Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

16
Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης Ιωάννης Βαβαρούτσος U144N1016, Κλαυδιανού Γεωργία U154N2291 Μάθημα: EDUC556DL Διαδικτυακή και Μικτή Μάθηση Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Σολωμού Χειμερινό Εξάμηνο 2016

Transcript of Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

Page 1: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης

Ιωάννης Βαβαρούτσος U144N1016, Κλαυδιανού Γεωργία U154N2291

Μάθημα: EDUC556DL Διαδικτυακή και Μικτή ΜάθησηΔιδάσκουσα: Δρ. Μαρία ΣολωμούΧειμερινό Εξάμηνο 2016

Page 2: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

2

Ορισμός

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία:• Σύστημα Διαχείριση Μάθησης: Ηλεκτρονικές

Πλατφόρμες/συστήματα των οποίων κυρίαρχος στόχος είναι να διαχειρίζονται και να αυτοματοποιούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Υποστηρίζουν δηλαδή τη δημιουργία, την αποθήκευση και την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού με ένα δομημένο τρόπο.

• Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την υποστήριξη υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Page 3: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

3Ειδικότερα:• Είναι ένα ανοικτού κώδικα – αρθρωτό σύστημα το οποίο διανέμεται

ελεύθερα στο σύνολο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.Tι ακριβώς όμως εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε ένα ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα;

Σε ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό -εν αντιθέσει με αυτό του κλειστού κώδικα- διατίθεται δωρεάν ολόκληρος ή τμήμα του κώδικα του, οπότε δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του να τρέξουν το πρόγραμμα για οποιοδήποτε σκοπό, να το τροποποιήσουν, να το βελτιώσουν και να το αναδημοσιοποίησουν ελεύθερα. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν και να εργάζονται παράλληλα πολλοί άνθρωποι, παρακολουθώντας και μεταβάλλοντας στοιχεία του συστήματος.

Page 4: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

4Θεωρίες Μάθησης και eClass

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την εποικοδομιστική θεώρηση στη μάθηση (κοινωνικός εποικοδομισμός) και παρέχει ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης, ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.Ωστόσο, η σύνδεση με τις θεωρίες μάθησης εξαρτάται από την εκπαιδευτική προσέγγιση του κάθε εκπαιδευτή ή οργανισμού ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις συνθήκες.

Μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης είναι: Ιδεατή τάξη (δασκαλοκεντρική με παράδοση και επιπλέον υλικό μέσα

από την οθόνη του υπολογιστή). Υποστηριζόμενη αυτοεκμάθηση (μαθητοκεντρική με αυτονομία και

ανεξαρτησία με καθοδήγηση του εκπαιδευτικού). Συνεργατική εκμάθηση (ομαδοκεντρική με επικοινωνία και συνεργασία

μεταξύ των συμμετεχόντων).

Page 5: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

5

Κόστος

Το γεγονός όμως ότι το eclass αποτελεί ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό/σύστημα συνεπάγεται με ελεύθερη διανομή και κατά συνέπεια με μηδενικό κόστος εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του ακολουθεί το παρακάτω μοτίβο:

αντιγραφή του πακέτου στην καθορισμένη θέση του Web Server

ενημέρωση του Web Server προκειμένου να το εκλάβει ως σελίδα

Page 6: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

6

Ευκολία στην εγκατάσταση

H ελεύθερη διάθεση χωρίς την απαίτηση αδειών χρήσης και συντήρησης, σε συνδυασμό με τις μικρές λειτουργικές απαιτήσεις, έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερες από 2800 διαθέσεις (downloads) με συνολικά 175.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Συγχρόνως παρέχεται:

• κεντρική διαχείριση της πλατφόρμας με τους οργανισμούς να μην την εγκαθιστούν εξαρχής, καθώς είναι προεγκατεστημένη κεντρικά και έτοιμη για χρήση.

• ένα έγγραφο οδηγιών εγκατάστασης της πλατφόρμας, ενώ λειτουργεί βοηθητικά και η υποστήριξη μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (helpdesk.sch.gr).

