Του έρωτα, του θανάτου και του ανέμου

of 10 /10
ΝΤΌΡΑ ΛΕΌΝΤΑΡΊΔΌΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Embed Size (px)

description

Κανείς δεν ξέρει πόσο κράτησαν αυτά τα δύο χαμόγελα μέσα στον άνεμο. Μήνες; Χρόνια; Μερικές μέρες; Μερικά λεπτά; Μερικές στιγμές; Πώς μπορούν να υπολογίσουν τον χρόνο ένας άντρας και μια φεγγαροαχτίδα; Ξαφνικά, ο άντρας κοίταξε κάτω. Ανάμεσα στον ουρανό και στη γη το βάραθρο έχασκε απειλητικά. Τρόμος τον κυρίευσε. Το χαμόγελο στα χείλη του κέρωσε. Σάστισε η φεγγαροαχτίδα. Συνοφρυώθηκε εκείνος. Στράφηκε και την κοίταξε μ’ ένα καινούργιο βλέμμα· σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, της είπε. Όλη μου η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, στεν

Transcript of Του έρωτα, του θανάτου και του ανέμου

Page 1: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου

Του έρωτα, του θανάτου και

του ανέμου

ΝΤΌΡΑ ΛΕΌΝΤΑΡΊΔΌΥ

ΕΚΔΟΣΕ ΙΣοσελότος

Η Ντόρα Λεονταρίδου έχει σπουδάσει Γαλ-λική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπι-στήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Λογοτεχνία στο Πανεπι-στήμιο της Dijon. Είναι Διδάκτωρ Γαλλικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορ-βόνης Paris III. Άρθρα της έχουν δημοσιευ-τεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διηγήματά της έχουν βραβευτεί στον 30ό Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, στον Β΄ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «Αντώνης Σαμαράκης», στον 1ο Λογοτεχνικό Διαγωνι-σμό του περιοδικού Ως3, καθώς και στον 3ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δ. Βι-κέλα· έχουν δημοσιευτεί ακόμη στα λογοτε-χνικά περιοδικά Οδός Πανός και Πανδώρα.

Η συλλογή Του έρωτα, του θανάτου και του ανέμου συγκεντρώνει αυτά τα διηγήμα-τα. Έχει εκδώσει, επίσης, το παιδικό έργο Το παιδί που ονειρευόταν μελωδίες, στις εκδό-σεις Παπαδόπουλος.

Είναι εκπαιδευτικός της γαλλικής γλώσ-σας και εργάζεται στο Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας.

Κανείς δεν ξέρει πόσο κράτησαν αυτά τα δύο χαμόγελα μέσα στον άνεμο. Μήνες; Χρόνια; Μερικές μέρες; Μερικά λεπτά; Μερικές

στιγμές; Πώς μπορούν να υπολογίσουν τον χρόνο ένας άντρας και μια φεγγαροαχτίδα;

Ξαφνικά, ο άντρας κοίταξε κάτω. Ανάμεσα στον ουρανό και στη γη το βάραθρο έχασκε απειλητικά. Τρόμος τον κυρίευσε. Το χαμόγελο στα χείλη του κέρωσε. Σάστισε η φεγγαροαχτίδα. Συνοφρυώθηκε εκείνος. Στράφηκε και την κοίταξε μ’ ένα καινούργιο βλέμμα· σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά.

Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, της είπε. Όλη μου η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, στεναχώριες, αγώνα. Η ευτυχία με τρομάζει. Ο αιθέρας με τρομάζει. Θέλω να πατάω σταθερά κάτω στη γη. Ας έχω βάσανα και κό-πους. Αυτά τα γνωρίζω, ξέρω πώς να τα αντιμετωπί-σω. Την ευτυχία δεν την ξέρω, ούτε πώς να πετώ στους αιθέρες.

Πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε χαμηλόφωνα.Φοβάμαι πως θα τσακιστώ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα ΤΗΛ. : 210 6431108

[email protected]. ocelotos. gr

ISBN 978-960-564-197-9

ΝΤΟΡΑ ΛΕΟΝ

ΤΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ, ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝ

ΕΜΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

110 × 170 SPINE: 7.4 FLAPS: 60

0_cover_leontaridoy.indd 1 12/11/2014 8:00:19 μμ

Page 2: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου

ΤιΤλος Του έρωτα, του θανάτου και του ανέμου

ςυγγραφέας Ντόρα Λεονταρίδου ςέιρα Ελληνική λογοτεχνία [1358]0914/12 Copyright© 2014 Ντόρα Λεονταρίδου ΠρώΤη έκδοςη Αθήνα, Νοέμβριος 2014

ISBN 978-960-564-197-9

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρό-πο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και γενικώς ανα-παραγωγή, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του δι-καιούχου συγγραφέα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

Βατάτζη 55, 114 73 ΑθήναΤΗΛ. : 210 6431108E-MAIL: [email protected]. ocelotos. gr

Page 3: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου

Ντόρα Λεονταρίδου

Του έρωτα, του θανάτου και

του ανέμου

Page 4: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου
Page 5: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου

Περιεχόμενα

Η κραυγή ������������������������������������������������������������������9

Το τελευταίο γλυπτό ���������������������������������������������21

Ο Ταχυδακτυλουργός �������������������������������������������43

Θαλασσινό όνειρο �������������������������������������������������64

Το κυνήγι ���������������������������������������������������������������� 74

Εισιτήριο απλό, χωρίς επιστροφή �����������������������92

Η φεγγαρολουσμένη ��������������������������������������������98

Page 6: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου
Page 7: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου

Στην Ειρήνη και τον Βασίλη

Page 8: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου
Page 9: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου

ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ, ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 9

Η κραυγή

Τιμητική Διάκριση στον Β΄ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, 2004.

