Επαγγελματικός Κατάλογος

196
• Συστήματα κουφωμάτων (αλουμίνιο, PVC, inox), βοηθητικά υλικά και προϊόντα, μηχανήματα, εργαλεία, υαλοπίνακες. • Υπηρεσίες • Κατάλογος προμηθευτών κλάδου • Κλαδικοί φορείς Συστήματα κουφωμάτων (αλουμίνιο, PVC, inox), βοηθητικά υλικά και προϊόντα, μηχανήματα, εργαλεία, υαλοπίνακες. Υπηρεσίες Κατάλογος προμηθευτών κλάδου Κλαδικοί φορείς 2011 - 2012 ΕΚΔΟΣΗ: ALUPRESS A.E. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Υλικά & Προμηθευτές

description

Κατάλογος κουφωμάτων και συναφών ειδών 2011-2012

Transcript of Επαγγελματικός Κατάλογος

Page 1: Επαγγελματικός Κατάλογος

• Συστήματακουφωμάτων(αλουμίνιο,PVC,inox),βοηθητικάυλικάκαιπροϊόντα,μηχανήματα,εργαλεία,υαλοπίνακες.

• Υπηρεσίες• Κατάλογοςπρομηθευτώνκλάδου• Κλαδικοίφορείς

• Συστήματακουφωμάτων(αλουμίνιο,PVC,inox),βοηθητικάυλικάκαιπροϊόντα,μηχανήματα,εργαλεία,υαλοπίνακες.

• Υπηρεσίες• Κατάλογοςπρομηθευτώνκλάδου• Κλαδικοίφορείς

2011-2012

ΕΚΔΟΣΗ:

ALUPRESS A.E.

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν & Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν

Υλικά&Προμηθευτές

Υλικά&Προμηθευτές2011-2012

Page 2: Επαγγελματικός Κατάλογος

19 5ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠίνακας Προϊόντων - Υπηρεσιών (κωδικοποίηση)

01. Ανακύκλωση μετάλλων01.01. Συλλογή σκραπ

02. Αντικωνωπικά συστήματα κουφωμάτων02.01. Αντικωνωπικά συστήματα

03. Διακίνηση - Αποθήκευση03.01. Συστήματα αποθήκευσης εμπορευμάτων03.11. Συστήματα διακίνησης εμπορευμάτων

04. Διέλαση αλουμινίου04.01. Βοηθητικά υλικά διέλασης αλουμινίου04.11. Μηχανήματα – εγκαταστάσεις διέλασης04.21. Προϊόντα διέλασης αλουμινίου04.31. Συστήματα φωτοβολταϊκών

05. Ειδικές κατασκευές προϊόντων05.01. Ντουλάπες αλουμινίου

06. Έλαση αλουμινίου06.01.Βοηθητικά υλικά έλασης06.11. Μηχανήματα – εγκαταστάσεις έλασης06.21. Προϊόντα έλασης αλουμινίου

07. Εμπορικές εταιρίες07.01. Έμποροι αξεσουάρ κουφωμάτων07.11. Έμποροι προφίλ PVC07.21. Έμποροι προφίλ αλουμινίου

08. Ενημέρωση – Προβολή κλάδου08.01. Εκθέσεις - Συνέδρια08.11. Ενημερωτικά portals0821. Περιοδικά

09. Επιφανειακή επεξεργασία αλουμινίου09.01. Ανοδίωση αλουμινίου09.02. Ανοδίωσης μηχανήματα – εγκαταστάσεις09.03. Ανοδίωσης υλικά 09.11. Επιμεταλλώσεις09.21. Ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου09.22. Ηλεκτροστατικής βαφής μηχανήματα – εγκαταστάσεις 09.23. Ηλεκτροστατικής βαφής υλικά

10. Κάγκελα 10.01. Κάγκελα αλουμινίου10.11. Κάγκελα inox10.21. Κάγκελα διάφορα10.31. Κάγκελα σιδήρου

99. Κλαδικοί φορείς99.01. Ενώσεις, Σύνδεσμοι, Σωματεία

11. Κουφώματα, ειδικές κατασκευές11.01. Αίθρια – ειδικές κατασκευές11.02. Εκκλησιαστικά κουφώματα11.11. Κουφώματα inox 11.21. Κουφώματα PVC (χονδρική)11.31. Κουφώματα αλεξίσφαιρα11.41. Κουφώματα αλουμινίου (χονδρική)11.42. Κουφώματα αλουμινίου-ξύλου (χονδρική)11.43. Κουφώματα κουρμπαριστά αλουμινίου11.51. Κουφώματα ξύλου (χονδρική)11.61. Κουφώματα χαλύβδινα11.71. Παράθυρα στέγης11.72. Πόρτες αυτόματες, περιστρεφόμενες11.73. Πόρτες βιομηχανικές11.74. Πόρτες γκαράζ (γκαραζόπορτες)11.75. Πόρτες εσωτερικές11.76. Πόρτες κυρίας εισόδου inox (panels) 11.77. Πόρτες κυρίας εισόδου PVC (panels)11.78. Πόρτες κυρίας εισόδου αλουμινίου (panels)11.79. Πόρτες κυρίας εισόδου ασφαλείας11.80. Πόρτες πτυσσόμενες αλουμινίου11.81. Πόρτες πυρασφαλείας11.91. Συστήματα ασφαλείας κουφωμάτων

12. Λογισμικά προγράμματα (Software)12.01. Λογισμικό κουφωμάτων

13. Μηχανήματα κουφωμάτων - εργαλεία13.01. Βοηθητικά μέσα13.11. Εργαλεία ηλεκτρικά13.12. Εργαλεία χειρός13.13. Κοπτικά εργαλεία13.21. Μηχανήματα PVC13.31. Μηχανήματα αλουμινίου13.41. Μηχανήματα ξύλου13.51. Μηχανήματα σιδήρου

14. Προσόψεων / επικαλύψεων υλικά14.01. Πολυκαρβονικά φύλλα14.02. Πολυμερικά κεραμίδια14.11. Σύνθετα πάνελ αλουμινίου14.21. Φύλλα αλουμινίου

15. Ρολά 15.01. Αυτοματισμοί, μοτέρ15.11. Εξαρτήματα ρολών15.21. Κουτιά ρολών15.31. Ρολά PVC (χονδρική)15.41. Ρολά αλουμινίου (χονδρική)

16. Συστήματα κουφωμάτων Inox16.01. Συστήματα κουφωμάτων Inox

17. Συστήματα κουφωμάτων PVC17.01. Ανοιγόμενα συστήματα PVC17.02. Ειδικά συστήματα εφαρμογών PVC17.03. Συρόμενα συστήματα PVC

18. Συστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου18.01. Ανοιγόμενα συστήματα αλουμινίου18.11. Πτυσσόμενα συστήματα αλουμινίου18.21. Συρόμενα συστήματα αλουμινίου18.31. Συστήματα αιθρίων18.41. Συστήματα σκίασης18.51. Συστήματα υαλοπετασμάτων

19. Συστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου – ξύλου19.01. Συστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου – ξύλου

20. Συστήματα κουφωμάτων ξύλου20.01. Συστήματα κουφωμάτων ξύλου

21. Συστήματα κουφωμάτων χαλύβδινα21.01. Συστήματα κουφωμάτων χαλύβδινα

22. Υαλοπίνακες22.01. Έμποροι, εισαγωγείς22.02. Μηχανήματα υαλοπινάκων22.03. Μονάδες επεξεργασίας22.04. Υαλοπίνακες ειδικών χρήσεων

23. Υλικά - Αξεσουάρ κουφωμάτων23.01. Αυτοματισμοί θυρών – παραθύρων23.02. Βοηθητικά υλικά κουφωμάτων23.03. Εξαρτήματα κουφωμάτων PVC23.04. Εξαρτήματα κουφωμάτων αλουμινίου23.05. Εξαρτήματα κουφωμάτων ξύλου23.06. Συστήματα στερέωσης23.07. Υλικά στεγάνωσης

24. Υπηρεσίες24.01. Εργαστήρια ελέγχου κουφωμάτων24.11. Σύμβουλοι επιχειρήσεων24.21. Σύμβουλοι πιστοποιήσεων

25. Χωρίσματα 25.01. Χωρίσματα αλουμινίου κινητά25.02. Χωρίσματα αλουμινίου σταθερά25.03. Χωρίσματα γυάλινα 25.04. Χωρίσματα διάφορα

Page 3: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 4: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 5: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 6: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙOY2.550€+1.125€ το ξελουριστικό

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 790€ με μεζούρα

1.240€ με ηλεκτρονικό

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΥΚΛΩΝ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1.615€

Page 7: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Εξαμίλια Κορινθίας, 20100 Κόρινθος, Τηλ.: 27410.30950, Κιν: 6944.348241 - 6945.493946

Η εταιρία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ κατασκευάζει από το 1969 μηχανήματα για το χώρο του αλουμινίου και σιδήρου. Κύρια

χαρακτηριστικά των κατασκευών της είναι η αντοχή στο χρόνο, η ευκολία χειρισμού και οι χαμηλές τιμές τους.

Επισκεφθείτε το www.androutsos.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ Η πιο σύγχρονη λύση για κοπές χωρίς σφάλματα!Συνδέστε τον με το πρόγραμμα κοπών σας και «απογειωθείτε»!!!

Ταχύτητα: 1m/secΑκρίβεια: 0,1 mmΤιμή: 5.600€ + ΦΠΑ

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 8: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠεριεχόμενα

8

Σημείωμα εκδότη ...........................................................................................................................................................Σελ. 10

Προμηθευτές κλάδου κουφωμάτωνΓενικό ευρετήριο επιχειρήσεων .......................................................................................................................................Σελ. 12

Επιχειρήσεις ανά προϊόν - υπηρεσία ................................................................................................................................Σελ. 14

Προϊόντα - ΥπηρεσίεςΓενικό ευρετήριο προϊόντων - υπηρεσιών .........................................................................................................................Σελ. 16

Ευρετήριο προϊόντων - υπηρεσιών ανά τομέα δραστηριότητας ...........................................................................................Σελ. 18

Φορείς κλάδουΕνώσεις, Σύνδεσμοι, Σωματεία ....................................................................................................................................Σελ. 190

Η έκδοση αυτή έγινε με την συνεργασία και την υποστήριξη του περιοδικού “Aluminium Magazine”.

2011 - 2012ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Υλικά & Προμηθευτές

Εκδότης: Μιχάλης ΡοδίτηςΣυντονισμός - Επιμέλεια Έκδοσης:Σωτήρης ΚρουστάλληςΕπιμέλεια Ύλης & Στοιχείων:Κατερίνα ΡοδίτηΤμήμα Διαφήμισης: Μαρία Σπάλα, Στάθης ΒελεντζάςΔημιουργικό - Σελιδοποίηση: Κάρλυ ΣταυρακοπούλουΥποστήριξη Πληροφορικής: Κων/νος Τζούρος

Έκδοση: ALUPRESS A.E.Κρυστάλλη 2811141 ΑθήναΤηλ.: 210.2112040-1 fax: 210.2112042E-mail: [email protected]://www.alupress.gr/koufomata

Χρόνος Έκδοσης:Δεκέμβριος 2011

Page 9: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 10: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ2011 - 2012

Σημείωμα του εκδότηΗ ALUPRESS A.E. σε συνεργασία με το περιοδικό “Aluminium Magazine”, σας παρουσιάζει τον

επαγγελματικό κατάλογο κουφωμάτων & συναφών ειδών «Υλικά & Προμηθευτές 2011 - 2012». Είναι μία έκδοση που θα κυκλοφορεί κάθε δύο χρόνια και η οποία καταγράφει και συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στον χώρο των κουφωμάτων και των ευρύτερων εφαρμογών τους.

Ο κατάλογος αυτός που εκδίδεται για πρώτη φορά, πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα και πολύτιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία του κλάδου των κουφωμάτων. Συμπεριλαμβάνει κωδικοποιημένες τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, υλικών και μέσων που απαιτούνται για μία σύγχρονη κατασκευή (συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου, PVC, inox, σχετικά βοηθητικά υλικά, μηχανήματα, υπηρεσίες κλπ), με μία συνοπτική περιγραφή και φωτογραφία τους. Όλα τα προϊόντα παρουσιάζονται ταξινομημένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες και έχουν ομαδοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά.

Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει επίσης και έναν εύχρηστο ταξινομημένο Κατάλογο - Ευρετήριο Προμηθευτών με συνοπτικές και χρήσιμες πληροφορίες για κάθε εταιρία.

Χρησιμοποιήστε τον κατάλογο «Υλικά & Προμηθευτές 2011 - 2012» σαν εργαλείο στη δουλειά σας και ανατρέξτε σε αυτόν αναζητώντας υλικά ή παρεχόμενες υπηρεσίες, παρόλο που η σημερινή κρίση στον κλάδο των κουφωμάτων και γενικότερα στην οικονομία μας, δεν επέτρεψε αρκετές από τις εταιρίες - προμηθευτές του κλάδου να συμμετέχουν στην έκδοση αυτή με προϊόντα τους.

Η επόμενη έκδοση του καταλόγου θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2013, η συλλογή της ύλης του όμως θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2012. Έτσι, όσες εταιρίες απουσιάζουν από την συγκεκριμένη έκδοση, θα έχουν την δυνατότητα να καταχωρηθούν για την επόμενη, συμπληρώνοντας την σχετική Φόρμα Καταχώρησης που θα βρουν στο τέλος του καταλόγου.

Ο εκδότηςΜιχάλης Ροδίτης

AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΕ ......................................85ALUMINIUM MAGAZINE .................................................... 177ALUMIL ΑΕ ..................................................................... 9, 53ALUMINCO AE .................................................................... 91ALUNET.COM ................................................................... 193ALUSET ΑΒΕΕ ....................................................................4-5ELVAL AE............................................................................ 11ELVIAL AE ........................................................................ 155ETEM AE .......................................................................... 167EVROAL - ΑΞΗΣ ΝΙΚ.............................................................99EXALCO AE .................................................................17, 157EXTRAPLASTICA .......................................................... 32, 64FERRAL - ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ....................................................... 179GEBEtec A.E. ............................................................. 171, 183G-U HELLAS A.E. .............................................................. 115IDECO ΕΠΕ ...........................................................................2INVER EAST MED AE ...........................................................87ITALSIT ..............................................................................67KÖMMERLING .................................................................. 151MAC TECH ....................................................................... 122MECAL HELLAS ΕΠΕ ......................................................... 125ROLKA ABEE ........................................................................3TEAM ROLL ΜΟΝ.ΕΠΕ ...................................................... 141WINTEX - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν. ...................................... 134ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ - ΡΟΛΛΟΠΛΑΣΤ ...................... 101, 143ΑΘΗΝΑΙΟΥ Π. ΑΕ ............................................................... 147

ΑΛΚΑΤ Α.Ε.Β.Ε. ................................................................... 13ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. ΟΕ ................................................... 6, 7ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ .......................................................... Οπισθ.ΓΕΜΑ Α.Ε. ........................................................................ 131ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - VIEKAL ..................................................... 149ΕΞ-ΜΕΤΑΛ ΑΕ ................................................................... 175ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .............................................. 137ΚΟΝΤΕΛΕ Δ. - ΚΥΚΛΟΣ ....................................................... 107ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ .........................................................79ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ. ΑΒΕΕ .......................................................... 139ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΦΑ ΜΕΤΑΛ ........................................ 173ΛΟΥΚΙΣΑΣ Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠΕ ........................................... 113ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. - EMAL Α.Ε.Β.Ε ................................. 105ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε. .....................................................................89ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. ........................................................ 135, 133ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ - ΟΞΑΛ ......................................77ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ .................................... 121ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε. ........................................................... 185ΤΕΧΝΙΚΑΛ - ΝΙΚΟΛΗΣ ΑEΒΕ ............................................... 106ΤΖΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ .......................................................................70ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤ. & ΥΙΟΙ ΑΕ .......................................... 81ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - VAMAL ..................................................78ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ABEE .................................................. 181ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ - HERMIS .................................... 119ΧΡΩΜΕΤΑΛ Μον. ΕΠΕ ..........................................................83

Index Διαφημίσεων

Page 11: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 57ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα, ΒοιωτίαΤηλ.: +30 22620 53450-2, Fax: +30 22620 53453, e-mail: [email protected]ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 7ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, 570 09 Θεσσαλονίκη Τηλ.: +30 2310 790 402, 790418, 790451-2, Fax: +30 2310 790 459www.elval.gr.

Page 12: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

12 ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΓενικό ευρετήριο επιχειρήσεων

ETAIΡΙΕΣ ΣΕΛ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ

AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε. 20, 82, 84

ALPHA METAL 20, 172, 173, 176

ALUMIL A.E.21, 72, 90, 144, 152, 159, 160, 161, 166, 169, 187

ALUMINCO A.E.21, 73, 90, 110, 152, 161, 168

ALUMINIUM MAGAZINE 22, 188

aluNET.gr 22, 188

ALUPLAST - ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23

ALUPRESS A.E. 23, 188

ALUSET Α.Β.Ε.Ε.24, 73, 110, 152, 154, 160, 161

APERTO ALUMINIUM GROUP 24, 92

AUTODOOR HELLAS-ΤΖΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 25

BABIS GALANAKOPOULOS 25, 111

BLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 26

CAAL S.A. 26, 103

COSMOS ALUMINIUM A.E 27, 72

DORAL Α.Β.Ε.Ε. 27

DUROPLAST A.E. 28, 140, 144

ELVIAL A.E. 28, 140, 154, 162

EMAL - Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 29, 104

ETEM Α.Ε.29, 69, 74, 92, 111, 159, 166

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 30, 156, 162, 163, 187

EVROAL - ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30, 97, 98, 114

EX.MET.AL Α.Ε. 31, 174, 178

EXALCO A.E.31, 73, 92, 156, 158, 159, 160, 164, 165, 168, 169, 187

EXTRACOLOR - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. 32, 77

EXTRAPLASTICA - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. 33, 145

FERRAL - ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓ. 33, 178

GEBEtec A.E. 34, 170, 172, 179, 182

GIESSE GROUP HELLAS S.A. 34, 176, 180, 182

GU HELLAS A.E. 35, 184

HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. 35, 118, 120

HOUSE CLAUFEN 36, 98, 186

IDECO Ε.Π.Ε. 36, 66

INVER EAST MED A.E. 37, 86

ITALSIT 37, 66, 67

KÖMMERLING Hellas 38, 150

KOSTAKOPOULOS 38, 96

LOUKISSAS CLADDING LTD 39, 112

MAC - TECH 39, 122, 123

MCES Ε.Π.Ε. 40, 97, 108, 112

MECAL HELLAS Ε.Π.Ε. 40, 123, 124

NEOKEM A.E. 41, 86, 88

PROFIL ACCESSORIES 41, 145

ROLKA A.B.E.E.42, 109, 140, 142, 145, 146

ETAIΡΙΕΣ ΣΕΛ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ROLLOPLAST – ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ42, 67, 68, 69, 75, 93, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 109, 142, 144, 146

SITAL - Δ. ΚΟΤΣΙΛΕΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 43

TEAMROLL M. Ε.Π.Ε. 43, 142, 146

TECHNIKAL - ΝΙΚΟΛΗΣ Α.E.Β.Ε. 44, 106

VAMAL - ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 44, 78

VBH Hellas S.A. 45

WINTEX - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν. 45, 134, 136

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε. 46, 75, 76, 93, 138, 148

ΑΛΚΑΤ - ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 46, 106

ΑΝΑΛΚΟ Ε.Π.Ε. 47

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε. 47, 126, 127, 128, 129

ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Β. Α.Ε. 48

ΒΙΕΚΑΛ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 48, 148

ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε. 49

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ 49, 114, 116, 117

ΓΕΜΑ Α.Ε. 50, 130

ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Γ. & Ε. Ο.Ε. 50

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 51, 93, 94, 148

ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 51

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε & ΣΙΑ Ο.Ε. 52

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 52, 137

ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε. 53, 173, 174, 176, 178

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π.& Α. Α.Ε.Ε. 53, 76

ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 54, 78

ΚΡΑΤΟΥΝΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 54

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 55, 94, 110, 112, 138

ΚΥΚΛΟΣ - ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.55, 95, 96, 97, 104, 108, 117

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 56

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Α.- ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Γ. Ο.Ε. -EXPOLEAD

56

ΟΞΑΛ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 57, 77

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. 57, 130, 132, 134

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 58

ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ARCUS 58, 108

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. 59

ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε. 59, 72, 80

ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 60

ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Ν. Α.Ε. 60

ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε. 61, 180, 184, 186

ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 61, 69, 70, 117

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. - SECURITY LOCK 62, 180

ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε.

62, 80

ΧΡΩΜΕΤΑΛ Μ. Ε.Π.Ε. 63, 80, 82

Page 13: Επαγγελματικός Κατάλογος

Η εταιρία πρότυπο για τον κλάδοΕδώ και τέσσερεις δεκαετίες, δύο γενιές και μάλιστα πολλές φορές από την ίδια οικογένεια, επέλεξαν για τα σπίτια τους τη σιγουριά που τους δίνει ένα ασφαλές, ποιοτικό και διαχρονικό κούφωμα. Αυτό και μόνο, αποτελεί το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας της εταιρίας να πρωτοπορεί σε ποιοτικά και λειτουργικά προϊόντα και να παρέχει πάντα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τελικό καταναλωτή.

www.alkat-damanakis.gr

Σήμερα, με τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής (CE, SEKA Q-System) και με ένα ευρύ δίκτυο εκθεσιακών χώρων σε όλη την Ελλάδα, η ALKAT – ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ βρίσκεται σε πορεία συνεχούς έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης, με στόχο να παραμείνει στη κορυφή του επώνυμου ποιοτικού κουφώματος.

Αυτή η εταιρία είναι ένα πρότυπο για τον κλάδο των κουφωμάτων.

Εργοστάσιο:Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 19 300, Τ.Θ. 66,Τηλ.: 210 24 11 029, 210 24 11 453, 210 24 11 521, 210 55 98 339, fax: 210 24 11 817, 210 55 97 867

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 14: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΕπιχειρήσεις ανά προϊόν - υπηρεσία

1 4

Ανακύκλωση µετάλλων

ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 60

Αντικωνωπικά συστήµατα κουφωµάτων

EXTRAPLASTICA - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. 32

ETEM Α.Ε. 69

IDECO Ε.Π.Ε. 36, 66

ITALSIT 37, 66, 67

ROLLOPLAST – ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 67, 68, 69

SITAL - Δ. ΚΟΤΣΙΛΕΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 43

ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 61, 69, 70

Διακίνηση - Αποθήκευση

ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Ν. Α.Ε. 60

Διαφήµιση - Προβολή

ALUPRESS A.E. 23, 188

EXPOLEAD - ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Α.- ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Γ. Ο.Ε. 56

Διέλαση αλουµινίου

ALUMIL A.E. 21

ALUMINCO A.E. 21

ALUSET Α.Β.Ε.Ε. 24

BLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 26

COSMOS ALUMINIUM A.E. 27, 72

ELVIAL A.E. 28

ETEM Α.Ε. 29

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 30

EXALCO A.E. 31

ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε. 49

ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε. 59, 72

Έλαση αλουµινίου

ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 51

Εµπορικές εταιρίες

ALPHA METAL 20

ALUPLAST - ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23

APERTO ALUMINIUM GROUP 24

ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 75

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε. 46, 75, 76

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 51

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε & ΣΙΑ Ο.Ε. 52

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π.& Α. Α.Ε.Ε. 53, 76

ΚΡΑΤΟΥΝΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 54

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 55

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. 59

ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. 62

Ενηµέρωση - Πληροφόρηση

ALUMINIUM MAGAZINE 22, 188

aluNET.gr 22, 188

B2B alunet.com 23, 188

Επιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε. 20, 82, 84

EXTRACOLOR - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. 32, 77

INVER EAST MED A.E. 37, 86

NEOKEM A.E. 41, 86, 88

VAMAL - ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 44, 78

ΑΝΑΛΚΟ Ε.Π.Ε. 47

ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 54, 78

ΚΡΑΤΟΥΝΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 54

ΟΞΑΛ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 57, 77

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 58

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. 59

ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε. 80

ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. 80

ΧΡΩΜΕΤΑΛ Μ. Ε.Π.Ε. 63, 80, 82

Κάγκελα

ALUMIL A.E. 90

ALUMINCO A.E. 90

APERTO ALUMINIUM GROUP 92

ETEM Α.Ε. 92

EXALCO A.E. 92

ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 93

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε. 93

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 93, 94

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 94

ΚΥΚΛΟΣ - ΚΟΝΤΕΛΕ Δ. 95

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 56

Κουφώµατα, ειδικές κατασκευές

ALUMINCO A.E. 110

ALUSET Α.Β.Ε.Ε. 110

AUTODOOR HELLAS-ΤΖΙΒΑΝΗΣ Α.Ε. 25

BABIS GALANAKOPOULOS 25, 111

CAAL S.A. 26, 103

DORAL Α.Β.Ε.Ε. 27

EMAL – Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 29, 104

ETEM Α.Ε. 111

EVROAL - ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30, 97, 98, 114

FERRAL - ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓ. 33

HOUSE CLAUFEN 36, 98

KOSTAKOPOULOS 38, 96

LOUKISSAS CLADDING LTD 39, 112

MCES Ε.Π.Ε. 40, 112

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ sr ΣΕΛ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ sr ΣΕΛ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Page 15: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΕπιχειρήσεις ανά προϊόν - υπηρεσία

15

ROLKA A.B.E.E. 109

ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ96, 98, 100, 102, 103, 104, 109

TECHNIKAL - ΝΙΚΟΛΗΣ Α.E.Β.Ε. 44, 106

ΑΛΚΑΤ - ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 106

ΒΙΕΚΑΛ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 48

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ 49, 114, 116, 117

ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Γ. & Ε. Ο.Ε. 50

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 110, 112

ΚΥΚΛΟΣ - ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.55, 96, 96, 97, 104, 108, 117

ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ARCUS 58, 108

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. 59

ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 117

Μηχανήµατα κουφωµάτων - Εργαλεία

HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. 35, 118, 120

MAC - TECH 39, 122, 123

MECAL HELLAS Ε.Π.Ε. 40, 123, 124

WINTEX - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν. 45, 134, 136

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.47, 126, 127, 128, 129

ΓΕΜΑ Α.Ε. 50, 130

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 52, 137

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. 57, 130, 132, 134

Προσόψεων / επικαλύψεων υλικά

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε. 138

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 138

Ρολά αλουµινίου

ALUMIL A.E. 144

DUROPLAST A.E. 28, 140, 144

ELVIAL A.E. 140

EXTRAPLASTICA - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. 33, 145

PROFIL ACCESSORIES 145

ROLKA A.B.E.E.42, 140, 142, 145, 146

ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 42, 142, 144, 146

TEAMROLL M. Ε.Π.Ε. 43, 142, 146

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε. 148

ΒΙΕΚΑΛ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 148

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 148

Συστήµατα κουφωµάτων Inox

FERRAL - ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓ. 33

MCES Ε.Π.Ε. 97

Συστήµατα κουφωµάτων PVC

ALUPLAST - ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23

HOUSE CLAUFEN 36

KÖMMERLING Hellas 38, 150

ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 42

Συστήµατα κουφωµάτων Αλουµινίου

ALUMIL A.E.152, 159, 160, 161, 166, 169

ALUMINCO A.E. 152, 161, 168

ALUSET Α.Β.Ε.Ε. 152, 154, 160, 161

ELVIAL A.E. 154, 162

ETEM Α.Ε. 159, 166

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 156, 162, 163

EXALCO A.E.156, 158, 159, 160, 164, 165, 168, 169

Συστήµατα κουφωµάτων Αλουµινίου - Ξύλου

ΑΛΚΑΤ - ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 46

Συστήµατα κουφωµάτων χαλύβδινα

MCES Ε.Π.Ε. 108, 112

Συστήµατα φωτοβολταϊκών

ALUMIL A.E. 72

ALUMINCO A.E. 73

ALUSET Α.Β.Ε.Ε. 73

EXALCO A.E. 73

ETEM Α.Ε. 74

Υαλοπίνακες

HOUSE CLAUFEN 186

MCES Ε.Π.Ε. 40

Υλικά – Αξεσουάρ κουφωµάτων

ALPHA METAL 172, 173, 176

EX.MET.AL Α.Ε. 31, 174, 178

FERRAL - ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓ. 178

GEBEtec A.E.34, 170, 172, 179, 182

GIESSE GROUP HELLAS S.A. 34, 176, 180, 182

GU HELLAS A.E. 35, 184

PROFIL ACCESSORIES 41

VBH Hellas S.A. 45

ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Β. Α.Ε. 48

ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε.53, 173, 174, 176, 178

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 56

ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε. 61, 180, 184, 186

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. - SECURITY LOCK 62, 180

Χωρίσµατα

ALUMIL A.E. 187

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 187

EXALCO A.E. 187

MCES Ε.Π.Ε. 40

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ sr ΣΕΛ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ sr ΣΕΛ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

Page 16: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

16 ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΓενικό ευρετήριο προϊόντων υπηρεσιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕΛ..

Αίθρια – ειδικές κατασκευές 96

Ανοδίωση αλουµινίου 77

Ανοιγόµενα συστήµατα PVC 150

Ανοιγόµενα συστήµατα αλουµινίου 152

Αντικωνωπικά συστήµατα 66

Αυτοµατισµοί θυρών – παραθύρων 170

Βοηθητικά υλικά κουφωµάτων 170

Ειδικές κατασκευές διάφορα 117

Εκκλησιαστικά κουφώµατα 96

Έµποροι αξεσουάρ κουφωµάτων 75

Έµποροι προφίλ PVC 75

Έµποροι προφίλ αλουµινίου 76

Ενηµερωτικά Portals 188

Εξαρτήµατα κουφωµάτων αλουµινίου 172

Εξαρτήµατα ρολών 140

Ηλεκτροστατική βαφή αλουµινίου 77

Ηλεκτροστατικής βαφής υλικά 82

Κάγκελα αλουµινίου 90

Κάγκελα διάφορα 94

Κλειδαριές - Σπανιολέτες 176

Κοπτικά Εργαλεία 134

Κουτιά ρολών 140

Κουφώµατα inox 97

Κουφώµατα PVC (χονδρική) 97

Κουφώµατα αλουµινίου (χονδρική) 103

Κουφώµατα αλουµινίου-ξύλου (χονδρική) 106

Κουφώµατα κουρµπαριστά αλουµινίου 108

Κουφώµατα χαλύβδινα 108

Μηχανήµατα αλουµινίου & PVC 118

Μηχανισµοί 182

Περιοδικά 188

Πέργκολες 117

Πολυµερικά κεραµίδια 138

Πόρτες αυτόµατες, περιστρεφόµενες 109

Πόρτες γκαράζ (γκαραζόπορτες) 109

Πόρτες εσωτερικές 110

Πόρτες κυρίας εισόδου αλουµινίου (panels) 110

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕΛ..

Πόρτες κυρίας εισόδου ασφαλείας 111

Πόρτες πυρασφαλείας 112

Προϊόντα διέλασης αλουµινίου 72

Πτυσσόµενα συστήµατα αλουµινίου 159

Ρολά PVC (χονδρική) 144

Ρολά αλουµινίου (χονδρική) 144

Συρόµενα συστήµατα PVC 150

Συρόµενα συστήµατα αλουµινίου 160

Συστήµατα ασφαλείας κουφωµάτων 114

Συστήµατα σκίασης 166

Συστήµατα στερέωσης 184

Συστήµατα υαλοπετασµάτων 169

Συστήµατα φωτοβολταϊκών 72

Υαλοπίνακες 186

Υλικά στεγάνωσης 186

Φύλλα αλουµινίου 138

Χωρίσµατα αλουµινίου σταθερά 187

Page 17: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 18: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠροϊόντα - υπηρεσίες ανά τοµέα δραστηριότητας

18

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ.

Αντικωνωπικά συστήµατα κουφωµάτων

Αντικωνωπικά συστήµατα 66

Διέλαση αλουµινίου

Προϊόντα διέλασης αλουµινίου 72

Συστήµατα φωτοβολταϊκών 72

Εµπορικές εταιρίες

Έµποροι αξεσουάρ κουφωµάτων 75

Έµποροι προφίλ PVC 75

Έµποροι προφίλ αλουµινίου 76

Ενηµέρωση - Πληροφόρηση

Ενηµερωτικά Portals 188

Περιοδικά 188

Επιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

Ανοδίωση αλουµινίου 77

Ηλεκτροστατική βαφή αλουµινίου 77

Ηλεκτροστατικής βαφής υλικά 82

Κάγκελα

Κάγκελα αλουµινίου 90

Κάγκελα διάφορα 94

Κουφώµατα, ειδικές κατασκευές

Αίθρια – ειδικές κατασκευές 96

Εκκλησιαστικά κουφώµατα 96

Κουφώµατα inox 97

Κουφώµατα PVC (χονδρική) 97

Κουφώµατα αλουµινίου (χονδρική) 103

Κουφώµατα αλουµινίου-ξύλου (χονδρική) 106

Κουφώµατα κουρµπαριστά αλουµινίου 108

Κουφώµατα χαλύβδινα 108

Ντουλάπες αλουµινίου 117

Πέργκολες αλουµινίου 117

Πόρτες αυτόµατες, περιστρεφόµενες 109

Πόρτες γκαράζ (γκαραζόπορτες) 109

Πόρτες εσωτερικές 110

Πόρτες κυρίας εισόδου αλουµινίου (panels) 110

Πόρτες κυρίας εισόδου ασφαλείας 111

Πόρτες πυρασφαλείας 112

Συστήµατα ασφαλείας κουφωµάτων 114

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ.

Μηχανήµατα κουφωµάτων - Εργαλεία

Κοπτικά Εργαλεία 134

Μηχανήµατα αλουµινίου & PVC 118

Προσόψεων / επικαλύψεων υλικά

Πολυµερικά κεραµίδια 138

Φύλλα αλουµινίου 138

Ρολά αλουµινίου

Εξαρτήµατα ρολών 140

Κουτιά ρολών 140

Ρολά PVC (χονδρική) 144

Ρολά αλουµινίου (χονδρική) 144

Συστήµατα κουφωµάτων PVC

Ανοιγόµενα συστήµατα PVC 150

Συρόµενα συστήµατα PVC 150

Συστήµατα κουφωµάτων Αλουµινίου

Ανοιγόµενα συστήµατα αλουµινίου 152

Πτυσσόµενα συστήµατα αλουµινίου 159

Συρόµενα συστήµατα αλουµινίου 160

Συστήµατα σκίασης 166

Συστήµατα υαλοπετασµάτων 169

Υλικά κουφωµάτων

Αυτοµατισµοί θυρών – παραθύρων 170

Βοηθητικά υλικά κουφωµάτων 170

Εξαρτήµατα κουφωµάτων αλουµινίου 172

Κλειδαριές - Σπανιολέτες 176

Μηχανισµοί 182

Συστήµατα στερέωσης 184

Υαλοπίνακες 186

Υλικά στεγάνωσης 186

Χωρίσµατα

Χωρίσµατα αλουµινίου σταθερά 187

Page 19: Επαγγελματικός Κατάλογος

Προμηθευτές κλάδου

Page 20: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

2 0

AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Παναγιώτης Σκλάβος

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, Κρυονέρι, 14568, Αττική

Τηλέφωνα: 210.8160160

Fax: 210.8161843

Δ/νση υποκαταστήματος:

Ρουμανία: Bdul Burebista, nr. 1, Sector 3, Bucuresti cod 031106 Tel: +4 021 32 32 314

Email: [email protected]

Web Page: www.interpon.com/gr

Ξένοι Οίκοι: AKZO NOBEL

Χώρες εξαγωγών:Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Ρωσία, Αρμενία, Αλβανία, Σερβία

Προϊόντα Υπηρεσίες:Αρχιτεκτονικές πούδρες βαφής, Διορθωτικά σπρέι βαμμένων επιφανειών

Πιστοποιήσεις:Qualicoat class 1, Qualicoat class 2, Qualicoat class 3, GSB Standard, GSB Master

Η AkzoNobel είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες χρωμά-των στον κόσμο, όντας παράλληλα και ένας από τους κορυφαίους ομίλους χημικών στην παγκόσμια αγορά. Με έδρα την Ολλανδία, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 50.000 εργαζομένους. Επενδύο-ντας στρατηγικά στην έρευνα και την υψηλή τεχνολογία, δημιουρ-γεί προϊόντα υπέρτερης αντοχής και πρωτοπόρας αισθητικής που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον.

Με μία τεράστια ποικιλία αποχρώσεων σε πολυεστερικές πούδρες, μεταλλικά χρώματα και ειδικά εφέ, ανταποκρίνεται σε κάθε αισθητική και ποιοτική απαίτηση της αγοράς. Οι πούδρες της παράγονται σε 32 εργοστάσια και στις 5 ηπείρους, σύμφω-να με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, εναρμονισμέ-να με την Οδηγία REACH και διαθέτουν πιστοποιητικά Qualicoat και GSB. H AkzoNobel είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στον κό-σμο που διαθέτει πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής με πιστοποίη-ση Qualicoat Class 3.

Σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο εξειδικευμένοι συνεργά-τες παρέχουν υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός αρ-χιτεκτονικού έργου: στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην κα-τασκευή. Η διεθνής παρουσία της AkzoNobel επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και διακοσμητές να προδιαγράφουν πούδρες βα-φής της, σε οποιοδήποτε έργο. Δεν είναι τυχαίο, που οι πούδρες βαφής της AkzoNobel αποτελούν μία από τις πρώτες επιλογές των μεγαλύτερων αρχιτεκτονικών γραφείων.

ALPHA METAL

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Λαγός

Διεύθυνση:Κρέοντος 33, 10442, Αθήνα (Κολοκυνθούς)

Τηλέφωνα: 210.5145821, 210.5141267

Fax: 210.5140505

Email: [email protected]

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Μηχανισμοί κουφωμάτων, κλειδαριές, σπανιολέτες, χερούλια, γωνίες συνδέσεως, ανεμοστηρίγματα και λοιπά εξαρτήματα αλουμινίου

Η ALPHA METAL εξελίχθηκε σε μία δυναμική εμπορική εται-ρία που κέρδισε τους επαγγελματίες της αγοράς κυρίως λόγω της βαθιάς γνώσης των πραγματικών αναγκών ενός κατασκευ-αστή κουφωμάτων αλουμινίου. Τα προϊόντα που εμπορεύεται είναι εισαγωγής και προέρχονται από τις πλέον ανεπτυγμένες αγορές της Δ. Ευρώπης όπως Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Αγ-γλία. Όσον αφορά στις λύσεις που προσφέρονται από εταιρίες της ελληνικής αγοράς, επιλέγονται με αυστηρά ποιοτικά κριτή-ρια οι πλέον σοβαρές και καταξιωμένες ελληνικές φίρμες.

Το εύρος των προϊόντων περιλαμβάνει ποιοτικές λύσεις σε εξαρτήματα αλουμινίου. Η ολοκληρωμένη γκάμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων, τα οποία προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στον κατασκευαστή, διευκολύνοντας τα μέγιστα το έργο του.

Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας καλύπτει τόσο το ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής όσο και τους κατασκευαστές της επαρ-χίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα η ALPHA METAL παραδί-δει τα ποιοτικά της προϊόντα στον πελάτη άμεσα και χωρίς περαι-τέρω προβλήματα. Η αγορά γνωρίζει χρόνια τώρα ότι η ALPHA METAL είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης που εμπορεύεται ποι-οτικές λύσεις, με συνέπεια στις παραδόσεις της.

Page 21: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

2 1

ALUMIL A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Μυλωνάς

Διεύθυνση:Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου, 61100, Κιλκίς

Τηλέφωνα: 23410.79300-79306

Fax: 23410.71988

Δ/νση υποκαταστήματος:

Λ. Τατοΐου 327, 13671 Αθήνα

Email: [email protected]

Web Page: www.alumil.com

Χώρες εξαγωγών:Ευρώπη & Βαλκάνια, Ρωσία, Β. Αμερική, Μέση Ανατολή

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Συστήματα αλουμινίου, βιομηχανικά προφίλ, εσωτερικές θύρες, θύρες ασφαλείας & πυρασφαλείας, εξαρτήματα, σύνθετα φύλλα αλουμινίου (j-bond), πολυκαρβονικά φύλλα, συστήματα αυτοματισμών, συστήματα ηλιοπροστασίας.

Πιστοποιήσεις:ISO 9001, ISO 14001, ISO / TS 16949, QUALICOAT, GSB, RAL, CE

Η ALUMIL είναι ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότε-ρο προηγμένους τεχνολογικά, βιομηχανικούς Ομίλους στον το-μέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλα-σης αλουμινίου στην Ευρώπη.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου (13 υπερσύγχρο-να και πλήρως αυτοματοποιημένα εργοστάσια παραγωγής προ-φίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων και 2 νέα υπό κατασκευή) βρί-σκονται στο Κιλκίς, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Βοσνία και στην Αλ-βανία, σε ιδιόκτητα οικόπεδα 600.000 τ.μ., με ιδιόκτητες βιομη-χανικές εγκαταστάσεις 220.000 τ.μ. και ετήσια παραγωγική δυ-ναμικότητα άνω των 80.000 τόνων προφίλ.

Διαθέτει 26 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 19 βρί-σκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μη-τρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Απασχολεί πάνω από 2.000 άτομα, εκ των οποίων τα 1.164 ανήκουν στη μητρική ALUMIL και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα.

ALUMINCO A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Θεόδωρος Καρράς

Διεύθυνση: Μεγάλη Ράχη, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

Τηλέφωνα: 22620.47000

Fax: 22620.47090

Email: [email protected]

Web Page: www.aluminco.com

Χώρες εξαγωγών: Ευρώπη, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή

Προϊόντα Υπηρεσίες:Συστήματα κουφωμάτων, προϊόντα διέλασης (προφίλ), συστήματα καγκέλων, πάνελ, συστήματα σκίασης

Πιστοποιήσεις:CE, ICC, QUALICOAT, IFT, EMAS, ISO 9001, ISO 14001

Η ALUMINCO είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα. Σήμερα, αξιοποιώντας 29 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκλη-ρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου. Στο κέντρο παραγωγής της διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτρο-στατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος, συσκευασίας και αποθή-κευσης των προϊόντων που παράγει και παραδίδει.

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, η ALUMINCO είναι προσηλωμένη στον τομέα της συ-νεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτα-τα εξελισσόμενες αγορές.

Η διαδικασία βαφής των προϊόντων της βασίζεται στις προ-διαγραφές QUALICOAT και SEASIDE CLASS, ενώ τηρεί σύστη-μα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 και σύστημα πε-ριβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001. Όλα τα συστή-ματα αλουμινίου και καγκέλων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρίας και στη συνέχεια πιστοποιούνται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς όπως το IFT Rosenheim Γερμανίας, το Instituto Giordano Ιταλίας, το ΕΚΑΝΑΛ (Ελληνικό Κέντρο Ανά-πτυξης Αλουμινίου) Ελλάδας κ.α.

Page 22: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

2 2

ALUMINIUM MAGAZINE

Δ/νων Σύμβουλος: Μιχάλης Ροδίτης

Διεύθυνση: Κρυστάλλη 28, 11141, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.2112040-1, 210.2116143

Fax: 210.2112042

Email: [email protected]

Web Page: www.aluminium.gr

Το περιοδικό «Aluminium Magazine» κυκλοφορεί από το 1985 (είναι το παλαιότερο του κλάδου) και είναι το πρώτο περι-οδικό σε κυκλοφορία, αναγνωσιμότητα και αναγνωρισιμότητα, καθώς έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αναγνω-στικού του κοινού με την πολύπλευρη και ουσιαστική συμβολή του στην επιτυχημένη και αναπτυξιακή πορεία του κλάδου αλου-μινίου τα τελευταία χρόνια.

Με την έγκυρη, υπεύθυνη και επιστημονικά καταρτισμένη ενημέρωση που προσφέρει στους αναγνώστες του, διαπραγμα-τεύεται θέματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα καινοτόμων προ-ϊόντων και νέων τεχνολογιών. Παρακολουθεί από κοντά τις εξε-λίξεις της αγοράς, τις τάσεις που διαμορφώνονται, τα νέα προϊό-ντα που κυκλοφορούν και ενημερώνει τεκμηριωμένα και υπεύ-θυνα τον επαγγελματία για θέματα που τον ενδιαφέρουν, όπως πιστοποίηση, νομοθεσία και ποιότητα των κατασκευών, με σκο-πό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το περιοδικό κυκλοφορεί με 6 τεύχη ετησίως μέσω εγγε-γραμμένων συνδρομητών και ενδιαφερομένων παραληπτών, αποτελεί δε το απαραίτητο βοήθημα όλων των επαγγελματιών και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του αλουμινίου, των προϊόντων του και των εφαρμογών του. Το τι-ράζ της κυκλοφορίας του ανέρχεται σε 3.500 αντίτυπα, υπολογί-ζεται δε ότι διαβάζεται από 6.000 και πλέον αναγνώστες, μετα-ξύ των οποίων συγκαταλέγονται και επώνυμοι αρχιτέκτονες, μη-χανικοί και στελέχη τεχνικών εταιριών και δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με δραστηριότητες του χώρου.

aluNET.gr

Δ/νων Σύμβουλος: Μιχάλης Ροδίτης

Διεύθυνση: Κρυστάλλη 28, 11141, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.2112040-1, 210.2116143

Fax: 210.2112042

Email: [email protected]

Web Page: www.alunet.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Ενημερωτικό portal για τον κλάδο αλουμινίου, συνεχής ροή ειδήσεων και ενημερωτικών ή τεχνικών άρθρων για το αλουμίνιο και τις εφαρμογές του

Το aluNET.gr είναι το κλαδικό portal στον χώρο του αλουμινί-ου και των ευρύτερων εφαρμογών του. Καθημερινά προσφέρει ειδήσεις από τον κλάδο και υπεύθυνη ενημέρωση για τις εταιρί-ες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, παρουσιάζοντας τα προϊ-όντα τους και τις εφαρμογές τους. Η ενημέρωση παρέχεται από το συντακτικό επιτελείο του περιοδικού «Aluminium Magazine», με το οποίο υπάρχει στενή και αμφίδρομη συνεργασία.

Την ευθύνη λειτουργίας του aluNET.gr έχει η εταιρία Alupress A.E., η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των κλαδικών εκδόσεων και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τον κλάδο του αλουμινίου επί 25 χρόνια. Εκδίδει το περιοδικό «Aluminium Magazine», που αναφέρεται αποκλειστικά στον συ-γκεκριμένο χώρο, στα προϊόντα του και στις ευρύτερες εφαρμο-γές του, έχει δε μία πολύχρονη και σημαντική παρουσία, συμ-βάλλοντας πολύπλευρα και ουσιαστικά στην πετυχημένη και αναπτυξιακή πορεία ολόκληρου του κλάδου τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Page 23: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

2 3

ALUPLAST - ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δ/νων Σύμβουλος: Ανδρέας Δερβίσης

Διεύθυνση:Γ’ Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Οικ.Τετρ. 53Β, Οδός ΔΑ8, 57022, Θεσ/νίκη

Τηλέφωνα: 2310.516508

Fax: 2310.534713

Email: [email protected]

Web Page: www.aluplast.gr

Ξένοι Οίκοι: Aluplast GMBH

Χώρες εξαγωγών: Κύπρος

Προϊόντα Υπηρεσίες: Συστήματα συνθετικών κουφωμάτων

Πιστοποιήσεις: Όλες διαθέσιμες

Η εταιρία Ανδρέας Δερβίσης ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί ισχυρό συνδετικό κρίκο μεταξύ της aluplast® GmbH και του δι-κτύου πελατών - κατασκευαστών κουφωμάτων της, δίκτυο που εξαπλώνεται και έξω από τον ελλαδικό χώρο με σημαντικές διε-θνείς συνεργασίες κυρίως στις Βαλκανικές χώρες.

Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η προμήθεια των πελατών της με διατομές (προφίλ) από τη μητρική εταιρία, κα-θώς και με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (όπως ενισχύσεις, πά-νελ, λάστιχα, κ.ά.) που απαιτούνται για την κατασκευή ενός ολο-κληρωμένου σύγχρονου συνθετικού κουφώματος.

Έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποι-ότητας για τις παραπάνω δραστηριότητες, σύμφωνα με το πρό-τυπο ΕΝ ISO 9001:2000 με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίω-ση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της, τη συνέ-πεια στους πελάτες της, τη διατήρηση και ανάπτυξη του μεριδί-ου της αγοράς της μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του προσω-πικού και την ορθολογική οργάνωση των εγκαταστάσεών της.

ALUPRESS A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Μιχάλης Ροδίτης

Διεύθυνση: Κρυστάλλη 28, 11141, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.2112040-1, 210.2116143

Fax: 210.2112042

Email: [email protected]

Web Page: www.alupress.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Εκδόσεις, διαφημίσεις, υπηρεσίες διαδικτύου, εταιρικά έντυπα, μελέτη κατασκευή εταιρικών web sites

H εταιρία ALUPRESS A.E. παρέχει ολοκληρωμένες και αξι-όπιστες υπηρεσίες ενημέρωσης και προβολής των εταιριών του κλάδου του αλουμινίου, αξιοποιώντας τα μέσα προβολής και δη-μοσιότητας που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα, τα μέσα αυτά είναι:

1. Το κλαδικό portal aluNET.gr, με συνεχή ροή πληροφοριών και ειδήσεων τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή αγορά αλουμινίου. Μέσω του aluNET.gr ενημερώνονται καθημερινώς εκατοντάδες επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες, ενώ παρέχονται παράλληλες υπηρεσίες διαδικτύου (web hosting, web design, μελέτη - ανάπτυξη εταιρικών web sites, e-shops κλπ).

2. Τo περιοδικό «Aluminium Magazine», η πλέον έγκυρη κλαδική έκδοση για το αλουμίνιο και τις εφαρμογές του που κυ-κλοφορεί από το 1985 (πρώην τίτλος «το αλουμίνιο & ο κόσμος του»).

Παράλληλα, η ALUPRESS A.E. δραστηριοποιείται στο σχεδι-ασμό και την έκδοση εταιρικών εντύπων, καθώς και στη μελέτη και υλοποίηση ολοκληρωμένης εταιρικής επικοινωνίας.

Page 24: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

2 4

ALUSET Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Παναγιώτης Καραμπαστέλας

Διεύθυνση: Θέση Αλμύρες, 19100, Μέγαρα

Τηλέφωνα: 22960.89002

Fax: 22960.89220

Email: [email protected]

Web Page: www.aluset.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Συστήματα αλουμινίου, υαλοπετάσματα, διαχωριστικά γραφείου, πάνελ αλουμινίου, βαφείο

Πιστοποιήσεις:ISO 9001, QUALICOAT, SEASIDE CLASS, CE

Η ALUSET είναι μία εταιρία ευρέως γνωστή στο χώρο του αλουμινίου εδώ και 25 χρόνια. Στην πορεία του χρόνου καθιε-ρώθηκε ως μία από τις πλέον δυναμικές βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, με μεγάλη προϊοντική γκάμα που κα-λύπτει κάθε σύγχρονη ανάγκη.

Διαθέτει μοντέρνες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με την πλέον υψηλή τεχνολογία και μηχανήματα. Αντίστοιχα το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι άρτια εκ-παιδευμένο στα σύγχρονα μέσα ανάπτυξης και παραγωγής αρ-χιτεκτονικών προϊόντων. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί επί-σης και μονάδα κάθετης - οριζόντιας Η/Β και σουμπλιχρωμίας (απομίμηση χρωμάτων ξύλου).

Η ALUSET παράγει πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου κάθε τύπου, τα οποία πληρούν όλα τα μοντέρνα στάνταρτ της αγοράς καθώς και υαλοπετάσματα και διαχωριστικά γραφείων. Επιπρόσθετα, διαθέτει εξειδικευμένη γραμμή παραγωγής για την παραγωγή πάνελ αλουμινίου υψηλής ποιότητας - ένα προϊ-όν με το οποίο έχει συνδέσει το όνομά της χάρη στην υψηλή τε-χνογνωσία που κατέχει.

APERTO ALUMINIUM GROUP

Δ/νων Σύμβουλος: Απόστολος Ανδρεάδης

Διεύθυνση:14o Χμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας , 14564, Νέα Κηφισιά

Τηλέφωνα: 210.6203201

Fax: 210.6204624

Email: [email protected]

Web Page: www.apertogroup.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κάγκελα αλουμινίου, εμπόριο εξαρτημάτων κουφωμάτων

H εμπορική εταιρία APERTO ALUMINIUM GROUP αποτελεί μια νέα, ποιοτική και ολοκληρωμένη πρόταση στον χώρο του αλουμινίου. Τα βασικά προϊόντα της είναι εξαρτήματα και κά-γκελα αλουμινίου, ενώ η ευελιξία της, επιτρέπει και την εμπο-ρία δεκάδων άλλων προϊόντων σχετικών με το χώρο, όπως πά-νελ, αντικωνωπικά, ενεργειακά κουφώματα κ.α. Η φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται πάνω σε βασικούς άξονες δραστηριότη-τας, όπως άριστη επιλογή αξιόπιστων συνεργατών, σωστές προ-τάσεις και λύσεις βασιζόμενες στην τεχνογνωσία, εμπειρία και διαρκή ενημέρωση των στελεχών που απαρτίζουν την εταιρία, καθώς και άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση του πελάτη με τον καλύτερο και αμεσότερο τρόπο.

Ακολουθώντας πιστά αυτούς τους άξονες, αποσκοπεί στη δυ-ναμική είσοδο στον χώρο, με το όνομά της να είναι συνυφασμέ-νο με την ποιότητα των προϊόντων, τις σωστές λύσεις για κάθε εφαρμογή, την εξυπηρέτηση και την αξιοποίηση κάθε ευκαιρί-ας.

Page 25: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

2 5

AUTODOOR HELLAS - ΤΖΙΒΑΝΗΣ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Τζιβάνης

Διεύθυνση: Πεταλά 7, Νέα Χαλκιδόνα, 14343, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.2533000

Fax: 210.2513549

Email: [email protected]

Web Page: www.autodoor.gr

Ξένοι Οίκοι:FAAC, NORMSTAHL, V2, WAYNE DALTON, DAIHATSU

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Αυτόματες πόρτες, γκαραζόπορτες, μηχανισμοί, αυτόματες καγκελόπορτες, τζαμόπορτες, ρολά, τηλεχειρισμοί, access control

Πιστοποιήσεις: ISO 9001, TUV GS, CE

Η AUTODOOR-ΤΖΙΒΑΝΗΣ είναι η πρώτη εταιρία που εισήγα-γε την αυτόματη πόρτα στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα από το 1972 τους μεγαλύτερους ξένους Οίκους όπως η FAAC, NORMSTAHL, DAIHATSU, WAYNE DALTON κ.λπ. Δια-θέτει πλήρως οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

Η εγκατάσταση και ο έλεγχος γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, που διακινείται με ιδιόκτητα αυτοκίνητα για τη σω-στή κάλυψη των αναγκών της πελατείας της εταιρίας. Διατίθεται πλήρης σειρά ανταλλακτικών για το service.

Τα προϊόντα της AUTODOOR-ΤΖΙΒΑΝΗΣ έχουν όλες τις διε-θνείς ποιοτικές εγκρίσεις και σήματα και έχουν προτιμηθεί στην Ελλάδα από όλες τις μεγάλες Πρεσβείες, από Νοσοκομεία, ΕΟΤ, Στρατιωτικές Βάσεις, όλους τους κρατικούς φορείς και από χι-λιάδες ακόμη πελάτες καθώς είναι τα μοναδικά που εγγυώ-νται μεγάλη διάρκεια ζωής, ασφάλεια και πιστότητα λειτουργίας.

BABIS GALANAKOPOULOS

Δ/νων Σύμβουλος: Χαρ. Γαλανακόπουλος

Διεύθυνση: Ελλησπόντου 23, 171 24, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνα: 210.9316399

Fax: 210.9316351

Email: [email protected]

Web Page: www.galanakopoulos.gr

Ξένοι Οίκοι: GARDESA SrL, SELVE, VALLI & VALLI

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας της ιταλικής εταιρίας GARDESA, εξαρτήματα και μοτέρ ρολλών της γερμανικής εταιρίας SELVE και πόμολα της ιταλικής εταιρίας VALLI & VALLI

Η εταιρία Babis Galanakopoulos ιδρύθηκε το 2001 και αντι-προσωπεύει στην Ελλάδα τη Γερμανική εταιρία SELVE που πα-ράγει εξαρτήματα και ηλεκτρικά μοτέρ ρολών, καθώς επίσης και τις Ιταλικές εταιρίες του ομίλου ASSA ABLOY, GARDESA που πα-ράγει θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και VALLI & VALLI που παράγει πόμολα πορτών και παραθύρων.

Page 26: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

2 6

BLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Μαργαρίτα Φελέκη

Διεύθυνση:79ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 32200, Ύπατο Θηβών

Τηλέφωνα: 22620.72002

Fax: 22620.71293

Email: [email protected]

Web Page: www.balkan.gr

Χώρες εξαγωγών:Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Μέση Ανατολή

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου, υαλοπετάσματα (BLK-BRÖKELMANN), βιομιχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών και ηλεκτροστατική βαφή

Πιστοποιήσεις:IFT Rosenheim, Qualicoat No.121, ΕΚΑΝΑΛ, EN ISO 9001:2008

Η BLK BIOMΗXANIA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. αποτελεί την παρα-γωγική μονάδα (διέλαση) του ομίλου BALKAN. Με άρτιο αυτο-ματοποιημένο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προ-σωπικό παράγει και αναπτύσσει προϊόντα υψηλών προδιαγρα-φών: • Γερμανικά συστήματα αλουμινίου BRÖKELMANN για αρχιτε-

κτονικές κατασκευές (πόρτες-παράθυρα, υαλοπετάσματα, αί-θρια κ.λπ), πιστοποιημένα από το IFT Rosenheim και

• Συστήματα αλουμινίου BLK (πόρτες και παράθυρα) σχεδια-σμένα και εξελιγμένα από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας, πιστοποιημένα από το ΕΚΑΝΑΛ. Επίσης παράγει βιομηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών. Το 70% του τζίρου του ομίλου είναι εξαγωγές, όχι μόνο μέσω

του δικτύου διανομής BALKAN, αλλά και μέσω αντιπροσώπων. Ο προσανατολισμός του ομίλου ήταν πάντα εξαγωγικός και συ-νεχίζεται η ανάπτυξη και σε άλλες αγορές.

CAAL S.A.

Διεύθυνση:56ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32011, Οινόφυτα

Τηλέφωνα: 22620.32202

Fax: 22620.35393

Email: [email protected]

Web Page: www.caal.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ειδικές κατασκευές για επαγγελματίες με συστήματα αλουμινίου Europa

Η εταιρία CAAL Α.B.E.Ε., με έδρα των εγκαταστάσεων της τα Οινόφυτα Βοιωτίας, δραστηριοποιείται στην προώθηση των συ-στημάτων αλουμινίου ΕUROPA, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή στήριξης και εξυπηρέτησης στο σύνολο των κατασκευ-αστών της EUROPA. Διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο μηχανο-λογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό με υψηλή κα-τάρτιση, η CAAL ανταποκρίνεται πλήρως και στις πιο απαιτητι-κές τεχνικές προκλήσεις για δύσκολες κατασκευές όταν απαι-τείται ένας έμπειρος και αξιόπιστος συνεργάτης. Σε συνεχή και ουσιαστική συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και τη Διεύθυν-ση Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) των συστημάτων αλουμινίου EUROPA, η CAAL παρέχει σύγχρονες λύσεις φέρνοντας εις πέ-ρας και τις πλέον απαιτητικές κατασκευές.

Η CAAL Α.B.E.Ε. ειδικεύεται σε κατασκευές αλουμινίου όπως:• Αίθρια • Πτυσσόμενα (φυσαρμόνικες) • Τοξωτά • Ανασυρόμενα / Ανακλινόμενα • Συστήματα Σκίασης / Πέργκολες

Page 27: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

2 7

COSMOS ALUMINIUM A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Θεόδωρος Καντώνιας

Διεύθυνση:8ο Χλμ. Ε.Ο. Λάρισας - Αθήνας, 41500, Λάρισα

Τηλέφωνα: 2410.567567

Fax: 2410.567510

Email: [email protected]

Web Page: www.cosmosaluminium.gr

Χώρες εξαγωγών: Ε.Ε., Μέση Ανατολή, ΗΠΑ

Προϊόντα Υπηρεσίες:Προϊόντα διέλασης αλουμινίου, ειδικά προφίλ επί σχεδίω

Πιστοποιήσεις: ISO 9001, ISO 14001, OHSA 18000, CE

Η COSMOS PROFIL A.E. με εμπορικό τίτλο COSMOS ALUMINIUM αποτελεί μια πρότυπη βιομηχανική μονάδα διέλα-σης αλουμινίου και την πιο σύγχρονη στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη. Βασιζόμενη στον πιο προηγμένο τεχνολογικά εξοπλι-σμό και τις άριστες εγκαταστάσεις της, παράγει βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου σε standard και βάσει σχεδίου διατομές. Η COSMOS ALUMINIUM προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα που ξεπερνούν τις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγο-ράς αλουμινίου.

Οι συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν συνο-λικό εμβαδόν 18.500 τ.μ. και περιλαμβάνουν χώρους παραγω-γής και γραφείων. Η παραγωγική διαδικασία της εταιρίας ξεκί-νησε στα μέσα του 2008 με την εγκατάσταση μιας πλήρως αυτο-ματοποιημένης γραμμής παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τα πλέον εξελιγμένα μηχανήματα διέλασης αλουμινίου, καθιστώ-ντας το εργοστάσιο της COSMOS ALUMINIUM ως ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια της Ευρώπης.

DORAL Α.Β.Ε.Ε.

Διεύθυνση:Βιομηχανικό πάρκο Καλοχωρίου, 57009, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310.565000

Fax: 2310.565190

Email: [email protected]

Web Page: www.doral.gr

Χώρες εξαγωγών:Κύπρος, Δυτ. & Ανατ. Ευρώπη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Χονγκ Κόνγκ, Η.Π.Α. κ.ά.

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Πόρτες & παράθυρα αλουμινίου, αίθρια, υαλοπετάσματα, ρολά, παντζούρια, κουνουπιέρες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, ξύλινες εσωτερικές πόρτες, γκαραζόπορτες

Πιστοποιήσεις:EN ISO 9001:2008, Qualicoat Seaside Class, Qualanod, EMAS, EKANAL, ift Rosenheim

Η DORAL αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής κουφωμάτων, αιθρίων και υαλοπετασμάτων απο αλουμίνιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευ-ρώπη και διαθέτει την πιο καθετοποιημένη παραγωγή σε ολό-κληρη την Ευρώπη.

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανά-πτυξη, τη διέλαση, την ηλεκτροστατική βαφή, την ανοδίωση, την παραγωγή υαλώσεων, την παραγωγή τελικών προϊόντων, την πώλησή τους, καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώ-ληση.

Η DORAL κατέχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων πώλη-σης εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων στην Ελλάδα και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Page 28: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

2 8

DUROPLAST A.Β.Ε.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Μανώλης Ρέππας

Διεύθυνση:Νέα Περιφεριακή Oδός Τ.Θ. 30548, 56224, Έυοσμος - Θεσ/νίκη

Τηλέφωνα: 2310.684485

Fax: 2310.692746

Δ/νση υποκαταστήματος:

Αχαρνών 120, 13451 Ζεφύρι, τηλ. 210.2523955

Email: [email protected]

Web Page: www.duroplast.gr

Ξένοι Οίκοι: Zarges

Χώρες εξαγωγών:Γαλλία, Βαλκάνια, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ρολά αλουμινίου, κουτιά, μοτέρ, ρολά γκαραζόπορτας

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2000, CE

Η Duroplast A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1977 από το Γεώργιο Ρέπ-πα, ένα διορατικό πωλητή πλαστικών ρολών με εμπειρία και ευ-ρεία γνώση του προϊόντος και της αγοράς. Η παραγωγική δρα-στηριότητα της εταιρίας ξεκίνησε στον τομέα του PVC με την πα-ραγωγή δομικών πλαστικών. Παρακολουθώντας στενά τις εξελί-ξεις της αγοράς, η εταιρία εξελίχθηκε σε μία δυναμική και ανε-ξάρτητη μονάδα παραγωγής ρολών αλουμινίου και πλαστικών προφίλ. Σήμερα, αποτελεί μία από τις ηγετικές, υπερσύγχρονες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρίες στον τομέα της.

Όραμά της είναι να υλοποιήσει τους στόχους της, δημιουργώ-ντας κατάλληλες υποδομές και προϊόντα με γνώμονα την τεχνο-γνωσία, τη σύγχρονη τεχνολογία, την εξαιρετική ποιότητα των πρώτων υλών, τη μοντέρνα αισθητική και την υποδειγματική συ-νεργασία. Βασικός άξονας της φιλοσοφίας της εταιρίας υπήρξε πάντα, η άμεση και ουσιαστική επαφή με τους πελάτες της. Σύμ-φωνα με την βασική της αρχή, οι πελάτες της είναι πάνω από όλα συνεργάτες της και η επιχειρηματική τους ανάπτυξη, αποτε-λεί τον πρωταρχικό της στόχο.

Την τελευταία 5ετία η εταιρία έχει αναπτύξει με μεγάλη επιτυ-χία την εξαγωγική της δραστηριότητα, σε χώρες της Δυτ. Ευρώ-πης, των Βαλκανίων και της Αραβικής Χερσονήσου.

ELVIAL A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Δημήτρης Τζίκας

Διεύθυνση: Άγιος Παντελεήμονας, 61100, Κιλκίς

Τηλέφωνα: 23410.39500

Fax: 23410.64173

Email: [email protected]

Web Page: www.elvial.gr

Ξένοι Οίκοι: ELVIAL d.o.o.(Σερβία), ELVIAL Bulgaria

Χώρες εξαγωγών: Βαλκάνια, Γερμανία, Τουρκία

Πιστοποιήσεις:ISO 9001:2008, QUALICOAT-SEASIDE CLASS

Η ELVIAL είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εται-ρίες διέλασης αλουμινίου κι έχει καταφέρει με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης να εδραιωθεί στην ελληνική και ευρωπαϊ-κή αγορά του αλουμινίου. Αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει σε επιλεγμένες κατασκευαστικές εταιρίες κουφωμάτων προηγμέ-να συστήματα αλουμινίου για απλές και σύνθετες αρχιτεκτονι-κές εφαρμογές. Η παραγωγική ευελιξία και το ισχυρό δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών της δίνουν μια ξεχωριστή αίσθηση σι-γουριάς στον τελικό καταναλωτή.

Η δυναμική εταιρία διέλασης έχει ένα σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέ-μενη αξία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Η παρουσία της υπάρχει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, ενώ σημαντικός όγκος πωλήσεων (30%) διοχετεύεται στις αγορές του εξωτερικού.

Η ELVIAL θέτει νέα πρότυπα στο αλουμίνιο και μεταλλάσσεται σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη, καθετοποιημένη, πε-λατειακά προσηλωμένη και χωρίς σύνορα εταιρία.

Page 29: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

2 9

EMAL - Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Νίκος Μπουλελάκης

Διεύθυνση: Θέση Λάκκα Παππά , 32011, Οινόφυτα

Τηλέφωνα: 22620.32825

Fax: 22620.56009

Δ/νση υποκαταστήματος:

Κηφισίας 201, 15124 Μαρούσι, τηλ. 210.2819.613

Email: [email protected]

Web Page: www.emal.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κουφώματα αλουμινίου και PVC χονδρικής, παραδοσιακό πατζούρι αλουμινίου

Πιστοποιήσεις: Q. System SEKA RAL, ISO 9001

Η EMAL είναι μια δυναμική κατασκευαστική εταιρία, πιστο-ποιημένη με ISO 9001 και συνεχή ανοδική πορεία στον χώρο των κατασκευών κουφωμάτων αλουμινίου. Βασικό μέλημα της εταιρίας είναι η κατασκευή ανθεκτικών και διαχρονικών κουφω-μάτων για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, για αυτό και διαθέ-τει τέλειο μηχανολογικό εξοπλισμό και τελευταίου τύπου μηχα-νήματα κατεργασίας.

Σε συνδυασμό με το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώ-πινο δυναμικό της, δημιουργεί και τοποθετεί πόρτες και παρά-θυρα υψηλής ποιότητας και αντοχής που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Τα κουφώματα της EMAL περιλαμβάνουν συστήματα ανοιγόμενα, συρόμενα / επάλληλα, συρόμενα / ανακλινόμενα, θερμοηχομονωτικά και με επένδυση ξύλου στο εσωτερικό, ενώ έχει σχεδιάσει σύστημα παραδοσιακού πατζουριού που διαθέτει χονδρικώς σε επαγγελματίες.

Η εταιρία είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατα-σκευαστών Αλουμινίου (Σ.Ε.Κ.Α.) και κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Κουφωμάτων Q. System SEKA RAL.

ΕΤΕΜ Α.Ε.

Διεύθυνση:Ηρωων Πολυτεχνείου 1-4, 19018, Μαγούλα

Τηλέφωνα: 210.4898605

Fax: 210.4898500

Email: [email protected]

Web Page: www.etem.com

Χώρες εξαγωγών: Βαλκάνια, Κύπρος, Γερμανία

Προϊόντα Υπηρεσίες:Συστήματα αλουμινίου, βιομηχανικά προφίλ

Πιστοποιήσεις: Qualicoat, Qualideco, ISO9001, ISO14001

Η ΕΤΕΜ είναι πρωτοπόρος ελληνική εταιρία διέλασης αλου-μινίου και από τις μεγαλύτερες εταιρίες διέλασης στη Νοτιοανα-τολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1971 και αποτελεί την πρώτη ουσι-αστικά εταιρία που ξεκίνησε την παραγωγή προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά. Με εμπειρία άνω των 40 ετών η ΕΤΕΜ ειδικεύεται πλέ-ον στο σχεδιασμό και την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημά-των αλουμινίου.

Τα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου της ΕΤΕΜ έχουν πετύχει από τους υψηλότερους δείκτες απόδοσης σε θερμο-μόνωση, ηχομόνωση και στεγανότητα, οι οποίοι έχουν πιστο-ποιηθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης IFT Rosenheim.

Σε ότι αφορά τα συστήματα ανοιγομένων, τόσο η σειρά Ε-38 EASY όσο και οι σειρές Ε-40 ΕΣΤΙΑ, Ε-45 ΝΙΟΒΗ και Ε-75 PREMIUM, μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα των επιλογών και απαιτήσεων. Επιπρόσθετα οι σειρές Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ και Ε-70 LESS FRAME, έρχονται να πλαισιώσουν την ανάγκη για συρό-μενα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου.

Page 30: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

3 0

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γρηγόρης Τζιρακιάν

Διεύθυνση:56ο χιλ. Αθηνών - Λαμίας, 32011, Οινόφυτα

Τηλέφωνα: 22620.32202

Fax: 22620.31570

Email: [email protected]

Web Page: www.profil.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Συστήματα αλουμινίου, υαλοπετάσματα, εξαρτήματα, κάγκελα, πάνελ, ρολά, σκίαστρα, χωρίσματα, σήτες, αίθρια, ηλεκτροστατική βαφή

Πιστοποιήσεις:ISO 14001, ΙSO 18001, ISO 9001, CE, QUALICOAT, SEA SIDE CLASS, QUALIDECO

Η εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., κατατάσσε-ται ανάμεσα στις μεγαλύτερες βιομηχανίες μεταποίησης αλου-μινίου στην Ελλάδα. Έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, εισαγωγή και άσκηση πρωτοποριακών εφαρμογών και συνεχούς αναπτυ-ξιακής πορείας, έχει καταφέρει σήμερα να αποτελεί μία εκ των κορυφαίων επιλογών για κάθε επαγγελματία και σημείο αναφο-ράς στον κλάδο διέλασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-κό, όπου εξάγει προϊόντα σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες υψηλές απαιτήσεις ποιότητας.

Η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής εκτείνεται σε μία έκτα-ση 170.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου η EUROPA έχει εγκατα-στήσει και οργανώσει τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές διέλα-σης, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 24.000 τόνων προ-φίλ. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται επίσης τρεις αυτοματο-ποιημένες γραμμές Η/Β (δύο κάθετες και μια οριζόντια), σύγ-χρονη μονάδα επιφανειακής επεξεργασίας διακόσμησης ξύ-λου, τμήμα ειδικών κατεργασιών και ειδικό τμήμα μελέτης και εξέλιξης συστημάτων αλουμινίου.

EVROAL - ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ/νων Σύμβουλος: Νίκος Αξής

Διεύθυνση: Θέση Λούτσα, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5579165

Fax: 210.5579166

Email: [email protected]

Web Page: www.evroal.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Κουφώματα αλουμινίου - χονδρική (ΕΤΕΜ), κουφώματα PVC - χονδρική (ΚΒΕ), κουφώματα PVC - παραδοσιακό παντζούρι, μπάρα ασφαλείας παντζουριού

Πιστοποιήσεις: SEKA Q.SYSTEM

Η EVROAL είναι μια από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρί-ες κατασκευής κουφωμάτων PVC-U και αλουμινίου που προο-ρίζονται για επαγγελματίες κατασκευαστές. Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία σειρών προφίλ για κάθε είδους εφαρμογή, όπως πόρ-τες εισόδου, παράθυρα & μπαλκονόπορτες, ρολά & σήτες κα-θώς και ειδικές κατασκευές όπως βιτρίνες, συροανακλινόμενα, πτυσσόμενες πόρτες, τζαμαρίες, αίθρια κ.ά.

Οι εξαιρετικά προσεγμένες κατασκευές της εταιρίας έχουν εγγύηση και πιστοποίηση CE και περνούν από εξονυχιστικούς ελέγχους ποιότητας και λειτουργίας. Έτσι προσφέρονται ολο-κληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις που προσθέτουν επιπλέον αξία στο χώρο τοποθέτησής τους.

Κατασκευασμένα σε σύγχρονα παραγωγικά μηχανήμα-τα υψηλής τεχνολογίας, τα προϊόντα EVROAL παραδίδονται σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Και όλα αυτά με άριστη σχέση τιμής-ποιότητας που εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος επένδυσης στα κουφώματα και τις ειδικές κατασκευές κάθε έργου.

Η εταιρία χρησιμοποιεί στα κουφώματα αλουμινίου τα συστή-ματα ΕΤΕΜ, ενώ στα κουφώματα PVC χρησιμοποιεί τα συστήμα-τα ΚΒΕ.

Page 31: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

3 1

EX.MET.AL Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Αντώνης Χαλκίτης

Διεύθυνση: Γκιώνας 11, 12133, Περιστέρι

Τηλέφωνα: 210.5712111

Fax: 210.5780046

Email: [email protected]

Προϊόντα Υπηρεσίες:Εξαρτήματα κουφωμάτων αλουμινίου, σπανιολέτες, γωνίες συνδέσεων, κλειδαριές κ.λπ.

Η EX.MET.AL είναι μια ευέλικτη και αποτελεσματική εταιρία σχεδιασμού και παραγωγής εξαρτημάτων για συστήματα κου-φωμάτων αλουμινίου. Σκοπός της, είναι η πλήρης κάλυψη και εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του κλάδου, με ποιοτικά εξαρτήματα για όλες τις βασικές ανάγκες. Ιδρύθηκε το 1998 από ανθρώπους που συνδύασαν τη μεγάλη προσωπική εμπει-ρία στα συστήματα παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων, με τη διορατικότητα για μία αγορά που ανέβαινε και απαιτούσε άμεση, προσωπική, ποιοτική και πλήρη εξυπηρέτηση στις ανάγκες της.

Σήμερα, η εταιρία εδρεύει σε 1.000 τ.μ. παραγωγικούς χώ-ρους. Διαθέτει εκπαιδευμένους και πρόθυμους ανθρώπους, κατάλληλες υποδομές, καθώς και ένα πλήρες σύστημα ιδιο-σκευών, αποκλειστικά κατασκευασμένων ειδικών μηχανών, που υπόσχονται μια ποιοτική παραγωγή και μια ουσιαστική συ-νεργασία με τους πελάτες της.

Σχεδιάζει και κατασκευάζει μία πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για όλες τις σειρές αλουμινίου, που διατίθενται αποκλειστικά μέσω των έμπορων συνεργατών. Επιπλέον, η εταιρία παράγει σημαντικό αριθμό ειδικών εξαρτημάτων επί παραγγελία, για λο-γαριασμό μεγάλων βιομηχανιών αλουμινίου της χώρας.

EXALCO A.E.

Δ/νων Σύμβουλος:Γιάννης Καντώνιας, Γιώργος Καντώνιας, Θάνος Τσιάρας, Βασίλης Τσιάρας

Διεύθυνση:5ο Χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών, 41110, Λάρισα

Τηλέφωνα: 2410.688688

Fax: 2410.688530

Email: [email protected]

Web Page: www.exalco.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Προφίλ αλουμινίου, συστήματα αλουμινίου, συστήματα εξωτερικής σκίασης (περσίδες), συστήματα για κάγκελα αλουμινίου, σύνθετα πάνελ EXALCO-BOND, βάσεις στήριξης αλουμινίου για Φ/Β πάρκα, στέγες και δώματα, εξαρτήματα και άλλα βοηθητικά προϊόντα

Πιστοποιήσεις:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, OHSAS 18001: 2007, QUALICOAT, QUALANOD, CE, ΕΚΑΝΑΛ, IFT ROSENHEIM, STRONGEST COMPANIES IN GREECE

Η EXALCO Α.Ε. μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμι-νίου στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1973 με έδρα τη Λάρισα. Σημει-ώνοντας μία μακρά και επιτυχημένη πορεία στην ιστορία του ελ-ληνικού αλουμινίου, η εταιρία έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη βαθιά γνώση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη, πάντα με απώτερο στόχο το ποιοτικό και άρτιο αποτέλεσμα.

Αποτελεί ένα πλήρες και δυναμικό βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής προφίλ αλουμινίου, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο και εδραιωμένο δίκτυο πωλήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Επίσης διαθέτει θυγατρικές εταιρίες τόσο στην Ρουμανία-Βουκουρέστι, την EXALCO Romania SRL όσο και στη Βουλγαρία-Σόφια με την EXALCO Bulgaria AD.

Page 32: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

3 2

EXTRACOLOR - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Εύη Χασιαλή

Διεύθυνση: Φρούζη 4, 13677, Αχαρναί

Τηλέφωνα: 210.5735315

Fax: 210.5723544

Email: [email protected]

Web Page: www.extraplastica.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ηλεκτροστατικές βαφές αλουμινίου, ειδικές βαφές, χρώματα ξύλου

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2000

Το βαφείο EXTRACOLOR αποτελεί μία καθετοποιημένη μο-νάδα Ηλεκτροστατικής Βαφής και χρωμάτων ξύλου, η οποία φέ-ρει την υπογραφή της ποιότητας EXTRAPLASTICA. Ένα από τα πλέον σύγχρονα βαφεία της αγοράς, εγγυάται ένα απόλυτα ποι-οτικό αποτέλεσμα στη βαφή, καθώς και συγκριτικό πλεονέκτημα στους επαγγελματίες που το εμπιστεύονται.

Η EXTRACOLOR έχει δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε μία πλούσια γκάμα 530 χρωμάτων καλύπτοντας και τις πιο ει-δικές απαιτήσεις: αποχρώσεις RAL, Ματ, Μεταλλικές, Rafaello, Sample, Fiji, NCS, Πέρλας και απομίμησης Ξύλου και όλα αυτά με τις ποιοτικότερες προδιαγραφές. Ο εμπλουτισμός των χρω-ματολογίων της εταιρίας είναι συνεχής, καθώς ανάλογα με τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά, η EXTRACOLOR προ-σθέτει και νέες αποχρώσεις, εξυπηρετώντας ακόμη πιο ολο-κληρωμένα τις ανάγκες των πελατών της. Υπάρχει η δυνατότητα άψογης και ποιοτικής βαφής σειρών αλουμινίου, πάνελ, κουρ-μπαριστών, σητών, ρολών αλουμινίου κ.ά.

Τα πρωτοποριακά μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας που έχουν επιλεγεί από την εταιρία από τους μεγαλύτερους γερμανι-κούς και ιταλικούς οίκους, οδηγούν σε ποιοτικότερη και ταχύτε-ρη παραγωγική διαδικασία. Τα μηχανήματα αυτά έχουν ως χει-ριστές έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και με τη συμβο-λή Χημικού Μηχανικού σε καθημερινή βάση, επιτυγχάνονται οι απαραίτητες εργαστηριακές έρευνες και έλεγχοι.

Page 33: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

3 3

EXTRAPLASTICA - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Εύη Χασιαλή

Διεύθυνση: Φρούζη 4, 13677, Αχαρναί

Τηλέφωνα: 210.5735315

Fax: 210.5723544

Email: [email protected]

Web Page: www.extraplastica.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Ρολά αλουμινίου, γκαραζόπορτες, σήτες, πλαστικά δομικά υλικά, συστήματα σκίασης, πτυσσόμενες πόρτες, ηλεκτροστατικές βαφές αλουμινίου

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2002

Η EXTRAPLASTICA ιδρύθηκε το 1973 από τον κ. Γεώργιο Χασιαλή στην αρχή σαν προσωπική εταιρία και ήταν το πρώτο ερ-γοστάσιο παραγωγής πλαστικών ρολών για συρόμενα και πλα-στικών επενδύσεων για χονδρική πώληση, στην περιοχή της Ατ-τικής & της Νοτίου Ελλάδος. Στη συνέχεια έγινε Α.Ε. μετονο-μάστηκε σε EXTRAPLASTICA και μπήκε δυναμικά στον χώρο του αλουμινίου με την παραγωγή και χονδρική πώληση ρολών αλουμινίου & γκαραζοπορτών, κλάδος στον οποίο παραμένει πρωτοπόρος των εξελίξεων μέχρι και σήμερα.

Η επιτυχημένη πορεία της εταιρίας οδήγησε και στην περε-ταίρω επέκταση των δραστηριοτήτων της όσον αφορά τη βαφή αλουμινίου, τόσο για τα ρολά και τις γκαραζόπορτες που κατα-σκευάζει, όσο και για βαφή φασόν των κουφωμάτων αλουμινί-ου των συνεργατών της. Τα παραπάνω επετεύχθησαν με τη δημι-ουργία του ιδιόκτητου βαφείου ηλεκτροστατικής βαφής και χρω-μάτων ξύλου Extracolor.

Σήμερα η εταιρία συνεχίζει δυναμικά και με αμείωτη ένταση την πορεία της με νέους συνεχιστές, αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών της και με σοβαρότητα διατηρεί την ηγετική θέση που κατέχει επάξια στο χώρο του αλουμινίου.

FERRAL - ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓ.

Δ/νων Σύμβουλος: Αργύρης Αϊβάτογλου

Διεύθυνση: Πελασγίας 120, 12137, Περιστέρι

Τηλέφωνα: 210.5736028

Fax: 210.5750783

Email: [email protected]

Web Page: www.ferral.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου, σιδήρου, inox, λαβές inox για πόρτες κυρίας εισόδου

Πιστοποιήσεις: SEKA - Q. System 2: 2007

Η εταιρία Ferral ξεκίνησε ως προσωπική επιχείρηση το 1974 στο χώρο των κατασκευών του σιδήρου και του αλουμινίου. Δου-λεύοντας με πολύ μεράκι και συνέπεια έπιασε γρήγορα τους στόχους της για την υψηλή ποιότητα και την τεχνική εξυπηρέτη-ση. Η πελατεία της διευρύνεται, αποκτά ιδιόκτητο κατασκευαστι-κό και εκθεσιακό χώρο, ενώ αρχίζει μόνιμη συνεργασία με γρα-φείο design. Έτσι παρεμβαίνει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής αισθητικής της κατοικίας, κα-λύπτοντας όλες τις ανάγκες σε κουφώματα αλουμινίου, σιδηρο-κατασκευές και κατασκευές inox και δημιουργώντας αποκλει-στικά, πρωτοποριακά σχέδια που χαρίζουν ύφος και προσωπι-κότητα στο χώρο.

Λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας, την οποία διαθέτει, η Ferral έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές και δύσκολες περιπτώσεις. Είναι σε θέση να αναλάβει την υλοποί-ηση μεταλλικών κατασκευών, ολοκληρωμένων έργων επενδύ-σεων κτηρίων ή επί μέρους εργασίες όπως κάλυψη ημιυπαίθρι-ων, σκέπαστρα φωταγωγών, προσφέροντας πληθώρα επιλογών όσον αφορά στα υλικά και στο σχεδιασμό.

Η νέα δραστηριότητα της εταιρίας είναι η κατασκευή και χον-δρική πώληση λαβών inox για πόρτες κυρίας εισόδου.

Page 34: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

3 4

GEBEtec A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Γεροντόπουλος

Διεύθυνση:Σταδίου 20, 57009, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310.700820

Fax: 2310.700811

Email: [email protected]

Web Page: www.gebetec.gr

Ξένοι Οίκοι:WINKHAUS, HOPPE, REMMERS, Dr. Hahn, WEISS chemie

Χώρες εξαγωγών: Αλβανία, Βουλγαρία

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Εξαρτήματα κουφωμάτων PVC, αλουμινίου, ξύλου, συστήματα μηχανισμών κουφωμάτων, τεχνολογικός εξοπλισμός κτιρίων

Η GEBEtec A.E. είναι εταιρία εμπορίας συστημάτων μηχα-νισμών κουφωμάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού κτιρίων. Απευθύνεται σε εταιρίες κατασκευής συνθετικών κουφωμάτων (PVC), κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου, αλλά και σε κατα-σκευαστικές εταιρίες γενικότερα.

Αντιπροσωπεύει ορισμένους από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς Οίκους του χώρου, όπως οι WINKHAUS, HOPPE, REMMERS, Dr. Hahn, WEISS chemie, MAICO και Clauss Markisen (CM), παρέχοντας εμπο-ρική και τεχνική υποστήριξη στα προϊόντα τους, με σημείο ανα-φοράς τους παρακάτω άξονες: • Την παροχή εύκολων και γρήγορων λύσεων με παράλλη-

λο και αδιάλειπτο σεβασμό στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Την παροχή ευέλικτων τρόπων πληρωμής που θα διευκολύ-νουν τον πελάτη, στο μέτρο του δυνατού.

• Την γενικότερη λειτουργία της εταιρίας ως one stop σημεί-ου, όπου ο πελάτης θα τύχει συνολικότερης και πολύπλευ-ρης υποστήριξης από το στάδιο της μελέτης έως και αυτό της κατασκευής. Υπό την έννοια αυτή, ο στόχος της GEBEtec συνίσταται στη

διαφοροποίησή της από τις λοιπές εταιρίες εμπορίας εξαρτημά-των, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελά-τη, πριν αλλά και μετά την πώληση.

GIESSE GROUP HELLAS S.A.

Δ/νων Σύμβουλος: Θεόδωρος Δημουλάκης

Διεύθυνση: Θέση Λύσια, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5582045

Fax: 210.5582046

Email: [email protected]

Web Page: www.giesse.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Εξαρτήματα και μηχανισμοί κουφωμάτων αλουμινίου

Ο όμιλος GIESSE συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών στην αγορά εξαρτημάτων και μηχανισμών για πόρτες και παράθυρα αλουμινίου. Η συνεχής ανάπτυξη του ομίλου, βασίζεται στην πο-λύχρονη εμπειρία και στην πρωτοποριακή τεχνογνωσία. Η παρα-γωγή των εξαρτημάτων είναι μια σύνθετη διαδικασία που ολο-κληρώνεται μετά από συνεχείς ελέγχους και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης.

Με πίστη στις θεμελιώδεις αρχές της ποιότητας, της καινο-τομίας και του σχεδιασμού και με συνέπεια στην άμεση εξυπη-ρέτηση, κατάκτησε την εμπιστοσύνη τόσο του κατασκευαστή και του αρχιτέκτονα όσο και του ιδιώτη.

Διατηρεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο συνεργατών ανά τον κό-σμο, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη στις τεχνικές και επαγγελ-ματικές απαιτήσεις. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και δια-θέτει εξαρτήματα και εξοπλισμό για πόρτες και παράθυρα αλου-μινίου σε ένα σύνολο προϊόντων που ξεπερνούν τους 15.000 κωδικούς.

Page 35: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

3 5

GU HELLAS A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Μάκης Πολυχρόνης

Διεύθυνση:7ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, 57009, Καλοχώρι - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310.755445

Fax: 2310.753730

Email: [email protected]

Web Page: www.g-u.com

Ξένοι Οίκοι: GRETSCH-UNITAS Group of companies

Χώρες εξαγωγών:Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Κόσσοβο, Κύπρος, Λίβανος

Προϊόντα Υπηρεσίες:Μηχανισμοί κουφωμάτων, κλειδαριές, αυτόματα συστήματα εισόδου, συστήματα διαχείρισης κτιρίων

Πιστοποιήσεις:DIN EN ISO 9000:2008, DIN EN 13126-8, ift-Rosenheim, RAL-RG 607/3, VdS

Η GU Hellas είναι θυγατρική εταιρία του γερμανικού ομίλου Gretsh-Unitas GmbH, του μεγαλυτέρου στην Ευρώπη σε μηχα-νισμούς κουφωμάτων και συστημάτων ασφαλείας. Η πορεία του ομίλου ξεκίνησε το 1907 και σήμερα περιλαμβάνει τέσσε-ρα εργοστάσια παραγωγής, το εργοστάσιο της Gretsch-Unitas Baubeschläge στη Γερμανία, της BKS στη Γερμανία, της G-U Automatic στη Γερμανία και της FERCO στη Γαλλία. Ο όμιλος πε-ριλαμβάνει επίσης πολλές θυγατρικές σε όλο τον κόσμο.

Ο όμιλος Gretsch-Unitas διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα προϊόντων, προσφέροντας πολυάριθμες λύσεις για τον εξοπλι-σμό και τη διαχείριση συστημάτων για κουφώματα και εισόδους. Τα προϊόντα καλύπτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα, άνεση και ασφάλεια στις ανοιγο-ανακλινόμενες πόρτες και πα-ράθυρα, παράλληλα συρόμενα-ανακλινόμενα, φυσούνες, ανα-σηκωνόμενα-συρόμενα, περιστρεφόμενα, φεγγίτες καθώς επί-σης για κλειδαριές ασφαλείας, κυλίνδρους, μηχανισμούς επα-ναφοράς και αυτόματες πόρτες εισόδων.

Βασική φιλοσοφία του ομίλου Gretsch-Unitas είναι η παρα-γωγή προϊόντων άριστης ποιότητας, η βέλτιστη δυνατή εξυπηρέ-τηση του πελάτη και οι ανταγωνιστικές τιμές. O όμιλος Gretsch-Unitas προσφέρει λύσεις με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη.

HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.

Δ/νων Σύμβουλος: Βαγγέλης Χαρκοφτάκης

Διεύθυνση: Ίριδος 3, Άγ. Δημήτριος, 17342, Αθήνα

Τηλέφωνα: 22990.49335-6

Fax: 22990.23400

Δ/νση υποκαταστήματος:

ΒΙ.ΠΕ Καλυβίων Αττικής

Email: [email protected]

Web Page: www.hermis.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Πριόνια μονά και διπλά, παντογράφοι, ξελουριστήρια, πάγκοι, ηλεκτρονικά και απλά μέτρα, κάθε είδους ειδικά μηχανήματα, βιομηχανική υπεργολαβία - σύγρονες μηχανολογικές εφαρμογές CNC

Η εταιρία HERMIS δραστηριοποιείται από το 1979 στην πα-ραγωγή μηχανημάτων κατεργασίας κουφωμάτων αλουμινίου, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των επαγγελματιών κατα-σκευαστών κουφωμάτων. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει παραγάγει και διαθέσει χιλιάδες μηχανήματα κοπής και επεξερ-γασίας αλουμινίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασικό γνώρισμα των μηχανημάτων της HERMIS είναι η αποκλειστικά ελληνική κατασκευή και η αδιαμφισβήτητη ποιότη-τά τους, καθώς η ελληνική εταιρία αναπτύσσει και υλοποιεί εν-δογενώς τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα και καινοτομίες τους. Τα μηχανήματά της παραμένουν λειτουργικά και παραγωγικά επί σειρά ετών.

Χάρη στον εξελιγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστη-ριοποιείται πλέον επιτυχημένα και στη βιομηχανική υπεργολα-βία και κατά κύριο λόγο στη κατεργασία μικρών-μεσαίων ποσο-τήτων, μεσαίων και μεγάλων εξαρτημάτων ακριβείας.

Page 36: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

3 6

HOUSE CLAUFEN

Δ/νων Σύμβουλος: Θεόδωρος Θεοδωρίκας

Διεύθυνση:2ο χιλ. Βεροίας Λαζοχωρίου, 59100, Βέροια

Τηλέφωνα: 23310.71531

Fax: 23310.71561

Δ/νση υποκαταστήματος:

2ο χιλ. Βεροίας - Ναούσης, Βέροια

Email: [email protected]

Web Page: www.claufen.gr

Ξένοι Οίκοι: REHAU

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κατασκευή και χονδρική πώληση κουφωμάτων PVC, αλουμινίου και υαλοπινάκων

Πιστοποιήσεις: CE

Η εταιρία HOUSE CLAUFEN δραστηριοποιείται στην κατα-σκευή κουφωμάτων PVC, τα οποία διατίθενται χονδρικώς σε επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων, καθώς επίσης και στη κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων όλων των τύπων. Έχει έδρα τη Βέροια και συνεργάζεται επίσης με αντιπροσώπους της σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί μία καταξιωμέ-νη βιομηχανική μονάδα ολοκληρωμένων κουφωμάτων και υα-λοπινάκων, με σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρί-σκεται σε ιδιόκτητο χώρο 5000 τ.μ.

Η 15ετής εμπειρία στο χώρο, η λεπτομερής μελέτη, η κατα-σκευή προϊόντων με υψηλά standards και η προσεκτική επιλο-γή των υλικών και του στελεχικού δυναμικού της, είναι τα βασι-κά εχέγγυα της εταιρίας για την επιτυχή πορεία της στην αγορά.

Η εταιρία έχει Δήλωση Συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το ΕΝ 14351, με Πιστοποιητικά Δοκιμών (ΙΤΤ) από το Ε.Κ.ΑΝ.ΑΛ. και το Α.Π.Θ.

IDECO Ε.Π.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Αργύρης Παπαδόπουλος

Διεύθυνση:10o χιλ. Βέροιας Θεσ/νίκης - Κόμβος Κουλούρα T.Θ. 74, 59100, Βέροια

Τηλέφωνα: 23310.97058

Fax: 23310.97400

Email: [email protected]

Web Page: www.ideco.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Αντικωνωπικά συστήματα, πάνελ αλουμινίου, αντιηλιακά συστήματα, συστήματα σκίασης

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2008, CE

Οι σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της IDECO της επιτρέπουν να αντεπεξέρχεται άριστα στις μοντέρνες απαιτή-σεις, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά λειτουργικά και ανθε-κτικά προϊόντα αντικωνωπικής προστασίας στη βέλτιστη ποιότη-τα και τάχιστο χρόνο.

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή των προϊόντων συμμορφώ-νονται με τις προδιαγραφές που απαιτεί το ευρωπαϊκό πρότυ-πο για τα δομικά προϊόντα, με αποτέλεσμα τα συστήματα κάθε-της – οριζόντιας κίνησης Plisse και Pietta να φέρουν τη σήμαν-ση CE μετά από βεβαιώσεις διεθνούς ινστιτούτου.

Με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των συνεργα-τών της και με σιγουριά όσον αφορά στη συνέχιση της προώθη-σης των καινοτόμων προϊόντων της, η εταιρία συνεχίζει να εξε-λίσσεται δυναμικά και σταθερά. Οι συνεργάτες της απολαμβά-νουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ενώ η υιοθέτηση νέων τε-χνολογιών και η δυνατότητα παραγγελιοληψίας μέσω διαδικτύ-ου τη βοηθούν να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πε-λατών της.

Page 37: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

3 7

INVER EAST MED A.E.

Δ/νων Σύμβουλος: Ανδρέας Τσιπόπουλος

Διεύθυνση: Σωρού 22, 15125, Μαρούσι

Τηλέφωνα: 210.6109930-4

Fax: 210.6109935

Email: [email protected]

Web Page: www.inver.gr

Χώρες εξαγωγών: Βουλγαρία, Ρουμανία

Πιστοποιήσεις: Qualicoat 1 & 2, GSB Standard & Master

Η Inver East Med A.E. είναι θυγατρική εταιρία του ομίλου Inver ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών στην Ευρω-παϊκή αγορά των βιομηχανικών χρωμάτων. Η Inver East Med δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και είναι εξειδι-κευμένη στις πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής για κάθε εφαρ-μογή, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις πούδρες για αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Διαθέτει ένα πλήρες στοκ από ετοιμοπαράδοτες πούδρες κά-θε ποιότητας όπως πολυεστερικές, εποξει-πολυεστερικές, πο-λυουρεθάνης κ.λπ. Διαθέτει επίσης προϊόντα ειδικών εφαρμο-γών όπως υπερανθεκτικούς πολυεστέρες, αστάρια ψευδαργύ-ρου, μεταλλικά εφέ κ.λπ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πε-λατών της η Inver East Med προσφέρει μια αποτελεσματική τε-χνική υποστήριξη, διαθέτοντας ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστή-ριο και προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.

Η Inver East Med συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες διελάσεις και βαφεία αλουμινίου και τα προϊόντα της έχουν χρησιμοποι-ηθεί σε πολλά σημαντικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ITALSIT

Δ/νων Σύμβουλος: Στέλιος Μαστορίδης, Ελένη Αναστασιάδου

Διεύθυνση: Δημοκρίτου 23, 14451, Μεταμόρφωση

Τηλέφωνα: 210.2852810

Fax: 210.2841202

Email: [email protected]

Web Page: www.italsit.gr

Χώρες εξαγωγών:Βαλκάνια, Αραβικές χώρες, Κύπρος, Αφρική

Προϊόντα Υπηρεσίες: Αντικωνωπικά συστήματα, σήτες

Η ITALSIT αποτελεί μια από τις πλέον αξιόλογες και πρωτο-πόρες επιχειρήσεις στο χώρο της εισαγωγής, εμπορίας και κα-τασκευής συστημάτων εντομοπροστασίας - σήτας, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκτάσης 500 τ.μ. για εκθεσιακό χώρο και γρα-φεία και 500 τ.μ. για τις αποθήκες.

Βασισμένη στην εικοσαετή και πλέον εμπειρία του ιδρυτή της κ. Στέλιου Μαστορίδη, αποτελεί μια ευέλικτη μονάδα που τη χα-ρακτηρίζει ο δυναμισμός και η άρτια οργάνωση. Δραστηριοποι-είται τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και σε χώρες του εξωτερι-κού όπως η Κύπρος, οι Αραβικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Η εταιρία ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών της και προτείνει αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις στα συστήματα σήτας. Έχοντας σαν αρχή την ικανοποίηση των πελα-τών της, διαθέτει περισσότερα από 40 συστήματα σήτας και με ικανό προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα θέτει συνεχώς νέ-ους φιλόδοξους στόχους.

Page 38: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

3 8

KÖMMERLING Hellas

Δ/νων Σύμβουλος: Βασίλης Τουρλιούμης

Διεύθυνση: Ν. Νικολάου 3, 62124, Σέρρες

Τηλέφωνα: 23210.99795

Fax: 23210.99796

Email: [email protected]

Web Page: www.koemmerling.gr

Ξένοι Οίκοι: Profine GmbH

Προϊόντα Υπηρεσίες: Συστήματα συνθετικών κουφωμάτων

Πιστοποιήσεις: ISO45001, ISO9000, ift Rosenheim

H Kömmerling είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρία στην παρα-γωγή συστημάτων συνθετικών κουφωμάτων με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο παγκοσμίως. Εκτός από την έδρα της εταιρί-ας στο Primasens της Γερμανίας, υπάρχουν πέντε ακόμη εργο-στάσια στην Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αμερική και Κίνα.

Στην φιλοσοφία της Kömmerling η μεγαλύτερη έμφαση δίνε-ται στην ποιότητα του τελικού κουφώματος. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζεται στην επεξεργασία του PVC και τις χημικές διεργασίες έχει πιστοποιηθεί από το Βρετανικό Ινστιτού-το Προδιαγραφών και τη Γερμανική Τεχνική Επιθεώρηση. Αυτή η επάρκεια της Kömmerling στο θέμα της ποιότητας οδήγησε στην δημιουργία ενός επίσημα αναγνωρισμένου εργαστηρίου επιθε-ώρησης και δοκιμών. Αδιάσειστη απόδειξη σιγουριάς και εμπι-στοσύνης αποτελεί η πιστοποίηση του εργαστηρίου αυτού με τις προδιαγραφές ISO45001 και ISO9000 από τον Γερμανικό Ορ-γανισμό Επικυρώσεων και Δοκιμών.

Το ευρύ φάσμα συστημάτων της Kömmerling επιτρέπει την υλοποίηση δημιουργικών λύσεων για κάθε τύπο κουφώματος που ανταποκρίνονται σε όλες τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαι-τήσεις.

KOSTAKOPOULOS

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Κωστακόπουλος

Διεύθυνση: Αμφιτρίτης 26, 11141, Άνω Κυψέλη, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.8624774

Fax: 210.8624774

Email: [email protected]

Web Page: www.kostakopoulos.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Εκκλησιαστικά κουφώματα σε χονδρική πώληση

Η εταιρία KOSTAKOPOULOS ιδρύθηκε από τον κ. Γιώργο Κω-στακόπουλο, με σκοπό την πλήρη κάλυψη υπηρεσιών κατα-σκευής, εφαρμογής και αντικατάστασης κουφωμάτων αλουμι-νίου και έχει εξειδικευθεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσε-ων και εφαρμογών για κάθε τύπο κουφώματος, όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα αλουμινίου και ενεργειακών κουφωμάτων.

Απόλυτη εξειδίκευση της εταιρίας είναι η κατασκευή και το-ποθέτηση κάθε είδους εκκλησιαστικού κουφώματος σε εκκλη-σίες, ναούς και μοναστήρια, παράθυρα και πόρτες με κούρμπες και χειροποίητα διάφορα σχέδια, όλα εξ ολοκλήρου κατασκευ-ασμένα από προφίλ αλουμινίου, ώστε να εξασφαλίζεται η πολύ-χρονη και άριστη λειτουργικότητά τους, χωρίς να απαιτείται ου-δεμία συντήρηση.

Τα εκκλησιαστικά κουφώματα διατίθενται σε χονδρική πώλη-ση, σε επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων, βαμμένα σε χρώματα RAL και σε αποχρώσεις ξύλου.

Page 39: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

3 9

LOUKISSAS CLADDING LTD

Δ/νων Σύμβουλος: Αριστείδης Λουκίσσας

Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 47, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5579032

Fax: 210.5570641

Email: [email protected]

Web Page: www.loukisascladding.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, θάλαμοι αποτροπής NX-DOORS για τράπεζες και άλλους χώρους όπου απαιτείται ελεγχόμενη πρόσβαση

Πιστοποιήσεις: CE, TÜV Rheinland, TÜV CERT

Η εταιρία LOUKISAS CLADDING LTD που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, δραστηριοποιείται στο χώρο των αλουμινοκατα-σκευών και σιδηροκατασκευών καθώς και την κάλυψη του κτη-ριακού κελύφους με υαλοπίνακες και σύνθετα προϊόντα πάνελ κ.λπ. Με την πείρα του Κωνσταντίνου Λουκίσα συνιδρυτή και τέως μέλους της εταιρίας «Αφοί Α. Λουκίσα Ο.Ε.» (1973-2009) και του πεπειραμένου τεχνικού του επιτελείου προχωρά ένα βήμα μπροστά, επενδύοντας στη νέα τεχνολογία, στη διαπιστευ-μένη οργάνωση και λειτουργώντας με ένα άψογο τεχνοοικονο-μικό πρόγραμμα.

Πρωτεύον αντικείμενο για την εταιρία, είναι οι κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου (πόρτες και θύρες), υαλοπετάσματα για κάλυψη πιο μεγάλων επιφανειών, skylight και αίθρια, θύ-ρες αποτροπής (με τη δημιουργία του δικού της προϊόντος NX Doors) και κάλυψη του κελύφους σύγχρονων κτηρίων από σύν-θετα προϊόντα όπως πάνελ από λαμαρίνα, πολυουραιθάνης, τύ-που etalbond, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα. Άλλοι τομείς που δραστηριοποιείται, είναι κατασκευές από χάλυβα (υπερ-κατασκευές, περιφράξεις, σκάλες κ.λπ.) και στις ειδικές κατα-σκευές τύπου inox, zinc, Plexiglas, Spider κ.λπ.

MAC - TECH

Δ/νων Σύμβουλος: Αναστάσιος Λάχας

Διεύθυνση: Λ. Χασιάς 147, 13122, Ίλιον

Τηλέφωνα: 210.2631339

Fax: 210.2631339

Email: [email protected]

Web Page: www.mactech.com.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Μονά, διπλά πριόνια, κοπής - χάραξης ETALBOND GMC, ξελουριστήρια, παντογράφοι, πάγκοι μονταρίσματος και καρότσια μεταφοράς, πάσης φύσεως ανταλλακτικά (αλυσίδες, ιμάντες κίνησης, αμορτισέρ, άξονες, ρουλεμάν, βαλβίδες αέρος, γρανάζια, πλάκες κοπής)

Η εταιρία MAC - TECH με αντικείμενό της την πώληση μη-χανημάτων αλουμινίου και λοιπών μετάλλων, ξεκίνησε τη δρα-στηριότητά της στο χώρο το Νοέμβριο του 2005, με βασικό σκο-πό τόσο την εμπορία μηχανημάτων όσο και το service, την κα-τασκευή - ανακατασκευή και τη συντήρηση. Ιδρυτής της είναι κ. Αναστάσιος Λάχας, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Κύριο μέλημα της εταιρίας είναι η κάλυψη των αναγκών κάθε σύγχρονου κατασκευαστικού κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, αναφορικά με τα μηχανήματα και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμών. Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει τη δυνατότη-τα κατασκευής ειδικών μηχανημάτων που ως σκοπό έχουν τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της παραγωγής, καθώς επί-σης και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Πέρα από την παροχή αξιόπιστων και λειτουργικών μηχανη-μάτων, η MAC – TECH προσφέρει στους πελάτες της και επι-πρόσθετες υπηρεσίες όπως ανταλλαγές μηχανημάτων, μεταχει-ρισμένα μηχανήματα, service μηχανημάτων αλουμινίου - σιδή-ρου και ηλεκτρικών εργαλείων παντός τύπου καθώς και ανταλ-λακτικά.

Page 40: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

4 0

MCES Ε.Π.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Ανδρέας Φιλίππου

Διεύθυνση: Λεωκορίου 6-8, 10554, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.9219111

Fax: 210.9219565

Email: [email protected]

Web Page: www.mcm.gr

Χώρες εξαγωγών: Κύπρος, Λιβύη, Βουλγαρία

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Χαλύβδινα αρχιτεκτονικά προφίλ για πόρτες και παράθυρα, απλά ή πυρασφάλειας, γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα. Πυράντοχοι υαλοπίνακες, μεταλλικές ψευδοροφές

Πιστοποιήσεις: ISO 9002

Η MCES είναι μία εξειδικευμένη εταιρία κατασκευαστικών υλικών και συστημάτων που επενδύει συστηματικά στην απορ-ρόφηση τεχνογνωσίας, στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευ-ση των πελατών της, μηχανικών και αρχιτεκτόνων, και την παρο-χή ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τεχνικών λύσεων. Αντι-προσωπεύει τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους στον κλάδο παραγωγής χαλύβδινων και ανοξείδωτων αρχιτεκτονι-κών προφίλ. Οι σειρές κουφωμάτων είναι κατάλληλες για την κατασκευή υαλοθυρών, υαλοχωρισμάτων και παραθύρων για απλές, πυράντοχες ή αλεξίσφαιρες κατασκευές. Η παραγωγή των κουφωμάτων γίνεται βάσει DIN2395 και είναι πιστοποιημέ-νη κατά ISO 9002.

Η MCES διαθέτει τμήματα πώλησης, τεχνικής υποστήριξης, κοστολόγησης και σχεδιασμού κατασκευών. Έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει σύστημα ISO 9001 για το σχεδιασμό, κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση πυράντοχων υαλοστασίων και υαλο-θυρών.

Τα έργα που η MCES έχει αναλάβει περιλαμβάνουν πολλά από τα χαρακτηριστικότερα και γνωστότερα κτιριακά συγκροτή-ματα Ολυμπιακών Έργων, Αεροδρομίων, Ξενοδοχείων, Νοσοκο-μείων, Σταθμών Μετρό, Εμπορικών Κέντρων, Υπουργείων, Τρα-πεζών, Πολυεθνικών Εταιριών, Βιομηχανιών όπως επίσης και τα περισσότερα νεότευκτα Επιβατηγά-Οχηματαγωγά Πλοία.

MECAL HELLAS Ε.Π.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Δημήτρης Σαββίδης

Διεύθυνση:Αισώπου 5 Καλοχώρι, 57009, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310.700817

Fax: 2310.755139

Email: [email protected]

Web Page: www.mecalhellas.gr

Ξένοι Οίκοι: ME.C.AL. SpA

Προϊόντα Υπηρεσίες:Εισαγωγές και εμπόριο μηχανημάτων αλουμινίου, PVC, σιδήρου

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της συνεχούς ανάπτυξης, η ιταλι-κή εταιρία MECAL, σε συνεργασία με τον κ. Δημήτριο Σαββίδη, ίδρυσαν το Μάιο του 2008 στη Θεσσαλονίκη τη MECAL HELLAS Ε.Π.Ε., με στόχο την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέ-τηση της ελληνικής αγοράς κουφωμάτων.

Στο σύντομο χρόνο λειτουργίας της, η MECAL HELLAS απο-δεικνύει την πλήρη προσήλωσή της στις θεμελιώδης αρχές της φιλοσοφίας της, ολική ποιότητα, ευελιξία, τεχνολογία και λει-τουργικότητα.

Η MECAL ξεκίνησε σαν μία μικρή εταιρία, εξειδικευμένη στην κατασκευή αυτόματων τρυπητικών μηχανημάτων για με-ντεσέδες και βήμα-βήμα αναπτύχθηκε σε έναν κύριο παραγω-γό μηχανημάτων επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου και PVC στην παγκόσμια αγορά. Από το 1978 μέχρι σήμερα, η MECAL ξεχω-ρίζει, έχοντας επιβλητική βιομηχανική ανάπτυξη και αστείρευτη τεχνολογική εξέλιξη.

Ο πλούτος της ιστορικής της διαδρομής, δείχνει το δρόμο στη MECAL, ώστε να συνεχίσει να ηγείται στην αγορά και να προ-χωρήσει ακόμα πιο μπροστά με ισχυρή θέληση στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανημάτων και λογισμικών που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτή-σεις των μικρών και μεγάλων κατασκευαστών κουφωμάτων.

Page 41: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

4 1

ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Νίκος Βλαχάκης

Διεύθυνση: Αγ. Γεώργιος - Τ.Θ. 143 , 19400, Κορωπί

Τηλέφωνα: 210.6626860

Fax: 210.6625305

Δ/νση υποκαταστήματος:

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48Β Α9, 57022 Θεσ/νίκη

Email: [email protected]

Web Page: www.neokem.gr

Χώρες εξαγωγών: Δυτ. Ευρώπη, Ρωσία, Ουκρανία, Βαλκάνια

Προϊόντα Υπηρεσίες:Πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου

Πιστοποιήσεις:EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009, Qualicoat

Η ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε. είναι ελληνική εταιρία που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση βιομηχα-νικών χρωμάτων υψηλών προδιαγραφών. Έχει έδρα στο Κορωπί Αττικής. Από το 1986 παράγει πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής, συμπληρώνοντας φέτος 25 χρόνια παραγωγής στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει εντείνει τη διεθνή της πα-ρουσία με την ίδρυση θυγατρικών εταιριών στη Γερμανία, Γαλ-λία, Ουκρανία, Ρουμανία και Βουλγαρία, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Όλα τα χρώματα της εταιρίας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT class 1, ενώ οι σειρές υπερανθεκτι-κών χρωμάτων SAHARA και MESOGEIOS είναι πιστοποιημένες με QUALICOAT class 2, διασφαλίζοντας άριστη εφαρμογή στις πλέον απαιτητικές αρχιτεκτονικές κατασκευές. Σε συνδυασμό με την επεξεργασία seaside class παρέχουν εξαιρετική προστα-σία για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.

PROFIL ACCESSORIES

Διεύθυνση:56ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 32011, Οινόφυτα

Τηλέφωνα: 22620.32202

Fax: 22620.35393

Email: [email protected]

Η Profil Αccessories ιδρύθηκε το 1995, με έδρα τα Οινόφυ-τα Βοιωτίας και έχει ως αντικείμενο την εμπορία εξαρτημάτων αποκλειστικά για τα συστήματα της Europa. Η Profil Αccessories διαθέτει οτιδήποτε χρειάζεται ο σύγχρονος κατασκευαστής όπως μηχανισμούς για όλους τους τύπους κουφωμάτων, ελα-στικά και πλαστικά εξαρτήματα, κλειδαριές και εξαρτήματα σύν-δεσης τα οποία φέρουν την ποιότητα, τις προδιαγραφές και την αυθεντικότητα της Europa. Επίσης, διαθέτει τη πλήρη γκάμα από ρολά, σήτες, πάνελ, κάγκελα και αυτοματισμούς πάντα με την υπογραφή της αξιοπιστίας και της ποιότητας της Europa.

Page 42: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

42

ROLKA - ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Μερόπη Παπακώστα

Διεύθυνση:3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, 60100, Κατερίνη

Τηλέφωνα: 23510.91596-8

Fax: 23510.91661

Δ/νση υποκαταστήματος:

Ιερά Οδός 88 (Πάροδος ΕΒΓΑ), ΤΚ 10447, Βοτανικός, Αθήνα - Τηλ.: 210.3465651, Fax: 210.3465636

Email: [email protected]

Web Page: www.rolka.gr

Χώρες εξαγωγών: Βαλκάνια, Κύπρος, Τουρκία, Λιβύη

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Ρολά και γκαραζόπορτες αλουμινίου, παραγωγή και εμπορία συστημάτων ρολού, φύλλων πολυουρεθάνης, μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων και μηχανισμών κίνησης ρολών

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2008, CE, IFT ROSENHEIM

Η εταιρία ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε με διακριτικό τίτλο ROLKA ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια και είναι μία από τις με-γαλύτερες εταιρίες στο χώρο της κατασκευής και εμπορίας συ-στημάτων ρολών. Εδρεύει στην Κατερίνη σε ιδιόκτητη έκταση 17.500 τ.μ με εγκαταστάσεις συνολικής δόμησης 9.000 τ.μ.

Κατασκευάζει έτοιμα ρολά και γκαραζόπορτες κατόπιν πα-ραγγελίας και εμπορεύεται όλα τα παραγόμενα προϊόντα της (φυλλαράκια αλουμινίου πολυουρεθάνης, κουτιά και εξαρτή-ματα), τα οποία είναι και αποκλειστικά δικής της σχεδίασης. Εί-ναι καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής συστημάτων ρολών με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τρεις γραμμές παραγωγής φύλλων αλουμινίου – πολυουρεθάνης.

Η ROLKA Α.Β.Ε.Ε. έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TÜV – HELLAS για τη σχεδί-αση και την παραγωγή συστημάτων ρολού. Ο συνεχής έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας και η μέτρηση προϊόντων (ανεμο-πίεση, θερμοπερατότητα) στο γερμανικό διαπιστευμένο φορέα IFT ROSENHEIM είναι και η εγγύηση για την ποιότητα των συ-στημάτων που παράγει, τα οποία φέρουν σήμανση CE και εγγύ-ηση καλής λειτουργίας.

ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Αγιαννίδης

Διεύθυνση:1ο χλμ. Ε.Ο. Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης, 58100, Γιαννιτσά

Τηλέφωνα: 23820.22611, 23820.23185

Fax: 23820.26947

Email: [email protected]

Web Page: www.rolloplast.gr

Ξένοι Οίκοι: REHAU

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Κουφώματα & παντζούρια PVC της REHAU, παντζούρια αλουμινίου, ρολά, σήτες, γκαραζόπορτες, κάγκελα ανοδιωμένα (τύπου inox), πόρτες θωρακισμένες ασφαλείας & εσωτερικές, πάνελ, προφίλ PVC REHAU, μηχανισμοί G-U & ROTO, υλικά στερέωσης & στεγάνωσης

Πιστοποιήσεις: CE, ARP

Η Rolloplast αποτελεί μία από τις σημαντικές δυνάμεις στο χώρο του ρολού, της σήτας και των κουφωμάτων γενικότερα, έχοντας εδραιώσει τη θέσης της με τη μακρόχρονη παρουσία της στην αγορά. Ιδρύθηκε το 1968 και σήμερα έχει φτάσει να αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες επιχειρήσεις του κλά-δου, χάρη στην αξιοπιστία που συνοδεύει τη φήμη και το όνο-μά της.

Η εταιρία επενδύει συνεχώς σε καινοτομίες στην προσπάθειά της να απαντά στις προκλήσεις των καιρών και να στηρίζει ολο-ένα και περισσότερο τους συνεργάτες της. Στην προσπάθειά της αυτή και επιδιώκοντας να καλύψει όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες και απαιτήσεις, η γκάμα των προϊόντων συνεχώς διευ-ρύνεται και αυξάνεται.

Σε αρμονία με τα σημερινά πρότυπα και τις προσταγές της σύγχρονης εποχής, όλες οι κατασκευές συνοδεύονται από πι-στοποίηση CE και ARP καθώς και από γραπτή εγγύηση, δίνο-ντας ιδιαίτερη βαρύτητα πάντα στην άριστη ποιότητα σύμφωνα πάντα με τα γερμανικά κριτήρια και τις ευρωπαϊκές προδιαγρα-φές.

Page 43: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

4 3

SITAL - Δ. ΚΟΤΣΙΛΕΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Δημήτρης Κοτσιλέλος

Διεύθυνση:Θέση Ήμερος Τόπος, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5571917

Fax: 210.5577686

Email: [email protected]

Web Page: www.sital.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες: αντικωνωπικά συστήματα

Πιστοποιήσεις: ISO 9001, CE

Πιστοποιήσεις: CE, ARP

Η SITAL ξεκίνησε σαν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση.Τριάντα χρόνια μετά και με πίστη στην παράδοση και την γνώση της προηγούμενης γενιάς, η SITAL είναι η πρωτοπόρος εταιρία στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την προώθηση συστημάτων σήτας με πωλήσεις στην ελληνική αγορά αλλά και εξαγωγές σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Το ξεκάθαρο όραμα και η πίστη στην καινοτομία γίνονται οδηγός στην παραγωγή υψηλής ποιό-τητας και εξελιγμένης τεχνολογίας αντικωνωπικών συστημάτων για όλων των ειδών παράθυρα και πόρτες.

Ο υψηλός σχεδιασμός, η λειτουργικότητα και ένας συνδυα-σμός υλικών μεγάλης αντοχής και φιλικών προς το περιβάλλον δίνουν λύσεις σε καθημερινές ανάγκες προστασίας και σκίασης και δεν απαιτούν σπατάλη ενέργειας και χρημάτων. Έτσι η επα-φή με το περιβάλλον φιλτράρεται με τον πιο φυσικό τρόπο. Τα προϊόντα της SITAL είναι πατενταρισμένα και πληρούν τις απαι-τήσεις του ISO 9001 ως προς την αξιοπιστία και την ποιότητα.

TEAMROLL M. Ε.Π.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Ρουκουνάκης

Διεύθυνση: Λ. Τατοΐου 236, 13671, Αχαρναί

Τηλέφωνα: 210.6252296

Fax: 210.6252051

Email: [email protected]

Web Page: www.teamroll.gr

Ξένοι Οίκοι: Somfy, Becker

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ρολά αλουμινίου, κουτιά, γκαραζόπορτες, μοτέρ

Πιστοποιήσεις: CE

Η εταιρία Teamroll είναι μία πρότυπη και καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής ρολών αλουμινίου, σύγχρονα εξοπλισμέ-νη και οργανωμένη. Μία εταιρία με σύγχρονες εγκαταστάσεις και άλλον «αέρα» στις σχέσεις της και τις συνεργασίες της. Οι στόχοι της Teamroll είναι μεγάλοι και το ανθρώπινο δυναμικό της δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να τους πετύχει. Προσωπι-κό και προμηθευτές – πελάτες, αποτελούν μία ομάδα που συ-νεργάζεται άριστα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού τελι-κού αποτελέσματος.

Έχοντας ως επίκεντρο την έρευνα και την απόλυτη ικανοποί-ηση των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη, η εταιρία προ-σφέρει ένα σωστό προϊόν σε ανταγωνιστική τιμή, με υψηλή ποι-ότητα υπηρεσιών και τεχνικών λύσεων. Γνωρίζοντας άριστα το αντικείμενο της δουλειάς της και εκπληρώντας με τον πλέον εν-δεδειγμένο τρόπο τις απαιτήσεις του επαγγελματία, δίνει πάντα τη σωστή λύση.

Οραματιστής και ιδρυτής της Teamroll είναι ο κ. Γιώργος Ρου-κουνάκης, άνθρωπος με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των πω-λήσεων του αλουμινίου.

Page 44: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

4 4

TECHNIKAL - ΝΙΚΟΛΗΣ Α.E.Β.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Νίκος Νικολής

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 145, 15125, Μαρούσι

Τηλέφωνα: 210.4256439

Fax: 210.8054340

Δ/νση υποκαταστήματος:

Μπιχάκη 50, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης

Email: [email protected]

Web Page: www.technikal.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κατασκευή και χονδρικό εμπόριο ειδών αλουμινίου της ALUMIL

Η εταιρία Technikal ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε από τον κ. Νικολή Αθ. Νικόλαο και δραστηριοποιείται στο χώρο των κατα-σκευών αλουμινίου τα τελευταία 10 χρόνια. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιεί για την κατασκευή των κουφω-μάτων και άλλων έργων της προϊόντα της βιομηχανίας διέλασης ALUMIL, της οποίας και αποτελεί πιστοποιημένο κατασκευαστή. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της εξέλιξης η εταιρία ξεκίνησε συ-νεργασία και με την εταιρία SCHUECO.

Η κατασκευή των προϊόντων πραγματοποιείται με τα κατάλλη-λα μηχανήματα της εταιρίας EMMEGI, όπως τα σύγχρονα πριό-νια κοπής του αλουμινίου, ειδικές πρέσσες αέρος της ALUMIL, γωνιάστρα για ακόμη καλύτερη συνδεσμολογία των κατασκευ-ών, καθώς επίσης και ότι πιο εξειδικευμένο και σύγχρονο υπάρ-χει στην αγορά, σε ότι αφορά περιφερειακά εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή τοποθέτηση των κατασκευών.

Η εταιρία έχει φέρει σε πέρας μέχρι και σήμερα πλήθος και ποικιλία έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε ο,τι αφορά το μέ-γεθος και το βαθμό δυσκολίας τους. Συνεργάζεται και με επαγ-γελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων, διαθέτοντας έτοιμα πι-στοποιημένα κουφώματα.

VAMAL - ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Χρήστος Φραγκογιάννης

Διεύθυνση:Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 12-16, 13671, Αχαρναί

Τηλέφωνα: 210.2810397

Fax: 210.2844835

Email: [email protected]

Web Page: www.vamal.gr

Η εταιρία VAMAL δραστηριοποιείται στο χώρο της επιφανει-ακής επεξεργασίας του αλουμινίου πάνω από 20 χρόνια, προ-σφέροντας στον κλάδο ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσί-ες βαφής των προφίλ. Κατέχει σημαντική θέση στην αγορά, ανα-λαμβάνοντας υπεύθυνα και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση των πελατών της στο χώρο της Ηλεκτροστατικής Βαφής. Παρακολουθώντας στενά τις σύγχρο-νες εξελίξεις, πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η αυ-στηρή εποπτεία των διαδικασιών παραγωγής και οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά τη διάρκεια της βαφής, διασφαλίζουν ότι ο πελά-της θα λάβει στα χέρια του ένα βαμμένο προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιθυμεί και στην ποιότητα που θέλει.

Η VAMAL συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώ-ρου όσον αφορά στα χρώματα πούδρας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ξεχωριστές χρωματικές επιλογές, οι οποίες εν-σαρκώνουν στο μέγιστο βαθμό τις επιθυμίες ιδιωτών, αρχιτεκτό-νων, μηχανικών και κατασκευαστών, με χρώματα διαχρονικά που διατηρούν την ποιότητά τους στο πέρας του χρόνου.

Page 45: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

4 5

VBH Hellas S.A.

Δ/νων Σύμβουλος: Αργύρης Σαρρίδης

Διεύθυνση:Λεωφόρος Στρατού 155 – Πολίχνη, 56429, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310.604490

Fax: 2310.665790

Email: [email protected]

Web Page: www.vbh.com.gr

Ξένοι Οίκοι:AKZONOBEL, DEVENTER, DR.HAHN, GEZE, GREENTEQ, GUTM

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Συστήματα μηχανισμών κουφωμάτων, κλειδαριές, μεντεσέδες, μάσκουλα, χερούλια, λαβές, κόλλες, σιλικόνες, αφροί, βίδες, χρώματα–βερνίκια (ξύλου),κινητήρες ρολών, συστήματα επαναφοράς, αυτόματες πόρτες, πυράντοχες πόρτες κ.ά.

Πιστοποιήσεις: Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα

Η VBH Hellas S.A., θυγατρική του γερμανικού ομίλου VBH Holding AG, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1995 στον τομέα των μηχανισμών κουφωμάτων και τεχνικών έργων. Από τους πρωτοπόρους της αγοράς, παρουσιάζει μια όσο το δυνα-τόν πιο πλήρη παλέτα προϊόντων με την εγγύηση της αξιοπιστίας που προσφέρει το όνομα VBH και την ποιότητα των προσεκτικά επιλεγμένων εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται.

Οι συνεργασίες που επιλέγει η VBH Hellas για τα προϊόντα που προωθεί στην ελληνική αγορά, πρέπει να πληρούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια κατασκευής, να συμβάλλουν στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του επαγγελματία προσφέροντάς του δυναμικές λύσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ελκυστικότητα, λειτουργικό-τητα και οικονομία. Η εμμονή της να επιλέγει τους συνεργάτες της μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως παραγωγών προϊόντων στον τομέα της δόμησης, την έχει καταστήσει σήμερα να θεωρεί-ται στρατηγικός συνεργάτης των επαγγελματιών στο χώρο. Κύρι-ος σκοπός της VBH Hellas, από την ίδρυσή της, είναι να προσφέ-ρει στους επαγγελματίες του κλάδου πάντα το βέλτιστο τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες, σφραγίζοντας με αυτόν τον τρό-πο μακροχρόνιες συνεργασίες.

WINTEX - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν.

Δ/νων Σύμβουλος: Νίκος Χατζηπολυχρόνης

Διεύθυνση: Μελιτίνης 6, 17236, Υμμητός

Τηλέφωνα: 210.9700150

Fax: 210.9760403

Email: [email protected]

Web Page: www.wintex.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Εργαλεία κατεργασίας αλουμινίου - ξύλου και PVC

Η εταιρία WINTEX δραστηριοποιείται από το 1982 στον χώρο των εργαλείων κατεργασίας ξύλου - αλουμινίου και PVC, κατα-σκευάζοντας κοπτικά εργαλεία άριστης ποιότητας.

Η 35χρονη εμπειρία, η συνεχής αναβάθμιση του τεχνολογι-κού εξοπλισμού και η άριστη τεχνογνωσία, έχουν σαν αποτέλε-σμα την κάλυψη των οποιονδήποτε αναγκών των επαγγελματι-ών του χώρου, την υψηλή απόδοση των εργαλείων και την κα-λύτερη σχέση ποιότητας - τιμής. Παράλληλα, από το 1999 συ-νεργάζεται και αντιπροσωπεύει την OMAS, έναν από τους κο-ρυφαίους Ιταλικούς οίκους κοπτικών εργαλείων νέας τεχνολο-γίας (εναλλασόμενα πλακίδια), καλύπτοντας την εγχώρια αγορά με πλήρεις συλλογές κοπτικών γερμανικών παραθύρων για κέ-ντρα εργασίας C.N.C., γωνιακές σβούρες, καθώς και ρομποτέ-ζες απλές και κεφαλές για μηχανές HYDRO.

Page 46: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

4 6

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Ανδρέας Αθηναίος

Διεύθυνση: Αρχιλόχου 20, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνα: 210.5757202

Fax: 210.5757830

Δ/νση υποκαταστήματος:

Σκάλα Λακωνίας

Email: [email protected]

Web Page: www.athineos.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Συστήματα αλουμινίου, στάνταρ προφίλ, βαφή, εξαρτήματα, φύλλα, επενδύσεις, πολυκαρβονικά, πάνελ, πόρτες, ρολά, μοτέρ, σήτες, ειδικές κατασκευές, κάγκελα, γυψοσανίδες, μονωτικά, ηλιοπροστασία & εξοκονόμηση ενέργειας

Η εταιρία Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της εμπορίας συστημάτων αλουμινίου, βρίσκεται σε συνεχή τρο-χιά ανάπτυξης. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου, με αποτέλεσμα η ποιότητα των προϊόντων που δια-θέτει να βρίσκεται πάντα στην κορυφή.

Χρόνο με το χρόνο και με βάση τη μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει πάνω στα υλικά κατασκευών, εμπλουτίζει τη γκάμα της με νέα προϊόντα, με στόχο πάντα την καλύτερη σχέση ποι-ότητας και τιμής. Η ποιότητα των υλικών, η ταχύτατη παράδοση και η μεγάλη ευελιξία στην εύρεση της κατάλληλης λύσης είναι τα στοιχεία που κάνουν την εταιρία Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ να ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά.

Πάντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρία δημιούργησε το δικό της χώρο στη Σκά-λα Λακωνίας. Πρόκειται για μια νέα επένδυση που αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη διεύρυνση της επιτυχημένης πορείας της.

ΑΛΚΑΤ - ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Δαμανάκης

Διεύθυνση:Ήμερος Τόπος, Τ.Θ. 66, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.2411029

Fax: 210.2411817

Δ/νση υποκαταστήματος:

Έκθ.: Λ. Βουλιαγμένης 45 Γλυφάδα, τηλ. 210.9631712

Email: [email protected]

Web Page: www.alkat-damanakis.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κουφώματα αλουμινίου, ειδικές κατασκευές, κουφώματα με συνδυασμό αλουμίνιο και ξύλο

Πιστοποιήσεις: ISO 9001, CE, SEKA Q-SYSTEM

Η ALKAT – ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ A.E. είναι μία από τις μεγαλύτε-ρες κατασκευαστικές εταιρίες κουφωμάτων. Προσφέρει ποιο-τικές και αξιόπιστες λύσεις στα συστήματα αλουμινίου, με μία εντυπωσιακή ποικιλία προϊόντων ανώτερης ποιότητας, αισθη-τικής, αντοχής και ασφάλειας. Αξιοποιώντας μία πορεία στον χώρο πλέον των 30 ετών, σε συνδυασμό με σύγχρονες εγκατα-στάσεις εξοπλισμένες με μέσα παραγωγής εξελιγμένης τεχνο-λογίας, παρέχει στον επαγγελματία και στον ιδιώτη ότι καλύτε-ρο έχει να παρουσιάσει η αγορά αλουμινίου, πάντα με την εγγύ-ηση της πιστοποιημένης ποιότητας από τους μεγαλύτερους διε-θνείς οργανισμούς.

Με πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής (CE, SEKA Q-System) και με ένα ευρύ δίκτυο εκθεσιακών χώρων σε όλη την Ελλάδα, η ALKAT – ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ βρίσκεται σε πορεία συνε-χούς έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης, με στόχο να παρα-μείνει στη κορυφή του επώνυμου ποιοτικού κουφώματος.

Η εταιρία διαθέτει στους επαγγελματίες κατασκευαστές έτοι-μο κούφωμα σε συνδυασμό αλουμινίου και ξύλου.

Page 47: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

47

ΑΝΑΛΚΟ Ε.Π.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Στέλιος Κόχυλας

Διεύθυνση: Τατοϊου 325, 13671, Αχαρναί

Τηλέφωνα: 210.6201105

Fax: 210.8079526

Email: [email protected]

Web Page: www.analko.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ηλεκτροστατικές βαφές, βαφές ξύλου, αναδίωση αλουμινίου

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2008, QUALICOAT, QUALIDECO

Η εταιρία ΑΝΑΛΚΟ επί 37 συναπτά έτη έχει σαν κύριο αντι-κείμενο της την επιφανειακή προστασία μεταλλικών επιφανειών, με τις μεθόδους της Η/Β και της ανοδίωσης. Με τρία ιδιόκτητα εργοστάσια σε Ελλάδα και Ρουμανία δύναται ημερησίως να βά-φει ηλεκτροστατικά και να ανοδιώνει πάνω από 80 τόνους προ-φίλ αλουμινίου.

Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, πι-στοποιημένες από τους εγκυρότερους ευρωπαϊκούς οίκους. Συγκαταλέγεται μέσα στις τρείς πιο μεγάλες εταιρίες στον τομέα της στην Ευρώπη έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ολοκλήρω-ση των μεγαλύτερων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έργα, όπως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το Αθηναϊκό Με-τρό, ο Προαστιακός σιδηρόδρομος, μεγάλο μέρος των Ολυμπι-ακών έργων, το γήπεδο Καραϊσκάκη κ.λπ. φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας βαφής της εταιρίας.

Από το καλοκαίρι του 2010 στεγάζεται πλέον στο νέο της ερ-γοστάσιο επί της οδού Τατοϊου 325 στην περιοχή Αχαρναί Αττι-κής. Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία των δύο νέων υπερ-σύγχρονων μονάδων της Η/Β στον καινούργιο χώρο, ξεκίνη-σε την παραγωγή της και η ολοκαίνουργια μονάδα ανοδίωσης.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Νίκος Ανδρούτσος

Διεύθυνση: Κεσίμια Εξαμιλίων, 20100, Κόρινθος

Τηλέφωνα: 27410.30950

Email: [email protected]

Web Page: www.androutsos.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου (δισκοπρίονα, παντογράφοι, ξελουριστικά, οδηγοί μέτρησης μήκους, κουρμπαδόροι, διαμορφωτές κύκλων) & σιδήρων (κουρμπαδόροι, διαμορφωτές κύκλων)

Η εταιρία Ανδρούτσος - Κατασκευές Μηχανημάτων ιδρύ-θηκε το 1969 από τον κ. Αλέξανδρο Ανδρούτσο. Αργότερα προ-στέθηκαν στο δυναμικό της οι κ.κ. Νίκος και Γιώργος Ανδρού-τσος, κάτοχοι τεχνικής και πανεπιστημιακής μόρφωσης στον κλάδο της μηχανολογίας. Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας εί-ναι η κατασκευή μηχανημάτων σε παραγωγική διαδικασία για την επεξεργασία αλουμινίου και σιδήρου.

Ύστερα από τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας και χιλιάδες εγκαταστάσεις μηχανημάτων στην Ελλάδα, έχει συσσωρευτεί πείρα και τεχνική γνώση έτσι ώστε η Ανδρούτσος να παρουσιά-ζει κατασκευές μελετημένες και σχεδιασμένες απ‘ την αρχή και ποτέ αντίγραφα τρίτων. Το αποτέλεσμα είναι πρωτοποριακά μη-χανήματα που πραγματικά δουλεύουν και αποδίδουν.

Η κατασκευή των μηχανημάτων γίνεται εξ‘ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Κόρινθο. Εκεί γίνεται και η κα-τασκευή των προηγμένων αυτοματισμών τους (αέρος και ηλε-κτρονικών). Επομένως, η επίλυση τεχνικών προβλημάτων γίνε-ται άμεσα και χωρίς την παραπομπή σε τρίτους (τεχνικούς, αυτο-ματιστές, προγραμματιστές).

Τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων της εταιρίας Ανδρού-τσος είναι η απλότητα στη χρήση, το χαμηλό κόστος και η συνέ-πεια στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Page 48: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

4 8

ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Β. Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Βατζεδάκης

Διεύθυνση: Νερατζούλας 16, 13671, Αχαρναί

Τηλέφωνα: 210.2443277

Fax: 210.2443221

Email: [email protected]

Web Page: www.vatzedakis.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Παραγωγή φασόν χυτών προϊόντων αλουμινίου και ορειχάλκου

Πιστοποιήσεις: ISO 9001

Η ιστορική διαδρομή της εταιρίας ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Α.Ε. ξεκι-νά το 1975 από το Μπραχάμι και η ίδρυσή της είναι έργο του κ. Βασιλείου Βατζεδάκη ενός ανθρώπου με πολύχρονη πείρα στο χώρο. Με παρουσία στην αγορά που ξεπερνά τα 30 χρό-νια, η εταιρία κατέχει εξέχουσα θέση πλην του χώρου των με-ταλλικών εξαρτημάτων για δερμάτινα είδη και στο χώρο παρα-γωγής ποιοτικών χυτών εξαρτημάτων αλουμινίου, ορειχάλκου και ζάμακ, παράγοντας μία ευρεία γκάμα προϊόντων για ένα με-γάλο φάσμα δραστηριοτήτων της καθημερινής μας ζωής. Με-ταξύ αυτών, συγκαταλέγονται προϊόντα αλουμινίου σε επινικε-λωμένες ή μη αποχρώσεις, επιμεταλλώσεις, βαφές πλαστικών εξαρτημάτων κ.λπ.

Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και αναλαμβάνει φασόν παραγωγή οτιδήποτε χυτό αντικείμενο αλουμινίου και ορειχάλκου, απευθύνεται δε στον κλάδο αλου-μινίου σε επιχειρήσεις παραγωγής εξαρτημάτων αλουμινίου και γενικότερα υλικών για κουφώματα και όχι μόνο. Επίσης στο δι-ευρυμένο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται επιχειρήσεις από το χώρο των φωτιστικών, κιγκαλερίας, υδραυλικών, ηλεκτρικών κ.λπ.

Η ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Α.Ε. παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την απαραίτητη τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για οτιδήποτε μεταλλικό εξάρτημα επιθυμεί να παράγει.

ΒΙΕΚΑΛ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Δημόπουλος

Διεύθυνση:Μάρκου Μπότσαρη & Γυφτάκη 2, 17342, Αγ. Δημήτριος

Τηλέφωνα: 210.9934903

Fax: 210.9936869

Email: [email protected]

Web Page: www.viekal.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ειδικά ρολά ασφαλείας από προφίλ αλουμινίου, κουφώματα, ειδικές κατασκευές

Πιστοποιήσεις: CE - Πιστοποίηση κουφωμάτων

Η ΒΙΕΚΑΛ ιδρύθηκε το 1973 από τον κ. Γιώργο Δημόπουλο, με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική κάλυψη των απαιτήσε-ων κάθε οικοδομικού έργου σε ανταγωνιστικά επίπεδα, παρέχο-ντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

Η εταιρία σήμερα έχει εξελιχθεί σε μία από τις δυναμικότερες και πλέον καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο κατασκευής κουφω-μάτων αλουμινίου, ενώ παράλληλα έχει μελετήσει και διαθέτει χονδρικώς σε επαγγελματίες του κλάδου ένα πατενταρισμένο σύστημα ρολού ασφαλείας από προφίλ αλουμινίου, με χαρακτη-ριστικό του την αποτελεσματική ασφάλεια που παρέχει, αλλά και το ρυθμιζόμενο αερισμό και φωτισμό.

Στόχος της εταιρίας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη κάλυ-ψη όλων των απαιτήσεων κάθε κατασκευής που αναλαμβάνει, επενδύοντας συνεχώς τόσο σε παραγωγικό εξοπλισμό όσο και στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη για τη βελτίωση και την καινο-τομία των παραγόμενων προϊόντων της.

Page 49: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

4 9

ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Τομπουλίδης

Διεύθυνση: Λυκαβητού 20, 12244, Αιγάλεω

Τηλέφωνα: 210.5699014

Fax: 210.5699024

Προϊόντα Υπηρεσίες: Μήτρες για διέλαση αλουμινίου

Η εταιρία ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1993, με κύρια ασχο-λία της τη μελέτη και κατασκευή μητρών και εργαλείων διέλα-σης αλουμινίου. Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρίας είναι ο κ. Τομπουλίδης Ιωάννης με πείρα πάνω από 40 χρόνια, αρχικά στη διόρθωση και έπειτα στην κατασκευή, ο οποίος έχει καταφέ-ρει να περάσει την εμπειρία του στις μελέτες των μητρών με ικα-νοποιητικά αποτελέσματα, τόσο στις δοκιμές των μητρών όσο και στην παραγωγικότητά τους.

Μετά από μια σταθερή και επιτυχή συνεργασία με τους πε-λάτες της, η εταιρία κατάφερε να βελτιώσει τη μελέτη και κατα-σκευή της μήτρας. Έχοντας σαν μοναδικό σκοπό τη καλύτερη ποιότητα και εξυπηρέτηση των πελατών της, επένδυσε σε μη-χανήματα υψηλής τεχνολογίας, μοντέρνα σχεδιαστικά προγράμ-ματα, εξέλιξε τις μηχανουργικές κατεργασίες και εξειδίκευσε το προσωπικό της.

Τα ατσάλια που χρησιμοποιεί στην κατασκευή των προϊόντων της είναι υψηλής ποιότητας όπως ORVAR 12 και ALVAR 14 και ειδικά ατσάλια όπως DIEVAR, HOTVAR και QRO 90.

Η εταιρία ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε. συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες διελάσεις στην Ελλάδα, όπως την EXALCO S.A, την EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., την ΕΤΕΜ Α.Ε. και πολλές άλλες.

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Μπουτσίνης

Διεύθυνση:Τ.Θ. 162 - Θέση Πάτημα , 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5596860-2

Fax: 210.5596863

Δ/νση υποκαταστήματος:

Κύπρου 8, Χαϊδάρι, Τηλ. 210.5821355

Email: [email protected]

Web Page: www.viometaloumin.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Συστήματα ασφαλείας κουφωμάτων, ρολά ασφαλείας

Πιστοποιήσεις: CE

Η ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ιδρύθηκε το 1963, με δραστηρι-ότητα στην κατασκευή πτυσσόμενων συστημάτων ασφα-λείας για πλήθος κατασκευών που αφορούν κουφώμα-τα σε κτιριακές κατασκευές γραφείων, καταστημάτων, δη-μόσιων κτιρίων, διαμερισμάτων και ανεξάρτητων κατοικιών. Mε τη μεγάλη τεχνική εμπειρία της σε συνδυασμό με το συνε-χή εκσυγχρονισμό σε μηχανολογικό εξοπλισμό, η εταιρία δια-θέτει σήμερα μία πλήρη γκάμα πατενταρισμένων συστημάτων, όπου η μέγιστη ασφάλεια και η ποιότητα κατασκευής δένουν αρ-μονικά με την καλαίσθητη εμφάνιση του χώρου όπου αυτά το-ποθετούνται.

Η αξιοπιστία και η συνέπεια της εταιρίας εγγυώνται την άμε-ση ανταπόκρισή της σε οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την πρόληψη και προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί κατά την κατασκευή τους και η άρτια τεχνική και τεχνολογική υποδομή των εγκατα-στάσεών της, συνάδουν, ώστε το παραγόμενο προϊόν να ανταπε-ξέρχεται απόλυτα στις δυσκολότερες συνθήκες από κακόβου-λες ενέργειες.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Ασπρο-πύργου περιλαμβάνουν ένα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό με συστήματα computerized και ηλεκτρονικής διαχείρισης της παραγωγής.

Page 50: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

5 0

ΓΕΜΑ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Κασφίκης

Διεύθυνση:Πάροδος Κεραμιδίου 34 Θέση Μετόχι, 13671, Αχαρνές

Τηλέφωνα: 210.5145212

Fax: 210.5144094

Δ/νση υποκαταστήματος:

Αντ. Τρίτση 32, Εύοσμος Θεσ/νίκη, τηλ. 2310.775540

Email: [email protected]

Web Page: www.gema.gr

Ξένοι Οίκοι: FOM Industrie

Προϊόντα Υπηρεσίες:Μηχανήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC

Η εμπορική εταιρία μηχανημάτων ΓΕΜΑ Α.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εμπο-ρίας μηχανημάτων κατεργασίας αλουμινίου από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, έχοντας εγκαταστήσει εκατοντάδες γραμ-μές παραγωγής, παρέχοντας συγχρόνως και αξιόπιστο service στους πελάτες της.

Σήμερα, έχει ξεκινήσει μία νέα συνεργασία, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά τα μηχανήματα της FOM Industrie.

ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Γ. & Ε. Ο.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Βαγγέλης Γρατσάνης

Διεύθυνση: 4ο χλμ. Τρικάλων - Πύλης, 42100, Τρίκαλα

Τηλέφωνα: 24310.62000

Fax: 24310.61888

Email: [email protected]

Web Page: www.algratsanis.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κουφώματα αλουμινίου & PVC σε χονδρική πώληση

Η εταιρία Γρατσάνης Γ. & Ε. κατασκευάζει προηγμένα συ-στήματα κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων PVC, με στόχο την απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις των πελα-τών της για ασφάλεια, μόνωση, λειτουργικότητα, design και οι-κονομία. Επιπλέον, η εταιρία κατασκευάζει και έτοιμα κουφώ-ματα για κατασκευαστές σε διαστάσεις και χρωματισμούς που αυτοί επιθυμούν.

Η εταιρία πρωτοπορεί στην τεχνολογία, καινοτομεί με νέες παραγωγικές διαδικασίες, περισσότερο αυτοματοποιημένες και αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της για να ικανοποιήσει τα «θέλω» των πελατών της. Από το 2007 μάλιστα, η επιχείρηση εί-ναι πιστοποιημένη με σήμανση CE για τα κουφώματα και τα πε-τάσματα αλουμινίου.

Page 51: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

5 1

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Τάσος Δούκας

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 302-304, 12136, Περιστέρι

Τηλέφωνα: 210.5750057

Fax: 210.5715799

Email: [email protected]

Web Page: www.doukas.com.gr

Χώρες εξαγωγών: Μ. Ανατολή, Αφρική, Κύπρος

Προϊόντα Υπηρεσίες:Συστήματα αλουμινίου, εξαρτήματα, μηχανήματα

Πιστοποιήσεις:ISO 9001:2000, ICAP STRONGEST COMPANIES IN GREECE 2010

Η εταιρία ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διανύει ήδη την 3η δεκαετία στο χώρο εξαρτημάτων αλουμινίου- σιδήρου και μηχανημάτων. Όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να χτίσει τα θεμέλια μιας υγιούς επιχεί-ρησης που σήμερα είναι ηγέτιδα στον κλάδο της.

Τα νέα ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 9.000 m2 επί της Λεωφό-ρου Αθηνών και το νέο Κέντρο Διανομής της εταιρίας συνολικής έκτασης 10.000 m2 σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα (4.000 m2 αποθηκευτικών χώρων στο Γαλάτσι, αλλά και τα 2.000 m2 στο Αγρίνιο), πλαισιωμένα με περισσότερα από 169 άρτια εκ-παιδευμένα άτομα αποτελούν απόδειξη για το παρόν και εγγύ-ηση για το μέλλον.

Στηριζόμενη πάντα στον υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος αποτε-λεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη του κλάδου, η ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. θέτει ακόμα υψηλότερους στόχους για το άμεσο μέλ-λον. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει ακόμα ένα μεγάλο έργο της, συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση της θεμελιώδους επικοινω-νίας με τον πελάτη και απαντά άμεσα στην επιθυμία του με υπευ-θυνότητα και κατανόηση.

ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Λάμπρος Βαρούχας

Διεύθυνση:57ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

Τηλέφωνα: 22620.53111

Fax: 22620.53686

Email: [email protected]

Web Page: www.elval.gr

Χώρες εξαγωγών: Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή

Προϊόντα Υπηρεσίες: Προϊόντα έλασης αλουμινίου

Πιστοποιήσεις:ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14000:2004

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, επε-ξεργασίας και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου της ΒΙΟ-ΧΑΛΚΟ. Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1973 και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά βι-ομηχανικά συγκροτήματα έλασης αλουμινίου διεθνώς. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου συγκαταλέγονται η ευελιξία στην παραγωγή, η ισχυρή παρουσία εκτός Ελλάδας, η σημαντική παρουσία στην αγορά της λιθογραφίας, η ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, το εκτεταμένο δίκτυο διανομής και οι στρατηγικές συνεργασίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας με διε-θνώς αναγνωρισμένους οίκους.

Στη διευρυμένη παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ, η οποία περιλαμβάνει 10 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία, παράγεται μια σειρά προ-ϊόντων αλουμινίου, που καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, των ναυπηγείων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κλάδου κατασκευών και του κλάδου εκτυπώσεων.

Οι κυριότερες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΛΒΑΛ είναι η ΕΤΕΜ, η ΣΥΜΕΤΑΛ, η BRIDGNORTH ALUMINIUM και η ELVAL COLOUR.

Page 52: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

5 2

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Τάσος Καραγιάννης

Διεύθυνση:10ο χιλ. Αθηνών - Λαμίας, 14451, Μεταμόρφωση

Τηλέφωνα: 210.2826131, 210.2830464

Fax: 210.2833090

Email: [email protected]

Web Page: www.karagianni.com

Ξένοι Οίκοι:JUSTOR, MONTICELLI, PROTECO, BALTEK, JIS κ.ά.

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Εξαρτήματα αλουμινίου και σιδήρου, ρολά, γκαραζόπορτες, σήτες, είδη κιγκαλερίας, μηχανήματα, εργαλεία ηλεκτρικά – αέρος – χειρός

Η εταιρία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν είναι νέα στον χώρο της εμπορίας εξαρτημάτων αλουμινίου και σιδήρου. Ιδρύ-θηκε το 1986 και μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια συνεχούς προόδου, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, χάρις στην υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των εκατοντάδων πελατών, προμηθευτών και συνεργατών της. Στο νεοανεγερθέν σύγχρονο κτίριο, συνολικής καλυμμένης έκτασης 1000 τμ, σε 4 ορόφους και 2 υπόγεια, στεγάζονται τα γραφεία, η έκθεση και οι πωλή-σεις καθώς και οι αποθήκες.

Όλες οι εργασίες της εταιρίας εκτελούνται μέσω ενός πλή-ρως μηχανογραφημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του e-shop στη διεύθυνση http://eshop.karagianni.com. Εκεί μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επαγγελματίας ή ιδιώτης να βρει και να παραγγείλει, σχεδόν όλα τα υλικά και τα εργαλεία που θα του χρειαστούν σε κάθε μεγάλη ή μικρή δουλειά που θα θέλει να κάνει, οικονομικά και υπεύθυνα.

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δ/νων Σύμβουλος: Χαράλαμπος Καραμανής

Διεύθυνση:Κηφισού & Δημητράτου 37, 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντη

Τηλέφωνα: 210.4812320

Fax: 210.4812320

Email: [email protected]

Web Page: www.troxeio.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Δίσκοι κοπής, βίντια δίσκων, μαχαίρια πλάνης, εργαλεία σβούρας, εργαλεία ρούτερ, πριονοταινίες

Το Τροχείο είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία ιδιαίτερα δυναμική εταιρία στο χώρο της επι-σκευής και πώλησης κοπτικών εργαλείων, για μηχανήματα επε-ξεργασίας μετάλλων και ξύλου που από το 1972 μέχρι σήμερα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

Επενδύει και εξοπλίζεται συνεχώς με τα πιο σύγχρονα μη-χανήματα τροχίσματος, για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε κάθε ανάγκη. Στο μηχανολογικό της εξοπλισμό συγκαταλέ-γονται πέρα των άλλων και δυο (2) αυτόματα CNC μηχανήματα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών όσον αφορά στο τρόχι-σμα των εργαλείων τους. Επιπρόσθετα, η εταιρία λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ένα από τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα συ-γκόλλησης πριονοταινιών στην Ελλάδα.

Από το 2007 η εταιρία Τροχείο έχει επεκτείνει τις δραστηριό-τητές της πέρα από την επισκευή κοπτικών εργαλείων και στην εισαγωγή εξειδικευμένων λύσεων από κορυφαίους οίκους του εξωτερικού. Εισάγει δίσκους με βίντια ξύλου – αλουμινίου γερ-μανικής κατασκευής της BEST, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την αντιπροσωπεία των φημισμένων πριονοταινιών BUSATEC.

Page 53: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

5 3

ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Κουνέλης

Διεύθυνση: Θηβών 208, 18233, Ρέντης

Τηλέφωνα: 210.4936.202

Fax: 210.4917.247

Email: [email protected]

Web Page: www.domus.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κλειδαριές ασφαλείας, κλειδαριές συρομένων, σπανιολέτες

Πιστοποιήσεις: ISO 9001

Η εταιρία ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS είναι το «κλειδί» στις πόρ-τες των Ελλήνων εδώ και 100 σχεδόν χρόνια. Ιδρυτής της υπήρ-ξε ο Γιάννης Βασιλείου Κουνέλης, ο οποίος αφού τελείωσε τις σπουδές του, το 1916 καταπιάστηκε με τις μεταλλικές κατασκευ-ές. Δεν χρειάστηκε πολύ καιρός για να δημιουργήσει την πρώτη μικρή βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων.

Το 1932 τα παιδιά του Γιάννη Κουνέλη, ο Βασίλης και ο Θεό-δουλος μπήκαν στην επιχείρηση και προσανατολίστηκαν στη πα-ραγωγή ειδών όπως: χαλκάδες, ημίκυκλα, πόρπες, σύρτες, χε-ρούλια και κελιδαρίες μπαούλων κ.τ.λ.

Το 1951 η πρώτη ελληνική κλειδαριά, η Piccolo είναι γεγο-νός. Η εταιρία συνεχίζει την επιτυχημένη της παρουσία και τις επόμενες δεκαετίες. Η πρώτη πώληση και διανομή των προϊό-ντων της γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Η ανάπτυξη αυτή έφερε μια θεαματική αύξηση των πωλήσεων της DOMUS στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη έλαβε μεγά-λες διαστάσεις αφού οι εξαγωγές επεκτάθηκαν μέχρι τις αρα-βικές χώρες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η IBM να ζητήσει από την DOMUS την παραγωγή ευέλικτης βάσης για τους ηλεκτρονι-κούς υπολογιστές της.

Μία ιστορία σκληρής εργασίας 100 χρόνων συνεχίζεται μέ-χρι σήμερα. Η DOMUS δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, γεγονός που την ξεχωρίζει στους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και στο περιβάλλον που δραστη-ριοποιείται.

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π.& Α. Α.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Θανάσης Κοταρίδης

Διεύθυνση:Τεγέας 3-5 & ΑΓ. Ι. Θεολόγου 14 , 12132, Περιστέρι

Τηλέφωνα: 210.5736888

Fax: 210.5710266

Email: [email protected]

Web Page: www.kotaridis.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες: Εμπόριο αλουμινίου

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1974 με την επωνυμία ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕ-ΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Την εποχή εκείνη οι σειρές που κυριαρ-χούσαν, ήταν οι ΑΤ 150, 700, 219 και 200 σε ανοδίωση λευκού ματ και χρυσού. Το 1985, η επιχείρηση αλλάζει νομική μορφή και μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός και το λανσάρισμα αντικωνωπι-κών συστημάτων πρωτοποριακών για την εποχή τους βρίσκουν απήχηση και προσφέρουν αναγνώριση και επιτυχία στην εται-ρία. Το 1989, η αναγνώριση της δυναμικότητας και της καινο-τομίας της ALUMIL έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεργασία με την βορειοελλαδίτικη βιομηχανία διέλασης. Η συνεργασία αυτή αποτελεί σταθμό στην ιστορία της εταιρίας, καθώς οδήγησε στη σταδιακή αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των προϊό-ντων που πρόσφερε (ΑΤ) με τα προϊόντα της ALUMIL και ταυτό-χρονα καθιέρωσε την ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.Ε. ως το πρώτο κατάστη-μα σε πωλήσεις συστημάτων αλουμινίου ALUMIL.

Page 54: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

5 4

ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Δ/νων Σύμβουλος: Λάμπρος Κοττορός

Διεύθυνση: Πίνδου 10, 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Τηλέφωνα: 210.4903355

Fax: 210.4924175

Email: [email protected]

Web Page: www.kottoros.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ηλεκτροστατικές βαφές αλουμινίου, επικαλύψεις αζωτούχου τιτανίου

Η επιχείρηση Λ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ ιδρύθηκε το 1971 με αντικείμε-νο την επιφανειακή κατεργασία μετάλλων και κραμάτων με σκο-πό τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους ή της αισθητικής τους. Αρ-χικά η επιχείρηση δραστηριοποιήθηκε στις κλασικές επιμεταλ-λώσεις και στη συνέχεια στράφηκε στην κατεργασία κραμάτων αλουμινίου. Αφού απέκτησε την απαραίτητη τεχνογνωσία από το εξωτερικό δραστηριοποιήθηκε στην εφαρμογή της ανοδίωσης κραμάτων αλουμινίου ιδιαιτέρως στη βαφή των χειρολαβών εξ‘ αλουμινίου μέσα στο μπάνιο της ανοδίωσης σε χρυσή επίχρω-ση, στην εγκατάσταση τριφασικής ανοδίωσης, χωρίς ανορθωτή και στην ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου σε διάφορες αποχρώ-σεις του bronze, του κόκκινου και του χρυσού.

Με την πάροδο του χρόνου, η επιχείρηση στράφηκε στην τα-χύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία της ηλεκτροστατικής βαφής του αλουμινίου με κόνεις πολυμερών (Powder Coatings). Το 1980 υλοποιήθηκε η πρώτη πλήρης βιομηχανική γραμμή ηλε-κτροστατικής βαφής με πούδρα (κόνεις πολυμερών) αποτελού-μενη απο μονάδα χημικής κατεργασίας (αποξείδωση/απολί-πανση, χρωμικοποίηση) σήραγγα αυτόματου ηλεκτροστατικού ψεκασμού και κλίβανο έψησης (πολυμερισμός πούδρας).

Σήμερα, η εταιρία εφαρμόζει τη δική της πατενταρισμένη (αριθμ. πατέντας 15655, διεθνής Β05Β15/4) μέθοδο ηλεκτρο-στατικής βαφής δύο χρωμάτων στο προφίλ αλουμινίου.

ΚΡΑΤΟΥΝΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος & Πέτρος Κρατούνας

Διεύθυνση: Κνωσού 50, 12242, Αιγάλεω

Τηλέφωνα: 210.3457197

Fax: 210.3470173

Email: [email protected]

Web Page: www.afoikratounas.com

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ηλεκτροστατικές βαφές αλουμινίου, εμπόριο συστημάτων αλουμινίου Exalco και Alfin

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΑ Ο.Ε. είναι μία από τις πλέον κα-ταξιωμένες επιχειρήσεις στο χώρο της ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου και μετάλλων. Με παρουσία στο χώρο που αγγίζει τα 40 χρόνια, η εταιρία έχει καταφέρει να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών της, εξυπηρετώντας τους με συ-νέπεια, αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.

Έχοντας σαν στόχο τη συνεχή αναβάθμιση, αν και ξεκίνησε την πορεία της από το χώρο της ανοδίωσης των μετάλλων, ακο-λουθώντας τις ανάγκες της αγοράς, γρήγορα η εταιρία επεκτά-θηκε στο χώρο της ηλεκτροστατικής βαφής, όπου και εδραιώ-θηκε. Σήμερα, προχωρά ακόμα περισσότερο με την εγκατάστα-ση μιας νέας υπερσύγχρονης μονάδας για βαφή σε απομίμη-ση ξύλου, καλύπτοντας ακόμα μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, το άρτιο καταρτισμέ-νο προσωπικό σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εμπειρία της εταιρίας στο συγκεκριμένο κλάδο, εξασφαλίζουν εγγυημένη επεξεργασία και άψογο αποτέλεσμα, προσφέροντας πιστοποιη-μένες πούδρες, όλες οίκων διεθνούς κύρους.

Πρόσφατα η εταιρία επέκτεινε τη δραστηριότητά της και στο εμπόριο συστημάτων αλουμινίου, διαθέτοντας συστήματα Exalco και Alfin.

Page 55: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

5 5

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Παύλος Κυζηρίδης

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 23, 18540, Πειραιάς

Τηλέφωνα: 210.4116933-4

Fax: 210.4112290

Email: [email protected]

Web Page: www.kiziridis.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Κάγκελα αλουμινίου τύπου inox, διάτρητες λαμαρίνες, πόρτες αποθήκης και πυρασφαλείας, πολυμερικό κεραμίδι, σκάλες και σκαλωσιές αλουμινίου

Η ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. χρησιμοποιεί την επί 30 χρόνια τε-χνογνωσία που κατέχει στο χώρο του αλουμινίου, για να προ-σφέρει ποικίλες λύσεις τόσο στο χώρο τον επαγγελματικό όσο και στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις της οικοδομής. Η διαχρονικότητα, η συνέπεια, η συνεχής ανανέωση και ενημέ-ρωση πάνω στα νέα προιόντα και τάσεις της αγοράς, αποτελούν δυναμική απάντηση της εταιρίας στις προκλήσεις των καιρών οι οποίες επιτάσσουν μοντέρνο σχεδιασμό, μοναδική λειτουργικό-τητα και άψογη αισθητική.

Η εταιρία διακρίνεται για την ταχύτατη ανταπόκριση σε οποιο-δήποτε σημείο της Ελλάδας, διαρκή ενημέρωση μέσω της εται-ρικής ιστοσελίδας και πλήρη σειρά προωθητικού υλικού. Προ-βλέποντας τις ανάγκες των πελατών της, ενισχύει τα πλεονεκτή-ματα των προϊόντων της, ενώ προχωρούν μαζί μπροστά και στα-θερά.

ΚΥΚΛΟΣ - ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.

Δ/νων Σύμβουλος: Δήμητρα Κοντελέ

Διεύθυνση: Πηλίου 2, 13341, Ανω Λιόσια

Τηλέφωνα: 210.2474094

Fax: 210.2483254

Email: [email protected]

Web Page: www.kyklos.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κουρμπαριστά κουφώματα για επαγγελματίες, ντουλάπες αλουμινίου

Πιστοποιήσεις: SEKA - Q. System 2: 2007

Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1995 στη-ριζόμενη στο δημιουργικό οίστρο του κ. Αργύρη Κοντελέ, ενός επαγγελματία με εξαιρετική τεχνογνωσία και μεγάλη πείρα στο χώρο των τοξωτών κουφωμάτων. Η εμπνευσμένη προσπάθεια συνεχίζεται σήμερα με τη νεανική ορμή των παιδιών του ιδρυτή Δήμητρας και Γιώργου που ακολουθούν πιστά το αρχικό όραμα.

Η ΚΥΚΛΟΣ συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με επαγγελ-ματίες, παραδίδοντας ένα ολοκληρωμένο προϊόν που πληροί τις υψηλότερες τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές. Η πολυετής εμπειρία του ανθρωπίνου δυναμικού σε συνδυασμό με την άρι-στη τεχνική κατάρτιση εγγυώνται ένα τελικό αποτέλεσμα με εύ-ρυθμη λειτουργία και μοναδικό design. Η εταιρία κουρμπάρει και κατασκευάζει κουφώματα με προφίλ των εταιρειών: ETEM, GS, ALPIN, EUROPA, ALUMIL, ALMACO και COMPASS.

Οι δραστηριότητες και το μεγάλο φάσμα των προσφερομέ-νων προϊόντων περιλαμβάνουν ακόμη μεταλλικές ντουλάπες, κάγκελα inox, εκκλησιαστικές κατασκευές, φυσαρμόνικες και κουρμπαριστές σήτες.

Page 56: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

5 6

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Χριστίνα Πανίδου

Διεύθυνση:11ο χλμ Π.Ε.ΟΔ Θεσ/νικης-Κιλκίς, ΙΩΝΙΑ,ΤΘ:141, 57008, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310.780352

Fax: 2310.783764

Δ/νση υποκαταστήματος:

Δράκοντος 89 & Κηφισού, 10442 Αθήνα

Email: [email protected]

Web Page: www.makedoniki-panidis.gr

Χώρες εξαγωγών:Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Εξαρτήματα κουφωμάτων αλουμινίου, συστήματα μηχανισμών κουφωμάτων, ανοξείδωτες χειρολαβές, σύστημα καγκέλων αλουμινίου ηλεκτροσταικής βαφής, ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου

Πιστοποιήσεις: ISO 9001, NFP01-012/013

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ – ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και στοχοθετημένη σε διεθνή πελατει-ακή βάση εταιρία. Επενδύοντας διαρκώς στην έρευνα και ανά-πτυξη καινοτόμων συστημάτων κάγκελων αλουμινίου, εξαρτη-μάτων συστημάτων αλουμινίου και ανοξείδωτων χειρολαβών, καθώς και στην άμεση εξυπηρέτηση, επιλύει θέματα ασφαλεί-ας και προστασίας του καταναλωτή, αναβαθμίζοντας παράλλη-λα την αισθητική εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Είναι πρώτη ελληνική εταιρία που σχεδιάζει, παράγει και ανο-διώνει κάγκελα και εξαρτήματα αλουμινίου στις εγκαταστάσεις της. Η επιφανειακή επεξεργασία της ανοδίωσης, πάχους 18-21 μm, που πραγματοποιείται στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστά-σεις της εταιρίας, μεγιστοποιεί την αντοχή στη διάβρωση σε ιδι-αίτερα βεβαρημένους περιβαλλοντικά χώρους (όπως παραθα-λάσσιες ή γειτνιάζουσες με βιομηχανικές ζώνες περιοχές).

Τα συστήματα κάγκελων αλουμινίου MAK-SYSTEM, πιστοποι-ημένα σε θέματα ασφάλειας και αντοχής σύμφωνα με το διε-θνώς αναγνωρισμένο πρότυπο NFP01-012/013 από το ιταλι-κό Ινστιτούτο Giordano, κυκλοφορούν σε απεριόριστη ποικιλία χρωμάτων, παραδοσιακών και μοντέρνων σχεδίων και καλύ-πτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων αρχιτεκτονικών εφαρ-μογών. Ένας από τους βασικούς συντελεστές εξέλιξης της εται-ρίας είναι η συνεχής εισροή σημαντικών επενδυτικών κεφαλαί-ων για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων τε-χνολογιών που διασφαλίζουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Α. - ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Γ. Ο.Ε. - EXPOLEAD

Δ/νων Σύμβουλος: Τάσος Μεθενίτης

Διεύθυνση: Ολυμπίων 12, 11143, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.2580716

Fax: 210.2580717

Email: [email protected]

Web Page: www.expolead.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Διοργάνωση των κλαδικών εκθέσεων «HELLAS BUILD» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ»

Η Expolead είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, η ίδρυση της οποίας βασίστηκε στην επιτακτική ανάγκη της αγοράς για αλλα-γή και ανανέωση. Οι ραγδαίες εξελίξεις, η ευρύτερη τεχνολογι-κή αναβάθμιση και η διαφοροποίηση των προσδοκιών των επι-χειρηματιών, οδήγησαν στη δημιουργία της Expolead, μιας επι-χείρησης με στόχους και οράματα.

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη της, με μακρόχρονη παρουσία και ενεργό δράση στο χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων και συ-νεδρίων, αποδεδειγμένα σωστοί επαγγελματίες, που διακρίνο-νται τόσο για τις γνώσεις όσο και για την συνέπειά τους, είναι έτοιμα να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις και να σταθούν στο πλευρό του εκθέτη - επιχειρηματία.

Page 57: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

5 7

ΟΞΑΛ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ/νων Σύµβουλος: Γιώργος Παπανικολάου

Διεύθυνση:Λεωφ. ΝΑΤΟ, Θέση Γκράβεζα, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5595330

Fax: 210.5595330

Email: [email protected]

Web Page: www.oxal.com.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ανοδίωση αλουµινίου, ειδική ανοδίωση τύπου INOX σε γυαλιστερό ή µατ, KELTA και TECHTONIA

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2000

Η ΟΞΑΛ δραστηριοποιείται στο χώρο της ανοδίωσης αλουµι-νίου, έχοντας µέχρι σήµερα διανύσει µία άκρως επιτυχηµένη πορεία στην αγορά.

Η εταιρία έχει µία ανοδική πορεία στις πωλήσεις της, προ-σφέροντας στους πελάτες της σταθερή ποιότητα στο παραγόµε-νο προϊόν και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. Παρακο-λουθώντας από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ανοδίωσης, είναι σήµερα σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιό-τητας προϊόντα ανοδίωσης, µε σταθερούς και ανεξίτηλους χρω-µατισµούς, καθώς και σε αποµίµηση inox γυαλιστερό και µατ. Επίσης εισήγαγε στην αγορά τις νέες αποχρώσεις TECHTONIA και KELTA.

Η ΟΞΑΛ έχει µία παραγωγική δυναµικότητα ανοδίωσης 10 τό-νους ηµερησίως και παρέχει τις υπηρεσίες της σε µεγάλες εται-ρίες διέλασης, εµπόρους, κατασκευαστές καθώς και βιοτέχνες, έχοντας κατακτήσει το µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς στην Ελ-λάδα.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.

Δ/νων Σύµβουλος: Δηµήτρης Πάγκαλος

Διεύθυνση:Δαιδάλου 42 & Άργους, 17342, Άγιος Δηµήτριος

Τηλέφωνα: 210.9833055

Fax: 210.9827535

Δ/νση υποκαταστήµατος:

Μαιάνδρου 81- Εύοσµος - Θεσσαλονίκη

Email: [email protected]

Web Page: www.pagalos.gr

Ξένοι Οίκοι: Emmegi, Pressta-Eisele, Tre C, Pedrazzoli

Χώρες εξαγωγών: Βαλκάνια, Κύπρος

Προϊόντα Υπηρεσίες:Μηχανήµατα κατεργασίας κουφωµάτων αλουµινίου, PVC και σιδήρου

H εταιρία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο του αλουµινίου 30 χρόνια µε δυναµική και συνεχώς ανερχόµε-νη πορεία. Διαθέτει µεγάλη γκάµα µηχανηµάτων αλουµινίου, PVC αλλά και σιδήρου, τα οποία εισάγει στην Ελλάδα από τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού όπως του οµίλου EMMEGI GROUP, PRESSTA-EISELE, PEDRAZZOLI , TRE-C, κ.ά.

Η εταιρία πλαισιώνεται από έµπειρους πωλητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αφού µελετήσουν τις ανάγκες των κατα-σκευαστών προτείνουν την κατάλληλη αγορά µηχανηµάτων µε γνώµονα πάντα το συµφέρον του πελάτη. Επίσης το τεχνικό τµή-µα της εταιρίας αποτελείται από τεχνικούς εκπαιδευµένους στα εργοστάσια κατασκευής των µηχανηµάτων, ώστε να είναι πάντα σε θέση να αντιµετωπίσουν το οποιοδήποτε πρόβληµα που µπο-ρεί να παρουσιασθεί ταχύτατα και αποτελεσµατικά. Μερικά από τα µηχανήµατα που διαθέτει είναι : • Κέντρα Επεξεργασίας CNC 4 - 5 & 6 Αξόνων.• Πριόνια δύο κεφαλών CNC ηλεκτρονικά και απλά.• Πριόνια µιας κεφαλής αυτόµατα και απλά.• Παντογράφοι µιας και δύο κεφαλών. • Ξελουριστήρια κλασσικά και αυτόµατα για όλες τις σειρές.• Γωνιάστρες χειροκίνητες και ηλεκτρονικές µε κόλλα.• Οδηγοί χειροκίνητοι, ηλεκτρονικοί και αυτόµατοι.• Πάγκοι µονταρίσµατος σε µεγάλη ποικιλία µοντέλων.• Κουρµπαδώροι αλουµινίου για όλες τις σειρές.• Πριόνια σιδήρου κορδέλας και δίσκου απλά και αυτόµατα.

Page 58: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

5 8

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Παναγιώτης Παπαθανασίου

Διεύθυνση: Κ. Παλαμά 9, 13451, Καματερό

Τηλέφωνα: 210.2389711

Fax: 210.2389712

Email: [email protected]

Προϊόντα Υπηρεσίες:Σταθερές - περιστροφικές επιμεταλλώσεις μετάλλων (νίκελ, χρώμιο, ψευδάργυρος, κασσίτερος, αργυρός, χαλκός)

Η εταιρία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των επιμεταλλώσεων από το 1966 με κύριο ιδρυτή της τον κ. Παπαθανασίου Αριστείδη. Από το 2003 η εταιρία μεταφέρ-θηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Καμα-τερού, διαθέτοντας άρτιο επαγγελματικό προσωπικό.

Με πολυετή πείρα στο χώρο, η εταιρία αναλαμβάνει τη μετα-φορά από και προς το χώρο των πελατών της, ενώ η σωστή συ-νεργασία της εξασφαλίζεται από το συνεχή ποιοτικό της έλεγ-χο. Είναι εναρμονισμένη με όλες τις περιβαλλοντικές προϋπο-θέσεις για την ομαλή λειτουργία της, ενώ παράλληλα συνεργά-ζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο του αλουμινίου κα-θώς και με ΔΕΗ, ΟΤΕ, INTERACOM, SIEMENS, A.B.B και πολ-λές άλλες αξιόλογες.

ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ARCUS

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Παπαφίλης

Διεύθυνση: Σινιοσόγλου 2, 14234, Ν. Ιωνία

Τηλέφωνα: 210.2797120

Fax: 210.2797120

Προϊόντα Υπηρεσίες:Τοξωτά και κουρμπαριστά κουφώματα αλουμινίου

Η εταιρία ARCUS, με κύριο ιδρυτή της τον κ. Γιώργο Παπα-φίλη, ειδικεύεται στην κατασκευή τόσο τοξωτών κουφωμάτων όσο και κουρμπαριστών. Χρησιμοποιεί τις σειρές συστημάτων Europa, με τις οποίες κατασκευάζει κάθε τύπο κουρμπαριστού κουφώματος.

H εταιρία, ύστερα από διαρκή αναζήτηση έρευνας και ενημέ-ρωσης της αγοράς είναι πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαι-τήσεις των σύγχρονων εφαρμογών στο τομέα των κουφωμάτων αλουμνινίου. Η άψογη δουλειά και οι προσιτές τιμές ικανοποι-ούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Η εταιρία διαθέτει τα προϊόντα της και χονδρικώς σε επαγγελ-ματίες κατασκευαστές κουφωμάτων.

Page 59: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

5 9

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Πικράκης

Διεύθυνση:Μάνου Κατράκη Φοινικιά, 71410, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα: 2810.312270

Fax: 2810.260235

Email: [email protected]

Web Page: www.pikrakis.com.gr

Χώρες εξαγωγών:Κύπρος, Ισπανία, Γερμανία, Νιγηρία, Αραβ. Χώρες

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Έτοιμο κούφωμα για επαγγελματίες, κάγκελα, πέργκολες, κουφώματα, τοξωτά, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, βιομηχανικά ρολά, αντικωνωπικά, εξαρτήματα κουφωμάτων, αρχιτεκτονικά προφίλ, πάνελ, ηλεκτροστατική βαφή, βαφή σε απομίμηση ξύλου

Πιστοποιήσεις:Qualicoat, Seaside Class, ISO 9001:2008, CE

Η εταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINCO ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε μπήκε δυνα-μικά στον παραγωγικό τομέα το 1999, κάνοντας μια σημαντική επένδυση σε κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η συνεχής αύξηση της ζήτησης δημιούργησαν την ανάγκη για επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων στα 3500 τ.μ. στα πρώτα 4 χρό-νια. Με συνεχή άνοδο και στόχο την εξαγωγική δραστηριότητα η εταιρία πραγματοποίησε το 2008 μια μεγάλη επένδυση για νέες κτηριακές εγκαταστάσεις εμβαδού 4000 τ.μ., μηχανολογικού εξοπλισμού και έμψυχου δυναμικού.

Σήμερα σε συνολικές εγκαταστάσεις 7500 τ.μ. και με προσω-πικό που φτάνει τα 50 άτομα λειτουργούν τμήματα παραγωγής καγκέλων από μασίφ αλουμίνιο, χυτό αλουμίνιο, παραγωγή ρο-λών, γκαραζόπορτας, σήτας, κατασκευή τοξοτών κουφωμάτων, ειδικών κατασκευών και κουφωμάτων αλουμινίου.

Επίσης, η εταιρία εμπορεύεται συστήματα αλουμινίου και πά-νελ σε ποικιλία σχεδίων της εταιρίας ALUMINCO. Ακόμα, εμπο-ρεύεται εξαρτήματα κουφωμάτων των μεγαλύτερων εταιρειών του είδους και συστήματα σκίασης, πέργκολες και στέγαστρα.

Τέλος, η εταιρία διαθέτει υπερσύγχρονο βαφείο με 11 μπά-νια καθαρισμού, 2 αυτόματες και μια χειροκίνητη καμπίνα βα-φής, 1 φούρνο πολυμερισμού και 1 μονάδα βαφής σε απομίμη-ση ξύλου με τη μέθοδο της σουμπλιχρωμίας. Η συνολική παρα-γωγική δυνατότητα είναι πάνω από 10.000 κιλά ημερησίως. Δι-αθέτει σύγχρονη μονάδα βιολογικού καθαρισμού με τη σκέψη στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η εταιρία έχει πιστοποιήσει τη διαδικασία βαφής της κατά Qualicoat και seaside class (παρα-θαλάσσια κλάση).

ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Καρούμπας

Διεύθυνση: Θέση Τζιτζιλή, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5578278

Fax: 210.5572211

Email: [email protected]

Web Page: www.sanlev.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Προφίλ αλουμινίου επί σχεδίω, standard προφίλ, περσίδες ρολά κ.ά., ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου

Πιστοποιήσεις:ISO 9001, ISO 14001, QUALICOAT SEASIDE CLASS

H ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας και ενεργούς συμμετοχής στο χώρο του αλουμινίου, λειτουργεί πά-ντοτε σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι εξειδικευμένη στη παραγωγή προφίλ αλουμινίου επί σχεδίω, δί-νοντας υψηλής ποιότητας κατασκευαστικές λύσεις, δημιουργώ-ντας έτσι καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης παράγει αρ-χιτεκτονικά προφίλ για ελληνικές και διεθνείς εταιρίες.

O βασικός εξοπλισμός της αποτελείται από δύο ανεξάρτη-τες γραμμές παραγωγής προφίλ αλουμινίου, οι οποίες πλαισι-ώνονται με τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό και τμήματα υποστήριξης της διαδικασίας παραγωγής. Επίσης, διαθέτει μία οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής.

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

Page 60: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

6 0

ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ/νων Σύμβουλος: Αθανάσιος Σίσκος

Διεύθυνση:Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 59300, Αλεξάνδρεια

Τηλέφωνα: 6937.245585

Fax: 23330.26598

Email: [email protected]

Web Page: www.makedonas-scrap.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Συλλογή scrap αλουμινίου και άλλων μετάλλων

Η εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ - Σίσκος Αθανάσιος έχει μία 15ετή εμπειρία στο χώρο της περισυλλογής και εμπορίας μετάλλων σε scrap. Όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες της με συ-νέπεια και επαγγελματισμό, έχοντας αποκτήσει εκατοντάδες συ-νεργάτες – βιοτέχνες από τους οποίους προμηθεύεται το scrap που τους απομένει από την επαγγελματικής τους δραστηριότητα.

Με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, διαθέτει οργανωμένο δί-κτυο περισυλλογής σε όλη την Ελλάδα, με σύγχρονα μηχανήμα-τα και μεταφορικά μέσα και αγοράζει scrap αλουμινίου και δια-φόρων άλλων μετάλλων από το χώρο του πελάτη. Σε όποια πόλη της Ελλάδας και αν βρίσκεται ο πελάτης, ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ έρχεται και παραλαμβάνει το scrap και πληρώνει τοις μετρητοίς, χωρίς παζάρια και διατυπώσεις.

ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Ν. Α.Ε.

Διεύθυνση: Λένορμαν 68 & Παλαμηδίου, 10444, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.5123268

Fax: 210.5134518

Δ/νση υποκαταστήματος:

Λ. Αθηνών 8-10, Περιστέρι - Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

Email: [email protected]

Web Page: www.stafilopatis.gr

Ξένοι Οίκοι: Haulotte, Clark, Pesci, Donati, Unic

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Ανυψωτικά μηχανήματα, συστήματα διακίνησης, γερανογέφυρες, περονοφόρα, ράφια, πλατφόρμες εργασίας, καλάθια εργασίας, υδραυλικούς γερανούς οχημάτων

Η εταιρία Ν. ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Α.Ε. από το 1978 με συνεχή και δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύ-ει κατ’ αποκλειστικότητα γνωστούς Ευρωπαϊκούς Οίκους, ανα-πτύσσοντας μια σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα τεχνογνωσία σ’ όλο το φάσμα των ανυψωτικών μηχανημάτων και συστημά-των διακίνησης.

Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στους πιο κάτω κλάδους:• Γερανογέφυρες (DONATI)• Περονοφόρα – ανυψωτικά (CLARK)• Πλατφόρμες εργασίας ατόμων (HAULOTTE)• Υδραυλικούς γερανούς (PESCI)• Ανυψωτικά μετακομίσεων (PAUS)• Εργοταξιακοί ανελκυστήρες φορτίων – ατόμων (MABER)• Ενοικίαση πλατφορμών εργασίας, περονοφόρων (Uprent) Η εταιρία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την ελληνική αγο-

ρά τους πιο κάτω οίκους: CLARK (Γερμανία), DONATI (Ιτα-λία), HAULOTTE (Γαλλία), PESCI (Ιταλία), PAUS (Γερμανία), BENELLI GRU (Ιταλία), FARAONE (Ιταλία), MABER (Ιταλία), SKY MAN (Βέλγιο).

Page 61: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

6 1

ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιάννης Συνοδιάς

Διεύθυνση:15o χλμ Π.E.O Θεσ/νίκης - Καβάλας, 57200 , Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 23940.72770

Fax: 23940.73621

Email: [email protected]

Web Page: www.sinodias.com

Ξένοι Οίκοι:DOW CORNING, ARA, HEICO, MAWEX, WINKHAUS, HAPS

Προϊόντα Υπηρεσίες:

Περιμετρικοί μηχανισμοί, κλειδαριές, κύλινδροι, μεντεσέδες κυρίας εισόδου, αφροί, σιλικόνες, αρμόστοκοι, κόλλες, πολυουρεθανικές και πολυμερικές μαστίχες, τακάκια, λάστιχα, πλαστικόβιδες, βίδες μηχανισμού αυτοδιάτρητες, βίδες στερέωσης

Η εταιρία Ι.Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ Α.Ε. ξεκινώντας τη δράση της το 1990 έχει πλέον καθιερωθεί και εξειδικευτεί στην εισαγωγή επιλεγμένων, με αυστηρά κριτήρια, υλικών στερέωσης, στεγα-νοποίησης και συναρμολόγησης κουφωμάτων. Εκπροσωπεί εδώ και 20 χρόνια καταξιωμένους διεθνούς εμβέλειας οίκους όπως: • DOW CORNING (σιλικόνες γενικής χρήσης, δομικές σιλικό-

νες και υαλοπετασμάτων) • ARA (αφροί πολυουρεθάνης, αρμόκολλες πολυουρεθανικής

βάσης και αρμόστοκοι) • HEICKO (βίδες στερέωσης, τρυπανόβιδες, πλαστικόβιδες και

κυλίνδρους απλούς και ασφαλείας) • MAWEX (κόλλα γωνιάστρας) • DEFLEX (λάστιχα υάλωσης, τακάκια και γέφυρες)• WINKHAUS (προϊόντα περιμετρικού μηχανισμού, κλειδαριές

ασφαλείας πολλαπλών σημείων, κλειδαριές αυτόματες, ηλε-κτρονικές και μαχαιρωτές)

• HAPS (μεντεσέδες κυρίας εισόδου με ρύθμιση τριών σημείων για αλουμίνιο και PVC)Παράλληλα διατηρεί πολύχρονη επιτυχημένη συνεργασία με

τους οίκους WINKHAUS (προϊόντα περιμετρικού μηχανισμού, κλειδαριές ασφαλείας πολλαπλών σημείων, κλειδαριές αυτόμα-τες, ηλεκτρονικές και μαχαιρωτές) και HAPS (μεντεσέδες κυρί-ας εισόδου με ρύθμιση τριών σημείων για αλουμίνιο και PVC).

ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Στρατηγέλλης

Διεύθυνση: Λ. Καλαμακίου 70, 17455, Άλιμος

Τηλέφωνα: 22990.49880-1-2

Fax: 22990.49883

Δ/νση υποκαταστήματος:

Παναγίτσας 15, 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Email: [email protected]

Web Page: www.g-s.gr

Ξένοι Οίκοι: Metaco

Χώρες εξαγωγών:Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία

Προϊόντα Υπηρεσίες:Αντικωνωπικά συστήματα, συστήματα σκίασης, πτυσόμμενες πόρτες PVC & ξύλου, καμπίνες ντους PVC & ακρυλικές

Πιστοποιήσεις:EN ISO 9001:2008, EN 13561: 2004+A1:2008, EN 1932:2001

Ποιότητα, πρωτοπορία & εξυπηρέτηση, με αυτές τις αρχές κατά νου ιδρύθηκε η εταιρία GS A.B.E.E. το 1996 από τον Γιώρ-γο Στρατηγέλλη. Εξαρχής εξειδικεύτηκε στην κατασκευή αντι-κωνωπικών συστημάτων και στην πορεία διεύρυνε το φάσμα των προϊόντων της με συστήματα ηλιοπροστασίας, πτυσσόμενες πόρτες από ξύλο και PVC όπως επίσης και καμπίνες για ντου-ζιέρες και μπανιέρες.

Με στόχο τη συνεχή εξέλιξη, ανάπτυξη και είσοδο των προϊό-ντων της και σε αγορές εκτός Ελλάδας, η εταιρία σύντομα προ-χώρησε σε επενδυτικές ενέργειες επέκτασης των εγκαταστάσε-ών της όπως και σε ανανέωση των μηχανημάτων παραγωγής. Οι ενέργειες αυτές πέτυχαν την κάλυψη των αυξανόμενων ανα-γκών για μεγαλύτερο όγκο και ποιότητα παραγωγής και την περαι-τέρω βελτίωση των προϊόντων. Μέσα από τα χρόνια και την εμπει-ρία δημιουργήθηκαν προϊόντα, τα οποία καλύπτουν κάθε απαίτη-ση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Από την απλή σήτα ελατηρί-ου μέχρι την ηλεκτροκίνητη σήτα και τα συστήματα plisse, τα προ-ϊόντα GS βρίσκονται σε πολλά σπίτια, δημιουργώντας ένα ευχάρι-στο περιβάλλον.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2008 και σχεδιάζει και κατασκευάζει αντικωνωπικά συστήματα συμμορ-φούμενα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13561:2004 που εναρμονίζεται με την Οδηγία Δομικών Προϊό-ντων (ΟΔΠ 89/106/ΕΟΚ) για τη σήμανση CE.

Page 62: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

6 2

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. - SECURITY LOCK

Δ/νων Σύμβουλος: Μαρία Φραγκοπούλου

Διεύθυνση: Προμηθέως 14, 14564, Νέα Κηφισιά

Τηλέφωνα: 210.8072065

Fax: 210.8077973

Email: [email protected]

Web Page: www.security-lock.gr

Χώρες εξαγωγών:Δυτ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ανατ. Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική

Προϊόντα Υπηρεσίες:Κλειδαριές, μηχανισμοί, εξαρτήματα κουφωμάτων

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2000

Η SECURITY LOCK είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία σχε-διασμού και παραγωγής εξαρτημάτων και μηχανισμών για ανοι-γόμενες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου. Τα προϊόντα της εται-ρίας χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους Έλληνες κατα-σκευαστές κουφωμάτων και συνιστώνται από τους περισσότε-ρους παραγωγούς συστημάτων αλουμινίου. Χαρακτηρίζονται από τον ειδικό σχεδιασμό τους, την τέλεια αντοχή τους και από την αποτελεσματική τους λειτουργικότητα. Η εταιρία έχει ένα δυ-ναμικό εξαγωγικό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να εξάγονται σε χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώ-πης και τα Βαλκάνια.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Κηφισιά. Ο μη-χανολογικός εξοπλισμός της είναι άρτιος και σύγχρονος, πα-ράλληλα δε το προσωπικό της είναι πολύ καλά εκπαιδευμένο. Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος που επιβάλει η εταιρία στην παρα-γωγή των προϊόντων της, αναγνωρίζεται από όλους τους πελά-τες της. Η εταιρία ήδη είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000.

ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Δ/νων Σύμβουλος: Αντώνης Τσικανδυλάκης

Διεύθυνση:Ι. Καγιάλη 9, ΒΙΠΕ Φοινικιάς, 71500, Ηράκλειο

Τηλέφωνα: 2810.263191

Fax: 2810.263193

Email: [email protected]

Web Page: www.xromalouminio.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Εμπόριο προφίλ αλουμινίου, συστήματα ΕΤΕΜ, ρολά, κάγκελα, ηλεκτροστατικές βαφές αλουμινίου, χρώματα ξύλου

Η ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - Τσικανδυλάκης Αντ. & Υιοι Α.Ε. είναι μία σύγχρονη εμπορική και μεταποιητική μονάδα, η οποία παρέ-χει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον επαγγελματία κατασκευα-στή κουφωμάτων. Διαθέτει προφίλ αλουμινίου συστημάτων της ΕΤΕΜ, εξαρτήματα, πάνελ, ρολά και κάγκελα που κατασκευάζο-νται από την ίδια, ενώ όλα τα προφίλ βάφονται από την σύγχρο-νη μονάδα βαφής που διαθέτει.

Η βαφή του αλουμινίου γίνεται ηλεκτροστατικά και επιτυγ-χάνονται περισσότερα από 100 χρώματα. Η ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ καλύπτει ανάγκες σε αποχρώσεις RAL, χρώματα Αναγέννησης Leonardo & Rafaelo, μεταλλικά χρώματα και Sable, παστέλ απο-χρώσεις NCS – S και ματ χρώματα. Ειδική μνεία αξίζει το κομ-μάτι της βαφής σε χρώματα απομίμησης ξύλου. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία πούδρα πάνω σε πούδρα και είναι σε θέση να βάψει προφίλ, φύλλα, αξεσουάρ, κάγκελα, ρολά, παραδίδοντας ένα τελικό προϊόν απαράμιλλης αισθητικής και ανθεκτικότητας.

Page 63: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ KΛΑΔΟΥΣτοιχεία Εταιριών

6 3

ΧΡΩΜΕΤΑΛ Μ. Ε.Π.Ε.

Δ/νων Σύµβουλος: Παρασκευάς Διονυσόπουλος

Διεύθυνση:Λεωφ. Νάτο, Θέση Πεύκο Παππού, 19300, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα: 210.5595458

Fax: 210.5596397

Email: [email protected]

Web Page: www.xrometal.gr

Προϊόντα Υπηρεσίες:Ηλεκτροστατικές βαφές αλουµινίου, ειδικά χρώµατα, χρώµατα ξύλου

Η ΧΡΩΜΕΤΑΛ Μ. Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλε-κτροστατικής βαφής αλουµινίου εδώ και 15 χρόνια προσφέρο-ντας στους πελάτες της υπηρεσίες βαφής υψηλού επιπέδου. Από την ηµέρα της ίδρυσής της κατάφερε να εισαγάγει στην αγορά τις δικές της ξεχωριστές χρωµατικές προτάσεις και έτσι να δηµιουργηθούν χρώµατα που ενσαρκώνουν απόλυτα τις επι-θυµίες αµέτρητων ιδιωτών, αρχιτεκτόνων, µηχανικών και κατα-σκευαστών, τα οποία παραµένουν διαχρονικά και ξεχωριστά σε κάθε εφαρµογή.

Ξεκινώντας αργά και σταθερά µε µία µόνο αυτόµατη καµπί-να βαφής και µία µικρότερη µε πιστόλι χειρός, αναβάθµιζε συ-νεχώς τον τεχνικό εξοπλισµό της και έτσι σήµερα διαθέτει µία καµπίνα 8 πιστολιών ροµπότ που εγκαταστάθηκαν το 2005 και µία µε 4 πιστόλια ροµπότ που εγκαταστάθηκαν το 2006. Επίσης το 2003 ολοκλήρωσε την εγκατάσταση κάθετης γραµµής βαφής σε αποµίµηση ξύλου.

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

www.alunet.gr

Έχετε άποψη.. . ; Σχολιάστε τα άρθρα που δημοσιεύονται!

Page 64: Επαγγελματικός Κατάλογος

Η EXTRAPLASTICA, EXTRACOLOR, εφαρμόζοντας τις κοινοτικές οδηγίες για Ρολά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης, δημιούργησε για τους κατασκευαστές, το νέο τύπο ρολού με θερμομονωτικό κουτί για:› Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας › Φυσικό Αερισμό και Σκίαση› Φυλλαράκια με μόνωση και βαφή σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου

Τα Οικολογικά Ρολά Εxtraplastica προσφέρουν φυσική λειτουργία & εικόνα διατηρώντας τα δέντρα στον πλανήτη.

ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ Τηλ: 210 5735 315 • Fax: 210 5723 544ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΟΥΡΤΖΗ 4 • 136 77 ΑΧΑΡΝΑΙ[email protected] - www.extraplastica.gr

Οικολογικά ΡολάΤο μέλλον τους ανήκει

3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας προϊόντος &

5 χρόνια εγγύηση στα μοτέρ

Page 65: Επαγγελματικός Κατάλογος

Προϊόντα - ΥπηρεσίεςΑντικωνωπικά συστήματα ....................................................................... 66

Διέλαση αλουμινίου ............................................................................... 72

Εμπορικές εταιρίες ................................................................................ 72

Ενημέρωση – Πληροφόρηση ................................................................ 188

Επιφανειακή επεξεργασία αλουμινίου..................................................... 77

Κάγκελα ............................................................................................... 90

Κουφώματα, ειδικές κατασκευές ............................................................ 96

Μηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία ................................................... 118

Προσόψεων / επικαλύψεων υλικά ........................................................ 138

Ρολά αλουμινίου ................................................................................. 140

Συστήματα κουφωμάτων PVC ............................................................... 150

Συστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου ..................................................... 152

Υαλοπίνακες ....................................................................................... 186

Υλικά – Αξεσουάρ κουφωμάτων ........................................................... 170

Χωρίσματα .......................................................................................... 187

Page 66: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΑντικωνωπικά συστήµατα κουφωµάτων

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

6 6

IDECO Ε.Π.Ε.: Σήτα Pietta ιδανική για µπαλκονόπορτες

H σήτα Pietta είναι ένα προϊόν της IDECO, ανθεκτικό, σύγχρονης αισθητικής και υψηλής τεχνολογίας, µε εγγύηση ενός χρόνου καλής λειτουργίας. Διατίθεται σε µονόφυλλη και δίφυλλη έκδοση. Είναι ειδικά κατασκευασµένη για µπαλκονόπορτες (οριζόντιας κίνησης) και διατίθενται σε kit για ανοίγµατα 100, 130, 160 και 190 εκατ. και ύψη από 200 έως 250 εκατ.

Η Pietta χαρακτηρίζεται από το υψηλής αντοχής πανί (διατίθεται σε µαύρο και γκρι), το οποίο δεν κόβεται στις πτυχώσεις του όταν εκτίθεται στον ήλιο και δεν αποσυντίθεται από την υγρασία. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση µε

κορδόνι µεγάλης αντοχής στην κοπή του, προστατεύει απεριόριστα τη σήτα από τις καταστροφές που προκαλούνται από τον αέρα και την καθηµερινή χρήση.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της Pietta, αφορά στη λειτουργία της, η οποία δεν βασίζεται σε µηχανισµό επαναφοράς, οπότε κλείνει και ανοίγει εύκολα ακόµα και από παιδιά και ηλικιωµένους ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η σταθεροποίηση του φύλλου της σήτας γίνεται σε οποιοδήποτε σηµείο επιθυµεί ο χρήστης.

Εταιρία Διάθεσης:IDECO Ε.Π.Ε.

IDECO Ε.Π.Ε.: Σήτα Plisse µε τεχνολογία scorpion tail

Η πρόταση της IDECO είναι ειδικά σχεδιασµένη για µπαλκονόπορτες και συγκεντρώνει πλούσια χαρακτηριστικά, καθώς είναι ένα προϊόν σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής, ανθεκτικό, µε µηχανισµό ερπύστριας, χωρίς ελατήρια επαναφοράς.

Η µοναδική τεχνολογία scorpion tail (ιαπωνική πατέντα) απογειώνει τη λειτουργικότητα και αφήνει ελεύθερο το δάπεδο ώστε να διευκολύνει τον καθαρισµό του. Ο χρήστης µπορεί να σταµατήσει τη σήτα σε όποιο σηµείο επιθυµεί, ενώ η εύκολη αποσυναρµολόγηση του προϊόντος καθιστά εύκολο τον καθαρισµό, την

αποθήκευση και την επανατοποθέτηση.Το πανί της σήτας είναι ανθεκτικό

και δεν παρουσιάζει φθορές στην καθηµερινή χρήση, διαθέτοντας πρόσθετη ενίσχυση Kevlar για µέγιστη αντοχή. Ο πολύ λεπτός οδηγός µε ύψος µόλις 3 χιλ. και το άνοιγµα των 6 µ. καθιστούν την Plisse µία άριστη επιλογή για κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους. Το προϊόν διαθέτει σήµανση CE και συνοδεύεται µε εγγύηση καλής λειτουργίας 1 χρόνου.

Εταιρία Διάθεσης:IDECO Ε.Π.Ε.

ITALSIT: Σήτα οριζόντιας κίνησης PLISSE DUETTO

Η σήτα PLISSE DUETTO της ITALSIT είναι ένα σύστηµα σήτας οριζόντιας κίνησης µε άνοιγµα για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες (αµφίπλευρη). Χρησιµοποιείται κυρίως σε πόρτες και παράθυρα µε µεγάλο άνοιγµα και είναι ιδανική και για επάλληλα κουφώµατα.

Λόγω των µικρών διαστάσεων των προφίλ τοποθετείται άριστα και µε ευκολία ακόµη και στις παλιές ξύλινες µπαλκονόπορτες που έχουν µικρό κενό µεταξύ τζαµιού και παντζουριού. Το χρώµα του πανιού είναι µαύρο γεγονός και εξασφαλίζει πλήρη ορατότητα και σκίαση. Για τη βέλτιστη εκροή των υδάτων στο κάτω µέρος του οδηγού υπάρχουν

νεροχύτες 3 σηµείων. Η παραγγελία του πελάτη εκτελείται

σε ακριβή µέτρα «χιλιοστού». Η σήτα διατίθεται σε στοκ Λευκό RAL 9016, Καφέ RAL 8014 και Άβαφο. Η εταιρία καλύπτει ανάγκες και σε άλλα χρώµατα, µε το προϊόν µετά την παραγγελία του πελάτη να αποστέλλεται στο βαφείο.

Οι µέγιστες διαστάσεις µονοκόµµατης-µονόφυλλης είναι έως 3 µέτρα πλάτος και έως 2,40 µέτρα ύψος.

Εταιρία Διάθεσης:ITALSIT

Page 67: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΑντικωνωπικά συστήµατα κουφωµάτων

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

6 7

ITALSIT: Σύστηµα οριζόντιας κίνησης µε ερπύστρια VENICE PLISSE

Η σήτα VENICE PLISSE είναι ένα σύστηµα οριζόντιας κίνησης µε ερπύστρια που χρησιµοποιείται σε µπαλκονόπορτες και παράθυρα, αποτελώντας ιδανική λύση χάρη στην απουσία του κάτω οδηγού. Μπορεί να κατασκευαστεί σε µεγάλες διαστάσεις µε παρασυρόµενα φύλλα. Η δυνατότητα που υπάρχει να σταµατά η σήτα σε οποιοδήποτε άνοιγµα χωρίς να επιστρέφει αυτόµατα στην αρχική της θέση, ενισχύει σηµαντικά τη λειτουργικότητά της.

Μεγάλο πλεονέκτηµα της PLISSE VENICE είναι η εύκολη τοποθέτησή της. Το ίδιο εύκολη είναι η αφαίρεσή της ακόµα και από τον απλό χρήστη, µε

στόχο τον καθαρισµό του δαπέδου ή την αποθήκευση κατά τη χειµερινή περίοδο. Οι µέγιστες διαστάσεις της µονόφυλλης είναι 1,80 µ. πλάτος και 2,58 µ. ύψος, µε δυνατότητα κατασκευής έως 4 φύλλα και κάλυψη ανοίγµατος έως 6 µ.

Η παραγγελία εκτελείται σε ακριβή µέτρα «χιλιοστού» και υπάρχει στοκ για την άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη σε Λευκό RAL 9016, Καφέ RAL 8014 και Άβαφο. Άλλα χρώµατα έπειτα από παραγγελία του πελάτη πηγαίνουν στο βαφείο.

Εταιρία Διάθεσης:ITALSIT

ROLLOPLAST: Βέλτιστη λύση για τον επαγγελµατία η σταθερή σήτα

Οι σταθερές σήτες της Rolloplast είναι η καλύτερη επιλογή για όσους επιθυµούν µία υψηλής ποιότητας λύση για κάθε πρόβληµα µε έντοµα στα παράθυρα. Είναι πανεύκολες στη συναρµολόγηση χωρίς βίδες, ενώ το σχήµα τους διευκολύνει την τοποθέτηση, µειώνοντας το συνολικό χρόνο κατά πολύ. Διατίθενται κοµµένες σε επιθυµητές διαστάσεις, αλλά και σε βέργες. Το ίδιο προφίλ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως τραβέρσα για µεγάλες διαστάσεις ή για ειδικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Για την κατασκευή δεν απαιτούνται βίδες ή περτσίνια. Όλα τα προφίλ κόβονται 90 µοίρες και ενώνονται

πανεύκολα µε πλαστικές γωνίες και πλαστικά ταφ. Ειδικές κατασκευές, όπως παράγωνα ή κουρµπαριστά, είναι όλα εφικτά. Μπορούν να συνδυαστούν µε πανί fiberglass ή αλουµινίου. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ετοιµοπαράδοτων χρωµάτων σε στοκ τόσο RAL όσο και σε αποχρώσεις ξύλου. Η παράδοση είναι άµεση σε όλη την Ελλάδα.

Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Η οικολογία στα «πράσινα» προφίλ αλουμινίου και η άριστη ποιότητα στο

πανί της σήτας, αποτελούν σημείο αναφοράς στην αγορά και Νο1

προτίμηση των κατασκευαστών!

Έκθεση - Γραφεία: Δημοκρίτου 23, 14451 Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2852 810, Fax: +30 210 2841202www.italsit.gr • email: [email protected]

• Κάθετης κίνησης• Οριζόντιας κίνησης• Ανοιγόμενη σήτα - πόρτα • Plisse Duetto • Plisse Duetto Lungo • Plisse Venice • Rollo Toro• Ηλεκτρική

Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων κατόπιν παραγγελίας.

Page 68: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΑντικωνωπικά συστήµατα κουφωµάτων

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

6 8

ROLLOPLAST: Εύκολη στην κατασκευή & την τοποθέτηση ανοιγόµενη σήτα

Οι ανοιγόµενες σήτες είναι πανεύκολες στη συναρµολόγηση και στην τοποθέτηση. Διατίθενται κοµµένες σε επιθυµητές διαστάσεις, σε κιτ, αλλά και σε βέργες, σε δύο τύπους: απλή (εύκολη στην κατασκευή της, καθώς όλα τα προφίλ κόβονται 90o και συναρµολογούνται µε πλαστικές γωνίες) και ενισχυµένη (έχει πιο βαριά προφίλ τα οποία κόβονται 45o και ενώνονται µε εσωτερικές µεταλλικές γωνίες σύνδεσης).

Ένα µικρό πηχάκι κρύβει και συγκρατεί το λάστιχο, βελτιώνοντας την αισθητική. Μπορούν να συνδυαστούν µε πανί fiberglass, ειδικό πανί για κατοικίδια ή πανί αλουµινίου. Κρυφό γαλβανισµένο

ελατήριο επαναφοράς στην πάνω µεριά, επαναφέρει το φύλλο στη θέση του. Δύο µαγνήτες στο µπροστινό µέρος του φύλλου και της κάσας συγκρατούν την πόρτα κλειστή.

