ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter...

39
- Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος εφημερίδας Δημοσιογραφικά- 260711 prokirikseis - Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 26/07/11 - http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=5155143 - Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τύπος: Είδηση Φορέα Τελευταία ενημέρωση: 26/07/2011 Εκτύπωση Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Συνημμένα Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, DOC, 111.1 KB - http://www.ermis.gov.gr/portal/pls/portal/ERMISPORTAL.show_file?p_file_id=676023.DOC - ______ ______ ______ ______ ______ ______

description

Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος εφημερίδας Δημοσιογραφικά- 260711 prokirikseis

Transcript of ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter...

Page 1: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

-

Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος εφημερίδας Δημοσιογραφικά- 260711 prokirikseis

-

Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 26/07/11

-

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=5155143

-

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τύπος: Είδηση Φορέα

Τελευταία ενημέρωση: 26/07/2011

Εκτύπωση

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς.

Συνημμένα

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, DOC, 111.1 KB

-

http://www.ermis.gov.gr/portal/pls/portal/ERMISPORTAL.show_file?p_file_id=676023.DOC

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

Page 2: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

1οΤο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακή προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα-

Ελληνική Ακτοφυλακή εξήντα (60) δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών). Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από: - Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών,- Διπλωματούχους Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών και- Διπλωματούχους Πλοίαρχους και Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη.  H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια»  (diavgeia.gov.gr) από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΟΕΚ Α΄ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο, τηλ. 2104191546) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας. Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, μέχρι και την  05-08-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Εκπαίδευσης, τμήμα Α΄ Προγραμματισμού  (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).

Page 3: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

2οΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ιδρύματος Βρεφονηπιακός Σταθμός <<ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ>> που εδρεύει στο Αιγάλεω, Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣOι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

Page 4: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βρεφονηπιακός Σταθμός <<ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ>>, Ι. Οδός 364 & Κάλβου, Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω, απευθύνοντάς την στο Γραφείο του Βρεφονηπιακού Σταθμού υπόψιν κας Κουρτίδου Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 213 20 44 927).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 21/7/2011 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

Page 5: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

3οΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

«ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας Πράξης: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία: Aποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού», που εδρεύει στην Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Μεσογείων 24, Τ.Κ.115-27 ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Ρωμάνου Διονυσίας, κας Τράκη Μαρίας-Ζηνοβίας και κας Καρατζαφέρη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 213 2009824, 213 2009828, 213 2009826).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από

Page 6: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

20 Ιουλίου 2011 έως και 29 Ιουλίου 2011.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

4οΟ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο.

Page 7: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, Ανδρόγεως 2, 5ος όροφος, Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Κων/ντίας Βοργιά (τηλ. επικοινωνίας: 2810399160).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 29/7/2011.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

\

Page 8: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

5οΘέσεις εργασίας στην Κύπρο

5ο,1ο. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομική».Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspxΤα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €56,905.42 - €76,747.19Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48,057.36 - €70,383.17Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - από τα ακόλουθα:Ι Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).II Βιογραφικό Σημείωμα (2 αντίγραφα).

Page 9: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - 2 αντίγραφα).IV Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).VI Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να συμπεριλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο (2 αντίγραφα).

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011,τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:Υπηρεσία Ανθρώπινου ΔυναμικούΠανεπιστήμιο ΚύπρουΠανεπιστημιούποληΚτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. ΛεβέντηςΤ.Θ. 205371678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣΤηλ.: 22894155/4158,το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 22 Αυγούστου 2011. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Αυγούστου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 22 Αυγούστου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/08/2011 μέχρι και 19/08/2011 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894155/4158) ή στο Τμήμα Δημόσιας

Page 10: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (00357 22893605/3650/3636).

