ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΜΣ

of 50 /50

Embed Size (px)

description

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΜΣ

Transcript of ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΜΣ

 • 1EM

  KATAOO

  HMOIEYMATN

  2014

  ENIKH AMYNH 4, 546 21 EAONIKH,

  TH.: 2310 260.150, FAX 2310 271.501

  e-mail: [email protected]

  site: www.ems.gr

 • :

  :

  ( ), 4,

  . 2310 260.150

  : , B 4

  . , 12

  , 3

  , 11

  :

  , 71

  , . , 8

  . . .E., 17

  . , 67

  , . . . & ..,

  60

  . , 8

  . , 35

  , 3-5, .

  , 5 ( )

  :

  Zeno, Booksellers and Publishers, 6 Denmark Str., London W.C. 2, England

  Blackwells Ltd., 50 Broad Street, Oxford, England

  The Hellenic Bookservice, 122 Charing Cross Road, London W.C. 2, England

  Wasmuth, Hardebergstrasse 9a, I Berlin 12, Deutschland

  Swets Information Services B.V., P.O. Box 830 2160 SZ Lisse, The Netherlands

  Copyright:

  25%.

  .

  -

  22.10. ...

  2

 • INAKA EPIEXOMENN

  A. M B.................................................................. 5

  B. E B.............................................................................. 15

  . M B..................................................... 20

  . M B....................................... 25

  E. E I. .......................................... 26 II. N O................................................ 28

  T. N I ................................................ 29

  Z. I. M...................................................... 30 II. M .................................... 32 III. E ............................................................ 33 IV. E........................................... 36

  E .................................................................................................. 39

  B E................. 44

  A E ........................................ 47

  3

 • .

  1. . .

  , 1796-1832

  ( ), 1940, 8, .

  +298 **

  2. .

  (

  1940), 1941, 8, . +32 **

  3. . .

  , , 1942, 8, .

  +130 4.11

  4. . .

  , 1943, 8,

  . 32+1 **

  5. . .

  ,

  1946, 8, . 46 **

  6. . .

  Cimbex Quadrimaculata Mll. -

  , 1946, 8, . 16+5 **

  7. .

  , 1947, 22007, 8, .

  +576+1 +16 17.83

  8. . .

  , 1948,

  8, . +116 **

  9. . .

  , 1950,

  22007, 8, . +324 14.72

  10. . .

  , 1796-1832

  ( ), 2 -

  , 1950, 8, . +346 **

  5

  **/out of print

 • 11. . .

  , 1951, 8, . 80 **

  12. . .

  (1912-1913), . . ,

  1951, 8, . 120 **

  13. . .

  . , (1695-

  1912), 1952, 8, . +576 19.66

  14. . .

  , 1951, 4, . 58+3 -

  **

  15. .

  -

  , 1952, 22007, 4, . +88+4

  6.93

  16. .

  . -

  , 1953, 4, . +70+44 6.54

  17. .

  . , (),

  1953, 4, . 60+262 **

  18. . .

  , 1953, 8, .

  +116+3 +21 4.11

  19. . .

  . ,

  (1598-1886), 1954, 8, . +408 15.30

  20. . .

  . ,

  (1466-1839), 1955, 8, . +68 (8 )

  8,64

  21. .

  , 1330-1930, 1957, 8, . +368

  14.30

  22. .

  .

  6

 • , 1959, 8, . +304+1 +1

  **

  23. . .

  , 1962, 8, .

  +442 **

  24. . .

  -

  , 1962, 8, . 30 **

  25. . .

  1821, 3, -

  1967, 8, . 328+32 6.48

  26. . .

  , -

  1967, 22007, 8, . XVI +432 14.72

  27. . .

  , 1968, 8, . 80 **

  28. . .

  -

  , 1968, 8, . +142

  5.80

  29. . .

  . - , 1968, 8, .

  136+1 +15 +44 **

  30. JOHN VASDRAVELLIS

  Piracy on the Macedonian Coast during the Rule of the Turks, -

  1970, 8, . 53 **

  31. . .

  , -

  1970, 8, . 290 **

  32. . .

  , , ,

  1970, 8, . +920 **

  33. . .

  () , 1971,

  8, . +686+24 15.17

  7

 • 34. . .

  , 2, -

  , 1970, 8, . 188 **

  35. .

  (16 .-1650), -

  1971, 8, . 299+11 +2 8.72

  36. .

  (Provincia Mace-

  donia). , 1971, 8, . VIII+227+3 -

  **

  37. .

  , 1972, 8, . 126 **

  38. . .

  ( ), 1972,

  22007, 8, . 205 14.86

  39. .

  ,

  1973, 8, . +464+1 +12

  17.48

  40. . .

  . , 1772-1838.

  , 1973, 8, . 77

  4.11

  41. . .

  ,

  1973, 8, . 204+15 7.58

  42. .

  (1686-), -

  1974, 8, . 153+17 5.84

  43. JOHN VASDRAVELLIS

  Klephts, Armatoles and pirates in Macedonia during the Rule of the

  Turks (1627-1821), Thessaloniki 1975, 8, . 202+XIV **

  44. . .

  .

  8

 • (1870-1871), -

  1975, 8, . 138 5.84

  45. . .

  1821-1822. (

  -), -

  1975, 8, . 99 **

  46. . .

  1821, 1975, 8, . 101 4.65

  47. .

  E -

  , 1975, 8 , . 51+17

  5.84

  48. .

  , 1976, 8, . 162

  **

  49. . .

  -

  , 1976, 8, . 237 **

  50. .

  -

  . , , 1977, 8, . 136

  8.72

  51. .