Στην κάτω µεριά του φύλλου µπορεί να τοποθετηθεί ραµποτέ αλουµινίου. Ειδικές κατασκευές, όπως παράγωνα ή κουρµπαριστά, πόρτες δίφυλλες ή µε σταθερό δίπλα, είναι εφικτές. Προσφέρεται µεγάλη ποικιλία χρωµάτων (RAL, ξύλου), µε άµεση παράδοση σε όλη την Ελλάδα. Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ROLLOPLAST: Μοντέρνα σήτα Plisse µε χαµηλό κάτω οδηγό

Οι Plisse σήτες είναι µία ιδανική και σύγχρονη λύση για κάθε ανάγκη στο χώρο της εντοµοπροστασίας. Είναι ιδιαίτερα εύκολες στην τοποθέτηση, µειώνοντας το συνολικό χρόνο κατά πολύ. Διατίθενται κοµµένες σε επιθυµητές διαστάσεις ή σε κιτ και σε οικονοµική έκδοση µε χαµηλό οδηγό κάτω, χωρίς ερπύστρια.

Συναρµολογούνται πανεύκολα καθώς µε ένα κόψιµο κόβονται όλα τα προφίλ στις διαστάσεις που πρέπει. Η πλαστική ερπύστρια δεν έχει κάτω οδηγό, διευκολύνοντας τη διέλευση και το καθάρισµα. Πανί τύπου ακορντεόν, άκαυστο και µεγάλης αντοχής προσφέρει

προστασία και σκίαση (µαύρο ή γκρι χρώµα). Κορδόνι Kevlar ενδιάµεσα στο πανί, παρέχει απεριόριστη αντοχή.

Το άνοιγµα ή το κλείσιµο είναι πολύ εύκολο. Πλαστικά κουµπώµατα δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να την αφαιρεί από το κούφωµα όποτε θέλει για καθαρισµό ή αποθήκευση. Συνδυαζόµενη µε άλλες plisse σήτες µπορεί να καλύψει µεγάλα ανοίγµατα µπαλκονόπορτας, χρησιµοποιώντας την ως µονόφυλλη, δίφυλλη, τρίφυλλη ή τετράφυλλη (µέγιστο άνοιγµα 6m).

Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ROLLOPLAST: Σήτα Free µε ερπύστρια για άνετη διέλευση

Οι Free σήτες είναι η καλύτερη επιλογή για όσους επιθυµούν υψηλή ποιότητα και οριστική λύση σε κάθε πρόβληµα που αφορά στα έντοµα. Είναι πανεύκολες στην τοποθέτηση, µειώνοντας το συνολικό χρόνο κατά πολύ. Διατίθενται κοµµένες σε επιθυµητές διαστάσεις.

Η πλαστική ερπύστρια δεν έχει κάτω οδηγό, διευκολύνοντας τη διέλευση και το καθάρισµα του δαπέδου. Πανί ίσιο τύπου fiberglass, άκαυστο και µεγάλης αντοχής προσφέρει προστασία χωρίς να σκοτεινιάζει µέσα στο σπίτι και χωρίς να διαφοροποιείται οπτικά και αισθητικά από τις υπόλοιπες απλές σήτες του σπιτιού.

Το άνοιγµα ή το κλείσιµο είναι πολύ εύκολο ακόµη και από παιδιά ή ηλικιωµένους. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να την αφαιρεί από το κούφωµα για καθαρισµό ή αποθήκευση. Συνδυαζόµενη µε άλλες free σήτες µπορεί να καλύψει µεγάλα ανοίγµατα µπαλκονόπορτας, χρησιµοποιώντας την ως µονόφυλλη, δίφυλλη, τρίφυλλη ή τετράφυλλη (µέγιστο άνοιγµα 6m). Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ετοιµοπαράδοτων χρωµάτων σε στοκ τόσο RAL όσο και σε αποχρώσεις ξύλου.

Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Page 69: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΑντικωνωπικά συστήµατα κουφωµάτων

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

6 9

ROLLOPLAST: Σήτα κάθετης & οριζόντιας κίνησης

Οι κάθετες και οριζόντιες σήτες είναι µία ποιοτική αλλά συνάµα οικονοµική επιλογή. Είναι πανεύκολες στη συναρµολόγηση και την τοποθέτηση. Διατίθενται κοµµένες σε επιθυµητές διαστάσεις αλλά και σε βέργες.

Για το κουτί της σήτας υπάρχει δυνατότητα επιλογής σε διάφορα πάχη: 33, 36, 38, 41mm ή τη νέα τετράγωνη 40mm. Όλες οι µπάρες διατίθενται µε δύο άξονες (απλός & ενισχυµένος). Το ελατήριο είναι γαλβανισµένο και χρωµιοµένο. Στα βουρτσάκια οι επιλογές είναι τρεις: µαλακό, σκληρό ή Mesh Lock. Διατίθεται και φρένο κατ’ απαίτηση που αποτρέπει τα επικίνδυνα απότοµα

«χτυπήµατα» επάνω. Στην οριζόντια σήτα υπάρχουν φρένα-σφήνες που επιτρέπουν το σταµάτηµά της σε οποιοδήποτε σηµείο. Διατίθεται κατ’ απαίτηση και µεντεσές για να σηκώνεται ο κάτω οδηγός όταν η σήτα είναι ανοιχτή για εύκολη πρόσβαση και καθάρισµα. Κλείνει µε διπολικό µαγνήτη για απόλυτο κλείσιµο.

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ετοιµοπαράδοτων χρωµάτων (RAL, ξύλου), ενώ οι οδηγοί διατίθενται σε 3 διαστάσεις 4,3m, 6m και 6,3m για εκµηδενισµό του σκραπ.

Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΤΕΜ: Νέα συστήµατα σήτας µε µοναδικά λειτουργικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά

Σήµερα πλέον η ύπαρξη σήτας στα κουφώµατα είναι απαραίτητη. Η ΕΤΕΜ κατανοώντας την αξία της και την ένταξή της στη διαδικασία επιλογής συστήµατος αλουµινίου, προχώρησε στη διάθεση στην αγορά νέων συστηµάτων σήτας (Sita by Etem). Τα νέα αυτά συστήµατα περιλαµβάνουν αφενός τις κλασσικές τυπολογίες της ανοιγόµενης, κάθετης και οριζόντιας κίνησης αλλά και αφετέρου, τυπολογίες Plisse µε ή χωρίς κάτω οδηγό, οι οποίες συνδυάζουν µοναδικά ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και προσφέρονται στις πλέον ανταγωνιστικές τιµές.

Η Plisse Sita Etem είναι

κατασκευασµένη για παράθυρα και µπαλκονόπορτες µε δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης εφαρµογής. Καλύπτει µεγάλα ανοίγµατα έως και 6 µέτρων και ανταποκρίνεται άψογα σε συχνή καθηµερινή χρήση. Η ανοιγόµενη Sita Etem είναι κατάλληλη για πόρτες κουζίνας και πόρτες εισόδου. Ενώ η κλασική είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των κουφωµάτων µε κύρια χαρακτηριστικά την προσιτή τιµή, την αξιοπιστία, την αθόρυβη λειτουργία και την ευκολία τοποθέτησης.

Εταιρία Διάθεσης:ETEM Α.Ε.

ΤΖΙ-ΕΣ: Εξελιγµένο ηλεκτροκίνητο σύστηµα κάθετης κίνησης Cronos 90

Η σήτα Cronos είναι ένα εξελιγµένο ηλεκτροκίνητο σύστηµα κάθετης κίνησης. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ειδικού «φερµουάρ» το οποίο συγκρατεί τη σήτα στους ειδικά σχεδιασµένους οδηγούς και προσφέρει απεριόριστη ορατότητα και αντοχή σε ισχυρούς ανέµους.

Το προϊόν µπορεί να κατασκευαστεί µε πανί fiberglass, Superscreen αλλά και σκίασης. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ειδικά Ε.Π.Ε.ξεργασµένη ζελατίνα «Crystal» για τοποθέτηση σε χώρους εστίασης αλλά και κατοικίες.

Η ηλεκτροκίνηση επιτυγχάνεται µε ενσύρµατα ή ασύρµατα µοτέρ τα οποία δίνουν τη δυνατότητα τηλεχειρισµού

και προσθήκης αυτοµατισµών ηλίου/αέρα. Η ηλεκτροκίνητη σήτα Cronos που κατασκευάζει η GS φέρει σήµανση CE και βρίσκεται σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Δοµικών Προϊόντων 89/106/ΕΟΚ, της Οδηγίας Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 2004/108/ΕΚ και της Οδηγίας Χαµηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ µετά απο τις απαραίτητες δοκιµές σε κοινοποιηµένο εργαστήριο.

Εταιρία Διάθεσης:ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Page 70: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΑντικωνωπικά συστήµατα κουφωµάτων

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

7 0

ΤΖΙ-ΕΣ: Ιδανική για επάλληλα κουφώµατα & κατασκευές µε έλλειψη χώρου σήτα Luna plisse

Η σήτα οριζόντιας κίνησης Luna Maxi plisse είναι ιδανική για επάλληλα κουφώµατα και κατασκευές µε έλλειψη χώρου, µε µέγιστες διαστάσεις 3mx2,41m (ΠxΥ). Το αµφίπλευρο άνοιγµα δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας και από τις δύο πλευρές. Ο κάτω οδηγός έχει ύψος µόλις 1,5cm, ενώ διαθέτει και νεροχύτες για την εκροή υδάτων.

Για κάλυψη ακόµα µεγαλύτερων διαστάσεων (άνοιγµα µέχρι 6m) υπάρχει η δίφυλλη αµφίπλευρη σήτα Luna Grande plisse. H Grande ανοίγει και από τις δύο πλευρές αλλά και κεντρικά όπου τα προφίλ κίνησης ενώνονται µε µαγνήτη. Το µέγιστο ύψος είναι 2,41m.

Σε περιπτώσεις που το αµφίπλευρο άνοιγµα δεν είναι απαραίτητο, υπάρχουν η µονόφυλλη & η δίφυλλη Luna plisse. Διατηρούν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη Maxi εξαιρουµένης της αµφίπλευρης λειτουργίας. Η δίφυλλη κατασκευάζεται έως 4m πλάτος.

Η µονόφυλλη Luna και η Luna Maxi plisse είναι διαθέσιµες και σε ΚΙΤ. Διατίθενται σε εύρος 6 διαστάσεων πλάτους από 1m - 2,4m. Το µέγιστο ύψος φτάνει τα 2,4m και µπορεί να µειωθεί κατά 40cm ώστε να φτάσει τα 2m.

Εταιρία Διάθεσης:ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΤΖΙ-ΕΣ: Προηγµένη σήτα οριζόντιας κίνησης Roller Scorpion

Η σήτα Roller Scorpion είναι µία από τις πλέον προηγµένες σήτες οριζόντιας κίνησης της αγοράς τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο και λειτουργικότητας. Ο σχεδιασµός της επιτυγχάνει ακριβή κίνηση, πολύ εύκολη και αθόρυβη κύλιση, ενώ η έλλειψη κάτω οδηγού σηµαίνει µεγάλη άνεση στο πέρασµα.

Η ύπαρξη αντιανεµικού άξονα σταθεροποιεί το πανί, κρατώντας το µόνιµα τεντωµένο, για υψηλή αντοχή στην ανεµοπίεση και απεριόριστη ορατότητα. Επιπλέον χαρακτηριστικά είναι η ύπαρξη ειδικού ελατηρίου που συµβάλλει στην οµαλή επαναφορά της σήτας, το εύκολο κούµπωµα και

ξεκούµπωµα σε περίπτωση που κάποιος θα θελήσει να την αποθηκεύσει, ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται για την τοποθέτηση και η δυνατότητα κατασκευής σε µεγάλες διαστάσεις.

Η µονόφυλλη Roller Scorpion κλείνει µε κλείστρο ή µαγνήτη και οι µέγιστες διαστάσεις της είναι τα 1,6 m µήκος και 3 m ύψος. Η δίφυλλη κλείνει µε µαγνήτη και οι µέγιστες διαστάσεις της είναι τα 3,2 m µήκος και 3 m ύψος.

Εταιρία Διάθεσης:ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΤΖΙ-ΕΣ: Ευκολία στην αντικατάσταση του πανιού της σήτας µε Soffy E-Type

Σχεδιασµένη εξαρχής, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, η Soffy E-Type φέρνει την επανάσταση. Το προϊόν εξελίχθηκε µε γνώµονα την ευκολία στην αντικατάσταση του πανιού από τον ίδιο τον επαγγελµατία, καθώς η σήτα δε χρειάζεται να επιστραφεί. Αποστέλλεται µόνο το καινούργιο πανί αντικατάστασης.

Οι µέγιστες διαστάσεις φτάνουν τα 1,8µ. σε πλάτος και τα 3µ. σε ύψος. Σε περίπτωση µεγαλύτερων διαστάσεων πλάτους κατασκευάζονται συνεχόµενα φύλλα. Η κύλιση είναι βελτιωµένη χάρη στα σιλικονούχα ράουλα και την πιο φαρδιά ταινία οδήγησης. Το πλισέ

πανί από πολυπροπυλένιο διατίθεται σε µαύρο και γκρι χρώµα, ενώ τα προφίλ βάφονται ηλεκτροστατικά στην επιθυµητή απόχρωση.

Το κλείσιµο της σήτας γίνεται µε µαγνήτη και το σώµα της µπορεί να αποσπαστεί εύκολα για καθαρισµό και αποθήκευση. Η κάτω ταινία οδήγησης ύψους 5χιλ. κάνει το πέρασµα εύκολο, ενώ τα κορδόνια από kevlar διατηρούν τη σήτα τεντωµένη για υψηλή αντοχή. Το προϊόν διατίθεται έτοιµο στις επιθυµητές διαστάσεις του πελάτη αλλά και σε ΚΙΤ.

Εταιρία Διάθεσης:ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Page 71: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 72: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΔιέλαση αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

7 2

Προϊόντα διέλασης

COSMOS ALUMINIUM: Ειδικά προφίλ αλουµινίου

Η COSMOS ALUMINIUM διαθέτει µεγάλη ποικιλία στα standard προφίλ. Ένας µεγάλος κατάλογος προϊόντων, περιλαµβάνει τα πιο τυποποιηµένα σχήµατα του εµπορίου όπως κοίλες και µασίφ διατοµές, γωνίες ισοσκελείς και ανισοσκελείς, διατοµές σχήµατος U, T και Z και πολλά άλλα.

Η διέλαση προφίλ αλουµινίου βάσει σχεδίου του πελάτη αποτελεί βασική δραστηριότητα της COSMOS ALUMINIUM. Τα βάσει σχεδίου προφίλ παράγονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πελάτη αναφορικά µε το µήκος, τα

κράµατα και τη σκληρότητα. Η εταιρία εγγυάται για την άριστη ποιότητα των προφίλ, χάρη στην εµπειρία και το know-how κατασκευής σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας. Τα παραγόµενα προφίλ αλουµινίου υπόκεινται σε λεπτοµερή έλεγχο, ενώ οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι σύµφωνες µε τα πιο πρόσφατα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµούς.

Εταιρία Διάθεσης:COSMOS ALUMINIUM A.E.

ΣΑΝΛΕΒ: Προφίλ αλουµινίου για κάθε χρήση

Από την ίδρυσή της η ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε, ασχολήθηκε µε πάθος µε τα προφίλ βάσει σχεδίου, τα ειδικά προφίλ αλουµινίου, αποκτώντας την εµπειρία της εξειδίκευσης στον τοµέα αυτό και τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της αυτό που ακριβώς ζητούν.

Σήµερα µετά από µια πορεία 40 ετών στο χώρο αυτό, έχοντας ως σύµµαχο την τεχνογνωσία και τον πλέον σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό µπορεί επάξια να στηρίζει στο έπακρο τους πελάτες της δίνοντας «λύσεις µε προφίλ», µε πιστοποιηµένη ποιότητα και στον πιο άµεσο χρόνο.

Η εταιρία σχεδιάζει, παράγει και βάφει προφίλ αλουµινίου για κάθε χρήση, όπως: αεροκουρτίνες, αυτοκίνητα, βαλίτσες, διαχωριστικά, έπιπλα, θερµοκήπια, θερµοσίφωνες, κατάρτια, κεραίες, κουρτινόξυλα, καθώς και οποιοδήποτε ειδικό προφίλ πελατών της.

Εταιρία Διάθεσης:ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε.

Συστήµατα φωτοβολταϊκών

ALUMIL: Πιστοποιηµένα συστήµατα σταθερής στήριξης Φ/Β από αλουµίνιο υψηλής αντοχής

Η ALUMIL µέσω της ALUMIL SOLAR παρέχει πιστοποιηµένα συστήµατα σταθερής στήριξης από αλουµίνιο υψηλής αντοχής. H παραγωγή των εξαρτηµάτων των στηριγµάτων πραγµατοποιείται στο εργοστάσιο της ALUMIL, παρέχοντας στην ALUMIL SOLAR την ικανότητα για διάθεση στηριγµάτων για φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πάρκα δεκάδων MWp το χρόνο.

Η εγχώρια παραγωγή διασφαλίζει ελκυστικότερο κοστολόγιο χωρίς συµβιβασµούς στην ποιότητα, ενώ η διάθεση και αντικατάσταση εξαρτηµάτων είναι άµεση. Η σχεδίαση των εξαρτηµάτων επιτρέπει τη

συναρµολόγηση στηριγµάτων για όλα τα µεγέθη Φ/Β πλαισίων, πλήθος διαφορετικών διατάξεων και όλες τις τεχνολογίες Φ/Β πλαισίων (κρυσταλλικού πυριτίου, thin film).

Οι επιλογές περιλαµβάνουν το σύστηµα H2100 HELIOS Free Field για στήριξη Φ/Β σε πάρκα, το H2300 HELIOS Flat Roof για στήριξη Φ/Β σε ταράτσες, το σύστηµα H2200 HELIOS Roof για στήριξη Φ/Β σε στέγες και το H2400 HELIOS Industrial Roof για στήριξη Φ/Β σε βιοµηχανικές στέγες.

Εταιρία Διάθεσης:ALUMIL A.E.

Page 73: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΔιέλαση αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

7 3

ALUMINCO: Βάσεις στήριξης για όλες τις εφαρµογές Φ/B εγκαταστάσεων

Πρωτοποριακές και καινοτοµικές λύσεις, για όλες τις εφαρµογές Φ/B εγκαταστάσεων (στέγη - δώµα, βιοµηχανική σκεπή, πάρκα), όσον αφορά στις βάσεις στήριξης, εξασφαλίζουν τα προϊόντα της ALUMINCO µε τη διακριτική ονοµασία ΕΣΤΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΦΑΕΘΩΝ.

Ειδικότερα για τις κεραµοσκεπές κατοικιών, προσφέρεται το πρωτοποριακό µοναδικό κεραµίδι από χυτό αλουµίνιο, στο χρώµα των συµβατικών κεραµιδιών, που υποκαθιστά σε ορισµένα σηµεία της στέγης κάποια υπάρχοντα κεραµίδια και µέσω των σηµείων στήριξης που φέρει στο σώµα του, συνδέεται αφενός µε την

υποδοµή της στέγης και αφετέρου µε τις µεταλλικές τεγίδες αλουµινίου που συγκρατούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται µία άψογη τεχνικά και αισθητικά στήριξη του Φ/Β σταθµού, στην κεραµοσκεπή της κατοικίας, µε εξαιρετικά µεγάλη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

Εταιρία Διάθεσης:ALUMINCO A.E.

ALUSET: Πλήρες σύστηµα αλουµινίου για στήριξη Φ/Β πλαισίων

Η ALUSET προσφέρει ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου για βάση στήριξης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων στο έδαφος. Η σταθερή βάση στήριξης έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 1 και του AA – ASD 2000 (αµερικάνικος κανονισµός) και έχει πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Η βάση έδρασης είναι κατασκευασµένη από διατοµές αλουµινίου πάχος 5 χιλ., καθώς και εξαρτήµατα ανοξείδωτα που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση. Τα προφίλ και τα εξαρτήµατα της σταθερής βάσης έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν µονή η διπλή σειρά πάνελ οποιασδήποτε µορφής

και διάστασης: µονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά, thin film.

Ο τρόπος στήριξης των πάνελ µπορεί είναι οριζόντιος ή κάθετος ανάλογα τις απαιτήσεις. Η βάση στήριξης συναρµολογείται σε εξαιρετικά σύντοµο χρόνο. Καλύπτει όλες τις ιδιαιτερότητες κάθε οικοπέδου και προσαρµόζεται µε διαφορετικούς τρόπους θεµελίωσης όπως µικροπάσσαλοι πακτωµένοι µε σκυρόδεµα, βάσεις σκυροδέµατος, βιδωτοί µικροπάσσαλοι, εµπηγνυόµενοι µικροπάσσαλοι (πασσαλόµπηξη).

Εταιρία Διάθεσης:ALUSET Α.Β.Ε.Ε.

EXALCO Sunergy: Σύστηµα στήριξης Φ/Β υψηλών προδιαγραφών

Η EXALCO διαθέτει στην ελληνική αγορά το σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ EXALCO Sunergy. Πρόκειται για βάση στήριξης για φωτοβολταϊκά πάρκα η οποία ικανοποιεί µια σειρά από γερµανικούς και ελληνικούς κανονισµούς και εγγυάται την ασφάλεια της επένδυσης σε ακραία καιρικά φαινόµενα και σεισµικές καταπονήσεις.

Τα µέλη αλουµινίου της βάσης διατίθενται σε µορφή άβαφου αλουµινίου και σε ειδική κατεργασία ανοδίωσης για περαιτέρω αντιδιαβρωτική προστασία. Οι σύνδεσµοι διατίθενται σε µορφή γαλβανισµένου και ανοξείδωτου χάλυβα. Η EXALCO εγγυάται πλήρη τεχνική

υποστήριξη για τη σωστή εγκατάσταση του συστήµατος στήριξης σε κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο.

Επιπρόσθετα, η EXALCO διαθέτει το σύστηµα EXALCO Sunergy Roof, το οποίο αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, η οποία καλύπτει κάθε απαίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κτίρια µε στέγες.

Εταιρία Διάθεσης:EXALCO A.E.

Page 74: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΔιέλαση αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

74

ΕΤΕΜ: Βάσεις αλουµινίου Φ/Β συστηµάτων

Με κύριους άξονες το σεβασµό στο περιβάλλον, την ανάπτυξη τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και τη διαρκή ανανέωση, η ΕΤΕΜ φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στην αγορά.

To σύστηµα ΕΤΕΜ SOLAR E-17 βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων ακολουθεί τη στρατηγική αυτή προσπάθεια. Είναι ένα σύστηµα ελαφρύ, ανθεκτικού κράµατος και οικονοµικά προσιτό. Χαρακτηρίζεται από στατική επάρκεια, ποιότητα και αντοχή στις ανεµοπιέσεις. Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατά του είναι η ευκολία στην τοποθέτηση, καθώς το σύστηµα συναρµολογείται και αποσυναρµολογείται

γρήγορα και το πάνελ µπορεί να τοποθετηθεί κουµπωτό.

To σύστηµα σχεδιάστηκε µε τρόπο που η χρήση ειδικών εργαλείων έχει ελαχιστοποιηθεί στα απολύτως απαραίτητα και παρέχεται σαν έτοιµη προϊοντική λύση, καθώς µαζί µε το προϊόν περιλαµβάνει και τα αντίστοιχα εξαρτήµατα. Τέλος έχει προβλεφθεί µετά από µελέτες του συστήµατος να υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας σειρών Φ/Β πλαισίων (συστοιχία) απεριορίστου µήκους.

Εταιρία Διάθεσης:ETEM Α.Ε.

www . a l u m i n i u m . g r

Από το 1985, οι επαγγελματίες του κλάδουτου αλουμινίου και των κουφωμάτων, μας εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους.

ALUPRESS Α.Ε.: Κρυστάλλη 28, 111 41, Αθήνα

Τηλ.: 210.2112.040, 210.2116.143 | Fax: 210.2112.042

e-mail: [email protected] | www.aluminium.gr

Από το 1985, οι επαγγελματίες του κλάδουτου αλουμινίου και των κουφωμάτων, μας εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους.

Κυκλοφορεί μόνο

σε συνδρομητές

Page 75: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕµπορικές εταιρίες

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

7 5

Έµποροι αξεσουάρ κουφωµάτων

ROLLOPLAST: Εµπορία αξεσουάρ κουφωµάτων & πάνελ για επαγγελµατίες

Η Rolloplast προσφέροντας πολύπλευρη υποστήριξη στους πελάτες της, έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο εµπορικό τµήµα, στο οποίο ο επαγγελµατίας θα βρει µηχανισµούς, υλικά στερέωσης και άλλα προϊόντα των γνωστότερων οίκων παγκοσµίως.

Στο εµπορικό τµήµα, µεταξύ άλλων, µπορεί να βρει: βίδες, σιλικόνες, αρµόστοκους, κορδόνι πολυουρεθάνης, µηχανισµούς κουφωµάτων, µηχανισµούς παντζουριών, χερούλια και λαβές για εξώπορτες και µεσόπορτες, χερουλάκια και πόµολα για ντουλάπια και συρτάρια κ.ά.

Επίσης η Rolloplast εµπορεύεται πάνελ αλουµινίου και PVC. Η εταιρία προσφέρει ένα εκτεταµένο εύρος επιλογών µε τα καλύτερα και οµορφότερα µοντέρνα και κλασσικά πάνελ για εξώπορτες, καθώς και πρόσθετο εξοπλισµό (όπως χερούλια, λαβές, µατάκια, ρόπτρα κ.ά.), για την αναβάθµιση της αισθητικής ενός κτιρίου.

Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Λύσεις από τους πλέον καταξιωµένους οίκους της αγοράς

Ο επαγγελµατίας του κλάδου των κουφωµάτων µπορεί να βρει στα καταστήµατα της Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ µία µεγάλη ποικιλία από ποιοτικά προϊόντα (εξαρτήµατα, µηχανισµοί, κλειδαριές, ράουλα, λάστιχα κ.ά.) των πλέον καταξιωµένων οίκων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς που θα ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες του. Η Π. Αθηναίος συνεργάζεται µε τις παρακάτω εταιρίες:• DOMUS• GIESE• G-U• ERRETI• PRODUCTA

• SECURITY LOCK• ROTO• ΗΦΑΙΣΤΟΣ• ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ

Εταιρία Διάθεσης:ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε.

Έµποροι προφίλ PVC

ROLLOPLAST: Εµπορία προφίλ PVC της Rehau

Η Rolloplast είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικές λύσεις στον επαγγελµατία µε βάση τα πολυµερή υλικά της Rehau. Η εταιρία εµπορεύεται προφίλ PVC της καταξιωµένης πολυεθνικής εταιρίας για την ικανοποίηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Η Rehau ξεχωρίζει διεθνώς στον κλάδο της οικοδοµής, της αυτοκινητοβιοµηχανίας και της βιοµηχανίας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη υλικών και συστηµάτων, όπως επίσης και στις τεχνολογίες επιφανειών. Όλα αυτά τα προϊόντα και τα συστήµατα της Rehau αλλά και τα εξαρτήµατα για

αυτά, ο επαγγελµατίας µπορεί να τα βρει µέσω της Rolloplast η οποία διαθέτει ένα εδραιωµένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST – ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Page 76: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕµπορικές εταιρίες

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

7 6

Έµποροι προφίλ αλουµινίου

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Π. & Α. Α.Ε.Ε.: Νέα κάσα για τη σειρά M9400 της ALUMIL

Μια νέα κάσα πολλαπλών εφαρµογών για τη σειρά M9400 της ALUMIL σχεδιάστηκε και διατίθεται αποκλειστικά από την Π. & Α. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.Ε. Η κάσα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ποικίλες κατασκευές όπως:• Δίφυλλες ή µονόφυλλες πόρτες και

παράθυρα (µε ή χωρίς µηχανισµό ανάκλισης) µε σήτα κάθετης ή οριζόντιας κίνησης.

• Βιτρίνες καταστηµάτων και κυρίες εισόδους σε συνδυασµό µε τις κάθετες και οριζόντιες κολώνες και ταυ της ALUMIL Μ9422, Μ9421, Μ9577, Μ9532, χωρίς τη χρήση

ξελουριστικού µηχανήµατος.• Παράθυρα µπάνιων όπου απαιτείται

σήτα κάθετης κίνησης.• Κύριες εισόδους µε ανοιγόµενο φύλλο

σήτας προς τα έξω.H νέα κάσα συνδυάζεται µε όλα τα

φύλλα (µπόγια) της σειράς 9400 µε ή και χωρίς πηχάκι, όπως επίσης και µε όλα τα περβάζια. Η σύνδεση γίνεται µε εξάρτηµα γωνιά 219 ή γωνιές γωνιάστρας.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π.& Α. Α.Ε.Ε.

Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μεγάλη γκάµα σε συστήµατα αλουµινίου των πλέον καταξιωµένων διελάσεων

Η εταιρία προσφέρει µία µεγάλη γκάµα συστηµάτων και ειδικών προφίλ αλουµινίου, µέσω δυναµικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει µε τις πλέον καταξιωµένες διελάσεις του κλάδου:• ALUMIL • ETEM • EUROPA • ALUMINCO • METALUMIN • ALUKOM

Υπάρχει τεράστιο στοκ σε όλα τα συστήµατα για άµεση και υπεύθυνη παράδοση των παραγγελιών τόσο λευκού

όσο και ειδικών χρωµάτων. Οι χρόνοι παράδοσης είναι µεταξύ των ταχύτερων του κλάδου ακόµα και στις πιο δύσκολες χρωµατικές αποχρώσεις.

Όλα τα συστήµατα που εµπορεύεται η Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προεργασίας παραθαλάσσια κλάση ή seaside class χωρίς επιπλέον χρέωση για την καλύτερη προστασία και αντοχή των κουφωµάτων στις πλέον αντίξοες συνθήκες.

Εταιρία Διάθεσης:ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε.

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

www.alunet.gr/directory

online κατάλογος εταιριών του κλάδου. Καταχωρείστε και την δική σας εταιρία!

Page 77: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕπιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

7 7

Ανοδίωση αλουµινίου

ΟΞΑΛ: Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ανοδίωσης

Η εταιρία ΟΞΑΛ µε την 30ετή εµπειρία της στο χώρο της ανοδίωσης και παρακολουθώντας από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει σήµερα υψηλής ποιότητας προϊόντα ανοδίωσης, µε σταθερούς και ανεξίτηλους χρωµατισµούς, καθώς και σε αποµίµηση inox γυαλιστερό και µατ.

Η ΟΞΑΛ έχει µία παραγωγική δυναµικότητα ανοδίωσης 10 τόνους ηµερησίως και παρέχει τις υπηρεσίες της σε µεγάλες εταιρίες διέλασης, εµπόρους, κατασκευαστές καθώς

και βιοτέχνες, έχοντας κατακτήσει το µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς στη Ελλάδα.

Εταιρία Διάθεσης:ΟΞΑΛ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ηλεκτροστατική βαφή αλουµινίου

EXTRACOLOR: Βαφές απόχρωσης ξύλου & πλούσια γκάµα άλλων 530 χρωµάτων

Η EXTRACOLOR έχει δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε µία πλούσια γκάµα 530 χρωµάτων (αποχρώσεις RAL, Ματ, Μεταλλικές, Rafaello, Sample, Fiji, NCS, Πέρλας & αποµίµησης Ξύλου), καλύπτοντας και τις πιο ειδικές απαιτήσεις. Ο εµπλουτισµός των χρωµατολογίων είναι συνεχής, καθώς ανάλογα µε τις τάσεις που διαµορφώνονται στην αγορά, η EXTRACOLOR προσθέτει και νέες αποχρώσεις. Yπάρχει η δυνατότητα ποιοτικής βαφής σειρών αλουµινίου, πάνελ, κουρµπαριστών, σητών, ρολών κ.ά. Η εταιρία χρησιµοποιεί πούδρες βαφής που είναι κατάλληλες για αρχιτεκτονικές εφαρµογές,

πιστοποιηµένες κατά Qualicoat και GSB, δεν περιέχουν µόλυβδο και TGIC, είναι µη τοξικές και οικολογικές, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΕΕ. Διαθέτει επίσης στο χώρο των εγκαταστάσεών της, πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, γεγονός που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των συνεργατών της για άµεση και εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη. Η EXTRACOLOR παρέχει εντελώς δωρεάν στους πελάτες της, την ειδική προεπεξεργασία των προφίλ Seaside Class.

Εταιρία Διάθεσης:EXTRACOLOR - ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΞΑΛ – Παπανικολάου Γ. & Σια E.Ε.Θέση Γκραβέζα - 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ. & fax: 210.5595.330,

e-mail: [email protected]

Έχοντας 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο της ανοδίωσης, είμαστε σήμερα η μοναδική εταιρία που μπορεί να προσφέρει μοναδικές αποχρώσεις στο αλουμίνιο και εγγυημένη ποιότητα εργασίας

Ειδική ανοδίωση τύπου inox σε γυαλιστερό ή ματ

ISO 9001

Page 78: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕπιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

7 8

Η εταιρία VAMAL Χρ. Φραγκογιάννης & ΣΙΑ ΟΕ, δραστηριοποιείται στο χώρο της Ηλετροστατικής Βαφής του αλουμινίου πάνω από 20 χρόνια, προσφέροντας στον κλάδο ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες βαφής των προφίλ.

VAMAL - Χρ. Φραγκογιάννης & ΣΙΑ ΟΕAγ. Ιωάννου Θεολόγου 16, Τ.Κ. 13 671 ΑχαρναίΤηλ.: 210.28.10.397, Fax: 210.24.01.636 email: [email protected] - web: www.vamal.gr

VAMAL: Ποιοτικές & αναβαθµισµένες υπηρεσίες βαφής

Η εταιρία VAMAL δραστηριοποιείται στο χώρο της επιφανειακής επεξεργασίας του αλουµινίου πάνω από 20 χρόνια, προσφέροντας στον κλάδο ποιοτικές και αναβαθµισµένες υπηρεσίες βαφής των προφίλ. Παρακολουθώντας στενά τις σύγχρονες εξελίξεις, πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις που της επιτρέπουν να προσαρµόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η αυστηρή εποπτεία των διαδικασιών παραγωγής και οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά τη διάρκεια της βαφής, διασφαλίζουν ότι ο πελάτης θα λάβει στα χέρια του ένα βαµµένο προϊόν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιθυµεί και στην ποιότητα που θέλει.

Η VAMAL συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες εταιρίες του χώρου όσον αφορά στα χρώµατα πούδρας και είναι σήµερα σε θέση να προσφέρει ξεχωριστές χρωµατικές επιλογές, οι οποίες ενσαρκώνουν στο µέγιστο βαθµό τις επιθυµίες ιδιωτών, αρχιτεκτόνων, µηχανικών και κατασκευαστών, µε χρώµατα διαχρονικά που διατηρούν την ποιότητά τους στο πέρας του χρόνου.

Εταιρία Διάθεσης:VAMAL-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΟΕ

Κοττορός Λάµπρος: Μέθοδος διχρωµίας στην ηλεκτροστατική βαφή

Με µια πολύχρονη παρουσία στο χώρο των ηλεκτροστατικών βαφών, η εταιρία ΚΟΤΤΟΡΟΣ είναι από τους πρωτοπόρους στον τοµέα αυτό. Εκτός από τις τυποποιηµένες ηλεκτροστατικές βαφές η εταιρία εφαρµόζει σήµερα τη δική της πατενταρισµένη (αριθµ. πατέντας 15655, διεθνής Β05Β15/4) επαναστατική µέθοδο ηλεκτροστατικής βαφής δύο χρωµάτων στο προφίλ αλουµινίου, µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα σε ένα κούφωµα να έχει διαφορετικό χρωµατισµό στο εσωτερικό του και διαφορετικό χρωµατισµό στο εξωτερικό

του. Με τη µέθοδο αυτή, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στις αρχιτεκτονικές εφαρµογές αλουµινίου.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Page 79: Επαγγελματικός Κατάλογος

Το ένα χρώμα είναι μονοτονία. Τα δύο είναι ομορφιά !!!

Ποιοτικές Ηλεκτροστατικές βαφές Κέντρο Επικαλύψεων Αζωτούχου Τιτανίου

Λ. ΚΟΤΤΟΡΟΣΠίνδου 10, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τηλ.: 210.4903.355, 210.4927.421, 210.4903.058 Fax: 210.4924.175 e-mail: [email protected] - www.kottoros.gr

Αρ. Πατέντας: 15655Διεθνής: Β05Β15/4

Επαναστατική μέθοδος

στο ίδιο προφίλ

διχρωμίας

Page 80: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕπιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

8 0

ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε.: Σύγχρονη µονάδα ηλεκτροστατικής βαφής

Η µονάδα ηλεκτροστατικής βαφής της ΣΑΝΛΕΒ βασίστηκε στην πιο σύγχρονη διαθέσιµη εφαρµοσµένη τεχνολογία. Η πλήρης γραµµή µπάνιων ελέγχεται από ηλεκτρονικά µέσα, τα οποία σε πραγµατικό χρόνο καταγράφουν τις παραµέτρους και αυτόµατα τροφοδοτούν µε τα απαραίτητα χηµικά. Η παραγωγική διαδικασία εφαρµογής της πούδρας ελέγχεται πλήρως από προηγµένα συστήµατα Software.

To σύστηµα διακίνησης της µονάδας και ο φούρνος πολυµερισµού είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα. Η ΣΑΝΛΕΒ είναι πιστοποιηµένη µε το σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2000, το

σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 καθώς και µε το σήµα ποιότητας SEASIDE CLASS της QUALICOAT.

Εταιρία Διάθεσης:ΣΑΝΛΕΒ Α.Ε.

ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Πάνω από 100 χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής

Η εταιρία ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - Τσικανδυλάκης Αντ. & Υιοι Α.Ε., διαθέτει µία σύγρονη µονάδα ηλεκτροστατικής βαφής αλουµινίου που καλύπτει τις ανάγκες του µεγαλύτερου µέρους της αγοράς στην Κρήτη. Η βαφή των προφίλ γίνεται ηλεκτροστατικά και διατίθενται περισσότερα από 100 χρώµατα. Η ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ καλύπτει ανάγκες σε αποχρώσεις RAL, χρώµατα Αναγέννησης Leonardo & Rafaelo, µεταλλικά χρώµατα και Sable, παστέλ αποχρώσεις NCS – S και µατ χρώµατα.

Ειδική µνεία αξίζει το κοµµάτι της βαφής σε χρώµατα αποµίµησης ξύλου. Χρησιµοποιείται η τεχνολογία πούδρα

πάνω σε πούδρα, η οποία είναι σε θέση να βάψει προφίλ, φύλλα, αξεσουάρ, κάγκελα, ρολά, παραδίδοντας ένα τελικό προϊόν απαράµιλλης αισθητικής και ανθεκτικότητας.

Εταιρία Διάθεσης:ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΧΡΩΜΕΤΑΛ: 100 αποχρώσεις σε βαφές ξύλου

Η ΧΡΩΜΕΤΑΛ, µια εταιρία που καλύπτει µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τις ανάγκες της αγοράς στην επιφανειακή επεξεργασία και βαφή του αλουµινίου, έχει δηµιουργήσει και παρέχει 100 µοναδικές αποχρώσεις σε βαφές ξύλου. Νέες αποχρώσεις που ταιριάζουν απόλυτα µε το ύφος της κάθε ξεχωριστής και µοναδικής περιοχής της Ελλάδας. Αποχρώσεις που αποδίδουν µε απόλυτη πιστότητα και ευκρίνεια τις απαιτήσεις του πελάτη.

Επίσης, η ΧΡΩΜΕΤΑΛ έχει στη διάθεση των πελατών της µια µεγάλη ποικιλία ηλεκτροστατικών βαφών στο

αλουµίνιο, σε χρώµατα RAL, Special και ειδικών χρωµάτων.

Εταιρία Διάθεσης:ΧΡΩΜΕΤΑΛ Μ. Ε.Π.Ε.

Page 81: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 82: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕπιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

8 2

ΧΡΩΜΕΤΑΛ: Αµέτρητες χρωµατικές επιλογές

Με 15ετή συνεπή παρουσία στη βαφή αλουµινίου, η ΧΡΩΜΕΤΑΛ προσφέρει αµέτρητες και ποιοτικές επιλογές στα χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής. Τα χρώµατα RAL, είναι ένα σύνολο 210 κλασσικών αποχρώσεων που προκύπτουν από τα βασικά χρώµατα. Τα ίδια τα βασικά χρώµατα και µερικά από τα περλέ, έχουν λείο φινίρισµα. Προτείνονται σαν πιο οικονοµικές λύσεις σε σχέση µε τα ειδικά ή τα χρώµατα αποµίµησης ξύλου, διατηρώντας πάντα τη δυναµική του απλού και του κλασσικού.Τα ειδικά χρώµατα, είναι µία συλλογή χρωµάτων, επιλογής της εταιρίας,

µε διάφορα ιδιαίτερα φινιρίσµατα, σε πρωτοποριακές και µοντέρνες αποχρώσεις, όπως και αποµιµήσεις πέτρας, παραδοσιακού σφυρήλατου και εντυπωσιακές πέρλες. Χρώµατα για αυτούς που ζητούν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στις κατασκευές τους.

Εταιρία Διάθεσης:ΧΡΩΜΕΤΑΛ Μ. Ε.Π.Ε.

Ηλεκτροστατικής βαφής υλικά

AKZO NOBEL: Νέα συλλογή χρωµάτων «Collection Futura 2010-2013»

Η νέα συλλογή αρχιτεκτονικών χρωµάτων «Collection Futura 2010 – 2013» της σειράς Interpon D 2525 επανακυκλοφορεί ανανεωµένη µε 50 χρώµατα ειδικών εφέ, µεταλλικά, sable κ.τ.λ. υπερανθεκτικής τεχνολογίας. Η νέα συλλογή αποτελεί το απόσταγµα της συνεργασίας της οµάδας Analogue της AkzoNobel µε το διεθνή οίκο σε θέµατα αισθητικής Peclers Paris.

Η σειρά Interpon D 2525 είναι πιστοποιηµένη µε Qualicoat Class 2 και GSB Master. Ενώ τα συµβατικά χρώµατα πούδρας που χρησιµοποιούνται για τη βαφή του αλουµινίου έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στη

διάρκειας ενός έτους test Florida, τα υπερανθεκτικά χρώµατα της οικογένειας Interpon D 2000 περνούν µία ακόµη δυσκολότερη δοκιµασία διάρκειας πέντε ετών στις ίδιες αντίξοες συνθήκες της Νότιας Φλόριντα. Για το λόγο αυτό, τα χρώµατα της οικογένειας D2000 είναι τα µοναδικά χρώµατα µε αποδεδειγµένη αντοχή 16ετίας σε πραγµατικά αντίξοες συνθήκες έκθεσης σε εξωτερικό περιβάλλον.

Εταιρία Διάθεσης:AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε.

AKZO NOBEL: Πρωτότυπη αισθητική & ελκυστική επιφάνεια µε Fiji Collection – Interpon D 1036

Η συλλογή Fiji αποτελείται από χρώµατα πούδρας βαφής µε υφή ψιλό σαγρέ, πρωτότυπη αισθητική και ελκυστική επιφάνεια.

Αποτελείται από 18 γήινες αποχρώσεις και αποτελεί την πρώτη επιλογή του αρχιτέκτονα για τη βαφή κουφωµάτων, εξωτερικών πορτών, γκαραζοπορτών, κάγκελων ή άλλων εξωτερικών αντικειµένων, συνδυάζοντας ιδανικά τον περιβάλλοντα χώρο µε τα κουφώµατα αλουµινίου.

Τα χρώµατα Fiji είναι πιστοποιηµένα µε Qualicoat Class 1 και GSB Standard, καθώς επίσης ανταποκρίνονται και στις

απαιτήσεις κατά ΑΑΜΑ2603-05 και ΕΝ12206.

Εταιρία Διάθεσης:AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε.

Page 83: Επαγγελματικός Κατάλογος

Xrometal_adv_2011_final_Layout 1 5/31/2011 12:23 PM Page 1

Page 84: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕπιφανειακή επεξεργασία αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

8 4

AKZO NOBEL: Interpon D Brilliance – Τα απόλυτα μεταλλικά χρώματα

Το χρώμα είναι κλειδί στην ανάδειξη ενός αρχιτεκτονικού έργου. Προσδίδει λάμψη, υπογραμμίζει τη δύναμη και την καθαρότητα της φόρμας του έργου, δίνοντας χαρακτήρα φουτουριστικό και πολυτελή. Η AkzoNobel παρουσιάζει τη συλλογή των 6 αποχρώσεων Interpon D Brilliance, τη μοναδική παγκοσμίως πούδρα βαφή, με τέτοιο βαθμό μεταλλικού εφέ για σύστημα εφαρμογής μιας στρώσης, που ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές πιστοποίησης χρωμάτων αρχιτεκτονικών εφαρμογών, για αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και είναι πιστοποιημένη με Qualicoat Class 1.

Οι δυνατότητες ανάδειξης όχι μόνο των αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως πάνελ, κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, σκίαστρα κ.ά. αλλά και διακοσμητικών στοιχείων όπως έπιπλα, φωτιστικά, εξαρτήματα, ράφια κ.ά. είναι απαράμιλλες. Συνιστά μία επαναστατική εξέλιξη στην τεχνολογία παραγωγής πουδρών ηλεκτροστατικής βαφής, καθώς προσφέρει μία «πράσινη» επιλογή για τη δημιουργία ενός μεταλλικού εφέ στα επιχρίσματα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνολογίες βαφής.

Εταιρία Διάθεσης: AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε.

AKZO NOBEL: Ιδανική για την προστασία & διακόσμηση εξωτερικών επιφανειών η Ral Matt Collection

Η συλλογή Ral Matt αποτελείται από 76 αποχρώσεις Ral σε ΜΑΤΤ γυαλάδα (30% gloss). Η σειρά αυτή χρωμάτων πούδρας είναι κατάλληλη για την προστασία και τη διακόσμηση εξωτερικών επιφανειών, μεταλλικών πλαισίων, πετασμάτων και ρολών. Τα χρώματα είναι οικολογικά, μη τοξικά, δεν περιέχουν μόλυβδο και TGIC. Τα χρώματα της συλλογής Interpon D Ral MATT είναι της σειράς Interpon D 1036, πιστοποιημένα με Qualicoat Class 1 και GSB Standard.

Εταιρία Διάθεσης: AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε.

AKZO NOBEL: Συλλογή χρωμάτων απομίμησης ανοδίωσης ANODIC COLLECTION

Η συλλογή των χρωμάτων απομίμησης ανοδίωσης αποτελείται από έξι αποχρώσεις. Οι ιδιαίτερα ελκυστικές αυτές αποχρώσεις αποτελούν την εναλλακτική πρόταση της AkzoNobel στην ανοδίωση του αλουμινίου, σε μορφή πούδρας. Τα χρώματα της συλλογής Anodic είναι υπερανθεκτικής τεχνολογίας Interpon D 2525, πιστοποιημένα με Qualicoat Class 2 και GSB Master.

Τα χρώματα της οικογένειας D2000 είναι τα μοναδικά χρώματα με αποδεδειγμένη αντοχή 16ετίας σε πραγματικά αντίξοες συνθήκες έκθεσης σε εξωτερικό περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα των χρωμάτων της συλλογής Anodic ΙNTERPON D 2525 έναντι της ανοδίωσης είναι μεταξύ άλλων βελτιωμένη χρωματική σταθερότητα κατά τη διαδικασία βαφής, ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χαμηλότερο κόστος βαφής αλουμινίου.

Εταιρία Διάθεσης: AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ Α.Ε.

Page 85: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 86: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕπιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

8 6

INVER EAST MED: Υπερανθεκτικές πούδρες για αρχιτεκτονικές εφαρµογές INVER COLLECTION N.10

H Collection N. 10 της Ιnver είναι µια ολοκληρωµένη συλλογή πουδρών βαφής µε σηµαντικές καινοτοµίες που αφορούν την αισθητική και τις αντοχές τους. Αποτελείται από 20 µεταλλικές αποχρώσεις, όλες παραλλαγές του µεταλλικού γκρι και του µπρονζέ, ειδικά µελετηµένες για σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές υψηλών απαιτήσεων.

Τα προϊόντα της συλλογής ανήκουν στην κατηγορία των υπερανθεκτικών πουδρών και προσφέρουν αναλλοίωτο αποτέλεσµα για πολλά χρόνια. Στην παραγωγή τους έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία bonding που εξασφαλίζει

οµοιόµορφη εµφάνιση και σταθερό αισθητικό αποτέλεσµα.

Αρκετές από τις πούδρες της Collection N. 10 έχουν χρησιµοποιηθεί σε σηµαντικά έργα στην Ευρώπη, ενώ όλη η σειρά διαθέτει τις πιστοποιήσεις ποιότητας Qualicoat και GSB.

Εταιρία Διάθεσης:INVER EAST MED A.E.

ΝΕΟΚΕΜ PRISMA SERIES: Συλλογή ειδικών χρωµάτων για αρχιτεκτονικές εφαρµογές

Η ΝΕΟΚΕΜ, µε εξειδίκευση πάνω στην πλέον προηγµένη τεχνολογία παραγωγής bonding, δηµιούργησε τη σειρά υπερανθεκτικών βαφών αρχιτεκτονικών εφαρµογών Prisma, µία ολοκληρωµένη σειρά ετοιµοπαράδοτων προϊόντων, µε οµοιοµορφία απόχρωσης, σταθερότητα κατά τη βαφή και εξαιρετική διακοσµητική εφαρµογή. Τα χρώµατα Prisma βασίζονται σε φιλικά προς το περιβάλλον συστήµατα χρωµάτων ηλεκτροστατικής βαφής που προσδίδουν υψηλές αντοχές στη χάραξη και στην τριβή και εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες.

Η ανανεωµένη συλλογή αποτελείται

από τρεις επιµέρους σειρές και περιλαµβάνει 47 µοναδικές αποχρώσεις. Oι σειρές αυτές είναι η Sahara, η Mesogeios και η Cosmos, η κάθε µία µε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Οι σειρές Sahara και Mesogeios τηρούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης Qualicoat Class 2 και η σειρά Cosmos τηρεί τις προδιαγραφές πιστοποίησης Qualicoat Class 1, διασφαλίζοντας άριστη εφαρµογή τόσο σε παραδοσιακές όσο και στις πλέον σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές.

Εταιρία Διάθεσης:NEOKEM A.E.

ΝΕΟΚΕΜ: Πολυεστερικά µατ χρώµατα

Τα προϊόντα της σειράς Neotec PP 151, είναι µία συλλογή µατ πολυεστερικών χρωµάτων πούδρας, τα οποία βασίζονται σε βελτιστοποιηµένο σύστηµα ρητινών που εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες, την υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία, ενώ διαθέτουν παράλληλα εξαιρετικές διακοσµητικές ιδιότητες.

Η συλλογή περιλαµβάνει 63 RAL αποχρώσεις, επιλεγµένες ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ χρωµατικό φάσµα και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις των αρχιτεκτονικών και

βιοµηχανικών εφαρµογών. Η σειρά τηρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και είναι πιστοποιηµένη κατά Qualicoat και GSB.

Εταιρία Διάθεσης:NEOKEM A.E.

Page 87: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 88: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΕπιφανειακή επεξεργασία αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

8 8

ΝΕΟΚΕΜ: Συλλογή RAL Metallic

Η συλλογή RAL Metallic περιλαµβάνει 22 µοναδικές αποχρώσεις και αποτελείται από δύο επί µέρους σειρές, τις RAL Pearl Effect και Grey Metallic. Τα χρώµατα της σειράς βασίζονται σε αρχιτεκτονικούς, ηµιγυαλιστερούς και µατ πολυεστέρες υψηλών προδιαγραφών και είναι πιστοποιηµένα κατά Qualicoat και GSB.

Με την εισαγωγή της τελευταίας τεχνολογίας παραγωγής Bonding, τα προϊόντα της συλλογής παρουσιάζουν οµοιοµορφία απόχρωσης, σταθερότητα κατά τη βαφή, εξαιρετική διακοσµητική εφαρµογή και αποτελούν την πλέον ενδεδειγµένη επιλογή σε αρχιτεκτονικές

προσόψεις κτιρίων και µεταλλικές κατασκευές.

Εταιρία Διάθεσης:NEOKEM A.E.

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

Συνεχής ενημέρωση για τον κλάδο του αλουμινίου και των κουφωμάτων

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη on line ενημέρωση για τον κλάδο

Οι νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες, καθιστούν το aluNET.gr το πιο πολύτιμο εργαλείο συνεχούς και υπεύθυνης ενημέρωσης για τον ιδιώτη, τον αρχιτέκτονα και τον επαγγελματία. Αποτελεί επίσης το πλέον

αποτελεσματικό μέσο προβολής των εταιριών του κλάδου.

ALUPRESS Α.Ε.: Κρυστάλλη 28, 111 41, Αθήνα

Τηλ.: 210.2112.040, 210.2116.143 | Fax: 210.2112.042

e-mail: [email protected] | www.alunet.gr

Page 89: Επαγγελματικός Κατάλογος

Μοναδική Συλλογή Αποχρώσεων για Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου

25 χρόνια Παραγωγή Χρωμάτων Πούδρας στην Ελλάδα

1986 - 2011

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:Αγ. Γεωργίου 95, 194 00 Κορωπί Αττικής, Τ.Θ. 143, Τηλ: 210 6626860, Fax: 210 6625305,E-mail: [email protected]

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48Β Α9, 570 22 Θεσσαλονίκη,Τηλ.: 2310 773799, Fax: 2310 773699, Ε-mail: [email protected]

www.neokem.eu

Page 90: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑKάγκελα

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

9 0

Κάγκελα αλουµινίου

ALUMIL: Υψηλής αισθητικής ανοδιωµένο κάγκελο αλουµινίου Μ8200

Η σειρά κιγκλιδωµάτων M 8200 Railings χαρίζει µοντέρνα όψη σε κάθε χώρο, µε ποικιλία χρωµάτων και σχεδίων. Στα πλεονεκτήµατά της περιλαµβάνεται η αντοχή στο χρόνο, η εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και η απέριττη αισθητική κοµψότητα.

Η σειρά διαθέτει σύστηµα στήριξης υαλοπινάκων για κατασκευή γυάλινων διαχωριστικών, κορυφαίας ποιότητας και µοντέρνας αισθητικής. Η τοποθέτηση δύναται να γίνει είτε επί του δαπέδου (Top Mount System) είτε πλευρικά επί της πρόσοψής του (Side Mount System). Δέχεται υαλοπίνακες ασφαλείας Triplex

17,52mm και 21,52mm και ενδείκνυται για δηµόσιους, βιοµηχανικούς και ιδιωτικούς χώρους (µπαλκόνια, σκάλες, εξώστες, περιφράξεις, πισίνες).

Πρόκειται για στιβαρή κατασκευή χωρίς κολώνες και εµφανή σηµεία στήριξης, µε ανοδιωµένα προφίλ σε πλήθος αποχρώσεων. Το πάχος της ανοδίωσης είναι έως 20 χιλ.

Εταιρία Διάθεσης:ALUMIL A.E.

ALUMINCO: Οι υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις επιτάσσουν κάγκελα Crystal Line

Το σύστηµα Crystal Line της ALUMINCO είναι ιδανικό για εφαρµογές σε µπαλκόνια, σκάλες και περιφράξεις κτιρίων µε υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Προσφέρει εντυπωσιακό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα, χωρίς να περιορίζει τη θέα. Δεν χρειάζεται συντήρηση, είναι εύκολο στον καθαρισµό και κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα πρότυπα UNI ΕΝ 10807 & NF P01-013.

Προσφέρεται σε 3 βασικούς τύπους (επιδαπέδιο, ενδοδαπέδιο και εξωτερικό) µε διαφορετικές παραλλαγές, ενώ µπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε τελικό δάπεδο

ή πάνω σε στηθαίο µε υαλοπίνακα (triplex, securit). Το σύστηµα Crystal Line µπορεί να δεχθεί σκέτο υαλοπίνακα µε ειδική λείανση στο τελείωµά του ή µε 4 διαφορετικές κουπαστές αλουµινίου, στρογγυλή, οβάλ και 2 µε εξωτερικό στήριγµα.

Εταιρία Διάθεσης:ALUMINCO A.E.

ALUMINCO: Μοντέρνο σύστηµα κάγκελων F50

Το σύστηµα καγκέλων F50 τύπου ΙΝΟΧ διατίθεται σε τρία βασικά σχέδια, ACCORD, ΗΟRΙΖΟΝ και VERTICAL µε πολλές παραλλαγές το καθένα, ενώ µπορεί να συνδυαστεί και µε τζάµι ή πολυκαρβονικά φύλλα.

Το µοντέρνο σύστηµα κάγκελων F50 είναι πιστοποιηµένο από το ιταλικό ινστιτούτο GIORDANO και έχει ελεγχθεί µε τεστ σε οριζόντια στατική φόρτιση σύµφωνα µε το πρότυπο NF P01-013:1998 και σε αντίσταση σε δυναµική κρούση σύµφωνα µε τα πρότυπα NF P08-301:1991 και UNI 10807:1999. Το σύστηµα καγκέλων F50 µπορεί να εφαρµοστεί σε µπαλκόνια και σε

εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες ιδιωτικών και δηµόσιων χώρων.

Εταιρία Διάθεσης:ALUMINCO A.E.

Page 91: Επαγγελματικός Κατάλογος

Ολοκληρωμένες λύσεις από αλουμίνιο για μοντέρνες κατασκευές.

Τα προϊόντα της ALUMINCO προσφέρουν λύσεις για κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή ενώ συμβάλλουν στην ιδανική διαμόρφωση κατοικιών και κοινόχρηστων χώρων.

Επιλέξτε μέσα από μια πληθώρα προϊόντων όπως συστήματα αλουμινίου, κάγκελα, πάνελ, πέργκολες, στέγαστρα, αυλόπορτες και αυλόγυρους και δημιουργήστε

σύγχρονες κατασκευές.

Ïéíόöõôá Âïéùôίας - 320 11, τηλ. 22620 47000 - fax 22620 [email protected], www.aluminco.com

Θερμομονωτικάσυρόμενα συστήματα

Σύστημα στήριξης υαλοπίνακα

Κάγκελατύπου INOX

Αυλόγυροι, αυλόπορτες

Θερμομονωτικάανοιγόμενα συστήματαΘερμομονωτικάανοιγόμενα συστήματα

Πάνελ

Στέγαστρα

Πέργκολα παραδοσιακή& μοντέρνα

Page 92: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑKάγκελα

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

9 2

APERTO: Ανοδιωµένο σύστηµα καγκέλου

Το ανοδιωµένο σύστηµα καγκέλου APERTO βασίζεται σε µια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική φιλοσοφία, δηλαδή ένα σωληνωτό σύστηµα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, που δένεται µε απλό και γρήγορο τρόπο, δηµιουργώντας παράλληλα ένα υψηλής αισθητικής τελικό αποτέλεσµα στο χώρο τοποθέτησης.

Το σύστηµα συνδυάζεται εύκολα, µε τζάµι ή πολυκαρβονικό φύλλο διαφόρων χρωµατισµών, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες σχεδιαστικών εφαρµογών.

Μερικές από τις εφαρµογές του:

• Κάγκελα µπαλκονιών ιδιαίτερης αντοχής στις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.

• Εσωτερικές – εξωτερικές σκάλες.• Κάγκελα για σκάλες δηµοσίων χώρων.

Η ανοδίωση των 20 µικρών στα προφίλ του καγκέλου, εξασφαλίζει ακόµη µεγαλύτερη αντοχή, ειδικά στις παραθαλάσσιες εφαρµογές.

Εταιρία Διάθεσης:APERTO ALUMINIUM GROUP

ΕΤΕΜ: Ανοδιωµένο κάγκελο Railing System για υψηλές αισθητικές απαιτήσεις

Το νέο σύστηµα, επονοµαζόµενο Railing System by etem, είναι το νέο σύστηµα ανοδιωµένου κάγκελου που προσφέρει η ΕΤΕΜ. Διατίθεται τόσο σε κυλινδρικές διατοµές όσο και σε ορθογώνιες διατοµές, σε µία προσπάθεια κάλυψης κάθε γούστου και αισθητικής.

Το βάθος της ανοδίωσης είναι 16-18 µικρά και σε συνδυασµό µε τα µεγάλα πάχη των προφίλ κατατάσσουν το σύστηµα της ΕΤΕΜ ανάµεσα σε ένα από τα πλέον ποιοτικά κάγκελα της αγοράς.

Ο τρόπος διάθεσης του είναι άµεσος. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασµού του µε

τζάµι, η εναλλακτική πρόταση στήριξης εξωτερικά σε κάποιο µπαλκόνι και άλλες προτάσεις. Η µεγάλη ποικιλία των προφίλ και των εξαρτηµάτων που το συνοδεύουν έγινε ύστερα από προσεκτική επιλογή µε γνώµονα την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση κάθε κατασκευαστικής ανάγκης.

Εταιρία Διάθεσης:ETEM Α.Ε.

EXALCO A.E.: Νέα σειρά καγκέλου αλουµινίου RS 50 Serie Tondo

Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής η EXALCO δηµιούργησε τη νέα σειρά για κάγκελα από αλουµίνιο RS 50 Serie Tondo. Πρόκειται για µια πλήρη σειρά από 100% αλουµίνιο, η οποία καλύπτει όλο το φάσµα των εφαρµογών µε κυκλικές σωληνωτές διατοµές, δίνοντας τη δυνατότητα σε αρχιτέκτονες, διακοσµητές και κατασκευαστές να αυτοσχεδιάσουν και να δηµιουργήσουν.

Τα εξαρτήµατα της σειράς υπογράφει η ιταλική εταιρία Compas, η οποία σε συνεργασία µε τη δεδοµένη ποιότητα των προφίλ της EXALCO εγγυάται ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα µε αξεπέραστο design. Τα προφίλ και τα εξαρτήµατα του συστήµατος διατίθενται σε ανοδίωση

απόχρωσης ΙΝΟΧ, δίνοντας την εντύπωση του ανοξείδωτου χάλυβα.

Οι διατοµές αλουµινίου που απαιτούνται για τη σύνθεση των διάφορων τύπων κάγκελου είναι: διατοµή για κουπαστή διαµέτρου 50x2mm, διατοµή για κατακόρυφο ορθοστάτη διαµέτρου 40x5mm, διατοµή οριζόντιας πλήρωσης διαµέτρου 30x3mm, διατοµή ψάθας αλουµινίου διαµέτρου 20x3mm και συµπαγής διατοµή οριζόντιας πλήρωσης διαµέτρου 10mm.

Εταιρία Διάθεσης:EXALCO A.E.

Page 93: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑKάγκελα

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

9 3

ROLLOPLAST: Πολυµορφικά κάγκελα ανοδίωσης υψηλής ποιότητας

Τα κάγκελα µε ανοδίωση INOX προσφέρουν άψογη ποιότητα, αισθητική, άριστο φινίρισµα και λειτουργικότητα. Διατίθενται σε στρόγγυλη και τετράγωνη γραµµή. Συνδυάζονται µε µπάρες οριζόντιες, κάθετες ή διαγώνιες, αλλά µπορούν να συνδυαστούν και µε τζάµια σε διάφορα σχέδια και χρώµατα.

Οι εφαρµογές περιλαµβάνουν κάγκελα για µπαλκόνια και εξωτερικές σκάλες, µε ξεχωριστή εµφάνιση και ιδιαίτερη αντοχή κατάλληλα για µοντέρνες κατοικίες και επαγγελµατικά κτίρια, εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, δηµόσιους χώρους κ.ά. Επίσης περιλαµβάνουν κάγκελα για εσωτερικές σκάλες και πατάρια

κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων για την επίτευξη υψηλής αισθητικής.

Διατίθενται έτοιµα κοµµένα µαζί µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα. Ο ενδιαφερόµενος αρκεί να στείλει τις κατόψεις και τις διαστάσεις στην Rolloplast και να επιλέξει το σχέδιο που επιθυµεί και στη συνέχεια θα το παραλάβει έτοιµο για τοποθέτηση (δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες παρά µόνο µία απλή συναρµολόγηση) εντός 10 ηµερών.

Εταιρία Διάθεσης:ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε: Ανοδιωµένα κάγκελα D-lux µε νέα τετράγωνα προφίλ

Το νέο τετράγωνο σύστηµα D-lux αποτελεί µια σύγχρονη σειρά ανοδιωµένων καγκέλων αλουµινίου που διατίθεται για οριζόντιες εφαρµογές καθώς και για εφαρµογές µε υαλοπίνακες.

Η άριστη αισθητική, η υψηλή ποιότητα καθώς και η δέσµευση της εταιρίας για παράδοση σε 24h, τα καθιστούν ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά και ολοκληρωµένα συστήµατα καγκέλων. Το νέο σύστηµα έχει πιστοποιηθεί από το Ινστιτούτο Giordano και προσφέρεται µε 10 χρόνια γραπτής εγγύησης. Οι έλεγχοι αφορούσαν µετρήσεις οριζόντιας στατικής φόρτισης σύµφωνα µε το γαλλικό πρότυπο NF P01-013:1998 για χρήση σε ιδιωτικές

και δηµόσιες κατασκευές.Ταυτόχρονα, οι αντίστοιχες εφαρµογές

καγκέλων ελέγχθηκαν και πέρασαν µε επιτυχία και τα όρια αντίστασης σε δυναµική κρούση σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο UNI 10807:1999 στα 150 Joule.

Επιπρόσθετα, µετά από ειδικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, πιστοποιείται ότι η επεξεργασία της βαφής που τηρεί το σύστηµα D-lux, είναι η ανοδίωση και είναι σύµφωνη µε το ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN 12373-1:2002.

Εταιρία Διάθεσης:ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ευρεία γκάµα καγκέλων αλουµίνιου και ποικιλία σχεδίων για τον επαγγελµατία

Συστήµατα καγκέλων αλουµινίου και inox, κάθε τύπου και σε ποικιλία σχεδίων διατίθενται στον επαγγελµατία από ένα µεγάλο στοκ ετοιµοπαράδοτων λύσεων. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και εγγυηµένη ποιότητα σε επώνυµα προϊόντα καταξιωµένων παραγωγών η Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ φροντίζει να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του επαγγελµατία µε τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρία συνεργάζεται µε τις κάτωθι εταιρίες:• ALUMINCO

• ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ • ALFA ALUMINIUM SYSTEMS • ALTIA ALUMINIUM DESIGN • STYLEDOOR

Εταιρία Διάθεσης:ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε.

Page 94: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑKάγκελα

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

9 4

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ.: Κάγκελα Ιnox άψογης ποιότητας

Το ανοδιωµένο σύστηµα κιγκλιδώµατος KIZI– INOX προσφέρει άψογη ποιότητα, αισθητική και οµορφιά, προσθέτει µοντέρνα γραµµή στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρµογές, αποφεύγοντας συνηθισµένες κατασκευές και τα µονότονα σχέδια. Το υλικό είναι αµετάβλητο και αναλλοίωτο στο χρόνο, η τοποθέτησή του γίνεται µε εύκολο τρόπο αφού το σύστηµα κιγκλιδώµατος είναι αρθρωτό µε ευέλικτους συνδέσµους αντικαθιστώντας τις κλασικές δύσκολες κοπές και ηλεκτροκολλήσεις, παρέχοντας όµως όλους τους όρους ασφαλείας που αρµόζει σε ένα σταθερό σύστηµα κιγκλιδώµατος.

Η ανοδίωση του συγκεκριµένου υλικού είναι αυτή που προσδίδει ένα

εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσµα (όσον αφορά στο χρωµατισµό και την κάθε σύνθεση της κατασκευής). Τέλος, οι υψηλές τεχνικές προδιαγραφές του ανοδιωµένου συστήµατος κιγκλιδώµατος είναι αυτές που παρέχουν εγγύηση και ασφάλεια στην τελική ποιότητα της κάθε κατασκευής.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Κάγκελα διάφορα

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε: Λειτουργικό σύστηµα περίφραξης µε Deck-tiles

Τα Deck-tiles αποτελούνται από WPC (Wood Composite Polymer) , δηλαδή µια µίξη ξύλου και πλαστικού. Πρόκειται για ένα νέο υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες και καταπονήσεις, 100% ανακυκλώσιµο και ανακυκλωµένο, µε ελάχιστη συντήρηση και εύκολη τοποθέτηση.

Διατίθενται σε σανίδες διπλής όψης σε γκρι, καφέ αλλά και λευκές αποχρώσεις (σκούρες ή ανοιχτές) και σε διαστάσεις 25x140x3600. Όλα τα σχέδια µπορούν να συνδυαστούν µε εξαρτήµατα ανοδιωµένου αλουµινίου της σειράς D-Lux και να χρησιµοποιηθούν σε

εξωτερικούς χώρους όπως περιφράξεις, αυλές, υπαίθριους χώρους κ.λπ.

