Επιστολή Μητρ Κονίτσης και Πειραιώς προς Πάπα

121
1 ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 440 02 Δελβινάκιον / 440 02 DELVINAKION, GR www.imdpk.gr, email: [email protected], Τηλ. Κέντρο / Tel. +302657022203, Fax +302657022344 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ / 190 Themistokleous coast, 18539 Piraeus, GR www.imp.gr, email: [email protected], Τηλ. Κέντρο / Tel. +30210 4514833, Fax +30210 4518476 T10ῃ Ἀπριλίου 2014 Τῷ Ἐκλαμπροτάτῳ κ. Φραγκίσκῳ, ἀρχηγῷ τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη Βατικανό Ἐκλαμπρότατε, Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης, Σᾶς στέλ‐ νουμε τήν παρούσα ἐπισκοπική ἐπιστολή, ὁ σκοπός τῆς ὁποίας δέν προέρ‐ χεται ἀπό κανένα ἄλλο ἰδιοτελές κίνητρο, παρά μόνο ἀπό καθαρή, ἄδολη καί ἀνιδιοτελῆ χριστιανική ἀγάπη, ἀπό χριστιανικό καθῆκον, ἀπό ἐντολή ἐπιβεβλημένη ἀπό τόν Σωτῆρα μας Χριστό, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» 1 , καί τέλος ἀπό θερμή καί σφοδρή ἐπιθυμία γιά τήν σωτηρία Σας. Γι᾽ αὐτό θεωροῦμε καθῆκον μας ἱερό καί ἐπιβεβλημένο, ὡς μέλη τοῦ Παναγίου καί Παναχράντου Σώ‐ ματος τοῦ Χριστοῦ καί δή ὡς Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, πού ὑπαγόμαστε τόσο στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἁγιωτάτης καί Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά‐ δος, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική μας Ἀρχή, ὅσο καί στήν καθόλου καί Ἀδιαίρετο Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, νά φροντίσουμε παντί σθένει νά Σᾶς ἐπαναφέρουμε στήν Μη‐ τέρα Καθολική Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία ἀποχωρήσατε καί ἀ‐ ποκοπήκατε, ἔργο τό ὁποῖο ἐλπίζουμε, συνεργούσης τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος τοῦ Κυρίου, νά κατορθωθῆ. Τό ἱερό αὐτό χρέος τῆς ἐπιστροφῆς 1. Α΄ Τιμ. 2, 4.

Transcript of Επιστολή Μητρ Κονίτσης και Πειραιώς προς Πάπα

 • 1

  & 44002/44002DELVINAKION,GR

  www.imdpk.gr,email:[email protected],./Tel.+302657022203,Fax+302657022344

  190,18539/190Themistokleouscoast,18539Piraeus,GRwww.imp.gr,email:[email protected],./Tel.+302104514833,Fax+302104518476

  T102014.,., ,

  ,,,,,,1, . ,,, , , , ,,, , , .

  1..2,4.

 • 2

  131,132133(418419..)1.

  ,. , , , , , .,. , . , ,,,,, primusinterpares.

  ,,()() , ,, ,,, , ,,,, , ,,,,,,, , ,

  1.,,.533535.

 • 3

  . , , , ,., , ,,, , . ; ,,, , , . 17006/10/20131 2, .

  , , , , , , ,,,, , , ,,,,.. .: 879880 ,

  1.

  , (4102013) 1, 7 http://romfea.gr/patriarxeia/tapatriarxeia/patriarxeioservias/1937320130928191816.

  2.:!982013, .(692013)1,7.

 • 4

  , , . , , , Filioque.,11(1014).,, , ,,, .,, 1170, 1341, 1450, 1722, 1838, 1895, 1.,,1054,,,,,,,,..2,.,,,,,,, . .,,.,., 1054 .. , . , , 3. ..,,. , , ,

  1.. ,.

  ,.,2009,.4042.2...,.3336.3..4,810.

 • 5

  , .

  , . : ) ,)Filioque(),),),),),) , , ,,, ,) ,)(), ) , ), ), ), ),) , ) , ), ), ),),),)(.),) , , , ) (),),,) ,,, ) ,),, , ) ,),,)

 • 6

  ,),),1.

  1., , , ,

  ,,, . . , , ,. , . ,, , 18482.

  2.

  , . , ,,..,,.,, .

  1.,,2009,175233.2.,TheNewYorkTimes

  102013,http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_10/03/2013_513899,http://www.amen.gr/article12799

 • 7

  ,,!., . .,80% 94 . , 60,30. 57 ,,1.,.,, !,, ,!,,,,2!

  , , ! TorrentFreak,,,.800, ,, (Chicago Fire, LightfieldsLightfields, TheNeighboursTouch), (LoveActually)....,,2012 , ! , ,TSPussyHunters,, WhippedAss RussianSlaves3!!,

  1..2.,2642013.3..

 • 8

  ,!, , , ,1!

  AngeloBagnasco,(),,! , Fr.AndreaGallo,gay!, ! , , ! , , :.,,.!:,!: , 2!

