Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των...

of 25 /25
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83, ΑΘΗΝΑ - Τμήμα Οικον. Διοίκησης και Προϋπολογισμού - Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικον. Στοιχείων Τ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων Σχετική νομοθεσία : α. Άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 (Α΄ 167 23-7-2013) και άρθρο 4 ν.4111/2013 (Α΄18 - Διορθ.σφαλμ. στο Α΄33 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόμου. β. Άρθρο 64 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». γ. Υπ’ αριθμ. 26945/31.07.2015 (Β΄1621 - Διορθ.σφαλμ. στο Β΄1678) και 26947/31.07.2015 (Β΄1622) Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. δ. Υπ’ αριθμ. 29530/25.07.2014 (Β΄2059) και 29531/25.07.2014 (Β΄2060) όμοιες. Στοχεύοντας στην υποβοήθηση των υπηρεσιών σας κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των φορέων αρμοδιότητας σας, κρίνουμε σκόπιμη την επισήμανση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείμενο ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο μας από τις υπηρεσίες σας ή και από ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να ασκηθεί από τις υπηρεσίες σας να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Το παρόν, μετά των παραρτημάτων του μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/» Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 39937 ΠΡΟΣ: Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

Embed Size (px)

description

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Transcript of Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των...

 • 1

  . / .

  .

  / ..

  ./ : 27

  . . : 101 83,

  - .

  -

  . ..

  : 41

  : 2016 ,

  :

  . 77 78 .4172/2013 ( 167 23-7-2013) 4 .4111/2013 (18 -

  .. 33 ), 76 .

  . 64 .4270/2014 ( 143)

  ( 2011/85/) .

  . . 26945/31.07.2015 (1621 - .. 1678) 26947/31.07.2015

  (1622) & .

  . . 29530/25.07.2014 (2059) 29531/25.07.2014 (2060) .

  2016

  ,

  .

  :

  , , http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/

  13 2015

  . . .: 39937

  :

  : 72465-

 • 2

  A.

  1.

  ( )

  ,

  .

  ,

  ,

  ( 77, .3

  4 78, .3 . 4172/2013). 5

  & ..

  .

  2. () 4, .4

  .4111/2013 ,

  ( 6 . 7261/22-2-2013

  (450), ). ,

  (

  http://www.statistics.gr/register-general-government-entities ) /

  , 15

  , (

  )

  (..),

  31 .

  ,

  /

  / .

  & ...

  ,

  ,

  . 10 2016,

  31 2016 ( 77, .6

  78, .5 .4172/2013 6 . 7261/22.2.2013

  , ).

  ,

  , ,

  ,

  (

  /

  : 72465-

 • 3

  ,

  ).

  (

  ),

  .

  , , & ,

  ,

  . , ,

  .

  .

  1.

  1.

  . ...

  , .

  ,

  .

  2. ,

  , :

  ) ,

  )

  , .. 85

  .

  ... 8511 ,

  3, . .2 . 26945/31.07.2015

  (1621) .

  / :

  )

  ) .. 1516

  .

  .

  3.

  , ,

  : 72465-

 • 4

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  4. ,

  31.12

  31.12 ,

  2016

  31.12.2015. :

  :

  .

  .

  31.1

  2

  .

  .

  .

  :

  .

  .

  31.1

  2

  ..

  .

  .

  : 72465-

 • 5

  :

  :

  : ...,

  :

  , - 15,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/

  & .. . 32369/15.09.2015 ,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/

  .

  5. ..., 6056 ( 3 1726/44, 30

  2262/52 100 .. 4260/61 .. 5441/66) 6451 ( )

  00

  , .

  ,

  ,

  .

  2.

  1.

  (.. 0611)

  2015 ,

  .

  1-1-2011,

  .3852/2010, ,

  , .

  2. ,

  ,

  2015, .

  .. 0614

  .. 0615

  .

  3. (..

  0621), (.. 6741)

  2015, .

  ( +++)

  : 72465-

 • 6

  4. ,

  (.. 0612),

  2015, .

  5. ,

  (.. 0613),

  2014 ( . ).

  6. , ,

  2015.

  7. .. 1311

  ( ....)

  2015 , .

  8. .. 1312,

  ,

  2014.

  9. ,

  ,

  2015.

  .. 1214

  .. 1313

  .

  10. 27

  . 3756/2009, ,

  .. 0619

  2015, ..

  .

  11. ,

  , ,

  2014.

  12. ,

  ,

  2014-2015.

  13. .. 0715

  ' 15 24/9-20/10/1958 ( 9 2880/2001)

  / 2014.

  14. .. 0441 (

  24 2130/93) , /

  2014.

  15. ... 0512 (. 9 703/70, . 12 . 1080/80) .

  16. ... 0513 ( 60 . 2214/94) .

  : 72465-

 • 7

  17. ... 0525 (.19 . 3054/2002),

  . ,

  .

  2016

  1-14, , / .

  , ,

  ,

  1 14 .

  3. II

  1. ...

  .

  . (... 32) 85

  ... (... 32 ... 85)

  2016 3, . .1 .2 .