Τα Deck-Tiles ολοκληρώνουν την αισθητική του χώρου µε την εφαρµογή τους και προσφέρουν µια εναλλακτική λύση διακόσµησης.

Εταιρία Διάθεσης:ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ.: Κάγκελα µε διάτρητα µεταλλικά φύλλα

Η εταιρία ΚΙΖΙ-PER δραστηριοποιείται δυναµικά στον τοµέα των διάτρητων και ανεπτυγµένων µεταλλικών φύλλων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές καγκέλων και αρκετές άλλες. Τα διάτρητα µεταλλικά φύλλα αποτελούν µια ενδιαφέρουσα πρόταση στον τοµέα των κατασκευών, παρέχοντας αισθητική αλλά και λειτουργικότητα.

Με µια πλούσια ποικιλία σχεδίων δίνουν λύσεις σε θέµατα design ανταποκρινόµενα ταυτόχρονα στις τεχνικές προδιαγραφές της εκάστοτε

κατασκευής και στις υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Page 95: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑKάγκελα

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

9 5

ΚΥΚΛΟΣ – ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.: Χειροποίητες κατασκευές inox υψηλής αισθητικής

Τα κάγκελα και οι πάσης φύσεως κατασκευές και επενδύσεις από inox της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ανταποκρίνονται σε κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή, είναι υψηλής ποιότητας και αισθητικής τελειότητας. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής σε ματ, γυαλιστερά και σατινέ.

Xειροποίητες κατασκευές με προϊόντα ποιότητας, για παράδειγμα με κράματα 430, 304, 316, 310, που επιλέγονται ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος για το οποίο προορίζεται η ανοξείδωτη κατασκευή.

Όλες οι κατασκευές χαρακτηρίζονται από άψογη ποιότητα, αισθητική και ομορφιά σε μοντέρνα ή κλασσική

γραμμή, είναι ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες και καθαρίζονται εύκολα. Επιπλέον δεν έχουν κανένα κόστος συντήρησης, τοποθετούνται εύκολα και δημιουργούνται με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του προσωπικού της ΚΥΚΛΟΣ σε σχέδιο του πελάτη ή επιλεγμένο από τις προτάσεις της εταιρίας.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΥΚΛΟΣ – ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.

http://www.alunet.com [email protected]://www.alunet.com [email protected]

Η απόλυτη Business to Business πλατφόρμα για την παγκόσμια βιομηχανία αλουμινίου

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να συμπεριλάβετε την εταιρία σας μεταξύ των ηγετών του κλάδου και να βρείτε

ιδανικούς συνεργάτες από όλον τον κόσμο.

Καταχωρηθείτε τώρα!

Page 96: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

9 6

Αίθρια - ειδικές κατασκευές

ROLLOPLAST: Προσόψεις κτιρίων με υαλοπέτασμα υψηλής ποιότητας & θερμομόνωσης της Rehau

Η Rolloplast διαθέτει την τεχνογνωσία για την κατασκευή με ασφάλεια και επαγγελματισμό του ποιοτικού υαλοπετάσματος της Rehau με πιστοποίηση CE.

Τα συστήματα προσόψεων Rehau αποτελούν το ιδανικό συμπλήρωμα των παραθύρων και προσφέρουν τη δυνατότητα υλοποίησης περίτεχνων κατασκευών με υαλώσεις μεγάλης επιφάνειας. Μονώροφα υαλοπετάσματα, πολυώροφες αναρτημένες προσόψεις, πολυγωνικές κατασκευές, υαλοπετάσματα κλιμακοστασίων και κεκλιμένες προσόψεις μπορούν να υλοποιηθούν. Για ειδική διαμόρφωση

διατίθενται αναρίθμητα προφίλ επένδυσης από αλουμίνιο με πολύ στενό μετωπικό πλάτος 50 mm. Με συντελεστή θερμοπερατότητας U

f = 0,74-1,2 W/m2K

χάρη στα εσωτερικά προφίλ από PVC, το σύστημα βοηθά στη δραστική μείωση των ενεργειακών δαπανών. Δυνατή είναι επίσης η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην πρόσοψη για την παραγωγή ενέργειας. Η στήριξή του σε γαλβανισμένους ατσάλινους οπλισμούς προσφέρει πολύ υψηλή αντοχή σε μεγάλες ανεμοπιέσεις.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ: Τρίγωνα - πολύπλευρα - παράπλευρα κουφώματα για επαγγελματίες

Η ΚΥΚΛΟΣ επέλεξε να εξειδικευθεί στον τομέα των κουρμπαριστών και πολύπλευρων κουφωμάτων ώστε να μπορεί να προσφέρει κουφώματα άριστης ποιότητας, καλύπτοντας οποιαδήποτε κατασκευαστική ιδιαιτερότητα και απαίτηση. Τα παράγωνα, τρίγωνα, πολύπλευρα κουφώματα αλουμινίου της ΚΥΚΛΟΣ συνδυάζουν τη λειτουργικότητα του αλουμινίου με την υψηλή αισθητική της κατασκευής, για αυτό και προτιμούνται σε ιδιαίτερες κατασκευές, όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν γνωρίζει όρια. Οι επαγγελματίες κατασκευαστές μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα των πελατών

τους σε σχέδιο και χρωματική απόχρωση με την εγγύηση της «ΚΥΚΛΟΣ».

Όπως σε όλες τις κατασκευές της εταιρίας, οι αρμοί των προφίλ των κουφωμάτων – ανεξαρτήτως σχεδίου – δεν είναι ορατοί, γεγονός που μεγιστοποιεί το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα της κατασκευής. Ο εξοπλισμός της εταιρίας σε συνδυασμό με τους έμπειρους τεχνίτες της έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη άριστων και ποιοτικών κατασκευών, ανεξάρτητα από το σχήμα τους.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΥΚΛΟΣ – Δ. ΚΟΝΤΕΛΕ

Εκκλησιαστικά κουφώματα

KOSTAKOPOULOS: Εκκλησιαστικά κουφώματα για τον επαγγελματία

Απόλυτη εξειδίκευση της εταιρίας KOSTAKOPOULOS είναι η κατασκευή και πώληση κάθε είδους εκκλησιαστικού κουφώματος, όπως παράθυρα και πόρτες με κούρμπες και χειροποίητα διάφορα σχέδια, όλα εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου, ώστε να εξασφαλίζεται η πολύχρονη και άριστη λειτουργικότητά τους, χωρίς να απαιτείται ουδεμία συντήρηση.

Τα εκκλησιαστικά κουφώματα διατίθενται σε χονδρική πώληση, σε επαγγελματίες κατασκευαστές

κουφωμάτων, βαμμένα σε χρώματα RAL και σε αποχρώσεις ξύλου, φυσικά σε επιθυμητές διαστάσεις και σχέδια.

Εταιρία Διάθεσης: KOSTAKOPOULOS

Page 97: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

9 7

ΚΥΚΛΟΣ: Εκκλησιαστικά κουφώματα σε ποικιλία σχεδίων

H πολυετής πείρα της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ στην κατασκευή εκκλησιαστικών κουφωμάτων και συναφών ειδών, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό της, εγγυώνται την άρτια κατασκευή οποιουδήποτε εκκλησιαστικού κουφώματος σε βυζαντινή και αγιορείτικη τεχνοτροπία. Ο σεβασμός στην ορθόδοξη παράδοση, η πολυετής εμπειρία στο χώρο της εκκλησιαστικής χειροτεχνίας και η έμφαση στην ποιότητα εγγυώνται την άριστη ποιότητα, των προϊόντων.

Στους χώρους παραγωγής, κατασκευάζονται παντός τύπου εκκλησιαστικά κουφώματα, χωρίς περιορισμό σε υλικό και τεχνοτροπία. Τα

εκκλησιαστικά κουφώματα διατίθενται σε χονδρική πώληση, σε επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων, βαμμένα σε χρώματα RAL και σε αποχρώσεις ξύλου. Οι προσπάθειες για καλές τιμές, άριστη ποιότητα και γρήγορη παράδοση των προϊόντων, καλύπτουν κάθε απαίτηση.

Η προσπάθεια των ανθρώπων της ΚΥΚΛΟΣ επικεντρώνεται στην απόδοση του θρησκευτικού μεγαλείου μέσα από τις κατασκευές της.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΥΚΛΟΣ – Δ. ΚΟΝΤΕΛΕ

Κουφώματα inox

MCES: Πυράντοχα υαλοστάσια & υαλόθυρες από ανοξείδωτα κουφώματα

Πυράντοχα υαλοστάσια από ανοξείδωτα κουφώματα (ποιότητας 316L) λεπτής διατομής τύπου SP-95000 / 976500 / 979000 και συνδυασμό κατάλληλων υαλοπινάκων (μονών, λαμιναρισμένων ή διπλών) διαθέτει η εταιρία MCES. Έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από Ευρωπαϊκά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ και καλύπτουν τους δείκτες πυραντίστασης 30, 60, 90, 120 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας με ή χωρίς θερμική μόνωση.

Οι υαλόθυρες διατίθενται με ευρεία επιλογή εξοπλισμών όπως κλειδαριές με μπετούγιες ή μπάρες πανικού και

εμφανείς ή κρυφούς μηχανισμούς επαναφοράς με προαιρετικούς ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης των φύλλων.

Εταιρία Διάθεσης: MCES Ε.Π.Ε.

Κουφώματα PVC (χονδρική)

EVROAL: Οικολογικά κουφώματα PVC-U

Η EVROAL κατασκευάζει και διαθέτει σε χονδρική πώληση, όλων των τύπων κουφώματα PVC για τους επαγγελματίες κατασκευαστές.

Οι οικολογικές σειρές κουφωμάτων PVC-U της ΚΒΕ, με ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες έως 100%, είναι απολύτως συμβατές με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων, αφού προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον και φυσικά με εξαιρετικά ελκυστική

εμφάνιση σε πολλά χρώματα και απομιμήσεις φυσικού ξύλου.

Όλα τα κουφώματα παραδίδονται σε επιθυμητές διαστάσεις.

Εταιρία Διάθεσης: EVROAL - ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Page 98: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

9 8

EVROAL: Παραδοσιακά παντζούρια PVC

Η εταιρία EVROAL κατασκευάζει και διαθέτει χονδρικώς, συστήματα παραδοσιακών παντζουριών από σκληρό PVC έτοιμα για τοποθέτηση και στις επιθυμητές διαστάσεις. Τα παντζούρια αυτά διακρίνονται για την αντοχή ενάντια στις καιρικές συνθήκες και στην έντονη ηλιοφάνεια.

Η αισθητική τελειότητα και η κατασκευαστική αρτιότητα των παντζουριών, τα κάνει μοναδική επιλογή για όλους τους επαγγελματίες. Η εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα του προϊόντος, αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

Εταιρία Διάθεσης: EVROAL - ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

HOUSE CLAUFEN: Έτοιμο κούφωμα PVC για επαγγελματίες

Η CLAUFEN προσφέρει έξυπνες λύσεις στο χώρο των έτοιμων κουφωμάτων PVC για τον επαγγελματία. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της επιτυχίας της εταιρίας είναι οι λύσεις που παρέχει για τους τομείς τεχνολογίας παραθύρων και προσόψεων, κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής. Αποτελεί μια βιομηχανική μονάδα ολοκληρωμένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων που βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο 5000 τ.μ., έχοντας την κατάλληλη υποδομή και δυνατότητα να παράγει μεγάλο αριθμό κουφωμάτων αλουμινίου και PVC.

Η εταιρία έχει οργανωμένο τμήμα χονδρικής, αναλαμβάνοντας την

προμήθεια έτοιμων και επί παραγγελία ποιοτικών και πιστοποιημένων κουφωμάτων PVC προς τους επαγγελματίες κατασκευαστές του κλάδου σε άμεσο χρόνο παράδοσης, εκμεταλλευόμενη την υποδομή της που της δίνει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.

Εταιρία Διάθεσης: HOUSE CLAUFEN

ROLLOPLAST: Ανοιγόμενο ανακλινόμενο Rehau S-060

Το σύστημα S-060 της Rehau συνδυάζει ποιότητα κατασκευής και οικονομία. Προσφέρει ιδανικές λύσεις στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά των μεγάλων έργων. Τα προφίλ συνδυάζονται με περιμετρικό μηχανισμό και έχουν ειδική επιφανειακή επεξεργασία η οποία προσδίδει γυαλάδα, μακροχρόνια αντοχή και μειωμένη συντήρηση.

Τα κουφώματα φέρουν τη σήμανση CE και διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα τζάμια τους και μονταρισμένα με τα ρολά ή τα παντζούρια και τις σήτες, τακαρισμένα και ρυθμισμένα, και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα συσκευασμένα με προσοχή

επάνω σε παλέτες. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να στείλει τις διαστάσεις, να επιλέξει το χρώμα, το σχέδιο και τις τυπολογίες και στη συνέχεια θα παραλάβει τα κουφώματα έτοιμα για τοποθέτηση εντός 10 ημερών.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν Θερμοπερατότητα U

f=1,6 W/m2K,

Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως C5/B5, Υδατοστεγανότητα 9Α (<600Pa), Αεροπερατότητα 4, Ασφάλεια WK2 και Ηχομόνωση 4.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Page 99: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘέση Λούτσα, 19300 Ασπρόπυργος ΑττικήςΤηλ.: 210.5579165-6, fax: 210.5579166

www.evroal.gr – e-mail: [email protected]

30 χρόνια με συνέπεια δίπλα στον επαγγελματία

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 100: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 0

ROLLOPLAST: Ανοιγόμενο ανακλινόμενο Rehau S-070 5-θάλαμο

Η σειρά S-070 είναι φτιαγμένη για ανθρώπους που αγαπάνε το ξεχωριστό. Στρογγυλοποιημένες γωνίες και λοξοτομές, δίνουν μια μοντέρνα εικόνα. Το σύστημα μπορεί να συνδυαστεί με ίσιο φύλλο, πομπέ ή ημισκωτία και οι επιλογές χρωμάτων είναι πάρα πολλές. Τα προφίλ συνδυάζονται με περιμετρικό μηχανισμό και έχουν ειδική επιφανειακή επεξεργασία που προσδίδει γυαλάδα, μακροχρόνια εμφάνιση και μειωμένη συντήρηση.

Τα κουφώματα διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα τζάμια τους και μονταρισμένα με τα ρολά ή τα παντζούρια και τις σήτες, τακαρισμένα

και ρυθμισμένα, και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να στείλει τις διαστάσεις, να επιλέξει το χρώμα, το σχέδιο και τις τυπολογίες και στη συνέχεια θα παραλάβει τα προϊόντα έτοιμα για τοποθέτηση εντός 10 ημερών.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν Θερμοπερατότητα U

f=1,3 W/m2K,

Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως C5/B5, Υδατοστεγανότητα 9Α (<600Pa), Αεροπερατότητα 4, Ασφάλεια WK3 και Ηχομόνωση 4.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ROLLOPLAST: Ανοιγόμενο ανακλινόμενο Rehau S-080 6-θάλαμο

Με σχεδιασμό υψηλών απαιτήσεων, η σειρά S-080 προσφέρει ιδανικές συνθήκες μόνωσης. Μπορεί να συνδυαστεί με κάθε φύλλο της σειράς S-070, ωστόσο το ιδανικό ταίρι για την πομπέ σειρά είναι το πομπέ φύλλο. Τα προφίλ συνδυάζονται με περιμετρικό μηχανισμό και έχουν ειδική επιφανειακή επεξεργασία για γυαλάδα, αμετάβλητη εμφάνιση και μειωμένη συντήρηση.

Τα κουφώματα φέρουν τη σήμανση CE και διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα τζάμια τους και μονταρισμένα με τα ρολά ή τα παντζούρια και τις σήτες, τακαρισμένα και ρυθμισμένα, και αποστέλλονται σε

όλη την Ελλάδα. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να στείλει τις διαστάσεις, να επιλέξει το χρώμα, το σχέδιο και τις τυπολογίες και θα παραλάβει εντός 10 ημερών τα προϊόντα έτοιμα για τοποθέτηση.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν θερμοπερατότητα U

f=1,1 W/m2K,

Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως C5/B5, Υδατοστεγανότητα 9Α (<600Pa), Αεροπερατότητα 4, Ασφάλεια WK3 και Ηχομόνωση 4.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ROLLOPLAST: Εξώπορτες & βοηθητικές είσοδοι Rehau

Η εξώπορτα είναι ο καθρέφτης του σπιτιού γι’ αυτό η Rehau προσφέρει ώριμες λύσεις. Οι μεγάλοι ατσάλινοι οπλισμοί εγγυώνται υψηλή σταθερότητα και κατά τη συγκόλληση του φύλλου της εξώπορτας. Στην κάτω πλευρά υπάρχει κατωκάσι αλουμινίου ανοδίωσης χαμηλού ύψους για προστασία από τα νερά. Το κατωκάσι έχει ενσωματωμένη θερμοδιακοπή και στεγάνωση δύο επιπέδων.

Στην κεντρική είσοδο η αυτόματη κλειδαριά προσφέρει ασφάλεια σε 3 σημεία. Με το κλείσιμο της πόρτας, χωρίς γύρισμα του κλειδιού, δύο ατσάλινες γλώσσες των 20mm

ασφαλίζουν την πόρτα. Ο κύλινδρος είναι ατσάλινος ασφαλείας της BKS. Συνδυάζεται με χερούλι και πόμολο ασφαλείας εξωτερικά από μασίφ ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Διατίθενται έτοιμες στις επιθυμητές διαστάσεις, τακαρισμένες και ρυθμισμένες, και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν Θερμοπερατότητα U

f=1,7 W/m2K,

Υδατοστεγανότητα BG A, Αεροπερατότητα BG A, Ασφάλεια WK3 και Ηχομόνωση 4.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Page 101: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 102: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 2

ROLLOPLAST: Παντζούρι Rehau όλων των τύπων

Τα παντζούρια της Rehau είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαμόρφωσης της πρόσοψης του σπιτιού. Οπτικά εναρμονίζονται με κάθε αρχιτεκτονική τάση, χάρη στη ποικιλία σχημάτων και χρωμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα για ανοιγόμενα και συρόμενα παντζούρια, παράγωνα και κουρμπαριστά, και προβαλλόμενα παντζούρια.

Η κάσα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει η σήτα ενδιάμεσα, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και πρόσωπο έξω στο λαμπά, καλύπτοντας με το αρμοκάλυπτρο όλους τους αρμούς και τις ατέλειες. Οι ατσάλινοι οπλισμοί στα φύλλα συγκολλούνται στις γωνίες παράλληλα

με τα προφίλ για μεγαλύτερη στατικότητα. Η σειρά λειτουργεί με εξωτερικά ρυθμιζόμενα μάσκουλα της ROTO και συνδυάζεται με πολλούς τύπους γέμισης: γερμανικό Kombi με σταθερές ή κινητές περσίδες, γαλλικό με σταθερές περσίδες, ραμποτέ οριζόντιο ή κάθετο, καμπανάκι / τουλίπα, ταμπλαδωτό.

Διατίθενται έτοιμα και ρυθμισμένα στις επιθυμητές διαστάσεις και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα εντός 10 ημερών.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ROLLOPLAST: Σηκωνόμενα συρόμενα Rehau

Το σηκωνόμενο συρόμενο της Rehau προσφέρει μεγάλες επιφάνειες τζαμιού, για ευάερους και ευήλιους χώρους. Είναι απόλυτα σταθερό και επιτρέπει πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, ακόμη και στοιχεία στο ύψος ορόφου μπορούν να κατασκευαστούν, με συνολικό πλάτος έως και 10 μ. Για αρμονική εμφάνιση, τα τμήματα των συνδέσεων είναι καλυμμένα με ειδικά πλαίσια.

Τα κουφώματα φέρουν σήμανση CE και διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα τζάμια τους και μονταρισμένα με τα ρολά ή τα παντζούρια και τις σήτες, τακαρισμένα και ρυθμισμένα, και αποστέλλονται σε όλη

την Ελλάδα συσκευασμένα με προσοχή επάνω σε παλέτες. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να στείλει τις διαστάσεις, να επιλέξει το χρώμα, το σχέδιο και τις τυπολογίες και στη συνέχεια θα παραλάβει τα προϊόντα έτοιμα για τοποθέτηση εντός 10 ημερών.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν Θερμοπερατότητα U

f=1,9 W/m2K,

Αντίσταση σε ανεμοπίεση C1/B2, Υδατοστεγανότητα 9Α (<600Pa), Αεροπερατότητα 4 και Ηχομόνωση 4.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ROLLOPLAST: Συρόμενα ανακλινόμενα (VW) της Rehau

Με το σύστημα συρόμενων ανακλινόμενων πορτών της Rehau είναι δυνατή η υλοποίηση αρμονικών σημείων μετάβασης από τους χώρους κατοικίας προς τα μπαλκόνια και τις βεράντες, με το πλεονέκτημα του επιπλέον εξαερισμού στη θέση ανάκλισης. Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού ελέγχονται από τη λαβή. Έτσι ο χειρισμός της μπαλκονόπορτας γίνεται ομαλός και εύκολος.

Τα κουφώματα φέρουν τη σήμανση CE και διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα τζάμια τους και μονταρισμένα με τα ρολά ή τα παντζούρια και τις σήτες, τακαρισμένα και ρυθμισμένα, και αποστέλλονται σε

όλη την Ελλάδα. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να στείλει τις διαστάσεις, να επιλέξει το χρώμα, το σχέδιο και τις τυπολογίες και στη συνέχεια θα παραλάβει τα προϊόντα έτοιμα για τοποθέτηση εντός 10 ημερών.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν Θερμοπερατότητα U

f=1,3 W/m2K,

Αντίσταση σε ανεμοπίεση C4/B4, Υδατοστεγανότητα 9Α (<600Pa), Αεροπερατότητα 4, Ασφάλεια WK3 και Ηχομόνωση 4.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Page 103: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 3

ROLLOPLAST: Συρόμενα επάλληλα / χωνευτά της REHAU

Το συρόμενο της Rehau διαθέτει τριθάλαμα προφίλ που πετυχαίνουν πολύ καλή θερμομόνωση και συνδυάζονται με ρυθμιζόμενα ράουλα και μηχανισμό με πολλαπλά κλειδώματα. Τα προφίλ έχουν ειδική επιφανειακή επεξεργασία για κορυφαία αισθητική και αντοχή.

Διπλά βουρτσάκια σφραγίζουν όλες τις πλευρές και εξασφαλίζουν εξαιρετική στεγάνωση. Ο ανοξείδωτος οδηγός βοηθάει στη μακρόχρονη σωστή λειτουργία. Συνδυαστικά, με οδηγούς αλουμινίου μπορούν να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν ως χωνευτά. Διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα τζάμια

και μονταρισμένα με τα ρολά ή τα παντζούρια και τις σήτες, τακαρισμένα και ρυθμισμένα. Μετά την αποστολή των διαστάσεων και της επιλογής χρώματος, σχεδίου και τυπολογιών ο πελάτης εντός 10 ημερών θα παραλάβει τα προϊόντα έτοιμα για τοποθέτηση.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν Θερμοπερατότητα U

f=1,8 W/

m2K, Αντίσταση σε ανεμοπίεση B2, Υδατοστεγανότητα 6Β (<250Pa), Αεροπερατότητα 3 και Ηχομόνωση 4.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ROLLOPLAST: Φυσσούνες της Rehau για μεγάλα ανοίγματα

Οι φυσσούνες μπαλκονόπορτες συνδυάζουν το σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με την υπαίθρια μορφή κατοικίας. Μεγάλες μπαλκονόπορτες, με απευθείας άνοιγμα στη βεράντα ή στον κήπο, φέρνουν την εσωτερική κατοικία σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργώντας την αίσθηση ενός υπαίθριου χώρου.

Τα κουφώματα φέρουν τη σήμανση CE και διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα τζάμια τους και μονταρισμένα με τα ρολά ή τα παντζούρια και τις σήτες, τακαρισμένα και ρυθμισμένα, και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα συσκευασμένα με προσοχή

επάνω σε παλέτες. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να στείλει τις διαστάσεις, να επιλέξει το χρώμα, το σχέδιο και τις τυπολογίες και στη συνέχεια θα παραλάβει τα προϊόντα έτοιμα για τοποθέτηση εντός 10 ημερών.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά διαθέτουν Θερμοπερατότητα U

f=1,3 W/m2K,

Αντίσταση σε ανεμοπίεση C3/B3, Υδατοστεγανότητα 9Α (<600Pa), Αεροπερατότητα 4, Ασφάλεια WK3 και Ηχομόνωση 4. Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Κουφώματα αλουμινίου (χονδρική)

CAAL S.A.: Ανασυρόμενο / ανακλινόμενο σύστημα Europa 3500 Hybrid

Το υβριδικό καινοτομικό ανασυρόμενο και ανακλινόμενο σύστημα Europa 3500 Hybrid διαθέτει ίσιες γραμμές σχεδίασης και καλύπτει ιδιαίτερες ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα εκεί όπου απαιτείται λειτουργικότητα και υπάρχει περιορισμός χώρου. Η υψηλή θερμομόνωση στα προφίλ επιτυγχάνεται με τη χρήση πολυαμιδίων 27mm στον πλευρικό οδηγό και στην κάτω κάσα, ενώ στο φύλλο και στο χώρισμα χρησιμοποιούνται πολυαμίδια 24mm.

Είναι το μοναδικό σύστημα στην αγορά που λειτουργεί με ανασυρόμενο μηχανισμό, ο οποίος εξισορροπεί το

βάρος του φύλλου και επιτρέπει σε αυτό να παραμένει σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης. Επίσης, ειδικά κουμπάσα τα οποία είναι τοποθετημένα εσωτερικά των φύλλων δίνουν τη δυνατότητα της ανάκλισης και στα δύο φύλλα για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα.

Εταιρία Διάθεσης: CAAL S.A.

Page 104: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 4

EMAL: Παραδοσιακό παντζούρι χονδρικής πώλησης

Η εταιρία παραγωγής κουφωμάτων EMAL σχεδίασε και κατασκευάζει ένα παντζούρι αλουμινίου με ειδικά προφίλ, γαλλικού ή γερμανικού τύπου, σε απόλυτη απομίμηση των παλαιών παραδοσιακών ξύλινων παντζουριών. Είναι το μόνο παντζούρι στην αγορά που έχει ίδιο πλάτος σε όλα τα φύλλα και διατίθεται έτοιμο προς τοποθέτηση σε επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων, με απόλυτα προσιτή τιμή (490 ευρώ το τετράφυλλο πατζούρι σε λευκό χρώμα με την κάσα του).

Το πατζούρι αυτό, κατασκευάζεται σε επιθυμητές διαστάσεις, από μονόφυλλο έως και 6φυλλο, με αεριζόμενη περσίδα

οβαλίνα διάστασης 36x7 χιλ. σκαλιέρα από προφίλ αλουμινίου και μεντεσέ μέσα στο λαμπά.

Άλλα χαρακτηριστικά του πατζουριού, είναι: μάσκουλα Roto, τα οποία διαθέτουν ανεμοπαγίδα για άνοιγμα 180ο, παντζουρόβεργα ώστε να γίνεται το παντζούρι κουφωτό, σύρτης που ασφαλίζει το κάθε φύλλο, ταμπλάς διακοσμητικός σε οποιοδήποτε σχέδιο και διάσταση, άριστη ποιότητα κατασκευής που παρέχει αντιδιαρρηκτική ασφάλεια. Εταιρία Διάθεσης: EMAL - Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ROLLOPLAST: Παντζούρι όλων των τύπων για κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση

Το παντζούρι της Rolloplast έρχεται να προσφέρει μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα και ασφάλεια σε κάθε κατασκευαστική εφαρμογή, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχει η δυνατότητα για ανοιγόμενα και συρόμενα παντζούρια, παράγωνα και κουρμπαριστά.

Η κάσα είναι είτε με προέκταση για να ενωθεί με την ξύλινη, PVC ή αλουμινίου κάσα του κουφώματος ώστε να χωράει η σήτα ενδιάμεσα, είτε με αρμοκάλυπτρο για να τοποθετηθεί πρόσωπο έξω στο λαμπά, καλύπτοντας όλους τους αρμούς και τις ατέλειες. H σειρά λειτουργεί τόσο με απλά μάσκουλα αλουμινίου όσο και

με εξωτερικά ρυθμιζόμενα μάσκουλα της Roto και συνδυάζεται με πολλούς τύπους γέμισης: γαλλικό με σταθερές ή κινητές περσίδες, ραμποτέ οριζόντιο ή κάθετο, καμπανάκι / τουλίπα, χαμόγελο / κινεζάκι, ταμπλαδωτό, αχλαδάκι.

Τα προϊόντα φέρουν τη σήμανση CE και διατίθενται έτοιμα και ρυθμισμένα στις επιθυμητές διαστάσεις. Αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα συσκευασμένα με προσοχή επάνω σε παλέτες.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ: Πόρτες κυρίας & δευτερεύουσας εισόδου για επαγγελματίες

Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ ειδικεύεται σε τοξωτά κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Πρωταρχικός στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της σε συνδυασμό με το μοντέρνο ή παραδοσιακό, λειτουργικό και διαχρονικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρία προσφέρει στους επαγγελματίες συνεργάτες της και πόρτες κυρίας εισόδου ή βοηθητικής (πόρτες κουζίνας) κουρμπαριστές ή τετράγωνες με προσήλωση στην ποιότητα και την ιδιαιτερότητα της κάθε κατασκευής.

Η εταιρία προσφέρει την δυνατότητα επιλογής του χρώματος των κατασκευών της μέσα από μια πλούσια γκάμα

χρωματικών οδηγών, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα βαφής ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή των κουφωμάτων στο χρόνο.

Η ποικιλία με τις πόρτες της εταιρίας, μπορεί να εντυπωσιάσει και τους πλέον απαιτητικούς, καθώς διατίθενται σε μονόφυλλες, δίφυλλες, με σταθερά πλαϊνά ή φεγγίτες.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΥΚΛΟΣ – ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.

Page 105: Επαγγελματικός Κατάλογος

Xονδρική πώληση, με προσιτή τιμή για τον επαγγελματία στα 490 ευρώ, σε επιθυμητές διαστάσεις.

‘Eνα εκπληκτικό παντζούρι αλουμινίου με ειδικά προφίλ, σε απόλυτη απομίμηση των παλαιών παραδοσιακών ξύλινων παντζουριών, για όσους επιθυμούν άριστη ποιότητα, ασφάλεια και ανθεκτικότητα και λατρεύουν την παράδοση!

Είναι το μόνο παντζούρι στην αγορά που έχει ίδιο πλάτος σε όλα τα φύλλα και διατίθεται έτοιμο προς τοποθέτηση σε επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων, με απόλυτη προσιτή τιμή (490 ευρώ το τετράφυλλο παντζούρι σε λευκό χρώμα με την κάσα του).

Παραδοσιακό τετράφυλλο πατζούρι με οβαλίνα

ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. Α.Ε.θέση Λάκκα Παππά, Οινόφυτα, Τηλ.: 22620.32825, fax 22620.56009.e-mail: [email protected] • Web: www.emal.gr

Page 106: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 6

ΤΕΧΝΙΚΑΛ: Πιστοποιημένα κουφώματα για χονδρική πώληση

Η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΑΒΕΕ κατασκευάζει και παράγει πόρτες, παράθυρα, προσόψεις υαλοπετάσματα, αίθρια και ειδικές άλλες κατασκευές για επαγγελματίες κατασκευαστές αλουμινίου. Τα συστήματα αλουμινίου που χρησιμοποιεί είναι της εταιρίας ALUMIL και διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα, για το σύγχρονο σχεδιασμό τους, για την ανθεκτικότητα στην χρήση, ενώ είναι υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Επίσης, η συμβατότητα που παρουσιάζεται στα διάφορα συστήματα ενισχύει τη δυνατότητα συνδυασμού των επιλογών του χρήστη.

Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των τελικών προϊόντων, καθώς επίσης και της πιστοποίησης των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών, βάσει των προδιαγραφών διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με άλλους επαγγελματίες κατασκευαστές.

Εταιρία Διάθεσης: TECHNIKAL - ΝΙΚΟΛΗΣ Α.E.Β.Ε.

Κουφώματα αλουμινίου-ξύλου (χονδρική)

ΑΛΚΑΤ: Έτοιμο κούφωμα αλουμινίου - ξύλου

Η ΑΛΚΑΤ έχει πολύχρονη τεχνογνωσία στα συστήματα αλουμινίου – ξύλου, μία δραστηριότητα που δεν είναι εύκολη για το ευρύ κατασκευαστικό κοινό, στο οποίο και απευθύνεται, προσφέροντας έτοιμο κούφωμα σε χονδρική πώληση.

Τα προφίλ ξύλου εισάγονται από το εξωτερικό και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας γίνεται η συρραφή τους με τα προφίλ αλουμινίου. Η κατεργασία και το μοντάρισμα των κουφωμάτων γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, με χρήση πιστοποιημένων εξαρτημάτων και μηχανισμών των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων.

Το σύστημα είναι από τα πλέον σύγχρονα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ο τρόπος σύνδεσης του ξύλου με το αλουμίνιο επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός προφίλ από ειδικό πολυαμίδιο. Ο παραπάνω συνδυασμός γίνεται με συνυπολογισμό των συστολών και διαστολών των τριών αυτών υλικών.

Τα συστήματα αλουμινίου – ξύλου της ΑΛΚΑΤ χρησιμοποιούν με επιτυχία μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες. Εταιρία Διάθεσης: ΑΛΚΑΤ - ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.

Καλύπτουμε τον επαγγελματία κατασκευαστή, προσφέροντάς του ολοκληρωμένη υποστήριξη στο έτοιμο κούφωμα.

Δίνουμε την σωστή λύση σε κάθε κατασκευαστική του ανάγκη μέσα από την μεγάλη ποικιλία των συστημάτων της ALUMIL

• Ταχύτητα• Συνέπεια • Επαγγελματισμός

ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Σας στηρίζουμε!ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΝΙΚΟΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Εργοστάσιο: Mπιχάκη 50, Αγ. Ιωάννης - Ρέντη, τηλ.: 210.4256.439, fax: 210.4256.478http://www.technikal.gr, e-mail: [email protected]

Page 107: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΣΕΙΡΕΣ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ:•ALMACO•ALPIN•ALUMIL•COMPASS•ETEM•EUROPA•GSΘερμοδιακοπή:AlumilM11000 AlumilM20000 EtemE-45NIOBH Europa550 Europa5500

ΕΤΟΙΜΑΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΙΝΟΧ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΚΑΙΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΛΟΓΙΚΟΙΧΡΟΝΟΙΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

3 χρόνια γραπτή εγγύηση

Page 108: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 8

Κουφώματα κουρμπαριστά αλουμινίου

ΚΥΚΛΟΣ: Τοξωτά κουφώματα για τον επαγγελματία

Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ ειδικεύεται στα τοξωτά κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Τα κουφώματα κατασκευάζονται από άβαφο προφίλ στα πιο σύγχρονα μηχανήματα και κατόπιν συγκολλούνται όλες οι ενώσεις τους. Στη συνέχεια τροχίζονται και βάφονται στο χρώμα που επιθυμεί ο πελάτης.

Με αυτό το τρόπο σταματά κάθε διάβρωση που μπορεί να δημιουργηθεί με το πέρασμα του χρόνου στο κούφωμα. Το design, μοντέρνο, παραδοσιακό ή κλασσικό, η λειτουργικότητα και η σημασία στη λεπτομέρεια αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά των κατασκευών της εταιρίας. Πρωταρχικός στόχος είναι

η κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της σε συνδυασμό με το μοντέρνο ή παραδοσιακό, λειτουργικό και διαχρονικό αποτέλεσμα.

Η πρωτοτυπία των σχεδίων του κ. Ανάργυρου Κοντελέ κάνει τις δημιουργίες της ΚΥΚΛΟΣ να ξεχωρίζουν από τη μαζική προσφορά της αγοράς, ενώ η τεχνογνωσία που εφαρμόζεται στην υλοποίησή τους προσφέρει σχεδόν άπειρες δυνατότητες κατασκευής.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΥΚΛΟΣ - ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.

ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ Γ. – ARCUS: Χονδρική πώληση τοξωτών & κουρμπαριστών κουφωμάτων

Η εταιρία ARCUS ειδικεύεται στην κατασκευή τόσο τοξωτών κουφωμάτων όσο και κουρμπαριστών. Χρησιμοποιεί τις σειρές συστημάτων Europa, με τις οποίες κατασκευάζει κάθε τύπο κουρμπαριστού κουφώματος.

H εταιρία, ύστερα από διαρκή αναζήτηση έρευνας και ενημέρωσης της αγοράς είναι πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου. Η άψογη δουλειά και οι προσιτές τιμές

ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Η εταιρία διαθέτει τα προϊόντα της και χονδρικώς σε επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων.

Εταιρία Διάθεσης: ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ARCUS

Κουφώματα χαλύβδινα

MCES: Πυράντοχα χαλύβδινα υαλοστάσια & υαλόθυρες VA-FORM

Πυράντοχα υαλοστάσια από χαλύβδινα γαλβανισμένα κουφώματα λεπτής διατομής τύπου VA-FORM και συνδυασμό κατάλληλων υαλοπινάκων (μονών, διπλών ή λαμιναρισμένων) διαθέτει η MCES. Τα πλαίσια είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής RAL. Έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από Ευρωπαϊκά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ και καλύπτουν τους δείκτες πυραντίστασης 30, 60, 90, 120 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας χωρίς θερμική μόνωση.

Οι υαλόθυρες διατίθενται με ευρεία

επιλογή εξοπλισμών όπως κλειδαριές με μπετούγιες ή μπάρες πανικού, εμφανείς ή κρυφούς μηχανισμούς επαναφοράς με προαιρετικούς ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης των φύλλων.

Εταιρία Διάθεσης: MCES Ε.Π.Ε.

Page 109: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

10 9

Πόρτες αυτόματες, περιστρεφόμενες

ROLLOPLAST: Αυτόματες συρόμενες πόρτες γερμανικής ποιότητας

Τα συστήματα συρόμενων πορτών της G-U που κατασκευάζει η Rolloplast, είναι οικονομικά και προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Είναι ιδανικά για εφαρμογές σε κτίρια όπως αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, ζώνες ασφαλείας και κατοικίες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ή περιορισμένης κινητικότητας.

Ένα από τα πλέον δημοφιλή συστήματα της G-U, το EconoMaster αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά ανταγωνιστικών συρόμενων

πορτών και αποτελεί μια οικονομική λύση που δεν κάνει όμως εκπτώσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιότητα κατασκευής. Το μικρό ύψος της μονάδας κίνησης (130 mm) σε συνδυασμό με ένα λεπτό προφίλ για το πλαίσιο, παρέχει τόσο κομψή εμφάνιση όσο και λειτουργικότητα σε κάθε είσοδο.

Διατίθενται έτοιμα ρυθμισμένα στις επιθυμητές διαστάσεις και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα συσκευασμένα με προσοχή επάνω σε παλέτες.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Πόρτες γκαράζ (γκαραζόπορτες)

ROLKA: Λειτουργική γκαραζόπορτα οικιακής χρήσης

Μία ευέλικτη, λειτουργική και πλέον οικονομική λύση για την ασφάλεια των οικιακών χώρων στάθμευσης προτείνει η ROLKA ΑΒΕΕ. Το σύστημα κατασκευάζεται με κουτί 320x320 και με φυλλαράκι αλουμινίου πολυουρεθάνης 19x77 ή φυλλαράκι διέλασης 19x77.

Τα φυλλαράκια πολυουρεθάνης διατίθενται σε 9 χρώματα ώστε να καλύπτουν πλήρως κάθε αισθητική απαίτηση. Υπάρχουν πρόσθετα προφίλ, τα οποία συμπληρώνουν αισθητικά και

λειτουργικά τα συστήματα γκαραζόπορτας, όπως τα τζαμάκια, ώστε να φωτίζεται φυσικά ο χώρος στάθμευσης και ο εξαερισμός ώστε να υπάρχει φυσική ανακύκλωση του αέρα. Η αντοχή του συστήματος ρολού γκαραζόπορτας σε ανεμοπίεση και σε ασφάλεια έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13241-1 στο IFT ROSENHEIM.

Εταιρία Διάθεσης: ROLKA ABEE

ROLLOPLAST: Ευρύ φάσμα επιλογών στις οικιακές γκαραζόπορτες

Οι γκαραζόπορτες της Rolloplast είναι κατασκευασμένες από ιδιαίτερα ενισχυμένα προφίλ, προσφέροντας υψηλή ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε συνεργασία με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Nice είναι δυνατό να ικανοποιηθεί κάθε απαίτηση.

Η γκαραζόπορτα τύπου ρολό εξοικονομεί πολύ χώρο μπροστά και μέσα στο γκαράζ. Ο χρήστης μπορεί να περάσει ακριβώς μπροστά από τη γκαραζόπορτα για να παρκάρει, αφήνοντας επιπλέον ελεύθερο χώρο στο γκαράζ. Όσον αφορά στη γέμιση υπάρχει η επιλογή μεταξύ φύλλων αλουμινίου διέλασης, αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης ή φύλλων απλής λαμαρίνας.

Οι επιλογές σε κουτιά είναι 21x21, 25x25, 32x32. Στα φυλλαράκια οι επιλογές περιλαμβάνουν αλουμινίου με πολυουρεθάνη (14x52 και 19x77) και αλουμινίου διέλασης (14x55 και 19x77). Τέλος στον χειρισμό προσφέρονται οι επιλογές: μοτέρ, μοτέρ με μανιβέλα, διακόπτη, τηλεχειρισμού και ασύρματου δικτύου.

Διατίθενται είτε σε βέργες είτε έτοιμες στις επιθυμητές διαστάσεις και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα συσκευασμένες με προσοχή.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Page 110: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 10

Πόρτες εσωτερικές

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ.: Πόρτες αποθήκης με εξαερισμό

Οι πόρτες αποθήκης της ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι αναστρέψιμες, κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα με κυψελωτό γέμισμα. Περιλαμβάνoυν πόμολο πλαστικό με κύλινδρο απλής κλειδαριάς. Οι πόρτες είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες με πούδρα εποξυπολυεστερική και παραδίδονται σε τυποποιημένες διαστάσεις (φάρδος: 70, 80, 90, 100 και ύψος: 205 και 215).

Εταιρία Διάθεσης: ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Πόρτες κυρίας εισόδου αλουμινίου (panels)

ALUMINCO: Πάνελ αλουμινίου για κάθε απαίτηση & εφαρμογή

Πάνελ παραδοσιακά, πρεσσαριστά και inox, με κύρια χαρακτηριστικά την αντοχή στο χρόνο και την υψηλή αισθητική διαθέτει η ALUMINCO. Η διακόσμηση, με τζάμια απλά, βιτρό και fused, δίνει μια νέα αντίληψη στο σχεδιασμό εξωτερικών χώρων, προσφέροντας παράλληλα ασφάλεια και μόνωση.

Η γκάμα των πάνελ είναι μεγάλη και περιλαμβάνει παραδοσιακά με ανοιγόμενο και ανακλινόμενο παράθυρο και χυτές ασφάλειες αλουμι νίου, νέα μοντέλα inox με ιδιαίτερο σχεδιασμό, ειδική διαμόρφωση και μοντέρνα τζάμια και ασφάλειες.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMINCO A.E.

ALUSET: Πρεσσαριστό πάνελ αλουμινίου

Η ALUSET είναι μια από τις εταιρίες που πρωτοπορούν στην κατασκευή πρεσαριστών πάνελ αλουμινίου. Διαθέτει μια τεράστια γκάμα σε διάφορα σχέδια πάνελ, σύγχρονα και παραδοσιακά, τα οποία παράγονται από διαμορφωμένο φύλλο αλουμινίου, ενώ στο εσωτερικό μπορεί να υπάρχει ποικιλία υλικών.

Τα τζάμια είναι διπλά με εσωτερικό διάκενο 8 mm, επιτυγχάνοντας υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σε διάφορα σχέδια βιτρώ, τα οποία κατασκευάζονται από τριπλό τζάμι, ένα διαφανές εξωτερικό, ένα αδιαφανές εσωτερικό, ενώ το ενδιάμεσο – βιτρώ μπορεί να είναι με αμμοβολή, χρώμα,

μολύβι κ.λπ. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η εσωτερική αφαιρούμενη κορνίζα, η οποία επιτρέπει εύκολα και γρήγορα την αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού, αποφεύγοντας έτσι την αντικατάσταση ολόκληρου του πάνελ.

Τα πάνελ της ALUSET έχουν υποστεί εξαντλητικές δοκιμές σε ευρωπαϊκά εργαστήρια και έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις στους τομείς της αεροστεγάνωσης, αντοχής στην ανεμοπίεση καθώς και αντοχής σε κρούση.

Εταιρία Διάθεσης: ALUSET Α.Β.Ε.Ε.

Page 111: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 1 1

ΕΤΕΜ: Ποικιλία σχεδίων πάνελ αλουμινίου

Η νέα σειρά Panels by ETEM περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα γνωστά σχέδια της αγοράς, αλλά και νέα σχέδια αποκλειστικά της ΕΤΕΜ.

Τα προϊόντα είναι κατηγοριοποιημένα σε 3 κατηγορίες:• Inox• Παραδοσιακά• Πρεσσαριστά

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε ral και special αποχρώσεις, καθώς και σε αποχρώσεις ξύλου της ΕΤΕΜ, επίσης μπορούν να βαφούν και σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα (βαφεία τρίτων).

Εταιρία Διάθεσης: ETEM Α.Ε.

Πόρτες κυρίας εισόδου ασφαλείας

ALUMINCO: Θερμομονωτικό σύστημα κύριας εισόδου AL 590

Η σειρά AL590 είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα κύριας εισόδου που φέρει κλειδαριές ασφαλείας με ειδικούς γάντζους στην κάσα που επιτρέπουν την επιλογή 4 τύπων κλειδαριάς, 3 έως και 17 σημείων κλειδώματος. Το σύστημα επιδέχεται και μηχανισμό για άνοιγμα της πόρτας με δακτυλικό αποτύπωμα.

Ο συνδυασμός πάνελ πάχους 38mm προσφέρει μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση, καθιστώντας την εξωτερική πόρτα 590 σε θερμομονωτικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρχιτεκτονικές κατασκευές υψηλών

προδιαγραφών. Το σύστημα φέρει επίσημο πιστοποιητικό αντικλεπτικής προστασίας και ασφάλειας κατά της διάρρηξης, καθώς επίσης πιστοποιητικά ηχομόνωσης, θερμομόνωσης, υδατοστεγανότητας και αεροπερατότητας.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMINCO A.E.

BABIS GALANAKOPOULOS: Ηλεκτρονική θωρακισμένη πόρτα CAVO FUTURA

Η εταιρία GARDESA διαθέτει πλέον και στην ελληνική αγορά μέσω του δικτύου εισαγωγέων αντιπρόσωπων της την ηλεκτρονική θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας CAVO FUTURA. Το χαρακτηριστικό της πόρτας CAVO FUTURA είναι ότι ξεκλειδώνει και ανοίγει με ένα απλό άγγιγμα του χρήστη- ιδιοκτήτη.

Το μυστικό βρίσκεται στο κλειδί της και στο εξελιγμένο λογισμικό που διαθέτει. Το κλειδί ενώ είναι μέσα στην τσέπη του σακακιού, ή μέσα στην τσάντα, πλησιάζοντας την πόρτα, ενεργοποιείται ένας τρόπος λειτουργίας που χρησιμοποιεί το σώμα ως κεραία και

μεταβιβάζει έναν «κρυπτογραφημένο» κωδικό στην κλειδαριά με ένα απλό άγγιγμα στο πόμολο.

Η ηλεκτρονική θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας CAVO FUTURA συμπληρώνει μαζί με τις CAVO DYNAMIC & CAVO TECHNO τη σειρά των ηλεκτρονικών θωρακισμένων πόρτων ασφαλείας CAVO της GARDESA.

Εταιρία Διάθεσης: BABIS GALANAKOPOULOS

Page 112: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 12

LOUKISSAS CLADDING LTD: Θάλαμοι αποτροπής NX-DOORS

Ο Θάλαμος ασφαλείας NX-DOORS, είναι ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης και αποτροπής εγκληματικών πράξεων (ληστείες, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.) και έχει σαν στόχο την πρόληψη, αποτροπή και αποφυγή κάθε εγκληματικής ενέργειας.

Αποτελείται από 2 ή 4 πόρτες ασφαλείας αλουμινίου (μονός ή διπλός θάλαμος αντίστοιχα) ανάλογα με τις διαστάσεις της εισόδου και τις απαιτήσεις του πελάτη, οι οποίες με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτουν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως είσοδος-έξοδος είτε ανεξάρτητα ως μόνο είσοδος ή μόνο έξοδος.

Ο θάλαμος NX-DOORS έχει χρησιμοποιηθεί σε υποκαταστήματα 5 ελληνικών τραπεζών, καζίνο, υπουργικό κτίριο, χρυσοχοΐα, ενώ πιθανές άλλες χρήσεις είναι αναρίθμητες. Είναι συμβατός με metal detector, face recognition, single person detector και πολλά άλλα προϊόντα τα οποία παρέχει.

Εταιρία Διάθεσης: LOUKISSAS CLADDING LTD

Πόρτες πυρασφαλείας

MCES: Πυράντοχα χαλύβδινα υαλοστάσια & υαλόθυρες VA-FIRE

Πυράντοχα υαλοστάσια από χαλύβδινα γαλβανισμένα κουφώματα λεπτής διατομής τύπου VA-FIRE και συνδυασμό κατάλληλων υαλοπινάκων διαθέτει η MCES. Τα πλαίσια είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής RAL. Έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από Ευρωπαϊκά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ και καλύπτουν τους δείκτες πυραντίστασης 30 και 60 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας με θερμική μόνωση, δηλαδή, περιορίζουν την θερμική ακτινοβολία

ώστε η μεταβολή της θερμοκρασίας στην προστατευμένη πλευρά των υαλοστασίων να μην υπερβαίνει τους 1400.

Οι υαλόθυρες διατίθενται με ευρεία επιλογή εξοπλισμών όπως κλειδαριές με μπετούγιες ή μπάρες πανικού, εμφανείς ή κρυφούς μηχανισμούς επαναφοράς.

Εταιρία Διάθεσης: MCES Ε.Π.Ε.

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ.: Πόρτες Πυρασφαλείας REI 60

Οι πόρτες πυρασφαλείας της ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές UNI 9723. Όλα τα μέρη της πόρτας είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. Είναι αναστρέψιμες, συνολικού πάχους 50mm, κατασκευασμένες αμφίπλευρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και γεμισμένες από μονωτικά υλικά πυρασφαλείας.

Περιλαμβάνει πόμολο πυρασφαλείας πλαστικό με μεταλλικό πυρήνα και κύλινδρο απλής κλειδαριάς. Εσωτερικές ενισχύσεις για μεταγενέστερη τοποθέτηση μηχανισμών επαναφοράς και μπάρας πανικού. Οι πόρτες είναι

ηλεκτροστατικά βαμμένες με πούδρα εποξυπολυεστερική και παραδίδονται σε τυποποιημένες διαστάσεις (φάρδος: 80, 90, 100 και ύψος: 205 και 215).

Εταιρία Διάθεσης: ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Page 113: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 114: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 1 4

Συστήματα ασφαλείας κουφωμάτων

EVROAL: Πρωτοποριακή μπάρα ασφαλείας για κουφώματα

Η μπάρα ασφαλείας Champion είναι ένα νέο σύστημα πατέντας για πόρτες και παράθυρα που θωρακίζει το κούφωμα. Τοποθετείται στο κέντρο του κουφώματος και ασφαλίζει τον τοίχο. Η μπάρα τοποθετείται στη βάση περιστροφής, η οποία εφαρμόζει στο γάντζο μπλοκαρίσματος φύλλου. Έχει τη δυνατότητα περιστροφής 90ο, λύνοντας έτσι το πρόβλημα τοποθέτησής της όταν αυτή είναι σε θέση απασφάλισης.

Η μπάρα προσφέρεται στα παρακάτω μεγέθη: πλάτος ανοίγματος 50-80cm (BS 5580), πλάτος ανοίγματος 70-120cm (BS 75120) και πλάτος ανοίγματος

100-180cm (BS105180). Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης πλάτους ανοίγματος μέχρι 3m.

Μαζί με τη μπάρα Champion δύναται να τοποθετηθεί πρόσθετη εσωτερική ασφάλεια για μεντεσέ, η οποία τοποθετείται εσωτερικά στην άκρη του κουφώματος και την κάσα. Επιπρόσθετα, η μπάρα Champion δίνει τη δυνατότητα ασφάλισης και των πορτών του σπιτιού, αποτελώντας μία ολοκληρωμένη λύση.

Εταιρία Διάθεσης: EVROAL - ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ: Ασφάλεια κουφώματος Τύπος 100 Inox

Η ασφάλεια κουφώματος τύπος Τ100 Inox είναι ένα νέο προϊόν που αποτελεί την αναβάθμιση του Τύπου 100 ως μια πρόταση για τις περιπτώσεις που η τοποθέτηση του πτυσσόμενου κουφώματος γίνεται σε περιοχές με υψηλές συνθήκες υγρασίας. Αποφεύγεται με αυτόν τον τρόπο η διάβρωση των ψαλιδιών και μηδενίζεται το κόστος συντήρησης. Ελάχιστο πλάτος για την τοποθέτηση στον τοίχο είναι τα 60mm περιμετρικά.

Μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι οι περιστρεφόμενες μπάρες 4mm στους ορθοστάτες, η ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 2 σημείων

με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου, ο αποσπώμενος κάτω οδηγός, οι μεντεσέδες για περιστροφή 180°, η κατασκευή από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου, τα ράουλα κύλισης από Teflon με ατσάλινα ρουλεμάν και φυσικά η ποικιλία αποχρώσεων σε βαφές ηλεκτροστατικής βαφής RAL, ειδικά χρώματα SABLE, ανοδίωση και Decoral (απομίμηση ξύλου).

Εταιρία Διάθεσης: ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ: Πτυσσόμενο σύστημα ασφαλείας Τύπος 100

Το προϊόν έχει την ίδια φιλοσοφία με τον τύπο 90, μόνο που το υλικό κατασκευής του είναι από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου μέσα στο οποίο τοποθετούνται χαλύβδινες μπάρες Φ4 mm για ενίσχυση της κατασκευής, ενώ η χρήση ανοξείδωτης κλειδαριάς ασφαλείας 2 σημείων ασφαλίζει το σύστημα σε κάθε περίπτωση.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται: περιστρεφόμενες μπάρες 4mm στους ορθοστάτες, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 2 σημείων με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου, οδηγός σπαστός

κάτω 51x42mm, ψαλίδια από μασίφ γαλβανισμένο χάλυβα 16x6mm, μεντεσέδες για περιστροφή 180°, οδηγός πάνω 51x42mm, ρουλεμάν από ατσάλι και PVC. Επίσης, προσφέρεται επένδυση από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου και ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (όλα τα χρώματα RAL, ειδικά χρώματα, καθώς και απομίμησης ξύλου).

Εταιρία Διάθεσης: ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

Page 115: Επαγγελματικός Κατάλογος

Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο όμιλος εταιριών Gretsch-Unitas

προσφέρει στους πελάτες του μια πλήρη γκάμα προϊόντων από

μηχανισμούς κουφωμάτων και συστήματα ασφαλείας.

Ο όμιλος εταιριών G-U αναπτύχθηκε από μία μεσαία τοπική επιχείρηση σε

μία εταιρία με παγκόσμια δραστηριότητα, με δυναμική θέση στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και

της Ασίας.

Στους τομείς μηχανισμών κουφωμάτων, τεχνολογίας πόρτας

και αυτόματων συστημάτων εισόδου παρέχουμε στην αγορά μία πλήρη σειρά προϊόντων για την ασφάλεια

των σπιτιών και των κτιρίων δίνοντας σημασία στον ιδανικό συνδυασμό

μηχανικής λειτουργίας και ηλεκτρονικών συστημάτων.

O όμιλος Gretsch-Unitas πάντα με καινούριες ιδέες προσφέρει

"Υπεροχή Ασφάλειας”.

Ασφάλεια ανάκλισηςΛαβή ασφαλείας Se/Ral - πιστοποίηση για WK 2

WK 2

Ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JETπεριµετρικής ασφάλισης για αλουµίνια

Περισσότερες έξυπνες λύσειςµε UNI-JET το νέο ανοιγο-ανακλινόµενο µηχανισµό περιµετρικής ασφάλισης από την Gretsch-Unitas

Για όλα τα κουφώµατα, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής

...ασφάλεια Εκµεταλλευθείτε τις ευκαιρίες και επεκταθείτε σε νέες αγορές µε τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET.

...ποιότητα Όλα εξαρτώνται από το σωστό συνδυασµό! Ποιότητα σηµαίνει µεγαλύτερη ικανοποίηση.

...ευκολίαΤι σηµαίνει µεγαλύτερη ευκολία για σας; Αυτόµατη ρύθµιση στη σωστή θέση!

alum

iniu

m m

agaz

ine

UNI-J

ET

7o χλµ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Γέφυρα Καλοχωρίου), Τ.Θ. 1114, 57009 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 755 445 - Fax: +30 2310 753 730, www.guhellas.gr - Email: [email protected]

η δ ική σας ασφάλε ια & σ ιγουριά . . .το δ ικό μας όραμα!

Hellas A.E.

Page 116: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 16

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ: Πτυσσόμενο παντζούρι ασφαλείας Τύπος 110

Το παντζούρι ασφαλείας αναπτύχθηκε ώστε να αποτελεί λύση στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν ρολά ή για την αντικατάσταση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων. Μπορεί και πτύσσεται δεξιά ή αριστερά του κουφώματος (παράθυρα, πόρτες).

Οι διατομές των προφίλ είναι από ενισχυμένο αλουμίνιο, οι αρθρώσεις μεταξύ φύλλων και κάσας είναι από ειδικό προφίλ που λειτουργεί ως μεντεσές σε όλο το ύψος του παντζουριού. Φέρει ενισχυμένα-αναρτημένα ράουλα κύλισης και το ελάχιστο πλάτος τοίχου που χρειάζεται για να τοποθετηθεί είναι 40mm περιμετρικά.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται: ενιαίος μεντεσές σε όλο το ύψος του κουφώματος, προφίλ αλουμινίου πάχους 12mm, οδηγός πάνω 40x35mm, οδηγός κάτω 40x26mm, κάσα πλαϊνή 40x30mm, ράουλα κύλισης τετράεδρα από τεφλόν και ατσάλινα ρουλεμάν, κλειδαριά ασφαλείας 2,4 ή και πολλαπλών σημείων και ποικιλία αποχρώσεων σε βαφές ηλεκτροστατικής βαφής RAL, ειδικά χρώματα SABLE, ανοδίωση και απομίμηση ξύλου.

Εταιρία Διάθεσης: ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ: Σταθερές μπάρες ασφαλείας Τύπος 70

Σταθερές μπάρες ασφαλείας ιδανικές για κάθε είδος παράθυρου όπως κουζίνας, μπάνιου, WC, γκαράζ, βοηθητικών χώρων κλπ. Η μελέτη και σχεδίασή τους αφορά περιπτώσεις παραθύρων που δεν υπάρχει η ανάγκη της αφαίρεσης των μπαρών ασφαλείας. Αποτελεί την οικονομική λύση για την ασφάλεια των παραθύρων, συνδυάζοντας την λιτή και απλή αισθητική με την ασφάλεια. Οι μπάρες ασφαλείας τοποθετούνται απευθείας στον τοίχο ή ακόμα και στην ίδια την κάσα του κουφώματος.

Οι πλαϊνές ορθογωνικές διατομές είναι από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 43Χ43mm, ενώ περικλείουν εσωτερικά δύο μπάρες χάλυβα Φ 4mm ελεύθερης περιστροφής που αποτρέπουν την κοπή τους. Οι οριζόντιες μπάρες περικλείουν εσωτερικά μασίφ χάλυβα Φ 18mm και εξωτερικά περιβάλλονται από γαλβανισμένο σωλήνα διαμέτρου 26 mm και πάχους 2mm.

Εταιρία Διάθεσης: ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ: Οριζόντιες μπάρες ασφαλείας Τύπος 80

Η μελέτη και σχεδίαση των οριζόντιων μπαρών ασφαλείας τύπου 80 αφορά περιπτώσεις παραθύρων όπου υπάρχει η ανάγκη της αφαίρεσης των μπαρών ασφαλείας, ώστε να ελευθερωθεί το άνοιγμα του παραθύρου. Οι αφαιρούμενες μπάρες ασφαλείας αποτελούν την ιδανική λύση για την ασφάλιση των παραθύρων που δεν έχουν παντζούρια ή που έχουν παντζούρια και χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση και ασφάλεια. Τοποθετούνται εξωτερικά των κουφωμάτων ή μεταξύ της κάσας του κουφώματος που φέρει το γυαλί και των παντζουριών ή ρολών.

Οι πλαϊνές ορθογωνικές διατομές είναι από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 43Χ43mm ενώ περικλείουν εσωτερικά δύο μπάρες χάλυβα Φ 4mm ελεύθερης περιστροφής που αποτρέπουν την κοπή τους. Οι οριζόντιες μπάρες περικλείουν εσωτερικά μασίφ χάλυβα Φ 18mm και εξωτερικά περιβάλλονται από γαλβανισμένο σωλήνα διαμέτρου 26 mm και πάχους 2mm.

Εταιρία Διάθεσης: ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

Page 117: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΚουφώματα, ειδικές κατασκευές

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 1 7

ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ: Πτυσσόμενο σύστημα ασφαλείας με διπλές λάμες Τύπος 90

Απόλυτη ασφάλεια και άψογη αισθητική προσφέρει το σύστημα Τύπος 90 με τις διπλές χαλύβδινες μπάρες. Η κλασική και διαχρονική λύση πτυσσόμενης πόρτας ασφαλείας κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μασίφ γαλβανισμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο χάλυβα, προσφέρει ασφάλεια τόσο σε οικίες-διαμερίσματα όσο και σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους. Αποτελεί την οικονομική λύση πτυσσόμενου κουφώματος, με ελάχιστο πλάτος τοποθέτησης 40mm περιμετρικά, αποσπώμενο οδηγό και δυνατότητα περιστροφής 180°.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι οι

διπλές γαλβανισμένες λάμες από χάλυβα 20x4mm, η ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 2 σημείων με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου, ο γαλβανισμένος κάτω Π οδηγός 40x30x40mm, τα γαλβανιζέ ψαλίδια και ορθοστάτες, οι μεντεσέδες κλειστού τύπου για περιστροφή 180°, τα ατσάλινα ρουλεμάν fix 30mm, ο πάνω γαλβανισμένος οδηγός Π 55x30x55mm, τα ανοξείδωτα γαλβανιζέ πριτσίνια και η ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε αποχρώσεις RAL.

Εταιρία Διάθεσης: ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

Ειδικές κατασκευές διάφορα

ΚΥΚΛΟΣ: Ντουλάπες αλουμινίου σε ποικίλες διαστάσεις ύψους & πλάτους

H εταιρία ΚΥΚΛΟΣ απαντώντας στις ανάγκες των συνεργατών της, επέκτεινε το εύρος των προσφερομένων προϊόντων και στις ντουλάπες αλουμινίου εξωτερικών χώρων. Δίνει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να προμηθεύουν τους πελάτες τους με επιπρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους, με κύρια στοιχεία και αξεσουάρ που είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και επιλεγμένα. Η ΚΥΚΛΟΣ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, στα χρώματα, στις διαστάσεις και στην κατασκευή στοιχείων.

Οι μινιμαλιστικές γραμμές και η διαχρονικότητα του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες

σχεδιαστικές τάσεις δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στη ντουλάπα μια συλλογική πολλαπλή λειτουργικότητα, καθώς και μια δημιουργική ικανότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Οι ντουλάπες αλουμινίου της ΚΥΚΛΟΣ σε ποικίλες διαστάσεις ύψους και πλάτους αποτελούν ιδανικές λύσεις για πρόσθετους και καλαίσθητους αποθηκευτικούς χώρους, με μακροχρόνια αντοχή στα καιρικά φαινόμενα.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΥΚΛΟΣ - ΚΟΝΤΕΛΕ Δ.

ΤΖΙ-ΕΣ: Πρωτοποριακή πέργκολα Ondula

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ζήτηση ενός λειτουργικού συστήματος εξωτερικής σκίασης, η GS ανέπτυξε την πέργκολα Ondula. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση εκλεπτυσμένης αισθητικής και άριστης ποιότητας κατασκευής.

Οι περσίδες αλουμινίου της πέργκολας Ondula έχουν διάσταση 87,5mm και το μέγιστο δυνατό μήκος τους μπορεί να φτάσει τα 5m. Έχουν την δυνατότητα κλίσης απο 0° έως 80° και το σύστημα προστατεύει αποτελεσματικά από ήλιο και βροχή . Για την απορροή των υδάτων η ελάχιστη κλίση πρέπει να είναι 8%.

Ο χειρισμός του συστήματος μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα με μανιβέλα είτε με μοτέρ (ασύρματο ή ενσύρματο). Μπορούν επίσης να προστεθούν αισθητήρες ηλίου, αέρα και βροχής σε περίπτωση που κάποιος το επιθυμεί.

Οι μέγιστες κατασκευαστικές διαστάσεις του συστήματος είναι 5m επί 5m. Σε περίπτωση που το πλάτος είναι μεγαλύτερο κατασκευάζονται περισσότερα τεμάχια και λειτουργούν διαδοχικά.

Εταιρία Διάθεσης: ΤΖΙ-ΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Page 118: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήµατα κουφωµάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

1 18

Μηχανήµατα αλουµινίου

HERMIS: Πριόνι διπλής κεφαλής µε κίνηση Radial

Η HERMIS είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που κατασκεύασε πριόνι διπλής κεφαλής µε κίνηση Radial, το οποίο πληροί όλα τα απαιτούµενα ποιοτικά στάνταρτ, υψηλής λειτουργικότητας και παραγωγικότητας, είναι δε σχεδιασµένο για κοπή προφίλ µεγάλων διαστάσεων.

Το χειριστήριο του µηχανήµατος περιλαµβάνει οθόνη αφής (touch screen) µέσω της οποίας δίνεται η ειδοποίηση για µηδενισµό µηχανής, τεµαχισµό βέργας έως τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις, εµφάνιση στην οθόνη των τυχόν προβληµάτων λειτουργίας µέσω ειδοποίησης (alarm), ειδοποίηση για

λίπανση κάθε 30 ώρες, µετατόπιση κεφαλής σε γλίστρες βιοµηχανικού τύπου (όχι απλούς άξονες) και διόρθωση διαστάσεων κοπής από διαφορά νέων δίσκων.

Τα αξεσουάρ που παρέχει είναι σύνδεση µε πρόγραµµα ΘΕΜΕΛΙΟ, εκτυπωτή ετικετών, Software Bar Code, Καβαλέτο, ραουλιέρα απλή και σκάφη συλλογής ρινισµάτων.

Εταιρία Διάθεσης:HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.

HERMIS: Διπλός παντογράφος LM/2

Ο παντογράφος HERMIS LM/2 είναι δύο ανεξαρτήτων κεφαλών και διαθέτει δύο πανίσχυρα και αθόρυβα µοτέρ των 1,5HP. Εργάζεται µε τρία συστήµατα αντιγραφής για χοντρά και ψιλά κοντύλια, ενώ έχει τη δυνατότητα ξετρυπήµατος του προφίλ και στην οριζόντια κεφαλή. Έχει ψεκασµό και τέσσερις µέγγενες αέρος. Τελειώνει την κλειδαριά σε 20 δευτερόλεπτα µε ένα πιάσιµο και διαθέτει πλάκες για όλες τις σειρές των προφίλ. Η δυνατότητα παραγωγής του LM/2 είναι τέτοια ώστε να το καθιστά απαραίτητο σε κάθε κατασκευαστή. Εταιρία Διάθεσης:

HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.

