Γιάννης Φωτεινός Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ ΚΑΙ...

download Γιάννης Φωτεινός Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

of 308

description

LA PÉDAGOGIE DE CÉLESTIN FREINET ET SA DIFFUSION EN GRÈCEΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ Mémoire-Διπλωματική Εργασία

Transcript of Γιάννης Φωτεινός Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ ΚΑΙ...

 • Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

  Universit du Maine

  Master Commun: Didactiques du Plurilinguisme et Politiques Linguistiques

  :

  LA PDAGOGIE DE CLESTIN FREINET ET SA DIFFUSION EN GRCE

  Mmoire-

  ETUDIANT: IOANNIS NIKOLAOU FOTEINOS

  PROFESSEUR RESPONSABLE: KAMAROUDIS STAYROS

  ANNEE: 2011-2012

 • (Clestin Freinet, 1896-1966)

 • 1

  o1

  ,

  .

  ,

  ,

  !

  :

  , ,

  ..

  .

  E

  ,

  I,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ..

  J.B CLEMENT, Louis Auguste Blanqui! (: )

  (

  , Nicole Biziau, 1996

  Sophia Antipolis, )

  1 BIZIEAU, N., FOUQUER, J-M. (DIRECTION), (1998), Clestin Freinet, l ICEM un choix pdagogique un engagement social et politique, Actes du 43e Congrs international de lICEM Pdagogie Freinet, 25 au 29 aot 1996, Sophia Antipolis (06-France), EDITIONS ICEM Pdagogie Freinet, Nantes, p.36

 • 2

  ,

  1) , ,

  .

  2) Olivier Delhaye,

  .

  3) :

  4) Freinet -

  ,

  :

  5) ,

  ,

  6)

  , ,

  , ,

  .

  7) ,

  ,

  Freinet.

  8) Freinet

  Freinet.

  9) Freinet,

  Freinet .

  10) Anne Frank,

  Le Mans, ,

  , .

  11)

  ,

  Maine .

  O :

 • 3

  Clestin Freinet

  Freinet 21 ; ( )

  -

  K I : Freinet

  Clestin Freinet

  1.1 Freinet Rousseau

  1.2 Freinet Rousseau, Pestalozzi, Frobel

  1.3 Freinet

  1.4 H Ferrire

  K : Clestin Freinet

  2.1 Freinet

  2.2 H Clestin Freinet

  2.2.1

  2.2.2

  2.3 Freinet

  2.4. Freinet

  2.4.1. Freinet

  2.4.2 Freinet

  2.4.3 :

  ANGE GUPIN ( Freinet, ,

  )

  2.4.4. Freinet

 • 4

  2.4.5 -

  2.4.6 Freinet

  2.4.7 Freinet,

  Freinet

  :

  B -

  -

  1 : Freinet

  1) , -

  2)

  3)

  . Freinet

  2 : :

  1.

  2.

  3.

  4.

  . Freinet

  . Freinet

  1). Freinet

  2).

  . Freinet

  1.

  2.

 • 5

  3.

  4.

  5. project

  . Freinet

  1.

  2. - - (-) -

  3.

  4. , ,

  5.

  .

  3). E

  1.

  2.

  ()

 • 6

 • 7

  Freinet 21 ;

  ( )

  2011, ,

  , . , Clestin

  Freinet, , , ,

  project,

  ,

  . , (

  , ,

  ), , ,

  ,

  ,

  Freire.

  ,

  ,

  ,

  , ,

  , , ,

  .

  ,

  , , Les

  Rminiscences de la Pdagogie Freinet, au systme scolaire moderne franais,

  ,

  ,

  Freinet, , ,

  Freinet. , ,

  ,

  ( Anne Frank,

  ) ,

  ,

  . 2013

  -

  .

  ,

  , ,

  ,

  Freinet ,

  .

  , ,

  : ( site

  http://skasiarxeio.wordpress.com/)

  ,

  , ,

 • 8

  ,

  ,

  , ,

  .

  ,

  , .

  .

  1

  ,

  , , ,

  ,

  .

  .

  John Dewey 2 1954 ,

  , ,

  :

  , ,

  . ,

  . ,

  , , ,

  3 :

  , .

  , ,

  , , ,

  , , . ,

  .

  , -

  : 1 , 1

  . ,

  , , . ,

  ,

  4

  , , ,

  , . ,

  ,

  ( ),

  , , : ;

 • 9

  . ,

  .

  . , ,

  . ,

  . (

  ) .

  . , ,

  :

  , , ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  , . , ,

  :

  ; O Freire 5

  ,

  , , Freinet -

  . Freire 6

  ,

  ( ) . ,

  , ,

  7

  .

  , ,

  .

  ,

  . ,

  , . ,

  .

  .

  . ,

  ,

  ; , . ,

 • 10

  . , .

  ,

  . ,

  , .

  ,

  .

  , .

  , , Freinet,

  ,

  . ,

  , ,

  , ,

  :

  .

  . , ,

  . .

  , ,

  .

  , ,

  . , Clestin Freinet.

  Freinet ( , ,

  , , ) , , ,

  , .

  Freinet ,

  .

  .

  . ,

  , , , , ,

  , , ,

  .

  Freinet , ,

  .

  , ,

  .

  , . ,

  , .

  Freinet , , , ,

  , , ,

  , ,

  . ,

  , ,

  .

 • 11

  8.

  H Freinet ,

  : ,

  , , , ,

  , , , ,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  .

  Clestin Freinet :

  , ,

  !

  1 , .(2014). - : , http://skasiarxeio.wordpress.com/about/. 2 DEWEY, J. (1954).The public and its problems. Chicago: The Swallow Press Inc. IN . . (2011). : - , : GIROUX HENRY, : , , : , : .

  3 , . (1988). . : Y, .35. IN , . (2011). : - , : GIROUX HENRY, : , , : , : . 4 CSTORIADIS, C. The rising tide of insignificancy, p.80. http://www.notbored.org/RTI.pdf, retrieved 3rd March 2009,. 34. IN , . (2011). : - , : GIROUX HENRY, : , , : , : . 5 FREIRE, P. (2004). Pedagogy of Indignation. Boulder: Paradigm., .47. IN , . (2011). : - , : GIROUX HENRY, : , , : , : . 6 FREIRE, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. London: Penguin. .78. IN , . (2011). : - , : GIROUX HENRY, : , , : , : . 7 FREIRE,P. (1996), L'ducation comme pratique de la libert (1964), W ditions, IN AUFFRAND, R. (2007).

  ECOLES DIFFERENTES -ALTERNATIVES EDUCATIVES-CHANGEONS LECOLE: NOUS SOMMES TOUS

  MINISTRES DE LEDUCATION, Agence Information Enfance-Possible, Saint Ouen. (

  )

  8 . . 2014, - : , http://skasiarxeio.wordpress.com/about/.