  . , , ; , ,, .HarleyDavidson110 HarleyDavidson!

  1.!1752013.2.!2162013.

 • 9

  Harley , , ..,., HarleyDavidson,HarleyDavidson,!,1!

  .,,,,., , , , 2, , , , , .,.,,, . ,,., , . , ! , , ,., , !, ! ( ) ,

  1.!19720132..6,15.

 • 10

  , , ! , ! , , 1!

  . : ,., , ,.,,,,.,, 2! .,,,,,!3!

  AntonioAbateMessina392013(). . 2013 4.

  ,, , . , .

  1.!(2792013)2.2.dogma.gr3. ! (279

  2013)2.4.392013, ()

  ,http://aktines.blogspot.gr/2013/09/blogpost_7400.html

 • 11

  ,, . , , , , 1. , 2.

  , heavymetal! CesareBonizzi, , .heavymetal.,Metallica15., , , , , . , .cd metal. , ,,heavymetal.!) heavymetal ,),,),,,3!

  ,,!!,, twitter.

  1.1922013,http://aktines.blog

  spot.gr/2013/02/blogpost_3191.html2.1922013,http://aktines.blogspot.

  gr/2013/02/blogpost_1767.html3.heavymetal!(410

  2013)2.

 • 12

  : twitter. ,twitter..,,.Guardian, , .,twitter! , : ; 1, , ,,,,.

  3..

  . , , .,:, .ErnstvonFreyberg,54,6.44.000 , .242012, Ettore Gotti Tedeschi , .

  1. !

  (1392013)2.

 • 13

  ,!!,,,1;

  4.,.

  , , .

  , ,. , ( ). , . , , , , (). ., (23). , ,,. , ,., 232013, , , ,

  1.!293

  2013.

 • 14

  , .,,,1.

  ,, ,, ,.., ... .. : 1968 ,. ! , , , ,.. .,, . ..:,. ! ! , ; , , .,,. , , , ,,,,.,,. ,,,

  1..,175

  2013

 • 15

  ,,..,,1.

  , , , ,.2.

  5.,.,

  ,

  . , , 1534 . ,1638. , . . . 3 :

  1 . , , ,

  1975.2

  , . ,2452013.

  3.,15351789,1967.

 • 16

  ,, , . ,,, , .

  532013 , ,OperationCondor,, , , . ,,,.,,,.,CELS,,,Societas Jesu () 1976. LosAngelesTimes1/4/2005,,, ,

 • 17

  . ,, , 2010 , ElMundo., , , ,, , . ,,,23/3/2006,....2431976 CIA , , WallStreet , ,,, golden boys Wall street , , . . DavidRockfeller,.,,.

  2006 , ,, ,, ,

 • 18

  . , ,, , , , , . .

  Pagina12 iDiosmio ( ) , , , , .,,,,, , ,,,,1.

  15172013,,, ,,,CIA, 1970, , 1985 .,,, : .

  2010

  1.,,

  2232013.

 • 19

  ElMundo,82010.

  , 2005 ,,,2010,.

  Los Angeles Times, 1 2005, :. , (OrlandoYario) (Francisco Jalics),1976......

  . LosAngelesTimes 1 2005 : ,. .C, ,, ,CWallStreet.,111973,(RaulSilvaHenriquez). .,.

 • 20

  ,, ., .1970, , Wall Street . . , . , , ., , . (CristinaKirschner) ,,,, , . , , , 1.

  ., . , , ,,70WikiLeaks., 18 1973, , . , ,

  1.

  .,2232013.

 • 21

  ,,, 1. ,20, ! , , ! 800.000. 2!

  6.(1965)

  (19621965), 16 , , .

  , , , , , ,, 2.500.,,,

  1..2.!

  1752013.

 • 22

  , ,1., , ,,2.

  ,, (1965), .,,; .

  ,,:!, . ,,.,.,,.,,,,. , ,().

  , , ,,. , ,., . , .

  ,.,

  1..14,6.2. ,5112013,

  http://www.impantokratoros.gr/BC5632ED.el.aspx.

 • 23

  ()(),,. , , . .

  , , , .. , .

  , . , , , ,.

  :,, . , ! ;;. () .NEWMAN , : ! (ARIANSOF THE FOURTHCENTURY, . 31). . :.

  . . .

 • 24

  , .

  ,,,. , .,,.

  ,. : . , , , , .., , , , , , : !;!,,, . .

  . .

  ,,,., , . , :,.

  , , , ,, , !

 • 25

  .,,1.

  7.,.,

  . NostraeAetate, : ,,..., , , .,, . , , , , . , . ,2.

  ,, . , , .

  1. ,,.,

  .:, ,,19102012,http://aktines.blogspot.gr/2012/10/blogpost_282.html

  2.,7,.,,.4344.

 • 26

  , 1.

  , , . ,,,. , , , , , , 2.

  2012 , video , , , , 3. , , , , ,,.

  , , ,,, , .