  26945/31.07.2015 (1621) .

  .: KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22

  : KAE 32

  .

  ,

  . 26945/31.07.2015 (1622) ,

  ,

  , 3

  ,

  & ..

  2.

  ,

  . 4270/2014,

  ,

  , .. ,

  .

  , (

  ) , ,

  85.

  ,

  (), .

  3. 3 .

  26945/31.07.2015 ,

  : 72465-

 • 8

  , ,

  .

  4. . 26945/31.07.2015

  .,

  ... 85.

  5. ,

  , ,

  (

  )

  (. 32-85) ,

  (... 21). ,

  ,

  (... 85). , ,

  (... 81).

  , ,

  .

  6.

  , 2016.

  ,

  -

  , @.

  ,

  ( 1211

  ( ), 1327

  ( ), 1325

  (

  ).

  4.

  2016,

  .

  . 1 43 .4325/2015 ( 47)

  &

  .., .

  : 72465-

 • 9

  5. ()

  1. 2016

  / () (/()).

  @. .14 3

  ... 2016 ,

  , ,

  . ,

  .13 ,

  2016,

  .

  , 7 .

  23979/264 (-1367//2013/5-6-2013) ,

  , ,

  ,

  /

  ...

  , ,

  2016 ,

  ( ) ,

  /

  2016.

  , , (2016)

  ,

  ,

  2016,

  ,

  .

  7,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ & ..

  2.

  ... ...

  5 2016

  . ... ... :

  121

  1212 ( )

  1216 ( ...)

  : 72465-

 • 10

  132

  1321

  1322 ( ...)

  1328 ()

  3.

  ()

  .

  ,

  ( ) ...

  60 (

  )

  61 (

  )

  62 (

  )

  63 (

  )

  64 , (

  )

  69 ( )

  ,

  60 69, 00

  70.

  4. ... 7341

  () ,

  73 ...

  . , ... 7341

  (). . 19

  2014, ...

  (, ). , 2016

  ... 7341 60 69.

  ... 73,

  ... (60 69).

  : 72465-

 • 11

  ... ( )

  ( 6),

  (

  ... 71 74), ... (... 81)

  (... 826), 2016

  ... (60 69).

  -

  , ... /

  4 5,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ & ..

  5.

  ...

  (2) :

  i. ,

  ,

  .

  , ... 8262

  ....

  ii.

  .4314/2014.

  ,

  . ,

  K.A.E. 8263

  (.4314/2014).

  6.

  1.

  (... 51)

  .

  :

  ,

  :

  i.

  31.12.2015 2016.

  ... 5121

  ... 81.

  ii.

  2016.

  ... 5124

  ( ...)

  ... 6 7.

  : 72465-

 • 12

  ... 5113

  ... 5123

  ,

  .

  - 9,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ & ..

  7. ,

  1. ... 81 ,

  (.. 315/99)

  31.12.2015.

  , 2016

  ,

  .

  , 2016

  31.12.2015

  2016.

  ... 81 2016 - 8,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ & ..

  ,

  81

  ,

  ,

  & .. ,

  ( ).

  ,

  ,

  & ..

  , ,

  .. .

  2. 8 ... &

  , ,

  . 80 90 .

  , 81 (...),

  826 82

  85

  ... ,

  . ,

  , 00 .

  8 ( , , , ,

  : 72465-

 • 13

  ...),

  ..., 00

  .

  3. .. 6056 605,

  ,

  00 .

  4. .. 6151 615,

  00 .

  . ....

  :

  ....

  ,

  K.A. 071 061,

  . ....

  061 071,

  .

  2016.

  .

  1.

  1.

  , ,

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  2. (6)

  , :

  : 72465-

 • 14

  - 1 (..), - 2 , - 3 2016, - 4 (2015) - 5 2015 (

  ), - 6 . 2014.

  ..

  2016

  2015

  2015

  2014

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  , - 16,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/

  & .. . 32370/15.09.2015 ,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/

  .

  2.

  1.

  , ,

  2016 .

  2015 ,

  (

  ), , .

  2.

  ,

  2015.

  2016

  , ,

  .

  3.

  2015, .

  4.

  (),

  2014.

  5. ,

  2015,

  . 6414/25.2.2015 ( 6465-7) & ..

  : 72465-

 • 15

  6. 2016 ...

  , ,

  .

  3. ()

  1. ()

  (..

  9300-9400),

  , ,

  ,

  , ,

  2016.

  . 23979/2649/03.06.2013 ( 1367) ,

  , ...

  .

  2.

  1 . 75537 22.12.2014 ( 3499)

  , .

  2015

  ()

  2015,

  ../. 2014.

  - 11,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ & ..

  2016,

  2015. ,

  2015, 2016

  2015,

  , , ,

  2016.

  110

  ...,

  31.12.2015 2016,

  ... 121 ...

  ....

  , . 23979/264/05.06.2013 (1367)

  ,

  .

  : 72465-

 • 16

  4.

  1. ...

  : :

  2016 5,

  . . . 26947/31.07.2015 (1622) .