 • 12

  K I : Freinet

  Clestin

  Freinet

  , Clestin Freinet,

  , .

  ichel Lobrot,

  Freinet, Freinet Freinet.

  , Freinet, 1924,

  , ,

  ,

  Freinet, , ,

  . , ,

  ,

  , ,

  . , Freinet

  , ,

  . , Freinet ,

  Freinet, ,

  .

  ( , Freinet

  ,

  , ,

  , ,

  .)

  1.1 Freinet Rousseau

  ,

  Clestin Freinet, ,

  .

  1

  , . , , . . , . , , , ; ; A , . (Freinet)

 • 13

  Freinet

  ,

  2.

  ,

  . ,

  .

  . ,

  3 , 17 .4 , ,

  , .

  ,

  . , ,

  , E

  , 5. , ,

  . Victor Hugo:

  , 6. Freinet,

  : ,

  , .

  ,

  .

  Freinet : 19 , .

  , , .

  .

  , ,

  : . Freinet

  ,

  . ,

  ,

  . ,

  , Freinet :

  ,

  7:

  ,

  . , .

  ,

 • 14

  . Freinet

  . ,

  ,

  ,

  .

  .

  1.2 Freinet Rousseau, Pestalozzi, Frobel

  Freinet, ,

  ; J-A Fabre8 :

  , , , . , .. . (J-A. Fabre)

  , , Freinet

  Jean Jacques Rousseau Johann Heinrich Pestalozzi.

  Rousseau , ,

  ,

  ,

  , .

  ,

  Rousseau

  9 E (18 .),

  .

  , .

  , (1762) -

  - .

  ,

  . ,

  .

  . ,

  .

  Rousseau.10

  . . . , , ,

 • 15

  , , . . , . , . . , , , , , , , . 11 (Jean-Jacques Rousseau)

  ,

  . Rousseau

  . ,

  . : .

  ,

  .

  , .

  ,

  . 12:

  , .13 (Jean-Jacques Rousseau)

  ,

  , ,

  , .

  ,

  , .. .

  ,

  ,

  .

  . ,

  ,

  , .

  . , .. . . , . . , : , .. . .

 • 16

  , , .. , , . , , , . , , . , . , , , . 14 (Jean-Jacques Rousseau)

  ,

  . Rousseau

  , ,

  , ,

  . 15

  , ; , , . , , , , : , , , , . , , , .16 (Jean-Jacques Rousseau)

  , . . . . .. , . . , , , , , , . , 17. (Jean-Jacques Rousseau)

  , Freinet

  , Rousseau ,

  , ,

  , , , ,

  . , Freinet :

  . , . , , , ,

 • 17

  ,. , , , , . , , , , . , , , , , , . , , , . , . , . , , . , , : , . : , , , , . : , , , , . , , . (Clestin Freinet) 18

  O Freinet ,

  Rousseau,

  ,

  , :

  ,

  , ,

  ,

  , ,

  . , ,

  19. , ,

  Freinet , Rousseau:

  : , . .20 (Jean-Jacques Rousseau)

  ,

  ,

  Rousseau, Pestalozzi,

  Freinet, :

  , Pestalozzi, . , ( Schwanengesang), , Rousseau . , ,

 • 18

  , Rousseau - . Frobel Freinet, Macarenco Dewey Piaget, , : o A , Rousseau 21. (Sauteard)

  , . . (Pestalozzi)

  Pestalozzi, Freinet

  , Rousseau,

  . , Pestalozzi

  ,

  . ,

  ,

  Pestalozzi.

  O Pestalozzi .

  ,

  .

  ,

  euhof,

  (Abendstunde eines Einsiedlers)

  1780. ,

  ,

  . , ,

  .

  Pestalozzi (Wie Gertrund

  ihre kinder lehrt -1801), ,

  o

  Stanz Burgdorf.

  , . 22

  ) , . . ) , , . ) 23 , , ) , , . Pestalozzi, , .

 • 19

  ) , , , .

  Pestalozzi,

  .

  ,

  ,

  , , . , ,

  , , ,

  24. , Pestalozzi ,

  Freinet , ,

  , , ,

  ,

  .

  , Freinet ,

  Frobel, . Frobel

  , ,

  , , 1826

  Kailhau, . Freinet

  , , ontessori25,

  ,

  .

  Frobel (kinder-

  garten). O

  , .

  Frobel , ,

  Keilhau Rundolstadt. To Frobel

  Keilhau, 60 ,

  ,

  (Lebensgemeinschaftsschule),

  (Landerzeihungsheime).

  .

  , .

  .

  Keilhau ,

  Pestalozzi,

  , .

  ,

  . ,

  , , ,

  .

 • 20

  Keilhau

  . ,

  :

  . , , : .. , , , , .. , , , . , (Frobel) 26

  , ,

  Keilhau, .

  .

  ,

  ,

  ,

  , ,

  (Entgegengesetwtgleiches).

  Frobel.27

  H Keilhau,

  , .

  . ,

  , .

  Keilhau ,

  , ( , )

  , -.

  , ,

  . ,

  , ,

  , .

  ,

  .

  , ,

  , , -

  , . , Frobel

  . ()

  , Frobel

  : (Lebenformen),

  (Schonheitsformen) ( Erketnitsformen).

 • 21

  , ,

  . , Frobel,

  ,

  ,

  ,

  . , Frobel,

  , ,

  , - .28

  Frobel, Freinet,

  , .

  Freinet -

  -

  :

  Genses , . , . , 2 6 , . , , . , , . , , , , , , , . , , , . , , . , .. , .. , , , , , . . (Celestin Freinet) 29

 • 22

  Genses

  , , ,

  . Freinet

  ,

  ,

  .

  Frobel ,

  , Freinet

  ,

  :

  , . Freinet

  Rousseau

  , Pestalozzi -

  , Frobel

  ,

  ,

  ,

  ,

  Freinet .

  Frobel, Pestalozzi,

  .

  1.3 Freinet

  Freinet ,

  . -

  , ,

  - ,

  , .

  ,

  , ,

  , , ,

  ,

  . , ,

  Freinet

  , ,

  ,

  ,

  , ,

  , , , ,

  . Freinet

  ,

 • 23

  .

  , ,

  .

  ,

  . 19

  20

  ,

  .

  , ,

  ,

  , .

  , 20

  ,

  ,

  .30

  .

  , Attivismo,

  .

  (Reformpadagogik)

  ,

  (Jugendbewegegung),

  , (Kunsterziehungsbewegegung),

  , (Padagogik vom kinde aus),

  (rbeitsschulbezegung) (Landerziehungsheime).

  To

  ( ), .

  , .

  . ,

  -

  .

  , ,

  ,

  ,

  , ,

  , . ,

  ( ) ,

  , ,

  , .

  ,

  .

 • 24

  ,

  . 31

  ,

  , Freinet

  , , .

  ,

  , .

  ,

  .

  , ,

  .32 ,

  . ,

  ,

  : H

  . G. Kerchesteiner,

  ,

  .

  H. Gaudig .Scheiber,

  , .

  erchesteiner,

  , 33 (

  )

  .

  , ,

  .

  .

  , ,

  .

  34:

  1. , .

  2. , . , .

  3. , , , , .

  4. , , .35

 • 25

  ,

  . ,

  . , , Kerchesteiner,

  ,

  ,

  .

  ,

  , .

  Kerchesteiner 36:

  1. , 2. , 3. , , ,

  , 4. , , ,

  5. ,

  6. ,

  , , 37

  ,

  J.Dewy

  :

  1.

  2. ,

  3. , , , ,

  4. , 38

  Kerchesteiner

  ,

  .

  : o

  .

  .

  ,

  .39

  Gaudig, :

  , ,

 • 26

  .

  Kerchesteiner .

  ,

  -. ,

  ,

  . 40

  , tto Scheibner

  , :

  1. H . , .

  2. , .

  3. , , .

  4. , , .

  5. , , .

  6. .41

  ,

  :

  1. .

  2. , , , .

  3. 4. ,

  5. , , , ,

  , . 42

  , , ( ),

  , ,

  ,

  - ,

  ,

  , ,

  .

  , .

  ,

  43.

  , , :44

 • 27

  , , , , , , , , , , . . , , , , , , . (Lietz)

  , ,

  Clestin Freinet,

  :

  H ,

  , ,

  ,

  , Freinet , ,

  , ,

  ,

  , 45:

  , . Gauding Kerchensteiner, , . , , , . , , , , . , . , , , Max Tep . . . Illustrierschule, , Blonsky, . (Clestin Freinet)

 • 28

  , , 1922,

  ,

  ,

  ,

  Freinet. ,

  , ,

  20: 1925

  (.). O

  , ,

  46. ( 1961).

  1.4 H Ferrire

  Freinet, .

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  . ,

  , ,

  ,

  ,

  :

  ( )

  ( ) ( .. ,

  , , , .)

  Freinet,

  .

  ,

  . ,

  , .

  , ,

  Ferrire, -

  .

 • 29

  Freinet ,

  , .47

  , ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ( )48.

  , Freinet

  1927 ( o 1948,

  Freinet,

  50, 1950-1953, ),

  ,

  ,

  192549, , ,

  , ,

  ,

  .

  ,

  , ..

  .50

  ,

  Freinet,

  E51 Adolphe Ferrire. Ferrire

  (

  ) :

  .

  ,

  . ,

  ,

  . 52 J.Testanire,

  (

  ),

  Freinet , , .

  ,

  , Ferrire, 1899,

  20 ( ,

  1921).53 Ferrire, , ,

  1912 ,

  . 1915

  (. : Freinet,

  .II,

 • 30

  ),

  , Ferrire

  .

  : , ,

  , ,

  .

  .

  ,

  .

  , /,

  ,

  .

  , ,

  . Ferrire,

  - ,

  .54

  Ferrire, ,

  ,

  Freinet55:

  , K , . , . ; , , , ; Ti , ! . , . , , . , . , . , . , , , , . , , . . , , . (Clestin Freinet)

  (

  , 1924) Freinet

  ,

  ,

 • 31

  . ,

  , ,

  . Freinet ,

  -

  .

  . ,

  .

  1946 A (. :

  20). ,

  .

  Freinet ,

  . , Ferrire,

  Freinet .

  , . 56

  Ferrire (1922),

  :

  ex cathedra,

  , . ,

  ,

  , ,

  ,

  . 57

  , Ferrire,

  (. :

  58),

  , ,

  ,

  ,

  ,

  . Daniel Hameline ,

  Ferrire,

  : ,

  ,

  , ,

  o .

  Ferrire ,

  ,

  .59

  .

  60:

  ex cathedra

 • 32

  , (

  ) Ferrire, Freinet

  ,

  .. - Freinet,

  ,

  , , ,

  ,

  .

  Ferrire, Freinet

  ,

  ,

  .

  (1924), Freinet, :

  . , , , , . . , . , , . , , , . . , - . , . , , , , , . - , , , . , . , , .

 • 33

  . , : , - . , , ; , . . , . .. - . , . ; , . : . , . , . . . , . ( ). , . , Lenin: , , , . 61 (Clestin Freinet)

  Freinet,

  ,

  ,

  Marx Engels

  .

  , ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  : .. , , , .

  , Lenin,

  ,

 • 34

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  .

  1917

  , ,

  .

  , 1917,

  , Dewey,

  Kerchesteiner, Frobel .

  ,

  ,

  ,

  , , .

  ,

  ,

  ,

  ,

  , :

  . , . , , , . , , , - . , , , .. , , . - , , . , ,

 • 35

  . , , . , , .

  ,

  ,

  ,

  . ,

  , , ,

  ,

  .

  ,

  ,

  , ,

  . Marx,

  , ,

  .

  Marx,

  , (. : Freinet

  :

  ) ,

  , .

  .62

  , Freinet

  ,

  ,

  ( ),

  , ..

  ,

  ,

  ,

  . , Freinet

  , (

  ), Freinet ..

  , ,

  ,

 • 36

  ,

  , (

  ), (

  ),

  ,

  . ,

  Freinet, o

  , (

  20), .

  , Henri Peyronie , Freinet

  ,

  . ,

  Freinet

  . ,

  ( 20)

  Freinet ,

  .

  ()

  Decroly, Freinet

  ,

  :

  , , , . , , . , , , . , o . , , - Decroly - . , , , , , . , . . , . , . , . , . , , , , , , , , . : ,

 • 37

  . - - , ( ). : , , . , , . , : , . . : , , . : . , . , , : , , . , . , . , : . , , , . , , . , , , . , , . . , , - . T . , , (), . , . , , , , , . , , , . 63 Clestin Freinet

 • 38

  ,

  Freinet,

  Freinet

  ,

  , , .

  , Freinet to 1925 N.K.

  Krupskaya64, Lenin,

  65. Freinet

  :

  , , , Kroupskaya 1925. Lnin , , , , Montessori. .66 (Clestin Freinet)

  H Krupskaya, , :

  , , , , , , , , 67 (Krupskaya)

  Krupskaya,

  , Lenin

  ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  . :

  ) Lenin

  ) ( , )

  ) , ,

  ) ,

  ) , , ,

 • 39

  , Krupskaya

  .

  , ,

  . ,

  .

  . , ,

  -,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  , ,

  ,

  .

  Krupskaya

  ,

  ,

  ,

  , . 68

  , Blonskij, ,

  ,

  :

  1) , Rousseau, , ( ), ,

  2) 3) ( )

  4) , , , ,

  Clestin Freinet, (

  30 ,

  , ),

  :

 • 40

  , Freinet, , (

  ),

  ,

  ,

  , .

  , ,

  ,

  () .

  , ,

  :

  (1924), Freinet, :

  To . . (Freinet)

  ( 20

  ) Freinet,

  ,

  , ,

  :

  / () () 1. .

