Υπηρεσίες για πολυπολιτισμικές κοινότητες

of 2 /2
Υπηρεσίες για πολυπολιτισμικές κοινότητες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Australian Multicultural Community Services Inc. Suite 111, 44-56 Hampstead Road Maidstone, VIC 3012 Τηλέφωνο 03 9689 9170 Φαξ 03 9687 7446 Mail [email protected] www.amcservices.org.au Inc. No A0048140C Φροντίζουμε Στηρίζουμε Εκπαιδεύουμε

Embed Size (px)

description

AMCS Services Brocure in Greek

Transcript of Υπηρεσίες για πολυπολιτισμικές κοινότητες

Page 1: Υπηρεσίες για πολυπολιτισμικές κοινότητες

Υπηρεσίες για πολυπολιτισμικές

κοινότητες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Australian Multicultural Community Services Inc. Suite 111, 44-56 Hampstead Road Maidstone, VIC 3012

Τηλέφωνο 03 9689 9170 Φαξ 03 9687 7446 Mail [email protected] www.amcservices.org.au

Inc. No A0048140C

Φροντίζουμε

Στηρίζουμε

Εκπαιδεύουμε

AMCS BROCHURE_Greek.indd 1 1/07/2013 12:47:02 PM

Page 2: Υπηρεσίες για πολυπολιτισμικές κοινότητες

ΟΙ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πολυπολιτισμικές Υπηρεσίες Ήλικιωμένων Προσφέρουμε πακέτα φροντίδας στο σπίτι σε ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες από διαφορετικές καταβολές.

Πολυπολιτισμικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και Παραπομπής Εργαζόμαστε με πελάτες στην αναγνώριση των αναγκών τους, παρέχουμε πληροφορίες και κανονίζουμε παραπομπές.

Πολυπολιτισμικές Μεσιτικές Υπηρεσίες Παρέχουμε πολιτισμικά κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι σε ηλικιωμένα άτομα από τις πολυπολιτισμικές κοινότητες.

Πολυπολιτισμικές Υπηρεσίες Στήριξης Ήλικιωμένων » Ομάδα Οργανωμένων Δραστηριοτήτων παρέχουμε

δραστηριότητες που φέρνουν μαζί ηλικιωμένα άτομα από διαφορετικές καταβολές για να συναντούνται με άτομα του δικού τους πολιτισμού.

» Ανακούφιση για Φροντιστές Επιτρέπουμε σε φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες να έχουν διάλειμμα

» Προγράμματα Επίσκεψης Παρέχουμε πολυπολιτισμικά κατάλληλες υπηρεσίες επίσκεψης σε κοινωνικά απομονωμένους Πολωνούς και άτομα με αναπηρία.

Υπηρεσίες Βοήθειας σε Έκτακτη Ανάγκη Παρέχουμε στήριξη σε άτομα και οικογένειες στην κοινότητα που βιώνουν οικονομικές δυσκολίες

Πολυπολιτισμικό Κέντρο Μάθησης

» Εγκεκριμένες Σειρές Μαθημάτων στη Φροντίδα Ήλικιωμένων και στην Φροντίδα στην Κοινότητα και στο Σπίτι

» Εγκεκριμένες σειρές μαθημάτων μακροχρόνιας διάρκειας.

» Αγγλικά και σειρές μαθημάτων εισαγωγής

Ή ΥΠΟΣΧΕΣΉ ΜΑΣ

Με περισσότερα από 30 χρόνια πείρα στην εξυπηρέτηση της Αυστραλιανής Πολυπολιτισμικής κοινότητας, υποσχόμενα ποιότητα και συνέπεια στις υπηρεσίες μας.

Το προσωπικό μας έχει τις δεξιότητες, τη γνώση και την ευαισθησία για να παράσχει υπηρεσίες που είναι πολυπολιτισμικά κατάλληλες.

Είμαστε εδώ για να φροντίζουμε, να στηρίζουμε και να παρέχουμε ευκαιρίες για σας.

Σχετικά με την AMCS

Οι Αυστραλιανές Υπηρεσίες Πολυπολιτισμικών Κοινοτήτων (AMCS) είναι οργανισμός βασισμένος στην κοινότητα που αντιμετωπίζει τις διαφορετικές και εναλλασσόμενες ανάγκες των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων στην Αυστραλία Παρέχουμε πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες σε άτομα και κοινότητες από διαφορετικές καταβολές για να επιτύχουν την πλήρη τους δυνατότητα. Ή εργασία με τους ελάτες μας βασίζεται στην ποιότητα, τον σεβασμό και την διαφορετικότητα, την ικανοποίηση των πελατών και την συμμόρφωση.

Φροντίζουμε, στηρίζουμε, εκπαιδεύουμε. Αυτό κάνουμε για 30 χρόνια.

AMCS BROCHURE_Greek.indd 2 1/07/2013 12:47:04 PM