x ) f(x ) f (x ) f (x )

  >> = =1 2 1 2f(x ) f(x ) 2f(x ) 2f(x ) (+)

  + = + = =(2)

  3 3

  1 1 2 2 1 2 1 2f (x ) 2f(x ) f (x ) 2f(x ) 3 x 3 x x x f 1-1 .

  ii) H (2) x =x 3 +

  + = + = =2f (3) 2 0 x

  3 2f (3) 2f(3) 0 f(3)(f (3) 2) 0 f(3) 0 Cf (3,0)

  xx 3.

  iii)

  = = = =f 1 1

  1 1f (x) 3 f(f (x)) f(3) x f(3) 0

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 22

  iv) 0y 0x =0 0y f(x ) . 0x ;

  ( (2) x 1f (x) + = + = = 3 1 1 1 3 1 1 3f (f (x)) 2f(f (x)) 3 f (x) x 2x 3 f (x) f (x) 3 x 2x f.)

  0y = 3

  0 0 0x 3 y 2y (1)

  + + = + + = + = 3 3 3 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  f (x ) 2f(x ) x 3 0 f (x ) 2f(x ) 3 y 2y 3 0 f (x ) 2f(x ) y 2y 0

  + = + + = 3 3 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  f (x ) y 2f(x ) 2y 0 (f(x ) y )(f (x ) f(x )y y ) 2(f(x ) y ) 0

  + +

  + + = = =2 2

  0 0 0 0f (x ) f(x )y y 2 02 2

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(f(x ) y )(f (x ) f(x )y y 2) 0 f(x ) y 0 y f(x ) .

  v) ) 1 2x ,x > < (2)

  3 3

  1 1 2 2 1 2 1 2f (x ) 2f(x ) f (x ) 2f(x ) 3 x 3 x x x , f

  .

  )>

  + > + < + + x 1g(x) e ln x x 2,x 0 g

  ( )+0, (3) : >

  + + < < < >> < < 1 2 1 2x x x 1 x 1 :

  1 10 0 0 0f(f (x )) f(x ) x f (x )

  =f(x) x x .

  35. 35

  g ( ) =1g g =g(x) x .

  (1) = 1foEof E = =1 1 1Eof f oE (Eof) Eof [ = =1f E ln x

  36. .

  i) ( ) ( )+

  = +

  + + + +

  10 f(1) 2

  262 22 2 10 26 f(1) 20( 5) 0 26 20( 5) 0 10 20( 5) 026

  + + =2 2100 20 20 100 0 0 0 = +

  2

  10f(x) ,x

  x 25

  ii) = + h(x) x 5 1,x

  . i) x f(x) f(5)

  +

  2

  2

  10x 50f(x) f(5) .... (x 5) 0

  50x 25 x

  ii) x : = + =h(x) x 5 1 1 h(5) h x=5

  iii) x = = h(x) h(5) 1 f(5) f(x) =h(x) f(x)

  x = 5 f h (5,1).

  37. :

  > >

  > >

  f(x) 2, x 0f

  f

  x D x 0x 0

  f(x) 1 D f(x) 1 0

  k ) +2, f(x) 2 x 2 : =f(2) 2 : = =f(x) 2 x 2 (1)

  : = = =(1)

  f(f(x) 1) 2 f(x) 1 2 f(x) 3 3

  =1f f = f( )

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 24

  ( ) +1x 0, =1f(x ) 3 .

  38. A. :

  > >

  > >

  f(x) 2, x 0f

  f

  x D x 0x 0

  f(x) 1 D f(x) 1 0

  ( 0,2 :

  = = = =f 1 1

  f(f(x) 1) 2 f(f(x) 1) f(2) f(x) 1 2 f(x) 3 3

  ( 1x 0, 2 =1f(x ) 3 1x 2 . f ( 0,2 . ) +2, 39. i) xx Cf f 1-1.

  f Cf ,

  = f( )

  ii) Cf, Cf-1 =y x

  1f ,

  =y x .

  (-3,0),(0,3) (3,5) =y x

  (0,-3), (3,0) (5,3). ,.