Page 7: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

7Ευκολία στη χρήσηΗ πλατφόρμα είναι φιλική και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Υπάρχουν ξεκάθαρες λειτουργικές δομές (εγγραφή, πρόσβαση, δημιουργία μαθήματος, διαχείριση) και το «ανέβασμα» είναι μια πολύ απλή διαδικασία που απαιτεί μόνο το πρόγραμμα Αdobe.

Άλλα χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στην ευχρηστία της πλατφόρμας είναι:

Η ανεξαρτησία από το υποκείμενο Λειτουργικό Σύστημα. Η υποστήριξη των υπηρεσιών χωρίς περιορισμούς και η πρόσβαση

σε αυτές με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser). Η άμεση απόκριση των σελίδων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πλατφόρμας με άλλες δικτυακές

υπηρεσίες.

Page 8: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

8

Page 9: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

9Δυνατότητες συστήματος

Οι δυνατότητες του eclass είναι πολλαπλές και κατά βάση επιτρέπουν την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτή και ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις για τον εκπαιδευόμενο. Αναλυτικότερα:

• Σχεδιασμός εύχρηστων και λειτουργικών ηλεκτρονικών μαθημάτων.• Επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων στη

διαδικασία μάθησης (εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενοι).• Παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού.• Δυνατότητα οργάνωσης κοινοτήτων μάθησης - προώθηση

συνεργατικής μάθησης και διεκπεραίωση κοινών σχεδίων (projects).• Ελεύθερη διάθεση (ανοικτού κώδικα λογισμικό).• Ευκολία διαχείρισης, χρήσης, αναβάθμισης και επέκτασης.• Υποστήριξη μιας πολύγλωσσης, χαμηλού κόστους υπηρεσίας

τηλεματικής για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.

Page 10: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

10Εργαλεία Πλατφόρμας #1Η πλατφόρμα του eClass υποστηρίζει πλήθος εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση και τη διαχείριση του ψηφιακού μαθήματος. Αυτά τα εργαλεία ανάλογα με το ρόλο τους διακρίνονται σε

Εργαλεία διαχείρισης θεωρητικού μαθησιακού υλικού, με τα οποία δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε το θεωρητικό μαθησιακό υλικό (Έγγραφα, Ηλεκτρονικό βιβλίο, Γλωσσάριο, Σύνδεσμοι, Βίντεο)

Εργαλεία διαχείρισης υλικού αξιολόγησης (ασκήσεις, εργασίες και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του εκάστοτε υλικού)

Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας (περιοχές συζητήσεων – τα γνωστά σε όλους φόρουμ -, ανακοινώσεις , ανταλλαγή αρχείων, ομάδες χρηστών, τηλεσυνεργασία και το Wiki)

Page 11: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

11Εργαλεία Πλατφόρμας #2 Εργαλεία δομής και παρουσίασης μαθήματος, τα οποία

χρησιμοποιούνται για τη σωστή δόμηση και στη συνέχεια παρουσίαση του υλικού και του μαθήματος μας. Συγκεκριμένα για τη δόμηση είναι η « Γραμμή Μάθησης» και οι «Θεματικές ενότητες» ενώ για την παρουσίαση η «Ταυτότητα Μαθήματος» και οι «Πληροφορίες Μαθήματος»

Εργαλεία διαχείρισης μαθήματος τα οποία επιτρέπουν την αλλαγή των πληροφοριών και του τύπου πρόσβασης του μαθήματος, τη διαγραφή- ανανέωση, τη διαχείριση των εγγεγραμμένων χρηστών, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή στο μάθημα καθώς και την εισαγωγή νέων υποσυστημάτων στη δομή του μαθήματος (Ενεργοποίηση Εργαλείων, Διαχείριση Μαθήματος, Διαχείριση Χρηστών, Στατιστικά Χρήσης)

Page 12: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

12Σε ποιους απευθύνεται;Το σύστημα χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, κυρίως όμως στην τριτοβάθμια), καθώς και στην κατάρτιση, επειδή προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αίροντας χώρο-χρονικούς περιορισμούς στη διαδικασία μάθησηςΣυγκεκριμένα οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζει το παρόν σύστημα είναι τρεις:

Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρμας, εκτελεί τη συντήρηση της και διαχειρίζεται τα μαθήματα και τους λογαριασμούς όλων των χρηστών.