  (Provincia Mace-

  donia). , 1979, 8, . 280 **

  52. . -

  -

  , 1979, 8, . 126. 5.84

  53. . . -. -

  , 1980, 8, . +688.

  () 14.42 () 20.15

  9

 • 54. . A.

  19 , -

  1980, 8, . 216 5.84

  55. . .

  (285-1354),

  1980, 8, . 490 17.48

  56. .

  -

  , 1980, 8, . 196+30 -

  8.72

  57. . 2.300 . , 1980, 4, .

  + 286 28.8058. .

  , 1982, 8,

  . 540 10.95

  59. . - -

  , 30 .-1 . 1980, 1982, 8, . 144

  5.7060. .

  (17-19 .), 1982, 8, . 176 5.25

  61. .

  -

  1430-1912 ( ), ,

  ... , 32008, 4, . 566+148

  + 5 48.82

  62. . 40 (1939-1979), - 1983, 4, . 92 5.25

  63. 1912. . . ,

  1983, 22007, 8 , . 188 9.90

  64. . .

  , 1984,

  8 , . 190 **

  10

 • 65. -

  , -

  1985, 4, . 154 8.72

  66. .

  ,

  1986, 4, . 224+. XIV . + 116 18.33

  67. . .

  , 1986,

  8 , . 33 2.92

  68. . .

  . , , -

  : . . , 1989, 8,

  . 100 6.98

  69. . .

  (1354-1833). -

  , 1989, 8, .

  500 15.30

  70. . .

  (

  ), 1989, 8,

  . 328+XXXVI **

  71. ANTHONY-EMIL N. TACHIAOS

  The Bulgarian National Awakening and its Spread into Macedonia,

  Thessaloniki 1990, 8, . 59 5.25

  72. . .

  (), 1990, 8, .

  145 8.72

  73.

  , 1665-1769, -

  1990, 8, . 86 5.70

  74.

  , 1872-1874,

  1991, 8, . 161. 7.28

  75. . . 50 ,1939-1989, 1992, 8, . 311 9.46

  76.

  , -

  1992, 8, . 452 13.22

  11

 • 77. NICHOLAOS P. ANDRIOTIS

  The Federative Republic of Skopie and its Language,

  1991, 8, . 80 3.81

  78. APOSTOLOS E. VACALOPOULOS

  Contemporary Ethnological Problems in the Balkans,

  1991, 8, . 29 3.24

  79.

  , , 1993,

  8, . 212 8.32

  80. . . .

  (19-

  20 .), 1994, 8, . 140 5.70

  81.

  -

  , 1994, 8, . 264+ .+92 .

  22.68

  82. 324-1430 .., , - 29-31 1992, 1995, 4, . 392

  34.92

  83. KARA HATTERSLEY-SMITH

  Byzantine Public Architecture Between the Fourth and the Early Ele-

  venth Centuries A.D.With Special Reference to the Towns of Byzan-

  tine Macedonia, 1996, 8, . 278 17.48

  84. , , , . , - 29 1 1993, 1996, 4,

  . 386 35.00

  85. Studies on Macedonia, 1996, 8, . 197 14.56

  86. E.

  : 1800-1825.

  , 1996, 8, . 67 4.36

  87. . .

  .

  , 1997, 8, . 34 2.92

  88. . . . .

  ,

  1997, 8, . 98+22 .+1 8,72

  12

 • 89. GEORGIOS MINTSIS

  History of the Macedonian Question, 1998, 8, .

  128 7.30

  90. . .

  .

  (17-20 .). ,

  1997, 8, . 408 17.48

  91. . , 31 - 1

  1996, 1999, 4, . 288 20.36

  92. . .

  IV. ,

  2000, 4, . 434 29.07

  93. .

  , 2000, 8, . 200

  7.28

  94.

  1997, ..., 1 1999,

  2002, 8, . 54 5.94

  95. , . , ,

  , 2003, 4, . 216 29.72

  96. .

  , 2006, 8, . 296 14.86

  97. . -

  , , 28 2

  2003, 2005, 4, . 274 19.81

  98. . .

  , 2006, 8,

  . 632 29.72

  99. ,

  2004, 8, . 240 9.90

  100. . 100

  , , 12-13

  2004, 2006, 8, . 281 11.20

  101. . .

  , , 2007, 8, . 118

  9.90

  13

 • 102. . . , , 11-13 2005,

  2006, 4, . 444 19.81

  103. : . , . . - . (.), 2007, 4, . 383

  9.90

  104. N. I. MEPTZO

  , , -

  , 2007, 8 , . 30 **

  105. ANTONIS M. KOLTSIDAS

  Greek Education in Monastir (Pelagonia), . -

  , 2008, 8, . 256. : -

  14.86

  106. N. I. MEPTZO

  , 32008 (-

  ), 8, . 23 **

  107. KNT. KATANO

  B- -A M,

  2009, 8, . 56 4.69

  14

 • B.

  1. . .

  , 1946, 8, . 104 **

  2. . .

  , 1946,

  8, . 68 **

  3. .

  -

  , 1946, 8, . 28 **

  4. . .

  . -

  , 1946, 8, . 88+1 **

  5. . .

  ,

  1946, 8, . 50 **

  6. . .

  ,

  1946, 8, . 16+1 **

  7. .

  , 1946, 8, . 18 2.92

  8. .

  , 1947, 8, . 64

  **

  9. . .

  , 1949, 8,

  . 18 **

  10. .

  , 1945-1948, 1940, 8,

  . 76+2 **

  11. .

  , 1949,

  8, . +144 **

  12. . .