  = =

  ' '0 ( 3)

  13 0

  =

  =

  ' ' : y ( 3) 1(x 0)

  y x 3

  x 3

  = =

  ' '3 0 3

  5 3 2

  =

  = =

  3' ' : y 3 (x 5)

  23 15 3 9

  y 3 x y x2 2 2 2

  x 3

  x 1 0x 1

  x 1 1 0 )= +Df 1,

  ii) ) +1 2x ,x 1, =1 2f(x ) f(x ) .: = + + = + + + = +

  1 2 1 2 1 2f(x ) f(x ) 2 ln( x 1 1) 3 2 ln( x 1 1) 3 2 ln( x 1 1) 2 ln( x 1 1)

  O

  y=x

  (0,-3)

  (5,3)

  x

  Cf

  (-3,0)

  (0,3)

  (3,5)

  y

  (3,0)

  Cf-1

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 25

  + = + + = + = 1 2 1 2 1 2

  ln( x 1 1) ln( x 1 1) x 1 1 x 1 1 x 1 x 1

  ) + = =

  1 2x ,x 1,

  1 2 1 2x 1 x 1 x x f 1-1.

  iii)

  = = + + = +

  y 3y f(x) y 2 ln( x 1 1) 3 ln( x 1 1)

  2

  = + = y 3 y 3

  2 2e x 1 1 e 1 x 1 (

  y 3 y 3 y 302 2 2

  y 3e 1 0 e 1 e e 0 y 3

  2)

  = = +

  2 2y 3 y 3

  2 2e 1 x 1 x e 1 1 , y 3

  = +

  2x 3

  1 2f (x) e 1 1,x 3

  iv)

  + = + = + = + + = +f1 1

  1 1f (1 x) 2 f(f (1 x)) f(2) 1 x 2ln( 2 1 1) 3 x 2ln 2 2

  41. )= +Df 2, ( 9x 18 0 x 2 ) f

  ) +1 2x ,x 2,

  = = =1 2 1 2 1 2

  1 1f(x ) f(x ) 9x 18 9x 18 .... x x

  3 3 f 1-1

  =y f(x) (1), .

  = 1

  y 9x 18 (y 0)3

  = 3y 9x 18 = 29y 9x 18 = 2y x 2 = +2x y 2

  = + 1 2f (y) y 2,y 0 , = + 1 2f (x) x 2 , x 0

  f-1 y=x

  42. 1 2x ,x = + = + = 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1g(x ) g(x ) f(x ) x f(x ) x f(x ) f(x ) x x .

  ( ) >

  = = =

  1 2 1 2 1 2 1 2

  0,1 :1 0

  1 2 1 2 1 2

  1 2 1 2 1 2 1 2

  f(x ) f(x ) x x x x x x

  x x x x 0 x x (1 ) 0

  x x 0 x x 0 x x 0 x x

  g 1-1.

  2 2y x= +

  19 18

  3y x=

  1Cf

  Cf

  y x=

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 26

  43. i) f . (1) x x f(x) :

  =

  = = (1):f(f(f(x))) x

  f(f(f(f(x)))) f(x) f( x) f(x) x f

  ii) 1 2x ,x = = = = =(1)

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2f(x ) f(x ) f(f(x )) f(f(x )) f(f(f(x ))) f(f(f(x ))) x x x x

  f 1-1.

  iii) y =y f(x) x.

  :

  = = = = = f 1 1 f 1 1 (1)

  f(x) y f(f(x)) f(y) f(f(f(x))) f(f(y)) x f(f(y)) x f(f(y)) (2) , y

  y f(f(y))

  iv) (2) = 1f (x) f(f(x)) , x

  44. i) + +

  = = = = + + + + +

  x x x

  x x x x x

  e e 1 1 e 1 1 1g(x) 1

  e 1 e 1 e 1 e 1 e 1, x

  1 2x ,x < < + < + 1 2 1 2x x x x

  1 2x x e e e 1 e 1 > <

  + + + +1 2 1 2x x x x1 1 1 1

  e 1 e 1 e 1 e 1

  < +

  x

  x

  ey g(x) y (y 0)

  e 1

  + = + = = = x x x x x x xy(e 1) e ye y e y e ye y e (1 y) (1 y 0 y 1)

