πόλη κράτος

of 7 /7
Επιμέλεια: Μαρία Μιχάλη

Embed Size (px)

Transcript of πόλη κράτος

Page 1: πόλη κράτος

Επιμέλεια: Μαρία Μιχάλη

Page 2: πόλη κράτος

Πόλη-κράτος Προήλθε από την ένωση συνοικισμών Στο κέντρο της υπήρχε μια ισχυρή

θέση, η ακρόπολη, με ναούς και δημόσια κτίρια.

Κάτω και γύρω από την ακρόπολη βρίσκονταν οι κατοικίες και τα καταστήματα

Σταδιακά η πόλη περιβλήθηκε με τείχη

Page 3: πόλη κράτος

Ακρόπολη Πυρήνας της πόλης-κράτους Βρίσκεται στην πιο ψηλή θέση Είχε χωριστή οχύρωση

Page 4: πόλη κράτος

Πόλη Κάτω και γύρω από την ακρόπολη: σπίτια και καταστήματα

Page 5: πόλη κράτος

Πόλη

Page 6: πόλη κράτος

τείχος Περιέβαλε την πόλη Κατέφευγε ο πληθυσμός της

υπαίθρου σε περίπτωση κινδύνου

Page 7: πόλη κράτος