Η Εφαρµογή του...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Η Εφαρµογή του Θερµοδυναµικά Συνδυασµένου Συστήµατος Joule-Brayton / Rankine ως Προωστήριο Σύστηµα σε Σύγχρονα Πλοία

Transcript of Η Εφαρµογή του...

 • PART : Mechanical and Marine Engineering

  ISSN:1791-4469 Copyright 2014, Hellenic Naval Academy

  A-31

  Joule-Brayton / Rankine

  . , . .

  , , .

  18539

  . Joule-Brayton / Rankine ( ) , , . , . , , . , / , , , .

  - : Joule-Brayton, Rankine,

  T [1]. Diesel, 100 tons gross 96% [2]. ( ) ( ) 1, Lloyds 1999 2010 [3].

  , : Slow Speed Diesel (SSD), Medium Speed Diesel (MSD) High Speed Diesel (HSD), (Steam Turbine) (Gas Turbine).

 • NAUSIVIOS CHORA, VOL. 5, 2014

  http://nausivios.snd.edu.gr/nausivios

  -32

  , (Passenger) (Ro Ro Cargo). , Diesel .

  1. ( 2010) [3]

  Diesel , ( ) (Residual Diesel Oil) (Heavy Fuel Oil), .

  , , , ( ) , (NOx).

  (International Maritime Organization) (MARPOL 73/78), (gross tonnage) 400 1 [4].

  ( 1/1/2011) Tier II (Emission Control Areas) NOx Tier III. (sulfur content), 2012 3,5% m/m, (Sulfur Emission Control Areas) 1% m/m, 2 [5]. 2020 () 2015 SECA 0,50% 0,1%m/m .

 • PART : Mechanical and Marine Engineering

  ISSN:1791-4469 Copyright 2014, Hellenic Naval Academy

  A-33

  1. (NOx)

  ( SECA ) (Residual Diesel Oil) . ( ) , (aftertreatment methods) .

  2. , [5]

  , , . , , , .

  , ,

 • NAUSIVIOS CHORA, VOL. 5, 2014

  http://nausivios.snd.edu.gr/nausivios

  -34

  Joule-Brayton / Rankine, , . (Tier III) , , (.. , , ...) .

  ( ) QHR, ( ) ( ) WL, [6], 2.

  2. ( )[6]

  Joule-Brayton , ( ), . , . 1 [6]:

  = = + CP H L H LB

  Wn n n n nQ (9)

  nH nL Joule-Brayton Rankine , nCP .

 • PART : Mechanical and Marine Engineering

  ISSN:1791-4469 Copyright 2014, Hellenic Naval Academy

  A-35

  nH=40% (Rankine) nL=30%, nCP=40%+30%-40%*30%=58%. , , Joule-Brayton / Rankine .

  , , , , , 3 [7].

  50 60 70 80 90 100Engine Load (%)

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  Effic

  iency

  (%

  )

  DieselGT SimpleGT_Comp_FixedGT Combined (Variable)

  3. Diesel, (GT Simple),

  (GT_Comp_Fixed) (GT Combined Variable) [7]

  ( 12%), 1520%. . ( ), .

 • NAUSIVIOS CHORA, VOL. 5, 2014

  http://nausivios.snd.edu.gr/nausivios

  -36

  . , . :

  COGAG: Combined Gas turbine And Gas turbine plant ( ).

  COGOG: Combined Gas turbine Or Gas turbine plant ( ).

  CODAG: Combined Diesel And Gas turbine plant ( Diesel ).

  CODOG: Combined Diesel Or Gas turbine plant ( Diesel ).

  COSAC: Combined Steam And Gas turbine plant ( ).

  COGS: Combined Gas turbine and Steam plant ( ).

  COGES: Combine Gas turbine Electric and Steam ( ).

  CONAG: Combined Nuclear And Gas turbine plant ( ).

  , , [7,8] , . , , . , ( ). , . , , .

  , Or () ( ) , . And () , . COSAG , . , CONAG , .

  COGAS ( Joule-Brayton Rankine), (55-60%). , , . 4

 • PART : Mechanical and Marine Engineering

  ISSN:1791-4469 Copyright 2014, Hellenic Naval Academy

  A-37

  -, , . , . - ( ), .

