Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική”...

8
Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980 Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 1/8

description

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980: Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980, στην κατηγορία «Συζητήσεις και πολεμικές» (σελ. 105-112). Το άρθρο αυτό είναι σκαναρισμένο

Transcript of Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική”...

Page 1: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 1/8

Page 2: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 2/8

Page 3: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 3/8

Page 4: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 4/8

Page 5: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 5/8

Page 6: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 6/8

Page 7: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 7/8

Page 8: Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά

Τάσος Αναστασιάδης “Η “κριτική του ευρωκομμουνισμού” και η “κριτική” του Γ.Καρρά”, Ιούλιος 1980Επιστολή στο περιοδικό “Ο Πολίτης”, που δημοσιεύτηκε στο Μαρξιστικό Δελτίο 7, Σεπτέμβριος 1980 8/8