Διάγνωση αντιμετώπιση και πρόληψη λοιμώδους...

download Διάγνωση αντιμετώπιση και πρόληψη λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας

of 52

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Λοιμώδης ενδοκαρδίτια

Transcript of Διάγνωση αντιμετώπιση και πρόληψη λοιμώδους...

 • , &

 • vv

  ..

  vv , , , ,

  , ,

  ..

  vv . . , ,

  , ,

  , , , ,

  ..

 • . .

  , , , ,

  ((Staphylococcus Aureus).Staphylococcus Aureus).

  H H , ,

  . .

  , , , ,

  ((--) ) gram (gram (--) ) ..

 • ::

  ((NVE)NVE)

  (PVE)(PVE): :

  -- PVE < 1 PVE < 1 . .

  -- PVE > 1 PVE > 1 . .

  ((, , ))

 • ::

  : :

  -- ((>48>48h h ) )

  -- ((

 • oo --. . -- (() )

  ..

  oo ::

  ((jetjet ) )

  , ,

  , , ... . , ,

 • oo

  oo , , , ,

  oo . . , ,

 • vv , ,

  . .

  --, ,

  ..

  vv ::

  1.1.

  2.2.

  3.3.

  , ,

  4.4.

  5.5. , ,

  --

  ..

 • / /

  / /

 • (( ))

  oo

  : : (( ) ) , , . . ..

  (( RothRoth: : , , ))

  OslerOsler:: , ,

  , ,

  : : , ,

  JanewayJaneway::

  ..

 • Roths spots

  Oslers nodes

  Janeways lesions

 • ..EchoEcho: : ..

 • EchoEcho: : , , ..

 • . . ..

 • , , colour colour --Doppler.Doppler.

 • , , , , . . . . . . . . vasa vasa vosorum vosorum , , & & . . ..

 • . . colour colour --Doppler.Doppler. ..

 • DUKEDUKE

  1/ 1/ 2 2 :: , , Streptococcus bovis, Streptococcus bovis, HACEKHACEK, , Staphylococcus AureusStaphylococcus Aureus , ,

  , , :: 2 2 12 12 4 4 1 1 ..

  Coxiella Burnetii Coxiella Burnetii IgG> 1:800IgG> 1:8002/ 2/ (( PVE PVE ):): , ,

 • DUKEDUKE

  1/ 1/

  2/ 2/ >38>38 CC

  3/ 3/ , , , , , , , , , , JanewayJaneway

  4/ 4/ , , Osler, Osler, RothRoth, ,

  5/ 5/ (( ) )

 • , , ::

  2 2 , , 1 1 & 3 & 3 , , 5 5

  , , ::

  1 1 & & 1 1 , , 3 3

 • 2 2 ::

  . . !!

  , ,

  & &

  . .

  ..

 • ..

  . . per os.per os.

  , , , , ((MIC)MIC) & & ((C)C) ..

  ..

  , , MIC MIC . .

 • ( )

 • vv vv MVMV,, >10 >10 mmmmvv 2 2 vv 4 4

  qq MV MV AoVAoVqq qq qq qq qq

 • , , . . .. ..(( !)!)

  , , , , , , , , ..

 • , , , , 6 6 ..

  , , , , > > 6 6 ..

  : :

 • vv , , . .

  vv , , ..

  vv , , . .

  vv , , . .

 • , , , , ..

  ..

  . .

 • 1/1/

  ..

  2/ 2/ ..

  3/3/ ((CHD)CHD):: CHD, CHD, CHD CHD (( ), ), 6 6 , , ..

 • , , , , ..

  ::oo oo oo oo ((....))oo