Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

φοιτητικη εστια τοσιτσα

Transcript of Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ

 • H

  IANNINA 2008

 • \A ^Y ^E ^I B Mc T.

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7A. \Eb Mc T e e E \A . . . . . . . . . . . 12B. ^H B Mc T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. \Ec B Mc T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. \A B Mc T . . . . . . . . . . . 60E. K E \A-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61T. \Ec d

  . K , F 67Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68H. \E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  1. Ke I \A . . . . . . . . . . . 702. B \A . . . . . . . . . . . . . . . . . 743. ^O - \E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794. \A ^E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415. Ke ^E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

  5

 • ^H 1940 - 1950 q e d e a c a c -c . ^O e 1940-1941, c e f \I, f f d f B 1941-1944 d - 1946-1949 b r .

  b a f b r e c Mc , - e q j b c c d c . ^O e d -, d a q d d d . f Nf \I d - a a d a b ia c c . , -, , q .

  a c a a . Ta N q . Ta -a , a d , a d . Kd b a a a f - f 100 . c d M -. e Ne \I (6) . e Ne, (2). e a d f Nf d - d d . ^H q Z -c \A. O b a c \A, - d c . Ta q. l e 1964 , \A d . ^O e q . O d f e a c , g d c e e e . \E (35) b

  7

 • a . \A d a c a - (3000) .

  ^H c c c \A q f . \A a d a c ^E a f a d b (3) (6) .

  O , a q a b fr, e . Mb b , \I, e M- d \A , f a , c d , q a f .

  \c c c a c a f Nf \I d OITHTIKH ETIA BAP-NOY MIXAH TOITA KAT KHIIA. H OITHTIKH ETIA TOITAq T ^I. ^O B Mc T c18-10-1950 c ^E. Mb E\A c 2.500.000 b f e e d b b b b d b .

  Mb c a a c ^E \ e a - \A. ^H ^E c a a e fNf \I d .

  Mb c E \A c K Ka OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA. Er e (100) a - b f f , -, , \Ab (Atelier) a a d K T , , . O a \ e .

  ^H OITHTIKH ETIA TOITA a c d c . oH c ^E b d b . ^H q e .

  ^H OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA a e e e 1953-1954. O d q 44. Ta

  8

 • . Ae \H d c \A. \Ae e 1953-1954 e 2004 e c^E, b a , 800 .

  O ETIA a 15 1950-1965 d . K d N-, , a a . O d d d . O d , q - d a c \E O. O -d d M \E, f q f . de f f d f Mf e c .E.H. d e O.T.E., q d d r e e .

  O e " ^E" r c .\Ae f d a . E d(2), Kd e 15, (2), \E (1), \Ed , , -, d T N. Md e f KT c , a d d e ^E.\E d e e .

  Te 1996 OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAHTOITA \A.

  ^ d e e e e EYKMA f, e q a e ac .

  c a f - e f a ^E...

  ... b a a c da , a , a a a , a r e , d e a d a F f . a fa c , c f -

  9

 • d f d a c e .^O d 2 N 1996 e e M-

  e Ne A^ \A \I d e ^E b : ^O Mc \A. T c \H E-. ^H c ^E \H M. d 4 \I 1998 e e N, a e E \A.Kd c (E.H.M.) e ^E.

  ^O b c "-c ^E K", e c ^E , gd e \I , T d M , a c .

  Te e Ke , c Mc T, d b f McT d E \A. Xd c d c - f \A-T, b a c ^E.c b \E d f e e af T d \A. f f - ^E, b a d c c , g d e , e c ^E. T - e c d c ^E.

  " ^E B Mc T" a d a e .

  E f b e c^E, a c a c c -c d c .

  TO IOIKHTIKO YMBOYIO

  O POEPO O ANTIPOEPO O . PAMMATEA TA MEHA \I. \I

  B TN BK/ K

  10

 • 11

  B Mc T

 • A

  EITOE MIXAH TOITA PO TON EYAEO ABEP*

  26. 6. 38K,

  K\ m c a , a a d a, c 21 . a e e e a c d a d .

  Er c c c c , f , d c b c e - . Er f a c ^E- d e . ^O , e e d -g d e , \ r b c ^E, d q a c r e a a a f , e f r a - d c .

  (E e ). T , a , a a \ c d .

  ^O K - b T - a , a \ . Tc c a - , \ , . O , d b a a e M d c ^E - . T b e a a d - ^E, d b F a a

  12

  * O b f r f , r b b c -c ^E. ^Y d .

 • a c , d a .Er, , , M a c -

  , b e , a b e - ( e ). \Aa d - e 40-50. ^O a q 25-30 e e , f a 1870. b ba .

  b a e Or \A-T a , . b e e , a a e c .

  (... \A a d b e , d 1 1/2 d \E. E Mc T d , - K- q ).

  5 ^Oe Mb Kb 14-7-38

  K,E c . Tc f

  , , d , a c c a a - a e M. d A.T. (... \E c e T- M. d \A. T).

  \E\ \ f r e e \ M (... /e a F \E. T F ^E) a , a a 136.000 ae M, (... r a e e \Ee ), . e, a c a a 150.000 e / .

  d c b c \ (d a b ).

  (... \A a f / , d i , B, e e M, ..).

  13

 • 5 e Mb Kb 25-7-38

  \Ab K,\E c b e , d b e -

  a f . E.M e e e M,a a , d a c c c c ca d a f .

  E a d a f a e -, d , d a F .

  Er d a a e a [...].

  (.. d c 2 ) ^E.

  . 3 [......]\E a e e -

  , c a j c ...a a a e -

  r ( T - e e , f " - , , i b ) j - ( e b A, r ;) - ja e .

  a e M;

  . 4 [......]a e d b a a a f .e e e a q a -

  \ e . c \

  14

 • f a f c c (, , a a ), a a c a a F c a ( a q f , ) d i [...] (. 5) e \, a d a , d b , a .

  (... E c 4 d j ).

  (\Ae c 11-8-38)

  [......]. 2Mb .

  , e , b d a ed e b .

  \Ae a e d e M (e a e ) a a e e e , a f a , d .

  . 4Kd d a , b , a f

  .M. T

  E K M, e b . a e f f f e a .

  \E 28-8-38

  . 2\E b f a c .

  15

 • A r, d a e , e a -c d , d r d a a a a a f f - . T a a c^E .

  [......][......]. 3a r a d M e a

  a a "I", e e .

  c \I e "M". N - B. a q a i a e M M. (... =e e M).

  A - e e e . \E f d .

  Ta "" M d e a a - ^E e .

  [..........](... - d , d e d , - -

  - m ).

  . 4[..........] a :1. i "" j "" f c a (i d

  c P) ;2. ^H r c M;

  16

 • 3. Te r , - d a f ;4. a \ a e ,

  e e .5. E e e M r a ; \E

  ; a j \O;6. d a T; e

  , j M, j e ;\E a a , d . ^H

  T 1650 d e e f (e a , r f a ;) r . Ed .

  \A c M, a r 10 j 15 .

  a a f .M. T

  17

 • \Ec 3-11-38 (e )

  Er a c d a .b , a a d a c .

  \Ec 14-11-38

  [......] a b . \A a

  e .e a b a M-

  , e e , e "" e , -. a d r a c c a , - , , \E ...

  ^H r f , f , a a .B d a r a .

  ^Y r e f , b a e , r , . M\ a . ^Y e , d e . Ae e , , a q e e e e .

  14-11-38*\Ab K.[......]. 6O a e M d f b \ -

  \ , b \ (c - 83 ) d e a j b d -

  18

  * E , d e , (...).

 • ; j d c c - a e M ( a q d e ) (d a \A). Ae a a , , , f , d a b aa b c b a , a e f , d a a b c c .

  \Aa a b c e e e d - , b a e a f a e e , - e a b ar f .

  17-12-38\Ab K, b e 29 N.

  \ b a a e M dr a \ (a d a i d e ;) b c . A f , b e c ^E. e e \ n r - .

  ^O , \A T, b e MA*, e . a e . Tc c , c b a a . Ae , a a T d \A a e 1824 c , d ,r e e d e e e d . Er f a d a e d **.

  * ...=e \A d (...).** , d , a

  M, e (...).

  19

 • 4 \I 1939\Ab K,\A c .Z f a e , a -

  c a . \E d d e a c- a a f e M -d \ e a . \E, b a , e , e r a , d a .

  \Aa a - a a \E, e c c , a c , a T d c d - a , e e a c .

  \A f b r f c , a - a (a a c a, b a d a f ).

  H b e , b - c , d a f e , d a - d a *.

  [......]**a a a -. I a -

  a d .Mb (a ) c

  K-, i e r *** d c j , b a r -.

  20

  * \A - d a - d (...).* * a d i -, d - r j (...)**`* ^ r E \A-T ...

 • \E b c e a a c - , r d . a d d a . H a e a a - e c , a c f a d e. ^O a c \ d e , a f a , a a a c a e .

  26-4-39[......] \A b a c . B

  r a ^E M. Kd a - e , b c j , K-B, f e c c.

  AD 15-5-39\Ab K

  E f f r 14 M. a , fd M, e , a , f 17 . M , d b f ee M a r e .

  f r M A^ N*.a \ a - d F - a e e M-, j a , a , a j , .

  21

  * Er e e E. \A T, Mc e - 1332 Mc A^. N M (... ).

 • 22

  X c B M. T.

 • ^O \ n e e e e e , d r a f ae , b .

  14-6-39[........] \E a a f d

  a c r f d .\Ae a a f e -

  a d , - d a c , a a a b a d f , f e f , d e d e , - e d e e e -. Kd e c c d c b r a c r a -. Kd a r f , i b .

  ^H , , e a , d -, d , d a f f .

  a a e a \ ; b e . a q e, a , a a c ^E j \O.

  7-5-40. 2 \E b b e e , r

  f e c c . a a r c , a a e

  a f . (hA \I e -

  23

 • e \E a ...) d a aq e a . B, a r c T, ..., d a .

  E a d a : \A c c c b c, f , - a c f ( 84 ) \ d e , d f a r e - \ a ( i , , a , c ).

  E c c g b f (- ) a , e ... a f r a \ j ( d : , , -a j ...), a \E, d a -, e c ^E - c ^E.

  . 3a \ , d d a q

  a f , \ , a q , , a q g c .

  \E a \ , d a da e a a c ^E, d a d ... \Aa g e ( ;) d a a a , a i a : a f a (E c a r e e e f a c c ) a c a e (x a e \A)d a e a . Kd a c - f a c , a a -

  24

  * oH b c (...)

 • e , j , j b a -d a d d a e a , i b .

  . 4\A, c a e e d b a

  a a F , a a a d a a -, d a c . b i a r e j .

  Ma a q a , e a , , - e , b . T a a a , i a j a . \Aa a q e a \ e e ;

  O d i e a f a c e a , d a d a. \E a c *.

  \ a d a a b a a .\E d a r , a c -

  .f a .

  M.T.

  ... b c c c d c **.A a r a , a a e

  , d a e c \H d i - c e , b e b -

  25

  * \A d a c (...).*o* \Ed K , e , e e E.A.-T.

  - , (...).

 • e e . ^Y e a f e a \Ad f .

  Er a M d e .\Aa e e e i .

  \A, , e , .

  e \Ab K c c , - c a b d a d e e . hA e e , a e , fa e a b . a d - .

  f M. T

  12-5-40\Ab .Te f d c f -

  a - d a c , d c ( e ) a r .

  Er a a b e a a a . a . \A a , , a b a a .

  e e e a \ c a - ( e M d ), a \ (a d a ).

  \A a a a *. hA b , a r f a . .

  Td a d a a ;

  26

  * \ a e e , f e c -, e e e K P, Tc ^Ec B (...).

