ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β'...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Πληροφορική Β' Γυμνασίου Σημειώσεις

Transcript of ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β'...

 • : :

  () () () ()

  :

  :

  :

  :

  :

  2012

  : Cassoulides Masterprinters Ltd

  ISBN: 978-9963-0-4635-5

  50%, . .

 • 3

  ENOTHTA 1 ............................................... 11

  1.1 .......................................................................................................... 13

  1. ........................................................... 13

  2. ........................................................... 13

  3. ................................................................. 13

  4. .............................. 15

  5. Byte .................................................... 15

  6. ........................................................................ 16

  ASCII ........................................................................................... 17

  ................................................................................................................ 18

  ENOTHTA 2 / ...... 19

  2.1 / .................................... 21

  1. / ................................................................................................ 21

  2. (Power Supply) ................................................................................. 22

  3. (Motherboard) ................................................... 22

  4. (, Central Processing Unit, CPU) ......................... 23

  5. Random Access Memory (RAM ) ................................ 23

  6. Read Only Memory (RM) ............................................ 23

  7. (expansion slots) (expansion cards) .... 24

  8. (Ports) ............................................................................................. 25

  ................................................................................................................ 27

  2.2 () .......................................... 29

  1. , (Central Processing Unit, CPU) ......................... 29

  2. ...................................................................................................... 29

  3. (Clock) ................................................................................................... 31

  4. .................................................................................. 31

  ................................................................................................................ 33

  2.3 .............................................................. 35

  1. ...................................................................................................................... 35

  2. .................................................................................. 35

  3. ................................................................................................... 37

  4. (Diskette) (Floppy Disk) ............................................... 38

  5. (hard disk) ..................................................................................... 39

  6. (CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW) ..................................................... 41

  7. (USB, SD) ..................................................... 43

 • 4

  8. ..................................................................................................................... 45

  ................................................................................................................ 46

  2.4 ..................................................................... 49

  1. ................................................................................................................... 49

  2. ......................................................................................................... 49

  3. ........................................................................................ 51

  4. (Scanners) ................................................................................................... 54

  5. ........................................................................................... 55

  6. (Optical Character Recognition, OCR) ......................... 56

  ................................................................................................................ 56

  2.5 ............................................................................................... 59

  1. ................................................................................................................... 59

  2. ........................................................................................... 59

  3. .............................................................................................................. 59

  4. .............................................................................................. 61

  ................................................................................................................ 63

  2.6 ...................... 65

  1. .................................................................................... 65

  2. ...................................................................................................... 67

  ................................................................................................................ 69

  2.7 ....................................................................................... 71

  1. ................................................................................................................... 71

  2. .................... 71

  3. ............................................... 72

  ................................................................................................................ 76

  ENOTHTA 3 ..................................................... 77

  3.1 .................. 79

  1. .................................................................................................. 79

  2. ............................................................ 79

  3. ........................................ 80

  4. ........................................................................ 80

  ................................................................................................................ 83

  3.2 - ........................................................ 85

  1. (Control Panel) ....................................... 85

  2. (format) ....................................... 85

  3. chkdsk .................................................................................................... 86

  4. defrag ..................................................................................................... 87

  5. (Task Manager) ....................................................................... 88

  ......................................................................................................................... 90

 • 5

  4 ........................................................ 91

  4.1 ............................................................................ 93

  4.1.1 ................................................... 95

  1. (Microsoft Excel) ......................................................................... 95

  2. .......................................................................... 95

  3. Microsoft Excel 2010 ....................................................................... 95

  4. (Blank workbook) .......................................... 96

  5. (Open) ................................................................................ 96

  6. (Switch Windows) ...................... 96

  7. ........................................................................ 96

  8. ...................................................................................... 96

  9. (Cells Area) ........................................................................................ 97

  10. (Save) .......................................................................... 97

  11. (Close) ............................................................................... 97

  12. (Exit) ......................................................................... 98

  ........................................................................................................................ 98

  4.1.2 ............................... 99

  1. .................................................................... 99

  2. / ............................................................................................ 99

  3. / (Insert Sheet Columns/Rows) ............................................. 99

  4. / (Delete Sheet Columns/Rows) ............................................ 99

  5. (Insert Sheet) ................................. 99

  6. (Delete Sheet) ............................... 100

  7. (Rename Sheet) ................................................. 100

  8. (Sort) .......................................... 100

  ....................................................................................................................... 101

  4.1.3 ..........