Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας

12

description

Απόφαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Κερατέας.

Transcript of Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας

Page 1: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 2: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 3: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 4: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 5: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 6: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 7: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 8: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 9: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 10: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 11: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Page 12: Απόφαση 58/2010 Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας