Εφραίμ του Σύρου, λόγος για τον Ιωνά

download Εφραίμ του Σύρου, λόγος για τον Ιωνά

of 38

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Εφραίμ του Σύρου, λόγος για τον Ιωνά

 • 5

  pi ,

  , pi -

  , ,

  pi . pi-

  pi pipi pi, -

  . pi, pi

  ,

  , , -

  pi ,

  pi .

  ,

  .

  ,

  -

  pi , -

  pi pi .

  -

  pi -

  pi. pi

  pi ,

  pi .

  pi pi

  , pi

  ,

  , pi

 • 6

  pi pi

  ,

  pi pi -

  .

  , pi -

  , ,

  .

  pi

  pi . pi

  , ,

  pi ,

  pi pi pi . -

  pi, pi , -

  pi pi -

  , -

  .

  ,

  pi, pi -

  .

  , pi , pi pi-

  , pi.

  ,

  pi

  .

  pi, pi pi pi -

  pi .

 • 7

  ,

  , pi,

  pi , pi

  ,

  pi

  , pi pi ,

  pi,

  pi -

  , pi-

  pi , -

  , pi-

  pi

  pi . pi -

  pi pi pi pi-

  , pi -

  pi, pi .

  -

  , pi

  ,

  pi pi , pi pi,

  pi -

  ,

  pi pi .

  , -

  .

  ,

 • 8

  pi

  pi -

  pi, pi

  .

  pi . -

  .

  pi , pi pi-

  .

  , -

  ,

  . pi

  pi -

  pi;

  pi

  -

  .

  pi

  pi , pi pi

  , pi, pi

  , pi . -

  pi

  pi .

  ,

  , pi pi , pi-

  pi,

  ,

  .

 • 9

  pi ,

  pi

  pi pi, pi

  pi, pi pi .

  pi

  , pi -

  , pi

  pi-

  . pi

  . -

  , ,

  ,

  pi pi-

  .

  pi -

  pi pi pi -

  , .

  pi -

  pi pi

  .

  pi .

  , , pi pi

  pi

  pi pi

  pi.

 • 10

  ,

  pi

  pi pi.

  pi pi

  , pi pi -

  pi pi pi

  pi pi

  .

  pi -

  , pi pi

  . ;

  , pi pi

  pi pi ;

  pi pi ,

  pi pi pi

  pi ;

  pi , pi pi

  pi ;

  pi pi , pi

  pi pi pi

  pi ; pi

  , pi

  pi ; -

  pi, pi -

  ; pi-

  , pi pi pi;

  pi , pi -

 • 11

  pi pi ;

  , pi -

  , -

  pi .

  ,

  -

  , -

  pi pi

  pipi pi

  pi pi,

  .

  pi pi

  pi ,

  pi

  pi pi .

  pi, ,

  pi

  pi,

  pi, pi

  .

  ,

  pi

  , .

  , pi,

  pi

  pi ,

  pi pi pi, pi

 • 12

  . pi

  pi

  pi .

  ,

  pi pi

  , pi

  ,

  pi, pi,

  . pi ,

  pi -

  , pi -

  . pi, pi -

  ,

  .

  pi pi

  pi

  , pi pi.

  pi ,

  , pi. -

  pi pi-

  , pi pipi pi-

  , pi pi pi pi,

  pi pi

  , , pi

  pi pi , -

  pi pi pi

  pi, pi

 • 13

  pi

  , pi pi-

  pi pi ;.

  pi pi pi

  pi , pi pi

  pi pi-

  pi,

  pi

  pi , pi

  pi pi pi, pi ,

  pi , pi-

  pipi pi. -

  pi pi , -

  pi pi pi

  pi , pi

  , , pi ,

  pi pi

  , pi-

  pi .

  , pi, -

  , pi pi ;.

  pi , pi

  pi pi -

  pipi , pi pi

  , pipi, pi -

  , pi .

  pi, pi

 • 14

  . pi pi, -

  , pi

  pi ,

  ,

  pi.

  pi -

  pi ,

  . pi

  pi . -

  pi , pi-

  . , pi , -

  pi pipi . -

  pi ,

  pi ,

  pi . -

  , pi-

  pi , pi -

  pi pi pi

  pi .