HERMIS: Ηλεκτρονικός οδηγός AUTOROLL

Ο ηλεκτρονικός οδηγός AUTOROLL είναι ένας αυτόµατος οδηγός προσαρµόσιµος σε όλους τους τύπους των πριονιών. Το κοµπιούτερ που διαθέτει εκτελεί µετρήσεις (single) µεµονωµένες, προγραµµατιζόµενες µετρήσεις για 1000 µνήµες από την εταιρία (programmed), εισερχόµενες προγραµµατιζόµενες από κοµπιούτερ γραφείου (PC) συνδεόµενο µέσω θύρας USB, τεµαχισµό ωθώντας τη βέργα για να κοπούν οµοειδή κοµµάτια έως 4 διαφορετικές διαστάσεις και δυνατότητα περιστροφής κεφαλές πριονιού -45ο 90ο -45ο. Εταιρία Διάθεσης:

HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.

Page 119: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΙΟΝΙ 670,5

ΠΑΓΚΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ LM/2

ΜΕΤΡΑ ΑUTO ROLL - XH - XM

ΧΜ ΜηχανικόΧΜ Μηχανικό ΧΗ ΗλεκτρονικόΧΗ Ηλεκτρονικό ΑUTO ROLLΑUTO ROLL

alum

iniu

m m

agaz

ine

ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΗΡΙΞΕΛΟΥΡΙΣΤΗΡΙ

ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΟΝΙ RDL

ΕΔΡΑ: ΙΡΙΔΟΣ 3, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 173 42 • ΤΗΛ.: 210 99.25.365ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 22990.49335-6

www.hermis.gr • e-mail: [email protected]

ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΟΝΙ RDL

ΠΑΓΚΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ LM/2

ΜΕΤΡΑ ΑUTO ROLL - XH - XM

ΠΡΙΟΝΙ 670,5

ΠΡΙΟΝΙ 550 DΠΡΙΟΝΙ 550 D

Page 120: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 0

HERMIS: Μονό πριόνι Μ400 για όλες τις σειρές αλουμινίου

Το μονό πριόνι M400, ένα αξιόπιστο και παραγωγικό μηχάνημα, είναι η ιδανική επιλογή για τη γρήγορη και εύκολη επεξεργασία όλων των σειρών αλουμινίου. Το μονής κεφαλής νέο δισκοπρίονο έρχεται με δίσκο διαμέτρου 400 χιλ., διαθέτει 2 ή 3 μέγγενες αέρος και έχει χειροκίνητη λειτουργία. Για υψηλή αντοχή και διάρκεια στη χρήση είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από μαντέμι. Το M400 είναι μία οικονομική πρόταση της HERMIS που δεν κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα, διαθέτει εξαιρετικές παραγωγικές δυνατότητες και σε συνδυασμό με την ευχρηστία και την ιδιαίτερα ελκυστική τιμή του, προβάλει

ως μία προσοδοφόρα επένδυση για κάθε κατασκευαστή.

Εταιρία Διάθεσης: HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.

HERMIS: Ξελουριστήρι NW με ταχεία αλλαγή εργαλείων

Το ξελουριστήρι HERMIS NW είναι βαρέως τύπου και διαθέτει ταχεία αλλαγή εργαλείων. Έχει μέγγενη η οποία περιστρέφεται σε μοίρες και αλλάζει θέσεις. Διαθέτει πανίσχυρο μοτέρ 2 HP, αυτόματο ψεκασμό, δύο μέγγενες αέρος για συγκράτηση των προφίλ και προφυλακτήρα ασφαλείας διαφανή. Η δυνατότητα παραγωγής του ξελουριστηρίου είναι τέτοια, ώστε να το καθιστά απαραίτητο για κάθε κατασκευαστή.

Εταιρία Διάθεσης: HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.

HERMIS: Δισκοπρίονο αλουμινίου 550 D/A1

Τα δισκοπρίονο αλουμινίου HERMIS 550D/A1 είναι μονής κεφαλής με 550 mm διάμετρο δίσκου. Είναι αυτόματο στο χειρισμό του και απολύτου ακριβείας στις κοπές των μοιρών δεξιά και αριστερά. Διαθέτει 4 μέγγενες αέρος με ειδικό πρωτοποριακό σύστημα για να μην πετάει αποκόμματα. Έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες σε εύρος κοπής 190 x 145 mm και η δυνατότητα παραγωγής είναι τέτοια ώστε να το καθιστά την καλύτερη λύση για κάθε απαιτητικό κατασκευαστή. Το ίδιο μηχάνημα κυκλοφορεί και με δίσκο 650 χιλ (650 D). Εταιρία Διάθεσης:

HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.

Page 121: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΣΥΛΛΟΓΗ “ΣΚΡΑΠ” ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡEΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΗΛ./FAX: 23330 - 26598, Τ.Κ. 59 300, ΚΙΝ. 6937.24 55 85

Παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας (σε όλη την Ελλάδα) με ένα τηλεφώνημα, το ΣΚΡΑΠ αλουμινίου που έχετε.

Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Υ Μ Ε Τ Ο Ι Σ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ο Ι Σ

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α Π Ε Ρ Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Σ Σ Κ Ρ Α Π Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ

6937 24 55 85Κ Α Λ Ε Σ Τ Ε Τ Ω Ρ Α Σ Τ Ο

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 122: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 2

MAC - TECH: Αυτόματος παντογράφος Atlantis C3 S

Η εταιρία MAC - TECH με αντικείμενό της την πώληση μηχανημάτων αλουμινίου και λοιπών μετάλλων, έχει ως βασικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών κάθε σύγχρονου κατασκευαστικού κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Μία από τις πλέον παραγωγικές και αξιόπιστες λύσεις που προτείνει η εταιρία είναι ο αυτόματος παντογράφος Atlantis C3 S.

Το σύγχρονο μηχάνημα διαθέτει αυτόματη κίνηση κεφαλής σε 3 άξονες Χ, Υ, Ζ, αυτόματη περιστροφή μεγγενών -90ο / 0ο / + 90ο και touch screen οθόνη 10”. Όλες οι κινήσεις γίνονται μέσω υπολογιστή, ενώ υποστηρίζεται

μεταφορά αρχείων DXF. Ο Atlantis C3 S διαθέτει επίσης έτοιμα προγράμματα κατασκευών, ρυθμιζόμενες ταχύτητες λειτουργίας, 4 ρυθμιζόμενες μέγγενες αέρος, ενδιάμεσες γωνίες με μηχανικό στοπ, αυτόματη αλλαγή εργαλείων με μπουτόν, κονδύλια 6, 8, 10mm, αυτόματο ψεκασμό υγρού κοπής, κώνο ISO 30 και μπάρες με φωτοκύτταρα ασφαλείας.

Εταιρία Διάθεσης: MAC - TECH

MAC-TECH: Διπλό πριόνι DH 550 CNC

Από το μεγάλο εύρος ποιοτικών επιλογών της MAC – TECH ξεχωρίζει το διπλό πριόνι DH 550 CNC που διαθέτει δίσκο 550 mm, περιστροφή κεφαλών μέσα – έξω, κίνηση κεφαλής με servomoter 22,5ο- 45ο- 90ο- 135ο, ενδιάμεσες μοίρες μέσω κομπιούτερ, ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου και 4 οριζόντιες και 2 κάθετες μέγγενες αέρος.

Επιπρόσθετα το καινοτόμο μηχάνημα διαθέτει αυτόματο ψεκασμό υγρού κοπής, ραουλόδρομο στήριξης προφίλ, απλές κοπές, εισαγωγή κοπών από USB ή Ethernet και οθόνη touch screen, τυπολογίες κουφωμάτων και αυτόματο

τεμαχισμό προφίλ. Τέλος προσφέρει σύνδεση με κομπιούτερ γραφείου ή οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα γραφείου και κέντρου κατεργασίας σε περιβάλλον Windows, σύνδεση με εκτυπωτή, δυνατότητα κοπής από min 0,0 έως max 7,7m, ενώ με χρήση θερμικού εκτυπωτή υπάρχει δυνατότητα να τυπωθούν barcode για τη συνεργασία με οποιαδήποτε άλλο κέντρο κατεργασίας.

Εταιρία Διάθεσης: MAC - TECH

ΑντιπρόσωποιΑγρίνιο VGK O.E.: Βλάχος Στ. - Γύρνας Χρ. - Κουκουλογιάννης Παν.Ελ. Βενιζέλου 19, ΑγρίνιοΤηλ.: 26410 44490, Fax: 26410 44452Email: [email protected]

• Πωλήσεις • Service μηχανημάτων• Ανταλλακτικά• Κατασκευές ειδικών μηχανημάτων• Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμών • Αναλώσιμα είδη

ΚεντρικόΛ. Χασιάς 147, Ίλιον, Τηλ.: 210 2631 339, Κιν: 6944227099

www.mactech.com.gr • [email protected]

Page 123: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 3

MAC - TECH: Περιστρεφόμενος παντογράφος RC1

Η εταιρία MAC - TECH δραστηριοποιείται στην πώληση μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου και λοιπών μετάλλων, με βασικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών κάθε σύγχρονου κατασκευαστικού κουφωμάτων. Από το μεγάλο εύρος ποιοτικών επιλογών που διαθέτει ξεχωρίζει ο περιστρεφόμενος παντογράφος RC1 0o – 90o.

Το λειτουργικό και αξιόπιστο μηχάνημα διαθέτει περιστρεφόμενο τραπέζι 0-90ο, δυνατότητα κατεργασίας 0-90ο και σε ενδιάμεσες γωνίες με μηχανικό στοπ, ρυθμιζόμενη ταχύτητα κονδυλιού ηλεκτρονικά για

την κατεργασία αλουμινίου, σιδήρου, εύκολο και εύχρηστο σύστημα αλλαγής κονδυλιών και πνευματικό στοπ στο επιθυμητό ύψος. Επίσης υποστηρίζει αντιγραφές με πνευματικά έμβολα για επιλογή και διαθέτει 4 πνευματικές μέγγενες, με μήκος κατεργασίας 440 mm, άνοιγμα μέγγενης 230 mm, πλάτος κατεργασίας 230mm και ύψος κατεργασίας 230 mm.

Εταιρία Διάθεσης: MAC - TECH

MECAL HELLAS: Κέντρο επεξεργασίας FR-830 DISCOVERY

Το FR - 830 είναι ένα κέντρο επεξεργασίας CNC εξοπλισμένο με ηλεκτροκινητήρα 3,8KW, 3 άξονες (Χ Υ και Ζ) ελεγχόμενους από CN και 1 άξονα (Α) ελεγχόμενο απ’ ευθείας από το χρήστη. Ο ηλεκτροκινητήρας ελέγχεται από MITSUBISHI INVERTER και οι στροφές του είναι ρυθμιζόμενες από 2500 – 20000 στρ/λεπτό. Οι βάσεις των εργαλείων είναι τύπου ISO 30, ενώ η αλλαγή των εργαλείων είναι χειροκίνητη. Το προς επεξεργασία τεμάχιο μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε θέση από +90ο, 0ο , -90ο μέσω του πνευματικά ρυθμιζόμενου τραπεζιού.

Διαθέτει 4 πνευματικές μέγγενες και έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το προφίλ σε 3 πλευρές. Επίσης, διαθέτει υπολογιστή με οθόνη αφής με απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας των προφίλ. Οι άξονες του μηχανήματος ελέγχονται από μοτέρ της MITSUBISHI, και οι μετακινήσεις σε όλους τους άξονες γίνονται σε γραμμικούς οδηγούς υψηλής ακρίβειας.

Εταιρία Διάθεσης: MECAL HELLAS Ε.Π.Ε.

MECAL HELLAS: Καθαριστική CNC 2 αξόνων PL-E

H PL-E είναι μία καθαριστική CNC 2 αξόνων, με απεριόριστες δυνατότητες, σε ασυναγώνιστη τιμή. Το μηχάνημα είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τον καθαρισμό του προφίλ σε όλες τις πλευρές, χωρίς να χρειάζεται τελειώματα με το χέρι. Δέχεται απεριόριστο αριθμό προγραμμάτων για επεξεργασία σε προφίλ, λευκά και έγχρωμα.

Είναι εξοπλισμένο με υπολογιστή και λειτουργικό windows® XP, οθόνη αφής TFT 15” καθώς και λογισμικό προγραμματισμού και λειτουργίας PVC LINE. Όπως σε όλα τα μηχανήματα της ME.C.AL. SpA , όλα τα προγράμματα του

μηχανήματος είναι στα ελληνικά. Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

ελάχιστο ύψος προφίλ 40 mm, μέγιστο ύψος 180 mm, μέγιστο πλάτος 145 mm, εξ. διάμ. δίσκου 250 mm, ταχ. εργαλείων 3000 rpm, συχνότητα Hz 50/60, ισχύς Kw 2, πίεση αέρα Bar 6-7 κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης: MECAL HELLAS Ε.Π.Ε.

Page 124: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 4

MECAL HELLAS: Κέντρο επεξεργασίας MC-307 υψηλών ταχυτήτων

Το MC-307 είναι ένα κέντρο επεξεργασίας CNC με 4 άξονες, που ενσωματώνει λύσεις υψηλής τεχνολογίας για τη μέγιστη απόδοση στην παραγωγή. Διαθέτει μοτέρ ισχύος 5,5 kw μέχρι 18000 στρ/λεπτό και μπορεί να εξοπλιστεί με 8 εργαλεία στην αποθήκη που είναι τοποθετημένη στο μέσο της βάσης. Μπορεί να επεξεργαστεί προφίλ με μέγιστη διάσταση 4000 mm, ενώ εκτελώντας και δεύτερο κύκλο εργασίας μπορεί να επεξεργαστεί προφίλ με μέγιστη διάσταση 8000 mm.

Οι μέγγενες είναι αυτοκινούμενες και αυτοτοποθετούμενες σε πολύ μικρό χρόνο και δίνουν τη δυνατότητα

επεξεργασίας και μικρών προφίλ σε τρεις πλευρές. Η υψηλή τεχνολογία που ενσωματώνει το MC-307 δίνει ταχύτητα μετακίνησης στον άξονα Χ έως 150 m/min, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνει την επεξεργασία σε πολύ σύντομο χρόνο.

Διαθέτει υπολογιστή με Windows XP®με οθόνη TFT 17”. Ο προγραμματισμός γίνεται εξολοκλήρου σε γραφικό περιβάλλον 3-D και εμφανίζει στην οθόνη σχηματικά την επεξεργασία για ταχύτερο καθορισμό των παραμέτρων.

Εταιρία Διάθεσης: MECAL HELLAS Ε.Π.Ε.

MECAL HELLAS: Κέντρο επεξεργασίας σύνθετων πάνελ

Το κέντρο επεξεργασίας ΜΕCAL TOP 40X20 ενδείκνυται για την επεξεργασία πλακών και πάνελ μεγάλων διαστάσεων. Η βάση και η πύλη είναι φτιαγμένες εξ ολοκλήρου από κυλινδρικό δομικό ατσάλι και τα πλάγια τμήματα είναι φτιαγμένα με ηλεκτροσυγκόλληση. Το όλο σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει δύσκολες απαιτήσεις. Η βάση περιλαμβάνει το τραπέζι εργασίας, το σύστημα αναρρόφησης με τη βοήθεια εγκατεστημένων αντλιών, την αποθήκη εργαλείων και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης του άξονα Υ.

Η μετακίνηση των αξόνων Χ και Υ γίνεται μέσω μηχανικού γραναζιού

ακριβείας, ενώ στον άξονα Ζ η κίνηση πραγματοποιείται μέσω περιστρεφόμενου κοχλία με προκαθορισμένο βήμα. Όλοι οι άξονες είναι συνδεδεμένοι στα μοτέρ με ιμάντες.

Οι οδηγοί είναι όλοι διπλής διαδρομής με συνδέσεις για περιστροφή του κοχλία (4 περιστροφές). Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με Η/Υ. Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα βρίσκονται μέσα στον ηλεκτρονικό πίνακα εσωτερικά του πλαισίου της μηχανής.

Εταιρία Διάθεσης: MECAL HELLAS Ε.Π.Ε.

MECAL HELLAS: Κορυφαίο διπλό πριόνι SW 553

Η σειρά πριονιών κοπής PVC και αλουμινίου SW 553 διατίθεται σε 3 μοντέλα, με δίσκους κοπής διαμέτρου 550 χιλ. και δυνατότητα κοπής 220 χιλ. στη βάση κοπής. Με αυτόματη τοποθέτηση της κινητής κεφαλής στα μέτρα κοπής και πνευματική περιστροφή των δίσκων εξωτερικά σε γωνίες από 22,5ο έως 90ο, οι ενδιάμεσες γωνίες μπορούν να επιλεγούν με τη χρήση ενός μηχανικού χειροκίνητου στοπ.

Εκτελεί μονές κοπές, απομνημονεύει 200 κωδικούς προφίλ και τα σχετικά ύψη τους, συνδέεται με εξωτερικό Η/Υ (μέσω USB), αποθηκεύει και διαχειρίζεται μέχρι 100 τυπολογίες κουφωμάτων

για υπολογισμό των κοπών, δίνοντας μόνο τις εξωτερικές τους διαστάσεις. Το μηχάνημα στη συνέχεια υπολογίζει μόνο του τις διαστάσεις κοπής των προφίλ.

Συνδέεται με ετικετογράφο και εκτυπώνει barcode. Έχει δυνατότητα ελαχιστοποίησης και μεγιστοποίησης του μήκους κοπής και δυνατότητα τεμαχισμού. Διαθέτει οριζόντιες και κάθετες μέγγενες αέρος, μετρητή ύψους και ραουλιέρα υποστήριξης του προφίλ. Μπορεί να συνδεθεί με απορροφητήρα για τα γρέζια.

Εταιρία Διάθεσης: MECAL HELLAS Ε.Π.Ε.

Page 125: Επαγγελματικός Κατάλογος

Το μέλλον θα είναι συναρπαστικό για την

MECAL HELLAS προμηθεύοντας την

ελληνική αγορά, ικανοποιώντας πλήρως

τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των

μικρών και μεγάλων κατασκευαστικών.

Εταιρικός μας στόχος:Η παροχή συστημάτων και μηχανημάτων

εξειδικευμένων στην επεξεργασία αλουμινίου,

PVC και ελαφρών κραμάτων. Η πλήρης

προσήλωση της MECAL HELLAS στις

θεμελιώδεις αρχές της φιλοσοφίας της,

ολική ποιότητα, ευελιξία, τεχνολογία και

λειτουργικότητα, την καθιστούν την εταιρία

ηγέτη στην Ελληνική αγορά.

MECAL HELLAS ΕΠΕ Αισώπου 5, Καλοχώρι Τ.Κ. 570 09, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 700 817Fax: 2310 755 [email protected]

www.mecalhellas.gr

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 126: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 6

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Διαμορφωτής κύκλων Ε80 για τοξωτά κουφώματα

Ο διαμορφωτής κύκλων Ε80 έχει τη δυνατότητα να κάνει τόξα με μικρή και μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας σε διάφορα υλικά μορφής από σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ανοξείδωτο κ.λπ.

Στην περίπτωση των προφίλ αλουμινίου, είναι κατάλληλος για όλα τα τοξωτά κουφώματα από όλες τις σειρές που μπορούν να κουρμπαριστούν. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κουπαστές αλουμινίου - inox κ.λπ. Η λειτουργία του βασίζεται στη μέθοδο των «διαδοχικών περασμάτων» μέσα από τρία ειδικά διαμορφωμένα καλούπια.

Η κατασκευή του μηχανήματος είναι στιβαρή και βασίζεται σε πείρα άνω των

30 ετών στο είδος αυτό. Με δεκάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ αναλαμβάνει την κατασκευή διαμορφωτών κύκλων ακόμη και για τις πιο δύσκολες καμπύλες.

Η μετάδοση κίνησης είναι μηχανική. Η καμπύλωση του υλικού και το ξεπετσικάρισμα γίνεται υδραυλικά. Όλος ο έλεγχος του μηχανήματος γίνεται από προηγμένα ηλεκτρονικά, γεγονός που εξασφαλίζει το απόλυτο ταίριασμα κάσας - φύλλου - πηχακιού.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Ιδανική επέκταση του παντογράφου Α3 το εύχρηστο ξελουριστικό

Το ξελουριστικό παρέχεται σαν επέκταση του διπλού παντογράφου Α3 και όχι αυτόνομα. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε αρχικά είτε εκ των υστέρων στον Α3. Το τραπέζι διαθέτει πέντε μέγγενες αέρος για το σφίξιμο του προφίλ.

Η μετακίνησή του πάνω - κάτω για το ξελούρισμα γίνεται αυτόματα με σύστημα λαδιού - αέρος. Το καπάκι του ξελουριστικού αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό σκελετό με ενδιάμεσα τζάμια τρίπλεξ για υψηλή ορατότητα και ασφάλεια. Επιπρόσθετα, το ξελουριστικό δεν ξεκινάει αν το καπάκι δεν είναι στη θέση του, ενώ η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα αν παρουσιαστεί κάποιο

πρόβλημα. Όλα τα χειριστήρια είναι αέρος - πουθενά δεν υπάρχει ρεύμα.

Τα κοπτικά τοποθετούνται πάνω σε άξονα με κώνο που εξασφαλίζει άψογο κεντράρισμα και κράτημα. Η αφαίρεση του άξονα είναι ταχεία, αφού γίνεται με το λασκάρισμα μια βίδας, χωρίς πολύπλοκες τεχνικές. Το στόπερ είναι μεγάλης ακριβείας και ρυθμίζεται μικρομετρικά. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρείται και να ξανατοποθετείται ακριβώς στην ίδια θέση χωρίς επιπλέον ρύθμιση.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Οδηγός μέτρησης μήκους Ρ2 με μεγενθυτικό φακό

Ο οδηγός μέτρησης μήκους Ρ2 με μεγενθυτικό φακό είναι απλός στη χρήση και ακριβείας. Πρόκειται για έναν οδηγό μέτρησης μήκους κατασκευασμένο από ισχυρό προφίλ αλουμινίου. Διαθέτει βολάν (τιμόνι) που καθώς περιστρέφεται, το στόπερ πηγαίνει στην επιθυμητή θέση με ακρίβεια ±0,25mm. Η θέση του σεπορτιού φαίνεται στο μεγεθυντικό φακό μέσα στον οποίο τρέχει μια μεζούρα ακριβείας.

Τοποθετείται δεξιά από οποιοδήποτε δισκοπρίονο αλουμινίου για την πραγματοποίηση κοπών ακριβείας. Κατασκευάζεται σε εξωτερικές διαστάσεις 3.35m και 4.35m. Ωστόσο μπορεί να

κατασκευαστεί και σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση.

Με την προσθήκη μεταλλικών ράουλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μέτρο για ελαφριά πριόνια σιδήρου. Πρόκειται για μια οικονομική λύση για ικανοποιητική ακρίβεια στις κοπές.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

Page 127: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 7

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Άριστη επιλογή για τοξωτά κουφώματα ο διαμορφωτής κύκλων Ε60

Ο διαμορφωτής κύκλων Ε60 έχει τη δυνατότητα να κάνει τόξα με μικρή και μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας σε διάφορα υλικά μορφής από σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ανοξείδωτο κ.λπ.

Στην περίπτωση των προφίλ αλουμινίου είναι κατάλληλος για σταθερά τοξωτά κουφώματα ή για ανοιγόμενα από ελαφριές σειρές. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κουπαστές αλουμινίου - inox κ.λπ. Η λειτουργία του βασίζεται στη μέθοδο των «διαδοχικών περασμάτων» μέσα από τρία ειδικά διαμορφωμένα καλούπια.

Η κατασκευή του μηχανήματος είναι στιβαρή και βασίζεται σε πείρα άνω των

30 ετών στο είδος αυτό. Με δεκάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ αναλαμβάνει την κατασκευή διαμορφωτών κύκλων ακόμη και για τις πιο δύσκολες καμπύλες.

Η μετάδοση κίνησης είναι μηχανική και ελέγχεται χειροκίνητα από μπουτόν. Η καμπύλωση του υλικού γίνεται υδραυλικά και ελέγχεται επίσης από μπουτόν. Η καμπυλότητα μπορεί να διαβάζεται από βαθμονομημένη κλίμακα ή από ψηφιακή οθόνη για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Αυτόματος οδηγός μέτρησης μήκους Ρ3

Ο αυτόματος οδηγός μέτρησης μήκους Ρ3 είναι η πλέον προσιτή και σύγχρονη λύση. Τοποθετείται δεξιά από οποιοδήποτε δισκοπρίονο αλουμινίου για την πραγματοποίηση κοπών υψηλής ακριβείας. Κατασκευάζεται από ισχυρό προφίλ αλουμινίου σε εξωτερικές διαστάσεις 3.35m και 4.35m. Διαθέτει στιβαρό σεπόρτι που κινείται με ταχύτητα 1m/sec και όταν σταματήσει είναι ακλόνητο. Η ακρίβειά του είναι ±0,1mm. Το πρόγραμμά του αναβαθμίζεται δωρεάν.

Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι το στόπερ που έχει τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα στο

πριόνι για το κόψιμο μικρών κομματιών, η εμφάνιση μήκους, φάλτσων, εικόνας, στοιχείων πελάτη και κατασκευής κ.λπ. λεπτομερειών του προφίλ που κόβεται και το γεγονός ότι συνδέεται με όλα τα δισκοπρίονα της αγοράς τύπου 550 και με το Α421. Επιπρόσθετα εκτυπώνει αυτοκόλλητο για κάθε ένα προφίλ με την πλήρη ταυτότητά του, προσφέρει άμεση μετάβαση από χειροκίνητη λειτουργία σε αυτόματη και το αντίστροφο, ενώ λειτουργεί ήδη με 6 προγράμματα κοπών της αγοράς. Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Γρήγορο & ακριβές δισκοπρίονο αλουμινίου Α420

Το δισκοπρίονο αλουμινίου Α420 είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τις απαιτήσεις του Έλληνα κατασκευαστή. Είναι απλό στη χρήση, γρήγορο και μεγάλης ακριβείας αλλά όχι ακριβό! Διαθέτει τρεις μέγγενες αέρος (δυο οριζόντιες και μια κάθετη). Παίρνει δίσκο κοπής μέχρι Φ420mm. Είναι κατάλληλο για όλα τα προφίλ (κόβει μέχρι 195mmx90mm στις 45°).

Το οριζόντιο μοιρογνωμόνιο περιστρέφεται χειροκίνητα από -45° (αριστερά) μέχρι +45° (δεξιά) με κλείδωμα σε ενδιάμεσα στάδια 15°. Το κάθετο μοιρογνωμόνιο περιστρέφεται χειροκίνητα από -45° (αριστερά) μέχρι

+0° (κάθετα). Με σφίξιμο μπορούν να ακινητοποιηθούν σε όλες τις ενδιάμεσες θέσεις.

Όλα τα φάλτσα έχουν μικρομετρικούς ρυθμιστές έτσι ώστε να μπορεί να επανέλθει το δισκοπρίονο στην αρχική του ακρίβεια ακόμα και ύστερα από μεγάλα μαγκώματα.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο θέμα της ασφάλειας. Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

Page 128: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 8

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Διπλός παντογράφος Α3

Ο παντογράφος Α3 είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για τις απαιτήσεις του Έλληνα επαγγελματία. Είναι απλός στη χρήση, οικονομικός και αθόρυβος. Το τραπέζι διαθέτει 5 μέγγενες αέρος. Η περιστροφή του (0°-90°) γίνεται με αέρα και μπορεί να σταματήσει σε ενδιάμεσες θέσεις για την κατασκευή νεροχυτών. Η μετακίνησή του πάνω - κάτω γίνεται με προώθηση λαδιού - αέρος.

Οι δύο αυτοκινούμενες πλάκες αντιγραφής ακολουθούν την περιστροφή του τραπεζιού, κάνοντας το κεντράρισμα απλή διαδικασία. Όλες οι θυρίδες περιλαμβάνονται στις πλάκες αντιγραφής, ενώ υπάρχουν και επιπλέον

πλάκες για PVC.Η κεφαλή έχει μεγάλες διαδρομές και

παρέχει στο χειριστή μεγάλη ορατότητα. Χάρις στην περιστροφή του τραπεζιού υπάρχει μια κεφαλή αντί για δύο και ο χειρισμός γίνεται με τα μισά χειριστήρια από ότι σε έναν παντογράφο με δυο κεφαλές. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο θέμα της ασφάλειας. Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Επίσης, όλα τα χειριστήρια είναι αέρος - πουθενά δεν υπάρχει ρεύμα.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Ημιαυτόματο δισκοπρίονο αλουμινίων Α421

Το ημιαυτόματο δισκοπρίονο αλουμινίου Α421 απευθύνεται σε μικρά κατασκευαστικά με αυξημένες απαιτήσεις παραγωγικότητας. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι συνδέεται με τον αυτόματο οδηγό μέτρησης μήκους Ρ3 και το οριζόντιο μοιρογνωμόνιο περιστρέφεται αυτόματα στις θέσεις -45°, 0°, +45°. Έτσι διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα κοπών με πολύ μικρό κόστος.

Διαθέτει 3 μέγγενες αέρος (δυο οριζόντιες και μια κάθετη). Παίρνει δίσκο κοπής μέχρι Φ420mm. Είναι κατάλληλο για όλα τα προφίλ (κόβει μέχρι 195mmx90mm στις 45°). Το κάθετο

μοιρογνωμόνιο περιστρέφεται χειροκίνητα από -45° (αριστερά) μέχρι +0° (κάθετα). Με σφίξιμο μπορεί να ακινητοποιηθεί σε όλες τις ενδιάμεσες θέσεις. Όλα τα φάλτσα έχουν μικρομετρικούς ρυθμιστές, για να επανέρχεται το δισκοπρίονο στην αρχική του ακρίβεια ακόμα και ύστερα από μεγάλα μαγκώματα.

Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Επίσης, το μπουτόν εκκίνησης είναι αέρος και ταυτόχρονα ενεργοποιεί τον ψεκασμό του ψυκτικού.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Ιδανικός κουρμπαδόρος Κ63 για δημιουργία καμπύλων επιφανειών

Ο κουρμπαδόρος Κ63 έχει τη δυνατότητα να κάνει καμπύλες με μικρή ακτίνα καμπυλότητας σε διάφορα υλικά μορφής από σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ανοξείδωτο κ.λπ. Η λειτουργία του βασίζεται στη μέθοδο του «τυλίγματος» γύρω από ένα ειδικά διαμορφωμένο καλούπι.

Η κατασκευή του μηχανήματος είναι στιβαρή και βασίζεται σε πείρα άνω των 30 ετών στο είδος αυτό. Με δεκάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ αναλαμβάνει την κατασκευή κουρμπαδόρων ακόμη και για τις πιο δύσκολες καμπύλες.

Η μετάδοση κίνησης είναι

υδραυλική και ελέγχεται από PLC. Το σφίξιμο του υλικού μπορεί να είναι ή μηχανικό ή υδραυλικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της καμπύλης. Επιπλέον, ο κουρμπαδόρος Κ63 μπορεί να εξοπλιστεί με σύστημα προώθησης του υλικού, σύστημα στριψίματος του υλικού (εφόσον πρόκειται για σωλήνα), σπαστό υδραυλικό μίλι, υδραυλικό εξωλκέα και ρυθμιστή ταχύτητας κουρμπαρίσματος.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

Page 129: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

12 9

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Οδηγός μέτρησης μήκους Ρ2 με digital

Ο οδηγός μέτρησης μήκους Ρ2 με digital είναι απλός στη χρήση και ακριβείας. Πρόκειται για έναν οδηγό μέτρησης μήκους κατασκευασμένο από ισχυρό προφίλ αλουμινίου. Διαθέτει βολάν (τιμόνι) που καθώς περιστρέφεται, το στόπερ πηγαίνει στην επιθυμητή θέση με ακρίβεια ±0,25mm. Η θέση του σεπορτιού φαίνεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού μετρητή με φωτεινούς ευανάγνωστους αριθμούς.

Τοποθετείται δεξιά (αλλά και αριστερά) από οποιοδήποτε δισκοπρίονο αλουμινίου για την πραγματοποίηση κοπών ακριβείας. Κατασκευάζεται σε εξωτερικές διαστάσεις 3.35m και 4.35m.

Ωστόσο μπορεί να κατασκευαστεί και σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση.

Με την προσθήκη μεταλλικών ραούλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μέτρο για ελαφριά πριόνια σιδήρου. Πρόκειται για μια οικονομική λύση για ικανοποιητική ακρίβεια στις κοπές.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Οικονομικός απλός οδηγός Ρ2

Ο απλός οδηγός Ρ2 είναι κατασκευασμένος από ισχυρό προφίλ αλουμινίου και τοποθετείται συνήθως στην αριστερή πλευρά του δισκοπριόνου αλουμινίου για το ακούμπισμα και την ευθυγράμμιση των προφίλ αλουμινίου.

Κατασκευάζεται σε εξωτερικές διαστάσεις 3.35m και 4.35m. Ωστόσο μπορεί να κατασκευαστεί και σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση. Με την προσθήκη μεταλλικών ραούλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν οδηγός για ελαφριά πριόνια σιδήρου. Πρόκειται για μια οικονομική λύση για ικανοποιητική ακρίβεια στις κοπές.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ: Στιβαρός κουρμπαδόρος Κ48

Ο κουρμπαδόρος Κ48 έχει τη δυνατότητα να κάνει καμπύλες με μικρή ακτίνα καμπυλότητας σε διάφορα υλικά μορφής από σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ανοξείδωτο κ.λπ. Η λειτουργία του βασίζεται στη μέθοδο του «τυλίγματος» γύρω από ένα ειδικά διαμορφωμένο καλούπι.

Η κατασκευή του μηχανήματος είναι στιβαρή και βασίζεται σε πείρα άνω των 30 ετών στο είδος αυτό. Με δεκάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ αναλαμβάνει την κατασκευή κουρμπαδόρων ακόμη και για τις πιο δύσκολες καμπύλες.

Η μετάδοση κίνησης είναι υδραυλική

και ελέγχεται από PLC. Το σφίξιμο του υλικού μπορεί να είναι ή μηχανικό ή υδραυλικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της καμπύλης.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ν. & Γ. Ο.Ε.

Page 130: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

13 0

ΓΕΜΑ: Αυτόματο πριόνι μίας κεφαλής SPRING 55 της FOM

Το κοπτικό μηχάνημα μιας κεφαλής με εξερχόμενο δίσκο 550 χιλ. και ηλεκτροπνευματικό έλεγχο γωνιών κοπής, προτείνει η ΓΕΜΑ Α.Ε. από την νέα της συνεργασία με την FOM.

Ορισμένα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, είναι: προώθηση δίσκου κοπής με ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου-άμεση επιστροφή, εύρος γωνιών κοπής από 20ο ΑΡ έως 20ο ΔΕ στον οριζόντιο άξονα, κλίση κεφαλής μέσω αντίκτυπου ανακλώμενου από μηχανικά στοπ, σύστημα πλήρους κάλυψης της περιοχής κοπής με αυτόματο κλείσιμο, δύο οριζόντιες πνευματικές μέγγενες, λίπανση κοπής

από atomizer, κίνηση μοτέρ δίσκου με ιμάντα, διατομή άξονα δίσκου 32mm.

Στον στάνταρτ εξοπλισμό περιλαμβάνονται: ένας tungsten carbide δίσκος κοπής 550, σύστημα εκνέφωσης λίπανσης του δίσκου, σύστημα κάλυψης της περιοχής κοπής με αυτόματο κλείσιμο, δύο οριζόντιες μέγγενες, ένα πιστόλι πεπιεσμένου αέρα με σπιράλ σωλήνα (για καθαρισμό του μηχανήματος).

Εταιρία Διάθεσης: ΓΕΜΑ Α.Ε.

ΓΕΜΑ: Διπλό πριόνι BLITZ 50 THETA της FOM

Το BLITZ 50 THETA είναι ένα κοπτικό μηχάνημα δύο κεφαλών, με αυτόματη τοποθέτηση της δεξιάς κεφαλής και μέτρηση, και ηλεκτρονικό έλεγχο της κλίσης των κεφαλών.

Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά προσφέρει: αριστερή κεφαλή σταθερή, δεξιά κεφαλή κινούμενη με αυτόματη τοποθέτηση, με την τοποθέτηση να επιτυγχάνεται από εξειδικευμένο μοτέρ με ακρίβεια δέκατου του χιλιοστού, ελάχιστο μήκος κοπής μεταξύ των κεφαλών 250 mm, μέγιστο μήκος κοπής μεταξύ των κεφαλών 5000 ή 6600 mm, κλίση των κεφαλών μέσω σκουλικόβιδας και ανακυκλοφορικής

σφαίρας κύλισης και γωνίες κοπής από 10ο εξωτερικά έως 45ο εσωτερικά με ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των γωνιών.

Επίσης διαθέτει υδραυλική τροφοδοσία δίσκων κοπής, ρυθμιστή ταχύτητας εξόδου των δίσκων κοπής με αριθμητική ένδειξη, σύστημα προστασίας πλήρους κάλυψης περιοχής κοπής, οριζόντια τραπέζια υποστήριξης προφίλ από επεξεργασμένο ατσάλι και κάθετα από ανοξείδωτο ατσάλι, πίεση εργασίας 7 bar και ειδικό σύστημα ελέγχου για την επιθεώρηση της κατάστασης των δίσκων.

Εταιρία Διάθεσης: ΓΕΜΑ Α.Ε.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Γωνιάστρα αλουμινίου με διαιρούμενες κεφαλές Pressta Eisele 2000

Πρόκειται για μια γωνιάστρα για τη σύνδεση προφίλ αλουμινίου για πόρτες, παράθυρα και προσόψεις. Δυο ρυθμιζόμενες μονάδες πρεσαρίσματος επιτρέπουν ένα εύρος εκτέλεσης του σημείου σύνδεσης από 30 έως 60mm από την κορυφή του προφίλ και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα με τα ίδια μαχαίρια που φοράει επάνω να πατάει οποιοδήποτε προφίλ κρύο η thermo, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή μαχαιριών.

Εταιρία Διάθεσης: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΕ

Page 131: Επαγγελματικός Κατάλογος

• Η ίδια φιλοσοφία που εμπιστεύεστε • Το ίδιο εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, στη διάθεσή σας • Η ίδια αποτελεσματική οργάνωση και κορυφαία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ από το 1989• Η ίδια γνώση των πραγματικών αναγκών της αγοράς...

...ΝΕΑ συνεργασία «σταθμός» με το FOM GROUP!

• ΝΕΑ πλουσιότερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών• Τεχνολογία, πρακτικότητα και χαρακτηριστικά που θα σας εκπλήξουν θετικά• ΝΕΕΣ σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Η ΓΕΜΑ αλλάζει σελίδα και φέρνει ΝΕΕΣ αξιοπρόσεχτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς, πάντα με στόχο την παροχή κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών και την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Είμαστε εδώ καλύτεροι από ποτέ και... στη διάθεσή σας!

ΓΕΜΑ + FOM INDUSTRIE Προχωράνε μαζί ...αλλάζοντας σελίδα!

Γυρίζουμε σελίδα για καλύτερο μέλλον με αισιοδοξία και ιδανικές λύσεις σε κάθε σας έργο!

_Κεντρικά Γραφεία - Έκθεση: Πάροδος Κεραμιδίου 34, Θέση Μετόχι136 71 Αχαρνές ΑττικήςΤηλ.: 210/51.45.222-51.45.212, Fax: 210/51.44.094 _Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Αντώνη Τρίτση 32, 562 24 Εύοσμος, ΘεσσαλονίκηΤηλ. & Fax: 2310/775.540, 773.130 e-mail: [email protected], www.gema.gr

MHXANHMATA AΛOYMINIOY & PVC

Page 132: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

13 2

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Κέντρο επεξεργασίας πέντε ελεγχόμενων αξόνων Micromatic Star

Συμπαγές κέντρο επεξεργασίας της Emmegi με 5 ελεγχόμενους άξονες, ο τελευταίος των οποίων ελέγχει τη μετακίνηση της ρέγουλας αναφοράς του τεμαχίου δεξιά και αριστερά. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, διαθέτει θύρα USB και πλήρες εγκατεστημένο λογισμικό και σχεδιαστικό πρόγραμμα.

Οι υπολογισμοί των επεξεργασιών γίνονται αυτόματα, οι θέσεις των stopper για το προφίλ υπολογίζονται από το πρόγραμμα και η τοποθέτησή τους γίνεται αυτόματα στα σημεία που έχουν ήδη προκαθοριστεί. Με το τρισδιάστατο πρόγραμμα γραφικών, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να δει σε εικονική

πραγματικότητα τις επεξεργασίες που θέλει να εκτελέσει, αποφεύγοντας έτσι λάθη.

Ο χειριστής καλείται να πατήσει μόνο το Start και αρχίζει κατευθείαν ο κύκλος εργασίας (τοποθέτηση των stopper, περιστροφή του τραπεζιού από 0o-180ο, ξετρύπημα του προφίλ βάσει των σχεδίων που υπάρχουν στο πρόγραμμα) μέχρι να ολοκληρωθεί. Με τον υπολογισμό των στοιχείων κατευθείαν από το πρόγραμμα μειώνεται σημαντικά ο χρόνος κατασκευής ενός κουφώματος.

Εταιρία Διάθεσης: ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Κέντρο επεξεργασίας CNC τεσσάρων ελεγχόμενων αξόνων Comet T4

Το Comet T4 της Emmegi είναι ένα CNC κέντρο επεξεργασίας με 4 ελεγχόμενους άξονες, σχεδιασμένο για επεξεργασίες σε βέργες και κομμάτια αλουμινίου, PVC, ελαφρά κράματα και γενικότερα ατσάλι. Επεξεργάζεται μπάρες έως 4m μήκος, με φόρτωση / εκφόρτωση τεμαχίου και τοποθέτηση μεγγενών σε νεκρό χρόνο. Ο 4ος άξονας επιτρέπει στο ηλεκτρικό μαντρέλι να περιστρέφεται από +90ο έως -90ο χωρίς διακοπή για την εκτέλεση των επεξεργασιών στο περίγραμμα του προφίλ.

Διαθέτει αποθήκη εργαλείων 8 θέσεων στην άκρη του φορείου, άξονα

Χ ικανό να δεχθεί 2 γωνιακές μονάδες και μια δισκοφρέζα για την εκτέλεση κατεργασιών στις 5 όψεις του τεμαχίου. Διαθέτει επίσης ένα κινητό επίπεδο επεξεργασίας που διευκολύνει τις εργασίες φόρτωσης / εκφόρτωσης του τεμαχίου και αυξάνει σημαντικά τη διατομή επεξεργασίας.

Εταιρία Διάθεσης: ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Πριόνι αλουμινίου δύο κεφαλών με CNC Elettra 550

Πρόκειται για ένα πριόνι δύο κεφαλών της Emmegi που διαθέτει αυτόματο CNC με καινοτόμο σύστημα inverter για τους άξονες κίνησης και κλίσης, με δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου όλων των γωνιών από 45ο ( εσωτερικά) έως 22,5ο (εξωτερικά) και ακρίβεια τοποθέτησης 240 θέσεις σε κάθε μοίρα μέσω του PLC που διαθέτει. Διαθέτει πρωτοποριακό σύστημα ολίσθησης της κεφαλής επάνω σε μαγνητική γλύστρα, προσφέροντας μεγάλη ταχύτητα στην κίνηση και απόλυτη ακρίβεια στην μέτρηση. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows XP και διαθέτει μονάδα αποθήκευσης δεδομένων USB.

Εταιρία Διάθεσης: ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.

Page 133: Επαγγελματικός Κατάλογος

ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ ∞§√Àªπ¡π√À - ™π¢∏ƒ√À & PVC

∫ÂÓÙÚÈÎfi: ¢·È‰¿ÏÔ˘ 42 & ÕÚÁÔ˘˜173 42 ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, (¤Ó·ÓÙÈ Áˤ‰Ô˘), ∞ı‹Ó·∆ËÏ.: 210/98.33.055, 210/98.33.279, Fax: 210/9827535ÀÔηٿÛÙËÌ·: ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 81, 562 24 ∂‡ÔÛÌÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË∆ËÏ.: 2310/775.089, Fax:2310/707844e-mail: [email protected]

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¶∞°∫∞§√™ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·

ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ô›ÎˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· οı ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡.

ITALY

GREECE ¶∞°∫∞§√™30 Ã√¡π∞ ∫√¡∆∞ ™∞™!

¶∞°∫∞§√™ SERVICE∆¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ·!

PAGALOS 8/11/2011 11:28 πµ Page 1

Page 134: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

13 4

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.: Παραγωγικό & αξιόπιστο αυτόματο πριόνι VEGA 550

Το VEGA 550 της Emmegi είναι ένα κοπτικό μηχάνημα μονής κεφαλής με πρόσθια λάμα, πλευρά φόρτωσης αριστερά και διπλή πλευρική πνευματική κλίση της κεφαλής σε σταθερές θέσεις: 45° αριστερά και 90°, 45° και 22°30’ δεξιά. Ένα ειδικό μηχανικό στοπ επιτρέπει την κοπή σε ενδιάμεσες γωνίες κλίσης.

Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές λύσεις εξασφαλίζουν μια γρήγορη και ακριβή γωνιακή τοποθέτηση της κεφαλής, η οποία μπορεί να εξοπλιστεί με λάμες widia διαμέτρου 450 και 550. Είναι εφοδιασμένο με ένα προστατευτικό σύστημα το οποίο δεν παρεμβάλλεται

στην τοποθέτηση του τεμαχίου προς κοπή αλλά, ταυτόχρονα, εξασφαλίζει την προστασία του χειριστή. Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με οριζόντιες και κάθετες (προαιρετικά) μέγγενες, οι οποίες είναι εξαιρετικά γρήγορες στην τοποθέτηση και αποτελεσματικές στο σφίξιμο.

Ο πίνακας ελέγχου επιτρέπει την ενεργοποίηση της κλίσης της κεφαλής δεξιά και αριστερά, χρησιμοποιώντας γρήγορες και απλές εντολές.

Εταιρία Διάθεσης: ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε.

Κοπτικά Εργαλεία

WINTEX: Σετ κοπτικών εργαλείων για κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων με ανάκλιση

Η εταιρία WINTEX δραστηριοποιείται σχεδόν 30 χρόνια τώρα στο χώρο των εργαλείων κατεργασίας ξύλου - αλουμινίου και PVC, κατασκευάζοντας κοπτικά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Κατασκευάζει και εμπορεύεται παντός τύπου κοπτικά εργαλεία με στόχο να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Με δεδομένη την ικανότητά της για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και με γνώμονα τις ανάγκες του επαγγελματία, η WINTEX διαθέτει ένα σετ κοπτικών εργαλείων ξύλου για την κατασκευή

ξύλινων κουφωμάτων με ανάκλιση (γερμανικό), κατάλληλο για απλή σβούρα με SUPPORT, καθώς και για γωνιακά μηχανήματα παραγωγής. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση που έρχεται να διευκολύνει το έργο του κατασκευαστή.

Εταιρία Διάθεσης: WINTEX - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ KOΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- P.V.C

ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ 6, ΥΜΗΤΤΟΣ, 17236 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9700150, FAX: 210 9760403www.wintex.gr • e-mail: [email protected]

Page 135: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 136: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήματα κουφωμάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

13 6

WINTEX: Μεγάλο εύρος επιλογών στα κοπτικά εργαλεία PVC

Η εταιρία WINTEX δραστηριοποιείται στις κατασκευές κοπτικών εργαλείων διαμόρφωσης κουφωμάτων PVC, έχοντας πολυετή παρουσία στο χώρο. Κατασκευάζει κοπτικά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, με στόχο να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Φροντίζει να προσφέρει πληθώρα επιλογών στον επαγγελματία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή κουφωμάτων PVC με αξιόπιστα και ακριβή κοπτικά εργαλεία που θα τον συντροφεύουν για μία ζωή. Συνδυάζοντας απαράμιλλη αντοχή

και εξαιρετική λειτουργικότητα, καλύπτουν και τις πλέον δύσκολες απαιτήσεις.

Εταιρία Διάθεσης: WINTEX - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν.

WINTEX: Ξελουριστικά & δίσκοι αλουμινίου

Η εταιρία WINTEX βρίσκεται στο χώρο των εργαλείων κατεργασίας ξύλου - αλουμινίου και PVC σχεδόν τρεις δεκαετίες, κατασκευάζοντας κοπτικά εργαλεία απαράμιλλης ποιότητας. Με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του επαγγελματία της ελληνικής αγοράς, κατασκευάζει και εμπορεύεται παντός τύπου κοπτικά εργαλεία υψηλών απαιτήσεων.

Με εφαλτήριο την υψηλή της τεχνογνωσία δραστηριοποιείται με επιτυχία στις κατασκευές κοπτικών ξελουριστικών μηχανημάτων αλουμινίου για τα προφίλ όλων των εταιριών. Παράλληλα διαθέτει δίσκους κοπής αλουμινίου όλων των διαστάσεων,

εργαλεία πατήματος γωνιάστρας, ενώ κατασκευάζει και εμπορεύεται παντός τύπου κοπτικά εργαλεία αλουμινίου.

Εταιρία Διάθεσης: WINTEX - ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν.

www . a l u m i n i u m . g r

Από το 1985 ενημερώνουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τους επαγγελματίες του κλάδου

www.aluminium.gr

Page 137: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑMηχανήµατα κουφωµάτων - Εργαλεία

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδος του γερµανικού οίκου BUSATEC GmbH

ΠΩΛΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΣΙ∆ΗΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Καραµανής ΧαράλαµποςΔηµητράτου 37, 18233, Αγ. Ι. Ρέντη Τηλ./Fax: 210.48.12.320Κιν.: 694.28.85.950Web: www.troxeio.gr E-mail: [email protected]

Το πιο σύγχρονο µηχάνηµα συγκόλλησης πριονοταινιών στην Ελλάδα, της γερµανικής εταιρίας IDEAL, βρίσκεται και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις µας.

Stable Quality

MADE IN GERMANY

13 7

ΤΡΟΧΕIΟ: Επισκευή & κατασκευή κοπτικών εργαλείων µε σύγχρονα µέσα

Το µεγάλο εύρος υπηρεσιών της εταιρίας Τροχείο περιλαµβάνει την επισκευή ή κατασκευή: Δίσκων κοπής σιδηρού HSS, σιδηρού µε βίντια, σιδηρού – αλουµινίου, ξύλου ή µελανίνης, Βίντια δίσκων, Μαχαιριών πλάνης απλά, 18% ή CO5, Εργαλείων σβούρας (κόλληση βίντιων εργαλείων σβούρας), Εργαλείων ρούτερ ίσια & µορφής, Πριονοταινιών ξύλου (απλές – ανθρακούχου χάλυβα – BI Metal / στα µέτρα του πελάτη), Πριονοταινίες σιδηρού Bi Metal (στα µέτρα του πελάτη), Κόλληση / ειδικές κατασκευές δίσκων µε βίντια (διαµέτρου & πάχους) και Κατασκευές εργαλείων σβούρας & ρούτερ.

Η εταιρία διαθέτει αυτόµατο τροχιστικό δίσκων για βίντια που επαναφέρει τους δίσκους σε κατάσταση πλήρους λειτουργικότητας. Αναλαµβάνεται τρόχισµα δίσκων από Φ80 έως Φ1310. Παράλληλα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ένα υπερσύγχρονο µηχάνηµα συγκόλλησης πριονοταινιών, µε δυνατότητα συγκόλλησης πριονοταινίας πλάτους 6-41 χιλ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση παραλαµβάνονται και αποστέλλονται δέµατα από ΚΤΕΛ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ και COURIER.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΡΟΧΕIΟ: Κοπτικά εργαλεία (δίσκοι & πριονοταινίες) επώνυµων οίκων

Η εταιρία Τροχείο δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ποιοτικών λύσεων από κορυφαίους διεθνείς οίκους. Εισάγει δίσκους µε βίντια ξύλου - αλουµινίου γερµανικής κατασκευής της BEST και είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερµανικής εταιρίας BUSATEC που κατασκευάζει πριονοταινίες από τελευταίας τεχνολογίας υλικά για αξεπέραστη αντοχή. Τα µεγέθη των πριονοταινιών διατίθενται κατόπιν παραγγελίας µε βάση τις ανάγκες του πελάτη. Ανάλογα µε το πάχος και το υλικό που θέλει να κόψει ο πελάτης, προτείνεται η κατάλληλη πριονοταινία. Το εύρος υπηρεσιών περιλαµβάνει

την πώληση: Δίσκων κοπής σιδηρού HSS, σιδηρού µε βίντια, σιδηρού – αλουµινίου, ξύλου ή µελανίνης, Βίντια δίσκων, Μαχαιριών πλάνης απλά, 18% ή CO5, Εργαλείων σβούρας (κόλληση βίντιων εργαλείων σβούρας), Εργαλείων ρούτερ ίσια & µορφής, Πριονοταινιών ξύλου (απλές - ανθρακούχου χάλυβα - BI Metal / στα µέτρα του πελάτη) και Πριονοταινιών σιδηρού Bi Metal (στα µέτρα του πελάτη). Παραλαµβάνονται και αποστέλλονται δέµατα από ΚΤΕΛ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ και COURIER.

Εταιρία Διάθεσης:ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Page 138: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΠροσόψεων - Επικαλύψεων υλικά

13 8

Πολυμερικά κεραμίδια

ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Γ.: Πολυμερικά κεραμίδια υψηλής αντοχής

Τα πολυμερικά κεραμίδια της KIZI-PLAST παρουσιάζουν όλα τα πλεονεκτήματα των κλασικών κεραμιδιών (υγρομόνωση, θερμομόνωση, παραδοσιακή εμφάνιση) και επιπλέον αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες και έναν αριθμό σημαντικών πρόσθετων πλεονεκτημάτων που διευκολύνουν την τοποθέτηση, μειώνουν το κόστος εγκατάστασης κεραμοσκεπής και αυξάνουν πολύπλευρα την ασφάλεια στις οικοδομές.

Τα προϊόντα συνοδεύονται με 50ετή

εγγύηση, καθώς και πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2008 και ISO 14001:2004.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Φύλλα αλουμινίου

Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Φύλλα αλουμινίου, σύνθετα πάνελ & πολυκαρβονικά

Το μεγάλο εύρος λύσεων της Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής ποιότητας τόσο σε φύλλα αλουμινίου (ELVAL) όσο και σε σύνθετα πάνελ / επενδύσεις αλουμινίου (ETALBOND, JBOND). Παράλληλα, εταιρία είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες του επαγγελματία και στα πολυκαρβονικά φύλλα (ALUMIL, ALUMINCO) με επιλεγμένες προτάσεις ποιότητας.

Yπάρχει μεγάλη ποικιλία διαστάσεων σε φύλλα, λύσεις από ειδικά κράματα καθώς και φύλλα μαλακά για πρεσαριστά πάνελ. Σε επίπεδο σύνθετων πάνελ /

επενδύσεων υπάρχει μεγάλο στοκ σε όλες τις διαστάσεις και χρώματα.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε.

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

www.alunet.gr

Εκμεταλλευτείτε και εσείς τις δυνατότητες που σας προσφέρει!

Page 139: Επαγγελματικός Κατάλογος

φ ι λ ι κ ά π ρ ο ς τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν*

Κωνσταντινουπόλεως 23 & Μυκάλης 38, 185 40 ΠειραιάςΤηλ.: 210/41.16.933-4, Fax: 210/4112290Κιν.: 6977/743.355e-mail: [email protected]

ISO 14001:2004

ΕΛΟΤ 1801:2005ISO 9001:2008

Τα πολυμερικά κεραμίδια KIZI PLAST

έχουν πολλά πλεονεκτήματα και υπερτερούν των κεραμιδιών

που παράγονται από άλλα κλασικά υλικά. Είναι ελαφριά, άθραυστα, αδιάβρωτα,

θερμομονωτικά, ηχομονωτικά, απόλυτα στεγανά, έχουν παραδοσιακή εμφάνιση,

αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες και εύκολη τοποθέτηση.

Επιλέγοντας τα KIZI PLAST επιτυγχάνουμε μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής

και μεγαλύτερη στατική ασφάλεια λόγω μειωμένου βάρους.

KIZI PLASTKIZI PLASTΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ

ΕίΝΑί πΛΗρωΣ ΑΝΑκΥκΛωΣίΜΑΕίΝΑί πΛΗρωΣ ΑΝΑκΥκΛωΣίΜΑ

πολυμερικά κεραμίδιαπολυμερικά κεραμίδιαΤΙΜΕΣ ΥΠΕΡΧΟΝΔΡΙΚΗΣ! ΤΙΜΕΣ ΥΠΕΡΧΟΝΔΡΙΚΗΣ!

50 ΕΤΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Page 140: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΡολά αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 4 0

Εξαρτήματα ρολών

ROLKA: Εξαρτήματα ρολού & γκαραζόπορτας (πλαστικά & εξαρτήματα)

Η ROLKA ABEE παράγει και εμπορεύεται τα πλαστικής μορφής εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ρολών και γκαραζόπορτας. Η παραγωγή γίνεται από 10 μηχανές injection στις οποίες χρησιμοποιείται πρωτογενές υλικό, ώστε να διασφαλίζεται πάντα η επιθυμητή αντοχή και να υπάρχει πλήρης έλεγχος του τελικού προϊόντος.

Παράλληλα με τα παραπάνω εξαρτήματα, προμηθεύεται από εγκεκριμένους οίκους του εξωτερικού, τόσο τα μεταλλικά εξαρτήματα όσο και τα μοτέρ, τις μανιβέλες και τα λοιπά

εξαρτήματα μηχανισμών κίνησης και ασφάλειας, που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των συστημάτων ρολών.

Εταιρία Διάθεσης: ROLKA A.B.E.E.

Κουτιά ρολών

DUROPLAST: Κουτιά για ρολά αλουμινίου

Η εταιρία διαθέτει πληθώρα κουτιών αλουμινίου κάθε τύπου, σχεδίου και για όλες τις εφαρμογές. Όλα είναι κατασκευασμένα από διελασμένο προφίλ αλουμινίου, έχουν εσωτερικά δεύτερη επισκέψιμη πλευρά και συρράπτονται περιμετρικά με πολυαμίδιο.

Προτείνονται για κατασκευές όπου απαιτείται αποτελεσματική εξασφάλιση ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Το υλικό τους επιτρέπει επεξεργασία (βαφή) σε οποιοδήποτε χρώμα, σύμφωνα με την επιθυμία και επιλογή του πελάτη.

Εταιρία Διάθεσης: DUROPLAST A.E.

ELVIAL: Συνδυασμός θερμομόνωσης & μοντέρνου σχεδιασμού

Η ELVIAL έχει επιτύχει μετά από συνεχείς έρευνες, να κατασκευάσει ένα σύγχρονο και τελειοποιημένο θερμομονωτικό κουτί ρολού με άριστο φινίρισμα, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια. • Συντελεστής θερμοπερατότητας U

f=

1,9 W/m2*k• Compact διαστάσεις κουτιού για

διακριτική παρουσία (Υ: 18cm X Π: 20cm)

• Άριστη λειτουργικότητα και αξιοπιστία• Δέχεται χειροκίνητους και

ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς (απλούς και με τηλεχειρισμό)

• Δυνατότητα χρήσης φύλλου πολυουρεθάνης και αλουμινίου (βαρέως τύπου)

• Δυνατότητα κατασκευής ρολού ύψους 2,5m και πλάτους 3m

• Συνεργάζεται με κάσες πλάτους έως 164mm.

Εταιρία Διάθεσης: ELVIAL A.E.

Page 141: Επαγγελματικός Κατάλογος

Pολά αλουμινίουΚουτιά απλά & θερμομονωτικά

Γκαραζόπορτες

Λεωφ. Τατοίου 236, 13671 ΑχαρνέςΤηλ.: 210.6252.296, fax: 210.6252.051

www.teamroll.gr, e-mail: [email protected]

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 142: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΡολά αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 42

ROLKA: Πλήρως θερμομονωμένο κουτί ρολού

Μία καινοτόμα, οικολογική και οικονομική λύση η οποία ταιριάζει με κάθε τύπο θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος προτείνει η ROLKA. Τα νέα θερμοδιακοπτόμενα - θερμομονωτικά κουτιά (διαστάσεων 170x230 και 210x230) πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων και του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας U

sb = 1,6 W/m²K (η μέτρηση έγινε στο

IFT ROSENHEIM), είναι εύχρηστα και οικονομικά και είναι η πλέον αξιόπιστη λύση θερμομόνωσης. Αποτελούν

καινοτόμα προϊόντα της ROLKA και έχουν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ (αριθ. 1007274).

Εταιρία Διάθεσης: ROLKA – ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ A.B.E.E.

ROLLOPLAST: Θερμομονωτικά κουτιά ρολού υψηλών επιδόσεων

Τα θερμοδιακοπτόμενα ρολά της Rolloplast διαθέτουν σπαστό ποδαράκι στα πλαϊνά για να μπαίνει εύκολα το κανάλι και πλαστικό σταθεροποιητή για να μη μαγκώνουν τα φυλλαράκια. Φέρουν ενισχυμένα σε πάχος προφίλ και ρουλεμάν κλειστού τύπου για έξτρα αντοχή. Τα ρολά διαθέτουν πλαστικά δαχτυλίδια στον άξονα για την προστασία των πρώτων βεργών. Τα πλαϊνά είναι από ειδικό πολυαμίδιο.

Η πρόσβαση στο εσωτερικό γίνεται εύκολα. Τα ρολά φέρουν ειδική πατούρα για προσθήκη αρμοκάλυπτρου αριστερά, δεξιά και επάνω. Οι δε ενώσεις είναι κρυφές και δεν φαίνονται ατέλειες. Ο κρυφός νεροχύτης φροντίζει να μην

«ιδρώνει» το κούφωμα.Οι επιλογές στα κουτιά είναι με

πατούρα για αρμοκάλυπτρο (13,7x19,0 και 18,2x19,0). Τα κουτιά υπάρχουν και σε πομπέ. Στα φυλλαράκια οι επιλογές είναι PVC Rehau (8x37), αλουμινίου με πολυουρεθάνη (9x39 και 10x43) και αλουμινίου διέλασης (9x37 και 10x43). Σε επίπεδο χειρισμού οι επιλογές είναι ιμάντας, κορδόνι, μανιβέλα, μοτέρ, μοτέρ με μανιβέλα, διακόπτης, τηλεχειρισμός και ασύρματο δίκτυο.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST – ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

TEAMROLL: Κουτιά ρολού για ένα μεγάλο φάσμα απαιτήσεων

Η TEAMROLL είναι μία πρότυπη και καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής ρολών αλουμινίου, σύγχρονα εξοπλισμένη και οργανωμένη. Διαθέτει στην αγορά ποιοτικές και λειτουργικές λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές, προσφέροντας παράλληλα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Η εταιρία γνωρίζει άριστα το αντικείμενο της δουλειάς της και είναι σε θέση να εκπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του επαγγελματία, δίνοντας πάντα τη σωστή λύση.

Οι λύσεις στα κουτιά ρολού της ΤΕΑΜROLL περιλαμβάνουν

κουτιά επικαθήμενα, εξωτερικά – οβάλ, εξωτερικά ίσια, καθώς και θερμομονωτικές προτάσεις υψηλής ποιότητας με διπλή επίσκεψη και πολυαμίδιο και στις τέσσερις πλευρές του κουτιού, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς.

Εταιρία Διάθεσης: TEAMROLL M. Ε.Π.Ε.

Page 143: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 144: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΡολά αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 4 4

Ρολά PVC χονδρική

ROLLOPLAST: Γερμανικό ρολό Rehau

Για ιδιαίτερες επιθυμίες, η Rehau ανέπτυξε μια μεγάλη γκάμα επιπρόσθετων συστημάτων που συμπληρώνουν τα συστήματα των κουφωμάτων. Σ’ αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται και τα ρολά. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί με φροντίδα ώστε να ταιριάζουν απόλυτα και να αλληλοσυμπληρώνονται σε μορφή, χρώμα και λειτουργία. Η προστασία από τον ήλιο και από παραβιάσεις αποτελεί κομμάτι του συστήματος των ρολών.

Οι επιλογές στα κουτιά είναι 15,5x17,3, 19,5x21,5 και 24,5x25,5. Όσον αφορά στα φυλλαράκια οι επιλογές περιλαμβάνουν PVC Rehau (8x37),

αλουμινίου με πολυουρεθάνη (9x39 και 10x43) και αλουμινίου διέλασης (9x37 και 10x43). Σε επίπεδο χειρισμού οι επιλογές είναι ιμάντας, μανιβέλα, μοτέρ, μοτέρ με μανιβέλα, διακόπτης, τηλεχειρισμός και ασύρματο δίκτυο

Διατίθενται έτοιμα στις επιθυμητές διαστάσεις και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα συσκευασμένα με προσοχή. Ο επαγγελματίας αρκεί να αποστείλει τις διαστάσεις, να επιλέξει το χρώμα, το σχέδιο και τον τύπο και θα τα παραλάβει έτοιμα για τοποθέτηση.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Pολά αλουμινίου χονδρική

ALUMIL: Ρολό με θερμοδιακοπή Μ13600

Το Μ13600 είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα ρολών αποκλειστικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση πάνω από συστήματα συρόμενων. Συνεργάζεται αρμονικά με το νέο ανυψούμενο-συρόμενο S700 της ALUMIL και όλα τα ανυψούμενα-συρόμενα της αγοράς (Μ300, S450).

Δέχεται φυλλαράκι από προφίλ αλουμινίου υψηλής διαφάνειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σκίαση του χώρου. Το υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο 38mm σε συνεργασία με τα ειδικής διατομής ένθετα, προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης αλλά και ηχομείωσης ≥40 Db. Ο ειδικός σχεδιασμός του εγγυάται υψηλά επίπεδα

αντιδιαρρηκτικής προστασίας.Ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες

σε θέματα αυτοματισμών, όπως κίνηση με σύστημα αυτόματης διάγνωσης καιρικών συνθηκών, χειρισμός εξ αποστάσεως, και δυνατότητα κεντρικού ελέγχου όλων των ρολών του σπιτιού κ.λπ. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του καθίσταται δυνατή η απόκρυψη του ρολού στην τοιχοποιία του σπιτιού έτσι ώστε να μην είναι ορατό. Η ενισχυμένη κατασκευή του κουτιού διευκολύνει τη μεταφορά και την τοποθέτησή του.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

DUROPLAST: Ρολά αλουμινίου όλων των τύπων

Η Duroplast διαθέτει μία μεγάλη γκάμα ρολών αλουμινίου για κάθε περίπτωση. Ανάλογα με τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και τις ανάγκες του πελάτη διαθέτει το κατάλληλο φύλλο σε μία μεγάλη γκάμα σε υλικά, διαστάσεις και χρώματα. Σύμφωνα ακόμη με την επιλογή του πελάτη υπάρχει η δυνατότητα βαφής των ρολών με πολυουρεθάνη και της διέλασης προφίλ σε διάφορες αποχρώσεις.

Η επιλογή της κίνησής των, γίνεται

ανάλογα με το βάρος του εκάστοτε ρολού. Με σκοπό την ευελιξία επιλογής χειρισμού, υπάρχουν μηχανισμοί απλοί, με μειωτήρα, με μανιβέλα, ηλεκτρικοί και τηλεχειριζόμενοι. Στα είδη των ρολών, διατίθεται και σύνθετη κατασκευή με ενσωματωμένο μηχανισμό αντικωνωπικής προστασίας.

Εταιρία Διάθεσης: DUROPLAST A.E.

Page 145: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΡολά αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 4 5

EXTRAPLASTICA: Αδιάρρηκτα ρολά & γκαραζόπορτες

Η Extraplastica διαθέτει στην αγορά ρολά και γκαραζόπορτες αλουμινίου, τα οποία συνδυάζουν καλή λειτουργία, αισθητική και ασφάλεια. Βασικό ρόλο για την ασφάλεια, παίζει το φυλλαράκι από προφίλ αλουμινίου.

Το ρολό από προφίλ σε συνδυασμό με μοτέρ αντίληψης εμποδίων, δίνει τη δυνατότητα να μπουν στο κάτω μέρος του ρολού σύρτες για αποτελεσματικότερη ασφάλεια.

Ως εναλλακτικό του μοτέρ αντίληψης εμποδίων, δύναται να χρησιμοποιηθεί απλό μοτέρ σε ρολό ή γκαραζόπορτα με φυλλαράκι προφίλ. Για να διασφαλιστεί η προστασία από τις παραβιάσεις,

η Extraplastica προτείνει δέστρες ασφαλείας. Οι δέστρες μπαίνουν μέσα στο κουτί του ρολού και έτσι έχουμε «κλείδωμα» του ρολού και της γκαραζόπορτας για αποτροπή των παραβιάσεων.

