τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

of 86 /86
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Βρύσαλης

Embed Size (px)

description

τράπεζα θεμάτων άλγεβρας α΄λυκειου ανά κεφάλαιο 2014-2015

Transcript of τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

Page 1: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Βρύσαλης

Page 2: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

επιμέλεια : ΔΗΜ ΒΡΥΣΑΛΗΣ

Page 3: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου
Page 4: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

1

Κεφ 1ο

Page 5: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

2

Page 6: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

3

Page 7: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

4

Page 8: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

5

Page 9: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

6

Page 10: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

7

Κεφ 2ο

Page 11: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

8

Page 12: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

9

Page 13: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

10

Page 14: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

11

Page 15: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

12

Page 16: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

13

Page 17: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

14

Page 18: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

15

Page 19: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

16

Page 20: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

17

Page 21: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

18

Page 22: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

19

Κεφ 3ο

Page 23: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

20

Page 24: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

21

Page 25: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

22

Page 26: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

23

Page 27: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

24

Page 28: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

25

Page 29: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

26

Page 30: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

27

Page 31: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

28

Page 32: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

29

Page 33: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

30

Page 34: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

31

Page 35: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

32

Page 36: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

33

Page 37: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

34

Page 38: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

35

Page 39: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

36

Page 40: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

37

Page 41: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

38

Page 42: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

39

Κεφ 4ο

Page 43: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

40

Page 44: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

41

Page 45: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

42

Page 46: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

43

Page 47: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

44

Page 48: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

45

Page 49: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

46

Page 50: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

47

Κεφ 5ο

Page 51: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

48

Page 52: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

49

Page 53: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

50

Page 54: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

51

Page 55: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

52

Page 56: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

53

Page 57: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

54

Page 58: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

55

Page 59: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

56

Page 60: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

57

Page 61: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

58

Page 62: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

59

Page 63: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

60

Page 64: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

61

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Page 65: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

62

Page 66: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

63

Page 67: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

64

Page 68: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

65

Page 69: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

66

Page 70: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

67

Page 71: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

68

Page 72: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

69

Page 73: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

70

Page 74: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

71

Page 75: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

72

Page 76: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

73

Page 77: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

74

Page 78: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

75

Page 79: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

76

Page 80: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

77

Page 81: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

78

Page 82: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

79

Page 83: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

80

Page 84: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

81

Page 85: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

82

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦ 1ο Πιθανότητες…………………………………………………………..1

ΚΕΦ 2ο Πραγματικοί αριθμοί………………………………………………..7

ΚΕΦ 3ο Εξισώσεις-Ανισώσεις………………………………………………..19

ΚΕΦ 4ο Πρόοδοι………………………………………………………………39

ΚΕΦ 5ο Συναρτήσεις………………………………………………………….47

ΚΕΦ 6ο Προβλήματα…………………………………………………………61

Page 86: τράπεζα θεμάτων α΄ λυκείου

www.frontistiria-kallithea.gr