  , pi ,

  pi

  pi, pi pi

  pi , -

  ;

  pi , pi

  . , pipi , pi

  pi ,

 • 15

  ; pi pi -

  , pi pi -

  . pi

  pi , pi-

  pi , pi-

  . ,

  pi

  , pi pi-

  . pi pi

  pi pi -

  , pi, pi pi-

  pi pi,

  pi-

  , pi

  pi-

  . pi

  pi pi, pi

  pi pi. -

  , pi, -

  pi ,

  pi .

  pi

  , pi pi-

  . pi

  pi.

  ,

  pi, pi

  pi -

 • 16

  pipi pi -

  pi.

  pi pi,

  , pi,

  .

  pi pi ,

  . pi -

  ,

  pi,

  pi -

  . pi -

  , pi

  .

  pi ; pi-

  ; pi pi pi

  ; pi pi pi

  pi ; -

  pi

  ; -

  pi

  ; pi -

  pi ; pi

  pi , ,

  pi ;

  , pi

 • 17

  ,

  pi ;

  pi pi

  pi ,

  pi ;

  pi

  pi

  , pi pi,

  pi -

  pi , pi pi -

  . pi pi-

  , pi

  . pi pi -

  pi pi ;

  ,

  pi pi, -

  . pi pi-

  pi

  , , pi

  pi , pi

  , pi

  pi, ;

  pi , pi

  pi

  pi ,

  pi pi

  .

 • 19

  pi ,

  , pi-

  pi pi. , -

  pi pi pi,

  , pi: , -

  , pi, pi

  . pi ,

  ,

  pi . -

  , pi -

  .

  pi -

  ,

  pi ,

  pi. -

  pi

  , pi .

  -

  ,

  pi pipi

  pi pi pi . -

  pipi

  pipi . pi

  pi pi

  , pi -

  ,

 • 20

  , pi pi -

  pi.

  pi ,

  pi ,

  , -

  pi pi pi -

  pi ,

  .

  , pi

  , pi-

  pi pi,

  pi , pi.

  pi pi , pi

  pi -

  pi. pi pi pi, -

  , pi, pi,

  , ,

  pi

  pi,

  pi

  pi pi -

  , pi.

  , pi pi , -

  .

 • 21

  pi

  ,

  pipi ,

  pi pi

  pi pi. pi

  pi , pipi

  ; ,

  pi pi pi

  .

  pi, pi pi

  .

  , pi

  pi pi pi,

  pi pi, pi pi ,

  .

  , pi

  , ,

  pipi ,

  pi pi-

  , pi-

  . -

  pi , pi-

  , pi pi pi

  .

 • 22

  pi

  pi ;

  , pi

  pi pi, pi -

  pi

  . , pi pi -

  , -

  pi pi, pi

  pi pi , pi pi-

  ,

  pi, pi

  . pi pi-

  , pi

  pi , pi

  .

  pi pi

  pi, -

  .

  pi , -

  . , pi,

  pipi .

  -

  pi

  .

  pi -

 • 23

  , -

  ; pi

  pi pi pi pi

  ,

  pi

  pi .

  pi ,

  pi-

  . -

  pi ,

  pi . -

  , pi -

  pi,

  pi, pi pi

  pi pi pi

  pi -

  . ,

  pi

  , pi pi pipi

  pi pi pi pi

  , pi

  pi.

  ,

  pi

  pi

  , pi pi -

 • 24

  pi. pi

  .

  -

  , pi pi,

  pi pi.

  pi,

  , ,

  , pi pi

  . pi ,

  , pi, -

  pi pi .

  , ,

  , -

  .

  , -

  pi pi . -

  pi pi ,

  pi.

  pi -

  pi, -

  .

  , pi , pi

  pi pi :

  pi -

  . pi-pi , pi .

 • 25

  pi,

  pi pi

  pi

  pi : pi, pi,

  pi, pi pi

  . pi pi

  pi,

  pipi pi,

  , ,

  pi

  . pi -

  pi, pi-

  pi .

  , ,

  -

  pi pi ,

  .

  pipi

  , pipi pi

  pi, pi

  . pi

  pi, pi pi pi -

  pi

  pi pi , .

  , -

  pi,

  .

 • 26

  ,

  pi pi .

  pi

  pi, pi