Ο εκπαιδευτής, ο οποίος δημιουργεί μαθήματα, ομάδες συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ενώ εγγράφει/διαγράφει χρήστες.

Ο εκπαιδευόμενος, του οποίου ο λογαριασμός δημιουργείται αυτόματα με την εγγραφή του και οι δυνατότητες του περιορίζονται σε εκείνες τις ενέργειες που αφορούν την παρακολούθηση των μαθημάτων, την εκτέλεση τεστ και την επικοινωνία.

Page 13: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

13Εφαρμογές του eClass #1Σε 97 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα (18 ΑΕΙ, 13 ΤΕΙ, 1 GUnet, 1 SCH, 64 Ανεξάρτητες Εγκαταστάσεις).Ενδεικτικά (eClass, 2013):

Α.Ε.Ι.

Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ιατρική σχολή.Πολυτεχνείο Αθηνών / Χημ. Μηχ. Εργαστήριο Βιομηχανικής &

Ενεργειακής Οικονομίας.Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Μηχανολόγων

Μηχανικών.

Τ.Ε.ΙΤ.Ε.Ι. Κρήτης / Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και

Πολυμέσων.Τ.Ε.Ι. Πάτρας / Τμήμα Λογιστικής.

Page 14: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

14

Εφαρμογές του eClass #2

Άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου.

Σχολεία: Λύκειο Λινόπετρας & Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου

Λεμεσού / Κύπρος.

Ιδιωτική Εκπαίδευση: Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα, Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, Φροντιστήρια ΕΞΕΛΙΞΗ.

Ξένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Malaysia Institute for Supply Chain Innovation).

Page 15: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

15

ΣυμπεράσματαΗ αξιοποίηση της πλατφόρμας eClass συμβάλλει στην προσέγγιση του μικτού μοντέλου μάθησης. Χρησιμοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και κατά τη μελέτη των μαθητών, οι οποίοι:

αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί δοκιμάζουν τις γνώσεις τους με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης παρακολουθούν τις γραμμές μάθησης για πιο συστηματική και

καθοδηγούμενη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Παράλληλα η πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο: επικοινωνίας των μαθητών με τους καθηγητές και αντίστροφα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών τήρησης ψηφιακού φακέλου επίδοσης κάθε μαθητή που

περιλαμβάνει όλες τις εργασίες του.

Page 16: Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης μάθησης eClass

16

ΒιβλιογραφίαΠανταζής, Χ. (2012). Επισκόπηση & Αξιολόγηση Συστηµάτων Συνεργατικής Μάθησης. Ναύπακτος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου – Τμήμα Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων και Δικτύων. Ανακτήθηκε τελευταία στις 25/10/2016 από: http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2267/TILSIDI%20127.pdf?sequence=1Σπυριδάκη, Α. (2011). Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης-Περιγραφή, Σύγκριση και Ανάπτυξη Μαθήματος. Πειραιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιά-Τμήμα Πληροφορικής. Ανακτήθηκε τελευταία στις 25/10/2016 από: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/4803/Spiridaki.pdf?sequence=2&isAllowed=yΤσιμπάνης Κ. & Κράλλη Δ. (2007). Περιγραφή Πλατφόρμας (GUnet eClass 1.7). Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Gunet. Ανακτήθηκε τελευταία στις 24/10/2016 από: https://e-class.ionio.gr/manuals/eClass.pdfΟµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ (2015). Η-Τάξη - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Κέντρο Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου. Ανακτήθηκε τελευταία στις 23/10/2016 από: http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/NOC143/2%CE%B7%20%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20-%20%CE%91%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%20%CE%B7-%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7/uoa_e-Class.pdfΧωρίς συγγραφέα και ημερομηνία:Διαφορές Ανοικτού-Κλειστού Κώδικα. Ανακτήθηκε τελευταία στις 24/10/2016 από: https://sites.google.com/site/opensourcempes/diaphores-anoiktou-kleistou-kodika