Σχολική Ολυμπιάδα Μαθημάτων (Α΄ Τάξη)

of 115 /115
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς Σχολική Χρονιά: 2012 – 2013 Σχολική Ολυμπιάδα Μαθημάτων Τάξη Α΄

Embed Size (px)

description

Σχολική Ολυμπιάδα Μαθημάτων (Α΄ Τάξη)

Transcript of Σχολική Ολυμπιάδα Μαθημάτων (Α΄ Τάξη)

 • : 2012 2013

 • ,

  ,

  , .

  .

  .

  , ,

  .

  .

  H ETYXIA

 • 1. ) ......................................................... 1 ) ................................................................. 6 ) .................................................................. 9 2. .......................................................... 11

  3. : , , ............... 27 4. ) ............................................................. 36

  ) .......................................................... 71

  5. ) ...................................................... 77

  ) & ................................... 82

  6. ) .................................................... 88

  ) .............................................................. 90

  ) ............................................... 93 ) ................................................................... 97

 • : 2012 - 2013

  A

  1:

  ;

  1 : (.1)

  (.1) ,

  . (.1) (

  ) (.1)

  (.1).

  2 :

  ; ;

  2 :

  (.1) (.1).

  49 (.1)

  27 (.1). 76 (.1).

  3 :

  ;

  : 3

  (.1) ,

  (.1).

  1

 • ) , )

  - ) . (.1-3)

  4:

  ;

  4 : : )

  , )

  , )

  , ) ,

  )

  . (.1-5)

  5:

  ;

  5 : )

  , )

  , ) , )

  , )

  . (. 1-5)

  6: (= )

  ;

  6 : : )

  , ) ()

  , ) , )

  , )

  . (.1-5)

  7:

  ;

  2

 • 7:

  (.1).

  (.1). :

  , (.1)

  , .

  (.1).

  . (.1)

  8: ( )

  ;

  8: : (.1-3) )

  .

  )

  , .

  )

  .

  (.1), (.1).

  9: ,

  ;

  9 :

  (.1)

  (.1)

  (.1).

  (.1),

  (.1).

  10:

  ( );

  3

 • 10: ) ,

  (.1).

  ) (.1),

  , (.1).

  ) (.1),

  (.1).

  11:

  ;

  11:

  ,

  (.1) (.1)

  (.1 ).

  ()

  (.1),

  (.1).

  12 :

  ;

  12 : (. 1-5)

  ) , ) , ) , ) , )

  ) , ) , ) , ) , )

  13 :

  ;

  13 : (. 1-5)

  ) , ) , ) , ) , )

  ) , ) , ) , ) , )

  4

 • 14 : ,

  .

  ) , ) , ) , ) , ) ,

  ) , ) , ) , ) , ) .

  14: , , , , , .

  15 : 5

  . (.1-5)

  15:

  ) 25

  ) 6

  ) 6

  )

  ) 40

  5

 • : 2012 - 2013

  1. Tell me the last five months of the year.

  1. August

  2. September

  3. October

  4. November

  5. December

  2. Whats the nationality of the people who come from the following countries?

  1. Cyprus:

  Cypriot

  2. Greece:

  Greek

  3. The UK:

  British

  4. The USA:

  American

  5. Spain

  Spanish

  3. Seasons

  1. How many seasons are there?

  1. There are four seasons

  2. Which are the four seasons?

  1. summer

  2. autumn

  3. winter

  4. spring

  6

 • 4. Name five countries where English is the official language

  1. England / the UK / Great Britain

  2. the USA

  3. Australia

  4. Canada

  5. South Africa

  5. Name five rooms of a house.

  1. Kitchen

  2. Living room / sitting room

  3. Bedroom

  4. Bathroom

  5. Hall

  6. Dining room

  7. Toilet

  6. What furniture can you find in a bedroom?

  1. a bed

  2. a wardrobe

  3. a chest of drawers

  4. a chair

  5. a desk

  6. a sofa

  7. an armchair

  7

 • 7. Tell me five subjects you do at school.