  : : KAE (1000 1250), 3000, 4000, (5000

  5200), (6000 6100 6620 6300), 7200

  : : ... 8000 8100 8700

  8300 8620.

  ,

  . 26945/31.07.2015 (1621 - .. 1678)

  , ,

  ,

  3 ,

  & ..

  ,

  . 4270/2014,

  ,

  .. ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  2. O

  .

  5.

  2016,

  .

  . 1 43 .4325/2015 ( 47)

  &

  .., .

  : 72465-

 • 17

  6.

  ,

  .

  :

  ,

  :

  i.

  31.12.2015 2016.

  ... 121

  ...

  ... (02).

  ii.

  2016.

  ... (01).

  ... 130

  .

  -

  12,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ & ..

  7.

  2016 ,

  ... (02)

  31.12 ..

  315/99 ( ). , 8,

  , 2016

  ,

  .

  , 2016

  31.12.2015

  2016

  - 13,

  http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ & ..

  ,

  02

  ,

  ,

  & .. ,

  : 72465-

 • 18

  (

  ).

  ,

  ,

  & ..

  , ,

  .. .

  .

  2015 1 2016, ,

  2016 ,

  ,

  31.12.2015, . ,

  , :

  )

  2016

  (

  )

  2016

  2014 2015.

  ,

  , 2014

  2015 ,

  2014.

  )

  II (... 32)

  ,

  ... 85

  ...

  2016 ... 32 85

  ... 32 2014 2015.

  , ... 85

  ,

  ....

  )

  2015.

  : 72465-

 • 19

  IV) /

  ,

  ,

  31.12.2015 ,

  (extrait)

  - ,

  , .

  .

  V)

  ... 81 ,

  (02) ,

  31.12.2015

  .

  , 2016

  , .

  2015 2016, ..& ..

  ,

  2015

  ,

  .

  ,

  / . 9

  266 .3852/2010 . 10 268 .3852/2010,

  39 40 .4257/2014 ( 93) ,

  ,

  ,

  / ,

  (15) ,

  ,

  .

  . 40038/9.9.2011 .

  .

  ,

  .

  : 72465-

 • 20

  .

  .& ..

  77 .5 .4172/2013 ,

  5

  ,

  ... ` ,

  ,

  . ,

  )

  )

  )

  .

  ,

  , .

  & ..

  ,

  , & ..,

  , ,

  .

  ,

  . ,

  . 4 78 .

  / .

  ,

  (, , ....),

  & ...

  ,

  ( 77 . 5 78 . 4 .4172/2013)

  ( )

  ,

  ,

  . 26945/31.07.2015 26947/31.07.2015

  , ,

  & ..

  . ,

  .

  , .

  : 72465-

 • 21

  ,

  . . ( . . )

  , .

  , ,

  ,

  & ..

  ( , ,

  ).

  ()

  ,

  S.1313 . 2008

  2014 http://www.statistics.gr/register-

  general-government-entities. ,

  3, . .1 ,

  .. 07

  .

  , ....

  , ,

  ,

  .1 2 .3 . 26945/31.07.2015

  . . . .5 . 26947/31.07.2015, 2014

  ( 2014)

  (.. 9,

  . 2014, . 2015 . 2014).

  ,

  ,

  ,

  , .

  .

  ,

  , ..

  ,

  ( 18 4 )

  - 13.

  ,

  31.12.2015,

  /

  : 72465-

 • 22

  81

  - 13.

  / 2015

  & .. .

  . & ..

  . , ,

  1 , excel,

  ,

  [email protected] () -

  . 2016.

  , [email protected],

  ,

  ..- . 2016

  / 2016

  & .. http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/,

  .

  31 2015,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  (, , , ) .

  (213136 4809) (213136 4816),

  (,

  , ) .. (213136 4842), (213136

  4802), (213136 4814) (213136 4817)

  .. (213136 4818), (213136 4803),

  (213136 4801), (213136 4838) (213136 4837).

  .

  : 72465-

 • 23

  :

  1. ( ) 2. 3. 65 8 . 106 78 4. 15 ..115 26 5. & -/ ([email protected],[email protected]) -/ , & ([email protected],[email protected] 37 .. 10165- 6. () / 13 46 & ([email protected]) .. 18510 7.

  :

  1. 2. - 3. - 4. 5. / (

  ..& .., / - 6. / ..

  - - T .

  : 72465-

 • 24

  : [email protected]

  : . - / . 2016.

  /

  : ..

  :

  (1)

  .

  (2) (11) A.. /

  (..) /

  (. ./ . . 420/25.11.2015)

  (3) (8) (.) /

  . / / .

  , . / .

  (4) (9) ,

  / (. :420/25.11.2015 ).

  (5) (10) . / .

  / - (. ./

  .). ,

  . /

  (6) (11) . / .

  / .

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  &

  (

  )

  /

  - 1

  /

  /

  /

  -

  /

  - 1

  -

  ..

  ..

  ..

  : 72465-

 • 25

  .

  .

  : 72465-

  2015-11-16T10:12:07+0200Athens