  .

  , . .

  2. . .

  . .

  3. . , .

  , . .

  4. , . .

  . .

  5. , . .

  , . , .

  6. . .

  , .

  69 (1961) ,

  ( Freinet )

  , ,

  , ,

 • 41

  , 50

  70. ,

  Freinet,

  Freinet, ,

  (1964), 71

  (non-directivit) Rogers 72 ,

  (J. Oury, F. Oury, M. Lobrot).

  , Freinet

  , (1928) ,

  ,

  .

  H (Clestin Freinet)73 - , , . . , , . , :

  Decroly74 Dalton75 Winetka76

  Cousinet77

  ,

  , , ,

 • 42

  Clestin Freinet.

  Freinet

  ,

  78

  ,

  . ,

  .

  ,

  Freinet.

  Freinet

  ,

  ,

  .

  ( )

  , , Freinet

  , ,

  , .

  Jacques Bens, Freinet,

  Freinet (1994): ,

  , , Freinet ,

  , ,

  .79 ,

  ,

  Freinet,

  . , ,

  Freinet,

  , .

  ,

  :

  O Freinet

  ( ),

  ,

  ,

  .

  Rousseau, Frobel Pestalozi

  ,

  Ferrire, Dalton Plan,

  Winetka, Decroly,

  Cousinet,

  , Freinet,

  ,

 • 43

  ,

  . , ,

  ,

  , ,

  .

  . II, Freinet,

  ,

  .

 • 44

  1 Freinet ' ' , homo sapiens , , , , , , ' . . , . , . . . , . , . , . , . , . , . , . . , . - , . - , . , . , . , . , 1979. . . ( - : . : , , , , . . Clart, . 60, 1 1924 ) 2 , , . , , . , . , .. , , . , . (14-15 2014), Emile Durkheim, , M: , , , . 3 Freinet (1637-1689) 5 1672 , 1674 . . ROGER.G, (1989), Charles Demia 1637-1689 - Fondateur lyonnais des Petites Ecoles des Pauvres, Editions E. Robert, Lyon 4 . 16 , . . , . , .. , , : , . , 17 , . , , . (14-15 2014), Emile Durkheim, , M: , , , 5 . , . (14-15 2014), Emile Durkheim, , M: , , , 6 HUGO.V, (1802-1885), Ecrit aprs la visite d'un bagne, Les quatre vents de l'esprit (1881) Gasiglia-Laster.D (notice ), 1985, Oeuvres compltes de Victor Hugo - Posie III, Robert Laffont, Paris.

 • 45

  7 , ( ), .. status, . , . (2004), - . : (. ), , . 14 8 MATHON, L. (1928), Mes entretiens avec J-H Fabre sur lEducation, Delagrave, ., . , . ..,, . , . , . , ., . , . , .., . -, . -, . , . , . , . . 1979. . . (- : . : , , , , ). 9 HOUSSAYE, J. (), (2000), E , : M, . . 16 10 , . . 1993, , , (17 -20 ), , , , . 37 11 , . . (1993), J.J Rousseau, Emile oder Uber die Erziehung,herausgg, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von M.Rang, unter Mitarbeit des Hausgebers aus dem franzsischen bertragen von E. Sckommodau, (Stuttgart, 1965) , , (17 -20 ), , , , . 37 12 , . . (1993), , , (17 -20 ), , , , . 40 13 FAUCONNIER, G. (1993), Le Vocabulaire Pdagogique de J-J. Rousseau, ETUDES ROUSSEAUISTES ET INDEX DES UVRES DE J-J ROUSSEAU, EDITIONS SLATKINE, GENEVE-PARIS. 14 FAUCONNIER, G. (1993), Le Vocabulaire Pdagogique de J-J. Rousseau, ETUDES ROUSSEAUISTES ET INDEX DES UVRES DE J-J ROUSSEAU, EDITIONS SLATKINE, GENEVE-PARIS 15

  1., . (2013-2014), ( ), . 2. SOETARD, Michel. (2000), Jean-Jacques Rousseau, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI,FROBEL,ROBIN, FERRER,STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENK, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , . 16 FAUCONNIER, G. (1993), Le Vocabulaire Pdagogique de J-J. Rousseau, ETUDES ROUSSEAUISTES ET INDEX DES UVRES DE J-J ROUSSEAU, EDITIONS SLATKINE, GENEVE-PARIS 17 , . . (1993), J.J Rousseau, Emile oder Uber die Erziehung,herausgg, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von M.Rang, unter Mitarbeit des Hausgebers aus dem franzsischen bertragen von E. Sckommodau, (Stuttgart, 1965) , , (17 -20 ), , , . 18 FREINET, C. (1 juillet 1924) L'cole du travail, Clart n62 IN MAURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France. p. 87 19 ( . 271), PEYRONIE, Henri, (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER,DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , 20 MAURE, L. 1988, Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, . 35

 • 46

  21 SOETARD. Michel, (2000) Jean-Jacques Rousseau , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , 2000 22 , . . (1993), , , (17 -20 ), , , . . 51, 54, 55 23 , .. (1993), , , , , , . 295 24 KA, . (2013-2014), ( ), . 25 1. Montessori , , . , . , , , , . . , . : . ( : , , , : , , , , , - , : , : ) . . : , , .. ( , ) . , . . 1993, , (17 -20 ), , , , . 186 - 187 2. Freinet, , , Claparde, , , . , , CLAPAREDE, E, (1915), La psychologie fonctionnelle, Delachaux et Niestl, 1915 IN MAURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p. 65 26 : LANGE,W.(1862-1863). Frobel, ,1826, T Frobel, ( , W, Berlin, Enslin,fac-simil), Osnabruck,1966, HEILAND, H. (2000) Friedrich Frobel, : Alexandre Marius de Sterio Christian Jamet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET,

  FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , 75 27 HEILAND, H. (2000), Friedrich Frobel, : Alexandre Marius de Sterio Christian Jamet, , :ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL,ROBIN, FERRER,STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , . 28 HEILAND, H. (2000), Friedrich Frobel ( : Alexandre Marius de Sterio Christian Jamet), , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI,

 • 47

  MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , 77-81 29 FREINET, C. (1994), Oeuvres pdagogiques. Tome 2: Lcole moderne franaise Les dits de Mathieu Mthode naturelle de lecture Les invariants pdagogiques Mthode naturelle de dessin Les genses. Editions du Seuil. 494-496 30 , . (2013-2014), ( ), . 31 -, . (2009), , Gutenberg.

  32 , . (2013-2014), (

  ),

  .

  33 Herbart (1771-841), 19 , . , . , , : , . , , , , . . , , . . Herbart, . 1) , ( ), 2) , 3) , 4) , , 5) . : ) , , ) , . . , .. 1993, , (17 20 ), , , , , . 85-91 34 -, . ( 2009), , Gutenberg. 35 REBLE, . (1990). , : .. . -

  . 459, : E . - , . (2009),

  , Gutenberg.