  1. English

  2. Maths

  3. Science

  4. Biology

  5. Chemistry

  6. French

  7. History

  8. Geography

  9. Art

  10. Physical Education / PE

  11. Information Technology /

  Computer Science /

  Computers / IT

  8. What time is it?

  1. 7.45

  Its quarter to eight / seven forty-five

  2. 08.00

  Its eight oclock

  3. 12.30

  Its half past twelve / twelve thirty

  4. 05.50

  Its ten to six / five fifty

  5. 09.15

  Its quarter past nine / nine fifteen

  8

 • : 2012 - 2013

  Classe A

  1. Quest-ce quil y a dans ta trousse? ( citez 5 ) ( 5 x 1 point ) Il y a des stylos , des crayons , une gomme , un taille-crayon, une rgle , des ciseaux

  2. Nommez 5 matires scolaires quon trouve dans un emploi du temps : ( 5x1 point) Les maths lhistoire le franais langlais la musique lE.P.S. ( gymnastique) - le grec le grec ancien la physique

  3. Dcrivez cette personne : Utilisez 5 phrases. ( 5 x 1 point)

  Il est petit / grand

  Il est gros

  Il a les cheveux gris. / il est chauve

  Il a les yeux noirs.

  Il est vieux / sympa ( sympathique) / antipathique / laid /

  Il porte des lunettes.

  9

 • 4. a) On est quel jour?

  On est / cest lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi / 5 mai On est/cest = 1 point Le jour correct = 1 point

  La date = 1 point

  Le mois correct = 1 point

  b) Nommez encore un jour de la semaine ( 1 point)

  5. Faites une invitation pour ton anniversaire :

  Je tinvite ( 1 point ) mon anniversaire / ma fte ( 1 point) date (1 point ) heure ( 1 point ) o Chez moi! / adresse / - tlphone ( 1 point)

  6. Nol :

  a. Quels sont les souhaits pour les ftes de Nol en France :

  Joyeux Nol / Bon Nol ( 1 point)

  Bonnes ftes ( 1 point)

  Bonne Anne ( 1 point)

  b. Quest-ce quon mange en France Nol? - la dinde aux marrons ( 1point)

  - la bche de Nol (1point)

  7. Donnez ce numro de tlphone :

  06 54 65 93 72

  06 = 1 point 54= 1 point 65 = 1 point 93 = 1 point 72 = 1 point

  10

 • : 2012 - 2013

  1. .

  :

  )

  )

  ) ( )

  ) 1

  ) 0

  1

  2. : = 1,2,4,5 , = 1,2,3 = 4,5 .

  : ) A = )

  ) ) ) ( )=

  :

  ) A = {1,2,4,5} ) {1,2} ) {1,2,3,4,5}

  ) { } ) ( )=0

  1

  3. .

  ) 5+3=

  ) 2+3-=

  )4+-3=

  ) 2+3++5=

  ) 3(+2)=

  11

 • :

  ) 5+3=8

  ) 2+3-=4

  )4+-3=+

  ) 2+3++5=3+8

  ) 3(+2)=3+6

  1

  4. .

  :

  ) 0=0, ) 01=2 =1, ) 12=2 =10 , ) 1 03=2 +2 =11, ) 24=2 =100

  1

  5. :

  ) 15.

  ) 7 19.

  ) 5 16.

  ) 40 27.

  ) 5 21.

  :

  ) 3=15 ) -7=19 ) +5=16 ) 40-=27 ) 4+5=21

  1

  6. 1 30.

  :

  2,3,5,7,11,13,17,19,23,29

  0.5

  12

 • 7. .. .. 18, 20, 36.

  :

  18 2 20 2 36 2

  9 3 10 2 18 2

  3 3 5 5 9 3

  1 1 3 3

  1

  18=23 (.1) 20=25 (.1) 36=23 (.1)

  ..=235=180 (.1) ..=2 (.1)

  8. :

  ) 32 ) 05 ) 61 ) 50 ) 18

  :

  ) 8 ) 1 ) 1 ) 0 ) 8

  1

  9.