 • \E a e *.g - . M

  27-5-40\Ab .T a a a , c -

  , a e d e d , (f 9 e ).

  a e , a -, a e a e , d i a - M d a ;

  d e c c a e (K - 13, ) e (d b ) a b a i , , d d a , a a c f a d a ,.

  a a a ^EeI f a . a a. \E f d a a a .

  Td a a a a a , f a c e - ;

  b a a . \E a a - r e a a c ^E d a .

  f a e Mc T

  27

  * ( a r - f a -

  \ w . O, c

  \E, a a c M, N b

  . K a e b e c f c

  a N ...).

 • 28

  X c B M. T.

 • B

  H IAHKH TOY BAPNOY MIXAH TOITA

  YOYPEION ETEPIKN

  METAPATIKON PAEION

  EIHMO METAPAI

  IAHKH BAPNOY MIXAH TOITA AP. 33559

  \A. 9865 .Te e c

  M ^O M, K, , T, e

  \A, , e Nf Ta 18 (f) a - :

  \E a e ^E \A K - e E. N K B. \Ec a F c a d\ F f , a f 1) .. M- (A), c T , 2) e . , /, e Nf e \ . 3 d 3) e . b (K), F r c a b a d \ b \ . O d a a a a a c aa d , \ , a , a a a , a a - a , a a c c -

  29

 • a d a a d - . A y e j . \A c a a a a a a a - \ a a , -, ., d a a a a a \ c c - . O d a \ c -. a a - j b c - \ j \ e .

  \E e F d d a e a a c je , a c , , \ , c a \ a a a cc . E \ m - j d e a d z - , e a e - . E . M, (j e ) a F / ^E ^E T F.\E . , . ^E e. \E . , e . \Ef P, K-, M 7 F. O d \ e e e a e a c c a c , c d c j ^E .^O d - ^E , d -, a a F a . O d

  30

 • a a , a c -, a c d . a - a d \ f a d -d a a . a a a f - a ^E \ -. K\ a , a - a a .

  \E e a a d a , a a e \E / KB j e .

  ^H c a F - , e a . b - , e d c a e .

  1. E m , B \A T, e P, (r c ee ) a a 600.000 ^E ( ) d c - a - , . (E e ).

  ( d c c c f . 11 - . Ef K B d K ^Ea- c a c b , F F 19 N 1945, c M. T-) \O d ^I -, e e , K B d ^E, f a F a e . Ec e - . Te e a a

  31

 • a , e a c 600.000 (j e , \ ) d a c c a , da a d a - , ^E d F. Tf e a e c c a F \ a a y a \ n b a c e a .

  Ta a a c , c , r a :

  1. E e Mc T (F) e ^E 100.000.(e ).

  2. E e Ke (B) AD e a -F , a 100.000 (e ).

  3. E c b P, . P. b d NbO 23, Ke , e (300.000).\E c c c - e d e b P d \ n - a F FF (d a b ) d - a c a - \ d - - c , a e a cF c \ a a . (E e : ^ a a , . 1 ba F \ , e . ^Yc M. T).

  II. E m a a :

  \E a , - ( a a , b

  32

 • a f ). (E e : e a - f ).

  I. E c \I b d (e r -) 400.000. ( ).

  2. E c M f M, 300.000 ( ) - .

  3. E c T , M X, \A ( - a d e . M, 65 O j f j )(400.000) .

  4. E e , \A ( e. . M a d ) -a 500.000 ( ).

  5. E c a M M ( Md) 400.000a ( ).

  6. E e Ke (B) AD j e a , a (500.000).

  7. E c \I Z, e \E Pa 65, M, a e (100.000). (E e : M - a \A e . M. Te - , : M. T).

  8. E e . P, e \I, -, e (100.000). a .

  Ta a F a d c \. 1, c c \ m a e , a d a a a e a . \E , c , a a a e c M M, e Ke d c b P a e a e a a , :

  33

 • 10. a e - e e . b d c \ . 1, c c \m a e . (^O r c a F e 20 b a -F , 90 , a a e e d , F , e b a F a FFFc a e d .A d e y r : \A a Fe ^E (10.000) - e (Nf)d c B - d . b (K) bMe . 34, F, d , a a , \ e a F T F K B, e - b ^Ea (1.000) ( a )d d c 31 1959. E - m \ e , a F eI Mc T e 31 - 1959. \E \ m a e , e cc a F a a -a . E m, a , b a e c , a d z a a c T- K B a c , a a . E \ m a - e F a e e - 10.000 ( ), e e e e a a d d a d .

  c d .11. K \ (a ) a .

  b j e a F e ^E-

  34

 • 20.000 ( ) e a F a -F a f j e aF, a F c (25) . Ta - r e . a e e f d - d \ n a F e - 20.000 , aF e I M. T.

  T e a , a a c d . A \ ^E d ^E, b \ a c e a .

  Ef F a a d d - j f a a a , a - c d i a e b a q . (T e e ). K e K B e e f - f f 25% ( e) , e e a - d d d a a -F e e - K B a a F F - d a a b F j a b q e a , a f K B d - . ^Ye f f , e f - d , a c , e , e a e a q a a F a a -, e e a a a a F y d d , f 25% (

  35

 • e) .\E \ m e K B j a a F e

  , e a F e e e e a a F e K d , a 25%,e e a F y e j a a a a F a F e . O aF s c 25% d j f j a a a F a .

  Er \ m d e K d a a a e f , d a j a a eK, d a a a , d a F c ^E a F -c a e e - e e - da a r .

  \Ec F b a a e - e a d c a dr e a c a - a , c \ ^E d ^E a - a j a a - y a , a, a a F d , : a ,a d a e e . a e a F e d e a , a da , a a a e a a c ^Ed c ^E , b e f :

  A) e K B

  36

 • B) c ^E.

  E e , a , a d a - f \ z a d q e a a a - a a e j e . Er - a r d i r , d d i y.

  \E F F 13F N 1945(^Yc) M. T

  1 . O d ea a c F F .

  Ta a e r a ec a ( m a - ).

  , c a F e , e , aF a F e , a d .

  (^Yc) M. TAe - N 19452 . \E e j

  e , a F j a f f \ .

  N 1945Ae (^Yc) M. T

  (E e : \E e E e \O ).

  ^O E (c )(d E )

  37

 • M \A a c ^E d c ^E A) e K BTa a a a F e e e

  a a f d . \E e e e b - d , d d .

  Ta K a a e e K- B r a :

  1. M : e I M. T-, F e a e F e a , ( a F a a B d - a ), \ e a a - e N K d ^I, , - d , \ a a , e j a ^I j , B, e M K T, e M ^I- . e e Ke ^I. E, c e (20.000) F e M ^I (K B d e \Ee T M ) d e - - e a q e a F - c Kc d c B , e e ^I aF e j e ^I, e e M d c B d e i - d , a -a a F F F, a F, F, f e f a r . a

  38

 • , e a e e N d a ^I a .

  \E c a \E ^I - d a e e . E \E j a , a \ d a a a c j , e e a a e . P\E, F d e . \A , . \E c d c ^IF a F F \E , bf f f e a d .

  2. Te c e , a F K, a a a - f K d . Kd d c a e a ^I.

  \Ec a b ^E a aq e a e a - , c 9 c a e ae a , a a b a c .

  9\E F

  (^Yc) M. TB) ^EE c c -

  e d \A (E) \A-

  39

 • d e a . fa a j a e d d a a FF a e e , d , - a e a F e f c . E \ m y a r a c c - , d a a j a a - a a f a a da e . ().

  \E \A a d b b - ^Ee I. (E e : b - e ^Ee a ^Ee I e f -a a a b a e

  \E F F 19F N 1945(^Yc) M. T

  a a a b ^E . ^H \Ec ^I a F a , e a a \A d e a a . ^O , a ee e ^E N, e a ^I, d j - ^E ^I b \ - c , F a - , e \A d e \E \A c e b -c . ^O a b , e b \A a F.

  K e I e a a a - , e a c

  40

 • b K B d c - . \E e e e f d e 1939 ( ) a c , a c ee e c d a ee c d r - M \H.

  K , w a a e d a , a c - a a F b a - e j a B (j Mc ^E) j -c E T ). \E \ e a e d e

  41

 • , e \A, b e a a \ a -. a \ m d b a a a \A- j j , a y a - c e e e d a a -F. \A f a a \A f e .

  T , e ^EeI a F e c \A a f \H- , b a q a - a a . \E \ c a F j a \A a F c .\Ec d a F e , - d e . Na e -c c a ( a ) d j ( a e c c ^Ec . \Ea a j c a , ^E a a - a j d e - , e e a a ee e e d a f d - .

  \Ec r a a c d f , f a a \ a a - L a . \E \ m a ae c ^E , d - , e a ^E , a

  42

 • a a a a ^E- , a a c .

  ( 11)

  M r , m c , \ e b e e a F a c d c ^E \H, \ a a d e e e a a c c . \ - d e e \A e e (e ) a a e a - . \E F e e e a a e a a r b a a a a e e .

  \E, d , , a q , a a c M- j e f f e - \A e a a c c b , c \E ^I.Te , e , a - a a ^E, e \E .

  \Ec a a F a c e \A, a a y b a da ^I e f .

  a f - \ z a e a y .

  \E F, F 18F N 1945( g N )

  (^Yc) M. T

  43

 • \E e E e \O .

  ^O E^Yc d E

  T

  A) .

  g a E \A \A a b a , e e , e e \A a a a - c ^E \H d , e - b \A. Ta a b ^E d a a .

  \E F F 7F \I 1946(^Yc) M. T

  B) c

  K e e e a M b Me b a (- ) A e Ke (B) j e e a F \ f - . ^Y a a F ac ^E Z (;) A.E. a FKF T F F (j c ^E c T- ) c \ m d a - a q , f e .

  E a e a a a

  44

 • b Ke (j b a F )a e .

  \E F F 17F \A 1946(^Yc) M. T

  (E e : b c ( -

  a a \ F d ) c , d B d r - f ).

  (^Yc) M. TAe 18 \A 1946

  ^H a \ . . (\Ib ).(^Yc) M. T

  ) T c .\Ee e

  , e e Nd () q c e q dK a f , e (300.000) .Te b a F f - .

  \E F F 28F \I 1946(^Yc) M. T

  E e :

  ^H m e d r e a b5, & O).

  45

 • ) T c T e . K

  500.000 ( ) d e Nd (), b a c c . c f a a a c d , e a - a e e F a a , a e e a a e . \Ea a a , , a F a e a - b , a a c F a F .

  f a a a e a c e e , e a - d a .

  \E F F 30F \O 1946.(^Yc) M. T

  E e :

  \Ea y a c c \ b c a F , f -a a c a a a F a a c - a F , a e .

  T c .(^Yc) M. T

  E) c .\E ^E \H a f a

  N \I d , N \H-. \E c , a M a , d \, a a a e a -

  46

 • M a M e c \OcA e K. \A c f ^I e e - M d d e M , d c c .

  \E F F 30F \O 1946(^Yc) M. T

  T) E c . f a e . \Ef (P)

  K M M A 7, , -c .

  \E F F 11F \A 1947.(^Yc) M. T

  E e :

  \Ec . \Ef b a a F - c . b y a \ e j e . .

  (^Yc) M. T

  ^H d c 15. (^Yc) M. T.^Y: ^H c . P \Ef r: -

  O 39, .T K () M c

  (^Yc) M. T

  Z) E .\E d

  e e ^IB Mc T, \A, d e . \A (E-) d c , -, c a . Er -

  47

 • e a F a F j d e a a \ a \A ^I j e a a a F.

  \E \A F 11F A 1947(^Yc) M. T

  E e :

  \Ee e e I , (Mc) M. T

  H) O .\E e ,

  c M b M A d c , d e ^I- \A j , \ , a a a d a a a f ^E. M e d a.

  \E F F 11F A 1947(^Yc) M. T

  ) E Ka c c e I B Mc T \A

  d .\E F F 11 A 1947. (^Y) M. T

  Ka c c . \ . 1 . 2 d d \ . II . 3 (a a r ).