  . , ..., -

  1949, 8, . 176 **

  15

 • 13. .

  -

  (1900-1906), 1948, 8, . 32 **

  14. . .

  . ,

  , . , 1941 1942, 1950, 8, .

  344 8.72

  15. . .

  . , -

  , . , 1943 1944, 1950, 8,

  . 418 **

  16. . .

  . ,

  , 1951, 8, . 158 **

  17. . .

  . , B

  , . , 1941 1942,

  1951, 8, . 286 **

  18. . .

  . , B

  , . , 1943 1944,

  1951, 8, . 308 **

  19. . .

  , 2, 1954, 8, .

  +662 **

  20. ,

  , . , 1959, 4, . 80

  (92 ) 5.84

  21. . .

  : , ,

  . ,

  , , -

  1964, 8, . 72 4.11

  22. . .

  . , -

  , 1964,

  8, . 96+1 8.72

  16

 • 23. . .

  . ,

  ,

  1966, 8, . 120 10.95

  24. .

  , , 1967, 8, . 194

  **

  25. . .

  , , -

  1968, 8, . 20 **

  26. .

  . , -

  1968, 8, . 24 2.92

  27. . .

  , 1968, 8, . 24

  **

  28. . .

  ,

  1969, 8, . 62 **

  29. . .

  , 1970,

  8, . 43 4.36

  30. .

  ,

  1971, 8, . 30 **

  31. 150 1821

  ( .. . , . , .

  , . , . , . , . -

  , . , . ), 1971, 8,

  . 240 **

  32. , ,

  1972, 8, . 28 **

  33. . .

  .

  , 1972, 8, . 62 **

  17

 • 34. .

  ,

  , 1972,

  8, . 44 **

  35. . .

  -

  , 1973, 8, . 31 **

  36. . .

  , 1974, 8, . 246

  11.00

  37. . .

  1821 -

  , 1975, 8, . 35 **

  38. . .

  1821, 1976, 8, . 37 2.92

  39. .

  1821, 1978, 8 , .

  59 3.52

  40. .

  (Provincia Thracia), -

  1979, 8 , . 20 **

  41. .

  -

  , 1981, 8, . 27

  **

  42. .

  , 1982, 8 , . 26

  2.92

  43. . E.

  ,

  , 1986, 8 , . 29 **

  44. -

  '21, 1987, 8, . 28 3.52

  18

 • 45. .

  , . . -

  ,

  1988, 8 , . 53 3.52

  46. , 200

  (1792-1992), 1995, 8, . 88 5.84

  47. .

  , . . -

  , -

  , 1997, 8 , . 54

  3.52

  48. . .

  21, 2003, 8, . 21 3.00

  49. .

  , -

  2004, 8, . 36 4.95

  50.

  25 ,

  2005, 8, . 20 4.95

  51. .

  1821 , -

  2007, 8, . 13 **

  52. . .

  (Kzl Kilise) Sivri Hisar

  . ,

  2007, 8, . 55 5.94

  53. . -

  , , 29 2007,

  2007, 8, . 97 9.90

  54. YAEO AX. XEKIMOOY

  .

  ,

  1821, 2008, 8, . 48 3.00

  55. . .

  : 1821 1822, 2008, 8, . 20

  3.00

  19

 • .

  1. . .

  , -

  1942, 8, . +40 **

  2. . .

  , ,

  1942, 22007, 8, . 20 3.00

  3. .

  , -

  1952, 8, . 24 3.52

  4. .

  ,

  1952, 8, . 16 **

  5. . .

  , -

  1952, 8, . 24 2.92

  6. .

  -

  , 1952, 8, . 16

  2.92

  7. .

  , , -

  1952, 8, . 20 **

  8. .

  1912, 1952, 8,

  . 30 **

  9. . .

  , 1953, 8, . 40

  **

  10. .

  ,

  1953, 8, . +92 4.11

  20

 • 11. .

  ,

  -

  , 1953, 8, . 22 **

  12. . .

  , 1953, 8, . 24 3.52

  13. . .

  : ,

  . , . , -

  , 1953,

  8, . 54 **

  14. . .

  (1430-1821), 1954, 8, . 18

  **

  15. . .

  , ,

  1961, 8, . 22

  16. . .

  ,

  1968, 8, . 24 **

  17. .

  , 1968, 8, .

  48 **

  18. . .

  -

  , 1968, 8, . 20 **

  19. . .

  .

  , 1968, 8, .

  52 3.52

  20. . .

  -

  , 1968, 8, . 20 **

  21. . .

  1821 , 1969, 8 ,

  . 146+20 **

  21

 • 22. . .

  1854 1878 , -

  1970, 8 , . 152+5 +10 **

  23.

  ( . , . , . -

  , ), 1972, 8, . 184

  **

  24.

  ,

  1974, 8, . 25 **

  25. .

  , -

  1974, 8, . 23 **

  26. .

  ( ), 1974, 8, . 25+3

  **

  27.

  , 1975, 8 , . 506

  8.72

  28. .- .

  , 1974, 8, . 39

  **

  29. . I.

  ( ), 1979, 8,

  . 36 2.92

  30. . .

  -

  , 32008, 8, . 73. X: N-

  A 3.00

  31. N. G. L. HAMMOND

  -

  , 1982, 8 , . 16 **

  22

 • 32. . .

  -

  .

  , -

  1983, 8, . 16 2.92

  33. . .

  (1903-1912), 1984, 8,

  . +245 **

  34. . 80 ,

  1986, 8, . 154 5.70

  35. . .

  , , -

  1990, 8, . 50 3.96

  36. . .

