Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου...

8
www.giorgiograesan.it www.karrassa.gr

description

Η διακοσμητική βαφή τεχνοτροπίας πέρλας μετάλλου Colore & ORO είναι ένα χρυσό χρώμα με ιριδίζον αποτελέσματα. Χάρη στην χρυσή πέρλα του, αντιδρά στο φως, με το να αλλάζει την αντανάκλαση της επιφάνειας με ειδικά εφέ ανάλογα με τον φωτισμό. Το Colore & ORO είναι πλενόμενο, αντιβακτηριδιακό, με αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογής. Κατάλληλο για διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών.

Transcript of Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου...

Page 1: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014

www.giorgiograesan.itwww.karrassa.gr

Page 2: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014
Page 3: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014

Preparazioni:

Pennello: Primus Sabbia

Guanto: Primus Sabbia

Rullo: Primus Naturale

o1 - 2020/5 + 0,750 Colore

o2 - 2020/5 + 0,250 Colore

o3 - 2020/5 + 0,062 Colore

Oro Ricco 2020

o3 ZB

Il video applicativo è disponibile nell’apposito DVD o suwww.giorgiograesan.it/video/oro

I segni delle pennellate sono evidenziati dalla illuminazione con luce radente.

Page 4: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014

o1 AV

Page 5: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014

Col

ori i

ndic

ativ

i - S

ugge

sted

col

ours

- C

oule

urs

indi

cativ

es -

Hin

wei

send

e Fa

rben

- C

olor

es s

uger

enci

as -

.

o1

o2

o3

ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG

KB KA KF KC KD KG KE

o1

o2

o3

Page 6: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014

Oro Pallido 2010

o1

o2

o3

Oro Ricco 2020

AR AA AL AM AF AV AZ

Page 7: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014

o1

o2

o3

o1

o2

o3

NA NB NS NL NR NO NY

SC SB SD SE SA SV SG

Page 8: Τεχνοτροπίες Διακόσμηση τοίχου χρυσή πέρλα μετάλλου ORO Κατάλογος Casual 2014

Colore & Oro è un prodotto disponibile in 107 tonalità.

Composto di scaglie madreperla oro, riscalda le tue pareti

con iridescenti riflessi dorati.

Si stende in due passaggi di prodotto applicabili con un pennello,

a guanto o rullo, dopo la preparazione della parete

con il nostro PRIMUS SABBIA.

Totalmente lavabile con saponi non aggressivi, è un materiale non infiammabile.

Designed and Made in Italy / Giorgio Graesan & Friends sas / +39 029903951

CONSUMI: 7/8 mq al litro

ESSICCAZIONE: dalle 6 alle 8 ore

CONFEZIONI: da 1, 2,5 e 5 litri

PESO SPECIFICO: 1,10 kg/litro circa

CONTENUTO VOC: massimo 33 g/l

1. Applicazione Primus Sabbia 3. Miscelare Oro

4. Prima mano 6. Lasciare asciugare5. Seconda mano

2. Colorare il prodotto se necessario