  (^Yc) M. T

  48

 • \Ib . 16.

  I) \E a , a A

  d a c F , d a a e \A I B M. T. T a a F e, , ^E \H c - d e c ^E a a - ^E , a , a a (d a a a e ^E).

  \E F F 12F A 1947(^Yc) M. T

  IA) \E .E \ m b d b a r a c

  c , e (400.000) e c (. 3) a a \ f d c j a F \ f . Te 300.000 e c M b M ( F F ) a a -F a e e \ m a r ac c .

  c , a 500.000 (- ) b d b e . Y b d b d c a b . \E - e , j , a a a a f . (E \ m a a Fc , a \ a -a .

  \E F F 12F A 1947(^Yc) M. T

  49

 • IB) E \ m \ ( a

  r c e ) e d e a Fe - d \E B - (b ) e -c . K. b a F a a a -F e d e a - a e a a e \ d .

  \E F F 20 \I 1948(^Yc) M. T

  ^H 17, 18, 19 d 20 c - r .

  (Mc) M.T.I) .T e , e e e

  b e .K e M b Me ,

  a , a e I \A, e B Ke (j e a F - \ f a a a e ) e e c aF e c ( d e ) - j , , e a - d e e e c c -.

  \E e .Te I \A b a a F , ,

  e M b Me . a F e c , - d a a F e e e (c ) c -

  50

 • e ( a a 1949) d b M d e c a f a a a a \A a a - c ^E \H . Er , ^E \A a F e a a a , d a M a F a F a c ^E \H j d - c ^E ^I:

  I) T , e e

  e (500.000) - j e j a c -c . Te e d a . Te - e . 3 .

  \E F F 22 1949(^Yc) M. T

  I e c .

  IE) T e \ . 9 e e

  3 c . T e b P -b ( c b q Ke (b) c - e , a a c \ a e - \ F c c e c a c d - -c e c e c - a e e a 250.000 ( ) e e e e -

  51

 • d , , \ c ()\ c . E \ m R a - \ F r e b a .

  \E c a g c b d c .

  \E F F 28F 1949(^Yc) M. T

  a a e ^I B McT, ^E a 1947 d \A.

  a , e a , a - a a , e e a a \ L , e I b - . E \ m f - d a , a r . M c a - , b c , c a F e a d a a \ , , a -, a d a , d f , - e a , a r e e e a b a q a c r . b - d b c a a \ r - d e e d . ^H c ^E b a F a c , b a F a F a a c c \ m d d \Ec ^I a e . \Ea F a a e e c e

  52

 • ^E - a , e c c d - a r a c c ( b a c a \Ec ^I a d - f a a c - \ c . (E e : Kd \ f ) e c c . O e c f d a c .

  \E e ^E \H - a F a r ( a c , a a , e s a a F). O d d a F a f Nf \Id . Te a F a M M. Te ^Ee a a M - a a , a Fa F a c e e e \E.

  \E d \Ec ^I a F aF e e a ^E d a a d c .

  \Eb e a F a c j c a d c d a c ^E d b e a - ae ^E d a e a a - e d - a c d c ^E e \E ^I d .

  \E F , e ^E a F a F d a r e c \A. a

  53

 • F \ n a -. ^H \Ec a a F a a ^E j - a F j b r .

  A T j d e ^E b a a e ^E I c a \Ec F f .

  \E , e ^E , j F , d (d d e d z a F ) a M b q a a a I (- e a d a e a d E \A e d ) ac c , F (j a - a F) d e M ( ), \ n e I aF a F a c .

  \Ec a a c M- d c ^E \ e e b ^I- , a , a c a a c a - a , a e a c a , a a c - c d d ^E, a f r a -, c c \Ec ^I, c - c a F d f a , a c d c F F , d , a a , a c , \ c e a .

  1) d \E a c c -

  54

 • M j , e . ^H \E-c a F f e d e j , a b F a F a, , e j , f a e , a a d a - M.

  Te I , a c r d , a a F e d - a F a r a . Ka c d \Ec ^I, a F a F \ :

  A) Ta d B) Tc a e f ) Ta a a e ^I a

  a F a F a a e .2) N e e - N Mc T

  M a f M. A , d a F a e \E ^I a F e e e e .

  3) e e a ^I ( e a d ) j e , a e \E e M. - , , x , , j \ j , d e , a a -, d \ a , j .

  4) \Ea a c \ F b ,a , a a c F F M - d T , , e e \E- f E .

  55

 • (E e : Te - T a a - a e a a 3, a \Ec . ^H c a - a . a a c da e a a - j e ^I e .T a a c c . \E a a c c, e a a .

  5) \Ea a a , a a , a c \E-, a a e ^E, ,a f f j f ^E - a e e \ .

  \E F F 20F \O 1947(^Yc) M. T

  (\E 20 \OH a 20 1947

  (^Yc) M. T

  \E e E e \O- .

  ^O E(^Yc )

  (d E )

  e e e a \A E , 21

  ^O f E

  (^Yc - d E )

  56

 • \A. 654. \E c K, a e d E (B, ^E- , 30 A 1968

  a e K(d K) R. Bobard \A

  \E e Be ^E F a e - . P M, K B.

  4 \O 1968^O (: N. M)

  (d ^E )

  \Ac \E \A F 24.10.68

  H METAPATPIA

  ZH PANTZH

  E F E . N. M e

  B. ^Y \E.

  24-10-68

  BAIEION TH EAO

  YOYPEION ETEPIKN

  \A. .................

  \E e . ........ ZH PANTZH

  ^Y \E

  EN AHNAI TH 24 OKT. 1968

  ENTOH YOYPOY

  O IEYYNTH

  . KAPAPA

  TMHMATAPXH

  57

 • EITOH

  TOY BAPNOY MIXAH TOITA

  PO TOY EKTEETA TH IAHKH TOY XETIK ME THN YNEXIIN TOY ONOMATO TOY

  \E F 21F \I 1950e f a K,\A a , c -

  e e d , K E \A, K, \A, a e .

  12 \I 1950f

  \Ab \Ec e a F a e ,

  a e e d d a e , \ r \E e K, e \A, e c , a e , e e , a \A-T, d e - f j f f .

  \E a e c , - a .

  , b , a .Mc T

  \A f a - . E, K, a c

  M.T,

  (\Ec e ).

  58

 • 59

  Te .

 • AOAMATAEITOH TOY BAPNOY MIXAH TOITA

  e e M ,

  ^I

  \Ae c E e e M (

  )

  a c .

  18 \I 47\Ab K^O e e c a , a a -

  . (E e ). E e e \H r f - d 1.

  [..........]^Y f c f d f a e e e

  I ... - a e , d a c , d - - a d .

  a , b K, a .M. T

  1. ^O -, M T - a e .

  60

 • E

  KEIMENO EYAEOY ABEP-TOITAIA TO IATHMA TOY EYTEPOY AKOMIOY OEMOY

  KAI MEXPI TOY ANATOY TOY AEIMNHTOY EYEPETOY

  Kd . ^O e a a e . Kd -, 1942 c \E, a b \I.

  M , - b , - , , a , f b .

  \Aa d . E q ... A, \E, . A , . A c \E d c . Kd ... Tc c b c db , c , j -a - e e d .

  c e 1945.^H d e c .E c . c \A, b , g e

  I ( \A \E, 12-6-47. B. - EK. A/129).

  Te 1947, , c d - . E d a . E bb c . Mb a c f c - .

  a d e a a c a e :d e , e , cc c c , r .

  61

 • b , b r f , e r - f r , F , - M .

  T a b a e e A 1950. ^Y- .

  b e , -e - r .E d e . Te . Me

  d b c , , b r , a e . \A d . cc d 18 \O 1950.

  oH d e . O c e d B! Er ! E, -, !.

  Mb d b f r c ^E, b d - . Te , d b e d e , -e e e K - . a - e c c , a .

  , c c b d b , d e f a e .

  , \ d .Te , a . , d

  c ^I b , - - ^I c e , c , d d a e f , ^I , a 700-800%, b 15 .

  b b c .M e e e e b e -

  e d d . d b .

  E \A-T

  62

 • 63

  E. \A-T e Mc T

  e K (. \E)

 • TEITOH

  TOY TENOY IOY KAI PTOY EKTEETOYTH IAHKH TOY AEIMNHTOY EYEPETOY

  . KAPOOY KONET, IKHOPOY EN ZANNHI

  (M )

  CHARLES F. GONSETHDOCTEUR EN DROIT - AVOCAT N -

  ZANNHF 18F \O 1954

  I B MIXAH TOITA^O \A d X 3

  KHIIAN - EA

  K,, d \Ec M B Mc

  T, F d F F , F F e ^E-e I, c , a e , , d \ , a c .

  \E \ e c Mc T-. a b a a a , e d c a c e

  64

 • M. O w, - , b F, i d e a c d d c - . ^Y c c TOITA-ABEP e K EYAEOY ABEP, , d M eK ABEP, e , , r F .Er e \ c e d a a e .

  Ma c c , c a K ABEP d e e w y c , BTOITA a f . , a e - F ^E d M d \H. E - d a e K \A y, , q , q a a F e . ^H c TOITA j - TOITA-ABEP e , da e d MIXAH TOITA.oH, , x a c ^I - K, d a e I a , - F F F , F , \ m K ABEP a F c . , , K TOITA \F a , ^I d a d , a e .

  \If , e , c c b e . \If , , F F F F F eI d F F , a f - a K \A d c , c r

  65

 • e . \If , , , e TOITA M, F a c , \ F a e ^I, e \ m y a e , d a f - .

  \O a c .T f c a d - c a f - .

  O a F e e e r a f F , e M-c T a F e e b \H. Md e a e R a r F.

  Ka c K \A F r e d \ q a F e - . \E f d a c - , e e \ d e - ^I, e r c Mc T , c ^E.

  E, K, a c .(^Y) Charles F. Gonseth

  66

 • ZIATAMA*

  d ^I e c IB Mc T.

  AYO

  BAIEY TN EHNN

  E : 1. e 108 A. N. 2250 1940 \Ae K d 2. ce 3 M 1946 \E K-, ^H d O d d \E ^Y d .

  \E a 13053 19 1947, \A K. \E e B Mc K- \A T, -, ^I e c I B Mc T c c d \H T M \H d e .

  E f f ^Yf c d -.

  \E \A F 12 \I 1947AYO B

  O ^Yd\Ed O \Ed

  . XEMH A. AAHMOY

  * \Ed K ( ). \E \A F 30 \I 1947 . . 129.

  67

 • HEIMETPO

  1. KATATATIKO TH IPYE TOY YOOY AOOITN

  " "

  ---

  1: "

  ", .

  2: :1) , , -

  , .2) ,

  , . -, .

  3) , (, , , - ...)

  4) , , , , ... - .

  ---

  3 . -

  - -

  68

  * 10/11/1999. I

  28/11/2000, I.

 • E . - , - . , ( ).

  4 ,

  .. - (1.000) . (5.000) . - .. .. , .

  5 :) , , -

  .) -

  ' . ) -

  . ) . ) -

  .

  6 , -

  , - - .

  7 .

  - . - .. - 3/4 .

  69

 • 8 : )

  (1.000) . ) . ) - ) . .

  9

  . - -. 10 , - , .

  - . , - .

  , - . . .. . .. . - .. , -, , . - , . . - . .., .. ..

  , - . .. , , . - . , .

  , , - . . - . , .

  . , , . . -

  70

 • , .. - .

  10 .., -

  , .. . . - ..

  11 . -

  .. . - . -, .. . - .

  -

  12 , -

  . , .. , . .. - . . .., .. .. , - . . , . - . -, .

  13

  , .

  71

 • : ) . . .. ) , ) ) .

  14 .. . .. -

  . .. .. - .. 1/5 - , .

  .. - , , . .. 15 - . .. - 8 .

  15 .. .

  . - , . ' , .. - , , .