5ο,2ο. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την

πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα: «Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Αξιοποίηση Εδαφικών και Υδατικών Πόρων στη Φυτική Παραγωγή, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροοικολογία Φυτών»

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/Qualifications/ 

Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:Καθηγητής                                            (Κλίμακα Α15 – Α16)                           € 69.147 – € 89.882 Αναπληρωτής Καθηγητής                  (Κλίμακα Α14 – Α15)                           € 60.985 – € 83.143

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των €6.834 το χρόνο  σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να

Page 11: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2012 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:(Ι)    Σε έντυπη μορφήΕπιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής  (2 αντίγραφα) Βιογραφικό Σημείωμα -  στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα  (2 αντίγραφα) Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα) Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα) Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(ΙΙ)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες,τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα)

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο +357 25002466.

Page 12: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

6οΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 – 106 82 – ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών

Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο

Page 13: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

επιστημονικό προσωπικό στην Πράξη ‘‘Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση’’

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Θέση (1): Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας ΜΟΔΙΠ ΑΣΚΤ

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος συναφής σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης

3. Άριστη/Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

4. Πιστοποιητικό ECDL χειρισμού Η/Υ

5. Επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη – τεκμηρίωση –οργάνωση-παρακολούθηση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

6. Εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες καθώς και μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων με τα οποία ο υποψήφιος έχει συνεργαστεί

Θα συνεκτιμηθούν επιπλέον τίτλοι σπουδών και γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα (www.elke.asfa.gr/ Ανακοινώσεις)

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πατησίων 42, ΤΚ 106 82, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210 3897100) ή να αποσταλούν με κούριερ ή συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα

Page 14: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

H προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει στις: 01/08/2011.

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου/κούριερ αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

7οΔΕΗ Α.Ε. – Προκήρυξη της

θέσης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων &

Επικοινωνίας (ΔΕΣΕ).

Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. είναι μία καθετοποιημένη επιχείρηση

Page 15: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

που δραστηριοποιείται στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με ξεκάθαρη στρατηγική και στόχους.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 2941/01, καθώς και στο άρθρο 19 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, η Επιχείρηση προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας (ΔΕΣΕ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με ειδική σύμβαση τριετούς θητείας.

Η θέση είναι στάθμης Διευθυντή Βασικού Οργανικού Κλιμακίου (1° επίπεδο ιεραρχικής στάθμης) και υπάγεται άμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:Τυπικά Προσόντα:Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο, συναφούς κατεύθυνσης με το αντικείμενο της θέσης. Άπταιστη χρήση της Ελληνικής και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος γνωστικού αντικειμένου συναφούς με το αντικείμενο της θέσης. Τουλάχιστον 8ετής αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, εκ των οποίων 3 χρόνια σε ανώτερες θέσεις διοίκησης αυξημένης ευθύνης και υψηλών απαιτήσεων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και γενικότερα στους τομείς που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις θα θεωρηθεί προσόν.

Υποβολή υποψηφιοτήτων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Χαλκοκονδύλη 30, 3ος Όροφος, Γραφείο 313, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29/07/2011.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

Page 16: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

8οΤο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, προκηρύσσει, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

που ελήφθη στην 142η/15-4-2011 συνεδρίαση, την πλήρωση της κενής θέσης του Γενικού Διευθυντή. Η

προκήρυξη της θέσης γίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσειςα) Η προκηρυσσόμενη θέση είναι ιδιωτικού δικαίου και η διάρκεια της θητείας του προσλαμβανόμενου ορίζεται για μία πενταετία με δυνατότητα ανανέωσης.β) Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ορίζονται ως ακολούθως:-Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής κατά προτεραιότητα στη Διοίκηση ΜονάδωνΥγείας.-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ανωτέρω ειδικότητα.-Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.-Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία ως διοικητικού προϊσταμένου φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κατά προτίμηση ερευνητικών.-Δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας Νοσοκομείων ή Ερευνητικών κατά προτεραιότητα φορέων.Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη διοίκηση Νοσοκομείων ή Ερευνητικών φορέων θα προηγηθούν στην αξιολόγηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι (i) Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) να έχουν την υγεία και την φυσικήκαταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως,(iii) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή (iν) να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση

Page 17: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (ν) να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (νi) να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα (νii) να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση, (νiii) οι άνδρες μέχρι το χρόνο πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην προκηρυσσόμενη θέση να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στη διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4 - 11527, Αθήνα μέχρι 31-7-2011 μαζί με την αίτηση υποβάλλοντας συνοδευτικά τους κατά περίπτωση αναφερόμενους στην αίτηση προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, αποδεικτικά της ξένης γλώσσας και της γνώσης των Η/Υ καθώς και αποδεικτικά της προϋπηρεσίας ή της εμπειρίας, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχειο υποψήφιος για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιογραφικό σημείωμα για τις δραστηριότητες του υποψηφίου και για τους άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της επιλογήςτου από το Δ.Σ. συμπληρωματικά: πιστοποιητικά υγείας και φυσικής καταλληλότητας και στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες) από τοοποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νομίμως απαλλαγεί.Σε περίπτωση πρόσληψης πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβληθεί και αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται ηπλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας (πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Γ΄ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα).

Σε περίπτωση που τα προσόντα των υποψηφίων δεν επιτρέπουν την πρόσληψή τους για την κενή θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να προσληφθούν για την κενή θέση του Διοικητικού Διευθυντή (Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης του ΙΙΒΕΑΑ), εφόσον στην αίτηση υποβολής για τη θέση του Γενικού Διευθυντή δηλώσουν ότι επιθυμούν την πρόσληψή τους για τη θέση του

Page 18: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

Διοικητικού Διευθυντή.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6597617, 619 και 620 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τιςώρες 12.00 και 14.00.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

9οΤο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ)

προκηρύσσει θέση

συνεργάτη Λογοθεραπευτή για την κάλυψη των αναγκών του

Δικαιολογητικά:

-Αίτηση την κάλυψη της θέσης-Βιογραφικό σημείωμα

Page 19: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

-Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας-Προϋπηρεσία επιθυμητή-Συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Υποβάλλονται μέχρι 29/7/2011 στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα 1ος όροφος

Για πληροφορίες 210-3349555 Κα Ε. Τομπρουκίδου

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

10οΤο «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» επιθυμεί να

Page 20: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

προσλάβει μια Νοσηλεύτρια/τη για τις υγειονομικές του υπηρεσίες στο Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ· Πτυχίο Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι.· Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.· Επιθυμητή η γνώση Η/Υ με πιστοποίηση ECDL, MS OFFICE ( Word- Excel- Υπηρεσίες Διαδικτύου )· Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.· Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.· Τριετής επαγγελματική εμπειρία σε Δημόσια ή Ιδιωτική Νοσηλευτική Μονάδα

Η εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος, το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. Κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής μπορεί να ζητηθούν και βεβαιώσεις εργοδοτών.Τα προσόντα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο Ταμείο Υγείας προσωπικού ΑΤΕ Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, Β. Ηρακλείου 26, μέχρι 29/07/2011.Επιπλέον τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας , θα αναγνωρίζονται όπως και στην ΑΤΕ (μετά την παρέλευση οκταετίας).(Αρμόδια: κ. Μ. Μπαϊραμιάν-Τσικίνα, τηλ.:2310-253410).ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΓια την συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 29/07/2011 στο «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στη Δ/νση Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, 5Ος όροφος (Αρμόδια : κ. Μ. Μπαϊραμιάν-Τσικίνα).

Page 21: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

11οΟ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες ) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2011 – 2012 Καλεί όσους ενδιαφέρονται,

επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν από 20/07/2011

Page 22: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

έως 29/07/2011 από 8.00π.μ. έως 14.00 μ.μ. αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αποστολή των αιτήσεων δύναται να γίνει και ταχυδρομικώς ( συστημένο ή με κούριερ) από τον/την υποψήφιο/α.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ 6622/383/2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 707 τεύχος Β / 25-05-2010) καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την

Προκήρυξη, δίνονται στην

ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ:Δ/νση: 570 06 Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2396023201 – 22720).

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

Page 23: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

12οΗ Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών,

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών

δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως εξής:

Τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σχετικά με την απορρόφηση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην αγορά εργασίας (Κωδικός Θέσης: Α).

Δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σχετικά με την αποτύπωση της ταυτότητας των φοιτητών - επωφελούμενων των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης (Κωδικός Θέσης: Β).

