Κανονισμός της...

Click here to load reader

 • date post

  14-May-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Κανονισμός της...

 • ....

  1905

  ---!

 • t '0 "'.'''; KjE 8

  80.

  r "

  -& 10' - p~oo . .,."MO"O''I'Iplou , ,. 6;'tl '101 'a.u)C, . cp

  X-rY0'J 'I/J.rua OiXooufLt\lt.oij a.I&:U :

  ~oo .~ox. .."r.),{ ,, civ

  : ~ otXOt "t' , ocu - xx.8c ' .. " 1vl. l;.

  lEAAON 00'

  - 2' - p~oo . ; t:1j:

  1) &:r ; 8uv6:fLt! .. fLu, 1r.'

 • -'-- .. -", .... .."; .." '.{, i8,S.lu,

  x.o8o,.,."tIBtlaot; " 't;jc; ', : px.Yr:x a

  .. )(.:, a., '1. ..l ~17Ipo..l.O'l 0[-

  .1'. . 1'! l .&:~ ..4:.

  . 2) 'c: 'ElA:r,vIx.Q: x.c:3+p~ ?{ a

  "' .Ij( :-,,&:a. Tl. il,

  f/ , . 89 1:l( t

  ,. .. ",:?, u(o f}nlv"

  . -rti uv~ . Noox.o.c: (\.) c,,' . .\ 'J'C:::v' ~ Albot"\X.~ a

  x.~ (: .xx.x.~) ppC4 JUX~ N'Jyyo' .

  ~ "! ""\("! (~ """,~) ,oipo '""'l "",

  "'''''," < ;; ''" (",t) '"'

  , .... x.~ a.v .a. :~ -rlaacxpc ~ x.~ (""",."') ;; ",", ''" (r-",t)

  , (Mx~p) ", ;; l~pp,,! ("') "'''''''''

  fLITeX ','.l'l ... x.&::a~ 'f.!'.

  3) l1\', < >C"'lfLi-. -" .

  4) ", ' ", yin "

  5) &. . .... .cx.a. .

  (ubU), - {) xa.t (Ao: KuPI(J.x:Yjc; .5

  '/. c.

  "

  lO

  !

  ()". 3 0 -" 1) ""' < j"' po~", "", "~",

 • -5-- -

  1) < 'Ex"",S.un;p'" ""> 1i, '." '

 • = 6 =

  8" - lp ' ,. O:T~

 • -7-- -

  8 .... ar.. 3, p~ef1ouat 3 \ ~r. : 'Ci', -t1 3 u , ~t',~ "",3 xl 3 8,,, &, ; '" '" ""~. "~'>'

  12" - ~ p.~po, ~p.8pol~ -' . '.. -

  x:~ :ua..., "t} c:v, 11 u:r 0""-

  ; . .U3u.l; ;

  7 1.0'l ).).0 &:.., ' .a"'! uv oi

  .n ". ' ixoyttt; ~; -rau u.roij ~ tLr

  tx:o; f1"tl x:,:,Q: .... GU C"t,uu : .

  130' - .>., .x:xp''C 3,,:,r.., 1.1.71,,1 NOIfL~pl.o~ ~ r., '~ ~o '1J.f ~' fLt'-r a.''t)-

  ""tp( '. ," YJu -t 'fOU ..'\", aYlfL,tOUTCt , + 1, . !

  ao, 't'Ti' . u,U; .

  ..6'' t fjov - '!' OA'11't"'p. x:~6 ; ,~po x&:r; xt ; '' t;\npo1lyaufL{Y

 • "

  .

  6 t 6" - 8.! . " 81> /8 i "'''" -!! / .l 0-.a-r . '7l1J.

  " t 70 - 3.; .;, .; cX.,,~; in,o GU . -;;Po~, SottOUTXt .., 't'l'l

  , :;] . , .; 'f7 . 'U 3, 83v; . v v 'rjv

  v )., ! 8&:V" v &:"v 'tijc TfLIp11alXI;

  8I~;, '1)'1 .-r: 8 ;' 3, u.,.,,.ovov !-'-'.).,';: ~~ -~~; --r , ,[ ,al1 '190lq:

  v ..l - '1"'&:0'" v - v

  "" ".pl " - 6" 8"!l ~iji /8.

 • = 9=

  ppo~ 220' - ~

 • = 10 =

  240. - AfJ-o r.p." i] "l\-:'3tctloyiic; ) r. >.. Xr;OKA'(IT~t cxteoucx )(.1 8;., " 3. oi.

  ,I

  .

  .,~6o'Y 25 0V - ". ll. ). "CG"f(U v.cxt cx. /L XCXTC 8II'ficx.v fL"Ijv!

  ..~p",. " !XAooy1Jv . /,' !6; ., "tc; p~ ~ TeX :. .

  't"iic; . '; 7J:n -rou"t'o ' ';.

  "'. 260 - .. rav. " ! 1) I-~ K~otxO . xt 2j ." ~ ." 3 r.oo-~c" "'"

  x.l t.1J r.a,.

  '

  !! ! '

  . 270. - '" "'. "'-x.ot! [ 90 . .1 ) Noaox.ofLIiou, . 't 12, (f>'JfLVC ! .: r.b / ~'(

 • -tf=

  28" - . .,.. ~C

  i1~ ~XXx.x. ! a7)v'f :

  1) ' -n v-njI ~o .* . .

  2) ')"El :: ~ r. cx. ix &0' .{ / ).{ 31' o!o3-fo&

  lUt ~&:aT"J'1 ii; ~Io; ~ Y)c(

 • = 12-

  X1IpX.'t'. v, au-yx).rtT~t ' . . . &:'

  ':; (.. ') -,.. 'ij 'ij ,; ..'ij;),'.; 3. ",; 1111; ') "';, ~ 'l< ,. '" -1l 'toUTO ' oj ;, ).

  , 3. "..,!, .. ' 12 , ..'ij; "", < l