  16 -

  3/4 . -. , - .

  17 .. -

  , - 8 . 1599/1986, ( ) - . , .. .

  18 .. -

  . : ) . )

  72

 • . ) .. .., , .., . .. .

  19

  , " "

  (1996). , ' - .

  20 ,

  , .

  21 , (21) , , -

  \ - 20 1996. , - .

  20 1996

  73

  .

  AK K/B T

 • 2. BIBIO PAKTIKN TOY YOOY AOOITN

  1\I, 18 1996, T d 6 .., a

  ^E \H M (E.H.M.) e e e AOOITN YOTPON OITHTIKH ETIAIPYMATO BAPNOY MIXAH TOITA e eb \I b c \ . 270/96 d e - a b \ . 223/16-12-1996, e : \A . K, - . , X. , K. d Mc . Tb a : 1) b , 2) - d 3) .

  c c a c , - e e a c d f r c .

  Mb c d - B Mc T e f a ^E: ... b - a a c d a - , a a r e , d e - a d a F f . - a f (f) a c , c f d f d a c e .

  E e a , c . K. f d c , r - e c B M-c T. c c f r b a a

  74

 • e b c c a a .

  \Ae a ... a r f , a q a a r ,c c d Mc T, E \A-T, ^Ye d e , c ^I d \I \A, q c e .^Y e a a c . T- e f d , ^E ^I B Mc T b -a c d c a a e d .

  ^O c e e a - a c e , e e a c , : d d \ r X. ^O r -: \A d e .

  ^O a a f f . \A a ^E T c, c c d a c c \H. ^Hc ^E T f \ e a \A,c K K, d \ 100 q -c c c f a (1953) a c , a - d a . E c b f\H a d d b \A b c d \ d \ c f b r c c a a .

  O ^E a a b a - b f c d b d . \Ed d b a q a d f .

  75

 • 76

  \A c e a a a a a b c . hA e j r , e , ^E e . ^H e e a a - d b , : , , -, , ^E d .

  q e (atelier) a c K T (, .). \E d d b a . O b d a a T.

  Te b c , d b a - ( ), a c d c .

  c e e e b : \A . K, . Kc X

  \I \I, f K. ,, . ^Yc Z. \A \I, \E. \I, T Mc . T*, , M, d . ,e , . \I, . c d ^E\H M, d X. , e , \I \A, c OK K N X.

  c c . e a , a e e b . Er a .

  * ^O Kc T r c Kc -

  .

 • c a e a e , a c . ^O . b e . T r a a b c T ^I .

  ^O . K c a e d c c d a c a a ,g d .

  ^O f . c a a c - .

  Te . a a a b c ^E \H M, a f , b d a a c .

  O a r a c c e e -.

  Mc e d - e e :

  ^O ^O f Ta M

  \A . K . K. . X. Mc . T

  77

 • 3. OMIIE - EKHEI

  OMIIA YPOY K. ITOY

  K, 2 N 1997, 11 ..\I, A ^E \H M

  : ^O B Mc T c \H . , \A ET:

  e e \A \A. e fa a , a a , a ,b e c , be ^E d , ac , a a d a a a f - e a c .

  E , d , a d a b .

  a a d e \H , e B Mc T.

  e M E , c ^E d a c ,r c c a d a , b c d , b e E \A, e d \H .

  \E, d , e a c , a e M, a f c , e . T c a c ^Ec -

  78

 • d a e e f r E: Td a - e ;.

  AOOITN YOTPON OITHTIKHETIA IPYMATO BAPNOY MIXAH TOITA e c , d , f c r , 700 ed b \A.

  O a \H, e f Nf \I d d c d b d .

  E ^Y, B, Eb b c , . - d . b ^Y, d Kb ,\A, K b c d .

  A a c c d f c c c r .. d \H.

  O f e a c \E, f c , a d -a c a b c f b c e e .

  a c d \HE a d , . /c Z - \A . K. .

  e c a a , a a c\Hc , c , a a a :

  ^O d . Bc . . , .. : \E b ., b f d b \A 50 d b , e d d d .

  79

 • , b f q e a a d c c ^E, d , b f .

  a f d b , e e - a c , a a c a - .

  O d e , b a -. T f a e c d c - d - c .

  c e , f q - d a r d - d e ^E, , f , e f , \ , b c ^E-c d r b c ^E. M e be e a a e c c , r ^E , d\ d b a a :O a a a , a a r e , - e d a , d a f .

  a f a c , c -, , f d a c e -.

  Ae r , d , f e e e - c M \I, a c c , ad c , c c c E.H.M.

  Er - - a c c c \E f a e .

  \E, b c e f a : ...- c c a e e ....

  80

 • A c c \E, f b e , c .

  f a c d c d e. a e d \ e : ^O B Mc T -c \H E.

  ^O , e e (. N. 777) d e - e e (. N. 7664), e , r e .

  \A e e , d c, d . ^Oe e : e b , b a . ^OK : , f .

  Bc d c a , r d . ^O \A - c , r , (\A. H.N.1177 d 37).

  Xc d f c r f a \A K e \c e ^Ie . \E :

  \Ed e f e .

  a b a e e c c e

  81

 • Ac c c c - c b c , , f a a e . ^Y d , b . K . \A c b a : b c -, c , c , c d c .

  O E, d \H, a a . O \H a c . - a f f . ^O , e -, B H d e M, r .

  \Ae e d Z d Z K.\Ae c B H q Z, \A, , M d d. Te M q f f 45. ^O \A, , T r e f -f E.

  O , , d d \H, f e a a \H, a d f , a , a d a c c d c c ^E, a d , P, A, P, Ad \E.

  ^O c \E B E , b a - c ^E , r : hA e c \A a ^I \H E, b d a .

  Te M ( \A, N , Mc T-), \A \A (, c d ), e \A (\A. \A), \Ec T (Z, ), e \Ae M (^ET), e Ke T (M), c E (\A), e e ( \A), e \A \A (- ), P \Ec c ( d Mc P) d

  82

 • a r \H E.d e f \H b c c , c -

  c d b d .\Ae e e T -

  r : b b , e b - , , . ^O , r , d , a ec a f e d a e b e g E. Kd ... K i c q ^E. K \H ... \H - e b (\H, . 118-119, \I 1975).

  c \H d e - B Mc T.

  ^O Mc \A T q e K/ T, Mc T, d b e N d e \A r e M .

  ^O K/ T r e \I e d b 19 . \E d c c e\A. ^O \A d , c d c c T, e 1840 e - e d f .

  Ma e K/ T a e d b e T M. d \A T. ^O\A T , e Mc T e .

  ^O B Mc T e 1885 e . c . \A b c , c c c d b c .Er f e c M (Hen. Bergson 1859-1941), c , a d \ c E.

  b a e e E \A b 4-1-1939 :

  83

 • \E d d e a c , a d f e M. \E a ac c e , e r a - d a . \Aa d a , e c , a c , a c -, d c d a f \ e e a c (E \A-T, Te I BMc T, \A 1970).

  oH d b a d b - . Ta Mc T q a e , a d a c . Te e e : Td a , a . O e , d . ^O a a b -.

  ^O \A T e 1937, c - Mc T. \A b f f . E b c ^E d b - c \Ac d e K. \E r c \A, c^I, c , g d c \A, .

  Mb c ^E b r a . b i c c .^H r e c ^E. Ae -e f e 1860 d 10 . Te e K/ e K, M, f - e Mc T ( K/). ^H aq : 2000 b c \Ec T, a f d d a c K. Tc c K. c K/ T, f q e , e c c .

  84

 • T F F a a . Te 1937,25 M, f q c \A, b c \Ee M (\A. . 12062/27-9-1937). T d E- \A. Te e a c e f M a e , e M a c . ^H d e f .

  H e T, ar a . T E \A c c d e e . \E c b e T: M T, e K/ T- d e Mc T. \A d f c b a .

  a f e d a a . ^H T b . ^O K/ T, , c c b a , c : f f b b e M d c ^E. \Aa d M-c T, a e a , \A q \E E \A (K/M, Te e M).

  \Ae a c f d E- \A. Z a c , a c - T, a d b \A dT, a e e M, a c d ae M.

  ^O \A e d e e .b c e e \A b 14-11-1938 -

  : O a e M d f b a -... a e M d c \A. Ae a a ,

  85

 • . O , b r d a d b ,a a b c b a , e a b f - (E. \A . . . 29).

  \Ae e 1938 r a e . b ac 14-6-1939 : \Ae d b f e ... - e d e . O e c c d c , d b r d d a r a -- (E. \A .. . 41).

  ^H . b - 7-5-1940 e : r a - c a a j ( d - : , , a j ...). Aea c ^E d a e , e , c^E. c c a d a a . Kd c : O e a f a c e a f d a d a . \E a c - (E. \A . . . 47).

  Tc c c e \A e c b - 27-5-1940. c a c . Ma c c , r f - .

  ^O \A e 1942 e f \If d c \I. \Aee e b e e T, 600 . , b c , a a . a c a . ^O e c f r r f c a e . ^H -c 600 . c .

  a c b r . e a e

  86

 • T c a e \A e .d 19 N 1945 B c . -: E c , - f \A d e a f a j - e HMEIMA AYTO, d d a a a e e - (B. K. . .).

  ^O E \A e T e 1947. E e . T d f r - e 1945. c c e b d -.

  Mb c Mc T IPYMA MIXAHTOITA b c \A.

  O d , e e , r :) ^H e M \H T-

  , q d b 19 d b a f a - e e . Te e a e M\H T. E a a - d a , d .

  ) c \A ETIA HEIPTN OYATN, a a \A e f Nf\I d , g d a M \E f a e e M, e \A, c Ma d e B.

  ) I d e M a c - . Te e a d -.

  ) I N e M, a a d .

  ) \E e M, (, , ,

  87

 • 88

  , a .).) c c M d

  , f E, b . ^H c a c a d .

  ) \E d , b c , i e ^I. Te I BAPNOYMIXAH TOITA e b e .

  Te e e a : 1) e M- \I b e \A , 2) eE \A-T, c \I, 3) e , -, 4) e M, c \I \A d 5) e K/ , , c \E T-.

  Ka c Mc T, a e , 11.200.000 a , c 2.650.000 . \Ae a a 950.000 a c \E a c e \I B Mc T c d a 1.700.000 c ^I BT c \A (B. K, \H E, . 37-38).

  ^O d 18 \O 1950. ^O E \A e r e A 1950 c c . f e : T a b a e - e A 1950. ^Y . b e -e - r -. E d e .

  Te (d e e f \A). Me d b c , d , b r a , e a, e . \A d . Oe d , B! Er B-, E e . Kd \A: Mb d b f r c ^E (q e \E), b

 • d . Te , d b e d e , - e e e K - e - . a e c c , a .

  , c c b d b , d e f a e .

  , a d

  89

  \E a f B M. T d E \A-T e Me Ne \I

 • (E. \A, . ., . 57)., e .. ^I e e \I 1951 a

  c c T.\A f \A d a a c c

  T. Ta \A M-, , e 1955. Er e b c d c . \A a e - d a e .

  E e M e (), , a c . E cd Tc c a c d c M-. . O c b - b , b ee .

  Ed , f b ^I c\I, c c f b ^E.T a r e M, M, , . Ta a a e M, a \I, c \A, c - d \ .

  Te T I b .E b c ^I (, ,) d c (, , , , , d ).

  Mb c T ^I e M , da e , b a f e d e e b e E.

  Er e c Le Monde d - b c E.O.K. r : M ^Eaa c r a c , e M r .

  90

 • 91

  \E e f e - e c c q H OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA. c r d . Ae e c - 1945, a d e d b f e f - .

  ^H OITHTIKH ETIA TOITA c K Ka 115 . \A e , a a d . E 85 a , b e e ,

  A ^E.

 • d b , , a d a d .

  e e \E (atelier), a a . d e c A^ .

