¦…ƒ¹® ‘³‰³®

download ¦…ƒ¹® ‘³‰³®

of 153

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ∞′ - µ′ - °′°˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞′- µ′- °′ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ πˆ¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∆˙È·ÌÔ‡ÚÙ·˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¡¿ÙÛ˘ ∂˘‰ÔÍ›· ∫ÔÛÌ›‰Ô˘

Transcript of ¦…ƒ¹® ‘³‰³®

 • - -

 • ... / / 2.2.1 / 2.2.1.:

  . ..

  :

  .

  .

  .

  75% 25%

  , , / A/

  - , /

  / ,

  , /

  /

  , /

  .. - MULTIMEDIA

 • - -

 • 4 7

  1

  8

  8

  13

  18

  21

  , , 22

  2

  24

  24

  30

  38

  44

  50

  59

  65

  68

  3

  73

  73

  75

  76

  82

  84

  86

  90

  4

  94

  94

  98

  99

  100

  , 102

  102

 • 5 , 104

  105

  109

  110

  5

  116

  116

  , 122

  123

  . 127

  , , , 131

  136

  6

  142

  146

  149

  151

 • 6

 • 7 .

  . , , .

  . - , - . - ; , , ; , ; - , .

  ,

  . - , - . . - . . . .

  , , . . -, , - .

  - 1 2.

  3 4. 5 6.

  - .

 • 8 A

  : , :

  .

  . - . .

  , , , , - - , , , , . , , , , - .

  -. . - - . , , , , , , , - .

  .

  .

  , 2.400 ..

 • 9 1 .

  . .

  8 .., -

  . -- , , . - . - . , - - . 6 .. . -, .

  . -

  . . , , , -, . - , , , , -, , , . .

  , , - . - - , - , - - , .

  , - ., - . -

  - -. -

  - -

 • . - , - . - .

  , . -, , . , . , , -

  , , , . ,

  , , - .

  -

  . , . ( , ) .

  . -

  ,

  -

  -. (,, ) . , , ., - . - , . -

  : , , , . , , .

  10

  A

 • . , , - . , , , .

  1200 ,

  393 .., . , - .

  . - . - . -, , .

  . , , - , - -.

  , ,

  . -, . - , , .

  , . . - , , .

  ,

  ,

  11

  1

 • 12

  A . - , .

  17o 18o .

  , . , , , - .

  -. 19 , .

  . - .

  . - , - .

  1872

 • -

  - . , (), - , .

  - . - - .

  776 .. . 776 .. 393 .. - . 293 .

  . -

  , . - . (), - . , , - , .

  . , - . . .

  .

  . . . , - .

  - . . (), . . - - .

  13

  1

  .

 • 776 .. 13

  ( ) . 14 - - - 18. : , -, , , , , . - , , ,

  . . - () - . , .

  . , - . 472 .. .

  ,

  , , , , , . . :

  1. : ( , 200.). : 400 . : 7-24 1.300-4.600 . : 2-4 .

  2. (, ): ) ( ) - (, , ) ) ) . ( ) . .

  3. : (- ) . .

  14

  A

  . , , ,

 • 4. , , . , .

  5. , . .

  . - . .

  , . - - .

  , .

  . . "", .

  - , . - . - .

  . - . .

  2004

  15

  1

 • , ;

  , - . , . - .

  - . "" - . , - . " - " , .

  , - . . , - . - .

  , - . , - , , . - , . , -. , - ( ).

  . .

  ( ) - , - . , - , -. , , , , - ( ), , . : . , , V. 6.7-8:

  . , -, .

  16

  A

 • 17

  , - . . -

  . . - . , , -, , - , . - , , (, -, , , , , ..) (, 2001).

  , 1896

  1

 • -

  20 . - .

  1894 () - . - Pierre de Coubertin, - - .

  1896, , , , . 311 13, 9 44 .

  -. . 1916 1940 1944 .

  1.

  1896 1952 1900 1956 1904 1960 1908 1964 1912 1968 1916 * 1972 1920 1976 1924 1980 1928 1984 1932 1988 1936 1992 1940 * 1996 1944 * 2000 1948 2004

  *. 1916 1940 1944 .

  18

  A

  , 1896

 • -

  - , , .

  :

  . - .

  . .

  . .

  . ,

  . .

  .

  ,

  , . -

  2004.

  - 2004. , - -; 5, 5 , - , , , ( , . ).

  , 2004

  19

  1

  1992

 • 20

  A. , - , , , , .

  , - . - , . - - .

  , , - . -, , - .

 • 1

  19 . (1845-1896) , , - . 1868, 1896 , . , . - . - .

  . 20 . . 1909 .

  - 1982 1985, - 2003 1990 .

  19 . 1869

  , 1873 1878 . 1891 .

  1895-1896 . 1897, , - .

  1922 - , -, , , .. - () 1922, - . 1923 , - , .

  - , . , - .

  1960 ( 1906-1910)

  21

 • 22

  A - . - , . . .

  1974 75/1975. - . - .

  , , ,

  , , . - , .

  . . - , , . .

  . -

  . - , , , , . . . . - , . , .

  . -

  , , , . . , , , , .

 • 23

  1

  , . (2004). . : ., . (2001). . , : .

  : . , . (2001). . , -

  : . : . , . (2004). . .

  . Honeybourne, J., Hill, M., & Moors, H. (2000). Physical Education & Sport: For ALevel (2nd Eds.) Cheltenham: Stanley Thornes

  P.

  www.umist.ac.uk/sport/ishpes.html

  www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/

  , , . . . . .

 • 24

  A

  : , :

  (,, , , , ).

  . .

  , , .

  3000 . Tsu'Chu , . .

  Kemari, . , , . 8 19 , .

  . 19 , -, . , - , - , , , . - . 1848 .

  . 1863 , . - (FIFA) 1904 . O -

  . -

  , . ;

 • 25