  36 -, . (2009), , Gutenberg 37 SCEIBE, W. (1999), Die reformpadagogische Bewegung 1900-1932, Eine einfuhrede Darstellung, mit einem Nachwort von Heinz-Elmar Tenorth (unveranderter Nachdruck der 10. Erw Auflage 1994), Nachwort 1999. Weinheim und Basel: Beltz Tashenbuch. p 180-185, IN - , . (2009), To , Gutenberg. 38 K, . (2001), - . :

  - , .46, - , . (2009),

  , Gutenberg

 • 48

  39 KERCHESTEINER, G. (1928), , :

  - , . ( , 1916) 79-80, IN - , . (2009),

  ,

  Gutenberg

  40 - , . (2009), , Gutenberg 41 GAUDIG. . (1924). , . . ( : Freie geistige Schularbeit). : . . , 32-39, IN - , . (2009), , Gutenberg 42 GAUDIG. . (1924). , . . ( : Freie geistige

  Schularbeit). : . . , 21, IN - , .

  (2009),

  , Gutenberg

  43 - , . (2009), , Gutenberg 44 LIETZ H. 1982. Die Erziehungsgrundsatze des Deutschen Landerziehungsheims von Dr. H. Lietz bei Ilsenburg im Harz. Herausgegeben 1898. In Flitner, W.& Kudritzki, G., Hrsg, 73-78, IN -, . (2009), , Gutenberg SCEIBE, W. 1999, Die reformpadagogische Bewegung 1900-1932, Eine einfuhrede Darstellung, mit einem

  Nachwort von Heinz-Elmar Tenorth (unveranderter Nachdruck der 10. Erw Auflage 1994), Nachwort 1999.

  Weinheim und Basel: Beltz Tashenbuch. p 112-113, IN -, . (2009),

  ,

  Gutenberg.

  45 FREINET, C. (1 juillet 1924), L'cole du travail, Clart n62 IN MAURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p.84 46 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , 275 47 MAURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p 82 48 PEYRONIE, Henri, (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , 283 49 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , 278,274 50 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , .274 51 ( ) , Freinet

 • 49

  , , . Ferrire Kerchesteiner. MURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p.92 52 HAMELINE, D. (2000). ADOLPHE FERRIERE TO , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , 239 53 J.Testanire Freinet , 1923 Lon Berard: . , , . , , PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, TO , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , . 275 54 HAMELINE,D.(2000). ADOLPHE FERRIERE TO , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO FERRIERE,COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , .238 55 FREINET, C. (1 juillet 1924), L'cole du travail, Clart n62 IN MAURE, L. 1988, Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p.84, 85

  56 MAURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, ( ), p. 92, 93 57 FERRIERE, A. (1922), Lcole active, Delachaux & Nistl, IN MAURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p.99 58 Ferrire ( , 1922) . , - - . , , , . , , , , . (. : , solidarisme, Lon Bourgeois, , , [ Nadeau. Christian, (Professeur au Dpartement de philosophie de l'Universit de Montral), 24 mars 2012, Le Devoir de philo - Le solidarisme de Lon Bourgeois contre la juste part de Bachand, LE DEVOIR-LIBRE DE PENSER]), . Ferrire: . . Freinet, : .

  MAURE, L. (1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p. 29, 30 59 HAMELINE, D. (2000). ADOLPHE FERRIERE , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , 60 , Elise Freinet: ( 1923 1939) Freinet , , .

 • 50

  , . , . (1977), , , . Elise Freinet. 61 FREINET, C. (1 juillet 1924), L'cole du travail, Clart n62 IN MAURE, L.(1988), Freinet et la pdagogie, Presses Universitaires de France, p. 87-90 62 , .. (1993), , (17 -20 ), , , , 63 FREINET, C. (13 juin 1926), Mes impressions de pdagogie en Russie sovitique. Une mthode de travail : la base sociale des complexes en Russie. cole mancipe n37, : http://www.amisdefreinet.org/ 64 (Juillet 1925 Freinet participe un voyage en URSS - rencontre avec Kroupskaa), : http://www.amisdefreinet.org/ 65 , .. (1993), , (17 -20 ), , , , , 218 66 FREINET, C. (12 avril 1931) Un congrs aristocratique, La nouvelle ducation, cole mancipe n28 : http://www.amisdefreinet.org/ 67 KRUPSKAYA, N. K. (1975), , , , : . , . , , .. (1993), , (17 -20 ), , , , , 218 68 , .. 1993, , (17 -20 ), , , , 69 , .(1961). . : , 148-150 -, . (2009), , Gutenberg, . 258 70 -, . (2009), , Gutenberg, . 256-257 71 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS, : Jean Hussaye, : , , 286 72 - , , . Rogers. (1960) MIALARET, G. (1981). Lxique- ducation, puf, p.64 73 FREINET, C. (1928), La discipline parmi les coliers: Internationale des Travailleurs de l'Enseignement : journes pdagogiques de Leipzig 1928, Edition de lInternationale des Travailleurs de l'Enseignement, : http://www.icem-freinet.fr/archives 74 , Decroly, : 1) , 2) , 3) , 4) , , , . , Decroly , , , ,

 • 51

  . , . , , : 1. 2. 3. 4. 5. MIALARET, G. (1981). Lxique- ducation, puf, p.28 75 1. Dalton 19 20. 1905 Miss Pakhurst, , 1920 Dalton. Dalton : , , . . , , ( Avanzini, 20 ) MIALARET, G. (1981). Lxique- ducation, puf, p.55-56

  2. Dalton , . . , , , , , , . , , , . , . Pakhurst 1. (15-30 ) 2. (2 -3 ) 3. (30-40 ) 20 - , 20 , , , , . 20 . , , . (). : , , , , , . , , 4 , Dalton, - , , . , . GILLIG, J - M. (1999). Les pdagogies differencies/Origine, actualit, perspective. De bck Universit p. 15,16, 17 76 To Winetka, Dalton, . 1913 Winnetka, Carleton Washburne. , . , , , , . - . , , test. , . , , , , , . , ,

 • 52

  . , . Dalton, Winetka . , , , 25 -. 35 , . , , . , , , . , . , . , , . GILLIG, J M. (1999). Les pdagogies differencies/Origine, actualit, perspective. De bck Universit. p. 18-20 77 Cousinet , groupes. , , . Decroly. To Cousinet :

  1) 2) 3) 4) (, , , , , , , . . ) , , , , ) , .. , , . ) , , , 4-8 ) , .. , . ) (.. ) ( , , ). ( ), ( ). -. , , .

