Ιωάννης Γούτας

download Ιωάννης Γούτας

If you can't read please download the document

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Software

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ιωάννης Γούτας

: 6346 , 2013

FinanceCity1

Agent-based Computational Economics

FinanceCity

20132

2 FinanceCity

Agent-based Computational Economics

-

20133

CAS (Agent-based Computational Economics)

Sugarscape (http://sugarscape.sourceforge.net) , , ,

Swarm (http://www.lsa.umich.edu/cscs) , swarm ()

NetLogo ( http://ccl.northwestern.edu/netlogo), 140 , , , , 20134

FinanceCity ;

EnergyCity GeneCity

20135

/

: JAVA v 1.6.0

JAVA : ECLIPSE (JUNO)

: JAVA SWING 20136

CHROMOSOME

20137Static CharacteristicsDynamic CharacteristicsAgent IDSpecializationInexperienceRiskPolitical InfluenceMME InfluenceEnvironment Influence

Agent IDSpecializationInexperienceRisk

20138Agent ID :

Specialization (Unemployed, Civil Servant, Businessman, Private employee) :

Inexperience (0% - 100%) :

Risk (0% - 100%) :

Political InfluenceMME InfluenceEnvironment Influence

20139Political Influence (0% - 100%) :

MME Influence (0% - 100%) :

Environment Influence (0% - 100%) :

: , , . :Poisson Gaussian 50Random

201310

: :

: :

: :

201311

Dynamic Score= W1Political+W2Enviroment+W3MME

Static Score= W4Inexperience+W5Specialization+W6Risk

(Overall Score) , .

-1 1 .

201312OverallScore= W7Dynamic_Score+W8Static_Score+W9Status_Portfolio

:

If Overall_Score < 0 , If Overall_Score > 0 ,

, : : : 500 1000 : 201313

(Long-term behavior )

201314Static ScoreLongterm behaviorStatic_score < -0.3Submissive-0.3 < Static_score < 0.3NormalStatic_score > 0.3Aggressive

.Submissive: 1/price Normal: Norm_rangeprice Aggressive: Aggres_rangeprice :Norm_range= 1.2, Aggres_range= 3

201315

(Marginal Price) 201316

: (Marginal price)

201317

4

201318

200 , . :

, , 1. 1 -1 1 . 201319PoliticalInfluenceMME InfluenceEnvironment InfluenceInexperienceRiskSpecializationDynamic Char.Static Char.Status Portfolio

- 1PoliticalInfluenceMME InfluenceEnvironment InfluenceInexperienceRiskSpecializationDynamic Char.Static Char.Status Portfolio10.5-0.50.20.60.20.1-0.11

201320 : 100 : 50 : 20

.

201321PoliticalInfluenceEnviromentInfluenceMMEInfluenceAgentsInexperienceAgentsSpecializationAgentsRiskAgentsTarget91%-52%61%54%Unemployed6%3240

PoliticalInfluenceEnviromentInfluenceMMEInfluenceAgentsInexperienceAgentsSpecializationAgentsRiskAgentsTarget21%25%54%65%Private Employee5%3945

Agent17 Agent24

201322

-1 201323

- 2 201324PoliticalInfluenceMME InfluenceEnvironment InfluenceInexperienceRiskSpecializationDynamic Char.Static Char.Status Portfolio0.60.50.10.30.30.400.50.5

. : 100 : 50 : 20

201325

-2 201326

Interface FinanceCity

CSV , , 201327

FinanceCity Interface

201328

-

201329

FinanceCity