Πεδίο ορισμού της παραγώγου

download Πεδίο ορισμού της παραγώγου

If you can't read please download the document

 • Upload

  -
 • Category

  Education

 • view

  5.183
 • download

  4

Transcript of Πεδίο ορισμού της παραγώγου

 • 2 2017

  1) f ;

  2) f x ln x 1

  f xx

  *xR ;

  3)

  2

  3 23x ,x 0

  f x x , g x x , h x xx, k xx x 0

  ;

  lisari tea

  ,

  lisari.blogspot.gr

 • ( )

  f , x A f

  . , x B

  h 0

  f (x h) f (x)f (x) lim

  h

  .

  () (derivative) f f .

  :

  B A

  f : A R f : B A R

  1) f x ln x 0, . 1

  f xx

  ,

  * ,0 0, R . ;

  , f.

  f 0, .

  , :

  x 0, : 1

  f x ln xx

  2) f x x 0,

  0, 1

  f x2 x

  .

 • f

  f. ; f 0,

  1

  f x2 x

  f 0

  x 0 .

  :

  x 0 x 0 x 0

  f x f 0 x 1lim lim lim

  x 0 x x

  f ( ) 0

  x 0 .

  3) f x x x 0,

  0, . f 0

  x 0 x 0

  f x f 0 x xlim lim 0 1 0

  x 0 x

  f :

  x

  x x, x 0f x 2 x

  0 , x 0

  4) f : R R f R .

  x , x 0

  f (x)x 1 , x 0

  R ,

  x ,0 0, :

  x , x 0f (x)

  x 1 , x 0

  x , x 0

  f (x)x , x 0

  f 0

  x 0 :

 • x 0 x 0

  f x f 0 xlim lim 1

  x 0 x

  x 0 x 0

  f x f 0 x 1lim lim 0

  x 0 x

  f 0

  x 0 .

  , f *,0 0, R .

  5)

  23f x x .

  :

  f R , xR :

  2 2 1

  123 3 3 3

  2 2f x x x x x

  3 3

  23 x 2

  3x

  x. x.

  , 2 23 3f x x x

  :

  x 0, 2 2 1

  123 3 3 3

  2 2f x x x x x

  3 3

  x ,0

  2 2 1

  2 13 3 3 3

  2 2f x x x x x x

  3 3

  0

  x 0 :

  2 2 23 33 3

  333x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

  f x f 0 x x x 1lim lim lim lim lim

  x 0 x x xx

 • f 0 .

  f :

  1

  3

  3

  1

  3

  3

  2 12, x 0x , x 0

  3 x3f x

  2 2 1x , x 0 , x 0

  3 3 x

  6)

  .

  , , f, 2

  3f x x 1 .

  ,

  x 0, . f

  A 1, x 1 0 x 1 .

  , x 1, :

  2 2 1

  13 3 3

  3

  2 2 2 1f x x 1 x 1 x 1 x 1

  3 3 3 x 1

  :

  :

  2 2

  ln x233 3f x x , g x x , h x e ; ,

  R f x g x h x x A .

  7) , xf x x

  0, .

  , x 0, : x x ln x x ln x xf x x e e x ln x x ln x 1

 • .

  .

  1) f : , R f : , R f : , R

  f .

  2) f : , R f : , R f : , R ,

  f .

  f

  .

  3)

  .

  ,

  1

  2

  g x , xf x

  g x , x

  1

  2

  g x , xf x

  g x , x

  ( 1 2

  g ,g ) f

  0

  x .

  g x , x

  f x, x

  f x g x x , ,

  ( g ) f

  0x .

  f x x , x 0,2 .