  = > < <

  x y ye ( 0 0 y 1)1 y 1 y

  ( )= =

  1y yx ln( ) f (y) ln( ) , y 0,11 y 1 y

  ( ) =

  1 xf (x) ln( ) , x 0,11 x

  iii) ( ) ( ) = = > = > < < =*

  1 1 e eDg of {x Df / f(x) Dg } {x 0 / ln 0,1 } {x 0 / 0 ln 1} 1,ex x

  *( < < < < < < > > > >e e e x 1

  0 ln 1 ln1 ln ln e 1 e 1 e x 1x x x e e

  )

  = = = =

  1 1

  eln

  1 ln x 1 ln xx(g of)(x) g (f(x)) ln( ) ln( ) ln( )e 1 (1 ln x) ln x1 lnx

  ( ) = 1 1 ln x(g of)(x) ln ,x 1,eln x

  iv) ( )x 1,e > > > > > > 1

  1 ln x 1 ln x 1 ln x 1 ln x 1 ln x ln x(g of)(x) 0 ln 0 ln ln1 1 1 0 0

  ln x ln x ln x ln x ln x ln x

  >

  1 2 ln x0

  ln x

  ( )x 1,e >ln x 0 > > <

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 27

  v)

  + = + = + = + =

  + + + + ++

  x x x xx

  x x x x x

  x

  1e e e e 1eg(x) g( x) 1

  1e 1 e 1 e 1 e 1 e 11

  e

  vi) + + + + + =1 1 1

  g(ln 2017) g(ln 2016) g(ln 2015) g(ln ) g(ln ) g(ln )2017 2016 2015

  + + + + + =g(ln 2017) g(ln 2016) g(ln 2015) g( ln 2017) g( ln 2016) g( ln 2015)

  ( ) ( ) ( )+ + + + + =(vi)

  g(ln 2017) g( ln 2017) g(ln 2016) g( ln 2016) g(ln 2015) g( ln 2015) + + =1 1 1 3

  vii) + + +

  + + + + + +

  ++

  2 2

  2 2

  4 g( 2020) 2 8 4 g(2020) g2 2

  2 8 4 g(2020) 4 g( 2020)

  e eg( 4 g( 2020)) g(2 8 4 g(2020))

  e 1e 1

  + =

  + + + + + + + g( 2020) g(2020) 1

  2 2 2 2 4 g( 2020) 2 8 4 g(2020) 4 g( 2020) g(2020) 2 8 4

  + + + + + + + + + 2 2 2 2 2 2 4 1 2 8 4 4 2 8 4 1 0 2 1 4 8 4 0

  ( ) + 2 2 1 (2 2) 0 = 1 0 =2 2 0 = = 1

  45. . x

  x g(x) (1)

  g(g(x)) g(x) (2)

  (2) =g(x) y g(y) y = y g( ) .

  g(x) x x (3). (1),(3): =g(x) x , x

  . i) f 1-1

  = + =0f(0) 0 e 1 0 . :

  = + = = = =1 1

  x xe x 1 e x 1 0 f(x) 0 f(x) f(0) x 0

  ii) + > + > > > > f f

  f(f(x) 1) f(1) f(x) 1 1 f(x) 0 f(x) f(0) x 0

  . i) = + xf(x) x e 1 , x x h(x) :

  = + = = +h(x)f(h(x)) h(x) e 1 f(h(x)) (x) 1 (x) f(h(x)) 1 (1)

  1 2x ,x 4

  (3 1) 2 0 (3 1) 2 (3 1) (3) 3 1 33

  f

  f x f x f x f x x

  iv) H f 1-1 (*) .

