ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ...

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  281
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ο πρώτος από τους δύο τόμους του βιβλίου για τα σπάνια και απειλούμενα φυτά της Ελλάδας, που εξέδωσε η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία το 2009

Transcript of ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ...

 • &

  : . , . & .

  2009

  A-D

  1 A-D

  &

  .....

  ISBN: 978-960-9407-09-0SET: 978-960-9407-12-0

 • &

  A - D

 • tksjm|kjtClematis elisabethae-carolaegko|qmmqmvp.4TQKAMD

 • jtn lth kth|nrn|uyunl nt kth|n hpu up iizup

  jh th yruhll nt {znrutu| qt }pt n zzkh

  {h ~ jh th nt {hhrl

 • &

  A - D

  : , &

  :

  2009

 • THE RED DATA BOOK OF RARE AND THREATENED

  PLANTS OF GREECE

  VOLUME ONE

  A - D

  Edited byDimitrios Phitos, Theophanis Constantinidis & Georgia Kamari

  Assisted by Pepy Bareka

  HELLENIC CAL SOCIETY

  PATRAS 2009

 • zgitqkkgmgsgjmtkommgsgzgqgipit{|kq|zkq{mz||gn|gmgzjtmtozk-qk~tstotohh{toktzttsjztkqztm~gs|m{k|qts|}ptoz|{{t~pqzqtmitksmiqgzjkgmzqtz|jtmtohh{to}psgktsst|gto|gssktoknst|gtozto~tosms{{jg

  qigqttgs|gt{tiggskztgqs

  j|zmqkgg~kqmz~kqmg|tqtiqgtkqh{{ts|gk}qtszormkqtzqtogzgsggto

  3".

  k{jtztmm|zpmqg}|~skv

 • tzgqsqitoi~qmgtjtnm|kgztoqpzg|gktkq}kqkg|szorm

  |gtztoqiktkqh{{tstsqikg|g{g|{{gigz{ggtokqh{{ts

 • konskpsk{smzqtz|jtm

  +gnmimlpsussqigqttgs|gt{tiggskztgqsqg%LAIKDOHISNR TOASQARGQ

  z|gnmimjs|rlorfrriltg|t{tig|ggrst|gt{tigns|gztjqg|gstnmssnsg%LAIKCNMRSGQ BINKTNAGQ

  gnmiqgjophffplqigqttgs|gt{tiggskztgqsqg%LAIKJALAQI TOASQARGQ

 • 7 'reUterXV&/2%7/2$7 'reUter XVIIIw n|yupzuXXIw uu XXIIIXXVw1ks|zkqm~{pqjgm{{jt1tgs|krkqkosk1gsnqpztikszgqipsmssnkmmk{{ms|~{pqjg5ksjmmk{{ms|~{pqjg6{pqj|zkqt~tok{{gj|t~qto10h{mmm{{jt12 zgqtogmpszkq{ghgstspskjs |gmitqkgzk{pskjs}psgkg|qqgm)5#. w wwww wwww v

 • sgsthh{tkqonqsjkjtspsigg}op|k}nkkksggz{g|msggskgkjk|jkztok|jnm|gszq}ggigj}tqk~qk|gzkqt~moqzm|gto|tot{|{mqtopsgksgg{{g|m|m{{jgjksksggz{g~qggskgkzt{{{{k{{jgksgtsgj|{{jgt|tmgq~gg{{jgksgmikskqgmoqzmt{|sttokoqp-

  zg|tzt{t|gtojo|tqztolpt{{gzgoztokqg|kzgk|ggotpgngsgk~toso{{m}nkjjg~nk|giqg}kzqggz{itok|z{m||hgno~gto|gko}sgtogsnqztomgq~gg{{jgoqzmgk{{ms|{rmmgskjtqg|mg|gzqigtgq~gt{{mskgsjtqg|toqzmpon|zqtpz|mggzqi|zgmvts|mgzg|tohstogz~nmgzg|mzgqjgmkg}qnm|kmsoqzm|ggztz{gsnm|kk{|gztsskgqg|mgttzttm~qkqkitotohg{kjqom{{ms|qmtozskog|tgs~|giksk|tgzqtztqkq|kpkmsgq~ggont{tig~tos{ggopgsgqpmnkk|ztg~m