  ,

  1990, 8, . 89 5.94

  37. .

  '21 ( -

  ), 1991, 8 , . 30

  3.07

  38. .

  1821

  , 1993, 8, . 27

  2.92

  39. -

  , -

  2005, 8, . 32 3.00

  40.

  , -

  2008, 8 , . 30 + 66 3.00

  41. - .

  . -

  , 2008, 8 , . 40 + 7 -

  3.00

  42.

  ( )

  , 2008, 8 , . 20 3.00

  23

 • 43. -

  , 2008, 8 , .

  42 + 2 + 71 3.00

  44. NADIA DANOvA

  -

  19 ,

  2008, 8 , . 20 3.00

  24

 • .

  1. LOTHAR SIEGESMUND

  Griechisch-Makedonische Impressionen, Thessaloniki 1968, 8

  , . 124 + 16 + 1 4.11

  2. . -

  . , 1969, 8 ,

  . 60 3.96

  3.

  . , 1969, 8 , . 244

  5.70

  4.

  . , 1969,

  8 , . 173 4.36

  5.

  . , 1970, 8

  , . 93 4.95

  6.

  . , 1970, 8 , . 391

  11.00

  7.

  . , 1970, 8 , . 97

  4.65

  8.

  . , 1970, 8

  , . 411 10.95

  9. -

  . 1821,

  1992, 8 , . 160 4.95

  10. -

  , 1999, 8 , . 194

  8.72

  11. .

  . ( -

  ), 1999, 8, . 174 5.84

  25

 • E. E

  .

  1. . .

  . VI, , - 1947, 8, . 108 3.52

  2. .

  , - 1949, 8, . 40 3.52

  3. . .

  , 1949,8, . 28 **

  4. . .

  , 1950, 8, . 36 **

  5. . .

  , , 1950,8, . 494+6 **

  6. . .

  , , 1950,8, . 440+2 **

  7. E. -

  , 1950, 8, . 200+4 5.84

  8. . .

  , 1953, 8, .168 5.25

  9. , 1953, 8, . 708+32 17.48

  10. . .

  - , , 1968, . +280 **

  11. .

  ( )., , . ,

  1972, 8, . XLVIII+O+610 13.12

  26

 • 12.

  , - 1973, 8, . 176+16 **

  13. . .

  (864-1235), 1976, 8, . 187 **

  14. .

  1860 ( ). , , 1977, 8, . 696. ( ), , 1978, 8,. 308, 37 8.72

  15. AST. ARGYRIOU

  Les exgses grecques de lApocalypse lpoque turque (1453-1821), 1981, 8, . 764 14.56

  16. MILT. D. GARIDIS

  tudes sur le jugement dernier post-byzantin du XVe la fin du XIXesicle. Iconographie Esthtique, 1985, 8, . 188 +. LIII 8,72

  17. . .

  ( ). , 1988, 4, . 410 + 273 - **

  18. . N.

  ... (1532-1800), - 1992, 8, . 185 11.34

  19. . M.

  . (1880-1912), 2004, 8, . 364 17.83

  20. .

  , 2005, 8,. 128 8.92

  27

 • .

  1. .

  , 1948, 8,. 78 **

  2. .

  , 1948, 8,. 11 **

  3. . .

  , 1949, 8, . 102 4.11

  4. . .

  , - 1950, 8, . 108 4.11

  5. .

  - , 1956, 8, . +152 4.66

  6. . -

  . - , 1998, 8, . 432

  20.35

  7. K.

  . -, 2003, 8, . 298 13.87

  8. .

  , -, 2006,8, . 1533 33.68

  28

 • . AI AI AI

  1. . .

  , , 1826-1829, 1976, 8, . 304 **

  2. . .

  , 1669-1812, , 1977, 8, . 656 **

  29

 • Z.

  I.

  30

  . , 1940, 8, . + 656 + 1 . . . . . .

  . , 1953, 8, . + 856 + 30 . . . . .

  . , 1956, 8, . + 484 + 10 . . . . .

  . , 1960, 8, . + 628 + 8 . . . . . .

  . , 1963, 8, . + 622 + 40 . . . .

  . , ( ),

  1965, 8, . + 336 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , ( ),

  1967, 8, . + 418 + 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1968, 8, . + 448 . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1969, 8, . + 413 . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1970, 8, . + 351 . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1971, 8, . +511 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , ( . . ),

  1972, 8, . + 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1973, 8, . + 522 + 4 . . . . .

  . , 1974, 8, . + 375 + 134 . . . .

  . , 1975, 8, . + 445 + 174 . . . . .

  . , ( . ), 1976,

  8, . + 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , ( . ), 1977, 8,

  . + 507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1978, 8, . + 365 . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1979, 8, . + 498 . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , ( . ), 1980, 8,

  . + 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , ( . ),

  1981, 8, . + 482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , ( ), 1982,

  8, . + 580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1983, 8, . +452 . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1984, 8, . + 356 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1985-86, 8, . + 486 . . . . . . . . . . . . .

  . , ( . . -

  ), 1987-88, 8, . + 456

  **

  **

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

 • 31

  . , ( . ), 1989-

  90, 8, . + 506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , ( . ), 1991-92, 8,

  . + 595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 1993-94, 8, . + 484 . . . . . . . . . . . . .

  . , 1995-96, 8, . + 430 . . . . . . . . . . . . .

  . , 1997-98, 8, . + 514 . . . . . . . . . . . . .

  . , 1999-2000, 8, . + 603 . . . . . . . . . . .

  . , 2001-2002, 8, . + 425 . . . . . . . . . . .