για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 1.250,00 (χιλίων διακόσια πενήντα ευρώ). Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: - Προπτυχιακός φοιτητής Α.Ε.Ι. Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής. Εν προκειμένω ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α, περ.δ της ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996 - ΦΕΚ 826, Τεύχος Β΄ η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 - ΦΕΚ Αʼ 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ Αʼ 71 σύμφωνα με τις οποίες «η οικονομική ενίσχυση για φοιτητές που απασχολούνται στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων ή υποστηρίξεως δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόληση τους να υπερβαίνει τις δώδεκα ώρες εβδομαδιαίως, μπορεί να ανέλθει σε

Page 24: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

ποσό μέχρι 500.000 δρχ. κατ΄ έτος με αναπροσαρμογή του ποσού κατά τον επίσημο δείκτη ετήσιου πληθωρισμού».

- Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

- Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων SPSS και δ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 29/07/2011 στο Γραφείο Διασύνδεσης (κτίριο Διοίκησης, Ημιόροφος, γραφ. ΚΖ6) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης (κτίριο Διοίκησης, Ημιόροφος, γραφ. ΚΖ6) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, ΤΚ: 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891.321 & 342, e-mail: career;@uom.gr, κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών και κατά τις ώρες από 10:00 - 12:00.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

Page 25: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

13οΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Αιγάλεω, που εδρεύει στο Αιγάλεω,

Για τις ακόλουθες θέσεις :

( 15 ) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων , ( 5 ) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων , ( 7 )

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ( 3 ) ΥΕ Τραπεζοκόμων,

( 2 ) ΔΕ Μαγείρων .

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αιγάλεω, Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Τ.Κ. 122 43, απευθύνοντάς την στο Γραφείο των ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α. υπόψιν κας Σωτηροπούλου Μαρίας (τηλ.

Page 26: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

επικοινωνίας: 213 20 44 954).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 21/07/2011 έως 01/08/2011.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

14οΤο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε ότι καλεί τους εκπαιδευτικούς  - κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να υποβάλουν

Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες

Page 27: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2011-2012 για τις δομές της ΕΑΕ  στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 20/07/2011   μέχρι  29/07/2011.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

15οΜ Ε Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Page 28: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

αΟ Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή κρατικά ΝΠΙΔ ή ΔΕΚΟ ως εξής:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (2) ΘΕΣΕΙΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1) ΘΕΣΗ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3821109 και 210-3806668.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Συλλόγου (Νικηταρά 8-10, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από 01/07/2011 και λήγει στις 01/09/2011

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

βΤο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.

Page 29: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν :α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,  β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από τη πρόσληψή τους  ή από προηγούμενη μετάταξη.

Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη των προκηρυσσόμενων  θέσεων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με το  Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε  και ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας και άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού, Τμήμα  Κατάστασης  Προσωπικού,   Αγ.   Κων/νου   8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, από 8/7/2011 – 9/8/2011, τα  δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού στα τηλέφωνα 210-5215285, 287, 288 και 284.

-

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

-

Page 30: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

γΤο Επιμελητήριο Ζακύνθου, αποφάσισε την κάλυψη (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου

Μία [1] θέση Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315Α΄) , με το Π.Δ. 44/2005 από την Δευτέρα 20/6/2011 έως και την Παρασκευή 29/7/2011( διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, σύμφωνα με τηνΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οικ 19935/27-7-2007) τα κάτωθι δικαιολογητικά:- Αίτηση μετάταξης- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση ( Ν.1599/86) γιατην πιστότητα του περιεχομένου του.- Επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου σπουδών- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξηκαθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθόριου ή για άλλους λόγους ).

Για τους υπάλληλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του αρθ.6 του 3613/07Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στα τηλέφωνα: 2695041940-1 κα Καμπιώτη , κα Αρβανιτάκη.

Page 31: ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων Δημοσιογραφικά ermis newsletter Πρόσφατα 47ο τεύχος

-

http://www.facebook.com/notes/%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC-ermis-newslette/146780318735416

-