  4. [9]

  / (COGAS) (COGES)

 • NAUSIVIOS CHORA, VOL. 5, 2014

  http://nausivios.snd.edu.gr/nausivios

  -38

  . , / / / / / ( 5)

  5. Joule-Brayton / Rankine COGAS () COGES () [6]

  98-99% [10]. . , . , , .

  . , , , . ( , ) . [8], 91% .

  , , COGAS COGES 6. . , , .

 • PART : Mechanical and Marine Engineering

  ISSN:1791-4469 Copyright 2014, Hellenic Naval Academy

  A-39

  . , , , ( ). , , [10].

  6. Joule-Brayton/Rankine. COGAS COGES [10]

  . Diesel.

  (Rankine). , 3 [7], Diesel . : CYCLON, GTX100, GT10B, LM2500 GT35 12.9 MW 43 W.

 • NAUSIVIOS CHORA, VOL. 5, 2014

  http://nausivios.snd.edu.gr/nausivios

  -40

  3. (Rankine bottom cycle) , [7].

  Type of Gas Turbine or Diesel

  Engine

  NGT or ND

  mGT or mGT

  No.of Units

  Total Power

  t4 or texhaust

  nGT or nD

  beGT or beD

  Com

  bin

  ed Cy

  cle

  nCC beCC texhaust

  kW kg/s kW C - g/kWh - g/kWh oC

  Gas Turbine Gas Turbine CYCLON 12900 39.7 4 51600 570 0.340 248.0 0.5067 166.4 139 GTX100 43000 122.0 1 43000 546 0.370 227.9 0.5208 161.9 139 GT10B 24400 80.4 2 48800 538 0.347 243.0 0.5051 166.9 135 LM2500 22400 68.0 1 44800 528 0.365 230.9 0.5123 164.6 135

  GT35 17000 92.3 3 51000 378 0.320 263.5 0.4311 195.6 131 Diesel Engine Diesel Engine

  9K98MC 48762 134.25 1 48762 232.8 0.482 174.9 0.5089 165.7 131 9RTA96C 46332 104.50 1 46332 271.0 0.506 166.8 0.5398 156.2 131

  3, , Diesel . Diesel, (9K98MC 9RTA96C) 4648 MW. 32%37%, Diesel 48%50%, . 35%50% . Diesel, [7] Rankine , 7.

  7. Rankine Diesel [7]

 • PART : Mechanical and Marine Engineering

  ISSN:1791-4469 Copyright 2014, Hellenic Naval Academy

  A-41

  3. (370570 C ) . , Diesel , 3 Rankine, .

  , 43%52%, Diesel Diesel (50%54%). 34%49%, Diesel 5,5%6,6%. , , , Diesel 1,31,4 ( ). , , Joule-Brayton / Rankine , Diesel .

  , Diesel . . , Diesel. , , , . ( Rankine) . , , Diesel.

  COGES Diesel-electric, , Millennium [12]. COGES , 50 . , COGES 500 KW. COGES, 1000 tons, 1,6%. 1150 KW.

 • NAUSIVIOS CHORA, VOL. 5, 2014

  http://nausivios.snd.edu.gr/nausivios

  -42

  , . , Koehler [13] Diesel, Ahlpvist [14] Diesel . Diesel , , 1% Diesel [13].

  , . Diesel, (COGES) Domachowski Dzida [15] 12% . MDO (Marine Diesel Oil), . Koehler [13] , . [11]. modular .

  Diesel , , . , . (reversible transmission gears) [15]. .

  ( ), Diesel. . , Diesel [13]. 0% 3040% , . 0,51 h. , , .

  [16]. . .

 • PART : Mechanical and Marine Engineering

  ISSN:1791-4469 Copyright 2014, Hellenic Naval Academy

  A-43

  , [16].

  . Diesel ( ). , . . ( Diesel) . , 1h .

  (), . Kehlofer [17] , 30min . 90s [16]. COGES Millenium 3min (synchronous idle), , [11]. 10min .

  , Diesel Rankine. , (COGAS) (COGES).