  . , 2003-2004, 8, . + 511 . . . . . . . . . . . .

  . , 2005-2006, 8, . + 314 . . . . . . . . . . . .

  . , 2007, 8, . + 302 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . Z, 2008, 8, . + 310 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . H, 2009, 8, . + 250 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . , 2010-2012, 8, . + 338 . . . . . . . . . . .

  . , 2013, 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

 • .

  1. . .

  , 1954, 8, . VI +

  99 + 3 **

  2. . .

  , 1962, 8,

  . 96 3.52

  3. . (*1859-1914). -

  , -

  1964, 8, . 46+1 2.92

  4. . (1940) (1970), -

  -, . . , -

  1978, 8, . 483 11.64

  5. , 1983,

  8, . +444 10.50

  6. , 1997, 4, . XVI+

  438 34.92

  7. N. G. L. Hammond, 1997, 4,

  . 550 34.92

  32

 • .

  33

  . 11, 1939, 8, . 1-369 ()

  . 12, . 1, 1952, 8, . 1-230

  . 12, . 2, 1953, 8, . 231-450

  . 13, . 1, 1954, 8, . 1-204 + 1 -

  . 13, . 2, 1954, 8, . 205-504

  . 14, . 1, 1955, 8, . 1-292 + 4 -

  . 14, . 2, 1956, 8, . 293-572

  . 15, ( ), -

  1957, 8, . 388 + 15

  . 16, 1958-1959, 8, . 484 + 4

  . 17, 1962, 8, . 498 + 2

  . 18, 1964, 8, . 278

  . 19, . 1, 1966, 8, . 1-192 + 1 -

  . 19, . 2, 1966, 8, . 193-464

  . 20, . 1, 1967, 8, . 1-296 + 10 -

  . 20, . 2, 1967, 8, . 297-500 + 18 -

  . 21, . 1, 1968, 8, . 1-260 + 9 -

  . 21, . 2, 1968, 8, . 261-500

  . 22, . 1, 1969, 8, . 1-312 + 4 -

  . 22, . 2, 1969, 8, . 313-533

  . 23, . 1, 1970, 8, . 1-180

  . 23, . 2, 1970, 8, . 181-451

  . 24, . 1, 1971, 8, . 1-234

  . 24, . 2, 1971, 8, . 235-554

  . 25, . 1, 1972, 8, . 1-276

  . 25, . 2, 1972, 8, . 277-518

  . 26, . 1, 1973, 8, . 1-192 + 1-3 -

  . 26, . 2, 1973, 8, . 193-397 + 4-35 -

  22.10

  **

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  22.10

  22.10

  22.10

  22.10

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

 • 34

  . 27, . 1, 1974, 8, . 1-232 + 1-4 -

  . 27, . 2, 1974, 8, . 233-452 + 5-11 -

  . 28, . 1, 1975, 8, . 1-246 + 7

  . 28, . 2, 1975, 8, . 247-501 + 4 -

  . 29, . 1, 1976, 8, . 1-216

  . 29, . 2, 1976, 8, . 217-452

  . 30, . 1, 1977-1978, 8, . 1-216

  . 30, . 2, 1977-1978, 8, . 217-542

  . 31, . 1, 1979, 8, . 1-292

  . 31, . 2, 1979, 8, . 293-579

  . 32, . 1, 1980, 8, . 1-230

  . 32, . 2, 1980, 8, . 231-418

  . 33, . 1, 1981, 8, . 1-216

  . 33, . 2, 1981, 8, . 217-474

  . 34, . 1, 1982-1983, 8, . 1-286

  . 34, . 2, 1982-1983, 8, . 287-591

  . 35, . 1, 1984, 8, . 1-237

  . 35, . 2, 1984, 8, . 239-453

  . 36, . 1, 1985, 8, . 1-220

  . 36, . 2, 1985, 8, . 221-428

  . 37, . 1, 1986, 8, . 1-230

  . 37, . 2, 1986, 8, . 231-410

  . 38, . 1, 1987, 8, . 1-238

  . 38, . 2, 1987, 8, . 239-445

  . 39, . 1, 1988, 8, . 1-236

  . 39, . 2, 1988, 8, . 237-495

  . 40, . 1, 1989, 8, . 1-228

  . 40, . 2, 1989, 8, . 229-510

  . 41, . 1, 1990, 8, . 1-220

  . 41, . 2, 1990, 8, . 221-477

  . 42, . 1, 1991-1992, 8, . 1-242

  . 42, . 2, 1991-1992, 8, . 243-452

  . 43, . 1, 1993, 8, . 1-270

  . 43, . 2, 1993, 8, . 271-498

  . 44, . 1, 1994, 8, . 1-280

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

 • 35

  . 44, . 2, 1994, 8, . 281-556

  . 45, . 1, 1995, 8, . 1-226

  . 45, . 2, 1995, 8, . 227-466

  . 46, . 1, 1996, 8, . 1-244

  . 46, . 2, 1996, 8, . 245-446

  . 47, . 1, 1997, 8, . 1-212

  . 47, . 2, 1997, 8, . 213-456

  . 48, . 1, 1998, 8, . 1-226

  . 48, . 2, 1998, 8, . 227-424

  . 49, . 1, 1999, 8, . 1-220

  . 49, . 2, 1999, 8, . 221-424

  . 50, . 1, 2000, 8, . 1-176

  . 50, . 2, 2000, 8, . 177-414

  . 51, . 1, 2001, 8, . 1-226

  . 51, . 2, 2001, 8, . 227-464

  . 52, . 1, 2002, 8, . 1-194

  . 52, . 2, 2002, 8, . 195-426