Ας σημειωθεί ότι οι δέστρες ασφαλείας καθώς και οι σύρτες , όπως και τα μοτέρ αντίληψης εμποδίων, μπορούν να μπουν και εκ των υστέρων σε μια κατασκευή. Στα ρολά ή στην γκαραζόπορτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κλειδοδιακόπτης.

Εταιρία Διάθεσης: EXTRAPLASTICA-ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε.

PROFIL ACCESSORIES: Υβριδικό σύστημα ρολού Europa 990 Hybrid

Το νέο εξελιγμένο υβριδικό σύστημα ρολού από προφίλ αλουμινίου συνδυάζεται άψογα με όλα τα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου EUROPA. Εξασφαλίζει μοναδική θερμομόνωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον τρόπο κατασκευής του κουτιού και άψογη λειτουργικότητα, ενώ το ειδικό τελείωμα που διαθέτει, προσφέρει ασφάλεια, υψηλή στεγάνωση και μοναδική αισθητική.

Έχει στιβαρή κατασκευή που προσφέρει ασφάλεια και τέσσερις φορές μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση σε σχέση με τα ρολά από φύλλο αλουμινίου. Διατίθεται σε δύο τύπους: επικαθήμενα

(ίσια ή οβάλ) και εξωτερικά (οβάλ).Όλοι οι τύποι ρολού έχουν τη

δυνατότητα να φέρουν κάθε επιλογή (ιμάντα, μανιβέλα, μοτέρ, τηλεχειρισμό και πληθώρα αυτοματισμών), για παράθυρα και μπαλκονόπορτες όλων των διαστάσεων.

Εταιρία Διάθεσης: PROFIL ACCESSORIES

ROLKA: Παραγωγή φύλλων αλουμινίου πολυουρεθάνης

Τα φυλλαράκια αλουμινίου πολυουρεθάνης αποτελούν αποκλειστική σχεδίαση της ROLKA ABEE και είναι αποτέλεσμα της πολυετούς ενασχόλησης της εταιρίας με την κατασκευή ρολών. Παράγονται σε 5 διατομές, διαστάσεων 7x37, 9x39, 9x43, 14x52, 19x77 σε 3 γραμμές παραγωγής.

Στο χρωματολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνονται 25 διαφορετικά χρώματα (από τα οποία τα 8 είναι απομίμηση ξύλου) και στα οποία συνεχώς προστίθενται νέα, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Τα φυλλαράκια αλουμινίου πολυουρεθάνης έχουν πιστοποιηθεί για την αντοχή τους στην

ανεμοπίεση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13659:2004 στο IFT ROSENHEIM.

Εταιρία Διάθεσης: ROLKA – ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ A.B.E.E.

Page 146: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΡολά αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 4 6

ROLKA: Προφίλ διέλασης (κουτιά, φυλλαράκια, προφίλ, τερματικά)

Τα προφίλ αλουμινίου για ρολά, αποτελούν αποκλειστική σχεδίαση της ROLKA ABEE και περιλαμβάνουν: • Δεκαπέντε τύπους κουτιών ρολού,

από τα οποία τα 8 είναι επικαθήμενα (138x138 ίσιο, 138x182 ίσιο και πομπέ, 182x182 ίσιο και πομπέ, 200x200 ίσιο και πομπέ, 155x209 πομπέ), τα 2 είναι επικαθήμενα θερμομονωτικά με θερμοδιακοπή (170x230 και 210x230), τα 3 είναι εξωτερικά (145x145, 170x70, 210x210) και τα 2 είναι για γκαραζόπορτες (250x250 και 320x320).

• Έντεκα τύπους από φυλλαράκι προφίλ

(διέλασης), μονής όψης (8x32, 9x40, 9x45, 12x52), διπλής όψης (8x30, 8x48), γκαραζόπορτας (14x55, 13x55, 19x77 και ειδικό προφίλ 19x77 για τζαμάκι και εξαερισμό).

• Δεκαπέντε είδη καναλιών, απλά και με φτερό, για κάθε κατασκευαστική απαίτηση.

• Έξι διαφορετικά προφίλ για τερματικά.

Εταιρία Διάθεσης: ROLKA – ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ A.B.E.E.

ROLLOPLAST: Μεγάλος εύρος επιλογών στα οικιακά ρολά

Τα ρολά της Rolloplast είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας. Διαθέτουν ενισχυμένα σε πάχος προφίλ και έρχονται με ρουλεμάν κλειστού τύπου. Το σπαστό ποδαράκι στα πλαϊνά επιτρέπει στο κανάλι να μπαίνει εύκολα χωρίς να χρειάζεται ξυλούρισμα. Προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του κουτιού.

Διαθέτουν κρυφό νεροχύτη εσωτερικά, ώστε να μην «ιδρώνει» το κούφωμα Έρχονται με ειδική πατούρα για προσθήκη αρμοκάλυπτρου αριστερά, δεξιά και επάνω. Οι ενώσεις είναι κρυφές και δε φαίνονται ατέλειες.

Οι επιλογές σε κουτιά είναι 13,7x13,7,

13,7x17,7 και 17,7x17,7, με πατούρα για αρμοκάλυπτρο (18,2x19,0 και 13,7x19,0) και εξωτερικό (13,5x13,5 και 16,5x16,5). Τα κουτιά διατίθενται και σε πομπέ. Στα φυλλαράκια οι επιλογές είναι PVC Rehau (8x37), αλουμινίου με πολυουρεθάνη (9x39 και 10x43), αλουμινίου διέλασης (9x37 και 10x43). Σε επίπεδο χειρισμού οι επιλογές είναι ιμάντας, κορδόνι, μανιβέλα, μοτέρ, μοτέρ με μανιβέλα, διακόπτης, τηλεχειρισμός και ασύρματο δίκτυο.

Εταιρία Διάθεσης: ROLLOPLAST - ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

TEAMROLL: Ρολά αλουμινίου για επαγγελματίες

Η TEAM ROLL διαθέτει ρολά αλουμινίου με φυλλαράκι πολυουρεθάνης και κουτιά διαφόρων τύπων, με φυλλαράκι διαφόρων διαστάσεων, για μικρά ή μεγάλα ανοίγματα. Χρησιμοποιείται φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης ή ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου για μεγαλύτερη ασφάλεια.

• Φυλλαράκι με γέμιση πολυουρεθάνης.

Διαστάσεις φύλλου: 9x39, 9x43, 14x52, 19x77.

• Φυλλαράκι προφίλ αλουμινίου. Διαστάσεις φύλλου: 10x25, 9x40, 9x43, 14x52, 19x77.

Συνοδεύονται από κουτιά διαφόρων τύπων, ίσια, πομπέ, απλά ή θερμομονωτικά, σε πάρα πολλές διαθέσιμες διαστάσεις, ενώ σε όλα τα ρολά χρησιμοποιούνται τα κορυφαία μοτέρ της αγοράς Somfy και Becker, τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και απαιτήσεις ασφάλειας. Πώληση μόνον χονδρική σε εμπόρους ή κατασκευαστές κουφωμάτων.

Εταιρία Διάθεσης: TEAMROLL M. Ε.Π.Ε.

Page 147: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 148: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΡολά αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 4 8

ΒΙΕΚΑΛ: Ρολό 100% ασφαλές, απαραβίαστο και με περισσότερο φως

Η εταιρία ΒΙΕΚΑΛ διαθέτει χονδρικώς στην αγορά ένα ρολό ιδιαίτερων και αυξημένων απαιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια που παρέχει. Είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου με κρυφό χωνευτό οδηγό και με ιδιαίτερο σχεδιασμό, ώστε με το ερμητικό του κλείσιμο να μην μπορεί να παραβιαστεί, παρέχοντας αποτελεσματική ασφάλεια και πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών του χώρου.

Τα ρολά ασφαλείας της ΒΙΕΚΑΛ παρέχουν τη δυνατότητα να ελεγχθεί το επιθυμητό φως που διαπερνά από τα φυλλαράκια στο εσωτερικό του χώρου, αφού οι οπές εξαερισμού / φωτισμού

διαμορφώνονται σύμφωνα με το επιθυμητό μέγεθος και ανάλογα με το πλάτος του κουφώματος.

Το ρολό διατίθεται σε επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων και χρησιμοποιεί προφίλ, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάσταση του κουφώματος, καθώς και τρεις διαφορετικούς χωνευτούς οδηγούς.

Εταιρία Διάθεσης: ΒΙΕΚΑΛ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Καινοτόμο σύστημα ρολού ORIENTA

Το ORIENTA είναι ένας συνδυασμός ρολού και παντζουριού, το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο. Το σύστημα επιτρέπει τον αερισμό του χώρου και την είσοδο του φυσικού φωτός, προστατεύοντας ταυτόχρονα από την ηλιακή ακτινοβολία και από τυχόν παραβιάσεις.

Η λειτουργία του δεν απαιτεί μηχανισμούς στο εσωτερικό των οδηγών και γι’ αυτό το λόγο τοποθετείται όπως ένα παραδοσιακό ρολό σε νέες κατασκευές ή σε αντικαταστάσεις. Η κίνηση της ψάθας μπορεί να είναι χειροκίνητη με ιμάντα, μανιβέλα ή μοτέρ.

Διατίθενται μοτέρ με τηλεχειριστήριο τριών θέσεων, καθώς και απομνημόνευση αυτών ως εξής: α) ρολό ανοικτό, β) ρολό κλειστό, γ) ρολό με τις περσίδες ανοικτές. Διατίθεται σε όλες τις κλασικές αποχρώσεις RAL και σε χρώματα ξύλου.

Εταιρία Διάθεσης: ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πλούσιο εύρος επιλογών σε ρολά αλουμινίου

Η Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ συνεργάζεται με τις καλύτερες εταιρίες στο κλάδο των ρολών και της γκαραζόπορτας, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία λύσεων για κάθε σύγχρονη ανάγκη: Ασύρματα – Ενσύρματα, Με ανίχνευση εμποδίου, Κουτιά θερμομόνωσης, Ενσωματωμένο με σήτα.

Επίσης εμπορεύεται μοτέρ και αυτοματισμούς ασύρματης τεχνολογίας της εταιρίας SOMFY, προσφέροντας μεταξύ άλλων αυτόματους μηχανισμούς συρόμενης και ανοιγόμενης πόρτας ή ρολού που χαρίζουν μοναδική ασφάλεια χάρη στην τεχνολογία των κυλιόμενων κωδικών, η οποία εκμηδενίζει κάθε

είδους υποκλοπές ή παρεμβολές από άλλες ασύρματες συσκευές.

Παράλληλα, η Π. ΑΘΗΝΑΙΟΣ διαθέτει ένα μεγάλο εύρος αυτοματισμών και μοτέρ της GEZE για αυτόματες πόρτες και ειδικές εφαρμογές.

Εταιρία Διάθεσης: ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π. Α.Ε.

Page 149: Επαγγελματικός Κατάλογος

Η ΒΙΕΚΑΛ τα τελευταία 10 χρόνια κατασκευάζει χειροποίητα ρολά αλουμινίου βάσει προσωπικών της σχεδίων, τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα από μακρόχρονη έρευνα, μελέτη και εφαρμογή σε εκατοντάδες κατασκευές. Είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου με κρυφό χωνευτό οδηγό και ιδιαίτερο σχεδιασμό, ώστε με το ερμητικό τους κλείσιμο να μην μπορούν να παραβιαστούν, παρέχοντας αποτελεσματική ασφάλεια και πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών του χώρου.

Ακόμη, δίνουν την δυνατότητα να ελεγχθεί το επιθυμητό φως που διαπερνά από τα φυλλαράκια, αφού οι οπές εξαερισμού/φωτισμού διαμορφώνονται σύμφωνα με το επιθυμητό μέγεθος και ανάλογα με το πλάτος του κουφώματος.

Το ενισχυμένο ρολό της ΒΙΕΚΑΛ,τώρα και χονδρικώς σε κατασκευαστές κουφωμάτων

Αριθμ. πατέντας

ΟΒΙ 20100600077/2010

Για υψηλών απαιτήσεων κατασκευές - Μέγιστο πλάτος ρολού 7 μ.

Χωνευτός οδηγός, ενισχυμένο φύλλο από προφίλ αλουμινίου και επιθυμητή διαμόρφωση των οπών εξαερισμού/φωτισμού.

ΒΙΕΚΑΛ - Γιώργος & Σταύρος ΔημόπουλοςΜ. Μπότσαρη & Γυφτάκη 2, 173 42 Άγιος Δημήτριος

Τηλ: 210.9934.903, 210.9963.843 Fax: 210. 9936.869

Περισσότερη ασφάλεια Περισσότερο φως

211-006714 gr/m15 kg/m2

211-001583 gr/m12 kg/m2

211-002346 gr/m10 kg/m2

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 150: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων PVC

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

15 0

Ανοιγόμενα συστήματα PVC

KÖMMERLING Hellas: Ιδανικό «πάντρεμα» αλουμινίου & PVC με το σύστημα AluFusion

Το σύστημα Kömmerling 88plus διατίθεται και στην έκδοση AluFusion με επικάλυψη αλουμινίου. Ανάλογα με το σχεδιασμό, οι τιμές του U

f κυμαίνονται

από 1,0 έως σε λιγότερο 0,8 W/(m²K). Ταυτόχρονα χάρη στο αλουμίνιο,

ανοίγονται τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά στο σχεδιασμό για τις μορφές και τα χρώματα στην επιφάνεια του κουφώματος, με διάφορες παραλλαγές από απλό χρώμα έως βαφές απομίμησης ξύλου. Το νέο σύστημα με τον εξαιρετικό σχεδιασμό του προσθέτει περαιτέρω αξία στο κούφωμα με τη μορφή της υψηλής θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, άριστης ασφάλειας και οικονομίας.

Η Kömmerling χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά για την παραγωγή των συνθετικών προφίλ του συστήματος AluFusion. Το προστατευμένο σήμα κατατεθέν «Greenline» της εταιρίας χαρακτηρίζει τα συνθετικά προφίλ νέας γενιάς με σύγχρονους και φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές. Στόχος είναι η καθιέρωση της ιδιαίτερης οικολογικής ευθύνης της Kömmerling καθώς και των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τα συστήματά της στην κατασκευή κουφωμάτων.

Εταιρία Διάθεσης: KÖMMERLING Hellas

KÖMMERLING Hellas: Φιλικό στο περιβάλλον ανοιγόμενο σύστημα Kömmerling 88plus

Το σύστημα Kömmerling 88plus διαθέτει προφίλ νέας γενιάς και προσφέρει βέλτιστο βάθος κατασκευής 88 mm, μοντέρνο σχεδιασμό και τέλειες αναλογίες προφίλ. Επιτυγχάνει εξαιρετική θερμομόνωση χάρη στο καινοτόμο σύστημα θερμοδιακοπής με έξι θαλάμους προφίλ. Τρία στρώματα μόνωσης σε όλες τις διατομές συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας από τη βροχή και τον άνεμο.

Το σύστημα δέχεται τζάμια 24 - 52 mm. Οι ενισχυμένες στατικές ιδιότητες δίνουν τη δυνατότητα υποστήριξης

μεγαλύτερων φύλλων στο παράθυρο από ότι πριν. Το νέο σύστημα πληροί τα σύγχρονα πρότυπα όσον αφορά στις απαιτήσεις των κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η Kömmerling χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά για την παραγωγή των προφίλ. Το προστατευμένο σήμα κατατεθέν «Greenline» της εταιρίας, χαρακτηρίζει τα συνθετικά προφίλ νέας τεχνολογίας με σύγχρονους και φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές.

Εταιρία Διάθεσης: KÖMMERLING Hellas

Συρόμενα συστήματα PVC

KÖMMERLING Hellas: Πόρτα βαρέως τύπου HST Premi Door

Η σειρά PremiDoor της Kömmerling είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν. Η λεπτή της γραμμή και ο διαχρονικός της χαρακτήρας τονίζουν ιδιαίτερα τα τεχνικά της χαρακτηριστικά: άριστη θερμομόνωση, ηχομόνωση, σταθερότητα, στεγανότητα και λειτουργικότητα.

Παραλλαγές της σειράς και ασυνήθιστες διαστάσεις με φύλλα έως και 3m πλάτος και 2,5m ύψος, προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για μια προσωπική ξεχωριστή αρχιτεκτονική. Η αθόρυβη και ελαφριά κίνηση των συρόμενων στοιχείων είναι ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

της Premidoor που δημιουργήθηκε στη βάση ενός σύγχρονου συστήματος προφίλ 70mm. Η νέα πόρτα βαρέως τύπου της Kömmerling δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης με ευελιξία πολύ μεγάλων ανοιγμάτων. Η εταιρία χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά για την παραγωγή των προφίλ του συστήματος. Το προστατευμένο σήμα κατατεθέν της «Greenline» χαρακτηρίζει τα προφίλ νέας τεχνολογίας με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές. Εταιρία Διάθεσης: KÖMMERLING Hellas

Page 151: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 152: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

15 2

Ανοιγόμενα συστήματα αλουμινίου

ALUMIL: Ανοιγόμενο σύστημα για απόλυτη θερμομόνωση S60

Το ανοιγόμενο σύστημα S60 είναι ένα από τα τελευταία συστήματα που έχει προσθέσει στη γκάμα της η ALUMIL. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον βέλτιστων θερμομονωτικών προτάσεων της αγοράς για χρήστες που επιθυμούν πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου θερμομόνωση.

Ο συνδυασμός του ειδικά υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 34mm και του πρωτοποριακού σχεδιασμού προφίλ αλουμινίου, έχει ως αποτέλεσμα η σειρά S60 να επιτυγχάνει έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας U

f = 0,98 W/

m2K που καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Ενσωματώνοντας όλη την τεχνογνωσία και τεχνολογία που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια η ALUMIL, το σύστημα S60 έρχεται να δώσει υψηλού επιπέδου λύσεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

ALUMINCO: Λειτουργικότητα & μοντέρνα αισθητική με AL 570

Η σειρά AL 570 προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων για αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (ψύχος, καύσωνας) χάρη στα δύο διαστάσεων πολυαμίδια και στο αυξημένο πάχος των προφίλ τους που ενδείκνυνται για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων. Συνδυάζει αποτελεσματικά την λειτουργικότητα με τη μοντέρνα αισθητική, δίνοντας περισσότερες λύσεις με τα 2 διαφορετικά σχέδια με 34mm ή 24 mm πολυαμίδιο.

Είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων για απαιτητικές κατασκευές που προσφέρει την απόλυτη

ασφάλεια του περιμετρικού κλειδώματος. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία προφίλ που καλύπτει πολλαπλές αρχιτεκτονικές εφαρμογές και δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών κατασκευαστικών λύσεων. Η μέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωμάτων, η υψηλή θερμομόνωση και η ευελιξία κατασκευών εγγυώνται άριστη ποιότητα και επιδόσεις.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMINCO A.E.

ALUSET: Στιβαρό σύστημα C 600 για εξωτερικές πόρτες

Το σύστημα C 600 είναι ιδανικό για την κατασκευή στιβαρών εξωτερικών πορτών με σκελετό αλουμινίου για κτίρια μαζικής εστίασης και γενικότερα κτίρια δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Υπάρχουν 2 τύποι κάσας και 2 τύποι φύλλων για κανονικά και εξωτερικά ανοιγόμενες πόρτες. Τα προφίλ αυτά συνδέονται με μονοκόμματες χυτές γωνίες αλουμινίου για να επιτυγχάνεται ισχυρό «δέσιμο». Τα φύλλα δέχονται κλειδαριές όλων των τύπων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να δεχθούν και ειδικές κλειδαριές ασφαλείας ηλεκτρικές, με κινητούς πείρους, καθώς και κλειδαριές με ηλεκτρονική κάρτα εισόδου.

Με τα προφίλ της C 600 έχουν δοκιμαστεί και καταταγεί στην κατηγορία αντιδιάρρηξης 2 (WK 2) στο κοινοποιημένο εργαστήριο του GIORDANO δύο διαφορετικοί τύποι πορτών: κανονικά ανοιγόμενη πόρτα με υαλοπίνακα χωρίς χώρισμα και εξωτερικά ανοιγόμενη με χώρισμα στο φύλλο. Τα προφίλ αυτά σε συνεργασία με τα κατάλληλα πηχάκια, δέχονται εκτός από τους απλούς υαλοπίνακες triplex, και υαλοπίνακες αντιβανδαλικούς, κατηγορίας P 6 B και P 7 B.

Εταιρία Διάθεσης: ALUSET Α.Β.Ε.Ε .

Page 153: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 154: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήµατα κουφωµάτων Αλουµινίου

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

15 4

ALUSET: Ιδανική επιλογή στα ανοιγόµενα η σειρά T 680

Στα ανοιγόµενα συστήµατα, από την µεγάλη γκάµα της ALUSET ξεχωρίζει η σειρά T 680, η οποία αποτελεί την κορυφαία επιλογή της εταιρίας για κουφώµατα υψηλών προδιαγραφών.

Η σειρά χρησιµοποιεί γερµανικά πολυαµίδια 24 χιλ. για την επίτευξη υψηλής θερµοµόνωσης, διατηρώντας το κόστος σε χαµηλά επίπεδα. Το σύστηµα T 680 διαθέτει προφίλ τα οποία δέχονται κλασικούς µηχανισµούς Camera Europea καθώς και µηχανισµούς περιµετρικού κλειδώµατος, ενώ τα προφίλ εκτός από καµπυλωτή παράγονται

και σε ίσια γραµµή.Σε δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν

σε παράθυρα και µπαλκονόπορτες της T 680, επιτεύχθηκε επίδοση U

f = 2,67 W/

m2K. Η παραπάνω τιµή δίνει εξαιρετικές δυνατότητες θερµοµόνωσης στο κούφωµα πάντα σε συνδυασµό µε τους κατάλληλους υαλοπίνακες.

Εταιρία Διάθεσης:ALUSET Α.Β.Ε.Ε.

ELVIAL: Υψηλή ασφάλεια, άριστη θερµοµόνωση & ηχοµόνωση µε ΕL 5600 MULTILOCK

Kαλύπτει όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες των αρχιτεκτόνων, µε εξαιρετικές επιδόσεις στην υδατοστεγάνωση και ανεµοπίεση ως 450 Pa σε µέγιστη διάσταση πιστοποιηµένου δίφυλλου κουφώµατος 2.33x2.33 m, (καταιγίδα 10 Beaufort µε ταχύτητα ανέµου 89-102 km/h).

Πρόκειται για ένα στιβαρό θερµοδιακοπτόµενο σύστηµα για µεγάλα ανοίγµατα που είναι πιστοποιηµένο στο Ift Rosenheim στις µέγιστες διαστάσεις (πλάτος 2.33m και ύψος 2.33m). Έχει συντελεστή θερµοπερατότητας U

f= 2,7 W/m2K και πιστοποιηµένη

αντιδιαρρηκτική αντίσταση WK2 (Ift Rosenheim). Διαθέτει εσωτερική

γωνία σύνδεσης µε οπές υποδοχής των µεντεσέδων του µηχανισµού για βέλτιστή σταθεροποίηση και προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα χάρη στα ελαστικά από EPDM. Το επίπεδο υδατοστεγανότητας είναι 900 Pa σε µονόφυλλο κούφωµα µε σταθερό (κυκλώνας 13 Beaufort). Η ανεµοπερατότητα είναι κατηγορίας 4 που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο. Κυκλοφορεί σε ίσια και καµπυλωτή µορφή, ενώ αποτελεί Πανευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία της ELVIAL.

Εταιρία Διάθεσης:ELVIAL A.E.

ELVIAL: H απόλυτη λύση για ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες η σειρά 5900 X-TREME MULTILOCK

Η σειρά EL 5900 X-TREME καλύπτει την ανάγκη ύψιστης θερµοµόνωσης σε εξαιρετικά ψυχρά κλίµατα µε χρήση ειδικού πολυαµιδίου 30mm και είναι κατάλληλη για µεγάλα ανοίγµατα. Επίσης, χάρη στο αυξηµένο πάχος του προφίλ (2,2 mm), η σειρά ενδείκνυται για κατασκευές που απαιτούν αυξηµένη στατική αντοχή.

Συνιστάται για µεγάλα ανοίγµατα (πλάτος έως 2.36m και ύψος 2.40m) και έχει συντελεστή θερµοπερατότητας U

f=2,3W/(m2Κ). Προσφέρει αυξηµένη

αντίσταση σε διάρρηξη χάρη στο αυξηµένο πάχος του προφίλ και το κλείδωµα σε έως 19 ατσάλινα σηµεία κλειδώµατος περιµετρικά του φύλλου,

µε ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης του µηχανισµού σε σχέση µε τα συστήµατα Camera Europea.

Διαθέτει εσωτερική γωνία σύνδεσης µε οπές υποδοχής των µεντεσέδων του µηχανισµού για βέλτιστη σταθεροποίηση και υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα χάρη στα ελαστικά από EPDM. Προσφέρει υψηλές ηχοµονωτικές και θερµοµονωτικές επιδόσεις χάρη στη χρήση πολυαµιδίου 30mm. Κυκλοφορεί σε ίσια γραµµή και αποτελεί Πανευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία της ELVIAL.

Εταιρία Διάθεσης:ELVIAL A.E.

Page 155: Επαγγελματικός Κατάλογος

Âéïìç÷áíéêü ÐÜñêï Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíá, Êéëêßò Ô.Ê.: 61100,

Ô.È.: 79, Ôçë.: 23410 39500, Fax: 23410 64173

www.elvial.gr, e-mail: [email protected]

Èåñµïµïíùôéêü áíáóõñüµåíï óýóôçµá

Êïñõöáßá óôåãáíüôçôá óôï ðñþôï Åëëçíéêü áíáóõñüìåíï êïýöùìá

ìå óôáèåñü ôìÞìá!

Ïé áíÜãêåò ôïõ êáôáíáëùôÞ ãéá áõîçìÝíç óôåãáíüôçôá óôá óõñüìåíá êïõöþìáôá åß÷áí

ùò áðïôÝëåóìá ç ELVIAL íá äçìéïõñãÞóåé ôï ðñþôï áíáóõñüìåíï èåñìïìïíùôéêü

óýóôçìá EL 6700 ìå Ýíá óôáèåñü ôìÞìá. Ôï óýóôçìá EL 6700 ìå Ýíá óõñüìåíï

öýëëï êáé Ýíá Üëëï óôáèåñü ôìÞìá ìå ôæÜìé Ý÷åé ôçí éäéáéôåñüôçôá íá ðáñïõóéÜæåé

éäéáßôåñá ÷áìçëü êïóôïëüãéï óå óõíäõáóìü ìå êïñõöáßåò ðéóôïðïéçìÝíåò åðéäüóåéò

óôåãáíüôçôáò óôç âñï÷Þ êáé ôïí áÝñá.

Ôï EL 6700 ìå óôáèåñü ôìÞìá Ý÷åé áíþôåñåò åðéäüóåéò óå óôåãáíüôçôá óå ó÷Ýóç ìå

ôéò óõìâáôéêÝò êáôáóêåõÝò áíáóõñïìÝíùí. ¸÷åé ðéóôïðïéçèåß óå ìÝãéóôç äéÜóôáóç

(3,5m x 2,3 m) óôï ðáãêïóìßùò áíáãíùñéóìÝíï éíóôéôïýôï Ift Rosenheim

Ãåñìáíßáò ìå åîáéñåôéêÝò åðéäüóåéò óôçí áíåìïðßåóç, óôçí áåñïðåñáôüôçôá êáé

éäéáßôåñá óôçí õäáôïóôåãáíüôçôá ùò 300 Pa, ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå äõíáôÞ êáôáéãßäá

9 ìðïöüñ ìå ôá÷ýôçôá áíÝìïõ 75-88 km/h.

Ç åéäéêÞ Ýêäïóç ôïõ EL6700 ìå óôáèåñü ôìÞìá ðñïóöÝñåé Ýíá êïýöùìá õøçëÞò

ðéóôüôçôáò, áéóèçôéêÞò õðåñï÷Þò, ôÝëåéáò ëåéôïõñãéêüôçôáò êáé åñãïíïìßáò êáé áðïôåëåß

ôçí ðëÝïí áóöáëÞ åðéëïãÞ óôá óõñüìåíá êïõöþìáôá ÷Üñç óôéò åîáéñåôéêÝò ôïõ

åðéäüóåéò.

Ôï ìïíáäéêü áíáóõñüìåíï ìå ðéóôïðïéçìÝíç

óôåãáíüôçôá óå êáôáéãßäá 9 ìðïöüñ êáé

áíôßóôáóç óå äéÜññçîç WK2!

Page 156: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

15 6

EUROPA: Για απόλυτη μόνωση σε δύσκολες συνθήκες η λύση είναι EUROPA 5500 Hybrid

Το σύστημα Europa 5500 Hybrid είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απόλυτη μόνωση που απαιτούν οι έντονες κλιματολογικές συνθήκες. Πρόκειται γθα ένα μοναδικό συνδυασμό της θερμοδιακοπής με την υψηλή αισθητική και τη λειτουργικότητα, που χαρίζει «έντονη ταυτότητα» σε κάθε χώρο. Ο μοντέρνος σχεδιασμός με απαλές γραμμές και κομψές καμπύλες, αφήνει μία αυθεντική αίσθηση τελειότητας, που ικανοποιεί κάθε σύγχρονη αρχιτεκτονική απαίτηση.

Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα (βάσει πιστοποιητικού ΕΚΑΝΑΛ), τέλεια εφαρμογή,

στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος. Η σειρά είναι διαθέσιμη και με μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, με τον οποίο το σύστημα «κλειδώνει» περιμετρικά μέχρι και σε 26 διαδοχικά σημεία, ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής. Επιπρόσθετα μπορεί να δεχτεί, κατόπιν επιλογής, ειδικές ενισχύσεις για να αποκτήσει αντιδιαρρηκτικές ικανότητες σύμφωνα με την πιστοποίηση WK2.

Εταιρία Διάθεσης: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EXALCO A.E.: Mικρές διαστάσεις προφίλ & υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις προσφέρει το ALBIO 120

Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή που συνδυάζει τις μικρές διαστάσεις των προφίλ με τις καλές θερμομονωτικές επιδόσεις. Η ακριβής εφαρμογή των προφίλ και η απλότητα του design συμπληρώνουν τα πλεονεκτήματα της σειράς.

Εφαρμογές: Πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Ανοιγόμενο σύστημα ALBIO 108 με άριστη σχέση τιμής & επιδόσεων

Η σειρά ALBIO 108 συνδυάζει ιδανικά το χαμηλό βάρος προφίλ με τη σωστή εφαρμογή. Η καλή σχέση τιμής και επιδόσεων, και η λειτουργικότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος.

Η σειρά διαθέτει προφίλ σε τρία διαφορετικά design (επίπεδο, οβάλ και κλασσικό), καλύπτοντας κάθε αισθητική προτίμηση.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων, σταθερά, ανοιγοανακλινόμενα, προβαλλόμενα, κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

Page 157: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 158: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

15 8

EXALCO A.E.: Ανοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή & περιμετρικό μηχανισμό ALBIO 120C

Τo σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή ALBIO 120C συνδυάζει τις μικρές διαστάσεις των προφίλ με τις καλές θερμομονωτικές επιδόσεις.

Ο μηχανισμός πολλαπλών κλειδωμάτων παρέχει ασφάλεια, ενώ το χαμηλό βάρος και το κομψό design συντελούν στη δημιουργία μιας αξιόπιστης, οικονομικής επιλογής για κατασκευές σύγχρονης αισθητικής.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Ανοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή ALBIO 109

Η σειρά ALBIO 109 βασίζεται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία των κουφωμάτων και τα υψηλότερα standards κατασκευής.

Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει απόλυτη προστασία από τη ζέστη και το κρύο χάρη στο σύστημα θερμοδιακοπής, ενώ δίνει τη δυνατότητα επίτευξης υψηλής ηχομόνωσης. Με άψογο φινίρισμα, διατίθεται σε σχέδιο οβάλ και κλασσικό για διαχρονικότητα και άψογη αισθητική.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων σταθερά, ανοιγοανακλινόμενα, συρόμενα-ανακλινόμενα, προβαλλόμενα, κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Άριστη θερμομόνωση & υψηλή ασφάλεια με ALBIO 109C Super Thermo

Η ALBIO 109C Superthermo είναι η κορυφαία σειρά της EXALCO ως προς τη θερμομόνωση στα ανοιγόμενα συστήματα. Ο πολύ χαμηλός συντελεστής θερμοπερατότητας επιτυγχάνθηκε με προθήκη μεγαλύτερου πλάτους πολυαμιδίων (34mm), με την προσθήκη νέου θερμομονωτικού υλικού και την τοποθέτηση νέων ελαστικών στεγάνωσης.

Η άριστη συμπεριφορά στη δοκιμή αεροπερατότητας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης υαλοπινάκων πάχους υάλωσης έως και 50mm, δίνουν στο σύστημα δυνατότητες επίτευξης υψηλής ηχομόνωσης.

Από τις επίσημες δοκιμές

υδατοστεγανότητας αποδεικνύεται ότι η ALBIO 109C Superthermo μπορεί να αντισταθεί στην εισροή υδάτων ακόμη και σε συνθήκες σφοδρής θύελλας. Τοποθετείται μηχανισμός υψηλής ασφάλειας γνωστός ως περιμετρικός μηχανισμός. Το διαχρονικό design σε σχήμα οβάλ ή κλασικό δίνει ξεχωριστές διακοσμητικές επιλογές.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων, σταθερά, ανοιγοανακλινόμενα, κ.ά. Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

Page 159: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

15 9

EXALCO A.E.: Μεγάλη ποικιλία σε τυπολογίες κατασκευής με το σύστημα ALBIO 101

Η σειρά ALBIO 101 διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε τυπολογίες κατασκευής που την καθιστούν ιδανική για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων.

Διατίθεται σε τρία διαφορετικά εξωτερικά σχέδια (ανάγλυφο, οβάλ και επίπεδο) για να επιλέξει ο πελάτης όποιο στυλ του ταιριάζει. Διαθέτει σύστημα στεγάνωσης τριών επιπέδων με λάστιχα EPDM και ειδικούς νεροχύτες απορροής των υδάτων.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων, σταθερά, ανοιγοανακλινόμενα, συρόμενα-ανακλινόμενα, προβαλλόμενα, περιστρεφόμενα κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

ΕΤΕΜ: Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα E-45 ΝΙΟΒΗ

Η Ε-45 ΝΙΟΒΗ είναι ένα από τα καλύτερα ανοιγόμενα συστήματα νέας γενιάς, που διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό και άριστες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες (ανισόπαχα πολυαμίδια από 24 mm - 30 mm). Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προφίλ σε ίσια και πομπέ μορφή καλύπτει οποιαδήποτε αισθητική και λειτουργική ανάγκη.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα κατασκευής ανοιγόμενου κουφώματος με τη χρήση του προφίλ «κρυφού» φύλλου. Σε σύνθετες κατασκευές σταθερών και ανοιγομένων δεν υπάρχει

καμία διαφοροποίηση στο αισθητικό αποτέλεσμα της εξωτερικής τους πλευράς.

Εταιρία Διάθεσης: ETEM Α.Ε.

Πτυσσόμενα συστήματα αλουμινίου

ALUMIL: Ιδανικό για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων το σύστημα M19800

Η ALUMIL ανέπτυξε το Μ19800 Accordion ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για τοποθέτηση πτυσσόμενων θερμομονωτικών πορτών σε σπίτια, καταστήματα κ.λπ. Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς είναι φύλλο πλάτους 50mm, δυνατότητα υάλωσης από 24 mm έως 32mm και άριστη στεγανότητα που επιτυγχάνεται με την περιμετρική τοποθέτηση τεσσάρων ειδικών ελαστικών (EPDM). Είναι ιδανικό για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, έχει ομαλή κύλιση και μεγάλη αντοχή.

Καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο λόγω του ότι είναι πτυσσόμενο, έχοντας σαν αποτέλεσμα τη διεύρυνση του οπτικού πεδίου, ενώ προσφέρει και

τη δυνατότητα κατασκευής ανοιγόμενης πόρτας που ανοίγει προς τα μέσα ή προς τα έξω.

Για ιδιαίτερους χώρους (εκθέσεις αυτοκινήτων, καφετέριες κ.λπ.) διατίθεται πολύ χαμηλό προφίλ για κατωκάσι. Με τη βοήθεια ειδικού μεντεσέ–βαγονέτου, με 4 ράουλα βαρέως τύπου (200 kg / φύλλο), μπορούν να πραγματοποιηθούν κατασκευές με απεριόριστο αριθμό φύλλων και χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις στις διαστάσεις. Το μέγιστο πλάτος φύλλου είναι 90cm.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

Page 160: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 0

ALUSET: Ποιοτική κατασκευή πτυσσόμενων κουφωμάτων με τη σειρά F 450

Η σειρά F 450 αποτελεί την πρόταση της ALUSET για την κατασκευή πτυσσόμενων ανοιγόμενων πορτών και παραθύρων υψηλών προδιαγραφών με δύο ή περισσότερα φύλλα. Με τα προφίλ της σειράς κατασκευάζονται κουφώματα για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων σε κατοικίες καθώς και επαγγελματικούς χώρους, τα οποία διατηρούν το στοιχείο της εύκολης κυκλοφορίας, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος όλων των φύλλων στο ένα ή και στα δύο άκρα, αφήνοντας στη μέση το άνοιγμα πλήρως εκμεταλλεύσιμο.

Το κάσωμα αποτελείται από προφίλ που κόβονται ίσια (90°), για εύκολη

τοποθέτηση, ενώ τα προφίλ που το αποτελούν, και το πάνω και τα πλαϊνά, δέχονται ρεγουλατόρους, για ακρίβεια στην τοποθέτηση. Ο κάτω οδηγός παράγεται σε δύο τύπους, έναν κανονικό με ύψος 44 mm, και ένα χαμηλό χωνευτό με ύψος μόλις 6,5 mm. Και οι δύο κάτω οδηγοί δέχονται το κεντρικό λάστιχο στεγάνωσης, ώστε όποιος και αν επιλεγεί να επιτυγχάνεται άριστη στεγάνωση από νερό και αέρα.

Εταιρία Διάθεσης: ALUSET Α.Β.Ε.Ε.

EXALCO A.E.: Πτυσσόμενο σύστημα ALBIO 106 για πόρτες & παράθυρα

Το σύστημα ALBIO 106 καλύπτει την τυπολογία των πτυσσόμενων θυρών. Διαθέτει ειδικό σχεδιασμό και εγγυημένη λειτουργικότητα για μεγάλα ανοίγματα, όπως βιτρίνες καταστημάτων ή άλλων χώρων.

Με τον ειδικό μηχανισμό, τα φύλλα μαζεύονται αθόρυβα και με ευκολία χάρη στο ειδικό ράουλο του μεντεσέ που διαθέτει. Έτσι εξοικονομείται χώρος αφού τα φύλλα μπορούν να μαζεύονται στη μία ή και στις δύο πλευρές του ανοίγματος χωρίς κανέναν περιορισμό στον αριθμό των φύλλων.

Εφαρμογές: Πτυσσόμενες πόρτες και παράθυρα.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

Συρόμενα συστήματα αλουμινίου

ALUMIL Α.Ε.: Σύστημα υψηλής αισθητικής & βελτιωμένης ορατότητας S600

Το S600 είναι ένα πρωτοποριακό συρόμενο σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε για να δίνει το αίσθημα της χωρίς περιορισμούς ελευθερίας και να φέρει πιο κοντά το χρήστη με το εξωτερικό περιβάλλον του χώρου του.

Το βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι πως η κάσα αλλά και τα συρόμενα φύλλα του κουφώματος χωνεύονται μέσα στον τοίχο, στο ταβάνι και στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανές το αλουμίνιο από την εσωτερική ή εξωτερική πλευρά του δωματίου.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο άνοιγμα της κατασκευής, εφόσον η υάλωση

μπορεί να αντέξει την ανεμοπίεση (προτεινόμενο μέγιστο ύψος 3,2m). Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος στην επαλληλία (κεντρικό προφίλ–γάντζο), αλλά και στη χωνευτή κάσα, ασφαλίζει το φύλλο.

Τα βαρέως τύπου τετραπλά ράουλα κύλισης μπορούν να μεταφέρουν έως 300kg. Το σύστημα απορροής των υδάτων έχει δύο εφαρμογές, την απλή και την πιο εξελιγμένη, ανάλογα με τα προφίλ που θα χρησιμοποιηθούν και την κατασκευή του δαπέδου.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

Page 161: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 1

ALUMIL Α.Ε.: Συρόμενο ανυψούμενο σύστημα βαρέως τύπου με ολισθούμενη θερμοδιακοπή S700

Η σειρά S700 έχει δημιουργηθεί για κουφώματα με μεγάλες διαστάσεις και ικανά να φέρουν βαριούς υαλοπίνακες (έως 400kg). Το νέο σύστημα έχει υψηλότατο δείκτη θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, υδατοστεγανότητας και παράλληλα θεωρείται από τα ασφαλέστερα της αγοράς.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της S700 είναι ότι χρησιμοποιούνται πολυαμίδια ειδικής διατομής τα οποία λύνουν το πρόβλημα των άνισων συστολοδιαστολών των εσωτερικών και εξωτερικών προφίλ.

Πλάτος φύλλου: 70 mm Βάρος φύλλου: μέχρι 400 kg Ελαστικά: EPDM Δυνατότητα υάλωσης: έως 46 mm

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

ALUMINCO: AL 250 συρόμενο σύστημα με πολλαπλό κλείδωμα

Η σειρά AL 250 είναι ένα νέο συρόμενο θερμο-ηχομονωτικό σύστημα που σχεδιάστηκε για να καλύπτει κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων, προσφέροντας υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση, άριστη στεγανοποίηση και ασφάλεια. Οι ειδικοί γάντζοι που προσαρμόζονται στην κατασκευή, δημιουργούν ένα φράγμα αέρος και εφαρμόζουν τέλεια στο συρόμενο τμήμα της συνολικής κατασκευής, μειώνοντας τις φυσιολογικές απώλειες ενός επάλληλου συρόμενου.

Το σύστημα AL 250 επιδέχεται ειδικό μηχανισμό με δυνατότητα ανύψωσης και λάστιχα αντί βουρτσάκια

εσωτερικά του φύλλου. Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες δέχονται πολλαπλό κλείδωμα, προσφέροντας αποτελεσματική ασφάλιση.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMINCO A.E.

ALUSET: Θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα T 380

Μεταξύ των συστημάτων που διαθέτει για συρόμενα η ALUSET, ξεχωρίζει η σειρά Τ 380. Πρόκειται για ένα σύστημα για θερμομονωτικά συρόμενα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών, το οποίο χρησιμοποιεί γερμανικά πολυαμίδια 20 χιλ. Τα προφίλ της σειράς T 380 αποτελούνται από σωληνωτούς οδηγούς, με εξαιρετική αντοχή στα μεγάλα ανοίγματα, κατάλληλους για επάλληλα και χωνευτά όλων των τύπων και διαστάσεων, καθώς και φύλλα με ίσια και καμπυλωτή εξωτερική όψη, ικανοποιώντας όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Κουφώματα, κατασκευασμένα

με τα προφίλ του συστήματος T 380, έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά και ελληνικά εργαστήρια και έχουν επιτύχει υψηλές επιδόσεις στους τομείς θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης και αεροπερατότητας. Συγκεκριμένα, οι διατομές για την κατασκευή επαλλήλου έδωσαν επίδοση U

f = 4,17 W/m2K. Επίδοση που δίνει

μεγάλες δυνατότητες σε συνδυασμό με θερμομονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες, απλούς ή ενεργειακούς.

Εταιρία Διάθεσης: ALUSET Α.Β.Ε.Ε.

Page 162: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 2

ELVIAL: Ανασυρόμενο με πιστοποιημένη αντίσταση στη διάρρηξη EL 6700 MULTILOCK SLIDE

Η σειρά 6700 προσφέρει πιστοποιημένη αντίσταση στη διάρρηξη κατηγορίας WK2 και εξαιρετικές επιδόσεις στην ανεμοπίεση, αεροπερατότητα και ιδιαίτερα στην υδατοστεγάνωση ως 300 Pa σε μέγιστη διάσταση πιστοποιημένου μονόφυλλου κουφώματος με σταθερό 3,5x2,3m που αντιστοιχούν σε δυνατή καταιγίδα 9 Beaufort (ταχύτητα ανέμου 75-88 km/h).

Πρόκειται για ένα απλό συρόμενο, με ανασυρόμενη παραλλαγή για αυξημένη στεγανότητα. Διαθέτει στιβαρή κατασκευή με κομψή γραμμή και συντελεστή θερμοπερατότητας U

f=4,4 W/(m2Κ).

Δίνει τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων

ανοιγμάτων (σε επάλληλη δίφυλλη κατασκευή πλάτος έως 4.4m).

Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού ανασυρόμενου (90 & 150kg) ή απλού συρόμενου. Η θερμοδιακοπή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ράβδων υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 24mm, 22mm & 18mm. Προσφέρει ομαλή κύλιση με τη χρήση inox οδηγού. Το μέγιστο πάχος υάλωσης είναι 24mm. Κυκλοφορεί μόνο σε ίσια μορφή.

Εταιρία Διάθεσης: ELVIAL A.E.

ELVIAL: Ιδανικό ανασυρόμενο για πολύ μεγάλα ανοίγματα EL 6800 OPTIMUM

Στιβαρότητα και απόλυτη στεγανότητα σε μέγιστες διαστάσεις προσφέρει το σύστημα EL 6800 OPTIMUM, καθώς και υψηλή αντίσταση σε επιχειρούμενη διάρρηξη, με ειδικό περιμετρικό μηχανισμό μπλοκαρίσματος ανύψωσης φύλλου (προαιρετικά), υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης – ηχομόνωσης και δυνατότητα ηλεκτροκίνησης και τηλεχειρισμού για ευκολία στη χρήση.

Πρόκειται για ένα σύστημα με μοντέρνο design που συμβάλει στη δημιουργία στιβαρών κατασκευών. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας είναι U

f=4,2W/(m2K). Προσφέρεται

η δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ανοιγμάτων (μέγιστο πλάτος φύλλου 3.30m) και υποστηρίζει τη χρήση ανασυρόμενου μηχανισμού (max. 300kg / φύλλο). Η θερμοδιακοπή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ράβδων υαλοενισχυμένου πολαμιδίου 24mm & 14.3mm. Προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε ανεμοπίεση και αεροπερατότητα χάρη στη χρήση ελαστικών από EPDM και ομαλή κύλιση με τη χρήση inox οδηγού. Το μέγιστο πάχος υάλωσης είναι 24mm. Κυκλοφορεί μόνο σε ίσια μορφή. Εταιρία Διάθεσης: ELVIAL A.E.

EUROPA: Απόλυτη θερμομόνωση με τη σειρά Europa 10000 Hybrid

Το πρωτοποριακό συρόμενο σύστημα Europa 10000 Hybrid είναι ιδανικό για έντονες κλιματολογικές συνθήκες. Ικανοποιεί εξαιρετικά την ανάγκη για απόλυτη θερμομόνωση στα συρόμενα συστήματα και είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, χάρη στον εξελιγμένο μηχανισμό κύλισης που διαθέτει. Η στιβαρή και επιβλητική κατασκευή του δίνει ασφάλεια και κύρος, ενώ οι κλασικές, ευθείες γραμμές σχεδίασής του προσδίδουν μια λεπτή αίσθηση πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ συμβατικού συρομένου (με συμβατικά ράουλα κύλισης για κατασκευή παραθύρου) και του νέου

πρωτοποριακού ανασηκούμενου μηχανισμού, για μεγαλύτερη ευκολία στην κύλιση και ακόμα υψηλότερα επίπεδα μόνωσης, αφού εφαρμόζει πάνω σε ειδικά λάστιχα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης, ακόμα και μέσω τηλεχειρισμού, καθώς επίσης και η δυνατότητα γωνιακής κατασκευής 90ο χωρίς την προσθήκη κολώνας στη γωνία. Μπορεί να δεχτεί ειδικές ενισχύσεις για υψηλή αντιδιαρρηκτική προστασία επιπέδου WK2.

Εταιρία Διάθεσης: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

Page 163: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 3

EUROPA: Υψηλών προδιαγραφών σύστημα EUROPA 2550 Hybrid

Το Europa 2550 Hybrid είναι ένα Υβριδικό συρόμενο σύστημα υψηλών προδιαγραφών για μόνωση και λειτουργικότητα και στις μεγάλες διαστάσεις. Ακολουθεί τις γραμμές σχεδιασμού της ανοιγόμενης σειράς Europa 2500. Μπορεί να συνδυαστεί άψογα με τη σειρά Europa 5500 Hybrid και πέρα από ασφάλεια, σύγχρονη αισθητική και εξαιρετική αντοχή, προσφέρει υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ συμβατικού συρόμενου και του νέου πρωτοποριακού ανασηκούμενου μηχανισμού, για μεγαλύτερη ευκολία

στην κύλιση και ακόμα υψηλότερα επίπεδα μόνωσης, αφού εφαρμόζει πάνω σε ειδικά λάστιχα. Μπορεί να δεχτεί, κατόπιν επιλογής, ειδικές ενισχύσεις για να αποκτήσει αντιδιαρρηκτικές ικανότητες σύμφωνα με την πιστοποίηση WK2.

Εταιρία Διάθεσης: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA: Ανασυρόμενο / ανακλινόμενο σύστημα EUROPA 3500 Hybrid

Το Europa 3500 Hybrid είναι ένα Υβριδικό καινοτομικό ανασυρόμενο και ανακλινόμενο σύστημα, με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει ιδιαίτερες ανάγκες, εκεί που απαιτείται λειτουργικότητα και υπάρχει περιορισμός χώρου. Η υψηλή θερμομόνωση στα προφίλ επιτυγχάνεται με τη χρήση πολυαμιδίων 27 mm στον πλευρικό οδηγό και στην κάτω κάσα, ενώ στο φύλλο και στο χώρισμα χρησιμοποιούνται πολυαμίδια 24 mm.

Το σύστημα Europa 3500 Hybrid λειτουργεί με ανασυρόμενο μηχανισμό, ο οποίος εξισορροπεί το βάρος του φύλλου και επιτρέπει σε αυτό, να παραμένει

σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης. Επίσης, ειδικά κουμπάσα, τα οποία είναι τοποθετημένα εσωτερικά των φύλλων, δίνουν τη δυνατότητα της ανάκλισης και στα δύο φύλλα, για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα.

Εταιρία Διάθεσης: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA: Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με EUROPA 6000 Hybrid

Το σύστημα Europa 6000 Hybrid είναι μία αξιόπιστη λύση που ενδείκνυται για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Συνδυάζει την ευελιξία και την οικονομία στην κατασκευή, με το άψογο φινίρισμα και την απόλυτη λειτουργικότητα, με τη χρήση του νέου ανοξείδωτου οδηγού. Είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης που ενδείκνυται για την κατασκευή κουφωμάτων μικρών διαστάσεων με υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης.

Η θερμομόνωση των προφίλ επιτυγχάνεται με τη χρήση πολυαμιδίων 20mm στα φύλλα και στους οδηγούς. Η στεγανοποίηση των φύλλων με τους

οδηγούς επιτυγχάνεται με βουρτσάκια. Στο τζαμιλίκι χρησιμοποιούνται ράουλα ολίσθησης Carrera, ενώ στο πατζούρι τα ράουλα Europa. Η ικανότητα φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα (25Kgr ανά ρόδα), ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων διαστάσεων φύλλου και βάρους προτείνεται η χρήση ενδιάμεσων ράουλων. Τα ράουλα των φύλλων ολισθαίνουν επάνω στους οδηγούς σε ανοξείδωτο έλασμα ή ανοδειωμένο προφίλ αλουμινίου μορφής (U) ή (Ο) αντίστοιχα.

Εταιρία Διάθεσης: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

Page 164: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 4

EXALCO A.E.: Άριστη επιλογή για κάθε χώρο το σύστημα ALBIO 107

Η σειρά ALBIO 207 με κλασσικό σχεδιασμό αποτελεί την ιδανική λύση συρομένου κουφώματος για τη διαμόρφωση ή την ανανέωση κάθε χώρου. Η στεγανότητά του είναι εφικτή με ειδικά βουρτσάκια και λάστιχα που εφαρμόζουν τόσο στα φύλλα όσο και στους οδηγούς.

Οι οδηγοί διαθέτουν υποδοχή για ράγα κύλισης από πολυαμίδιο ή ανοξείδωτο (inox). Από τις πλέον ποιοτικές και ανθεκτικές σειρές της αγοράς, θεωρείται η πλέον ιδανική για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων.

Διατίθεται σε σχέδιο οβάλ και ανάγλυφο και έχει ευρύ πεδίο

εφαρμογών, όπως μπαλκονόπορτες, παράθυρα επάλληλα ή χωνευτά κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Άριστη προστασία στις έντονες κλιματολογικές συνθήκες με ALBIO 225

Η σειρά ALBIO 225 παρουσιάζει άριστα θερμομονωτικά αποτελέσματα για απόλυτη προστασία ακόμα και σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες χάρη στο προηγμένο σύστημα θερμοδιακοπής.

Παράλληλα ο σύγχρονος σχεδιασμός με δύο επιλογές σε επίπεδο και οβάλ συμπληρώνεται από την υποδοχή για ανοξείδωτη ράγα κύλισης για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και λειτουργικότητα.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα, επάλληλα ή χωνευτά κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης:

EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Διευρυμένες επιλογές εμφάνισης & αισθητικής με ALBIO 215

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειράς ALBIO 215 αποτελούν τα φύλλα πλάτους 38mm. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η χρήση ράουλου με διάμετρο 30mm, που λόγω του μεγέθους του βελτιώνει την ποιότητα κύλισης των φύλλων στους οδηγούς.

Το προφίλ του φύλλου διατίθεται σε δύο διατομές, επίπεδο και οβάλ, δίνοντας περισσότερες επιλογές εμφάνισης και αισθητικής.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα, επάλληλα ή χωνευτά κ.ά. Εταιρία Διάθεσης:

EXALCO A.E.

Page 165: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 5

EXALCO A.E.: Σύστημα ALBIO 205 για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων

Η σειρά ALBIO 205 με κλασσικό σχεδιασμό αποτελεί την ιδανική λύση για τη διαμόρφωση και την ανανέωση κάθε χώρου. Η στεγανότητά του είναι εφικτή με ειδικά βουρτσάκια και λάστιχα που εφαρμόζουν τόσο στα φύλλα όσο και στους οδηγούς. Ποιοτικό και ανθεκτικό, θεωρείται ιδανικό για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Διατίθεται σε σχέδιο οβάλ και ανάγλυφο.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα, επάλληλα ή χωνευτά κ.ά. Εταιρία Διάθεσης:

EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Προηγμένο συρόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή ALBIO 225LS

Η σειρά ALBIO 225LS παρουσιάζει άριστα θερμομονωτικά αποτελέσματα λόγο της θερμοδιακοπής με πολυαμίδια. Χάρη στον ειδικό μηχανισμό κύλισης συρομένου-ανασηκωμένου παρουσιάζει καλύτερη στεγανότητα στο νερό σε σχέση με τα κοινά συρόμενα λόγο προσθήκης ελαστικών μεταξύ των προφίλ κάσας-φύλλου.

Παράλληλα ο σύγχρονος σχεδιασμός με δύο επιλογές σε επίπεδο και οβάλ συμπληρώνεται από την υποδοχή για ανοξείδωτη ράγα κύλισης για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και λειτουργικότητα.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες, παράθυρα, επάλληλα ή χωνευτά κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Τεχνολογία αιχμής ενσωματώνει το σύστημα ALBIO 230

Η σειρά ALBIO 230 αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της EXALCO στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό και είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, με προφίλ υψηλών αντοχών και ροπών αδράνειας.

Παρουσιάζει άριστη θερμομόνωση με πολυαμίδια 20mm και προφίλ από PVC καθώς και στεγανότητα, χάρη στον ειδικό μηχανισμό κύλισης.

Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες ή παράθυρα επάλληλα. Εταιρία Διάθεσης:

EXALCO A.E.

Page 166: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 6

ΕΤΕΜ: Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα Ε-70 Less Frame

Το Ε-70 Less frame είναι το νέο πρωτοποριακό σύστημα της ΕΤΕΜ για συρόμενες κατασκευές υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για ανασηκούμενο – ανασυρόμενο σύστημα που συνδυάζει βέλτιστη λειτουργικότητα και άριστη θερμομόνωση.

Το σύστημα επιτυγχάνει Uf έως 1,5 W/

m2K. Σε κούφωμα διαστάσεων ύψους 2200 mm και πλάτος 3000 mm με χρήση υαλοπίνακα με U

g =0,7 W/m2

K, επιτυγχάνεται συνολικό Uw

1,1 W/m2

K. Επιτρέπει την κατασκευή structural εφαρμογών. Κάνει χρήση τελευταίας τεχνολογίας ειδικών πολυαμιδίων Anti-Bi-Metal που εξασφαλίζουν την

εξάλειψη του φαινόμενου «γιαταγάνι» και χρήση ειδικών ελαστικών Q lon που εξασφαλίζουν μέγιστη υδατοστεγανότητα, αεροστεγάνωση και αθόρυβη λειτουργία.

Η εφαρμογή ειδικών μπαρών PEX αυξάνει κατακόρυφα τις θερμομονωτικές ιδιότητες. Προσφέρει υψηλή αντιδιαρρηκτική προστασία λόγω της χρήσης ειδικού εξαρτήματος μασίφ αλουμινίου στο γάντζο επαλλήλου. Το μέγιστο βάρος τζαμιού είναι 400 Kg / φύλλο και η μέγιστη διάσταση κινητού φύλλου 3000x2800 mm.

Εταιρία Διάθεσης: ETEM Α.Ε.

Συστήματα σκίασης

ALUMIL: Αποτελεσματική σκίαση με τη σειρά M5600 Solar Protection

Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της ηλιοπροστασίας σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις για μεταλλικά κτίρια, δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού νέων προσόψεων και κατ’ επέκταση νέων προϊόντων προφίλ αλουμινίου. Το σύστημα ηλιοπροστασίας Μ5600 Solar Protection προσδίδει μοντέρνα εξωτερική εμφάνιση σε κάθε κτίριο. Οι περσίδες του έχουν ελλειπτική φόρμα, διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής και κινούμενης περσίδας.

Στα βασικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η ατρακτοειδής μορφή, η δυνατότητα διαφόρων σχημάτων με

λίγα προφίλ, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με υαλοπετάσματα, σχεδιασμένο σαν οικολογική εναλλακτική για την ηλιοπροστασία, το φωτισμό και τη θέρμανση κτιρίων.

Εφαρμόζεται σε υαλοπετάσματα «με καπάκι» (standard) ή απευθείας στην τοιχοποιΐα. Προσφέρει τη δυνατότητα σταθερών ή κινούμενων ελλειπτικών περσίδων, με κυμαινόμενο πλάτος περσίδας (από 100mm έως 800mm). Συνθέτει μια σύγχρονη εναλλακτική εμφάνιση για κάθε κτίριο. Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

ALUMIL: Σύστημα πέργκολας αλουμινίου με κινούμενες περσίδες Μ5660

Το νέο σύστημα σκίασης με πέργκολα της ALUMIL αποτελεί μια άρτια λύση για την προστασία κάθε κτιρίου από την ηλιακή ακτινοβολία αλλά και τη διαμόρφωση ιδιαίτερης αισθητικής.

Το σύστημα περιλαμβάνει σταθερές και κινητές περσίδες οι οποίες με τη χρήση κρυφού μοτέρ προσφέρουν ευκολία στον τρόπο χρήσης (τηλεχειρισμό) και απόλυτη ρύθμιση της σκίασης, με τη μεταβολή της κλίσης των προφίλ της οροφής.

Το σύστημα πέργκολας της ALUMIL εγγυάται αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, εύκολη τοποθέτηση και

συντήρηση, μεγάλη ποικιλία σε χρωματικές αποχρώσεις και απομιμήσεις ξύλου (σουμπλιχρωμία) και τέλος εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική κάθε κτιρίου.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

Page 167: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 168: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 8

ALUMINCO: Πέργκολες αλουμινίου υψηλής αισθητικής & ποιότητας

Η ALUMINCO παράγει, πέργκολες αισθητικά άψογες και άριστης ποιότητας, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, με βάση αυστηρότατες προδιαγραφές που καλύπτουν όλη την παραγωγική διαδικασία, από την επεξερ γασία της πρώτης ύλης έως τη διαμόρφωση και τη βαφή με προδιαγραφές Qualicoat. Έτσι, τα τελικά προϊόντα είναι κομψότατα και ιδιαίτερα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες.

Η αισθητική τους είναι αξεπέραστη, καθώς προσδίδουν στα κτίρια όπου τοποθετούνται νεοκλασικό «αέρα». Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή και άλλα υλικά, όπως

πολυκαρβονικά φύλλα ή ραμποτέ αλουμινίου, με στόχο την καλύτερη σκίαση και λειτουργικότητα που προσαρμόζονται εύκολα στους υπάρχοντες σκελετούς.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMINCO A.E.

EXALCO A.E.: Ολοκληρωμένη πρόταση για εξωτερική σκίαση με ALBIO SOLAR 100

Το σύστημα ALBIO SOLAR 100 αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για εξωτερική σκίαση κτιρίων με χρήση περσίδων αλουμινίου σχήματος ατράκτου. Το σύστημα περιλαμβάνει τόσο τα προφίλ των περσίδων όσο και τα προφίλ που χρησιμοποιούνται ως οδηγοί για τη στήριξη των περσίδων.

Μία ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων εξασφαλίζει στο σύστημα απόλυτη ακρίβεια και ευκολία τοποθέτησης σε κάθε κτίριο. Επίσης διαθέτει μηχανισμούς για έλεγχο της κίνησης στις περσίδες με δυνατότητα τηλεχειρισμού.

Για σκίαση με σταθερές ή κινητές

περσίδες, σε στοίχιση οριζόντια, κατακόρυφη, σε διάταξη προβόλου, το σύστημα SOLAR 100 καλύπτει το 100% των εφαρμογών της κατηγορίας αυτής. Η συμβατότητα του SOLAR 100 με τα συστήματα υαλοπετασμάτων της EXALCO δίνει απεριόριστες δυνατότητες αρχιτεκτονικών αυτοσχεδιασμών στις προσόψεις κτιρίων.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Σύστημα σκίασης με σταθερές περσίδες ALBIO SOLAR 200

Το σύστημα ALBIO SOLAR 200 αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για εξωτερική σκίαση κτιρίων με χρήση σταθερών περσίδων αλουμινίου.

Το σύστημα περιλαμβάνει τόσο τα προφίλ των περσίδων όσο και τα προφίλ που χρησιμοποιούνται ως οδηγοί για τη στήριξη των περσίδων. Ειδικό εξάρτημα εξασφαλίζει στο σύστημα απόλυτη ακρίβεια και ευκολία τοποθέτησης.

Για σκίαση με σταθερές περσίδες, σε οριζόντια διάταξη ή σε διάταξη προβόλου, το σύστημα καλύπτει μια ευρεία γκάμα των εφαρμογών της κατηγορίας αυτής.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

Page 169: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΣυστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

16 9

Συστήματα υαλοπετασμάτων

ALUMIL: Υαλοπέτασμα σημειακής στήριξης P600

To σύστημα P600 είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση σε διπλό κέλυφος βιοκλιματικών κτιρίων. Συνδυάζεται άψογα με κάθε υαλοπέτασμα ενώ μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά από την υπάρχουσα όψη κτιρίων, προσφέροντας καλύτερη ηχομόνωση και μείωση των θερμικών απωλειών του κτιρίου. Για την υάλωση του μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονός ή διπλός υαλοπίνακας.

Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο IFT Rosenheim. Ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ποικίλες γεωμετρίες, ακόμη και καμπύλο κέλυφος, πλεονέκτημα που δίνει το

εξάρτημα spider με ρυθμιζόμενες γωνίες σε μορφή «πεταλούδας». Η δυνατότητα ρύθμισης και ευθυγράμμισης των τζαμιών ακόμη και μετά την τοποθέτησή τους, διευκολύνουν τον κατασκευαστή και μειώνουν το κόστος της τοποθέτησης στα έργα.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

EXALCO A.E.: Κυψελωτό υαλοπετάσμα ALBIO 102

Η σειρά ALBIO 102 κυψελωτού υαλοπετάσματος δημιουργεί σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων.

Βασικό χαρακτηριστικό της σειράς αποτελεί η στήριξη των πλαισίων των υαλοπινάκων χωρίς αντικρίσματα στα οριζόντια στοιχεία. Η προέκταση των πλαισίων πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μίας λαβής στο προβαλλόμενο παράθυρο ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής εύκολα και χωρίς επιπλέον κόστος.

Εφαρμογές: Όλες οι εφαρμογές σε όψεις κτιρίων με σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EXALCO A.E.: Συμβατικό υαλοπετάσμα με διαχρονικό σχεδιασμό ALBIO 130

Η σειρά ALBIO 130 συμβατικού υαλοπετάσματος διαθέτει διαχρονικό σχεδιασμό και δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών στις σύγχρονες κατασκευές. Παρέχει ευκολία στην κατασκευή καθώς και επιλογές στα εξωτερικά διακοσμητικά καπάκια.

Με πλάτος 50mm επιτρέπει χρήση υαλοπίνακα από 6 έως 36mm. Το σύστημα διαθέτει βασικές κολώνες με δυνατότητα κάλυψης ροπών αδράνειας από 60 έως 820 cm4.

Εφαρμογές: Όλες οι εφαρμογές υαλοπετάσματος και κατασκευές αίθριων.

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

Page 170: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 7 0

Αυτοματισμοί θυρών - παραθύρων

GEBEtec: Ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης με το σύστημα EZK

Οι εταιρίες Winkhaus και FSB ενώνουν από το 2004 τις δραστηριότητές τους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για πόρτες. Αποτέλεσμα της συνεργασίας τους είναι ο πλήρως νέος σχεδιασμός του συστήματος EZK (ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης). Η δοκιμασμένη τεχνολογία BlueChip της Winkhaus συνδυάστηκε με έναν πρωτότυπο μηχανο-ηλεκτρονικό μηχανισμό της FSB.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του EZK είναι: διακριτική εμφάνιση, ποικιλία σχεδίων που ταιριάζουν σε κάθε περιβάλλον, ευέλικτο σύστημα με δικτυωμένα εξαρτήματα και εξαρτήματα ελέγχου εισόδου-εξόδου, δυνατότητα

σύνδεσης κι άλλων τεχνολογιών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο κλειδί, εύκολη δυνατότητα επέκτασης σε εξαρτήματα για χρονομέτρηση, δυνατότητα συνδυασμού με αναγνώστη κάρτας, μηχανικό και ηλεκτρονικό κύλινδρο της Winkhaus, ενιαίος σχεδιασμός ασφάλισης για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες, έγκριση χωρίς περιορισμούς για εξαρτήματα πυροπροστασίας (DIN 18 273), κατάλληλο για γυάλινες πόρτες, εύκολη εγκατάσταση χωρίς καλωδίωση της πόρτας.

Εταιρία Διάθεσης: GEBEtec A.E.

Βοηθητικά υλικά κουφωμάτων

GEBEtec: Μάσκουλα παντζουριών Maco Rustico

Μία νέα αισθητική για τα πατζούρια αλουμινίου ή PVC δίνουν τα κρυφά μάσκουλα Maco Rustico της Maico. Αυτό που κρύβουν τα κρυφά μάσκουλα, αποτελεί και την καρδιά του συστήματος. Κατασκευασμένα από ατσάλι, είναι απόλυτα λειτουργικά όπως όλοι οι μηχανισμοί για πατζούρια της Maico, σταθερά και ανθεκτικά όπως το ατσάλι και προ παντώς δεν... φαίνονται!

Ακάλυπτος και ορατός είναι μόνο ο άξονας περιστροφής στο πλαίσιο και η εξωτερική όψη του παντζουριού δεν χαλάει πλέον από το εξωτερικό σώμα του μάσκουλου. Με το κρυφό μάσκουλο,

δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο σχήμα, στο σχέδιο του παντζουριού, αλλά και στο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, καθώς και στο χρώμα του.

Πραγματική αισθητική επανάσταση, που εγγυάται παράλληλα απόλυτη σταθερότητα, ικανότητα στήριξης, λειτουργικότητα και κυρίως ασφάλεια από τις διαρρήξεις, αφού οι βίδες στήριξης είναι κρυφές σε ειδική σχισμή μέσα στο παντζούρι.

