παιδική θεωρία

of 12 /12
ΜαθαĖνω μουσικĕ! …για παιδιά προ-νηπĖου & νηπĖου Copyright © Δενδρĕ Χρυσάνθη *2*

Embed Size (px)

description

θεωρία για μικρά παιδιά

Transcript of παιδική θεωρία

Page 1: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *2*

Page 2: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *3*

Page 3: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *4*

Page 4: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *5*

Page 5: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *6*

Page 6: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *7*

Page 7: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *8*

Page 8: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *9*

Page 9: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *10*

Page 10: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *11*

Page 11: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *12*

Page 12: παιδική θεωρία

Μαθα νω μουσικ ! …για παιδιά προ-νηπ ου & νηπ ου

Copyright ©Δενδρ Χρυσάνθη *13*