  ^O c : ... \E c a -F \A a c ETIAN...Te a d a e e KOMHN YNOIKIAN TN AHNN. a , n (B. K. , . .).

  ^H ^E a 85 a d 12 \E e a a f .

  a a c OITHTIKH ETIA, a e f Nf \I d . ^H , d c - r .

  O f r:) Na d .

  a : ... E f j f a - . E f f a c . E f -f d f a . Na , a a a r (B. K. , ..).

  ) A r 7 e -.

  ) O c a c H , q e e f c ^E.

  Mc T : ... O d ^I, ^E, c c c a . \Ee - d c

  92

 • 93

  ^Y e e e \A. K.

 • c c ^E . e d a . c a , a e e (B.K. , . .).

  H OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA a ee e 1953-1954.

  c c r e b 20b . c b d . ^H c 13 a dd 360 e . Tc c b r cc \A. Te r e e , d -, e , c , d e , e . ^H - c q a c ^E.

  ^H ^E r , , d. ^O , a a c , e -c b c . E a e c -.

  K d r c e -. \E a a a d g e .^H c c q . M g a b c a c c .

  \Ee e d b d e - e e , c B j c A - . ^O T q d . r d e a e . K c ^E d e c .

  Ta ^E T M-c T, f N -, f , r - e f ^E.

  E c a d -

  94

 • 95

  O a

 • b e c f . T , , c N, , N-, X K, c , -, c \I, N K c M d .

  \E c .E.T. d \A e c \A, e ^E, d d a .

  f , d Kb d d , b b -f , M, , .

  a ^E e . e f d , Mc T-, d e . Mb c - , b e a f a d a b e q a , ^E.

  a c ^E e c EEYEPIA 6-7-1955: \A a g e e a a e ( ) d () e a e e r E.

  \Ae c c ^E e 1996 - e 700 . \Ae f a d - a d . 20 d a \A d \A \Ea ^I.d d , d .

  A , \A, .A , , ^Y, ,, , d d d - e , c H, a c .

  Tc OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA b a c b a a f e e .

  c c c 17 , ,

  96

 • 97

  ^E, , c \A d c . -d b c a , . T c e 150.000 b . Ta a q 35 ., \A r 150 . Ta a - b a f , , a a -c d .

  c ^E c c d - b a f . O B a c d b , q df f q .

  ^H B ^E.

 • 98

  Tc f e M b a c b aa . a a e 1950-1955 f r d e a c c . Ta a r a a d \H. \E e d \H e M, d , a c. c c c e e T-

 • I. ^H OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA d a eIPYMA TOITA q a c H, , , q ac c ^E e XEIO MAPA, , r a c ^E a NTEOP ^E E.

  a d c a a c c b c c , e d b f a - a , .

  ^O , d a , e , , , e, , a a r . b r a -. E a , r d -c a c c . Ae e c f a -. \E d .

  ^O Mc T b e d -, d , a , c . Xc a e . c c c . Ae e d b c .\Ae a c f e f ^E e d . a a - e e e b c c f d 22 1949, e . ^H c q c - d e c ^E, e e - .

  ^O : K d e ^E d - e e d , q a a , c a a e d , M, \H.

  Ta a d , a r d , b , e a , a d r E.

  99

 • 100

  a f a a -f , f , c c , r - d .

  b a a c d a , a , a a , a r e , d e a d -

  ^O \A. e .

 • 101

  a f . a fa c , c f - d c d a c e .

  A Mc T,b a b . a d e , f

  e d c , . \E a d , T ^I, r : O a ee c .

  ^H a r . a c . a a a c - , c . a c -c b d . A c M,e , e , i F. AINIAOY H MNHMH.

  YPIN K. ITO

 • 102

  ^Y ^E T, c a 1959.

 • OMIIA MIXAH . TPITOYK, 4 \I 1998\I, ^E \H M

  : ^H E \A-T

  ^O E \A-T, e - T ^I d , c . E - e q , , , -, , , .

  a e e b c a j , c a a a , a a e e f d d a e c c e - .

  ^O \A B d N \A \I r a eE \A: oH f b a . H a r e a e a a j a e , a aa . ^H e d ^Y \E. ^Y c -, f q c j . oH c , ar .

  ^O E \A q , b e - , e a e . ^O , , f

  103

 • e , f , e E b d .

  ^O e N K K r c e f : ^O E \A--T, e b c , e -e e . Ae c , b e, a a c c e . Kd : ^H r e e b d . e -a a e e d c K .

  a f c c c c, e d e e - d e . .

  ^H a a a c - d c a , c -c , c c , a , d eM.

  . ^H ^O E \A T q a b e e

  , f b a c d , e c q , - d .

  . \E a d a e . B b c d e e d . f \E. T c .

  Mb d d b f f K d d b M. \A-

  104

 • 105

  a a b e ae O c , a c c a c d a c c c - M. d d , -c d , e a d . oH b aa d c e c ^E -, e d e .

  ^H E \A b q , cd , b f , f c a d d b b a

  \E \A ET a e c E \H M

 • d ^E d -d e . \E e c a E- \A b c a , d .

  M a , e a - a a , - .

  c Z c \A \I b e 1962 e c \H r f d a : E a c b c e e e b . A d d b b . O - e a b c e -... Er b , b a a , - c , e , d e e . b , c f c da c , a d e e d (E. \A, Ma , \A 1963, . 14).

  b \A b d E \A b d d f -. c , i Xe c cc f , q: N g X-e c c c .d e r d d , f r e . e , e e , : b a a e e -. A ; e a - g b d e r b

  106

 • 107

  E \ABc - ^Ye d a .

  a c T ^I.

 • ... c \E. Te r c e d e . (\Ac 6-3-73, . 7).

  e e A-N, f da a b f a a e , b -b b d b a d c a . e , d e -, a b d E \A-, a d e e e gd a e .

  Ma c d c a e cc , e e r e :

  Y , K!\A A N M!E , K! (. 39)e (. 40) a c c d -

  , f e c c b c c , e, e d , a .

  ... d a a . Er f b -, , , f b c c . K ,d e , r , -, e c c , d r a .

  oH A N.O , , r .N. Er . b .E b ... Ma f e f -

  a d f e e e . b a c c d e ...

  Ta b b . O f r . b , a , , d .

  108

 • 109

  T e d ...... \Eg a a , , .O b f e .

  a e d a , a c c .Er e e , a , e d r:

  - , . b ! ; (E- \A-T, e N, \A 1978, . 4).

  e ^H c M, b -c d c e e d , a f f , a a ac .

  ^H c c a e E d ^I NA^ M A N E Mc \I d ^E \A

 • (E \A, ^H c M, \A 1972, . 16).

  ^ ^Ye \E \A, d c d e e e d , b b c d c - c c : A \E , a .

  \A d e a f - M, c b f , b a e e b d : K, f b - d b c !. (E. \A, e a f - M, .. d ., . 6).

  \Ae a a f , a g E \A , d a e -, e d e .

  Mb c E \A - g e e b - c \E, a d c , c , e ,c d . Kd e f - A e P : , , -, , , , d a a X a a d a a - .

  ^O g r e r .Kd E \A , c q .

  . ^O E \A e d e e K/ T r g

  110

 • E \A a d c c . \E b b , d e a e f . Kd r - , d E \A a b d b d b - d c ^E d e .

  M, e c d f f , , c c c ,b e e c r , f a e K/ K c .

  c , q, b e - E d , b c a - d e f d . Tg K, N T, \A, N d \A b e a d -, e q d d .

  c a a a E\A e e .

  1. ^E d K: M 40 E \A e e, e d b d e a db \I. ^H ff \A d e \I 1941 \IM K e K, b a f - c c . c c E \A - e 1941. . c d c c c c^E \I, d B.

  ^H c c b a e E \A .A d b d e f c \A. -

  111

 • c c \I, f - c P e B. d 28 \A 1942 \Id e d e b f b - c \I. \Ae e e a - e 1943 d a d d b E a c c a \I.

  b c e 1944, e d b P, \A e e e d e e e . ac , f e b , \Ie -e T \A b : El Greco, . E.

  2. K: c c K- E \A . ^Ye e1956, e \E e e 1956-1963 d e \E A c e e 1974-1981.

  ^ ^Ye \E e d d -b a e K. O 1958-60 f c c Z q E\A. b d ^E K. br e \I 1959 M K A, - K, e M e E \A a a e - a c .

  ^O b r : ^ ^Ye \E c , d e b K. Mf , a b , r Z d f c - e K. Kd c . \A, a . , c c d c -. . d b , a . (E.T. 23-5-1983).

  3. : Kd a

  112

 • 113

  \E B - b e e \E E \A-T c c ^E e 1955.

 • E \A e d e e . ^Y c f c e e N d 21 M 1973. c c e c d 3 \I d e EAT/EA 53 .

  4. a e 1974: ^H a e 1974 a c c d c - .

  . \Ac E \A c c - d 22\I 1974, a e K/ K a a - d . M e e f f d f ,f e e e e 23 \I 1974, b - , r c K/ K a a c a e . Ta e .

  . c c ,f e e K/ K \E K. Mb -f f d d a c c \E -, a d e e . - a c c A, - d e .. b c d b c .

  ^O E \A c AOK E b e b e d e d - , e AOK .

  . ^ N c . ^Y f c - , f b b e c c AOK d \A. A d a c e 1980

  114

 • d g q q e , c . T q f e K M c N.. d e b e e 1985 e - .

  O b E \A, f a , b e e c c , a - d a f e .

  . ^O E \A e ^O E \A-T b a a d -

  d a b a e f b - d e , d a e e Ne r g r a .

  d c c E \A a : , , , ,. Te a , -, a d d a a a ae . b a d e - , , d . K a - r c d , c d a e B B , , , . a , f d e a e d f a .

  f d . oH d . - a f r b f a a e . \Ae fE e P d e . Kd e f e N d e T. ^O

  115

 • a e : Te M A N d a .Te e E \A a e b

  : e a , e e d e . ^ - a e , e , e d c .

  c , c , a a a :^H c c . a , e e

  1933. Te , f e \E- \E, e K e c e B.

  c c ^E r . ^H c c f e446 d c \A e 1939, e c \A \A.

  Ma a . K e - E \A, d , r c -. d a , e d e d , e e -e b c c .^O , e d, d , e c f . ^Ia r:

  \E j . Te , f c \A e 1945, - e e c \I.

  ^H c a K . a - d a , f . O e \A e e E \A b -c d c , b - d , a d d e -

  116

 • b , c e c -c d c .

  ^H : ^H c c ^E, r a f c P e N 1959 d c ae e e .

  Te e E \A, f ac a a , r e ad T. a a c - 1946-49. Te , e d e -e - - M B e ae e e f c c , e a e . \E a a b e f . Kd a a e , d , e e ^E.

  Te e r ^I (Ke 1956-1963) b . \E e 1981 c \A d d f a c d - . B b e , a d -. e b d a e e e . Er f e e f b d K d b c Z c c e .

  Te e e c c -c E \A. O \A - E \A , d . e e r - E \A a d e b b . Kb r c d e .

  117

 • a , c : ^Hc , f c \A e 1964 d a a d, ^H f c \A e 1966 d c d \I d ^H , f c \A e 1968.

  ^H c -, d c c - a a . E f e e .

  c b a d c c d c c - d . c e ^H ra a c f e f - .

  ^H c . e e c c d e e c c c .

  c c E \A.O , f c \A e 1969 d O d -, f c \A e 1971. Te r d - c c ^E e N.\I a , f q d . Te r d c . e O d e e - e c c c d c d a c - e c . b r c e , - c c d c .

  e r a , f e 1968c \A d e , f d e c \A e1975. a f e d

  118

 • . a a c c , e X c c bc . Kd a a r c .

  ^ E \A e dT, f c \A e 1978. Er .e e e b b e d c a d .

  a a a e e M A N-, f c \A e 1973 e e ^E. d - A N, e e c . a e M, a d , c e e d a e . e d c .