  :

  ) :5=:5 =

  ) 24+=30+ =

  ) 4=12 =

  ) -6=-6=

  ) 3+4+9=3+4+9 =

  :

  ) :5=:5 =

  ) 24+=30+ = 6+

  ) 4=12 =3

  ) -6=-6=

  ) 3+4+9=3+4+9 =

  1 13

 • 10. :

  ) (-4):(+2)=

  ) (+3)(+5)=

  ) (-6)+(-7)=

  ) (+5)-(-2)=

  ) +6-5+3=

  :

  ) (-4):(+2)= -2

  ) (+3)(+5)= +15

  ) (-6)+(-7)= -13

  ) (+5)-(-2)= +5+2= +7

  ) +6-5+3= +4

  1

  11. :

  ) -3=4

  ) +6=1

  ) 5=35

  ) 2+1=7

  ) 3+=24

  :

  ) -3=4 =4+3 =7

  ) +6=1=1-6 =-5

  ) 5=35 =35:5 =7

  ) 2+1=7 2=7-1 2=6 =6:2 =3

  ) 3+=24 4=24 =24:4 =6

  1

  14

 • 12. :

  ) 1

  26

  ) 2

  9 )

  2

  5 )

  5

  4 )

  113

  :

  ) 1

  26

  =13

  6= 2,1666 = 2,16

  ) 2

  9 = -0,2

  ) 2

  50,4

  ) 5

  41,25

  ) 1

  13

  1,3

  1

  13. 65 . 10

  15 ,

  .

  :

  : +15 (.0,5)

  : (.0,5)

  : -10 (.0,5)

  +15++-10=65 (.1)

  3+5=65

  3=65-5

  3= 60 (.0,5)

  =60:3

  =20 (.0,5)

  : 35 (.0,5) : 20 (.0,5) : 10 (.0,5)

  15

 • 14.

  :

  ) 100

  ) 111

  ) 1001

  ) 1010

  ) 11000

  :

  ) 22 =4

  ) 0 1 22 +2 +2 =1+2+4=7

  ) 0 32 +2 =1+8=9

  ) 1 32 +2 =2+8=10

  ) 3 42 +2 =8+16=24

  1

  15. :

  ) 2 3 3 10.

  ) 8 3 5 9.

  ) 4 3 4 9.

  ) 1 2 25.

  ) 5 2 5.

  :

  ) 2130 2430 2730

  ) 8370 8325

  ) 4032 4536

  ) 1200 1225 1250 1275

  ) 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590

  1

  16

 • 16. 5 ,

  .

  :

  , , , , .

  1

  17.

  :

  )

  )

  )

  )

  )

  1

  18.

  )

  .. .

  ) ,

  .

  )

  .

  )

  )

  .

  130

  58

  25

  90

  0

  17

 • :

  1

  19.

  :

  1

  20. :

  () :

  () :

  130 - 50

  58 32 122

  25 65 155

  90 - 90

  0 90 180

  90

  0

  180

  270

  45

  90

  0

  180

  270

  45

  18

 • () :

  () :

  () :

  :

  ()

  .

  () .

  () 1

  .

  ()

  ()

  1

  21.

  )

  )

  )

  )

  )

  :

  ) (,R) 19

 • ) AB A AZ AE A

  )

  )

  )

  1

  22. :

  ) 65 64 =

  ) 314 : 37 =

  ) (73)6 =

  ) 3 9 81 =

  ) (-22 ) (-4 ) =

  :

  ) 65 64 = 69

  ) 314 : 37 = 37

  ) (73)6 = 718

  ) 3 9 81 = 3 32 34 = 37

  ) (-22 ) (-4 ) = 23 3 = (2)3

  1

  23.

  (-3 + 4)2013 ( 2)-2 + (-1)4 20130

  :

  (-3 + 4)2013 ( 2)-2 + (-1)4 20130

  = 1 + 1 1 = 2 = 7/4

  1 20

 • 24. 2 .

  ) :

  ) .

  (4,-2)

  )

  ) 4

  .

  :

  ) :

  (-3,-2) ( 0,5)

  (3, 3) ( 0,5)

  ) .

  (4,-2) ( 1)

  ) ;

  ( 1)

  ) 4

  . (-2, -1) ( 2= 1

  21

 • 25. )

  = 2 5.

  )

  4

  0

  -5

  1 2

  2 5

  3 8

  5 14

  22

 • :

  )

  (3 = 1 )

  ) = 3 1

  (1 )

  26.

  1650 2010.

  ) 2000

  ) 1 000 000 000 ;

  ) ;

  4 3

  -5 0

  -5 -15

  23

 • ) ;

  ) 1650 2000;

  :

  ) 6 000 000 000

  ) 1810-1820

  ) 1950-2000

  ) 1650-1700

  ) 5 500 000 000

  1

  27. 4

  .

