εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

13
Δίκτυα Υπολογιστών

Transcript of εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Page 1: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Δίκτυα Υπολογιστών

Page 2: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών

Page 3: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Τι είναι Δίκτυο Υπολογιστών

Page 4: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Πλεονεκτήματα Δικτύων

Page 5: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Μειονεκτήματα Δικτύων

Page 6: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Σύνδεση Δικτύων Υπολογιστών

Page 7: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Ενσύρματη σύνδεση

Page 8: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Ενσύρματη σύνδεση

Ένα ενσύρματο δίκτυο υπολογιστών είναι η διασύνδεση των υπολογιστών για λόγους επικοινωνίας με χρησιμοποίηση καλωδίων. Αναφέρονται παρακάτω οι πιο γνωστοί τύποι καλωδίων: Συνεστραμμένου ζεύγους - Αυτό είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο για τις τηλεπικοινωνίες.

Page 9: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Ασύρματη Σύνδεση

Page 10: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Ασύρματη Σύνδεση Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογίακαι, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών.

Page 11: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Είδη δικτύων

1) Δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks,WAN)

    Που καλύπτουν αποστάσεις μερικών χιλιομέτρων (συνήθως άνω των 5 km) στην ίδια πόλη, μέχρι χιλιάδων χιλιομέτρων σε διαφορετικές πόλεις - κράτη - ηπείρους. Αποτελούνται από υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακές συσκευές καν γραμμές. Παραδείγματα τέτοιων δικτύων είναι τα δίκτυα των αεροπορικών εταιρειών,, τα τραπεζικά δίκτυα, τα δημόσια δίκτυα δεδομένων κλπ.

Page 12: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Είδη δικτύων

Δίκτυα μικρών αποστάσεων ή τοπικά δίκτυα (Local Area Networks, LAN)

     Που καλύπτουν μικρές αποστάσεις (μερικών εκατοντάδων μέτρων ή λίγων χιλιομέτρων) και περιορίζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης. Ο διαχωρισμός τους από τα δίκτυα ευρείας περιοχής οφείλεται στο ότι χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές λειτουργίας.

Page 13: εισαωγη στα δικτυα υπολογιστων

Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας!