Ελαιολάδου...

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ελαιολάδου Ανάλυση

Transcript of Ελαιολάδου...

 • MM99--55--20120155

 • ;

  ..

  --

 • - ( !)

  Dioscorides

 • 432/2012

  5 mg ( ) LDL ( ).

  (1000 mg/Kg).

 • H H (decarboxymethyl ligstroside decarboxymethyl ligstroside aglycone) (aglycone) (Oleocanthal) ) Ibuprofen

  Alzheimer (. 2013)

  COX1 COX2

  ( 2015)

  /

  ((pungencypungency)) ..

  "Phytochemistry: Ibuprofen"Phytochemistry: Ibuprofen--like activity in extralike activity in extra--virgin virgin olive oil." Beauchamp, Gary K. olive oil." Beauchamp, Gary K. et al. et al. NatureNature (2005), (2005), 437(7055), 45437(7055), 45--4646

 • . .

 • ( )

  AlzheimerAlzheimer ((2013)2013)

  3'

  8'

  4'

  7'

  5'

  6'

  2'

  1'

  O 76

  5

  43

  O98

  1

  O

  OOH

  11

  OO

  OH

  H CH310

  H

  H

  CH312

  3'

  8'

  4'

  7'

  5'

  6'

  2'

  1'

  O 76

  5

  43

  O9

  81

  O

  OOH

  11

  OO

  CH310

  H

  H

  H

  CH312

  ( )

 • . .

  ..

 • LCMS LCMS >80% >80% artifacts (artifacts (, , --// ) )

  0 5 10 15 20 Time [min]0

  2

  4

  6

  5x10

  Intens.

  artifacts

 • NMR NMR ..

  American Chemical Society:American Chemical Society:

  E. Karkoula, A. Skantzari, E. Melliou and P. Magiatis, J Agric Food Chem. 2012, 60, 11696.

  E. Karkoula, A. Skantzari, E. Melliou and P. Magiatis, J. Agric. Food Chem. 2014, 62, 600.

  health claims .

 • >>1155000 0 , , , , , , ..

  110 110 (())

 • I.S

 • OO

  D1= oleocanthal+oleacein D1= oleocanthal+oleacein D2=oleocanthal/oleacein D2=oleocanthal/oleacein

  D3= oleocanthal+oleacein+oleuropein D3= oleocanthal+oleacein+oleuropein aglycon+ligstroside aglyconaglycon+ligstroside aglycon

  D4 = oleacein+oleuropein aglycon (HT D4 = oleacein+oleuropein aglycon (HT derivatives) derivatives)

  D D UC Davis UC Davis

 • D1 D3

  Oleocanthal+oleacinOleocanthal+oleacin= = D1 D1

  70% 70%

 • D3 = 446, n= 56

  D3 = 286, n=23

  D3 = 177, n=13

  D3 = 308, n=21

  D3 = 439, n=9

  D3 = 314, n=10

  D3 = 374, n= 19

  D3 = 118, n=12

  D3 = 101, n=15

  D3 = 281, n=6

  D3 = 18, n= 7

  D3 = 155, n= 6

  D3 = 189, n= 12

  D3 = 316, n= 8

 • : 1028 : 1028 mg/Kgmg/Kg

  : 727 : 727 mg/Kgmg/Kg

  : 679 : 679 mg/Kgmg/Kg

  620620 mg/Kgmg/Kg

  : 563 : 563 mg/Kgmg/Kg

 • supermarketsupermarket 20122012--20132013

  Oleocanthal 0Oleocanthal 0--402 mg/Kg (402 mg/Kg (... . 135)135)

  Oleacein 0Oleacein 0--320 mg/Kg (320 mg/Kg (... . 105)105)

  D3= 10D3= 10--941 mg/Kg (941 mg/Kg (... . 333030))

  D4 = 5D4 = 5--480 mg/Kg (480 mg/Kg (... . 174)174)

  : 680 mg/g: 350 mg/Kg : 53 mg/Kg : 59 mg/Kg (D4): 403 mg/Kg D3: 1142 mg/Kg

  T

 • 11. . , , 10281028 mg/Kg mg/Kg (index D(index D33) ) 00 15341534 mg/Kg. mg/Kg.

  2. 2.

  3. 3. . .

  4. 4. 18 18 ..

 • NMR NMR 700 MHz 700 MHz (VCU) (VCU)

  O

  CH3

  O

  O

  O

  OH

  O

  OCH3

  H

  O

  CH3

  O

  O

  O

  OH

  O

  OCH3

  H

  OH

  :

 • , , , , . . (( ) ) ..

  O

  CH3

  O

  O

  O

  OH

  O

  OCH3

  H

 • 30% 30% 10% 10% 90 90 ((high fat diet)high fat diet). . 5050 ..

 • 4 & 5 () LDL,

 • (( )). . (( ) )

 • Aristoleo test

  , .

  T . .

  www.aristoleo.com

 • . .

  , , , , , , , ,

  , , , , EE

  , ,

  Prof.Diomedes Logothetis (Virginia Commonwealth University)Prof.Diomedes Logothetis (Virginia Commonwealth University)

  (( ) )

  Dan Flynn (UC Davis olive center)Dan Flynn (UC Davis olive center)

  Jerry Dallas (UC Davis NMR)Jerry Dallas (UC Davis NMR)

  Brian Killday (Bruker NMR)Brian Killday (Bruker NMR)

  ECO ZAKYNTHOSECO ZAKYNTHOS

  AGROCERT (GREECE)AGROCERT (GREECE)

  GAEA FOODSGAEA FOODS

  Artemis AllianceArtemis Alliance

  MM