  , . . (1993), , (17 -20 ), , , , . 188-192 78 , : o Decroly , Montessori , Cousinet , Ferrire Dottrens Claparde , Miss Pankhurst Wasburne , Dewey, , Wallon, Dalcroze, Freud, Paul Gheel, :

 • 53

  Romain Rolland, Barbusse, Gandhi, Gorki, Tagore.. , ; FREINET, C. (1949). Destin de la pdagogie Freinet IN FREINET, E. (1978). NAISSANCE DUNE PEDAGOGIE POPULAIRE. historique de lcole moderne (pdagogie Freinet). PARIS - FRANCOIS MASPERO . 79 BENS, J. (1994). Ouvrir lcole sur la vie IN FREINET, C.(1994). Oeuvres pdagogiques. Tome 1: Lducation du travail Essai de psychologie sensible applique lducation. Editions du Seuil. : , , , . .

 • 54

  K : Clestin Freinet

  , , , ,

  , .

  ,

  .

  . , .

  ,

  -

  . ,

  , , -

  . -

  - :

  .

  Clestin Freinet1

  , Freinet , , Freinet, () Freinet, , , , , . , Freinet, (CEM) , , , . , Lilles . Freinet, Ange Guepin Nantes ( ), Hlne Boucher Lille ( ). , , Freinet, , .

  2.1 Clestin Freinet2

  , ,

  ,

  1 FREINET, E. (1978). NAISSANCE DUNE PEDAGOGIE POPULAIRE. historique de lcole moderne (pdagogie Freinet).PARIS- FRANCOIS MASPERO, p. 124. ( .) 2 http://www.amisdefreinet.org. ( , , : - http://skasiarxeio.wordpress.com/celestin-freinet/)

 • 55

  ,

  . Freinet .

  ,

  ,

  ,

  ,

  (

  ), ,

  ,

  , .

  ,

  ,

  -

  -

  (. ICEM), Clestin Freinet,

  Freinet.

  , ,

  ,

  , ,

  , .

  ,

  , .

  (, ,

  Henri Peyronie,

  Freinet 15 (2000), ):

  15 1896: Gars Clestin Baptistin Freinet,

  Joseph, Delphin Freinet (1854-1939) Marie Victoire Torcat (1855-1929)

  .

  1909: O Freinet Grasse.3

  1912: .4

  3 15 : Clestin , : . , , (Cours Complementaires) Grasse, 1912 (Ecole Normale), . Freinet : , PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 272 http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-010-011.html, , , Clestin Freinet, , : Michel Barr.

  4 15 : , . ,

 • 56

  1914: .

  1915: O Freinet , 19 .

  2 1916: Freinet 5.

  23 1917: O Freinet Chemin des Dames.

  1917: .

  1918: T .

  1920: Freinet ! (

  ). L'cole mancipe,

  .

  1920: O Freinet Bar-sur-Loup.6

  1922: Freinet ( ).

  1923: Freinet Clart,

  ,(P.C) Henri Barbusse.

  20 1923:

  ( Lon Brard) ,

  () 7.

  1923: O Freinet

  Montreux, .

  1924: Lenin. O Stalin .

  1924: O Freinet .

  1925-1926: O Freinet

  L'cole mancipe Clart8.

  . 1914, , Freinet : , 1917, . . PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 272 5 , , Freinet Verdun. , Madeleine Michel Barr, Freinet , Gobineaux Chemin des Dames. ICEM, http://www.amisdefreinet.org/blessure/index.htm, 2.2.

  6 15 : 1 1920 Freinet - Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) (E.Freinet, 1949, .7). Freinet Elise Freinet Clestin Freinet : . (Naissance dune pdagogie populaire). PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 271 7 . http://jl.bregeon.perso.sfr.fr/Programmes_1923.pdf, 1923, , J. Testanire, , Freinet. (. PEYRONIE, H.15 , (2000), , 274, 275 I). 8 1920 1921 Freinet Ecole Emancipe, , ,

 • 57

  1925: lise Lagier-Bruno, .

  1925: O Freinet , Kroupskaya9.

  1925: O Freinet

  Villeurbanne.( )

  1926: Clestin Freinet lise Lagier-Bruno.

  1926: .

  1926: ,

  .

  , .

  1927: ,

  Freinet ,

  .

  1927: () La Gerbe, ( ),

  .

  1927: ()

  ,

  Tours.10

  1927:

  " Gerbe" Enfantines (

  ).

  27 1927: .11

  1928: Freinet

  Leipzig, .12

  1910: , . PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 273. 9 I. 10 15 : 20 ;y (Limprimerie lcole). 1927 Tours. PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 276 11 . http://www.amisdefreinet.org/archives/cinematheque/19271027-fondation.html 12 . http://www.icem-freinet.fr/archives/divers/ite-1928/ite-1928.htm. , Freinet, (. . I), , , , : ) , , , ) , , , , tests , ) , , ) , , ) , , ) ,

 • 58

  1928:

  ( Belleville).

  ,

  (CEL).

  1928: O Freinet Saint-Paul de

  Vence.

  1929: 13,

  14, .

  1929: Madeleine Freinet, Clestin Freinet lise

  Lagier-Bruno-Freinet.

  1931: - (

  ). ,

  .

  1932: (B.T).

  1932: L'Educateur Proltarien,

  Freinet15.

  1932: 16, Yves Allegret

  .(CEL)

  1932: Saint Paul, Freinet.

  Maurras, .17

  , , ) ( ), ) , ( : Freinet , ), ) , , ) , (). ( : .) 13 , 17 , 5 centimes ( ) 10 centimes ( ), . http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19300427.html. 14 , Freinet cole mancipe 27, 27 1928 http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19280930.html, Decroly. (. I, 1.4) http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19310503.html 15 Limprimerie lcole L'Educateur Proltarien. PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 276 16 , , . https://www.youtube.com/watch?v=jFYF3x6PU1c 17 15 : Saint-Paul 100 , Freinet Saint-Paul ( {} Maurras). H . , , Freinet . Elise Freinet . , Boyau, Gironde. Roger ( Freinet Lille). Saint- Paul,

 • 59

  1933: O Hitler .

  15 1933: L'cole mancipe ( 16),

  : ,

  : Freinet.

  1933: Saint-

  Paul. O Freinet .18

  14 1933: L'cole mancipe ( 32) :

  Freinet: !

  28 1933: L'cole mancipe ( 34) :

  Freinet. !

  1933: O Freinet ,

  .

  1933: CEL Reims,

  , Freinet

  Vence.

  1935: O Freinet Vence,

  19.

  , , ( Freinet .) , . PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 277 18 . Freinet . Saint-Paul : , Monde, 240 7 1933, 5. ( ) 19 1991, 20 28 2000 6 2011. Jean Marx: Cagne, 11 . 30. , : , , .. (10 ), , Freinet: , , , . Freinet , , , , . , , , . MARX, J. (2001), Patrimoine du XXe sicle en paca, Ecole Freinet. ( ) : http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme_label/notices/06/vence/ecole_freinet/ecole.htm , 15 , : Vence, 1934 1935. Freinet Saint Paul, . , ( . 1992). Freinet, , , , . M. Barr : , ( , , ), , -, . , 1938 1939.

 • 60

  1936:

  .(CEL).

  1936: Franco, .

  1936: Freinet.

  1936: (CEL)

  .(G.F.E.N).

  1937: Freinet, .

  1937: Freinet

  .

  1937: Freinet,

  .20

  1937: .

  1939: .

  1940: Freinet, Saint-Maximin (Var).21

  1940: Freinet Vence.

  I 1940: Ptain .

  1941: O Freinet Saint-Sulpice (Tarn).

  O 1941: O Freinet Vallouise,

  , .

  1944: O Freinet Bassac.

  1944: O Freinet

  Gap.

  1944: O Freinet

  (CEL).

  , Langevin22 ( :

  PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 277 -, , ( , 1952) : Freinet Vence , . . 30 300. , , , . -, . (1952). H M . . . 20 ICEM, http://www.amisdefreinet.org/bulletin/016/016p03.html, Freinet, . Extraits dEnfantines n 86 Petit rfugi dEspagne . 21 15 : To , Freinet ( ), , , : 1940 . Freinet, o , (Lducation du travail, Essaie de psychologie sensible: ) 1944. PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 277-278

  22 Freinet , Langevin Wallon.

 • 61

  ,

  ).

  1945: O Freinet Gap

  .

  1945: , .

  1945: O (CEL)

  (G.F.E.N).

  1945: O Freinet ,

  .

  1945: Freinet Vence.

  1945: (CEL) Deuil

  (Seine et Oise).

  1946: O Freinet,

  .(G.F.E.N).

  (CEM)

  (CEL).

  1946: O Freinet,

  (brevets) .

  1947: CEL Dijon

  (ICEM).23

  1947: .

  1948: Elise Freinet .

  1948: Ta ,

  (, brevets).

  1949: Angers. .24

  1950: Nancy. .

  1950: ,

  Nouvelle Critique.

  1951: Vence

  (CEL), K

  (CEL).

  1953: CEL Rouen

  Freinet Lcole et la nation.

  1953: E ,

  Freinet.

  1955: CEL Aix-en-Provence.

  25 , .

  : ( 1947 ICEM), , . PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 278 23 ICEM http://www.amisdefreinet.org/icem/index.htm 24 , , ICEM, : http://www.amisdefreinet.org/cinema/ecolebuissonniere.html.

 • 62

  1957: CEL ,

  (FIMEM).25

  1959: ,

  Freinet.

  , .

  , Elise Freinet.

  1960: CEL Avignon.

  (, ).

  1961: CEL Saint-Etienne.

  Fonvieille-Oury, .

  1962: o CEL Caen,

  (), .

  1963: O Freinet (Bandes Enseignantes)26,

  (

  2 , ,

  ,

  ).

  1964: C. Pons,

  (CEL).

  1966: K ICEM,

  Freinet ( Falligand).

  1966: Freinet .

  1966: CEL Perpignan, Freinet.

  8 1966: O Clestin Freinet Vence,

  Gars.

  20 1972:

  .

  30 1983: lise Lagier-Bruno Freinet.

  : Freinet,

  ,

  , ,

  30,

  Saint Paul, 50,

  25 50, : , , , ( ). 1957 (Fdration Internationale des Mouvements de lEcole Moderne-FIMEM). : . PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 278 26 , http://www.icem-freinet.fr/archives/dpe/dpe-6/dpe-6.htm, , 6 (Dossier pdagogique de lEcole Moderne n6) 4(Supplment au numro 4), 15 1964. ( )

 • 63

  ,

  Vence , .

  Freinet,

  , ,

  , ,

  .

  .

  , (brevets)

  ,

  25 .

  A-

  (fichiers autocorrectifs)

  , ()

  ,

  , ,

  .

  ( ,

  , ).

  ,

  ,

  , B ,

  Vence,

  .

  ,

  lise Freinet. ,

  ,

  (ICEM)

  (FIMEM),

  ,

  .

  2.2 H Clestin Freinet

  2 Clestin

  Freinet,

  . Gars,

  .

  , Freinet,

  .

  2.2.1

 • 64

  , (2000, ) Peyronie

  Clestin Freinet, ,

  :

  , Freinet,

  , Michel Barr Freinet,

  . 28,

  Freinet ( ),

  ,

  :

  Clestin (Barr): . , , , . , , . , , , . (Freinet, Les dits de Mathieu)

  To o Freinet , Tony, 1925 , (Ecole Emancipe). , , Freinet, Gars. , Freinet, . , , , , , Freinet: , , , , ,

  27 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 272 28 BARRE, M. (1996). Clestin Freinet, un ducateur pour notre temps: Clestin enfant. PEMF. : http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-005-010-3.html. ( )

  Freinet Alpes Maritimes, . , Grasse, . Freinet . , . 40 . (1946), Mathieu, , , , Freinet , , , . Freinet. (Peyronie)27

 • 65

  , , , , , . . (Barr)

  Freinet , , (Barr): , , ., , , , . , . . , , , : 2 ... 20 . (Freinet, ducation du travail)

  : , , . , , . (Freinet, Conseils aux parents [ redition: Vous avez un enfant, La table ronde]

  o Freinet (Barr) : . : , . . (Bulletin Amis de Freinet, n 11)

  , Freinet Rousseau (. I, 1.2),

  , ,

  . , Vence

  ,

  (. II, 2.1, 19

  Freinet Vence). , ,

  , Freinet

  , .

  ,

  (),

  ,

  - ,

  .

  :

  . . , , . ,

 • 66

  . , , . , , . - - . 1. T : , , . 2. : , . , , . ) : To , , . . . , . , . , , . . ) : , (, ), , , ) : ., , , , ) : , , , , , , . ) : , . . 3. : : . : - : , , , - , , , , - : , , , , , , , , - , , , , . : . , .

  . . . . (Freinet)29

  29 , . (1977). . : . . Elise Freinet, . 30-33.

 • 67

  Freinet - Vence,

  , ,

  , ,

  , .

  , , -

  -

  . , ,

  ,

  , , .

  Freinet

  , ,

  .

  . O Peyronie (2000,

  ) :

  Essai de psychologie sensible applique lducation (1950). , . : (, ) , ( ). , , , , , , . : , , : : , , - (Freinet). , . ( ) Claparde, o , , . (Peyronie) 30

  Freinet , , , - Freinet, - , , . , , ,

  30 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 280-281.

 • 68

  - , , , , , , , , . , -, , - . Freinet , , Freinet . Peyronie , (2000, ) . : (. .: ). Freinet, La Mthode Naturelle (H ):

  1. H , (LApprentissage de la langue) 2. , (LApprentissage du dessin) 3. , (LApprentissage de lEcriture)

  H . . , , , : , . , (Pour une mthode naturelle de lecture, d. Casterman, 1980), : , , , , (Peyronie) 31

  Freinet . , , . , , . O Freinet , , :

  31 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 281.