  ksghh{tztozqgigkkgzsg|ggzk{tksg}otzssgztqksg~tosjstgkspsgzkpgszgsg~tzgqtgmsgsnqpzmgk{gsnstog|gg-mg{{gzgtkjgkqktsgj|osn|kpsgq~gpsk{{ms|s~pqszqt|k-stosggsgjonk |g sg k|qgik|tsps||gzt{|zkqqqtogg}gqgztokz|qgtkkzgqg{g|zkqt~|gstomsgt{|ktiktongzqzksgnkpqmnkphgnosjkksm|gkrgqksmgztosgqzg|zt{osnkt}o||ght{ti|zkqh{{tsk|kspsps~pqsgztmksg{{gimrmq|gmn{ggpszkjjps|gpstqtkqspsrmqs|g{t|gqs|gpsoiqs~kspsgztk{tssgststkqngigtsgsnqzststozpngispqltostt~toshkgzqzk|zttsggrjktg|qtmg}q||gmo|oqg{ggzqps|ggispskzkqt~sigsghqkkzt~g|k|qrkgqpps|g~qppsztosgksgoi|qkkk|kskm{{jgk|ggtooskzksgm}mm{{jgmki{mzt|{g|gtsgj|mgm

  zgsjg|gm~{pqjgmgztk{kktthgn|tmzt{|g|{mqtst-tgztk{ts|gggq~gg|kksggsmkg|ggqig~smgom~qggzqigzqtoztqrmgomoznkmm{{jgksgozqkqgz{tgktsgj|}okjmztogzgstsstskj|gztonksg{{tts|tstltsgksjm|gzktoht{ito|giks|gsgispqlkgksg jgqpzt{gksqkkzkjzt{{ksgzsgzto}tsgstk|qjg|tqzsktsgj|tztnkk|gtmgs|kqtkzkjgs~gntskkgzzqnkmkk|g{ntkrg}gsltsggskzqkzbkrg}smksgigzsgcgssggq~|~oqsnmgtogi|ttogktoigmvm77&ttzttgzkjks~k~kztggzmsztojgmtoz{k~qkmoqzmm{{jgksgk|ksmmtztg}{trksktskig{kqtk

  jg}tqgqnksjm|skjsskggzkqztokjmgspqps}oszkqztog

 • XVI

  jksozq~tosztonksk|pszt{|sosqpsm~qg~kjssggt|zgsgkrgqsggsqktoq~kgjkkqmkksjm|}og{{mkz-}skgmzgsgksgkq}tqkig{kqmgzk|ksmm{{jgogztk{tsgjqtozt{tit~g|qhkgqnt|gnsgkjmgsg|g{ztsg~kjs|nkm-qgpgzms{{mkq|gzgksjm|gzkqt~kstzltsg|gg{{t|gzgtossgksgksjm|sttosozt{tiltsg{gjksgsgskgsgozqrtosmgs|g{{gitikitszspzgqgskksispqltokgq|kigg}oggjgzpmzto

  ksgg{mnsig|nk~qg|g}o||gigms{{jggstosskgqmskzt~ztotozqg~tmzqtgg~tsgsg|gksgstsgsko{pskr}qglgstsgtszqt-h{mgtomzkqkqm|g |g{kqmismgztk{tkzqtgzgtkstig|nktqnhgsmzt{|jgqmmjstsg}gmmsgsi|msgrqtoktztoig|gzngzqtgkontskgztk{kg|qztgzk{tksg}o|glgsgqttogsgkgq|k~tosjmkzko~nkgs|gzkqkqggztstossgistosqkosgm~{pqjg|gmzgsjggzqttjkkgnkqg{{gz~kzt{gztsgksgkzgq|gisgjqtokssgts|zttoqt{titm|ggqt}|gmkzh{ghtg{{giosk~lkgtjtigktokztsk|gigtog~t{tsgkmszqtgggzzqg|||tztzgqshh{tgztk{k sgtqmtkgos tsgisgsg|tzk ~k kzko~nk