  . 53, . 1, 2003, 8, . 1-230

  . 53, . 2, 2003, 8, . 231-446

  . 54, . 1, 2004, 8, . 1-174

  . 54, . 2, 2004, 8, . 178-390

  . 55, . 1, 2005, 8, . 1-190

  . 55, . 2, 2005, 8, . 191-380

  . 56, . 1, 2006, 8, . 1-236

  . 56, . 2, 2006, 8, . 243-414

  . 57, . 1, 2007, 8, . 1-212

  . 57, . 2, 2007, 8, . 221-438

  . 58, . 1, 2008, 8, . 1-162

  . 58, . 2, 2008, 8, . 171-378

  . 59, . 1, 2009, 8, . 1-170

  . 59, . 2, 2009, 8, . 177-324

  . 60, . 1, 2010, 8, . 1-274

  . 60, . 2, 2010, 8, . 275-454

  . 61, . 1, 2011, 8, . 1-178

  . 61, . 2, 2011, 8, . 179-340

  . 62, . 1-2, 2012, 8, . 1-268

  . 63, . 1-2, 2013, 8, . 1-246

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  11.05

  22.10

  22.10

 • IV.

  2. PH. BOURBOULIS

  Studies in the History of Modern Greek Story Motives, Thessaloniki

  1953, 8o, . 108 4.66

  3. .

  , 1953,

  8, . +114+7 **

  4. .

  (1926-1951), 1953, 8, . +736

  17.48

  5. .

  , 1954, 8, . 84 3.52

  6. A. G. TSOPANAKIS

  La rhtre de Lycurgue. Lannexe-Tyrte, 1954, 8, .

  84 3.52

  7. . .

  , 1955, 8, . +356+26 -

  8.72

  8. .

  ( 148 ..

  . ), 1955, 8, . 183+ -

  , 1967, 8, . 48 6.44

  9. .

  , , . -

  : , 1955, 8, . +516+ 183 -

  **

  , : B , , ,

  1956, 8, . +632 14.56

  , : , -

  , , 1958, 8, . +352

  8.72

  10. . .

  .

  , 1956, 8, . 122 **

  36

 • 11. .

  .

  , , 1958 (. .

  2005), 8, . +288 7.92

  , , 1962, 8, .

  +246 **

  12. .

  . , , -

  1959, 8, . +128*+269+4 **

  13. . ,

  , 1801-1960, 1960, 8, . 89 **

  14. . .

  ( . -

  111) , 1960, 8, .

  96 4.46

  15. MARIO VITTI

  ( 1813-1820), -

  1963, 8, . 160+4 5.84

  16. PH. P. BOURBOULIS

  Ancient Festival of Saturnalia type, 1964, 8, .

  60 2.92

  17. .

  . ,

  1967, 8, . 120 **

  18. .

  . . , ,

  1968, 8, . +289 8.72

  19. .

  , -

  1969, 8, . 184 5.84

  20. .

  . .

  ,

  1970, 8, . 478 **

  37

 • 21. BAS. ATSALOS

  La terminologie du livre-manuscrit lpoque byzantine. Partie I, Ter-

  mes dsignant le livre-manuscrit et lcriture, 1971, 8,

  . 290 **

  22. L. COUTELLE

  Le greghesco, 1971, 8, . 140 5.25

  23. . 1(1928)-20(1967),

  1979, 8, . +445 11.64

  24. . .

  , -

  1973, 8, . 310 8.72

  25.

  , -

  1976, 8, . 106 4.66

  26. -

  ( 28 4 1980), -

  1984, . , , 8, . 684, . , ,

  8, . 724 45.37

  27. J. N. KAZAZIS

  . Editio princeps, 1986,

  8, . 116 4.80

  28. K. N. ATHPA

  (1850-1912).

  , 2009, 8, . 327

  27.24

  38

 • . , - 1980, 4, . VIII + 450 29.07

  : 1944-2006, ,E.M.. - EEO, 2007, 4, . 229 **

  Macedonianism: FYROMS Expansionist Designs against Greece 1944-2006, . Dr Richard Witt, A, E.M.. - EEO, 2007, 4, .229 8 . 167 ** 15.00

  . . - . . , 1939-2007, , - 42 - - - ..., 2007, 4, . 181 14.08

  .

  . , -, ... - , 2008, 4, . 198. **

  A - E XH 1430-1930, A, E.M.. - MIHTO,2008, 4, . 212. X OA 28.17

  (1903-1913), . . (. ), . . . . (.),, ... University Studio Press, 2008, 4, . 191.: 14.08

  . - (1950-1967), . . . . - (.), , ... - , 2008, 8, . 190. : 14.08

  . , . , 2008, 8, .55 **

  . , , ... - University Studio Press, 2008, . 360. E.I. M, , A K. A- I **

  T M B. - 1950-1967, (.), , ..., E.O A K, 2009, 8, . 319 **

  39

 • T . - 1950-1967, K. K (.), ,..., E. O A K, 2009, 8, . 304 14.08

  O M , , E M- University Studio Press, 2009, . 51 **

  N. I. M

  Z , 2009, 8, . 64 **

  N. I. MErtzos

  He is Alive and Well, Thessaloniki 2009, 8, . 64 **

  O M. A , . . . . (.), , ... , 2009,4, . 352 23.47

  .

  K M N 1892-1906, N 2008, 8, .459. X: TEK N H 14.86

  N. I. M

  1821 2010. , 2010, 8 , . 37

  , ,.. - University Studio Press, 2010, 8, . 673 14.08

  .

