Τραπεζα θεματων β΄ λυκειου αλγεβρα

of 26 /26
1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΜΑ 2ο GI_V_ALG_2_16950 §1.1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. (Μονάδες 10) β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δυο εξισώσεις του συστήματος που ορίσατε στο α) ερώτημα και, με βάση το γράφημα, να εξηγήσετε γιατί το σύστημα είναι αδύνατο. (Μονάδες 15) GI_V_ALG_2_16954 §1.1 Δίνεται η εξίσωση: (1) α) Να γράψετε μια άλλη εξίσωση που να μην έχει καμία κοινή λύση με την εξίσωση (1). (Μονάδες 10) β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δυο εξισώσεις και, με βάση το γράφημα, να εξηγήσετε γιατί το σύστημα είναι αδύνατο. (Μονάδες 15) GI_V_ALG_2_16957 §1.1 Δύο φίλοι, ο Μάρκος και ο Βασίλης, έχουν άθροισμα ηλικιών χρόνια, και ο Μάρκος είναι μεγαλύτερος από το Βασίλη. α) Μπορείτε να υπολογίσετε την ηλικία του καθενός; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 13) β) Δίνεται επιπλέον η πληροφορία ότι η διαφορά των ηλικιών τους είναι χρόνια. Να

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Τραπεζα θεματων β΄ λυκειου αλγεβρα

1

2GI_V_ALG_2_169501.1) , . ( 10)) ) , , . ( 15)

GI_V_ALG_2_169541.1

: (1)) (1). ( 10)) , , . ( 15)

GI_V_ALG_2_169571.1

, , , .) ; . ( 13)

) . . ( 12)

GI_V_ALG_2_169601.1) , () ().

( 12)) . ( 13)GI_V_ALG_2_169622.1

.

) . ( 12)

) ( 13)

GI_V_ALG_2_169652.2

) f ( 12)

) , , ( 13)

GI_V_ALG_2_169683.4-3.5

) ; . ( 10)

) ( 15)

GI_V_ALG_2_176471.1

:

) ( 13)

) . ( 12)

GI_V_ALG_2_176501.2

, , :

, .) .( 10)) x, y . ( 15)

GI_V_ALG_2_176511.2 parking 10 , 830 2.700.) . ( 13)) . ( 12)

GI_V_ALG_2_176523.2-3.5

:

) ( 13)

) ( 12)

GI_V_ALG_2_176563.4-3.5

) ; ; ( 9)

) . ( 10)) 1. . ( 6)

GI_V_ALG_2_176591.2

) ( 15)) ). ( 10)

GI_V_ALG_2_176633.1-3.2

, :

) ( 10)

) ( 15)

GI_V_ALG_2_176643.3-3.6

: :

) ( 10)

) ( 15)

GI_V_ALG_2_176813.4-3.5

) ( 10)

) ; ( 15)GI_V_ALG_2_176831.1

:

) , . . ( 8)

) , . ( 8)

) , . ( 9)

GI_V_ALG_2_176882.1

,

) ( 8)) 1 ; . ( 8)) . ( 9)

GI_V_ALG_2_176923.5-3.6

) : ( 10)

) ( 15)

GI_V_ALG_2_176933.4) :

( 12)

) ( 13)GI_V_ALG_2_176982.1

. N :

) ( 10)

) ; . ( 10)

) ; . ( 5)

GI_V_ALG_2_176993.1

, () .

) . ( 10)

) . ( 15)

GI_V_ALG_2_177031.1

: ,

) . ( 8)

) , . ( 8)

) , ; . ( 9)

GI_V_ALG_2_177043.4

) , ( 12)

) .

( 13)GI_V_ALG_2_177091.1

) i.

ii. ( 12)

) (), ( 13)

GI_V_ALG_2_177171.1 25 . 14 16 , 374 .

) o , . ( 12)) ; ( 13)

GI_V_ALG_2_177253.4

) ( 10)

) ( 15)

GI_V_ALG_2_177322.1

,

) ( 13)

) , ( 12)

GI_V_ALG_2_177341.1

: ) . ( 13)

) , . ( 12)GI_V_ALG_2_177363.2-3.5

:

) ( 12)

) ( 13)

GI_V_ALG_2_177393.5-3.6

:

) ( 12)

) ( 13)

GI_V_ALG_2_177413.2-3.5

) : ( 13)

) : ( 12)

GI_V_ALG_2_186322.1-2.2

. . :

) , . ( 10)

) . ( 15)

GI_V_ALG_2_186342.2

) : ( 10)

) . , . ( 15)

GI_V_ALG_2_186371.1

:

) ( 13)

) . ( 12)

GI_V_ALG_2_186381.1

:

) ( 13)

) . ( 12)

4

GI_V_ALG_4_178332.1-2.2

) ( 5)

) . ( 8)

) , , . ( 7)

) ,

. ( 5)

GI_V_ALG_4_178341.2 :

. . 115 .) . ( 13)) . ( 12)

GI_V_ALG_4_178351.1

,

) , . ( 13)

) , . ( 7)

) : ( 5)

GI_V_ALG_4_178373.4-3.5

, 3 4.

) . ( 7)

)

i. ( 10)

ii. ( 8)

GI_V_ALG_4_178383.2-3.7

) ( 10)

) , :

i. ( 8)

ii. : ( 7)

GI_V_ALG_4_178391.1

: ,

) , ( 10)

) :i. . ( 6)ii. . ( 4)

) ( 5)

GI_V_ALG_4_178401.1-3.5

:

) ( 10)

) , ( 7)

) , , ( 8)

GI_V_ALG_4_178413.4

. , , ) , . ( 8)) . ( 3)) , . 0 180 sec; ( 4+2=6)) :

i. ( 3)

ii. ( 5)

0153045607590

GI_V_ALG_4_178421.1-2.2

:

,

) , . ( 10)

)

i. . ( 3)

ii. ,

( 6)

iii. , , , . ( 6)

GI_V_ALG_4_178433.4

.

) , :

i. ( 3)

ii. T ( 3)

) . . ( 9)

) A , . ( 10)

GI_V_ALG_4_178441.2-3.1-3.2

) : ( 12)

) () , , . ( 13)

GI_V_ALG_4_178463.4

) . , , ( 8)

0

) , (1) ( 4)

) (1) () . ( 13)GI_V_ALG_4_178501.2 . . .1. 142. 243. .) 1. 2. . ( 10)) . ( 15)

GI_V_ALG_4_178523.4

. cm t (sec) : . , 20cm 100cm. (: ----) 6 sec.

) . ( 5)

) . ( 6)) 14sec . ( 8)

) , ( 6)

GI_V_ALG_4_178553.4

. ( cm), : t .) . ( 7)

) ( 8)

) , . ; (10)