 • 69

  , , , . . , . , , , . , , . . , . , . . , . . . , . , . , , . . , , .. , , . , , , . , . , . , , . ! , , . , , , : t , () , , , . , , . . , . . . , . : . . , , . : , . , , . - , , . , , . , , . , , , , ,

 • 70

  , , , , ( ), . (Freinet)32

  , Freinet. , , , , , , . Freinet . , Freinet, . I (. 1.4), , , Freinet, , . Peyronie, , (2000,) Freinet: H , libido Freud. Freinet (1946), : , . , , , , . , , , , , . . . , , , , . Freinet , (), , , . ( , Mathieu, ) . (Peyronie) 33

  E, - (1946) - Freinet :

  32 HOUSSAYE, J. (COLLECTION). (2000). Quinze pdagogues. Textes choisis. Bordas. p. 212-213 (

  ).

  33 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 283-285.

 • 71

  , . , , . , , . , , , . , , , , , . , , , , . : , , . , , , . , , , , , , , , . , , , , , , . , , , , . , -, :

  , , , .

  , , , .

  : , , , (. . . ) , , , (, , ), .34 (Freinet)

  34 Freinet Decroly (. .I,1.4 .74) HOUSSAYE, J. (COLLECTION). (2000). Quinze pdagogues. Textes choisis. Bordas. p. 220-221. ( ).

 • 72

  Freinet , : , , , , . , , . , , (), () . , , . , - . , , - , , . , , , . : ) , , - . ) . ) , , , . (Freinet)35

  Peyronie : Freinet ( Claparde), : - . , 20 . . Freinet .. - . , . Freinet, . - . (Peyronie) 36

  35 HOUSSAYE, J. (COLLECTION). (2000). Quinze pdagogues. Textes choisis. Bordas. p. 222-223. ( ). 36 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 285

 • 73

  , , : Freinet: . Freinet , . .. (Peyronie) . ! . . . (Freinet) 37

  Freinet : . 2.2.2 Freinet, . Freinet, , Michel Barr Freinet, : 1914, . , . Clestin Freinet, Saint-Czaire, Grasse ( 18 ). , 1915, , . , Freinet: , 403 ( 1914-1918), , , 1920: Touch! Souvenirs d'un bless de guerre ( ! ). L Educateur, 5, 1966. 2 1916 , ( 19 ). Freinet . 23 . Verdun, Chemin des Dames, Soissons. O , : Laffaux, ,

  37 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 287-288.

 • 74

  1917, . Barbusse, (Le Feu), 1917, . . Touch, o Freinet : , , , , , . : . . . . , , . .. .. ! . .. . : , .. , .. . .. . !. . 2 .. . : O Freinet Clestin 104 , 2 , . , . : , . - .. . , . . ... !... , , : K .. .. - ! . , . , , ... . , ( 21 ), , , , , , Freinet , , . 70%. ' , : , ... ... ... . ! ! , , . . . ( Freinet "Touch!") , . Gars , . ( ), . , , . , . , , ,

 • 75

  .38 (Barr)

  Freinet , . Peyronie : . 70% . Freinet , , , . ( Wullens, , Daniel Finistre ),

  . . 1920 . , , , 1920 : , (R.Daniel, , 1988). Freinet . Henri Barbusse, Clart. Le Feu, o Barbusse , , , , Clart () , . (Peyronie)39

  Freinet . Freinet , 1934 , Monde, ;. . .. , , , , , , . , , , , . , ! , , , , , . , ,

  38 BARRE, M. (1996). Clestin Freinet, un ducateur pour notre temps: Premire confrontation avec la guerre PEMF. : http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-011-013.html. ( ). 39 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 272-273.

 • 76

  , , - , , , . , , , , . : - , . : 1). , . , , , , , , , , . .. , , . , , : ) , ( , , - , , ). ) , , , , , . , , , , . . , , , . , , . , , , , , , , . , : , , , . , , , . , , , 12-13 , . , , , , , , , , , , - !- . 2) , , , , .

 • 77

  - - . , . , , , . , - , . , , , . , : , , , . . , , , , , , , Barbusse: " , ." , ... ... , . , , (), , , ( ) .40 (Freinet)

  Freinet , , , (. . I). : , , , , , , . Freinet, , . , , , Freinet, . 2.3 Freinet Peyronie Freinet, :

  40 FREINET, C. (Rponse de). (1934, 22 juin). Les problmes du temps prsent: Si la guerre clatait..... Monde n no 304, page 7. : http://www.amisdefreinet.org/archives/monde/19340622.html

 • 78

  , , . : ( : ) . : . , , . ( Daniel Finistre 1926: H , , ( ) : Gerbe, 1927. 41(Peyronie)

  Freinet : , , , , , . , , , . , , , , , . , . , , , . , , , . , , , , , , . , ( ), , , , , - , .

  41 PEYRONIE, H. (2000), Clestin Freinet, , : ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. : Jean Hussaye. : , , . 276

 • 79

  , , , , , , , , , , , , . , , , ( ). , , , , , , . , , . , , , , , , .42 , Freinet (. . I) , , : , , . , , , , , , 43

  Freinet , (1945) 28 :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - , - ,

  42 Freinet : 1. , . (2001). . 7 . . 2. -, . (1952). H M . . . . 3. FREINET, C. (1969). LES TECNIQUES FREINET DE LECOLE MODERNE. Collection Bourellier. Librairie Armand Collin. ( ) 43 , . (1977). . : . . Elise Freinet, . 140-146

 • 80

  8. - 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. - 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. , , 27. 28.

  , , . Freinet , . , , , . . , Freinet , . , , , . , , Freinet , - ICEM, Freinet:

  -

  -

  Tests ()

  -

  -

  -

  -

 • 81

  : , ,

  ,

  -

  -

  -,

  -

  , ()

  ( ),

  ,

  : , , ,

  -

  ( ) Freinet. ( , , , .) Freinet, (.. ) (.. ,

 • 82

  ). , Freinet , , , , , , . , , , , ICEM:

  , .

  -, ( -), , , ( ), , , , .

  , , , -

  , , .

  , , . , 44. 44 , . ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F. IEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). Dmarrer en pdagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE LECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET, p. 14-15, 44. ( .)

  -

 • 83

  2.4 Freinet 2.4.1 Freinet , , , . , . . ( Freinet Clestin) Freinet Roger Auffrand45 , : . : , Freinet, . : , ex cathedra . , , , . , . , . . . , : , . , . , . , , . . Freinet . : , , , ( : ). , , , , , .

  45 AUFFRAND, R. (2007). CHANGEONS LECOLE: NOUS SOMMES TOUS MINISTRES DE LEDUCATION. LA PEDAGOGIE FREINET. PARIS. AGENCE INFORMATION ENFANCE. p.75-78. ( - , http://skasiarxeio.wordpress.com/). .

 • 84

  Freinet , . . : , , , . . , , . , , , .