  )

  .

  ) ;

  ) 200 ;

  ) ;

  ) 1 ;

  :

  ) = 4

  ) 28

  ) 50

  )

  ) = 5

  1

  28. 1 // 2

  ) :

  , ................................................................................

  24

 • , ...............................................................................

  , ...............................................................................

  ) = 67 .

  :

  ) ,

  ,

  , ,

  (3 = 1 )

  ) = 180 67 = 113

  = 113 : 2 = 56,50

  (2= 1 1 )

  29. .

  ) ==. 1.

  ) 8cm, 7cm

  8cm.

  2.

  ) 48 42 3.

  ) 140 4.

  ) 3cm, 4cm 6cm. 5.

  6.

  ) ) ) ) )

  :

  )6 )4 )5 )2 )3

  1

  25

 • 30. , =.

  . .

  :

  + 2 + 2 = 180

  5 = 1800

  = 1800 : 5

  = 360

  1

  26

 • : 2012 - 2013

  ( , , )

  1.

  .

  (), , (), , , () (. 1 x 5)

  2. : )

  ) ) ) )

  ) : , ,

  ) :

  ) :

  ) : ,

  ) : , (.1x5) 3. : ) )

  ) ) )

  ) :

  ) :

  ) :

  ) :

  ) : (.1x5) 4. . ) ) ) ) )

  27

 • ) : , , , , ) : , , , ) : , , , ) : , , , ) : , , , , (.1x5) 5. ; )

  )

  )

  ) )

  ) ( )

  ) ( )

  ) ()

  ) : ( , ) ) () (.1x5)

  6.) ; ) . ) ( , ) ) (.1x5) 7. , : ) ) ) ) )

  (, , , , ) (.1x5)

  8.) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ( 1 .)

  ) ( 1 .)

  ) . / ,

  28

 • . / (31 . )

  9. .

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) . ( 1 .)

  ) . ( 1 .)

  ) ( ) ( 1 .)

  ) 41 . ( 1 .)

  ) 24 ( 1 .)

  10.

  -

  ) ( 1 .)

  )

  ( 1 .)

  ) ( 1 .)

  ) ( 1 .)

  ) ( 1 .)

  11. ; ( )

  ) (.1)

  ) (.1)

  ) (.1)

  ) (.1)

  ) (.1)

  ,

  ,

  29

 • 12.) ,

  .

  ) .

  ) , . (.1)

  ) 1. (.1)

  2. (.1)

  3. (.1)

  4. (.1)

  13.. ;

  .

  ;

  .

  ;

  . (.1)

  ) (.1)

  (.1)

  ) ( )

  (.12)

  14. ;

  )

  )

  )

  )

  ) (.. ) (.15)

  30

 • 15. .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. (.15)

  16.. .

  . ; ;

  ) 1. 2. 3. 4. (.12)

  ) 1. :

  2. :

  3. : (.13)

  17. .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6. (.15)

  18.) o ;

  ) . ) (.1) ) 1. , . 2. 100 ( ). 3. 4. 10 (.14)

  19. ) ;

  ) ; ) ; ) ; ) 1. (.1)

  2. (.1)

  ) (.1) ) (.1)

  31

 • ) (.1)

  20. ) ; ) ; ) ; ) , . (.1) ) (.1) ) 1. 2. 3. 4. (.13)

  21.) ;

  )

  .

  ) 3 .

  ) . 25

  . . (.1)

  ) 1. (490 .)

  2. (480 .) (. 0.5 2)

  ) 1.

  2. .

  3.

  4. (.13)

  22. )

  ;

  ) ;

  ) 1. 2. (.12) ) :

  1. 2.

  3. (.13)

  23.

  .

  1.

  2.

  32

 • 3.

  4. (, )

  5. (.15)

  24. ) ;

  )

  .

  )1. (. 1)

  )1.

  2.

  3.

  4. (.14)

  25.

  .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. ( )

  6. (.15)

  26.)

  ;

  ) ;

  ) ;

  ) (

  ). ( .1)

  ) . (.1 2)

  ) , ,

  , . (. 12)

  27. ) ;

  ) ;

  )

  .

  33

 • )

  .

  , . (. 1)

  ) , ,

  19 . .

  (. 1)

  ) 1.

