Κλίμακα: από τη...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  13

Embed Size (px)

description

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την κριτική διερεύνηση της έννοιας της κλίμακας ξεκινώντας από τη συμβατική πραγματικότητα και καταλήγοντας στην υβριδική συνθήκη της σύγχρονης εποχής, με τη διείσδυση των τεχνολογικών μέσων. Αναλύονται έννοιες σχετικές με την αρχιτεκτονική κλίμακα, την επιρροή της σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και τέλος το κατά πόσο η κλίμακα ως σχεδιαστικό εργαλείο έχει υπόσταση στον υβριδικό χώρο.

Transcript of Κλίμακα: από τη...

 • 3

  1: 1

  2:

  H / ABSTRACT

  1.1 2

  2.1 1

  14

  29

  9

  6

  16

  30

  20

  35

  23

  42

  1.2 3

  2.2 2

  1.3 Body and building4

  2.3 Pubic space // City Hall of London & Lincoln Center

  1.4

  2.4 Private space // Koshino House & Rue des Suisses

  1 Boudon Ph. Sur l espace architectural. Essai d epistemologie de l architecture, Paris, Dunod, diteur Bordas,19712 Licklider H., Architectural scale, The Architectural Press London, 1965, .163 , 4 ..4 George Dodds and Robert Tavernor, Body and Building: Essays on the Changing Relation of Body and Architecture, Massachusetts Institute of Technology, 2002

  1 Castells M., The rise of the Network society, Blackwel, 2000, . 4412 Richard Sennett, . , : . : Flesh and Stone. The Body and the City in western Civilization, Norton, New York, 1994

 • :

  4

  3: FROM CYBER TO HYBRID1

  -

  1 Gibson,William, Neuromancer, publicer ACE, 1984, . 322 Andriana de Souza e Silva, From Cyber to Hybrid, Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces, 20063 Ling R. & Yttri B., Hyper-coordination via mobile phones in Norway, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002 4 Andriana de Souza e Silva, From Cyber to Hybrid, Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces, 2006, . 263

  3.1 2 51

  69

  75

  52

  57

  65

  3.2 Hyper-Coordination3

  3.3 Hybrid [spaces] as connected [spaces]4

  3.4 Hololens

 • ,

  .

  .

  . .

 • :

  6

  - - . - , . - . , , . - . - . - - . -, -- o . - .

 • : ABSTRACT

  7ABSTRACT

  The present study aims at the critical research of the meaning of the scale, starting from the conventional reality and end-ing in the hybrid situation of modern times. The methodology which has been used was based on the collection of the the-oretical base through bibliography sources. After that, there were analyzed through critical process, meanings relevant to the architectural scale, the impact on public and private spaces and finally, t what extend, the scale as e designing tool, exists in the hybrid space. Following the introduction to the study, the first chapter comes with the input to the basic sides as well as, the meanings which refer to the architectural scale. The natural and human analysis of the scale, along with the interactive relations between the structure and the scale of its surroundings, the human and its parts, is an effort to approach the meaning of scale. The second chapter examines the conventional- analogical space and the role of the scale, as a tool in it. For the accomplishment of this research, it is used as a case study the dipole between the public and the private space. Afterwards, the scale of conventional public and private space is examined, by means of modern examples, re-spectively. The third unit of the study focuses on the contem-porary reality of digital penetration in the everyday architec-tural space. The study of this chapter, based on the case study of the dipole of public and private space, presents the effects of the hybrid space to the borders of these meanings, as well as the place that the scale has taken into this space. Finally, the results which have been derived from this research are presented, and as a consequence, various questions related to this new hybrid reality, are being answered.

 • 9

  - - . - - . - - , - . , , - - . . - -, . - . - . ,

  :(. 1) . .

 • :

  10

  - - . - , - . , -, . , , - , , - . -- - . , -. - - . , , . - - Hanna Arendt, Richard Sennett Herman Hertzberger.

 • :

  11

  . , . . - . . - . - - . - - .

 • :

  13 1

  1

  , . Boudon - , , , - , - , , - , -- ..1

  , , - , - 2, , . , -

  1 Boudon P., Sur l espace architectural, Essai d pistmologie de l archi tecture, Paris: Dunod diteur Bordas, 1971, . 20 2 Steven Holl, Juhani Pallasmaa and Alberto Perez-Gomez, Questions of per ception, phenomenology of architecture, San Francisco: Wiliam Stout Pub lishers, 1994, . 68

  (. 3) The Artist Moved by the Grandeur of Antique Fragments(1778-9) Henry Fuseli.

  :(. 2) Long Museum West Bund , : Su Shengliang

 • :

  14 1

  , -. , -, . , , , . - , .

  1.1

  , - , . , - , . , . . 3, .

  3 Licklider ., Architectural scale, London: The Architectural Press, 1965, . 15

 • :

  15 1

  , , . - , 4. , , , . , - 5, , . - . - , . - - . - , . Heath Licklider Architectural scale, - , -

  4 3 5 Licklider ., Architectural scale, London: The Architectural Press, 1965, . 55

 • :

  16 1

  -6. , , , - . - - , - - , . , , . , - , -.

  1.2

  , . , -- .7 -

  6 B 57 Licklider ., Architectural scale, London: The Architectural Press, 1965, . 37

 • :

  17 1

  , - . - . - , , , . , , - -. - - - . , - - , . - . - , -

 • :

  19 1

  . , . - - -- , , - . , , , . , , - . Arnheim - : , - , .8

  , , . , - , .9

  , , - ,

  8 Arnheim R., Art and visual perception - a psychology of the creative eye, Los Angeles and Berkeley: University of California Press, 1960 9 Licklider ., Architectural scale, London: The Architectural Press, 1965, .115

  (. 5) Relics Little People, a Tiny Street Art Project Slinkachu. (2009)

  (. 6) Figural art. .

  :(. 4) Leonardo Da Vinci 1487.

 • :

  20 1

  . - . - , . , , , . - , .

  1.3 Body and building

  , . - . . , , 10 , , - .

  10 .. , H , : , 2002, . 174-183

  (. 7) Le corbusier, Modulor - .

 • :

  21 1

  - Le Corbusier, -.11 Modulor , , . , , , , , . , . , , . , , , - ..12, - .

  11 Le corbusier, The Modulor: A Harmonious Measure to the Human Scale Universally Applicable to Architecture and Mechanics, Peter de Francia and Anna Bostock, trans., London: Faber and Faber, 1950, . 7512 .. , H , : , 2002, . 174-183

  (. 8) - . : Vittorio Ronconi.

 • :

  23 1

  1.4

  -- - . , - . , , ; ,13 . , - , -. , .14 , , , , - - . , , - .

  13 Charles Moore & Gerald Allen, Dimensions. Space, shape & scale in architecture, Hardcover, 1977, . 50 14 13, . 175

  :(. 9)Cordals Respecting the Yellow Line: Slinkachu

 • :

  24 1

  . - . , , -- - . , , -, , . Edward T.Hall, - , - . - . . , . - . . . . - . -

 • :

  25 1

  . , - , - , , - , . , , .

 • :

  27 1

  . - . - . -, , -. - , . , - , . .