Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη

of 8 /8

Embed Size (px)

description

Κινούμενος πάντα από τις εσωτερικές μου διακινητικές κραδασμικές συναισθήσεις, βρίσκομαι και πάλι στην θέση να λογογραφώ την εισαγωγή και αυτού του βιβλίου, ενός βιβλίου πάρα πολύ σημαντικού για εκείνους που πραγματικά θέλουν να προστατεύσουν στον εαυτό τους από τις πτώσεις που δημιουργούν τα ειδικά Αντινομικά στοιχεία μέσα στον πλανήτη αυτόν.

Transcript of Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη

Page 1: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη
Page 2: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη
Page 3: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη
Page 4: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη
Page 5: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη
Page 6: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη
Page 7: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη
Page 8: Ο Ανθρωπός στην Αγνωστη Πορεία του. Η Αποκάλυψη