  2. ,

  3. ,

  .

  4.

  5. . (.13)

  28.

  (3)

  .

  :

  )

  )

  .

  )

  .

  :

  ) .

  .

  ) . ,

  .

  (. 15)

  29. ) ;

  -

  -

  -

  ) o ;

  )

  34

 • . (.13)

  )

  , .

  (.12)

  30. ) ,

  .

  - ,

  -,

  - , .

  ) ;

  ) :

  1. : , , ,

  2. : ,

  3. : , , . (.13)

  ) : , /,/ /

  . (12)

  35

 • : 2012 - 2013

  1. ,

  :

  (1 x 5)

  , , , ,

  1:

  2:

  3:

  4:

  5:

  6:

  36

 • 2. 1-5

  ,

  : (1 x 5)

  , , ,

  , .

  3. 5 . (1 x 5) ) ..................................................... ) ..................................................... ) ..................................................... ) ..................................................... ) .....................................................

  1.

  2.

  4.

  3.

  6. 5. 6.

  37

 • 4. 5 . (1 x 5)

  38

 • 5. ) . (1 x 2)

  i) :

  ii) :

  ) . .(1 x 2)

  ........................................................ .......

  ) ;

  (1 )

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  6. 5 . (1 x 5)

  ) ..................................................... ) ..................................................... ) ..................................................... ) ..................................................... ) .....................................................

  39

 • 7. ) . (1 x 3)

  i) . ;

  A

  B

  ii) :

  iii) :

  ) . (0.5 x 4)

  ) . .........................

  ) . .......................

  ) . .............................

  ) . .........................

  40

 • 8. ) (3) . (1 x 3)

  i)....................................................................................................................

  ii)...................................................................................................................

  iii)..................................................................................................................

  ) . (1 x 2)

  i) :

  ii) :

  41

 • 9. .

  (1 x 5)

  . .

  . .

  . .

  . , .

  . . .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  -

  -

  -

  -

  -

  42

 • 10. , , , . (1 x 5)

  &

  1.

  : ,

  ,

  ,

  .

  .

  2.

  : .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  3.

  :

  ,

  ,

  .

  .

  .

  4.

  :

  .

  .

  .

  5.

  : ( )

  .

  .

  .

  43

 • 11. . (1 x 5)

  :

  , , , ,

  .

  1. 2.

  3. 4.

  5.

  ...

  ....

  ...

  ....

  ...

  ....

  ...

  ....

  ...

  ....

  44

 • 12.

  . (0.5 x 10)

  13. , :

  , , , .

  . (1 x 5)

  /

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  /

  1.

  .

  2.

  .

  3.

  .

  4.

  .

  5.

  .

  1

  2

  3

  4

  5

  3

  4

  5

  6

  45

 • 14.

  1, 2, 4, 5 6. (1 x 5)

  46

 • 15. ,

  . (1 x 5)

  1.

  .

  .

  .

  2.

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  3.

  .

  (DNA)

  .

  .

  4.

  ,

  .

  .

  .

  5.

  .

  .

  .

  47

 • 16. ,

  , ,

  . (1 x 5)

  17. ) : (1 x 3)

  i)

  ................................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ii)

  ................................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  iii)

  ................................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  )

  ; 2 . (1 x 2)

  i)

  ii)

  3.

  2.

  1.

  5.

  4.

  48

 • 18. (1 x 5)

  /

  1.

  500ml

  , ,

  .

  ;

  ....

  2.

  ,

  ,

  .

  ,

  4-5 , .

  ;

  3.

  ,

  ,

  .

  ; .

  ;

  ..........

  4.

  Petri 3-4

  .

  , , 3-4

  (

  )

  () .

  ;

  ......................................................................

  49

 • 19. ) . (0.5 x 4)

  i.

  ii. ...........................................

  iii. ,

  iv. ,

  ...............................

  ) (2)

  . (0.5 x 2)

  . . . .

  .

  ) (2) ,

  . (0.5 x 4)

  50

 • 20.

  .

  ) : (0.5 x 2)

  i.

  ii

  ) ( )

  (4) . (0.5 x 4)

  ..................... .................... ...................... ....................

  51

 • ) 2 .

  (0.5 x 2)

  i)..........................................................................................................................

  ii).........................................................................................................................