  : ,

  1.,http://greek.ruvr.

  ru,http://katanixis.blogspot.gr/2013/08/blogpost_7170.html.2. 223

  2013, Reuters, , http://www.naftemporiki.gr/story/630438, http://www.amen.gr/article12973

  3.http://www.briefingnews.gr/international/item/26372apokefalianne.

 • 27

  ,;,, ., , , 1: , , 2,..... 3, 4 , .,, , , ., , ,, , , , , . ,,, , .,,, ,

  1.9:5.2.47:410.3..8:73,76,57:10.4.,2:189.

 • 28

  , .

  ,, : ; , , , ,, , , , ,,,, , , ,; , 1 , 2 , , ,, , , , , , , , ,,.,,

  1.61:6.2..16,7.

 • 29

  , ,,, , , . , , ,, , , . , , ,,,,., ,, ,,,,. ,, , , , , ,,,

 • 30

  ,,. , ,,1.

  8.,., Unitatis Redintegratio

  , , 2. 1965 , , . ,., 3.

  ,,(1965),..pentapostagma.gr2632013: , , ,, ,,.,DavidRosen, , . , Rosen,

  1.,

  ,1462012,http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/06/blogpost_14.html2..,

  . , ,1028,2005,http://ao.cen.gr/anoriz1028/AnOriz1028_19.htm

  3.,:,http://www.typosmaroniton.com/cgibin/hweb?A=13524&V=social15/10/2012

 • 31

  .YahyaPallavicini, ,.,,,,,,. .SalaClementina,,,,1.

  ,.DavidRosen, (AJC), JTA , , .,,, ( )BeneiTikvaSlijot 2007.,, , ! ,. !,,2;

  , , . , , , , .

  1.

  ,1942013.2.,1942013.

 • 32

  TheJewishDailyForward,,. . . .. . , , !,!,,,,.,,1;

  ,,, . , , ,,enikos.gr.,,.,, ; ,,. ; ,, . ,: , ;, ;

  1.!17

  52013.

 • 33

  .,, , 1!

  2 ..., ..., , ,3;

  9.,.,,,,

  , , 4., (GrandeOrientedItaliaGOI),.,,,,, , !G.Raffi,,, . , , , , , ,

  1..,(25102013)2.

  2. 2013, .,,.,1988,.4345,107108,,,http://www.impantokratoros.gr/67D9F5DF.el.aspx.

  3.,852013.

  4. , http://aktines.blogspot.gr/2013/03/blogpost_7366.html

 • 34

  !,,: , 1!

  , , ,; , (....)., , (..,,,,,,)..... : , , , ,, , .. , , 2. (20.12.1949) : . .., , , :., ... . , , , .1933,

  1.,2452013.2. , 1935,

  . (PIKE): ,.....,.....,.,.,1991,.116,117.

 • 35

  ,, .,... ... ... ... 1. ., ,...2. , . . , 3.,,, , , , , . . P. Naudon , ... , 4.,. , , .,.,,,,.

  1..2..,,.

  ,1965,.18.: ().

  3. 33 ,,30112012.

  4. PAUL NAUDON, , . , 1996,.109,110.

 • 36

  219811.

  10.,.,

  ., ,! , , , !!

  ,2352013.,, ,, , . ,., , ,,,.,:. . , . , ,,2.

  , !KeithJenkins .

  1.,CIA

  ......,.,.,1991,.9098,.,,.,2004.

  2.:, http://www.tanea.gr/news/world/article/5019296/papasfragkiskosprosatheoyskantetokalokaithabroymeshmeiosynanthshs/#.UZ5HaUH0gcg.twitter, http://www.amen.gr/article13974

 • 37

  , .www.clergyproject.com, , .450.,1.

  ,! ,,,!! : ,2!

  11.,,

  , ,..,, ,!;!,,, . 3.

  . , . ,

  1..2.!3..

 • 38

  .,1.

  ,,!, () ,,!: , David Rosen, , .,Rosen.YahyaPallavicini,, . ,,,,,,. ,! , !,2.

  , ., , ,. . , , ., , , , ,

  1. ,

  2642013.2.!

  2862013.

 • 39

  , !, , . , ! ,, , , 1.,,.,,2!

  , , , , , , !, 7 , . , . 1,2 7 . 73!, , ! : , , ,4!

  1.:takalyterotera.gr2.;

  2920133.:.gr192013.4.

  !(11102013)2.

 • 40

  12. , , ,

  , (UnitatisRedintegradio)1995,(Utunumsint).

  . (Lengagement cumnique de lEglise Catholique). (LesfruitsduDialogue). (Quanta est nobis via). (UnitatisRedintegradio), (Directoire...sur lcumenisme),.1.

  , , , ,: , .. , .2.

  1.,UtUnumSint(1995),.58587,61517,66063.

  2.,,1974,.224.

 • 41

  , , 1, , .

  . , , . (,,,). ,.,, , , , . ., , .

  , , , , , , , , , , , , ,,,

  1.2013,.

  ,,.,1988,.4345,107108,,,http://www.impantokratoros.gr/67D9F5DF.el.aspx.

 • 42

  ,, , ,,, 1.