  |gzkqgskjk|gkkksmsjgigzt|g{zktszqtk||gsgismtiknttoqitoztogz{skgzqtqsgzjk|gzsk~qsgk|jnm|ksgzgqtthh{tkzgsttozt{tttzttzqgigkogssgstqg||qkqtgqnkjs4Nzgqsjttqitttzttzgqtolkzkqzk~k~kjsjz{tgqnk{jpsgztszqjqtto^tgksgmgrmmps~qpsz{mqt}tqszto~kiskjgn-mgzkr{{totzkqk~kstpsjtqipskz|g{zkgstkq|z|ggiqg}tozgqsthh{to{ikqkgzgztk{tsksmkqkkiiqg}sgztzqtmitkst|giggzgo~kkz{nkg{{gitotsgttoz{tzkksgksk{skwoszkgkmsoz{mqpg|~qm|gpsjtqipshq|k|zttz{mqt}tq-kigzkqkqggzjg}tqk|k{{ms|}ozkqztoigt{mm~{pqjgm~qgg|ksgsgjk{kg|gs|kkstg{{jksksgmtogtongtg{pt-

  qltsggothh{t|gkzgssgttogsgisktognstgoskzgqstgztkzkoigztogszqtpzkkksozpgstgztsi|tpsspsz{mqt}tqsztozkq{ghsk |g ~gqtksth{ztsg gitmko| kjmtqsgisp|gtqsgztzqsjpsg|qtp{it|gstztmtoksgm|gmmkqiggkgotqitmtztghglkgto{{mskhtgs|t~stmqk{kzqtz|jtmpsjtps|goiiqg}kgmgs|kqjgto|kstoksgzt{k|g|t|tm{{jgg{{g|mztmgs|ksgk|gztoz{tztgztooiiqg}kztoosjqggsksg{{msk~jkszqtnkgsgozkqgosnzgqp~mspso}kqspskjtkoztmqlpkns||koztozqigkznosgk|}qpksgmzigzkztnmtozqt|kstomkognmtztmmigmszqtggsggztjknk|gztk-{ggzqzksgzqtq~kggztkpkq|igsgzgqgnpqtgzgkqiggztoiqggzqsgz~qsgbjqkigmszqtggzqzksg~toszsgqlktoms~qgmstztgg}tqtszqzksgoztmqltsg|gsgo{tzttsggzto|gt|tomt|t{{ps~pqsztqtskstksghtmntskohto{ztohgltsgj|tokzkqkg{{ngzqzksgksgzqtk||tksgmsjtosmskszpmmjgqmmgssggsgzt|qskgkglp|gsi|mmjgm~qggztk{kgt}-kgztokikggztkrpkq|c

 • XVII

  zqkto{tzssg|g{ptqpsnkqgtzgqshh{t|gsgkzgsptooiiqg-}k|gmskzqtz|jttozpiqggzg{gkqgbzqtggmktiktotst{mhglkg~stmskognmtztmmto|tstms|g{n{mmpszt{|s|gmjgnkmgpspsg{{kzm|gphg|kqgmismgigtsht|t|gtotqigsttocqtkzjprm{psgos|gjgqpmk{koggzg-qgqtot{{msk}{tg~toszqgigtztkgkrgqk|osk}tqtigsgjkstosksg|spztg|g{kqtgztsgkzgsg{hpt|kkstgzg{gkqtozgqqosmbkzhpmmk{{ms|zgsjg|g~{pqjggmkqskzzkjgz{tto|gzt|{-

  mgkrgqgk{|gz{toktognmtozt{|ttozt{kgom~qgk|gstknkozknostgzsgsto|{mqtstogk{{ts|iks{{sps sk ksg josgs ig sg jg}g{kk ts}o| z{tt m zgqjg gztgzqtznkg|gsggsg{hkkztjksngksggq|kg{{zsgngksggsgi|ggc

  lruztu gnmim7EQMEQ'QETSEQ kqt{st|gg{qt

 • XVIII

  FOREWORD

  !MEVOKAMSQEDDASABNNJ*TRSNMELNQEALNMGDNYEMRSHASVEQEQECEMSKXOTBKIRHEDFNQUAQINTRCNTMSQIERAMDQEGINMRNF%TQNOEAMDSHEVHNKE7NQKDXNTLIGHSSHIMJ0EQHAORRNBTSSHEM'QEECEIRMNSTRSACNTMSQXALNMGLAMXNSHEQR'QEECEIRTMIPTE'QEECESHEVNQKDNFAMCIEMS(EKKARIRSHEBIQSHOKACENF%TQNOESHECQADKENF%TQNOEAMCTK