  ) ,

  ; . (0.5 x 2)

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  52

 • A

  1. ,

  :

  (1 x 5)

  , , , ,

  1:

  2:

  3:

  4:

  5:

  6:

  1:

  3:

  4:

  5:

  6:

  53

 • 2. 1-5

  ,

  : (1 x 5)

  , , ,

  , .

  3. 5 . (1 x 5) ) ) ) ) )

  1.

  2.

  4.

  3.

  6. 5.

  6.

  54

 • 4. 5 . (1 x 5)

  55

 • 5. ) . (1 x 2)

  i) :

  ii) :

  ) . .(1 x 2)

  ) ;

  (1 )

  , .

  6. 5 . (1 x 5)

  ) ) ) ) )

  56

 • 7. ) . (1 x 3)

  i) . ;

  A

  B

  : .

  ii) :

  iii) :

  ) . (0.5 x 4)

  ) .

  ) .

  ) .

  ) .

  57

 • 8. ) (3) . (1 x 3)

  i)

  ii)

  iii)

  iv)

  v)

  ) . (1 x 2)

  i) :

  ii) :

  58

 • 9. .

  (1 x 5)

  . .

  . .

  . .

  . , .

  . . .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  - 5

  - 3

  - 2

  - 4

  - 1

  59

 • 10. , , , . (1 x 5)

  &

  1.

  1.

  : ,

  ,

  ,

  .

  .

  2.

  2.

  : .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  3.

  3.

  :

  ,

  ,

  .

  .

  .

  4.

  4.

  :

  .

  .

  .

  5.

  5.

  : ( )

  .

  .

  .

  60

 • 11. . (1 x 5)

  :

  , , , ,

  .

  1. 2.

  3. 4.

  5.

  61

 • 12.

  . (0.5 x 10)

  13. , :

  , , , .

  . (1 x 5)

  /

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  /

  1.

  .

  2.

  .

  3.

  .

  4.

  .

  5.

  .

  1

  2

  3

  4

  5

  3

  4

  5

  6

  62

 • 14.

  1, 2, 4, 5 6. (1 x 5)

  63

 • 15. ,

  . (1 x 5)

  1.

  1.

  .

  .

  .

  2.

  2.

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  3.

  3.

  .

  (DNA)

  .

  .

  4.

  4.

  ,

  .

  .

  .

  5.

  5.

  .

  .

  .

  64

 • 16. ,

  , ,

  . (1 x 5)

  17. ) : (1 x 3)

  i)

  . [ ( ) ( ) .]

  ii)

  , , .

  iii)

  .

  3.

  2. .

  1.

  5. -

  4.

  65

 • )

  ; 2 . (1 x 2)

  i)

  .

  ii) .

  .

  iii)

  .

  66

 • 18. (1 x 5)

  /

  1.

  500ml

  , ,

  .

  ;

  / .

  2.

  ,

  ,

  .

  ,

  4-5 , .

  ;

  .

  3.

  ,

  ,

  .

  ; /.

  ;

  .

  4.

  Petri 3-4

  .

  , , 3-4

  (

  )

  () .

  ;

  .

  67

 • 19. ) . (0.5 x 4)

  i. .

  ii. .

  iii. ,

  .

  iv. ,

  .

  ) (2)

  . (0.5 x 2)

  . . . .

  .

  ) (2) ,

  . (0.5 x 4)

  68

 • 20.

  .

  ) : (0.5 x 2)

  i.

  ii

  ) ( )

  (4) . (0.5 x 4)

  ..................... .................... ...................... ....................

  . .

  69

 • ) 2 .

  (0.5 x 2)

  i) .

  ii) .

  iii) ( ).

  iv) .

  ) ,

  ; . (0.5 x 2)

  ,

  .

  70

 • : 2012 - 2013

  1. (5)

  . (1 x 5)

  2. () (3) .

  (1 x 3)

  () : (1 x 2)

  (i) ;

  (ii) ;

  3. () . (1 )

  () .

  (4 )

  : ________________________ _____________________________

  4. (5)

  . (1 x 5)

  71

 • 5. () . (1 )

  () (2) . (1 x 2)

  () 1:5000. (2 )

  6. () ; (1 )

  () (4) . (1 x 4)

  7. () ; (1 x 2)

  () (3) . (1 x 3)

  8. () ;

  (1 x 2)

  () (3) .

