Μαμά σε αγαπώ

24

description

a story for Mother's Day by children 4-5 years,kali's kindergarten, nipiagogeio,prosxolikamotiva

Transcript of Μαμά σε αγαπώ

Page 1: Μαμά σε αγαπώ
Page 2: Μαμά σε αγαπώ
Page 3: Μαμά σε αγαπώ
Page 4: Μαμά σε αγαπώ
Page 5: Μαμά σε αγαπώ
Page 6: Μαμά σε αγαπώ
Page 7: Μαμά σε αγαπώ
Page 8: Μαμά σε αγαπώ
Page 9: Μαμά σε αγαπώ
Page 10: Μαμά σε αγαπώ
Page 11: Μαμά σε αγαπώ
Page 12: Μαμά σε αγαπώ
Page 13: Μαμά σε αγαπώ
Page 14: Μαμά σε αγαπώ
Page 15: Μαμά σε αγαπώ
Page 16: Μαμά σε αγαπώ
Page 17: Μαμά σε αγαπώ
Page 18: Μαμά σε αγαπώ
Page 19: Μαμά σε αγαπώ
Page 20: Μαμά σε αγαπώ
Page 21: Μαμά σε αγαπώ
Page 22: Μαμά σε αγαπώ
Page 23: Μαμά σε αγαπώ
Page 24: Μαμά σε αγαπώ