Δημοσιεύτηκε στη συλλογική έκδοση Ανθολογία διηγήματος,

Β΄ Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Αντώνης Σαμαράκης,

Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004�

Όταν το είδε για πρώτη φορά, το πήρε στα χέρια του από περιέργεια� Το ζύγισε ελα-

φρά στη χούφτα του σαν να υπολόγιζε το βάρος ή τη δυσκολία του� Δεν έμοιαζε δύσκολη δου-λειά� Αντίθετα, φαινόταν μάλλον εύκολη� Με ένα αμυδρό χαμόγελο, αδιόρατα ειρωνικό, στις άκρες των χειλιών του, άρπαξε τον πρώτο από τους κό-μπους που σχημάτιζε το σκοινί� Xαλάρωσε εύκο-λα κάτω από την πίεση των χεριών του� Τράβη-ξε απότομα τη μια άκρη, το ξέμπλεξε και συνέχι-σε στον επόμενο�

Τα χέρια του δεν χρησιμοποιούσαν ούτε τη μισή από τη δύναμη που είχαν� Δίχως να βιάζεται, συνέχισε να προχωρά και να λύνει τους κόμπους, χωρίς κόπο, ένα έργο εύκολο, ο ένας κόμπος μετά

Page 10: Του έρωτα, του θανάτου και  του ανέμου

Του έρωτα, του θανάτου και

του ανέμου

ΝΤΌΡΑ ΛΕΌΝΤΑΡΊΔΌΥ

ΕΚΔΟΣΕ ΙΣοσελότος

Η Ντόρα Λεονταρίδου έχει σπουδάσει Γαλ-λική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπι-στήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Λογοτεχνία στο Πανεπι-στήμιο της Dijon. Είναι Διδάκτωρ Γαλλικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορ-βόνης Paris III. Άρθρα της έχουν δημοσιευ-τεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διηγήματά της έχουν βραβευτεί στον 30ό Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, στον Β΄ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «Αντώνης Σαμαράκης», στον 1ο Λογοτεχνικό Διαγωνι-σμό του περιοδικού Ως3, καθώς και στον 3ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Πνευματικής και Ολυμπιακής Στέγης Δ. Βι-κέλα· έχουν δημοσιευτεί ακόμη στα λογοτε-χνικά περιοδικά Οδός Πανός και Πανδώρα.

Η συλλογή Του έρωτα, του θανάτου και του ανέμου συγκεντρώνει αυτά τα διηγήμα-τα. Έχει εκδώσει, επίσης, το παιδικό έργο Το παιδί που ονειρευόταν μελωδίες, στις εκδό-σεις Παπαδόπουλος.

Είναι εκπαιδευτικός της γαλλικής γλώσ-σας και εργάζεται στο Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας.

Κανείς δεν ξέρει πόσο κράτησαν αυτά τα δύο χαμόγελα μέσα στον άνεμο. Μήνες; Χρόνια; Μερικές μέρες; Μερικά λεπτά; Μερικές

στιγμές; Πώς μπορούν να υπολογίσουν τον χρόνο ένας άντρας και μια φεγγαροαχτίδα;

Ξαφνικά, ο άντρας κοίταξε κάτω. Ανάμεσα στον ουρανό και στη γη το βάραθρο έχασκε απειλητικά. Τρόμος τον κυρίευσε. Το χαμόγελο στα χείλη του κέρωσε. Σάστισε η φεγγαροαχτίδα. Συνοφρυώθηκε εκείνος. Στράφηκε και την κοίταξε μ’ ένα καινούργιο βλέμμα· σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά.

Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, της είπε. Όλη μου η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, στεναχώριες, αγώνα. Η ευτυχία με τρομάζει. Ο αιθέρας με τρομάζει. Θέλω να πατάω σταθερά κάτω στη γη. Ας έχω βάσανα και κό-πους. Αυτά τα γνωρίζω, ξέρω πώς να τα αντιμετωπί-σω. Την ευτυχία δεν την ξέρω, ούτε πώς να πετώ στους αιθέρες.

Πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε χαμηλόφωνα.Φοβάμαι πως θα τσακιστώ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα ΤΗΛ. : 210 6431108

[email protected]. ocelotos. gr

ISBN 978-960-564-197-9

ΝΤΟΡΑ ΛΕΟΝ

ΤΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ, ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝ

ΕΜΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

110 × 170 SPINE: 7.4 FLAPS: 60

0_cover_leontaridoy.indd 1 12/11/2014 8:00:19 μμ