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 28

  v)

  = = = = = =1 1 1 1

  1 1 1 1 0( ) 2 ( ) (1) 1 1 0 1

  xf ex x x xf e f e f e e e x x

  vi) Cf (1,2) (3,-2) = = 1(1) 2 1 (2)f f = = 1(3) 2 3 ( 2)f f

  vii) ( )=

  + + = + + = + + = 11 (2)

  1 1 1 1 1( 2 ( 2)) 2 ( 2 ( 2)) (2) 2 ( 2) 1f

  f f x f f f x f f x

  + = + = + = = 1 1 1( 2) 3 ( 2) ( 2) 2 2 4f x f x f x x

  (*)H f 1-1

  f .

  1 2, fx x D 1 2x x ,

  < >1 2 1 2( ) ( )x x f x f x

  1 2( ) ( )f x f x f 1-1 .

  f .

  47. i) + +

  = = = = =

  1 11 1 1 1 1f(x)

  2 22 2 2 2 2 2 2

  x xx x x x

  x x x x x x x

  e e ee e ee e

  ii) 1 2,x x R

  x

  1

  ef (x)

  2 =

  < < <

  1 2 1 2

  1 2

  1 1 1 1

  2 2 2 2

  x x x x

  x x (2). (1)

  (2)

  < 1 2 1 2

  ( ) ( )f

  f x f x x x

  (1)

  :

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 29

  > > >1

  1 1

  1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ( )) ( ( ))

  f f

  f x f x f f x f f x x x

  (1) ..

  . :

  > > 1 2 1 2 1 2

  ( ) ( ) , ,f

  f x f x x x x x Df

  > < 1 2 1 2 1 2

  ( ) ( ) , ,f

  f x f x x x x x Df

  48.i) 1 2, 2x x 1 2( ) ( )f x f x= + = + = 2 2 2 2

  1 2 1 2( 2) 2 ( 2) 2 ( 2) ( 2)x x x x ,

  1 2, 2x x 1 22, 2 0x x [ )21f (x) x 0,= + = =1 2 1 22 2x x x x f 1-1.

  ii) f 1-1 2 0 2

  2 2y=f(x) ( 2) 2 2 ( 2) 2 2 2 2, 2y y

  y x y x y x x y y

  = + = = = +

  1( ) 2 2, 2f x x x = +

  iii) T fC y x= 2f(x) ( 2) 2 ... 2 3x x x x x= + = = = (2,2), (3,3)A B .

  f -1f y x=

  -1f(x) ,f (x)x x= = .

  iv) ( )2,3 -1f(x) f (x)< . ( )3,+ -1f(x) f (x)>

  , 1

  3 ( )

  3

  y=x 2f(x) ( 2) 2, 2x x= +

  1( ) 2 2, 2f x x x = +

  1

  6

 • 12 mathhmagic.blogspot.gr

  : ., ., ., ., . 30

  49*. i) g

  .

  ii) :

  ( )+ +33f(x x) x f(x) f(x) x f(g(x)) x g(f(x)) (2) x x 1g (x)

  1 1f(x) g (x) g(f(g (x))) (3)

  (2)

  1g g

  1 1 1 1 1f(g(x)) x g(f(x)) g (f(g(x))) g (x) g (g(f(x))) g (f(g(x))) g (x) f(x) (4)

  (3) (4) : = 1f(x) g (x) x .

  50. i) x

  ( ) ( ) = = = 2 2f(x) f(x) f (x) f(x) f(x)f(x)1

  e 2x e 1 2xe e 2xe 1e

  ( ) ( ) + = + = + = + = +222 2f(x) f(x) 2 2 f(x) 2 f(x) 2 f(x) 2e 2xe x 1 x e x 1 x e x 1 x e x 1 x

  + + > + >

  = + = + + = + + 2f ( x) x 1 x 0 x (*)e x 0

  f(x) 2 f(x) 2 2e x 1 x e x 1 x f(x) ln(x 1 x ),x

  .

  (*) + + >2 1 0x x x .

  x : + > =2 21x x x

  , x x + > + + >2 21 1 0x x x x , x

  ii) ) 1 2,x x < > < 1 2 1 21 2 1 2

  x x x xx x x x e e e e (+)