  T b a \Ec d M (1973), Kb c (1986) d E (1988), E \A c -e .

  a e e E \A r e b d . Er ^E, , . - a a .

  . ^O E \A d e M.^O E \A-T d -

  , f b c . Te M q e e , e , , . M-e b c c , , d c M , f r a , a a c d . O e M d a d c c , a d -

  119

 • , e a d a a e -e . \A d c q e \A M-! ^O r b a : e M d - d , r (. K 30-4-1988,. 27).

  ^H E \A e e e M - b a e d b . a c M e e e e (31 \O- 1912) , f c d b \I d T, a d c -, f e a M E. Aa - b e .

  ^Ic r a e M 1934 d b 1935, f E \A, a e \Ee M, be e e , e a c f B- T e . \Ae f b , . ^O B Mc T q f , - b i \A f r e ff . \A a c f a c c T b e M , c e E. \A, d c b e e \A. Ae b c ,a d b d e T c a eM.

  Ke E \A r - ^I B Mc T e 1948. ^O E a e e e e e a c c e 1.730.000 -. E a a c E \A.

  E, e M, b c ^I d b c c d

  120

 • E \A, a d . - . M , f e \Ae . Mb e e , bc c , b c , b c -c c b e e .

  X e E \A, b , d e - c ^I, : e e , e -, e e T, e , , -a d , f e M e c c. \Ed , c -, d d , d c ^E cK K, d e .

  Te M, b e d c E \A, - . , , , -, d , c c c . Ta a e d e b a d a . O, d e M - c . Ta , a - P 5 .X. ., f e -e e , e -N, e dK, f f 330 e e - f e 1974 c , a a ^I- T, d c M , M , b b da , c a E \A. a c c : Aq a c , a . a d a a c .... d c r , b e . Kd d , r , b e .

  121

 • \Aa E \A e M b . N b e I E \A-T, f -a e M r , b c r c . 19 d 20 ., e c c -c E \A. E d , f a e b ^E.

  E, a g e M b e a -. Ab c d f f b f d .

  O , d e e e . M a e . e e a e a e d - N:

  .... K , , . Er . ^H c r .

  Te , e , b e . , , br . T , , b b a r e c j d c , - d b r .

  Td a ; T.T c .A c , e a e , e d -

  , e d , c e e , a g a r f b a f a f f , b .

  O, b a .O, b , b . Er e e . Kd -

  . M a c e , a a c .

  122

 • 123

  K d K, a a

  . b a e c Bc a aa d a . b a a a .b a b c e a a M.b a e .-M e A N db a b a e M f . E a c . Mb e . Mb c - e e .

  ^O E \A, d e e b c - c d e e , b . d b . b d . Kd E \A f M. e d a , a , d , d d f b c .

  b a f d -b , E \A , d f e . O b r e d e a f - . f b e q, ec d d , a c .

  MIXAH . TPITO

 • XPHTO ITIO

  TO XPONIKO TH OITHTIKH ETIA TOITA

  Te 1945 Mc T, , c : F \A, a d b b , I... Te ^EeI a e c A^ ^E a f \H- , b , a q a a a . \E c a Fd a F \A a F c^E... (\A c M. T-M e c ).

  ^H c c a c d - c \A ^E a f \H q - , b b c , c , b e\H e E \A.

  ^O Mc \A T q e K/ T Mc T, d b e N d e \A r e \Ee M .

  ^O K/ T, f , r e \I e d b 19 ., d c c b c d c b f \A e d f e (1840).

  ^O e Mc \A T, , e e 1885 d c . b r b c ^E

  124

 • 125

  i ^E. ^H r e c ^E - a a , c K/ T( ) d d e e .

  O Mc T a , -a d a b c .

  E, e 1937 d \Ee M c \A- b e E \A e f Ma c a e M, f a c , b d e f . Mf q d T, a r, a E \A f b e ,e e c c .

  c T.

 • \Ae f , e T, f , Mc ( ) c c a - i c c E \A q - \A. \E a c \A--T, a c c , a e e M,a c c M.

  ^O E. \A b a e , a a e M, cH, c ^E. \A q e f M. T b - b 14-11-1938: O a e M d f - b a a e M d c \A. \Ae , e 1938, e M.T r a e , e e d , f c E \A, e M d c ^E: b c 14-6-1939 : \Ae d b f e ... e d e .

  ^H , a e 2 . d - . Te K 1947 E. \A \E- d , , a b e M. T, d - d d c b a eIPYMA MIXAH TOITA c ^E b c \A.

  ^O M. T q e d b c , d ... (E. \A, ). Te , , . b a e E \A.

  \E a M. T, E. \A e e T. \Aa d c e c ^E c d IPYMATO.

  ^O E. \A, : a e c c

  126

 • 127

  a . c c b db , d e f a e . , a d . Te ....

  Ma e 2 . d f , Hd Nd \I - , d -. E f a a c - d q . ^H d e c , a c d a d b - a d , e .

  ^H \H E. \A a d -

  A c ^E

 • 128

  . E d c c M, a c , a d , b r a .Ta , \A - /, a c - .

  e d e f , a eMANNA , a d e - e c , q H OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA. c r d . Ae e c - 1945- (a e e ) - a d e d -b f e f .

  ^O e e e ^E.

 • ^H OITHTIKH ETIA TOITA c K K () 115 .

  \A e , a a d .

  E 85 a , d b e - , d - b , , a d a d .

  e e ^E b (atelier) a a . Kd d e c A^ .

  ^H ^E a 85 b d 12 b M \E/e e M d a . a a c c ^E, - a e f Nf \I d . ^H , d c r e a / c ^Eq , \A-/, d a d b a (-, , a ).

  O f c r:) Na d .

  a : E f j f a . E f f a c . E f fd f a -.

  Na , a d b e .

  E a a r (B. K. , ..)) A r 7 e -

  .) O c a c H

  , q e e f c ^E.

  129

 • 130

  Mc T : O d ^I, ^E, c c c a . \Ee - d , c c c ^E . e d a . c a , a e e (B.K. , .. .).

  ^H OITHTIKH ETIA BAPNOY MIXAH TOITA a e e e 1953-54.

  c c r e b 10

  b c .E.T.

 • b , a a a d e - a e e , e e f c c ^E b a a c .

  Er ^E , , d -e . K , a a c , r c a b a e d b b - d a e c .

  \A, , b c e . \E a a e a d a ba c c .

  \Ee e d b , e b e e , c j c - . ^O T q d . - r d e a e . K b c \E - d e c .

  b b b , d d d e c \A.

  , Kb j , d b d b -f , M, , ..

  , a ^E, e , a c d Mc T.

  \Ae c c c 700 b d -d e , d , a d , b , -, , , , , -, , , d - c H, a d b c .

  131

 • ^E b d d c .Te b d a b b b -b , a a .

  T`a , c e r a d \O 2004, b a a d ..

  M a c c ^E d - K b d d .

  \A a d e e , a a a b d c d d ^E c H d c b d .

  ^O Mc \A T b e b , , . X c - a e e .

  a c d e bc . d 18 \O 1950 d b a a - .

  e , , B. Er B. E, e . E d e . b f ^E ,f T, d e , 22-9-1949, f f b a e f b f a c ^E:

  ... a f , a a -f , f , c c , r ^E d - . ^H c c f e e b e e d -

  132

 • 133

  ... d a c e .\A Mc T. O f a a

  , f e c OITHTIKH ETIA TOITA, a df a , a , a d - TOITEIOY IPYMATO a , e e c , e a e f , c : b b ab . Z, d a , c , c , d , c .

  d b c r e .AINIA OY H MNHMH

  XPHTO ITIO

  Te e B M. T.

 • AANAIO EMO

  EKPOMH-POKYNHMA TON TAO TOY EYEPETH MIX. TOITA THN EBETIA

  Ma c c e d . ^O ^E T a - e E McT c ^E.

  a e E f d e d 18 \O 1950, e M. Te Md r f : d M-a d M-. e Md d 20 \I 1936 c e . Te \A 1937 a c A.

  e d e K O. -. \E e . , a a - a e . oH e d . E, d a e M.

  ^H e c e Md r P ^E. Tc , , f - c d a e . ^H d - e . b c f a c e , a r bb f b . E, a a r . Er

  134

 • 135

  a a . e d d e ...

  K c e e . Mb e e -. O e r . c , a c . O . E e e E. c d c a :

  Mc TT ^ETc c c a : \A-

  , a , f b . M . K- e e . Md .

  b d e . Tc - a : ... c c a -

  ^O B e Md \E.

 • 136

  e e .... Kd b a c , , .

  M e M, A (-) c :

  \A B Mc T, M, M E, c c M, - e , d e d b d b \H E, c ON TNOIKOTPON ^E d .

  O .E. K b b . ^ -d a e e c .

  T e e Md \E e \I 2006.

 • 137

  M e e e , c d c , c d e e d ,b b .

  b b b , e e , a c , d . Ta ad a \H d a cc ^E .

  c c ^E T, c e e e d e - \A, a c , d b c E \A, \H , d .

  \A Mc T, b a f f d f .E. f a d . Mb c ^E-

  e . Te .. .

 • 138

  c , c c d c d e q c H, a d ^E d f - c , a a f a 1940-1950. ^E a , Kb , \A , -, b , .

  ^H a a c c . e d r . ^H b b d a - f b e a a b -

  e e Md e \I 2006.

 • 139

  d a e .\A Mc T, i F,

  e d \H e e .c c f b f f

  : b a a c d a , a a a a a a r e , d e a d a f . a -f a c , c f d f c d a c e .

  ^O e Md ^E.

 • E ,^O , f c c a f , e

  f 1.200, b OYTE b OTE, ,d e e , e b a , e ^E . b a d e - .E.T.

  a c c a c a a, a d a a E \A--T b c d r e e I, a e b b , d e r e a .

  A EINAI AINIA H MNHMH OY...A c a E a e

  \A Mc T.\A e f -

  a e . E b c c f , f , ...

  AANAIO EMO

  140

 • 141

  4. AOOITOI OITHTIKH ETIA TOITA*

  / O c T

  (1) 1954

  N E.M..

  (4) 1955

  B K T \I

  N c \I

  \Ic \E

  Nc \A

  (7) 1956

  Z c

  K X c K P

  M Nc

  X. \Ic Ka

  \Ic \I

  M e c a

  (19) 1957

  c

  K/ \Ic X

  \Ic \I

  * Te f e .E.T. b r . ^Yd f e c ^E, d d .

 • 142

  K/ N M

  Z \A \I

  K T K

  K K

  B K T I.

  K N I.

  M K T

  N X E.M.. K

  T B \I \A

  X B E.M.. \I

  B \I

  N N

  E.M..

  I K

  N M T .

  M \A N \A

  (14) 1958

  \I \I

  K \A \I \A

  O A..O.E.E. \A

  A N

  K N E.M.. \A

  K \A \I

  M E.M.. \I

  N

  T \I M

  K \I

  A \I \I

  Z \A \I

 • (14) 1959

  K X c

  \A c

  Nc T .

  T \Ic

  T N \Ic \I

  K \Ic \I

  E c \I

  c \I

  X B E.M.. \I

  P N c

  O \A c

  Z \I c \I

  T N E.M..

  M K T K a

  X c

  (17) 1960

  \H \Ic

  c B .

  M X c ^H

  T \E c M

  \I \Oc P

  N \Oc X

  M c

  K c M

  K ^H c \I

  c

  T K/ c

  B c

  143

 • 144

  K \Oc

  O.T.E.

  E c T .

  T \A A..O.E.E M.

  (9) 1961

  c M

  \Ic K

  \A c M M

  T E c \I

  B N A..O.E.E. \E

  c M

  c Bc

  E c

  T c c

  (12) 1962

  T \E e N

  T \Ic

  P \Ic M

  K \A \Oc Bc

  \Ic I

  T \Ic M

  X c K

  \A c

  E.M.. T

  T . A M

  N \A Bc K

  \I K

  \A A M M

  \Ic \I

 • (33) 1963

  Nc M

  T Oc M

  M () B c M

  \Ic K .