  (1 x 3)

  9. ,

  . (5)

  . (1 x 5)

  10. () ; (1 )

  () (4)

  . (1 x 4)

  72

 • 1. (5)

  . (1 x 5)

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  2. () (3) .

  (1 x 3)

  (i) .

  (ii) .

  (iii) .

  () : (1 x 2)

  (i) ;

  (ii) ;

  (i)

  (ii)

  73

 • 3. () . (1 )

  : .

  () .

  (4 )

  : ________________________ _____________________________

  : ..: 400N .. 800

  (1 1 )

  4. (5)

  . (1 x 5)

  ()

  ()

  ()

  ()

  () , .

  ()

  5. () . (1 )

  :

  .

  74

 • () (2) . (1 x 2)

  :

  () 1:5000. (2 )

  : (cm) (1 )

  5000 (cm) (1 ), .

  6. () ; (1 )

  (

  ).

  () (4) . (1 x 4)

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  7. () ;

  (0,5 ) (0,5 )

  (1 ).

  () (3) . (1 x 3)

  (i) ( )

  (ii)

  (iii) (, )

  (iv) ()

  (v) ()

  (vi)

  75

 • 8. () ;

  (1 ) (1 ).

  () (3) .

  (1 x 3)

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  (v)

  9. ,

  . (5)

  . (1 x 5)

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  10. () ; (1 )

  .

  () (4)

  . (1 x 4)

  (i) .

  (ii) .

  .

  (iii) ,

  .

  (iv) .

  76

 • : 2012 - 2013

  1. ;

  ( 1940-50):

  ( 1950-60):

  ( 1960+):

  ( 1970 ):

  ( 1990 ): ,

  2. A) .

  B) .

  : ,

  , ,

  .

  :

  . ,

  . ,

  .

  Internet :

  ,

  . , ,

  .

  :

  ,

  .

  : .

  : .

  : , , .

  3. .

  77

 • 4. .

  . .

  (3 ) . .

  :

  , .. CYTA, PRIMETEL,

  Modem () Router (): modem

  /

  . Router

  .

  .

  :

  .

  5. .

  (scanner)

  . . . (C.P.U)

  CD-ROM

  6. .

  , , , , , , ,

  , , (USB)

  : , , ,

  : , ,

  : , , (USB)

  78

 • 7. :

  8. / ; .

  ..

  , , , , ..

  9. / ; .

  / ..

  , , , video projector ..

  10. ; .

  ,

  .

  o (/), , (CD, DVD, Blue

  Ray), (USB Flash Drive), ..

  11. ;

  O .

  : (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  CD/DVD

  79

 • 12. (Microsoft Word).

  , CD

  ,

  13. (Microsoft Word).

  14. / .

  /

  .

  :

  /

  (RJ45)

  (Hub/switch)

  15. .

  .

  .

  :

  (WWW)

  (e-mail)

  (newgroups)

  (Facebook, MSN, Skype)

  (e-commerce)

  (e-learning & e-training)

  16. .

  .

  (, ).

  .

  (.

  ).

  .

  .

  80

 • , CD memory stick , .

  .

  17. .

  18. .

  (Window)

  (Icons)

  (Start Button)

  (Active Window)

  (Title Bar)

  (Menu Bar)

  (Toolbar)

  (Status Bar)

  (Maximize Button)

  (Restore Button)

  (Minimize Button)

  (Close Button)

  (Vertical Scroll Bar)

  (Address Bar)

  (Horizontal Scroll Bar)

  81

 • : 2012 - 2013

  1

  .

  2

  ) ;

  ) .

  3

  ) ,

  ;

  )

  .

  4

  cm : 20cm, 150cm, 200mm, 40cm, 1000mm,

  1:5;

  5

  .

  82

 • 6

  .

  1. .

  2. . 3. .

  4. .

  5. .

  .

  7

  )

  ;

  )

  .

  8

  ) .

  )

  .

  9

  - ,

  , (), .

  10

  .

  11

  2cm

  .

  83

 • 12

  .

  1 .

  2 .

  3 .

  4 .

  5 .

  84

 • 1

  , , -, , , , . (1

  = 5 )

  2

  ) . (1 )

  ) , , , .

