Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα

of 93 /93

Embed Size (px)

description

Η Μαρία Πολυδούρη έχει από καιρό περάσει στην περιοχή του λογοτεχνικού μύθου: είναι το σύμβολο της πρόωρα χαμένης ομορφιάς και του μοιραίου έρωτα, της σπαταλημένης νεότητας και της αυθεντικής ποιητικής κατάθεσης.Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται για πρώτη φορά όλα τα ευρισκόμενα ποιήματά της, δημοσιευμένα ή χειρόγραφα, και πλαισιώνονται με φιλολογικά σχόλια. Η μελέτη «Μαρία Πολυδούρη ή "τα ρόδα του αίματος"», που περιλαμβάνεται στο επίμετρο του τόμου, αναδεικνύει τους βασικούς άξονες του έργου της, τη σχέση με την ευρωπαϊκή και την ελληνική λογοτεχνική παράδοση καθώς και τις περιπέτειες της πρόσληψής του. Ένα κρίσιμο ζήτημα στο οποίο εστιάζει η εργασία της Χριστίνας Ντουνιά είναι αν -και σε ποιο βαθμό - η ποίηση της Πολυδούρη μπορεί να διαβαστεί, όχι μόνο σαν μνημείο του παρελθόντος, αλλά σαν μια σύγχρονη, ζωντανή τέχνη.

Transcript of Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα

Page 1: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 2: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 3: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 4: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 5: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 6: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 7: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 8: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 9: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 10: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 11: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 12: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 13: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 14: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 15: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 16: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 17: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 18: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 19: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 20: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 21: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 22: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 23: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 24: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 25: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 26: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 27: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 28: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 29: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 30: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 31: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 32: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 33: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 34: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 35: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 36: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 37: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 38: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 39: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 40: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 41: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 42: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 43: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 44: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 45: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 46: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 47: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 48: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 49: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 50: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 51: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 52: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 53: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 54: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 55: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 56: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 57: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 58: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 59: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 60: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 61: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 62: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 63: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 64: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 65: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 66: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 67: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 68: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 69: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 70: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 71: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 72: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 73: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 74: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 75: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 76: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 77: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 78: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 79: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 80: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 81: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 82: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 83: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 84: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 85: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 86: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 87: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 88: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 89: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 90: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 91: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 92: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα
Page 93: Μαρία Πολυδούρη-Τα ποιήματα