  , , ,,,(.11), , , ,, , , , , , , , , ,, (.. 1982,Balamand 1993,1994,PortoAlegre2006,2007..)2.

  , , .,, , . ,,..,, , .

  , , ., ,

  1.2013.2.,...,2004,.1118.

 • 43

  , ,,. ,1.

  , , 2.

  , , . , ,,, , , 3, ,,, , , 4.

  13.

  Orientalium Ecclesiarum, ,, , 5. ,, , . .,

  1.,,2009,.2324.

  2...,.2526.3..16,184..,,

  1(2007)8994.5..,

  .,,1028,2005,http://ao.cen.gr/anoriz1028/AnOriz1028_19.htm

 • 44

  ,,,, , .

  , (1986),Freising19901. , (Balamand1993), , .

  , , ,, , ,., . , (19901992 1998) .

  , , 2, , ,3 , ,,.

  1..,,.,

  2002.2.

  ,http://aktines.blogspot.gr/2013/03/blogpost_27.html3.,,

  2232013.

 • 45

  ,. , . ().2008.

  ,,.. , , ., , , .

  ,,, . 1215 . ,,,.. . ,21 . Unia, , , , . ., , .

  ,,, , . .,, .

 • 46

  , , . . . , . . . .,..,,. , . . , ., , . ,,.,.(), 1.

  ,,,. , (,2000),..,..

  1.,

  ,30320131242013.

 • 47

  :, , , , . ( )... , , , , 1..,,2.,,.2006,,: 3. 4.

  , ( ) , ,,5. (,,

  1.,.3046/1842006.2..,.3060/14112006.3.,8122006.4.,,.,

  ,1965,.38.5..12,17.

 • 48

  ,,),, , 1.

  , , 1752013 ,1700,: , 2.

  (..,., ),,,: , . , , . ,.,., , . , ,,Kurt Koch, . ,: . , , . , , ,. ,

  1..,

  http://www.orthodoxnet.gr/print.php?sid=1552.http://aktines.blogspot.gr/2013/05/blogpost_1447.html#more

 • 49

  ,1.

  ,,, (),, ,,. , , , , , 2.

  , , . : , 3. . :, , 4..,,,,

  1. : , http://www.romfea.gr/epikairotita/1771420130628135440,http://aktines.blogspot.gr/2013/06/blogpost_4423.html

  2.http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blogpost_9159.html3. , , . , 1965, .

  170.4....,.

  . , . , . 53(1982),.77.

 • 50

  , , (intercommunio), 1.

  :

  )1054 , .

  )..

  ).,, ,,,, , , Balamand (2361993), :,,, , , ,. , , , . , 2.,, , , !

  1..,...,

  1968,.1720.2.,.496/1993.

 • 51

  , , , , , (Filioque,,.),. , , , ., , ,. , 1.,, : , ().

  14. ,

  , , . ... ,,

  1.. ,

  http://www.orthodoxnet.gr/print.php?sid=155 ,,...,1999,.5360.,,()18841980,.,.,/1980,.282299.

 • 52

  1.,,2. . AdPetriCathedram : , ,,,, 3.,,Ecclesiamsuam(681965) : ,, 4. LumenOrientalis(2531995), : ... , 5.UtUnumSint().

  , ,,,,, LaCivilta Cattolica 2292013. 6,,

  1.,,.,1964,.25.2..,.,1965,.170.3. , AD PETRI CATHEDRAM, 29.6.59,Acta

  Ap.Sedis,Vol.LI,22.7.1959,.497531.4.,.,.171.5. ,

  ,.,3071995..,http://www.orthodoxnet.gr/print.php?sid=155

  6.LaCiviltaCattolica3918/1992013,.449477.

 • 53

  .,, . ,., , , ,.

  .,,,,. , ,.

  ,, 2007 , ., ,1.

  : . , 2.

  ,742013,, , , ,,,..,, , , ., ,

  1. :

  ,http://www.romfea.gr/diaforaekklisiastika/19250201309221138262.: 2014,

  (2792013)1.

 • 54

  ,,,.,,,.,,, , , .,. , ,,,1.

  , , Filioque,, ,2. : ,.

  . , .,, :.,,,..... , , primus [...] ;:

  1.,http://www.kathimerini.gr

  /4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/04/2013_492324http://www.amen.gr/article132332..,

  ,.,.43/2005...,Clarification () Filique,.,.52/2007.

 • 55

  . , 1. . , , , , , , ,,1848,1868,1895. , , ,2.

  ,,(),. ; , , ( , ), , . , 3.

  DominusIesus. . , :,

  1..S...318/2007.2..,

  http://www.orthodoxnet.gr/print.php?sid=1553.;(2792013)5

 • 56

  . , 1., Unitatis Redintegratio ,.

  1442013 ,,,. , , ( ). . , , , . , , , . , ,2.

  ,, ! ,;, , , , 3.

  , , ,

  1.,DominusIesus

  ,..,/2008,.772.,1942013.3.,(2792013)2.