  (1 =4 )

  3

  ) , , (1 = 3 )

  ) (1 = 2 )

  4

  4cm, 30cm, 4cm, 8cm, 20cm (1 = 5 )

  5

  : - (1 )

  - ,

  (1 )

  - (1 )

  : - ,

  ,

  (1 )

  - ,

  (1 )

  85

 • 6

  1, 2, 3A, 4, 5 (1 = 5 )

  7

  )V (Volts), Ah () (1 = 2 )

  )

  (1 = 3 )

  8

  ) (LED)

  (1 =3 )

  ) (), (LED)

  (1 = 2 )

  9

  : ,

  (1 )

  : (1 )

  : (1 )

  : (1 )

  : () (1 )

  86

 • 10

  , , , , ()

  (1 )

  11

  (1 = 3 )

  (1 = 2 )

  12

  1, 2, 3, 4, 5 (1 = 5 )

  87

 • : 2012 - 2013

  1. 1 2. 1 3.

  4. 5 8 . 70. , 1

  5. A. ;(7) B. ;() . ;(12) . ;(230) . ;(2 )

  5 190-200m

  170-180 5

  4 180 -189m

  160-169

  4

  3 170-179

  150-159 3

  2 160-169

  140-149 2

  1 150-159

  130-139 1

  88

 • 6. . ; (6) . ;(6) . ; ( 3 ) . ; ( 25 2 ) . ; ( )

  7. . ; (400.) . ; (8) . (100,200,400.) . (, , , ) . ( , , , )

  8. . ; (11) . ;(18) . ; (3) . ; (245.) . ; ( )

  89

 • : 2012 - 2013

  1 . ;

  . ; . ; . Life is Life OPUS; . ; . , o

  , .

  .Life is Life

  . , ,

  .

  .

  ..

  2.. / 1973, "Life is Life"( 1980); . ; . 3 Pop "Life is Life". . Songs of Tony, 1 4 . ; . ; . Opus ().

  . .

  . . . . . .

  90

 • 3.. 1992 500 ; . 1492. ; . . ; . 1492. . ; . ; . 1492. . . . . . . . . 4.. ; . Walt Disney ;

  . Lion king ; . ; . ; . . Lion king . ` - Elton John . The lion king tonight . 23 . 5.. ; . ; . ; . 4 ""; . ; . . . . "". . . .

  6. . ; . ; . ; . ; . ;

  . 4 7

  . .

  . .9 ,2 .

  . .

  . .

  91

 • 7. . ;

  . ;

  .

  . ;

  . ;

  .

  .

  .

  .

  . ------

  92

 • : 2012 - 2013

  1)

  .

  ) ,

  (.0,5) ) , (.0,5) ) , (.0,5) (.0,5)

  ) (.0,5).

  (.0.5),

  (.1) /

  (.1).

  2) ;

  5 .

  :

  ( )

  93

 • 3) 2 3

  .

  :

  :

  4) 2 3

  ().

  :

  -

  -

  -

  94

 • 5) ; 2 2

  .

  .

  .

  : , ,

  : ,

  6) 3 . 2

  .

  :

  : ,

  95

 • 7) 3 . Na

  4 .

  :

  ( )

  :

  (. )

  8)

  ; 3

  . 2 .

  : 112

  ) , ) )

  : ) , ) CO2 ( ),

  ) ) .

  96

 • : 2012 - 2013

  1.

  ;

  .

  97

 • 1

  98

 • 2

  99

 • 4

  3

  100

 • :

  - / (2.)

  - 1,3,4 (3.)

  6

  5

  101

 • 2. , ;

  .

  :

  - (1.) (1.)

  19 . (1.).

  - (1.)/

  (1.).

  3. .

  :

  -, , , , (5.)

  4. ; .

  :

  - (1.)

  - / // (4.)

  5.

  .

  :

  -//////

  //fashion designer/interior designer (5.)

  102

 • 6.

  : (5.)

  1

  103

 • 2

  4

  3

  104

 • 5

  6

  105

 • 8

  7

  106

 • : 1,3,5,7,9 (5.)

  10

  9

  107

 • 7.

  . (5)

  .

  .

  .

  .

  .

  1

  108

 • 2

  109

 • 3

  110

 • 4

  111

 • : 4, 5, 1, 3, 2 (5.)

  5

  112