ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

3
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. β Α4. β Α5. γ ΘΕΜΑ Β Β1. 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α Β2. Α. Σχολικό βιβλίο σελ.103 από «Ρύπανση είναι…» έως «… οργανισμούς.» Β. Σχολικό βιβλίο σελ.23 από «Η είσοδος…» έως «… μόλυνση.» Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 85 από «Με τη βιομηχανική…» έως «… του πλανήτη.» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. "ΜΑΘΗΣΗ" 2467021006 & 44244 www.mathisi.net.gr ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:mathisi team-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ.

description

2

Transcript of ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Page 1: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. β Α4. β Α5. γ ΘΕΜΑ Β Β1. 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α Β2. Α. Σχολικό βιβλίο σελ.103 από «Ρύπανση είναι…» έως «… οργανισμούς.» Β. Σχολικό βιβλίο σελ.23 από «Η είσοδος…» έως «… μόλυνση.» Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 85 από «Με τη βιομηχανική…» έως «… του πλανήτη.»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. "ΜΑΘΗΣΗ" 2467021006 & 44244 www.mathisi.net.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:mathisi team-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ.

user
Νέα Σφραγίδα
Page 2: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β4. Σχολικό βιβλίο σελ. 47 από «Κατόπιν όλων…» έως «…σεξουαλική επαφή.» ΘΕΜΑ Γ Γ1.

I. 2 II. 4

III. 3 IV. 1 Γ2. Α1: καταναλωτής 2ης τάξης Β1: καταναλωτής 1ης τάξης Γ1: Παραγωγός Δ1: Αποικοδομητής Γ3. Ο Γ1 καταναλώνεται χωρίς να καταναλώνει συνεπώς την απαραίτητη ενέργεια για την επιβίωσή του την παράγει αυτός και έτσι ανήκει στους αυτότροφους οργανισμούς, δηλαδή είναι παραγωγός. Ο Β1 καταναλώνει τον παραγωγό, δηλαδή είναι φυτοφάγος, άρα καταναλωτής 1ης τάξης. Ο Α1 καταναλώνει τον Β1, δηλαδή είναι σαρκοφάγος που καταναλώνει φυτοφάγους, άρα καταναλωτής 2ης τάξης. Ο Δ1 δέχεται ύλη και ενέργεια από όλους, αυτό παρατηρείται μόνο στην περίπτωση που η ύλη είναι νεκρή οργανική και κατά συνέπεια ο οργανισμός αποικοδομητής. Γ4. Σωστό φυλογενετικό δέντρο το 1. Α: πτηνό είδος 1 Β: πτηνό είδος 2 Γ: θηλαστικό είδος 2

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. "ΜΑΘΗΣΗ" 2467021006 & 44244 www.mathisi.net.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:mathisi team-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ.

user
Νέα Σφραγίδα
Page 3: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σχόλιο: Η απάντηση στα Α και Β μπορεί να είναι και αντίστροφη χωρίς να επηρεάζει την ορθότητά της. Γ5. Ο κοινός πρόγονος των θηλαστικών έζησε πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια, όπως προκύπτει από το φυλογενετικό δέντρο 1. ΘΕΜΑ Δ Δ1. Σχολικό βιβλίο σελ. 23 από «Πολλά βακτήρια…» έως «…συγκεκριμένα όργανα.» Δ2. Ανήκουν στις εξωτοξίνες δεδομένου ότι κυκλοφορούν στον οργανισμό μέσω του αίματος. Δ3. Σχολικό βιβλίο σελ. 40 από «Στην παθητική…» έως «…άλλο οργανισμό.» ΚΑΙ από «Σε ένα ενήλικο…» έως είναι παροδική.» Δ4.

Διάγραμμα Ι: άτομο Β Διάγραμμα ΙΙ: άτομο Α

Η μέγιστη συγκέντρωση αντισωμάτων στο διάγραμμα Ι, ακαριαία μετά τη μόλυνση, δηλώνει χορήγησή τους με τεχνητό τρόπο, μέσω ορού. Η δράση της παθητικής ανοσίας όπως αναφέρθηκε στο Δ3 είναι άμεση ωστόσο η διάρκειά της παροδική. Αντίθετα στο διάγραμμα ΙΙ τα αντισώματα παράγονται άμεσα, αλλά σταδιακά φτάνουν στη μέγιστη συγκέντρωσή τους και επίσης διαρκούν πολύ περισσότερο. Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό της δευτερογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης, κατά την οποία ενεργοποιούνται κύτταρα μνήμης από προηγούμενη επαφή με το ίδιο αντιγόνο.

Επιμέλεια απαντήσεων: Κοσμίδης Γιώργος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. "ΜΑΘΗΣΗ" 2467021006 & 44244 www.mathisi.net.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:mathisi team-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ.

user
Νέα Σφραγίδα