  M Nc \A K

  M K/ c Z

  M c \I

  c M

  P \Oc \E

  c B

  P E.M.. \I

  X B c B

  \A \Oc \A

  K \Ic \I

  K \Ic K

  c \I

  N \Ic K

  c N \I.

  c

  T K/ Nc

  X Pc M

  \Ic M

  \A E.M.. \I

  X \Ic

  \I . A

  \A \Ic \I

  Z Nc Kd

  P M

  Z A T K

  145

 • B c T

  \H \Ic

  M \I ^Y Ma M

  (18) 1964

  X \Ic

  T K/ \Ic a

  \A N c \A

  B c \I

  \A \Ic K

  O X c X

  \I Nc M

  M c

  \A X c

  c X

  \A E.M.. Kd .

  M c \I

  X c

  N \I c B

  Z \H Nc M

  \E \I E.M.. \I

  B Nc

  c K

  M A..O.E.E. B Z

  (7) 1965

  X c ^Ee

  M c M

  M K/ E.M.. \I

  X c a

  146

 • M \A c \I

  B K/ c K

  Pc M

  (10) 1966

  \A c M

  Ke K/ \Oc .

  T c c X K

  M c \A .

  M Nc .

  K c

  Z N Pc M

  Ma M

  T \I H M

  T . \A \I

  (15) 1967

  T \I c a

  \A c \A

  \A \Ic M

  K B \Ic M

  M \I \Ic N

  M \I c Ma M

  K Pc Ka

  M B c Be

  K/ c a

  N K E.M.. \I

  N c

  M \A c

  Z N c

  147

 • T \A c

  M c K

  (34) 1968

  T K/ \A Bc Bc

  B \A c \I

  c M

  K X A..O.E.E.

  K \I c

  B \Ic K a

  K/ \Ic B

  E \Ic c

  E.M.. \I

  B c Ma M

  B \I c

  T \I ^Y \I

  T c K

  M X c Ke

  T c \I

  N E.M.. \I

  K c \Ac

  T \I c Me

  B E Pc B Z

  K c M

  c \I

  T \I c

  \Ic

  M N H M

  \A X ^Y \A

  T c \Ac K

  148

 • K \A c \I

  Z E.M.. \I

  Mc \Ic \I

  \E B T a

  Xe \I \Ic \I

  T c

  X T c

  \Ec c \I

  (13) 1969

  \A \Oc Ma M

  \I E.M.. Ma M

  T \E Nc M

  B c \I

  K K/ c

  M K/ c B

  T . \A Mc

  A K/ A..O.E.E.

  B ^Y X

  . \A \A

  A..O.E.E.

  T B E.M.. X

  \A \A M Ka K

  (13) 1970

  Mc E c M

  c M

  T \Ic M

  M \I c .

  X \Oc A .

  149

 • M K/ Nc M

  T B \Ic K

  \I c M

  K M E.M.. K

  T \Ic A .

  . \A X

  \A M

  K N \Ic \I

  (14) 1971

  M B Nc

  K \I c A P

  N c

  N B \Ic K

  N \A c \I \I

  E.M.. M

  B E c

  T c K

  Z \E E.M.. Md

  E A..O.E.E.

  O Mc K T \E

  P N \Oc \I

  K/ c

  B X . \A Ma M.

  (18) 1972

  K/ A..O.E.E.

  e E c M

  A \I . \A

  K/ \Oc M

  150

 • \A X \Ic M

  Z Nc M

  T E \Ic

  E \Ic M

  M E \Ic

  E Nc Ka .

  M E \Ic M .

  M \I E.M.. \I

  X c \I

  \A c \I

  K c Bc

  T Nc K P

  Z X E.M.. Md

  Nc \I

  M \A

  T Bc \I

  (4) 1973

  B \Oc K

  M Nc \I

  \I. c a

  K T .

  E.M..

  (13) 1974

  B \Ic A B.H.

  c a

  P \A

  T Nc .

  N X . \A M

  151

 • .M.. M

  M X .M.. M

  E.M..

  K .M.. K

  K K/ Bc

  B I Nc \A

  K/ Nc

  T Bc M

  P Nc

  (16) 1975

  B E c X

  K Nc \I

  K X \Ic c .

  X Nc \I

  \A E.M.. Ma M.

  .M.. M

  T B Nc K

  M Nc

  \A \Ic \E

  B A..O.E.E. \A

  K X \Oc ^

  T E.M.. \I

  T K/ E.M..

  M .M.. \I

  .M.. \I

  T X A..O.E.E. \A

  \A Nc

  152

 • (12) 1976

  \I \Ic M

  K/ \Ic \I

  N \Ic

  M K/ \Oc

  M .M.. \I

  Z N .M.. \A K

  K \A \Ic c .

  \Ic a .

  M K/ \Oc B

  T .M.. Ma M

  N X E.M..

  \A \Ac K

  (17) 1977

  \A A..O.E.E M

  A E.M.. \I

  \E E.M..

  N \A A..O.E.E.

  B c \E

  T E \Aa

  \I \Ic M

  K/ \Ic X

  M \A \Ic M

  T Mc c M

  N E.M.. Xc .

  .M..

  T c \I

  N c M

  N E.M.. c .

  153

 • 154

  \A c \I

  K Nc X

  K . \A Ma M

  T \A Nc

  (14) 1978

  \I \Ic M

  \Ic M

  Pe E.M.. \I

  T \A \Ic M

  X K T \I

  Z Nc Md

  N Nc

  \Oc

  K E.M.. \I

  B T E.M.. M

  K Mc A..O.E.E.

  \I \A A \I

  . \A

  T E A..O.E.E Kc A

  (9) 1979

  T K/ \Ic Ma M.

  T \Ic K

  M .M.. Be

  M B .M.. M

  P \A .M.. Ka K

  M \Ic K

  K N A..O.E.E.

  \A \I E.M.. K .

  K \A KATEE

 • (19) 1980

  .O.E. K

  K B K

  K N E.M..H. M.

  K/ .O.E. K

  T X

  M X. E.M.. Z .

  N M M

  \I

  . \A.

  \H .M.. Mc

  T T

  \Ic \I

  \Ic M

  M Bc

  M N E.M..

  N K/ E.M.. Xc .

  N N \Ic Xc .

  E A..O.E.E. \E

  T K/ EETE \I

  (19) 1981

  M T .M.. \I

  M \A Nc M

  c Ma M

  O E.M.. \I

  T K/ c a

  Z M .

  X Nc Kd .

  E.M.. X. \I

  155

 • M KATEE M

  \A Bc \I

  T .M.. M

  M c \I

  N N A..O.E.E.

  .O.E. \I

  T KATEE .

  T K/ Nc M

  K \A E.M.. \I

  B KATEE .

  K ..M. .

  (22) 1982

  K \Oc M .

  T Nc M

  T . \A M

  KATEE K .

  c

  N N A..O.E.E \A

  M K/ .O.E. \I

  N A..O.E.E. Ma M

  N A..O.E.E. \I

  B E.M.. M. \I

  K E.M.. \A

  K K/ E.M.. \A

  \O c .

  B .M.. .

  A EETE \I

  B A \Ic \

  M \Ic

  156

 • M E.M.. M.

  \A K/ K T B

  K B \Ic B. H

  K Mc A..O.E.E

  X KATEE M

  X \I c K .

  O .M.. . X

  T K/ Bc M

  Z E E.M.. \I

  N \Oc M

  \A. Nc

  \E A..O.E.E. \Aa .

  T K/ c B Z.

  K/ E.M.. . M. M

  Z Mc .M.. . \I

  M .O.E. Z

  N \A c K

  EETE M.

  .O.E. Ka K.

  P \Ac . M

  X c

  c .

  B K/ A..O.E.E.

  KATEE K

  M \I A..O.E.E.

  \A A..O.E.E. \I

  \I KATEE \I

  \I Nc \H

  (15) 1984

  K KATEE M

  157

 • E .M.. M. \I

  X KATEE Md

  \A A..O.E.E. K Z.

  N EETE \I

  K \A Nc Ma M

  EETE Me

  Nc X

  Nc \I

  B . \A M

  T \I .O.E. M

  T \E E.M.. . M. \I

  Kb N Bc K .

  \A \A Bc \I

  M K/ c \I

  (21) 1985

  Z \A KATEE \I

  \A KATEE K

  \I E.M.. M. T .

  c X

  B Nc .

  c

  Z Nc K Z.

  \A A..O.E.E. K

  c B

  K E ..M. . M

  T T EETE \I

  M Z KATEE

  M K/ E.M.. M

  B B \Ic

  158

 • E.M.. \H

  K N EETE \I

  T c B

  M

  X KATEE \I

  \A Nc \I

  K Nc Ma M.

  (5) 1986

  K .O.E.

  T M

  X X K

  M E c \I

  K N Bc \A

  (8) 1987

  M c \I

  . \A B

  K .O.E. K

  T E.M.. M

  c

  K K Bc Z.

  K \I T.E.I. \I

  M K/ . \A. M

  (8) 1988

  \A . \A. \I

  KATEE M

  B \A \I

  Ke E.M.. . M. K

  159

 • A..O.E.E. M

  B E.M.. M

  . \A. \I

  B .O.E. K

  (17) 1989

  Mc E.M.. M

  K K/ EETE \A

  Mc .O.E. \I

  B Bc M

  N \Ic K.

  X- . \A Z.

  K \A c K

  P N . "ETA" M

  T \I . \A \I

  Bc M

  K \E Nc \I

  \A c

  T.E.I. \I

  \I E.M.. \I

  \A . \A \I

  T B \Oc B

  N X T.E.I. Ma M

  (14) 1991

  M \A A..O.E.E. \I

  E.M.. \I

  Z X T.E.I. \I

  B E .M.. \I

  N Bc

  160

 • . \A \I

  M B Bc \I

  T X Siuth Eastern College MN . \A

  Z X .M.. \I

  Siuth Eastern College KM Mc . . E. Ma M

  M \A . \A K

  \A . A

  (22) 1991

  P N . \A. \Ac \I.

  B c \I

  T T.E.I. \I

  N c a

  \A .O.E. K

  K E Nc \I

  Z B T.E.I.

  K K/ EETE \A

  M X T.E.I. \I

  \A c

  c K.

  Z B \I. \E. \I

  M \A . \A. K

  N N Nc B

  B T.E.I. \I

  K/ . \A. \I

  M . \A. \I

  E I .O.E. \Ac \I.

  Ke N T

  161

 • E.M.. M

  EETE \I

  (14) 1992

  T N

  X c

  \A . A M

  N Nc \I

  K E E.M.. \I

  E . \A. \I

  K X A..O.E.E. Ma M.

  X .O.E. K

  E.M.. M

  K Xe .A. Ma M

  \A . \A. \I

  X A. \E. . \A. K

  K . c \A. \E. . \I

  N N Nc \I

  (20) 1993

  \A

  M A..O.E.E. M.

  Bc \A

  Bc \A

  B c

  Mc c \I

  N c \A \I.

  T.E.I. \I

  M

  \A T.E.I. Ze

  162

 • K K/ T.E.I. \A

  K/ S.E. College T . "ETA" M

  T T . \A. M

  N c \I

  B .O.E. K

  \I T.E.I. B

  K X c

  N Nc

  Deree College M

  (12) 1994

  K \A c Ka

  \E Bc M

  T.E.I. K

  M c .

  M E.M.. \I

  B X E.M..

  E c Kb

  A..O.E.E.

  I E M .

  Bc \A

  M Mc T.E.I. \I

  K N . \A.

  (17) 1995

  \E T.E.I. \I

  \I c M

  M N c M

  K \A B

  163

 • K . \A. \I

  M \A Bc

  e c

  .