  O Cincarima, 2010, 8,. 499. : 4.69

  . - - 1968-1989, (.), , ..., . , 2010, 8, . 287 14.08

  . .

  . , ,.. - , 2010, 8, . 375 **

  , , . . . (.), -, ... - University Studio Press, , 2011, 8, . 235

  14.08

  40

 • 17, 18 19 , . . - . . (.), , E.M.., . -, 2011, 8, . 462. : 14,08

  . (1903-1913). . . (.), , ... - Uni-versity Studio Press, , 2012, 4, . 235 28,17

  - . 1949-1967, , ..., . -, 2012, 8, . 314 14,08

  1913-2011: . , , , ..., . ,2012, 8o, . 223 14,08

  . , , ..., . , 2012, 8, . 174 13,15

  . 1912-1913. , , ..., . ,2012, 8, . 232 14,08

  . . - , , ..., . - , 2012, 8, . 375 14,08

  . , , ...,2012, 8, . 55 **

  . (1830-1889), . . (.), , ... - , . , 2012, 8, . 518. : - 32,86

  . 1912-2012 . , ,..., . , 2012, 4, . 783 **

  41

 • . 1900-1917, , ..., . , 2012, 4, . 274 **

  N. K. MoUtsoPoULosThessaloniki Thessalonique 1900-1917, Thessaloniki, Society of Mace-donian Studies, Publishing House Kyriakidis Brothers 2012, 4, pp. 296

  **

  . 323 . - 2012, , ..., . , 2012, 4, . 381 42,25

  . , ,..., 2013, 8, . 23 **

  . . 1904-1912, , ..., . , 2013, 8, . 464 14,08

  . , -, ..., . , 2013, 8, . 203

  14,08

  . - , -, ..., 2013, 8, . 47 **

  . , - . , , ..., - , 2013, 4, . 333 30

  . , ,..., 2013, 8, . 349 9,39

  . , , ..., 2013, 8, . 101 **

  - , , ..., 2014, 8,. 31 **

  42

 • . , , .., , 2014, 8, . 403. : ALPHA BANK

  31,95

  E. 1912-2012, -. , , .., -, 2014, 8, . 274. : ALPHA BANK

  43

 • E

  . .

  . . , 1969, 8, . 145+7 **

  . .

  , , 1970,8, . 51+40 **

  . .

  , - , 1984,8, . 328 **

  V. CoLoCotroNIs

  La Macdoine et lHellnisme. tude historique et ethnologique, Paris1919, 8o, . 658+ . XXIV ( ...) 13.12

  EM. tUrDEANU

  Le dit de lempereur Nicphore II, Phocas et de son pouse Tho-phano, 1 - Association Hellnique dtudes Slaves, Thessalonique1976, 8 , . 98+6 7.43

  .

  , 2 - , - 1978, 8 , . 142 7.43

  PHAEDoN MALINGoUDIs

  Die mittelalterlichen kyrillischen Inschriften der Hamus-Halbinsel,3 - Association Hellnique dtudes Slaves, Thessaloniki 1979, 8o, . 121+13 7.43

  ANtH.-EM. N. tACHIAos

  The slavonic manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossi-kon) on Mount Athos, Hellenic Association for Slavic Studies, Th-essaloniki Center for Russian and East European Studies, Universityof California, Los Angeles 1981, . 198 23.28

  DUANKA trBoJEVIThe Declension of Greek Masculine Names in the Codex Supraslien-sis, 4 - Association Hellnique dtudes Slaves, Thessaloniki 1982, 8o, . 205 6.93

  44

 • ANt.-AIM. tAXIAo

  (976-1018), , 1990, 8, . 41 4.65

  The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Pro-ceedings of the International Congress on the Millenium of the Con-version of Rus to Christianity, Thessaloniki 26-28 November 1998,Edited by Anth.-Em. N. Tachiaos, Hellenic Association for SlavicStudies, Thessaloniki 1992, 8o, . 622 20.36

  IoANN. C. tArNANIDIs

  The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherines Mo-nastery on Mount Sinai, Thessaloniki 1998, 4, . 361 29.07

  . .

  , 1977, 8,. 147+10 +3 ( 2006 ...) 6.93

  Thessaloniki Magna Moravia, Proceedings of the International ConferenceThessaloniki 16-19 October 1997, Hellenic Association for SlavicStudies, SS Cyril and Methodius Center for Cultural Studies, Thessa-loniki 1999, 8o, . 354 14.56

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellnoslaves,t. IV, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessalonique 1977, 8o,. 203 11.64

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellnoslaves,t. V, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessalonique 1981, 8o,. 217 11.64

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellnoslaves,t. VIII-IX, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessalonique1984-1985, 8, . 393 14.56

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellnoslaves,t. X, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessalonique 1986, 8o,. 388 14.56

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellno-slaves, t. XI, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessalonique1987, 8, . 274 14.56

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellno-slaves, t. XII, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessalonique1988, 8o, . 123 8.72

  45

 • Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellno-slaves, t. XIII-XIV, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessa-lonique 1989-1990, 8o, . 189 11.64

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellno-slaves, t. XV-XVI, Association Hellnique dtudes Slaves, Thessa-lonique 1991-1992, 8o, . 162 8.72

  Cyrillomethodianum, Recherches sur lhistoire des relations Hellno-slaves, t. XVII-XVIII, Association Hellnique dtudes Slaves, Thes-salonique 1993-1994, 8o, . 247 11.64