  STQEAMDSHEVERSEQMVAXNF KIFE-TCHNFVHASVEOQEREMSKXSHIMJAMDTMSHIMJIMGKXFEEKHARQRSBEEMSHNTGHSSATGHSAMDVQISSEMBXAFEVIMCQEDIBKXOQNFNTMDAMDILAGIMASIUEOENOKEIMAMCIEMS'QEECE%TQNOEA'QEEJVNQDLEAMRFAQRIGHSEDAMDFAQRIGHSED IMDEEDSHEXVEQE%TQNOEARALXSHICAKOEQRNMA0HNEMICIAMOQIMCERRFQNLCNARSAK,EBAMNMVARABDTCSEDFQNLHEQMASIUERHNQE ILONQSEDSN%TQNOEAMDEECSIUEKXREDTCEDBX SHERSIKK XNTSHFTK:ETRVHNRIQEDHEQSHQEERNMRSHEFNTMDEQJIMGRNF(EKKEMIC#QESENTQROIQISTAKIFMNSGEMESICFNQEFASHEQR3N FAQ FNQ AMCIEMSLXSHNKNGX"TS DNER SHIR XNTLIGHSARJ HAUEAMXBEAQIMGNMABNNJ

  DEAKIMGVISHQAQEAMDSHQEASEMEDOKAMSR7EKKOEQHAORISDNER'EMITR)SEMDSNBEKIEUEVARNLMIOQEREMS IMLAMJIMD IMACQXOSICRSASEBTS ISMEEDEDSHEOAQSICTKAQTMIPTECNMDISINMRNFSHEAMCIEMS'QEEJHNLEKAMDRSNRTQFACEAMDEWOKNDE4HERNCIAKAMDCTKSTQAKALBIEMCESHEMOQEUAIKIMGIMSHECNARSKAMDRAMDIRKAMDRNFSHE%ARS-EDISEQQAMEAMLTRSBEREEMARELBEDDEDIMAMDCNMDISINMEDBXSHEEWCISIMGKXLAMIFNKDMASTQAKOHXRICAKAMDBINKNGICAKEMUIQNMLEMSNFSHNRECNTMSQIER4HEABQTOSAKSEQMASINMNFKAMDAMDREAOKAIMRAMDLNTMSAIMRDQXRTLLEQRAMDVESVIMSEQRIRARSQNMGRSILTKAMSSNSHEHTLAMLIMDARSHNREVHNHAUEKIUEDISVIKKJMNV/MEHARSNSQAUEKARFAQAR3NTSH!FQICAAMD7ERS!TRSQAKIASHEMNTSNFQEACHAMDTMHEAQDNFSNMDREARNMAKEWOKNRINMRNFRCEMSAMDCNKNTQSHASAQECNLOAQABKESNSHNRENF(EKKAR-XRTQLIRESHEMIRSHASSHEMASTQENF'QEECESHEGQEASUAQIESXAMDNQIGIMAKISXNFISRFATMA