  K/ E.M.. M

  T \A Nc

  T T

  K N . \A. \A

  B \I

  B EETE

  Z X c a

  O B EETE \A

  M \A T.E.I. M

  (13) 1996

  Z E T.E.I. \I

  X K/ .O.E. M

  X c X

  Z T.E.I. Kb

  \A T.E.I. \I

  E.M.. \I

  K B EETE

  K M .O.E.

  I A Bc M .

  .O.E. Ma

  T N . \A. M

  \A Xe .A. M

  T T.E.I. M

  X \A

  B T.E.I. \I

  164

 • Z B T.E.I. \I

  B c \I

  X c \I

  \E A..O.E.E. \I

  . \E \I

  \I T.E.I. \I

  E . \E \I

  1998

  K/ E.M.. \A

  X T.E..A. \I

  K c T

  M T.E.I. Ma

  M X T.E.I. \I

  \A E.M.. \I

  P B Nc

  \H T.E..A.A. \I

  1999

  K E . \I

  M c K

  N Mc Nc \I

  Nc

  \A T.E.I. \I

  . \I

  X T.E.I. \I

  2000

  B \Oc

  K/ T.E.I. \I

  165

 • K Mc M. M T

  K \Aa Nc Ma

  \A Nc \I

  M . \A \I

  N K/ . \Ac

  EETE

  N TEAA \I

  T \Oc \I

  T K/ \Oc \I

  2001

  \A T.E.I. \I

  K/ EETE K

  \H K/ . \A \I

  M T.E.I. \I

  N c \I

  T.E.I. \I

  \O IBHTANEIIO \I

  TEAA \I

  \I

  T Nc \I

  T \A E.M.. \I

  B K c \I

  K X \I

  K EETE \I

  M K/ c \I

  M c \I

  Mc . \A \I

  \I T.E.I. \I

  T N EETE \I

  166

 • 2003

  A EETE \I

  EETE M

  K K/ TEI K

  K K/ c \I

  AOEE \I

  M T.E.I. M

  \A EETE \A

  \I T.E.I. \I

  A..O.E.E. \I

  EETE X

  \E \I

  T EETE A^.

  T \A I.E.K. M

  T E.M..

  T I.S.T. MT ^H AOEE \I

  2004

  B M T.E.I. \I

  B E.M.. \I

  EETE \I

  K Mc T.E.I. \I

  M \H

  M T.E.I. \Ac

  M AOEE \I

  M \A EETE \I

  M EETE \I

  N \A c \I

  167

 • e B \I

  K/ . \I

  X AOEE \I

  c E.M.. M

  c \I

  T T.E.I. M

  \A AOEE \I

  AOOITOI TEEYTAIN ETN

  \I T Nc

  T Oe EKA

  T A..O.E.E.

  B .O.E. N

  X Nc

  K c

  \Ec .O.E. Nc

  \I T E.K..A.

  E \Hc T.E.I.

  K/ \H. M.

  \I

  \A. AATE

  T c \A

  . c

  \H c

  . K \Hc T.E.I.

  K E T.E.I.

  N. Tc T.E.I.

  Mc

  . T E.K..A.

  . E T.E.I.

  168

 • \A. M T.E.I.

  . M

  N Oe EKA

  . N A...O.E.

  K/ K

  IEYYNTAI ETIA

  Mc T

  . M

  \A T

  N T

  Mc \A

  169

 • 170

  \A T, c ^E

 • 171

  \Ec c \E.

 • 172

  b c ^E b c .

 • 173

  b b e .E.T.

 • 174

  b a e .E.T.

 • 175

  \Ec f f b e . M.

 • 176

  b .

 • 177

  b b b e .

 • 178

  Ma c .E.T.

 • 179

  c ^E.

 • 180

  c O .E.T.

 • 181

  \E c .E.T.

 • 182

  5. KANONIMO OITHTIKH ETIA TOITA

  E \E E B Mc T, d e ^I c ^E T K K.

  e , , a a , K O e e \I.

  \If y :

  1 ^O e y a F ) e e , a c c , ) e , a j a F c a d e F . CharlesGonseth, a F ^E Lemano, d , a a a , ) Ka a a ^E d -, a a M a . ^O Ke y a -F e Ke j a a a c ^I d a e Ke a e a e -. (c . 13053/1947 \A . N. \E).

  2. \E d \Ec ^I a a F e Ke a F ^E d a a d c (\A - E).

  E e e ^I - d d e .

  Ka c e e

 • a F e E -a , a d y e e a e d .e c c d c - , e e e - a d -, d d e a e .

  \If y:\E a a a a c

  ^E.^O , a r e a d b e -

  e .Te a c F , a F a , a

  a F e .E f j f , a .E f f a F c .E f f d f , a -

  .Na a d

  b e a Ka T r.

  Kd i F e a c - d . M - c a F c . ^H a c d c -. c .

  N a c f ^E -: a a c ^E c -

  183

 • 184

  K, a g , a e a F . \A w c ^E, b a a . ^Y d ^I, A ^E, c c - c a .

  \Ee d c c c ^E .

  e d a . c a , a e e -

  .

  KANONIMO OITHTIKH ETIA TOITA

  KEAAION A

  , e d ^E

  A 1Te e ^I B Mc T K K

  O e c OITHTIKH ETIA TOITA -e e I B Mc T, d a a 4 d 5 .

  A 2e ^E T r c

  f a N \I d , d -e M, M, \A d B, e d c b c e cH, a d a c c \H K.

 • 185

  A 3^H c ^E T b , a

  ^I B Mc T.

  KEAAION B

  d \E ^E

  A 4Tc d c ^E T

  e e ^I B Mc T.

  A 5Te e d e e e

  e d c ^E. E:\E e e ^E e -

  . d e c d e \A e ^E d a a . ^O e e ^E. K c c - E e e , a a -d d e e .K e . \A -e d d ^E.

  A 6Te e j

  c ^E.Tc ^E ^I -

  c .

 • 186

  ^E

  A 7^O c ^E T c ^E -

  d ^I.^ e , e ^E, e e , e . E-:

  1. c d , - e .

  2. T f c dc j , a c a r c .

  3. \A c d ^E a a 34 .

  4. K f . ^O a a c j j , a -, e \I ^E, j f .

  5. E a \I e e - .

  6. d e e e ^E, c d c .

  7. a e d e .

  8. \E a d a .9. K e e d e e \E d -

  a ^I.

 • \Ae

  A 8E c c ^E T d d \A-

  N \I d d Md M, M, \A d B.

  ^O e e (50) , b (12) .

  A 9 d d e , b -

  e r e e e a c , a e e .

  Md (2) , x M d x M, \A, B.

  KEAAION

  A 10^O c c ^E a a :) Na F \H, d

  f Nf \I d e . O c\H d - c f Nf \I , a F e c .

  e a c Fc d .

  ) Na F F \A ,

  187

 • 188

  a e e ^I d a -F .

  ) Na F d a c - a F \H d e e c ^E d , c e e I e , d w , a a \H d a c .

  E e f f d f a c \Hc d e e - e a \H.

  ) Na F e a c - ^I d .

  ) Na F e e \I, e e e ^I.

  ) Na c F e 23 .

  A 11^O c c ^E a a :) Na F d M,

  M, \A d B.) Na F F d a

  F .) e .) Na c F F e 14 .

  A 12Te e ^I a F

  c c c ^E, 10 . . d 11 . .,

 • , \Hc e -, , d .

  A. d

  A 13Te e ^I e

  c a \A d e e .

  a f a K T,M d , y -.

  A 14O a a e 11 K-

  a c ^E ( X- d \A, K K).

  Ta a () -, c c , a - a d a a d .

  A 15\Ee e

  e e ^I j a - ( 2) f a d f , - d , , d e d X.

  189

 • 190

  A 16Ka c c e e F

  ( ), e , m e 1/10 a M d 1/10 M, \A, d B. ^H - a d d , d b d .

  B. Md

  A 17O d a . Te e ^I e -

  \Ec f . ^H \E-c : 1) M ^I -, 2) M j j \A K ( e c M j X 3) ^I N A^ M, 4) M d 5) M , .

  \E Fw .. M \E. A M c ^I.

  A 18O c ^I M a e

  12 a - .

  ^H \Ec c - a .

 • d . M a f M d a f X .

  \E e \E x b a a c , c d , e ^I.

  A 19\E Fw e ^Y d

  , e a a a cc .

  A 20T d ^E, d c

  b c ^E, a c e .

  A 21\E j , d

  , e e ^I a F aF a b a a c c - j i c c c , F , a c c .

  191

 • KEAAION d e f

  A 22O c ^E, e e

  , . a , , , d -

  c .O d , b d -

  3-5 . e a

  .

  A 23\E c a F c ^E

  F .Te e ^I a F a c -

  c c d j a j d a F e \Ee ^I, ^E, c , c d .

  E c d a ^E, z d b c \H e e F , F c c c 10.

  192

 • ^Y T

  A 24O a c e . \O-

  a a c c e , e -.

  \O a a d a :

  O d a F a a - a c c \I-\I.

  c , , a c c \O, z a e - \I.

  b a , a e -c (.. c c e - ) b c e - e .

  A 25A d a F a c c

  \O, a a a a d a d . a a ( - b d a , a c - a F d ) - e \E.

  A 26\E c 24 d 25 ,

  c e c ^E, b e

  193

 • c b e e e ^I-. T c ^I a -F e a c F ) - d ) , c \Ie ^E ,a d .

  A 27O d a a a

  . c e .Ta 26 d a e c )

  a ) d ) a a a c .

  A 28O ^E a e

  e \E. ^H b aF a (7) a . A d z y a c d d .

  \Ed j d a, c a f a .

  A 29^O a F c d a F -

  e e .^Y a F e e d a F -

  F e a e b - e I ( , ..).

  194

 • A 30Ma c

  ^E , d b a F e , m d - ^E.

  E a (.. \I), - e e a F c d a f f .

  d d

  A 31^H c d , e -

  , d j b e, c d , a -F a c c ^E, - e e e j e -, c ^E. Ta - a d ^E.

  ^H c e j , e, .

  b a L e a a 26 d 27.

  A 32 c j a ^E j

  ^I e e e j f .

  195

 • A 33^O c ^E d c

  c d a a e f F .

  a F d a F - c .

  d ^E .

  KEAAION E

  d

  A 34e e e e

  ^E d e j - c a ^E d .

  (\E e y e -f : Ta b a a c F d Fj F, a , d , a d d , a , a a d a a -, a d , a a L a - d a , a a b -a , a , d -, , a e , a - d , a , a ..).

  196

 • 197

  ^ a , , d , a , , , , ..

  A 35Te d e ^E d e

  .Te j a f

  ^E d .^O f ^I j d ,

  a F , a F d e ^E.\A c ^E j

  \A.

  A 36Ka c ^E d c ,

  d d d T \A . Te a , a F c c a a a .

  Te e ^I f a d a a d - d e e c c d - , a a c c d c ^E. af a F c ^E d , a - , e j a a c ^E , a L a F c -, d y b .

  Ta F F a c c a a a 24 d 25,

 • b c 26 .

  A 37d e ^I a e 1952-1953

  e f f d c c -.

  A 38 , j ,

  ^I.

  \E \A F 18F \I 1954

  TO IOIKHTIKON YMBOYION TOY IPYMATO

  M \A \A d \E . YPINEYAEO ABEPYMEN INIOOOYEPIO MIXAHIHKN/NO KOPA

  198

 • 200

 • TO BIBIOH OITHTIKH ETIA

  BAPNOY MIXAH TOITATYHKE IA OAPIAMO

  TOY YOOY AOOITN YOTPON OITHTIKH ETIA

  IPYMATO BAPNOY MIXAH TOITATO TYOPAEIO EOPIH,

  APIBAH 10 - IANNINATH. 26510 77358

 • /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth 8 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice