Ελιά στο πέλαγος

of 72 /72
κζψεισ και ηωγραφιζσ πάνω ςτο βιβλίο τθσ Φωτεινισ Φραγκοφλθ «Ελιά ςτο Πζλαγοσ», από τα παιδιά τθσ Δϋτάξθσ 6 ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-16

Embed Size (px)

description

Σκέψεις και ζωγραφιές των παιδιών της Δ΄τάξης με αφορμή το βιβλίο "Ελιά στο Πέλαγος" της Φωτεινής Φραγκούλη. Σχολική χρονιά 2015-16

Transcript of Ελιά στο πέλαγος

 • ,

  6

  2015-16

 • , , , .

  :

  ! , , , , ,

 • , , ,

  .

 • , .

  :

  , , , , .

 • , ,

  .

  : (, )

  , ,

  .

 • :

  .

  .

 • .

  :

  , , - :

  , , , ,

  , ,

 • .

  :

 • .

  .

  :

  : , , , ,

  , , .

 • .

  : , , ,

  ,

  : , , , !

 • .

  :

  ,

  , ,

  .

 • .

  :

  , ,

  , ,

 • , , .

  :

  ,

  .

 • ; .

  .

  ,

  .

 • ; .

 • .

  :

  , !

 • 1 2. , , ,

  .

  2015-16