  AMDNQAIRARLTCHOAQSNFNTQCTKSTQAKOASQILNMXARAQESHASCNTMSQXaRAMCIEMSSEWSRLNMTLEMSRAMDAQSEFACSR!MDIMDEEDARIFSNRTOONQSSHIRARRTLOSINM'QEECEIREWCEEDIMGKXQICHIMTMIPTEOKAMSRROECIERSHASAQEFNTMDNMKXHEQEAMDMNVHEQEEKREIMSHEVNQKD%MDELICRVECAKKSHELALNMGBINKNGIRSRAMDISIRGEMEQAKKXQECNGMIREDSHASSHEXAQEOAQSICTKAQKXUAKTABKEOAQSKXBECATRELAMXAQEQAQEFNTMDNMKXIMSIMXRCASSEQEDNQTMIPTEKNCAKISIERAMDLNQEILONQSAMSKXBECATRENFSHEFACSSHASNMCEKNRSBEISNMOTQONRENQBXACCIDEMSSHEXAQEIQQESQIEUABKXGNMEb%WSIMCSINMIRFNQEUEQcVARAMEAQKXONVEQFTKRKNGAMNFSHE7NQKD7IDE&TMDFNQ.ASTQE77&SHASHARKNRSMNSHIMGRIMCENFISRTQGEMCX/FAKKSHECNTMSQIERNF%TQNOE'QEECEIRSHASVHICHHNRSRBXFAQSHEKAQGERSMTLBEQNFEM

  DELICROECIER!LNMG ISRABNTSROECIERNFHIGHEQOKAMSRAMERSILASEDAQEFNTMDMNVHEQENTSRIDESHECNTMSQXaRONKISICAKBNTMDAQIERAKLNRSNMENTSNFEIGHS3OAIMEWCKTDIMGSHE#AMAQX)RKAMDRCNLERRECNMDVISHEMDELICROECIER^BTSSHEM3OAIMaRRTQFACEAQEAIRAKLNRSFNTQSILERKAQGEQSHAMSHASNF'QEECE4HEREAQEOQNUIRINMAKERSILASERMNSEWACSGTQERARMEVROECIERAQEDIRCNUEQEDAKLNRSBXSHEDAXBTSNMSHENSHEQHAMDRNLENFSHEEMDELICCNMSIMGEMSAQEFNTMDEKREVHEQEAMDCEARESNBEEMDELIC/MBAKAMCEBXAMDKAQGEMNSHIMGLTCHVIKKCHAMGE4HEFACSHNVEUEQQELAIMR7EDNMNSJMNVEMNTGHNMNTQOKAMSRARSASELEMSSHASIRSQTE

 • XIX

  FNQAMXCNTMSQXAMDCEQSAIMKXFNQ'QEECE7HEM)VARAXNTMGLAMASASILEVHEMADUNCASERNFCNMREQUASINMRSIKKVEQEGHSIMGAGAIMRSVIMDLIKKR)RSQNMGKXUNICEDLXCNMCEQMFNQLNQEAMDBESSEQJMNVKEDGEARAOQEQEPTIRISENFAMXRNTMDKXBAREDCNMREQUASINMONKICXRSQERRIMGSHEMEEDSNJMNVVHASVHEQEVHXAMDHNVSNOQNSECSOKAMSRAMDAMILAKRASQIRJIMAMEECSIUEVAX/MESHIQDNFACEMSTQXKASEQLTCHHARBEEMACHIEUEDBTSLNQEQELAIMRSNBEDNME4HEIMUERSIGASINMNFNTQNQAAMDFATMAIROQNGQERRIMGRSEADIKXBTSIRRSIKKFAQFQNLRTCIEMS4HEQACEAGAIMRSSHESICJIMGCKNCJNFDERSQTCSINMAMDDEKESEQINTRCHAMGEGNERNMFNQTRRCIEMSIRSRAMDSHEOQACSICAKCNMREQUASINMIRSRAKIJE4HEOQEREMSBNNJIRAJIMDNFLIKERSNMEIMSHIRQACE)SKNNJRBACJNMVHASHARBEEMACHIEUEDIM

  SHEOARSDECADERVHIKEQEUEAKIMGSNSHECQISICAKQEADEQSHELAGMISTDENFSHESARJAHEAD&IEEMXEAQRAGNA RILIKAQ BNNJVISH IDEMSICAK SISKEVAROTBKIRHED DEAKIMGVISHAMNMKXLAQGIMAKKXRLAKKEQMTLBEQNFOKAMSROECIER4HEOQEREMSSVIMUNKTLEOQEREMSIMGCARERSTDIERHARAKLNRSSVICEARLAMXOAGERARISRFNQEQTMMEQ^RTCHIRSHEIMCQEAREIMTREFTKIMFNQLAS