Εταιρία Διάθεσης: GEBEtec A.E.

GEBEtec: Μάσκουλο - μεντεσές KT-V 6R της Dr. Hahn

Το μάσκουλο - μεντεσές KT-V 6R της Dr. Hahn είναι πολλαπλών χρήσεων για πόρτες αλουμινίου και PVC.

Δέχεται έξι διαφορετικές ρυθμίσεις, έχει πιστοποιητικό CE κλάσης 13 για υψηλά φορτία (μέχρι 140 κιλά), προσφέρει υψηλής ποιότητας επιφάνεια διαθέσιμη σε όλους τους χρωματισμούς RAL και είναι ιδανικός για καβαλίκι από 15mm έως 23mm.

Εταιρία Διάθεσης:

GEBEtec A.E.

Page 171: Επαγγελματικός Κατάλογος

Η GEBEtec A.E. προσφέρει στον επαγγελματία κατασκευαστή συνθετικών κουφωμάτων (PVC), κουφωμάτων Αλουμινίου και Ξύλου, μεγάλη γκάμα προϊόντων σε συστήματα μηχανισμών κουφωμάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού κτιρίων, παρέχοντάς του την δυνατότητα να

αντιμετωπίζει τις κατασκευές του υπό το πρίσμα των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Αντιπροσωπεύει ορισμένους από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Οίκους του χώρου, όπως οι Winkhaus, HOPPE, YALE, REMMERS, Dr. Hahn, WEISS chemie και Clauss Markisen (CM),

παρέχοντας αξιόπιστη εμπορική και τεχνική υποστήριξη στα προϊόντα τους.

Πάντα δίπλα στον επαγγελματία

Σταδίου 20, 570 09 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310.700820, fax: 2310.700811E-mail [email protected], www.gebetec.gr

alum

iniu

m m

agaz

ine

Page 172: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 7 2

GEBEtec: Μάσκουλο - μεντεσές Tϋrband 4 της Dr. Hahn

Το μάσκουλο - μεντεσές Tϋrband 4 της Dr. Hahn είναι κατάλληλο για πόρτες και παράθυρα αλουμινίου και PVC. Είναι βαρέως τύπου και ιδανικός για όλα τα προφίλ αλουμινίου σε ποικιλία συνδυασμών (άνοιγμα πόρτας προς τα μέσα ή προς τα έξω), για βάρος πορτών έως 220 κιλά (διπλος) και 180 κιλά (τριπλός), με ειδικά σχέδια για αντιδιαρρηκτικές πόρτες, ρυθμιζόμενος σε 6 σημεία και διαθέσιμος σε όλους τους χρωματισμούς RAL.

Εταιρία Διάθεσης:

GEBEtec A.E.

GEBEtec: Συγκολλητικά & καθαριστικά Cosmo της WEISS για κουφώματα αλουμινίου & PVC

Τα συγκολλητικά και ειδικά καθαριστικά Cosmo για κουφώματα αλουμινίου και PVC, είναι τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά για εργασίες συγκόλλησης στις γωνίες σύνδεσης αλουμινίου, συνθετικών προφίλ, λάστιχων στεγάνωσης, επισκευές διαφόρων ζημιών στο προφίλ, καθώς και για εργασίες καθαρισμού.

Όλα τα προϊόντα είναι εύκολα στο χειρισμό τους, έχουν ισχυρή δύναμη συγκόλλησης, μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση και πιστοποιητικό ελέγχου από το ινστιτούτο ift-Rosenheim.

Εταιρία Διάθεσης: GEBEtec A.E.

Εξαρτήματα κουφωμάτων αλουμινίου

ALPHA METAL: Αυτορυθμιζόμενο μαγνητικό ανεμοστήριγμα

Μια από τις πλέον εξελιγμένες και καινοτόμες λύσεις όσον αφορά στα ανεμοστηρίγματα για ανοιγόμενα παντζούρια διαθέτει στην ελληνική αγορά η ALPHA METAL. Το αυτορυθμιζόμενο μαγνητικό στοπ που διαθέτει η εταιρία, είναι ένα προϊόν για όλα τα γούστα, το οποίο συνδυάζει απαράμιλλη λειτουργικότητα αφενός και άριστη κατασκευαστική ποιότητα αφετέρου.

Μετά την εύκολη τοποθέτηση υπόσχεται παρατεταμένη λειτουργία σε βάθος χρόνου και υψηλή ανθεκτικότητα σε κάθε φθορά. Η πρωτοποριακή λειτουργία και ο επαναστατικός σχεδιασμός του νέου αυτορυθμιζόμενου

μαγνητικού στοπ επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως πρόκειται για κατοχυρωμένη πατέντα (patent no 1006239).

Εταιρία Διάθεσης: ALPHA METAL

Page 173: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 7 3

ALPHA METAL: Πρωτοπορίακη κλειδαριά 5 σημείων της Maico

Η εταιρία ALPHA METAL επιλέγει από τις πλέον αναγνωρισμένες λύσεις της εγχώριας και διεθνούς βιομηχανίας βέλτιστα προϊόντα για τις ανάγκες του κατασκευαστή αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Μία τέτοια λύση που εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρία, είναι η κλειδαριά 5 σημείων του καταξιωμένου ιταλικού οίκου Maico.

Η πρωτοποριακή κλειδαριά διαθέτει ειδικά αυτορυθμιζόμενα μανιτάρια ασφάλειας και γλώσσα με κύλινδρο που δημιουργεί επιπρόσθετη ευκολία στο κλείσιμο της πόρτας. Τα γρανάζια και οι μοχλοί από τους οποίους αποτελείται το

κουτί της κλειδαριάς, καθιστούν ιδιαίτερα εύκολο το χειρισμό των μηχανισμών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ένα άνετο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.

Εταιρία Διάθεσης: ALPHA METAL

DOMUS: Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων CHROME COLLECTION

Η DOMUS συνεχίζοντας να ερευνά ξεχωριστές λύσεις ποιότητας αλλά και αισθητικής, προτείνει προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας και σχεδιασμού.

Τώρα κάτι νέο από την εταιρία έρχεται να ολοκληρώσει το πακέτο της ασφάλειας με την ποιότητα και την υψηλή αισθητική. Η εταιρία διαθέτει στην αγορά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιταγές της μόδας για οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή ανακαίνιση ενός χώρου. Η κλειδαριά και η σπανιολέτα DSL (7810 & 7910), το διπλό πόμολο με ροζέτα (6110), το διπλό πόμολο με πλάκα (6145), η σπανιολέτα ανοιγομένων (6900) και η νέα κλειδαριά και σπανιολέτα REFLEX

με ελατήριο (7800 & 7900) διατίθενται εκτός από τα γνωστά χρώματα και με άψογο φινίρισμα ματ χρώμιο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν standard στον τιμοκατάλογο της εταιρίας μαζί με τα υπόλοιπα χρώματα.

Η υψηλή αισθητική του φινιρίσματος και η ποιότητα σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των προϊόντων δημιουργούν το τέλειο πακέτο για ένα άψογο, ομοιόμορφο και σύγχρονο κτίσμα.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε.

Ιωάννης ΛαγόςΕΜΠΟΡIΑ ΕΞΑΡΤΗMAΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ • ΕΙΣΑΓΩΓEΣ • ΕΞΑΓΩΓEΣΚρέοντος 33, Κολοκυνθούς, 104 42, Αθήνα

Τηλ.: 210.51.45.821, 210.51.41.267 • Fax: 210.51.40.505. Κιν.: 694.47.50.385

Αυτορυθμιζόμενο μαγνητικό ανεμοστήριγμα (κατοχυρωμένη πατέντα)_Εύκολη τοποθέτηση_Απαράμιλλη λειτουργικότητα

Μεγάλη ποικιλία σε υψηλής αισθητικής πόμολα για κάθε απαίτηση_Αξεπέραστο στυλ_Πιστοποιημένη ποιότητα

Page 174: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 74

DOMUS: Σε περισσότερους από 300 κωδικούς χρωμάτων τα προϊόντα της

Η DOMUS στην προσπάθειά της να παραμείνει πιστή στις αρχές της και στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εμπορικού της δικτύου ανακαλύπτει συνεχώς νέες υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά και ακολουθούν τις ανάγκες του σύγχρονου εμπόρου και κατασκευαστή. Η εταιρία μπορεί να εξυπηρετήσει παραγγελίες σε χρώματα και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των συνεργατών της διαθέτει προϊόντα σε πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων που εξασφαλίζουν ένα ομοιόμορφο ντύσιμο σε κάθε χώρο.

Τα προϊόντα που διατίθενται σε περισσότερους από τριακόσιους

κωδικούς χρωμάτων και καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της είναι, κλειδαριά συρομένων DSL 7810, σπανιολέτα συρομένων DSL 7910, σπανιολέτα ανοιγόμενων 6900, διπλό πόμολο με μεταλλική ροζέτα 6110, διπλό πόμολο με πλάκα 6145, κλειδαριά DSL REFLEX με ελατήριο 7800 και σπανιολέτα DSL REFLEX με ελατήριο 7900.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε.

DOMUS: Σύστημα συρομένων Passport & Multi passport

Η DOMUS ανέπτυξε τα νέα επαναστατικά συστήματα συρομένων Passport (Δ.Ε.1005939) και Multi Passport (Δ.Ε.1004956, Δ.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1598508), με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων που προάγουν την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα αλλά και την ευκολία στην τοποθέτηση.

Ο πρωταρχικός σχεδιαστικός στόχος του Passport και Multi Passport ήταν η δημιουργία ενός «εύκολου» προϊόντος στα χέρια του κατασκευαστή, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως ασφάλεια, γρήγορη τοποθέτηση και εύκολο ταίριασμα με όλα τα προφίλ. Το αποτέλεσμα τελικά απέδωσε πολλά

περισσότερα, καθιστώντας τα συστήματα συρομένων Passport και Multi passport μια τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο της ασφάλειας, του σχεδιασμού και της οικονομίας.

Τα συστήματα Passport και Multi Passport προσφέρoυν ενισχυμένη και συνδυασμένη αντοχή χάρη στη χρήση ανοξείδωτου υλικού κατασκευής και των καινοτόμων αμορτισέρ που τα προστατεύουν από τις πιθανές κρούσεις. Η σχεδιαστική αυτή προδιαγραφή επιμηκύνει περαιτέρω τη διάρκεια ζωής. Εταιρία Διάθεσης: ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε.

EX.MET.AL: Ανεμοστήριγμα παντζουριών Αίολος

Το ανεμοστήριγμα Αίολος είναι ένα νέο καινοτόμο προϊόν από την EX.MET.AL που φέρνει επανάσταση στην αγορά με τον απλό τρόπο λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα ανθεκτικό, μικρό, αυτόματο και πανεύκολο στη τοποθέτηση ανεμοστήριγμα, με πλειάδα εφαρμογών, το οποίο έρχεται να λύσει τα χέρια του επαγγελματία και να κάνει τη ζωή του τελικού χρήστη ευκολότερη.

Αποτελείται από μεταλλικά και πλαστικά μέρη, διαθέτοντας ελατήρια για την αποφυγή των κραδασμών και της καταπόνησης της βάσης στήριξης. Είναι το μοναδικό που έχει μία βίδα στήριξης

που δεν του επιτρέπει να περιστραφεί, με ειδική ρύθμιση για μεγαλύτερη ευκολία στην τοποθέτηση.

Το Αίολος διατίθεται σε δύο μεγέθη και ανάλογα με το φάρδος του σημείου συγκράτησης χρησιμοποιείται και το ανάλογο ανεμοστήριγμα. Το μικρό «πιάνει» μέχρι 15 χιλ. και το μεγάλο έως 27 χιλ.

Εταιρία Διάθεσης: EX.MET.AL Α.Ε.

Page 175: Επαγγελματικός Κατάλογος

Γκιώνας 11, 121 33 ΠεριστέριTηλ.: 210/57.12.111Fax: 210/5780046e-mail: [email protected]

Η ουσιαστική σχέση με τον πελάτη

και η αμεσότητα στην κάλυψη των κατασκευαστικών

αναγκών οδηγούν την εταιρεία αλλά και τα προϊόντα της

στη διαρκή εξέλιξη.

Μ Π Ρ Ο Σ Τ Α σ τ ι ς α π α ι τ ή σ ε ι ς . . .

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

(ΑΡ. ΚΑΤΑΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 20060100711)

"Νέο προϊόν"

ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΑΙΟΛΟΣ Το πρωτοποριακό ανεμοστήριγμα της EX.MET.AL.

είναι μικρό, ανθεκτικό, αυτόματο

και εύκολο στην τοποθέτηση του.

Page 176: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 7 6

GIESSE: Σειρά εξαρτημάτων TREND LINE για ομοιομορφία σε όλα τα κουφώματα

Μια νέα σειρά της GIESSE έρχεται να αναδείξει τα κουφώματα και τους χώρους που ζητούν ομοιομορφία και υψηλή αισθητική. Η σειρά εξαρτημάτων TREND LINE προτείνει τέσσερα νέα μοναδικά φινιρίσματα με μία πλήρη γκάμα προϊόντων (μηχανισμοί ανοιγοανάκλισης, σπανιολέτες, μεντεσέδες, πόμολα για πόρτες και παράθυρα).

Με την καινούργια σειρά η GIESSE προσφέρει στον κατασκευαστή τα ιδανικά εξαρτήματα για προφίλ μεταλλικών αποχρώσεων ή βαφής ξύλου, τα οποία είναι κατάλληλα για όλες τις σειρές Camera Europea & Europa. Η σειρά TREND LINE διευρύνει τη γκάμα των

προϊόντων για ανοιγόμενα, ανακλινόμενα παράθυρα και πόρτες, προσφέροντας νέα εξαρτήματα με καλαίσθητα μοντέρνα φινιρίσματα (Χρώμιο Σατινέ, Νίκελ Σατινέ, Χρώμιο, Χρυσό).

Κάθε προϊόν κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της GIESSE στην Ιταλία και υποβάλλεται στην καλύτερη δυνατή επεξεργασία επιφάνειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο είναι εγγυημένη η μέγιστη προστασία ακόμα και στα δυσκολότερα περιβάλλοντα. Εταιρία Διάθεσης: GIESSE GROUP HELLAS S.A.

Κλειδαριές - Σπανιολέτες

ALPHA METAL: Κιτ για ανοιγόμενο παντζούρι

Η εταιρία ALPHA METAL δίνει λύσεις στον επαγγελματία κατασκευαστή και προσφέρει το πιο εξελιγμένο και αξιόπιστο προϊόν για τα ανοιγόμενα παντζούρια.

Το νέο κιτ παντζουριού προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, εύκολη τοποθέτηση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Διατίθεται με πόμολο με μπουτόν και κλειδί αλλά και με πόμολο χαμηλό για τις πιο απαιτητικές κατασκευές. Εταιρία Διάθεσης:

ALPHA METAL

DOMUS: Κλειδαριά γραναζωτή 3 σημείων TOP GEAR»

Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά και δυο μικρότερες, μία στο πάνω και μία στο κάτω μέρος. Προκειμένου να κλειδώσουμε πλήρως την TOR GEAR πραγματοποιούμε δύο πλήρεις περιστροφές στον κύλινδρο. Μέσω ενός συστήματος χαλύβδινων γραναζιών και οδοντωτών κανόνων ενεργοποιούνται οι τρεις γλώσσες,οι οποίες κλειδώνουν ταυτόχρονα.

Η άνω και η κάτω γλώσσα με το σχήμα σφήνας επιτυγχάνουν την απόλυτη στεγανότητα στην πόρτα, ενώ για τη μέγιστη ασφάλεια όλες οι γλώσσες εκτείνονται 20mm. Στην

μεσαία κλειδαριά η άνω γλώσσα είναι ρυθμιζόμενη και μετατρέπεται εύκολα από δεξιά σε αριστερή. Οι τρεις κλειδαριές της TOP GEAR πάχους μόλις 16mm παρέχουν τη δυνατότητα για μικρότερη επεξεργασία στο προφίλ, ευκολότερη τοποθέτηση και ρύθμιση. Η ομαλή λειτουργία κατά το κλείδωμα καθιστά την κίνηση της κλειδαριάς αθόρυβη. Την TOP GEAR χαρακτηρίζει το υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική της τιμή.

Εταιρία Διάθεσης: ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε.

Page 177: Επαγγελματικός Κατάλογος

Αποκτήστε τώρα εταιρική παρουσία στο Internet και προβληθείτε σε χιλιάδες καταναλωτές

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τους Συνδρομητές μας

Κρυστάλλη 28, 11141 Αθήνα, τηλ. 210.2112.040, 210.2116.143, fax 210.2112.042.

Web page: www.aluminium.gr, e-mail: [email protected]

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όνομα

Δ/νση

Επάγγελμα

Τηλέφωνα

Αποστείλατε τη φόρμα με fax στο 210.2112042 και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε σήμερα κιόλας την φόρμα που ακολουθεί και μην χάνετε την ευκαιρία

• Ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης από 120 €, που περιλαμβάνει το hosting στους servers μας, συνεχή προβολή στο portal aluNET.gr μέσα από την εφαρμογή «Προτεινόμενες Εταιρίες Κλάδου» και ετήσια συνδρομή στο περιοδικό Aluminium Magazine.

• Κατασκευή εταιρικού web site με εφ’ άπαξ κόστος από 330 €, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατασκευή 3 σελίδων (εταιρικό προφίλ, προϊόντα, εφαρμογές).

• Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.

Δημιουργήστε έναν σύγχρονο «εκθεσιακό χώρο», ανοικτό όλο το 24άωρο και προσβάσιμο από χιλιάδες δυνητικούς πελάτες!

www.technikal.gr

www.kostakopoulos.gr

www.viekal.gr

www . a l u m i n i u m . g r

www . a l u m i n i u m . g r

Page 178: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 7 8

DOMUS: Κλειδαριά συρομένων DSL REFLEX

Η εταιρία DOMUS, θέλοντας πάντα να είναι μπροστά από την αγορά και να ικανοποιεί τους συνεργάτες της, προτείνει κάθε φορά νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Έτσι και τώρα παρουσιάζει ένα νέο προϊόν, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την υπάρχουσα σειρά συρομένων DSL και για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις κάθε καταναλωτή.

Το σύστημα DSL REFLEX έρχεται τώρα στη αγορά για να προσφέρει ποιότητα, ασφάλεια και προστασία. Διαθέτει ελατήριο για την αποφυγή φθοράς των εξαρτημάτων της κλειδαριάς από την κακή χρήση (προστασία από κρούσεις)

και είναι κατάλληλο για προφίλ πλάτους από 32mm έως και 44 mm. Μερικά από τα κυριότερα πλεονεκτήματα που διαθέτει το σύστημα και το κάνουν μοναδικό είναι, ότι πωλείται αυτούσιο (συμπεριλαμβάνεται το κιτ τοποθέτησης), καλύπτει σχεδόν όλη τη γκάμα των προφίλ, τοποθετείται πολύ εύκολα, παρέχει μεγάλη ασφάλεια με το σύστημα κλειδώματος πείρος – κρίκος και παρέχει προστασία από ανεπιθύμητες κρούσεις (δοκιμασμένο σε κρούση με 350kg).

Εταιρία Διάθεσης: ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ DOMUS Α.Ε.

EX.MET.AL.: Σπανιολέτα & χωνευτή κλειδαριά για όλες τις σειρές

Η EX.MET.AL διαθέτει στην ελληνική αγορά μια νέα επαναστατική κλειδαριά για όλες τις σειρές αλουμινίου σε ένα κιτ. Διαθέτει μεγάλο δίχαλο για όλα τα φάρδη των προφίλ, ειδικές πλαστικές προσθήκες ρύθμισης από θάλαμο ανάλογα την απόσταση που βρίσκεται ο θάλαμος από το αντίκρισμα και εξάρτημα πλαστικό, δίνοντας τη δυνατότητα να σημειώθεί η θέση του αντικρίσματος σε πολύ λίγο χρόνο.

Η πρόταση αυτή της EX.MET.AL έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (1005158). Η καινούρια κλειδαριά της εταιρίας μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη

και να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα. Ένα ακόμη εντυπωσιακό προϊόν που διακρίνεται για την άριστη ποιότητα, τη μέγιστη ασφάλεια και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του.

Εταιρία Διάθεσης: EX.MET.AL Α.Ε.

FERRAL: Λαβές inox υψηλής αισθητικής & κατασκευαστικής ποιότητας

Η συλλογή των λαβών inox της FERRAL διαρκούν στο χρόνο, διατηρώντας αμετάβλητα την αισθητική τους και τη λειτουργικότητά τους και αναδεικνύοντας τις πόρτες εισόδου.

Οι λαβές είναι χειροποίητες, κατασκευασμένες από inox 304 συγκολλημένες και τορναρισμένες στα ταπώματα και τις συνδέσεις. Τα σχέδια σωληνωτά ή πλακέ χαρακτηρίζονται από τη διαχρονικότητά τους και μπορούν να τοποθετηθούν μονά ή σε ζεύγος, σε πόρτες εισόδου μεταλλικές, ξύλινες, PVC και γυάλινες.

Η ποικιλία όμως των δημιουργιών επεκτείνεται και σε επιμέρους

αντικείμενα όπως συγκολλητούς σύρτες με μπίλια συγκράτησης, στηρίγματα συγκολλητά επιτοίχιας κουπαστής, ροζέτες, μεντεσέδες, καρφωτά στοπ με λάστιχα και βιδωτά καπάκια, φωλιές συρτών, ροζέτες, μάνδαλα και επιτοίχιες κουπαστές, δίνοντας τη δυνατότητα διασφάλισης της αρμονίας στο χώρο με τη χρήση του ιδίου υλικού. Το άριστα δε καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας έχει δυνατότητα να κατασκευάσει πόμολα από inox ή ορείχαλκο με σχέδια και προδιαγραφές του πελάτη.

Εταιρία Διάθεσης: FERRAL - ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓ.

Page 179: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

1 7 9

GEBEtec: Μηχανισμός πολλαπλής ασφάλισης της Winkhaus με 5 πρόσθετα σημεία

Στον πρωτοποριακό μηχανισμό πολλαπλής ασφάλισης της Winkhaus, η σταθερή γλώσσα από ελαστικό μπρούντζο, όχι απλώς ασφαλίζει βαθιά στη θέση της μέσα στο πηχάκι (κυπρί) ασφάλισης, αλλά γαντζώνεται στη θέση του κουφώματος.

Οι οδοντωτοί τροχοί υψηλής αντοχής από επιψευδαργυρομένο μέταλλο εγγυώνται τη μακροχρόνια προστασία της λειτουργικότητας του μηχανισμού. Στη θέση ασφάλισης, ο μηχανισμός κλειδώματος φράζει. Οι γάντζοι μπλοκάρονται σταθερά και δεν είναι δυνατόν να πιεστούν ούτε μεμονωμένα ούτε όλοι μαζί. Ο μηχανισμός κλειδώματος απασφαλίζεται μόνο με το

κατάλληλο κλειδί και αποδεσμεύεται κατ’ επιλογή μέσω του κυλίνδρου διατομής ή με τη χρήση του πόμολου.

Τα έμβολα είναι από ατσάλι με επινικελώσεις και προσφέρουν στο μηχανισμό πολλαπλής ασφάλισης, ακόμη και στο μεσαίο τμήμα της πόρτας, προωθημένη προστασία από τις διαρρήξεις. Χάρη στη μηχανική κατασκευή των μηχανισμών πολλαπλής ασφάλισης πόρτας, καμία δύναμη δεν μπορεί να επιβαρύνει, στη θέση ασφάλισης, την κλειδαριά.

Εταιρία Διάθεσης: GEBEtec A.E.

GEBEtec: Πόμολα & σπανιολέτες του κορυφαίου οίκου HOPPE

Τα προϊόντα του οίκου HOPPE σε πόμολα και σπανιολέτες είναι γνωστά για την απαράμιλλη ποιότητά τους, την άριστη λειτουργικότητα που διαθέτουν και το ιδιαίτερο ξεχωριστό design τους, που τα κάνει να ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά. Στα περισσότερα σχέδια, είτε τα εξεζητημένα είτε τα απλά και από τα κορυφαία μέχρι τα βασικά, η αποκλειστική πατέντα Secustik της HOPPE προσφέρει ένα στιβαρό μηχανισμό που εμποδίζει την παράνομη κίνηση του πόμολου, του πείρου και του μηχανισμού παραθύρου από την εξωτερική πλευρά. Επίσης

τα περισσότερα μοντέλα σε πόμολα παραθύρων διατίθενται και με κλειδί. ε είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις DIN V EN 1627-1630.

Εταιρία Διάθεσης: GEBEtec A.E.

Inox λαβές για... απαιτητικούς!

Πελασγίας 120, 121 37 Περιστέρι Τηλ. 210 5736.028, fax: 210 5750. 783

e-mail: [email protected] • www.ferral.gr

Page 180: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

18 0

GIESSE: EvoDesign & σύστημα Cover για ευελιξία στην παραγωγή

Η σειρά λαβών EvoDesign προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης ομοιομορφίας σε όλα τα ανοίγματα του σπιτιού. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το μοντέλο λαβής της αρεσκείας του, μέσα από τη μεγάλη γκάμα σχεδίων και φινιρισμάτων (και inox) της σειράς και να το τοποθετήσει σε όλα τα κουφώματα (ανοιγόμενα απλά ή με μηχανισμό ανοιγοανάκλισης, πόρτες εξωτερικές ή μεσόπορτες).

Συνδυάζοντας μάλιστα τις λαβές με μεντεσέδες και μηχανισμούς της σειράς ΤREND LINE της GIESSE με το ίδιο φινίρισμα, επιτυγχάνεται ένα άριστο και ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Με τη σειρά EvoDesign, ο κατασκευαστής

απολαμβάνει ευελιξία σε παραγωγή και διαχείριση χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία GIESSE Cover, διότι τοποθετεί το μηχανισμό-βάση της λαβής στο εργαστήριο και το κάλυμμα του μηχανισμού και τη λαβή κατ’ ευθείαν στην οικοδομή. Με το σύστημα Cover είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνο του μοντέλου των λαβών. Έτσι μειώνεται το κόστος διαχείρισης των αποθεμάτων, λόγω της χωριστής διαχείρισης μηχανισμών και καλυμμάτων-λαβών.

Εταιρία Διάθεσης: GIESSE GROUP HELLAS S.A.

SECURITY LOCK: Σπανιολέτες & κλειδαριές κουφωμάτων ασυναγώνιστης ποιότητας

Η SECURITY LOCK, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής μηχανισμών και εξαρτημάτων αλουμινίου, παρουσιάζει τις νέες, πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές σπανιολέτες και κλειδαριές συρομένων κουφωμάτων «Security», καθώς και πόμολα πορτών με νέα σχέδια λαβών σε όλες τις αποχρώσεις.

Όλα τα προϊόντα της SECURITY LOCK είναι εντυπωσιακές δημιουργίες που συνδυάζουν απόλυτα την ομορφιά, την αρμονία και την ιδιαίτερη αισθητική. Γι’ αυτό άλλωστε ξαχωρίζουν και είναι πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων

των επαγγελματιών κατασκευαστών κουφωμάτων.

Εταιρία Διάθεσης: ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. - SECURITY LOCK

Ι.Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ: Αυτόματη μαχαιρωτή κλειδαριά της Winkhaus

Η Ι.Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ Α.Ε. διαθέτει στην ελληνική αγορά τις ποιοτικές προτάσεις της γερμανικής εταιρίας Winkhaus που αφορούν σε κλειδαριές ασφαλείας πέντε σημείων για κύριες και βοηθητικές εισόδους, κλειδαριές ενός σημείου (γλωσσού), κλειδαριές τριών σημείων με ατσάλινους γάντζους, αυτόματες κλειδαριές με μηχανικά ή ηλεκτρονικά συστήματα κλειδώματος.

Η αυτόματη μαχαιρωτή κλειδαριά της Winkhaus έχει πιστοποιημένη ασφάλεια κατά DIN EN 1627-30. Με το κλείσιμο της πόρτας ενεργοποιείται ένα αυτόματο σύστημα ασφάλισης μέσω δύο σταθερών γάντζων, εμποδίζοντας έτσι την αστάθεια

και το τράβηγμα του φύλλου από την κάσα του κουφώματος. Η πόρτα κατά την αυτόματη ασφάλιση μπορεί να ανοίξει είτε από μέσα με τη χρήση πόμολου, είτε από έξω με τη χρήση κλειδιού, ενώ κατά τη λειτουργία με μοτέρ, με χρήση τηλεχειριστήριου ή πομποδέκτη.

Εταιρία Διάθεσης: ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε.

Page 181: Επαγγελματικός Κατάλογος

Προμηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά

Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973

e-mail:[email protected]

www.security-lock.gr

Aluminium Mechanisms & Accessories

Νέές ΑρχιτέκτοΝικές ςπΑΝιολέτές & χωΝέυτές κλέιδΑριές ςυρομέΝωΝ

Νέο "άνοιγμα" άνεσης & ασφάλειας!

Ασφάλεια, ευκολία & design!>> Ολοκληρωμένες λύσεις και απεριόριστες επιλογές που προστατεύουν, ασφαλίζουν και ομορφαίνουν το χώρο από την εταιρεία SECURITY LOCK. Εξαρτήματα και μηχανισμοί αλουμινίου που ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακό και πρωτότυπο σχεδιασμό τους, τις πλούσιες χρωματικές επιλογές τους, την απόλυτη ασφάλεια και την ασύγκριτη ποιότητα που παρέχουν σε κάθε κατασκευή.

Page 182: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

18 2

Μηχανισμοί

GEBEtec: Απόλυτη άνεση στο σπίτι με activPilot Comfort

Σε σχέση με τα παραδοσιακά παράθυρα με μηχανισμό περιστροφής και ανακλισης, το activPilot Comfort προσφέρει μια επιπλέον θέση ανοίγματος: την «παράλληλη τοποθέτηση». Ακόμα και ένα παιδί μπορεί να τοποθετήσει το παράθυρο σε αυτή τη θέση. Το μόνο που απαιτείται από το χρήστη είναι να περιστρέψει το πόμολο του παραθύρου κατά 180 μοίρες.

Το φύλλο του παραθύρου βγαίνει προς τα έξω σε παραλληλία με το πλαίσιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγαλύτερο άνοιγμα αέρα κατά περίπου 6 mm, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πιο φυσικού και ασφαλούς αερισμού σε

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε αυτή τη θέση το παράθυρο πληρεί τα πρότυπα ασφαλείας WK 1, δηλαδή όπως και όταν το παράθυρο είναι κλειστό.

Η παράλληλη τοποθέτηση του activPilot Comfort είναι η ιδανική και εύκολη λύση για τον ασφαλή αερισμό του σπιτιού, καθώς δεν δημιουργείται ρεύμα και ακόμα και όταν ο χρήστης λείπει, απολαμβάνει τη βέλτιστη ασφάλεια. Με έναν μόνο μηχανισμό έχουμε περιστροφή, ανάκλιση, παράλληλη ανάκλιση και κλείσιμο.

Εταιρία Διάθεσης: GEBEtec A.E.

GEBEtec: Πρότυπος μηχανισμός περιστροφής & ανάκλισης της Winkhaus

Ο activPilot είναι πρότυπα κατασκευασμένος και αποτελεί τη βάση του σημερινού προγράμματος μηχανισμών περιστροφής και ανάκλισης της Winkhaus. Τα εξαρτήματα του μηχανισμού είναι τοποθετημένα και διαμορφωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε οι αναστολείς του φύλλου και πλαισίου του παραθύρου να λειτουργούν πιο απλά, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Ο καινοτόμος μηχανισμός είναι ιδανική λύση για παράθυρα από αλουμίνιο που είναι εξοπλισμένα με οδηγό 16 mm. Ο μηχανισμός μπορεί επίσης να τοποθετηθεί και σε πλαστικά,

ατσάλινα και ξύλινα κουφώματα. Ο activPilot προσφέρει μοναδική σταθερότητα μέσω ενός έξυπνου συστήματος αλυσιδωτής σύνδεσης των μεμονωμένων εξαρτημάτων, με την τεχνική του αρνητικού – θετικού.

Ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη, o activPilot παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα της ασφάλειας από WK 1 μέχρι WK 3 και με έως 8 σημεία ασφάλισης με «μανιτάρια».

Εταιρία Διάθεσης: GEBEtec A.E.

GIESSE: Σύστημα ανασυρόμενων GOS-S

Το σύστημα GOS-S της GIESSE ανεβάζει τις επιδόσεις των συρόμενων κουφωμάτων στα στάνταρτ των ανοιγομένων. Κι αυτά τα στάνταρτ δεν είναι άλλα, από τις ιδιότητες της ασφάλειας και της μόνωσης, που μέχρι τώρα αποτελούσαν προνόμιο των ανοιγόμενων συστημάτων.

Η GIESSE εντείνοντας την έρευνα, δημιούργησε ένα σύστημα από εξαρτήματα και προφίλ που βελτιώνει την απόδοση των συρομένων κουφωμάτων. Έτσι το σύστημα GOS-S επιτυγχάνει τη μέγιστη ασφάλεια και μόνωση, διαθέτοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

όπως δημιουργία ανασυρόμενου με ειδικό μηχανισμό ανύψωσης και απλού συρόμενου με ράουλα carrera, με τα ίδια προφίλ, δυνατότητα πολλαπλών σημείων κλειδώματος (για πρόσθετη ασφάλεια), επιλογή χρήσης σπανιολέτας ή πόμολου ή χούφτας Brio (μόνο για απλό συρόμενο) και ανύψωση έως και 200 kg. Το σύστημα GOS-S είναι ολοκληρωμένο και προσφέρεται στους παραγωγούς συστημάτων.

Εταιρία Διάθεσης: GIESSE GROUP HELLAS S.A.

Page 183: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 184: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

18 4

GU Hellas: Ανοιγο-ανακλινόμενος μηχανισμός UNI-JET

Η GU δίνει έμφαση στις έξυπνες τεχνολογίες, την ποιότητα, το σχεδιασμό, την άνεση χειρισμού και την ευκολία. Έχοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και της αγοράς, ανέπτυξε τον κεντρικό μηχανισμό κλειδώματος UNI-JET που έχει διάφορα επίπεδα ασφάλειας από βασική ασφάλεια έως WK2, ικανοποιώντας έτσι κάθε απαίτηση σε όρους ασφάλειας.

Ο κεντρικός μηχανισμός UNI-JET είναι μια έξυπνη λύση ανοιγο-ανακλινόμενου μηχανισμού για κουφώματα αλουμινίου, PVC και ξύλου που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες. Έχει δοκιμαστεί με

επιτυχία εδώ και χρόνια σε κουφώματα αλουμινίου, πλαστικά και ξύλινα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο πείρος μανιτάρι «Cleverle», ο οποίος έξυπνα ρυθμίζεται στον «αέρα» φύλλου-κάσας. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη ευκολία χειρισμού.

Εταιρία Διάθεσης: GU HELLAS A.E.

Ι.Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ: Περιμετρικός μηχανισμός activPilot της Winkhaus

Η Winkhaus συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών εδώ και 150 χρόνια στην παραγωγή περιμετρικού μηχανισμού για πόρτες και παράθυρα αλουμινίου, PVC και ξύλου.

Στο νέο μηχανισμό activPilot της γερμανικής εταιρίας, που πρώτη εισήγαγε στην ελληνική αγορά η ΣΥΝΟΔΙΑΣ Α.Ε., όλα τα σημεία ασφάλισης είναι «μανιτάρια» από σκληρό ατσάλι, διαθέτοντας εξαρχής βαθμό ασφαλείας επιπέδου WK1, με εύκολη δυνατότητα αναβάθμισης σε επίπεδα WK2 και WK3.

Ο μηχανισμός activPilot είναι ένα έξυπνο κατασκευαστικά σύστημα που μειώνει δραστικά τον αριθμό των

εξαρτημάτων, ενώ κατέχει και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως Zertifikat DIN EN ISO 9001-2008, IFT ROSENHEIM DIN V ENV 1627, DIN EN 1670 class 4, καθώς και 10ετή εγγύηση λειτουργίας.

Εταιρία Διάθεσης: ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε.

Συστήματα στερέωσης

Ι.Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ: Υψηλής ποιότητας & αξιοπιστίας βίδες της γερμανικής HEICKO

Μεγάλη γκάμα σε βίδες της γερμανικής εταιρίας HEICKO διαθέτει η ΣΥΝΟΔΙΑΣ Α.Ε. που ικανοποιούν όλες τις ανάγκες ενός κουφώματος από την παραγωγή του μέχρι την τοποθέτηση και στήριξή του. Το πλούσιο εύρος επιλογών περιλαμβάνει πλαστικόβιδες και βίδες αυτοδιάτρητες για περιμετρικό μηχανισμό, βίδες στερέωσης κουφωμάτων για αλουμίνιο PVC και ξύλο, νανόβιδες και βίδες σύνδεσης για μπινή.

H HEICKO είναι πιστοποιημένη κατά DIN ISO 9002 και κατά DIN ΕΝ ISO 9001:2000. Όλες οι βίδες της γερμανικής εταιρίας έχουν πιστοποιηθεί

από το ινστιτούτο Rosenheim. Οι βίδες της HEICKO έχουν υψηλή αντοχή στα διάφορα επίπεδα οξείδωσης και λόγω της διπλής διαλογής τους για την αποφυγή ρινισμάτων, είναι ιδιαίτερα περιζήτητες σε κάθε αυτόματο μηχάνημα καθώς δεν τα μπλοκάρουν.

Εταιρία Διάθεσης: ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. ΑΕ

Page 185: Επαγγελματικός Κατάλογος
Page 186: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΥλικά κουφωμάτων

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

18 6

Υαλοπίνακες

HOUSE CLAUFEN: Υαλοπίνακες όλων των τύπων

Η εταιρία HAUSE CLAUFEN έχοντας μία ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας υαλοπινάκων, διαθέτει χονδρικώς όλους του τύπους τζαμιών για κάθε είδους κουφώματα. Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα οφείλεται στη δυνατότητά της να καλύπτει με το καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών της και να τους προτείνει τις κατάλληλες λύσεις. Η εταιρία διαθέτει άρτια καταρτισμένο προσωπικό, σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας, αλλά και πολυετή εμπειρία στο χώρο του γυαλιού.

Μερικά από τα προϊόντα της είναι διπλοί και τριπλοί υαλοπίνακες, ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής

επίστρωσης low-e, θερμοηχομονωτικά τζάμια διπλής υάλωσης, δομικοί (structural) υαλοπίνακες για υαλοπετάσματα, αντικλεπτικά triplex, αντιβανδαλιστικά και αλεξίσφαιρα κρύσταλλα, ανακλαστικά και ματ κρύσταλλα, πόρτες securit κ.ά.

Εταιρία Διάθεσης: HOUSE CLAUFEN

Υλικά στεγάνωσης

Ι.Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ: MAWEX ALU-TOP S για ισχυρή συγκόλληση & στεγάνωση προφίλ αλουμινίου

Η MAWEX ALU-TOP S είναι κόλλα ενός συστατικού με βάση πολυουρεθάνη-πρεπολυμερές. Χρησιμοποιείται για ισχυρή συγκόλληση και στεγάνωση προφίλ αλουμινίου με χρήση γωνιάστρας.

Το πλεονέκτημα της MAWEX είναι ότι η κόλλα διογκώνεται ελαφρώς όταν έρθει σε επαφή με την υγρασία και έτσι έχουμε ισχυρή συγκόλληση και πλήρη κάλυψη και στεγάνωση των αρμών στις γωνίες του αλουμινίου. Διατίθεται σε άσπρο χρώμα σε συσκευασία 310ml και 1000ml.

Εταιρία Διάθεσης: ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε.

Ι.Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ: Συγκολλητικές μαστίχες πολυουρεθανικής & πολυμερικής βάσης

Η DURAPAN 40 FC είναι αρμόκολλα πολυουρεθανικής βάσης, μαστίχη ενός συστατικού για συγκόλληση και σφράγιση δομικών υλικών (αλουμίνιο, πλαστικά, ξύλο κ.α) και αρμών μεταξύ τοιχοποιίας και κουφωμάτων. Είναι παχύρρευστη κόλλα που δεν κρεμάει. Μετά την ωρίμανση παραμένει ελαστική και δεν συρρικνώνεται. Βάφεται κατά DIN 52452. Έχει αντοχή στα χημικά και σε θερμοκρασίες από –30ο C έως +90ο C. Διατίθεται σε χρώμα άσπρο, μαύρο, καφέ και γκρι, σε συσκευασία 310ml και 600ml.

Το SOUDASEAL 215 LM είναι ένα συγκολλητικό και στεγανωτικό υλικό

με βάση MS – POLΥMER. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και στεγάνωση σε κατωκάσι κουφωμάτων, καθώς και άριστη στεγάνωση μεταξύ τοιχοποιίας και κάσας κουφωμάτων PVC, αλουμινίου και ξύλου. Δεν κιτρινίζει, είναι άοσμο, εύκολο στη χρήση με δυνατότητα τοποθέτησης και σε υγρές επιφάνειες, βάφεται και έχει αντοχή σε θερμοκρασίες από -40ο C έως 90ο C και στις υπεριώδες ακτίνες του ηλίου. Διατίθεται σε χρώμα άσπρο, διάφανο, μαύρο, καφέ και γκρι, σε συσκευασία 310ml και 600ml.

Εταιρία Διάθεσης: ΣΥΝΟΔΙΑΣ Ι.Β. Α.Ε.

Page 187: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΛΙΚΑΧωρίσματα

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

18 7

Χωρίσματα αλουμινίου σταθερά

ALUMIL: Σύστημα διαχωρισμού εσωτερικών χώρων P300

Το Alumil P300 είναι ένα σύστημα για το διαχωρισμό εσωτερικών χώρων, αποτελούμενο από υπομονάδες κατασκευασμένες εξολοκλήρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, σχεδιασμένο να προσφέρει μεγάλη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, για κατασκευές με ποικίλες γεωμετρίες.

Το σύστημα σχεδιάστηκε με στόχο την εξέταση και πολύ προσεκτική ανάπτυξη όλων των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος του τελικού προϊόντος. Κόστος που αφορά όχι μόνο τη συναρμολόγηση αλλά και την άμεση τοποθέτησή του στο έργο.

Πρόκειται για ένα πολύ απλό και κατανοητό σύστημα, χωρίς την ανάγκη μηχανικών κατεργασιών για τη συναρμολόγησή του επειδή όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιεί σταθεροποιούνται επάνω σε προφίλ χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις. Ταυτόχρονα, λόγω της δομής του, παρέχει ατελείωτες ευκαιρίες άμεσης προσαρμογής του στη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της τοποθέτησης.

Εταιρία Διάθεσης: ALUMIL A.E.

EXALCO A.E.: Σύστημα για χωρίσματα γραφείων ALBIO 107

Η σειρά χωρισμάτων Albio 107 σχεδιάστηκε βασισμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εργαζομένων σε χώρους γραφείων για ευελιξία και εξοικονόμηση χώρου, αντοχή και ηχομόνωση. Με ένα κομψό και σύγχρονο design, καθώς και μεγάλη επιλογή στα προφίλ, δίνει τις παρακάτω επιλογές για:α. τοποθέτηση υαλοπινάκων ή πάνελ

διαφόρων διαστάσεων επιτυγχάνοντας υψηλή θερμομόνωση

β. τοποθέτηση ρυθμιζόμενων περσίδων με μη εμφανή μηχανισμό και

γ. επιλογή πόρτας ξύλινης ή αλουμινίου.

Εφαρμογές: χωρίσματα γραφείων

Εταιρία Διάθεσης: EXALCO A.E.

EUROPA: Ολοκληρωμένη λύση για διαχωριστικά γραφείων η σειρά ΕUROPA 3000

Η σειρά Εuropa 3000 είναι ένα σύστημα διαχωριστικών γραφείων. Διαθέτει ένα μόνο προφίλ διατομής (Η) για τα κάθετα και οριζόντια στοιχεία του σκελετού, ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να εξασφαλίζει υψηλές αντοχές. Η σύνδεση των κάθετων στοιχείων με τα οριζόντια, επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα με το γωνιακό ταχυσύνδεσμο.

Ο σκελετός δέχεται μονούς υαλοπίνακες από 4 έως 10mm, διπλούς υαλοπίνακες έως 28mm, σταθερά πάνελ συνολικού πάχους έως 70mm και πάνελ πόρτας συνολικού πάχους 42mm. Η συγκράτηση των υαλοπινάκων και των πάνελ πραγματοποιείται με καπάκια των 48mm ή των 32,8mm με κορνίζα,

τα οποία κουμπώνουν εσωτερικά και εξωτερικά του σκελετού. Εσωτερικά των υαλοπινάκων δημιουργείται κενό, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και κινητή περσίδα.

Ειδικοί ρεγουλατόροι με λάστιχα, καλύπτουν ατέλειες του δαπέδου, της οροφής ή ακόμα και της πλευράς του τοίχου. Μεγάλοι ταμπλάδες κουμπώνουν στο κάτω μέρος, μέσα και έξω, δημιουργώντας εσωτερικά κανάλια για το πέρασμα ηλεκτρικών καλωδίων.

Εταιρία Διάθεσης: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

Page 188: Επαγγελματικός Κατάλογος

YΠΗΡΕΣΙΕΣΕνημέρωση - Πληροφόρηση

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

18 8

Aluminium Magazine: Το κορυφαίο περιοδικό του κλάδου που κυκλοφορεί από το 1985

Το περιοδικό Aluminium Magazine κυκλοφορεί από το 1985 (είναι το παλαιότερο του κλάδου) και είναι το πρώτο περιοδικό σε κυκλοφορία, αναγνωσιμότητα και αναγνωρισιμότητα, καθώς έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αναγνωστικού του κοινού με την πολύπλευρη και ουσιαστική συμβολή του στην επιτυχημένη και αναπτυξιακή πορεία του κλάδου αλουμινίου τα τελευταία χρόνια.

Με την έγκυρη, υπεύθυνη και επιστημονικά καταρτισμένη ενημέρωση που προσφέρει στους αναγνώστες του, διαπραγματεύεται θέματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων

και νέων τεχνολογιών. Κυκλοφορεί μέσω εγγεγραμμένων συνδρομητών και ενδιαφερομένων παραληπτών, αποτελεί δε το απαραίτητο βοήθημα όλων των επαγγελματιών και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του αλουμινίου.

Το τιράζ της κυκλοφορίας του ανέρχεται σε 3.500 αντίτυπα, υπολογίζεται δε ότι διαβάζεται από 6.000 και πλέον αναγνώστες.

http://www.aluminium.grΦορέας έκδοσης: ALUPRESS A.E.

aluNET.gr: Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

Το aluNET.gr είναι το κλαδικό portal στο χώρο του αλουμινίου και των ευρύτερων εφαρμογών του. Καθημερινά προσφέρει ειδήσεις από τον κλάδο και υπεύθυνη ενημέρωση για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους και τις εφαρμογές τους. Η ενημέρωση παρέχεται από το συντακτικό επιτελείο του περιοδικού «Aluminium Magazine», με το οποίο υπάρχει στενή και αμφίδρομη συνεργασία.

Ο επαγγελματίας κατασκευαστής του κουφώματος, ο μελετητής, αλλά και ο ιδιώτης, ενημερώνονται συνεχώς και υπεύθυνα για ότι ενδιαφέρονται

να μάθουν στο χώρο του κουφώματος, τα συστήματα που κυκλοφορούν, τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους, την νομοθεσία, τις σχετικές εκθέσεις κ.ά.

Το aluNET.gr λειτουργεί από το 1998, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι η πιο έγκυρη πηγή ενημέρωσης στο ελληνικό διαδίκτυο για το αλουμίνιο και τις εφαρμογές του, καθημερινά δε «διαβάζονται» χιλιάδες σελίδες και άρθρα του.

http://www.alunet.grΦορέας έκδοσης: ALUPRESS A.E.

B2B alunet.com: Η παγκόσμια πλατφόρμα προβολής προϊόντων της βιομηχανίας αλουμινίου

Το B2B alunet.com είναι ένας on-line κατάλογος εταιριών, προμηθευτών και προϊόντων της παγκόσμιας βιομηχανίας αλουμινίου και των ευρύτερων εφαρμογών της. Μέσα από το B2B alunet.com, δίνεται η ευκαιρία στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο, να προβάλουν τη δραστηριότητά τους, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στον «παγκόσμιο ιστό», μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών και τεχνικών.

Οι εταιρίες του κλάδου που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα και θέλουν να την αναπτύξουν περαιτέρω απευθυνόμενες σε νέες αγορές, μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο

τις προσφερόμενες υπηρεσίες του B2B alunet.com, που συνεχώς διευρύνονται. Θα πρέπει να καταχωρήσουν τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας τους, ένα σύντομο company profile, λογότυπο, φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, καθώς και μεμονωμένα προϊόντα με φωτογραφίες τους και σχετικό ενημερωτικό υλικό (π.χ. καταλόγους σε αρχεία pdf κ.ά).

http://www.b2balunet.comΑντιπρόσωπος για την Ελλάδα: ALUPRESS A.E.

Page 189: Επαγγελματικός Κατάλογος

Φορείς κλάδουΕνώσεις, Σύνδεσμοι, Σωματεία

Page 190: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣτοιχεία Φορέων

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

19 0

Ελληνική Ένωση Αλουµινίου - Ε.Ε.Α.

Πρόεδρος: Σπύρος Οικονοµάκος

Γεν. Γραµµατέας: Λευτέρης Ταφρόγλου

Διεύθυνση: Mιχαλακοπούλου 41-43, 11528, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.7256130-2

Fax: 210.7256133

Email: [email protected]

Web Page: www.aluminium.org.gr

Η Ελληνική Ενωση Αλουµινίου (Ε.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1985, µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. µή κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει ως µέλη της, εταιρίες και συνδέσµους του κλάδου που δραστηρι-οποιούνται στην εξόρυξη του βωξίτη, την παραγωγή αλουµίνας και αλουµινίου, την µεταποίηση του αλουµινίου και την παρα-γωγή τελικών προϊόντων για διάφορες εφαρµογές και χρήσεις.

Υποστηρίζει τα µέλη της µέσα από τα προγράµµατα και τις υπηρεσίες της που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη θέση του αλουµινίου στον ανταγωνιστικό κόσµο των υλικών, να αυξήσουν τη χρήση του και να βοηθήσουν στην επίτευξη των περιβαλλοντι-κών, κοινωνικών και οικονοµικών στόχων των µελών της, προ-σβλέποντας πάντα στην Α.Ε.ιφόρο ανάπτυξη.

Η Ε.Ε.Α. αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των µελών της µε τους Ελληνικούς Δηµόσιους Οργανισµούς και εκπροσωπεί τον κλάδο στους παρακάτω διεθνείς κλαδικούς οργανισµούς:• European Aluminium Association (EAA)• Association for European Surface Treatment on Aluminium

(ESTAL)• Organisation of European Aluminium Refiners and

Remelters (OEA).

Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουµινίου - ΙΝ.Κ.ΑΛ.

Πρόεδρος: Γιάννης Δαµανάκης

Γεν. Γραµµατέας: Γιώργος Καλογηράκης

Διεύθυνση: Ιερολοχιτών 9, 18454, Νίκαια

Τηλέφωνα: 210.4945444

Fax: 210.4945443

Email: [email protected]

Web Page: www.inkal.gr

Το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουµινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.) ιδρύ-θηκε από το Σύνδεσµο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµίνιου, ανοίγοντας το δρόµο για την κατάρτιση και εκπαίδευση των κα-τασκευαστών κουφωµάτων µε βάση τα διεθνή και αναγνωρισµέ-να πρότυπα εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του ΙΝ.Κ.ΑΛ. είναι η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να µη χαθεί κανένα ταλέντο νέου ανθρώπου ή ενήλικα και µε σκοπό να βρουν οι επαγγελµατικές γνώσεις και η τεχνογνω-σία άµεση εφαρµογή στην απασχόληση.

Οι κύκλοι σπουδών που προσφέρει το Ινστιτούτο είναι µετα-ξύ των άλλων:• Πρόγραµµα σπουδών στις κατασκευές αλουµινίου βασικού

επιπέδου.• Προχωρηµένο πρόγραµµα σπουδών στις κατασκευές αλου-

µινίου.• Πρόγραµµα σπουδών για τους υπαλλήλους διοίκησης.• Προχωρηµένα σεµινάρια µαθήµατα για τους ιδιοκτήτες των

επιχειρήσεων.

Page 191: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

X X X ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣτοιχεία Φορέων

19 1

Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αλουµινίου Σιδήρου - Π.Ο.Β.Α.Σ.

Πρόεδρος: Σπύρος Στυλιαρογιάννης

Γεν. Γραµµατέας: Χαράλαµπος Τριαντάφυλλος

Διεύθυνση: Κόνιαρη & Λ. Αλεξάνδρας, 11825, Αθήνα

Τηλέφωνα: 6972.407001

Fax: 24210.95558

Email: [email protected]

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αλουµινίου Σιδή-ρου (Π.Ο.Β.Α.Σ.) έχει µέλη τις πρωτοβάθµιες ενώσεις βιοτεχνι-κών επιχειρήσεων αλουµινίου και σιδήρου όλης της χώρας. Οι σκοποί και οι στόχοι της οµοσπονδίας, είναι:• Η συστηµατική µελέτη των προβληµάτων των κλάδων, για την

προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.• Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των µελών,

µε την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισµούς, κάθε οικονοµικής µορφής, για την αποτελεσµατικότερη προ-άσπιση και προαγωγή των οικονοµικών, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους.

• Η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας µε-ταξύ των µελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελµατικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και µορφωτικού επιπέδου αυτών. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Οµοσπονδία

απευθύνεται σε δηµόσιους και κοινωνικούς φορείς για κάθε ζήτηµα που αφορά στα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών τους, για τη διαµόρφωση, τη λήψη και την εφαρµογή αποφάσε-ων, που αφορούν στα κοινά επαγγελµατικά, οικονοµικά και κοι-νωνικά συµφέροντα των µελών και γενικότερα τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Κατασκευαστών Συνθετικών Κουφωµάτων - ΠΑΝ.ΣΥΝ.Κ.

Πρόεδρος: Γρηγόρης Τέκος

Γεν. Γραµµατέας: Γιάννης Αγιαννίδης

Διεύθυνση: Τ.Θ. 40165, 56430, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 6974.411802

Fax: 23820.26947

Email: [email protected]

Web Page: www.pansync.gr

O Πανελλήνιος Σύνδεσµος Κατασκευαστών Συνθετι-κών Κουφωµάτων είναι ένα επαγγελµατικό Σωµατείο µη κερ-δοσκοπικού χαρακτήρα που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και διέ-πεται από τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα, του Ει-σαγωγικού του Νόµου και των Ειδικών Νόµων που διέπουν τα επαγγελµατικά Σωµατεία.

Πρωταρχικός σκοπός του Σωµατείου είναι η µελέτη, προστα-σία και προαγωγή των συµφερόντων των µελών κατασκευαστών συνθετικών κουφωµάτων. Επιµέρους στόχοι είναι η επέκταση και ανάπτυξη των εφαρµογών της έρευνας του συνθετικού κου-φώµατος, η προβολή και τεκµηρίωση των συνθετικών κουφω-µάτων στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και η θέσπιση, τήρη-ση και διαφύλαξη κοινών ποιοτικών προδιαγραφών από τα µέλη του Συνδέσµου.

Επιπρόσθετα, στόχος του Συνδέσµου είναι να παρίσταται ενώ-πιον των δηµοσίων υπηρεσιών, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων των εργαζοµένων για την καθιέρωση του συνθετι-κού κουφώµατος στις συγγραφές υποχρεώσεων των δηµοσίων έργων, για την προαγωγή των αιτηµάτων του κλάδου και για την επίλυση των προβληµάτων που αναφύονται.

Page 192: Επαγγελματικός Κατάλογος

ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣτοιχεία Φορέων

Υλικά & Προµηθευτές 2011-2012

19 2

Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου - Σ.Ε.Κ.Α.

Πρόεδρος: Κων/νος Λένος

Γεν. Γραµµατέας: Κων/νος Διαµαντής

Διεύθυνση: Ιερολοχιτών 9 , 18454, Νίκαια

Τηλέφωνα: 210.4945444

Fax: 210.4945443

Email: [email protected]

Web Page: www.seka.org.gr

Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου (Σ.Ε.Κ.Α.) είναι µη κερδοσκοπικός φορέας των κατασκευαστών του κλάδου, ανοιχτός σε οποιαδήποτε επιχείρηση µικρή ή µεγά-λη επιθυµεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη της ποιότητας του ελ-ληνικού κουφώµατος αλουµινίου. Είναι µέλος της FAECF (Ευ-ρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Κουφωµάτων). Η ιδέα ίδρυσης του προήλθε από την επιτακτική ανάγκη της ένωσης των Ελλή-νων κατασκευαστών σε όποιο σηµείο της Ελλάδος κι αν βρίσκο-νται. Είναι συνεχής η προσπάθεια για πανελλαδική δικτύωση µε ανταποκριτές για την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση της ποιοτικής εξέλιξης του κλάδου.

Ο Σ.Ε.Κ.Α. απαρτίζεται από µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου του αλουµινίου, που τις ενώνουν υψηλοί στό-χοι και το εντονότατο ενδιαφέρον συµµετοχής και παρέµβασης στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται στην ελληνική και διε-θνή αγορά. Διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται ανά διετία από τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου.

Οι οικονοµικοί πόροι του Συνδέσµου προέρχονται από το δι-καίωµα εγγραφής και τις µηνιαίες εισφορές των µελών και το ύψος τους καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση µε απόφαση τουλάχιστον των 2/5 των µελών του.

Σωµατείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουµινίου Σιδήρου - Σ.Ε.Μ.Α.Σ.

Πρόεδρος: Γιάννης Φωτιάδης

Γεν. Γραµµατέας: Θεόδωρος Μωϋσίδης

Διεύθυνση:Στρατηγού Παπούλια 13, 54351, Α. Τούµπα, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310.940160

Fax: 2310.940006

Email: [email protected]

Web Page: www.semas.gr

Το Σωµατείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουµινίου & Σι-δήρου (Σ.Ε.Μ.Α.Σ.) έχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονί-κης. Σκοποί του Σωµατείου είναι η διεκδίκηση, διαφύλα-ξη, η µελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονοµικών, κοι-νωνικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, το Σωµατείο σκοπεύει στην καλλιέργεια, υποβοή-θηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύµατος του συνδικαλισµού στον κλάδο των Μεταποιητών Αλουµινίου Σιδήρου µε τη γενί-κευση της συµµετοχής όλων, στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστι-κές οργανώσεις και µέσω αυτών, στην αντίστοιχη δευτεροβάθ-µια και τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση.

Σκοπεύει ακόµα, στη συστηµατική µελέτη των προβληµάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών και στην ενθάρρυνση και προώθηση της συνερ-γασίας των µελών, µε την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισµούς κάθε οικονοµικής µορφής.

Επίσης, προωθεί την ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας µεταξύ µελών και φροντίζει για την εξασφάλι-ση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελµατικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού, µορφωτικού και τεχνικού επιπέδου αυ-τών.

Page 193: Επαγγελματικός Κατάλογος

http://www.alunet.com [email protected]

Don’t miss this unique chance to place your company amongst leaders and find suitable business partners from all over the world.

The definite virtual business to business platform for the global aluminium industry

Join now!

Page 194: Επαγγελματικός Κατάλογος

Υλικά & Προμηθευτές 2011-2012

ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ2011 - 2012

19 4

Μήπως η εταιρία σας απουσιάζει από τον κατάλογο αυτόν;Αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στην επόμενη έκδοση του Καταλόγου «Υλικά & Προμηθευτές» που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2013, συμπληρώστε και στείλτε σήμερα τα στοιχεία σας,

Εντολή Καταχώρησης Στοιχείων Εταιρίας(Για την έκδοση του 2013 θα πρέπει η εντολή αυτή να αποσταλεί μέχρι 30/9/2012 )

ΕΤΑΙΡΙΑ:

Δ/νων Σύμβουλος / Διαχειριστής:

Δ/ΝΣΗ:

ΠΟΛΗ: Τ.Κ.:

ΤΗΛ.: FAX:

ΥΠΟΚ/ΜΑ:

E-MAIL: WEB PAGE:

ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ (αντιπροσωπείες):

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αναφέρατε συνοπτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας):

ΚΩΔ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (βλέπε τον πίνακα προϊόντων – υπηρεσιών της διπλανής σελίδας):

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (τσεκάρετε ανάλογα)

Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές Παραγωγή Εμπόριο Υπηρεσίες

Ενδιαφέρομαι επίσης και για καταχώρηση προϊόντων/υλικών ή υπηρεσιών της εταιρίας μου στον Επαγγελματικό Κατάλογο Κουφωμάτων. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μου.

Ο συμπληρώσας

Όνομα Υπογραφή

Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα και ηλεκτρονικά στη δ/νση www.alupress.gr/koufomata

Αποστείλατε το παρόν με fax στο Νο 210.2112042

Page 195: Επαγγελματικός Κατάλογος

19 5ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠίνακας Προϊόντων - Υπηρεσιών (κωδικοποίηση)

01. Ανακύκλωση μετάλλων01.01. Συλλογή σκραπ

02. Αντικωνωπικά συστήματα κουφωμάτων02.01. Αντικωνωπικά συστήματα

03. Διακίνηση - Αποθήκευση03.01. Συστήματα αποθήκευσης εμπορευμάτων03.11. Συστήματα διακίνησης εμπορευμάτων

04. Διέλαση αλουμινίου04.01. Βοηθητικά υλικά διέλασης αλουμινίου04.11. Μηχανήματα – εγκαταστάσεις διέλασης04.21. Προϊόντα διέλασης αλουμινίου04.31. Συστήματα φωτοβολταϊκών

05. Ειδικές κατασκευές προϊόντων05.01. Ντουλάπες αλουμινίου

06. Έλαση αλουμινίου06.01.Βοηθητικά υλικά έλασης06.11. Μηχανήματα – εγκαταστάσεις έλασης06.21. Προϊόντα έλασης αλουμινίου

07. Εμπορικές εταιρίες07.01. Έμποροι αξεσουάρ κουφωμάτων07.11. Έμποροι προφίλ PVC07.21. Έμποροι προφίλ αλουμινίου

08. Ενημέρωση – Προβολή κλάδου08.01. Εκθέσεις - Συνέδρια08.11. Ενημερωτικά portals0821. Περιοδικά

09. Επιφανειακή επεξεργασία αλουμινίου09.01. Ανοδίωση αλουμινίου09.02. Ανοδίωσης μηχανήματα – εγκαταστάσεις09.03. Ανοδίωσης υλικά 09.11. Επιμεταλλώσεις09.21. Ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου09.22. Ηλεκτροστατικής βαφής μηχανήματα – εγκαταστάσεις 09.23. Ηλεκτροστατικής βαφής υλικά

10. Κάγκελα 10.01. Κάγκελα αλουμινίου10.11. Κάγκελα inox10.21. Κάγκελα διάφορα10.31. Κάγκελα σιδήρου

99. Κλαδικοί φορείς99.01. Ενώσεις, Σύνδεσμοι, Σωματεία

11. Κουφώματα, ειδικές κατασκευές11.01. Αίθρια – ειδικές κατασκευές11.02. Εκκλησιαστικά κουφώματα11.11. Κουφώματα inox 11.21. Κουφώματα PVC (χονδρική)11.31. Κουφώματα αλεξίσφαιρα11.41. Κουφώματα αλουμινίου (χονδρική)11.42. Κουφώματα αλουμινίου-ξύλου (χονδρική)11.43. Κουφώματα κουρμπαριστά αλουμινίου11.51. Κουφώματα ξύλου (χονδρική)11.61. Κουφώματα χαλύβδινα11.71. Παράθυρα στέγης11.72. Πόρτες αυτόματες, περιστρεφόμενες11.73. Πόρτες βιομηχανικές11.74. Πόρτες γκαράζ (γκαραζόπορτες)11.75. Πόρτες εσωτερικές11.76. Πόρτες κυρίας εισόδου inox (panels) 11.77. Πόρτες κυρίας εισόδου PVC (panels)11.78. Πόρτες κυρίας εισόδου αλουμινίου (panels)11.79. Πόρτες κυρίας εισόδου ασφαλείας11.80. Πόρτες πτυσσόμενες αλουμινίου11.81. Πόρτες πυρασφαλείας11.91. Συστήματα ασφαλείας κουφωμάτων

12. Λογισμικά προγράμματα (Software)12.01. Λογισμικό κουφωμάτων

13. Μηχανήματα κουφωμάτων - εργαλεία13.01. Βοηθητικά μέσα13.11. Εργαλεία ηλεκτρικά13.12. Εργαλεία χειρός13.13. Κοπτικά εργαλεία13.21. Μηχανήματα PVC13.31. Μηχανήματα αλουμινίου13.41. Μηχανήματα ξύλου13.51. Μηχανήματα σιδήρου

14. Προσόψεων / επικαλύψεων υλικά14.01. Πολυκαρβονικά φύλλα14.02. Πολυμερικά κεραμίδια14.11. Σύνθετα πάνελ αλουμινίου14.21. Φύλλα αλουμινίου

15. Ρολά 15.01. Αυτοματισμοί, μοτέρ15.11. Εξαρτήματα ρολών15.21. Κουτιά ρολών15.31. Ρολά PVC (χονδρική)15.41. Ρολά αλουμινίου (χονδρική)

16. Συστήματα κουφωμάτων Inox16.01. Συστήματα κουφωμάτων Inox

17. Συστήματα κουφωμάτων PVC17.01. Ανοιγόμενα συστήματα PVC17.02. Ειδικά συστήματα εφαρμογών PVC17.03. Συρόμενα συστήματα PVC

18. Συστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου18.01. Ανοιγόμενα συστήματα αλουμινίου18.11. Πτυσσόμενα συστήματα αλουμινίου18.21. Συρόμενα συστήματα αλουμινίου18.31. Συστήματα αιθρίων18.41. Συστήματα σκίασης18.51. Συστήματα υαλοπετασμάτων

19. Συστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου – ξύλου19.01. Συστήματα κουφωμάτων Αλουμινίου – ξύλου

20. Συστήματα κουφωμάτων ξύλου20.01. Συστήματα κουφωμάτων ξύλου

21. Συστήματα κουφωμάτων χαλύβδινα21.01. Συστήματα κουφωμάτων χαλύβδινα

22. Υαλοπίνακες22.01. Έμποροι, εισαγωγείς22.02. Μηχανήματα υαλοπινάκων22.03. Μονάδες επεξεργασίας22.04. Υαλοπίνακες ειδικών χρήσεων

23. Υλικά - Αξεσουάρ κουφωμάτων23.01. Αυτοματισμοί θυρών – παραθύρων23.02. Βοηθητικά υλικά κουφωμάτων23.03. Εξαρτήματα κουφωμάτων PVC23.04. Εξαρτήματα κουφωμάτων αλουμινίου23.05. Εξαρτήματα κουφωμάτων ξύλου23.06. Συστήματα στερέωσης23.07. Υλικά στεγάνωσης

24. Υπηρεσίες24.01. Εργαστήρια ελέγχου κουφωμάτων24.11. Σύμβουλοι επιχειρήσεων24.21. Σύμβουλοι πιστοποιήσεων

25. Χωρίσματα 25.01. Χωρίσματα αλουμινίου κινητά25.02. Χωρίσματα αλουμινίου σταθερά25.03. Χωρίσματα γυάλινα 25.04. Χωρίσματα διάφορα

Page 196: Επαγγελματικός Κατάλογος

• Συστήματακουφωμάτων(αλουμίνιο,PVC,inox),βοηθητικάυλικάκαιπροϊόντα,μηχανήματα,εργαλεία,υαλοπίνακες.

• Υπηρεσίες• Κατάλογοςπρομηθευτώνκλάδου• Κλαδικοίφορείς

• Συστήματακουφωμάτων(αλουμίνιο,PVC,inox),βοηθητικάυλικάκαιπροϊόντα,μηχανήματα,εργαλεία,υαλοπίνακες.

• Υπηρεσίες• Κατάλογοςπρομηθευτώνκλάδου• Κλαδικοίφορείς

2011-2012

ΕΚΔΟΣΗ:

ALUPRESS A.E.

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν & Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν

Υλικά&Προμηθευτές

Υλικά&Προμηθευτές2011-2012