ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

9
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Transcript of ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Page 1: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Page 2: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΘΙΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

•Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη άσκησης & την σωστή στάση σώματος.• Εφαρμόζουμε την σωστή καθιστή στάση σώματος & τεχνικές. •Υιοθετήσουμε την σωστή στάση σώματος ως τρόπο ζωής.

Page 3: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Page 4: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Page 5: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Page 6: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Page 7: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΘΙΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Page 8: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΘΙΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Page 9: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