 • 57

  ,,, . , .,, . , . ,, , . ,, , , (consensuspatrum), (,), .

  ,, LaCiviltaCattolica,,! , ,. , , ,. , .! ! , , , : , ,,,., , !,,, ! ,

 • 58

  ,.

  . . , ..,,., . , , , . , , . . , , , , , , ... , , . , ., , , , , , 1.

  ,,2842010, . . . . .,,,.1727

  1..,

  ,...,2009,.1314.

 • 59

  , . .(,) . , . , , ,,,, . , , , . 1054 , ,,, . . ,. , .,,,,,.

 • 60

  . (1870) (19621964),.,. ( , ), , . ... (paganismus), , (,..),, , 1. , , (, , , ..),., 2.

  ,,...

  1.,(

  ), , , , , 2011,.43.

  2.,, , 2011, . 197201. http://www.imp.gr/Nea.htm,http://www.impantokratoros.gr/porismatahmerida.el.aspx

 • 61

  ,.,, . , ,,. , .,,,,,,,1. . () ., , . 2, . ,,Filioque,

  1..,,

  30122007,. . ,....,,2009,.9099,http://aktines.blogspot.gr/2013/08/blogpost_663.html

  2... , .

 • 62

  ., , 1,,.,,. , ,,,..,,,,.,. .,,..Filioque..,:,, . 20 , 1920,,Filioque2,.,,,(

  1. , .,,.,.,....,,,,2000,.59.

  2.,,,4,2731,.,.,.31:,,,,,.

 • 63

  ). , 1.

  ,:

  ( ),(,).,,;,, , (.1519) , ,.

  ,().,, , ,().

  ,,,, , .

  , , .1240, , , , ,

  1,

  ,/2052009,..,....,,2009,.100111,http://thriskeftika.blogspot.gr/2009/06/blogpost_5339.html

 • 64

  ..., 62 .. , , , ,.

  ,, , , , ( ) , , . . , .

  ,,,.62..,.

  , ,.

  ., , ,:... , ,1.

  ,,,,,,.

  ,,,, , ,.

  1..4,1617.

 • 65

  1,,,,,.

  ,, , , ,,,, , ,, , ,.

  . , , ,.

  , . (8897..):

  , .. . . , .,,,,,,2.

  , ,

  1..28,1431.2.,,5,PG1,217220.

 • 66

  ..., , ,.

  . (),:...,,...1.,...,,.

  , , , ,, 2 .

  ( ), , , , . , ,3.

  . 6 15, (... ...), . 13 ... ....

  ,,,58..,:... ,, , 4.

  1..15,2324.2..28,1431.3..16,34.4..15,1920.

 • 67

  : ... ...,1. ,, , ;

  ,.58..,, , ; , 2,.:

  ,...3,,,, , , , , ., ,,4.

  5,(),,, ...6 ,...,7. , ,

  1..15,2224.2..28,1431.3..28,15.4..28,17.5..28,30.6..28,17.7..28,20.

 • 68

  , , ., ...,1.

  , , ,, . , , , ,,;

  ,, , , ,;,;.;

  , ., , , ,,, , ,., . , , , (6467..),.

  , , , 41 ..!, !66..,.

  1..28,24.

 • 69

  ,37.., 1. , , 39...2,,,, 3.

  (14) 39 .., . 53..,., .

  58, ,, . ,60..4,.,, . , , 5 ,62..

  ,,:. ,., 62.. . ..(58..) (6062..) , (

  1..1,18.2..2,1.3..15,530.4..21,17.5..24,27.

 • 70

  ,),,, , , , , ;

  , , .

  , , ,, ( , ) ,,,,,,, . , ,,,,.

  , ,(),, .

  ... (.3240):

  66.. . ,...

  , 81 , ,.

  III . , , IV

 • 71

  , , ...III.,. ,: , ,.

  ,.

  4054.5468.6979.79811/3.81,12 , 8112=69 6970 .. .

  ,66,;,., () ;,, ; , ,69;

  , . 6970 .. ., . 66 , . , , . , .,..

  ,,121. () .

  ,,81.....128193,

  1.,,.

 • 72

  ,,!!!

  :,1.,. , : , . , ,.

  ,:i. ii. iii. iv.,v.vi. vii. ..

  ,., ,

  (140202 ..). , , , , , ... , ,.

  , ,,, . , . ,

  1.,V.

 • 73

  Simonideosancto.

  ,, . , , , .

  ,,, , , , , .

  .,

  (.III,).

  ,,. .

  ,,,.,,.

  ,,.,;

 • 74

  ,;

  , , , 24 ., .15, . 67..,().,, , , .

  , ( ), ,, 170 .., , , . ,,,,, , , , 1. , , , , .

  , ..2002,,. , , , , , ,, (),

  1..1,12.2.,25.

 • 75

  .

  ,;, petitioprincipii. , , , ,..

  , , ; .o , . , , ,.

  , , , .

  , , . .,,,;

  , , , . , ., ,260, ; , 250, ; (213);

  ,,,,, 240, ;

  ,,,

 • 76

  , .

  ,,,, , , , . , , , ...

  , ,.,, , .

  ,), ) , , 62 63 ,,,, , , , , . .,,.

  , , .,II., , :

  , , . ,,,42 .

  , , ,

 • 77

  ,,, , . ,.

  , , . .

  (),,, ,,,,, , .

  ,, ( ), , imperium Pontifex maximus .

  ,, , ,.

  , , (,),,, , , , . ,

 • 78

  , . :

  , , , . .,...... , .

  ,;, , , ....,, , ...1.

  ,,,!

  15. , ,

  , , , , , ,. . , 35 ., . , . , 2.

  1.,,2009,

  1932013,http://romfea.gr/arthraapopseis/16085201303191210272. ... , http://gr.euronews.com/2013/

 • 79

  16.

  . , ,,.,. , , , , . , , ,!,,. , , . , , , , ,,. ! , , . , 4 , 1.

  17. , ,

  ,

  03/13/thirdfingerrighthandthatswheretheyplacethepapalband/, http://www.amen.gr/article12839

  1.,2672013.

 • 80

  . , An

  nuarioPontificio . , .,,,.,.,.2013 ., . . 2012 . ,,,:, , ,,, , .,, : . ,(24),2012..Benedictus , Francesco ., PP, .,.,.BenedictusPPXVI.,, , . ,.., , , , . , ,,

 • 81

  ,. , , . , . , ,,!,.,. , , , ,,1!

  18.

  UtUnumSint (1995) II, , UnitatisRedintegratio.. . . .2.

  ,,

  1.dogma.gr1072013.!2820132092013.

  2. Pope John Paul II, Ut Unum Sint 1995.05.25, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/ocuments/f_jpii_enc_25051995_utunumsint_en.html.

 • 82

  ()(3a). , , , , ,(), , , , ,,()., , , (3b).

  ,, .,,. .. ,...

  , , o , , (, ) . ,. . ,,., , , , , ., ,, , , .

 • 83

  , , ,.

  , : ) (),),). ,UnaSancta.

  ,,,,.,..:,,,, , 1. :,, 2. , : , . . 3.

  FrancisA.Sullivan (communion),, ,, , 4...

  , , , , , , ..

  1..11,4.2..2,10.3.Mansi12:1030:,1,10301034.4. FRANCISA. SULLIVAN, S. J., The Significance of theVatican IIDeclaration that the

  ChurchofChristsubsists intheRomanCatholicChurch, inVaticanII:AssessmentsandPerspectives,p.283.

 • 84

  ,, :),),)/,),,) , ) ,.

  Joseph Ratzinger, . , ,,,,, 1...

  Communio.

  ,, .,,.

  Communio, . communio, communio,communio(UR3). , communio communio , , communion, ,.

  , , Communio ; ,.

  1. JOSEPH RATZINGER, The Open Circle: The Meaning of Christian Brotherhood,

  translatedbyW.A.GlenDoeple(NewYork:SheedandWard,1966),p.125.

 • 85

  ().,( ) , , , , , , ,1.

  ,, , . ,.,.,,, , , . . ,.

  , , ; , .,.... , ,.

  CharlesMorerod (invinciblyignorant), / , ,., , , :...2.

  1.FEINER,p.6869.2. Fr. CHARLESMOREROD,OP, A Roman Catholic Point of View about the Limits of the

  Church,GreekOrthodoxTheologicalReview,Vol.42,No34,1997.

 • 86

  ,,;CharlesJournet,, ,, , (corporealappearances). , , : , 1.

  , , ,.,. , : ,,, . . , .. ,.. , .

  ,Morerod Journet ., ,,,. , ,2.

  ) Communio,),),), ) ,) , , ) ,

  1...2. SAINT DIADOCHOS OF PHOTIKI, On Spiritual Knowledge and Discrimination: One

  HundredTexts,76,Philokalia1(FaberandFaberPress:London,1979),page279.

 • 87

  , ) , .

  ,),) , ) , ) ,),, ) , , ) , ) 1.

  19.(...)10

  ,,, , . , 2.

  , ,, , , , .,, . , UnaSancta,

  1..HEERS,

  , , ,,2011.

  2. (,),302013,http://www.amen.gr/article15744.

 • 88

  , , 1.

  , 19.,.,,. ,,20. 1948, , , ,(...),2.

  ,, , , , ,. . 3.

  ,,,, , 4.

  1.http://orthodoxvoice.blogspot.gr/2013/03/blogpost_471.html2.,...,2004,.56.3.,,(2372004)12.4 . , , ,

  ,...,20/2492004,.,.,.10121014,10201021.

 • 89

  20.2013

  . . ; .

  ,.,,. , , . , . , , , , , .,, , , , , ,.

  1, , . , .,,,,, . . , . , ,,2,,.

  1..4,542.2..3,28.

 • 90

  , , ., ,, . . ,, .,.. . . ; ; , ...,. , , , , ..

  , , ,.

  .,, , , . .

  ,, :,,,

 • 91

  ,,,.,,:, , 1.

  69:,.. . : ,, , (),, , , , . , ,2.

  ,,,,,.,,, .,3,,,,,,.,..

  .

  1. ,

  ,...,1995,.270,275.2.,,.280281.3..6,6.

 • 92

  :.,, , ...,1..

  , , , ..,..,,.,.,2.,,.,. . , , , . , . , , ,.,3.

  ,

  1..3,15.2.,11,.M.Jugie,Theopha

  nesNicaenus(+1381),SermoinSanctissimamDeiparam,LateranumRomae1935,.64.3.,49,PG42,745BC.

 • 93

  ., .1. 2 , . , ..,,.,,,,.. , . ,3.

  ,, . 4. , 1998.

  ),,,5.

  ),,.) .

  .) ,

  ,6.

  1.,4,3.2..2,9.3. , , .,, .

  384387.4.,,

  .. ... 2024 2004, . , . , 2008,.627632.

  5..2,23.6..1,2126.

 • 94

  ) .

  ) , 1.

  )2.

  ),,,,,3,..

  ).)

  . , 4, ,5.,,,6, ;

  )7,,,.

  ). . ;

  ) alterChristus, . ,.; ; .

  1..28,1620.2..20,23.3.,,PG98,313A.4..14,34.5..2,12.6..14,35.7..1,6.

 • 95

  ), , , 2013 .

  ). , ,. . .

  ) :,.,, ; ,1.

  ) : , ,2.

  ): ; :3.

  ) , ,,4.

  21.

  1.,6,129,14.2.,DeVirginibus,IX,1,C.C.ii,121819.3.,49,23,PG41,881.4.,,1,2.

 • 96

  ,!, , !: , 2005, ,.,. ,,, ,Telegraph. , ., . . , 35., , 2005.,,3092013,,,,27(19782005),(19581963), , , 27420141.

  , !,. , , ,

  1.!2

  82013, http://www.naftemporiki.gr/story/672191, http://www.amen.gr/article14562, http://www.naftemporiki.gr/story/671064, http://www.amen.gr/article14529, http://www.amen.gr/article14359,http://www.romfea.gr/diaforaekklisiastika/19402223

 • 97

  , , ,.,,. , ,., , , ; , , , , ,.

  , ,,,. , , .. , . , 1.

  , , ,. .,,.,,,,2., ,.

  ,

  1.,10,SourcesChretiennes104 (1964)

  142.2..,

  ,...,2009,.12.

 • 98

  , .

  , , , ,voxpopuli,, , . , , (), . ,,.

  ,, , .,.

  ,..1.

  ,,,., (19421944), .,800.000 , , ,2!

  , , ,

  1.,,.,/

  1999,.127136.2..,,.

  ,1988,.235251.

 • 99

  , , , 1054, , . ,,,.,,,, , , , , ,, . ,,,,.,,, , , , 1 2.(1660..), , ., 3, , , , /, ,,,,, , : ! , . , , !! ,,

  1..12,40.6,10.2.,,.,

  .,/2003,.485486,,.,/1996,.539540.

  3.,,.31.

 • 100

  ,,, ,,1.

  , .12/12/1716..

  22.

  ,,,.

  . . , ,, , , . ! ,.,,,.! : ,18, , ,! , ! , ,

  1.,,...

  ,1974,.332.

 • 101

  , 1!

  . 2492013 . ,., La Repubblica. ,,.,,.., . . , , 2.

  , (, ) :, . , . 65 , , . ..,,,.. 3!,,,,

  1.,5420132.:,

  http://romfea.gr/diaforaekklisiastika/1929020130924172304.3.:euronewsGreek

 • 102

  1,(.11)!

  23.,

  , , , , , .,,!,,.,,,,, ,!

  .,.., . , , 1252013.1362013:,, . .,

  1.!

  (18102013)2.

 • 103

  ,, . .,,, (CLAR), ,Curia,, . , .,, . : Curia , .,,,.1.

  (2972013) ,(!!!),,, . , : ,;,,;, ,. ,,,,, , . Wall Street Journal.

  1.,

  :!2862013572013.

 • 104

  , , ,1.

  , JoseRaulVera Lopez, 2782013, : , 2.

  1992013,: , 3..

  .,,,, , ,, .

  : ,, . ,.

  ,, , , ,,.,...,,.

  .,

  1. : ;

  http://www.amen.gr/article148132. : ,

  http://aktines.blogspot.gr/2013/08/blogpost_8298.html

  3.:, http://www.protothema.gr/world/article/312186/papasfragiskosiekklisiadenprepeinaparemvaineistiszoestonomofulofilon/,http://www.amen.gr/article15366

 • 105

  ,,,.: , ,1!

  :, , .,, ,,,2.

  7:... , .,; : 3.

  ...,,1800..

  :, 4. . .

  , :, . , ,

  1..610.2.,

  , , , . , /1986,.384.

  3...,.688.4..1,27.

 • 106

  ,,. , , .,,...;!,!;,1.

  ,,libido,,, . , , , .: . .. ; . 2.,.3.

  4 . .

  1..4,PG60,416420.2.,,.,,.260

  263,270.3..,.

  ,(1392013)3,4.4..6,9.

 • 107

  ,,. , , , 1.

  . . ,792013, : ,2.

  . . , , , ,,, , . , , ,..,,. ,,,,, .. .,,

  1.(692013)4.2.

  ,(1392013)8.

 • 108

  ; , , , , ,,1.

  24.,

  ,, Opus Dei (. ) !

  ,.

  , ,.

  .., , , 2. , , , !

  1.

  (GayPride),,..,1462013.2....147.

 • 109

  1.,,, , defacto.

  , P2,!Opus Dei , ,,!

  2,OpusDei, . , . ,,, , ,.

  ...o Limmat Foundation, , , , ., , OpusDei.Limmat1.000.000$78%,22%.,OpusDei. , Nordfinanzbank Rhine

  1.www.Kahudes.net.2.http://www.egolpion.com/opus_dei.el.aspx#izz2fuIy2U10

 • 110

  Dunude, .

  ,OpusDei,HannsSeidel, . ,CSU,,,HannsSeidel. , Limmat, ,. (.. )! Progredi ,OpusDei.,,Akros.TInstitutoper laCooperazioneUniversitaria , 1993 . , .4.500.000$, 10% , .

  Association forCulturalCooperation . 1.000.000$, 30%,70% . .

  ,.OpusDei., , . ,, ,.,,UNESCO,....

 • 111

  ,. (!!!),. !, , .,, , ,!

  , , , , Opus Dei , , . , ... , , , ,,!

  ,,,1.

  . ,, , ! , , ,,!:

  1.,1110

  2013,orthodoxia.gr,http://www.agioritikovima.gr/batikano/30182ergaleioone.

 • 112

  , , , . (IOR,),.IOR,,, , CorriereDellaSera., IOR, ,.IOR , ,.,,IOR.,,,,, , .23, 2010 CreditoArtigiano, BancaDelFucino20JPMorgan. , IOR, , , .LaRepubblica, JPMorgan1.,,.,, 20 .

  1..

  ,http://www.iefimerida.gr/node/113665#ixzz2bqj1vV2I,http://www.amen.gr/article14571.

 • 113

  ,,1.,,,,.,20.,,2.

  ,,, 3!

  , , . , 34,: , , . : , .

  .,,, ,.,, , ., , ,.,, : ) 1942 , I.O.R (). )

  1.:,

  http://www.protothema.gr/world/article/290604/papasfragiskosiekklisiavasizetaistomarturiokaiohistinexousia/,http://www.amen.gr/article14489

  2. : , ,http://www.amen.gr/article14648

  3.:!(692013)2.

 • 114

  , , , , , , . . )1968, VI, , , , (2). , .

  1978 VI , 1978 . ,.,, . ()digitalis., , . , ,.

  , , . . , ,., , , ,,(),,...,,..,; .,,

 • 115

  . 1.

  25. ,

  ,.,, , ,,:;;, , 2. : , ,,, , .,,3. , 4.

  . , ,.,.,,.

  1..,.,

  ,,,,(1392013)1,7.

  2., ,.,.298.

  3...,.,.96.4...,.103.

 • 116

  1.

  . . : ... , .

  ,,.,, , , 96% , , ,, (.1700/1987)2.

  26.,.,

  , ,,

  . ,3.,,2014, 50 ,4.,

  1.,1972013,,.40.2.

  . . , ,http://www.romfea.gr/diaforaekklisiastika/19207epistolipeiraioseleftherotipia.

  3.2014,1972013.

  4. 1932013, ,http://www.amen.gr/article12925.

 • 117

  ,,2015,,.,1.

  , , , , , , , , , , , ;

  ,,

  () , . , . ,,,,,.,, , ! , , , , , , , , , . ,,, , , .,,,, , ,, . , , , ;,,,;

  ,,,, , ,,

  1.2032013

  ...,http://www.amen.gr/article12935.

 • 118

  (1581), . , ,. , , , , , ., . ,,,,.1.

  :, 2.: ,3! :,,,,,,.:,,, 4.,:,,.

  ., , , .,

  1. ,

  ,Graz1968,.2,.489.2..2,15.3..1,8.4. , ,

  .

 • 119

  , . , . ,, , , , , , , , , , , . , , , , ,, , , , . , ,.. (, , , ) ; , ,, , , ,, .,,1.

  ().

  , . , , , .,.,,,.

  . : ... ; ; ;

  1.,

  , ., .103111,http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=984.

 • 120

  ;... 1.

  , , , , ,,,,,,, . ,,,, ,,.,,,, , , ,2.

  , . .. , ,, . , ,.,,,,, , . , .,..,..3.,,, , ,,,,,.

  1..6,1417,,19102012,http://aktines.blogspot.gr/2012/10/blog

  post_282.html.2..18,14,http://www.impantokratoros.gr/C140A962.el.aspx3..,,1997,.115.

 • 121

  ! , ! , , , ,,.

  (.11), .

  ,,, .

  ,. , , ,..

  ,