  NIKoAo I. MEPtzo

  O E, A, . MIHTO, 2008, 8, . 312 23.47

  46

 • . ., 87

  ,

  84, 102

  . ., 9

  ., ,

  57

  K., 4, Z IV 3

  A ., 68, 77, 3, 12,

  36

  , 6

  -

  , 99

  A E ,

  B 53

  A M-

  (1903-1913), . 39

  ., 15

  - ., 39

  ., IV 21

  . ., 7

  . ., 29, 51

  5, 8

  ., ., 37, 53, 64,

  67, 69, 78, 39, 43, 14, 2

  . ., 41,

  46, 54, 1

  - ., 44, 50,

  . 42

  1913-2011, . 41

  B E., . 40, 42

  . ., 1, 3, 4, 5, 8,

  10, 13, 19, 20, 25, 30, 34, 43,

  25, 33, 35, 37, 18, 21

  ., 8

  . ., 1, 27

  . ., 9

  - ., 7

  Bourboulis Ph. P., Z IV 2, 16

  .

  82, 95

  , IV 9

  ., 26

  X E., B 54, . 39, 40

  ., 45, 37

  ., 49

  ., 45, 47

  -

  , IV 26

  X N., 42

  . ., 12, 14, 15, 16,

  17, 18, 1, 2

  Coutelle L., Z IV 22

  Danova N., 44

  ., 101

  ., 76

  -

  , 94

  ., 2

  , 3

  ., 39, 61

  K., . 40

  . . .,

  . 41, 42

  ., 24

  ., 10, 11

  -

  , . 41

  47

  * -

  .

  *

 • , IV 23

  1821, ,

  31

  ,

  40 , 62

  ,

  50 , 75

  ,

  . 39

  : B,

  A 103

  Garidis Milt., E I 16

  ., . 41

  . ., 28

  . ., 33

  . ., 23

  . ., 20

  ., 44

  ., 56

  ., . 81, 88

  A., . 39

  . ., 19

  . ., IV 10

  ., 22, 28, 3, .

  45

  Hammond N. G. L., 31,

  , 7

  Hattersley-Smith Kara, A 83

  . ., . 41

  ., . 42

  , 63

  ., 8

  ., 38, 7

  ., 40, 42, 58

  . ., . 42

  ., 36

  ., 50, 40, 25,

  IV 8

  , . 40

  , 20

  ., 74, 80, 86, B

  55, . 42

  K-M ., 43

  ., 44

  ., 72

  K K., A 107, . 41

  . ., 22, 23

  ., 3

  Kazazis J. N., Z IV 27

  ., 7, 9

  ()

  ., 81

  Koltsidas A., A 105

  Colocotronis V., . 44

  , 11

  K A. I., . 40

  . ., 29, 35

  ., 6

  ., 93

  . ., 5, 6, 8

  . ., 2, 5, 5,

  13, 1, IV 4 ()

  Cyrillomethodianum, . 45-46

  ., 88

  ., 24

  ., 60

  ., 42

  ., 30, IV 5, 12

  . ., 11, 18, 20, 21

  Legacy of Saints Cyril and Metho-

  dius to Kiev and Moscow,

  , . 45

  . ., 6

  - , 52

  M , . 41

  Macedonia, Studies on-, A 85

  Macedonianism: FYROMs Ex-

  pansionist Designs, . 39

  48

 • M-, . 39

  , 75

  ,

  23

  M B, .

  39

  M ,

  . 40

  M ,

  . 39

  , -

  , 100

  , 34

  , 4

  M: O I-

  , . 39

  Malingoudis Ph., . 44

  . ., 33

  . ., IV 24

  -

  , 65

  . ., 11

  ., 2

  ., 21

  . ., 17

  ., . 44

  . ., 7

  . ., A 104, 48, . 39,

  40, 41, 42, 43, 46

  . . - K. N.,

  . 39

  . ., . 41

  ., 89, 38

  . ., 9, 26, 32

  , ,

  91

  . ., 92, B 52,

  17, . 42

  ., 88

  . ., 32, 4, 10,

  4

  . ., 19

  . ., 38

  ., 12

  , . 39

  , . 43

  ,

  53

  ., 79

  , 7

  . ., 6

  (.

  .), 3

  , 8

  . ., 31, 16,

  22

  ., 98

  ., 48, 30

  . ., 15

  . ., 27

  ., . 44

  ., 3

  . ., 20

  -

  , . 42

  ., 73

  . , 5

  M, .

  40

  ., 17

  . ., 10

  ., 1

  . ., 18, IV 28

  . . - M N. I.,

  . 39

  , IV 24, 25

  N ., . 40

  ., IV 13

  49

 • . ., 90

  . ., 12

  ., IV 11, 18, 20

  . ., 14, Z IV 7

  , 4

  ., 49, 70, 32, .

  44

  ., 36, 51

  ., 74

  ., 41

  ., 26

  Siegesmud Lothar, 1

  , 5

  ., 14

  ., 40

  ., 13, . 43

  .-., 71, 28, 41,

  . 44, 45

  . ., 29

  ., IV 19

  - ., 2, 9, 10

  . ., 24, 55, 1, 2

  -

  , 97

  , 59

  Thessaloniki Magna Moravia. -

  ,

  . 45

  ., 98

  T M , . 41

  - .,

  6

  . ., 13

  ., ., 80

  Trbojevi Du., . 44

  , 27, 6

  ., IV 17

  ., 52, 66

  ., 35

  ., 4, IV 6

  Turdeanu Em., . 44

  Vitti Mario, Z IV 15

  ., 15, 16, 47,

  2

  ., 34

  ., 96

  ,

  46

  ., 11

  . ., 19

  ., Z IV 14

  50