Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Ο Νομός Μαγνησίας βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας και έχει πληθυσμό 206.995 κατοίκους (2001). Αποτελεί το 1,89% του πληθυσμού της Ελλάδας, καταλαμβάνοντας την 8η θέση μεταξύ των νομών της χώρας. Επίσης, αποτελεί το 27,45% του πληθυσμού της Θεσσαλίας και καταλαμβάνει τη 2η θέση μεταξύ των Θεσσαλικών νομών με βάση το πληθυσμιακό μέγεθος. Η γεωγραφική του θέση και η μορφολογία του συνθέτουν ένα ιδιαίτερο οικιστικό, φυσικό και παραγωγικό περιβάλλον με την παρουσία του Πηλίου, του Παγασητικού Κόλπου και των Βορείων Σποράδων. Στο οικιστικό δίκτυο του Νομού είναι σαφής η κυριαρχία του Π.Σ. Βόλου το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά και των οικονομικών δραστηριοτήτων και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πόλεις μεσαίου μεγέθους της χώρας. Ο Νομός διασχίζεται από τον κύριο οδικό άξονα της χώρας (ΠΑΘΕ), η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει στην ικανοποιητική σύνδεση με τα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας. Παρότι ο ΠΑΘΕ έχει βελτιώσει σημαντικά την οδική σύνδεση με τη Λάρισα, η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του Νομού με τους άλλους Θεσσαλικούς Νομούς δεν είναι ικανοποιητική. Αντίστοιχα προβλήματα σύνδεσης 1-1

description

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Transcript of Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Page 1: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Εισαγωγή

Ο Νομός Μαγνησίας βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας και έχει πληθυσμό 206.995 κατοίκους (2001). Αποτελεί το 1,89% του πληθυσμού της Ελλάδας, καταλαμβάνοντας την 8η θέση μεταξύ των νομών της χώρας. Επίσης, αποτελεί το 27,45% του πληθυσμού της Θεσσαλίας και καταλαμβάνει τη 2η θέση μεταξύ των Θεσσαλικών νομών με βάση το πληθυσμιακό μέγεθος. Η γεωγραφική του θέση και η μορφολογία του συνθέτουν ένα ιδιαίτερο οικιστικό, φυσικό και παραγωγικό περιβάλλον με την παρουσία του Πηλίου, του Παγασητικού Κόλπου και των Βορείων Σποράδων. Στο οικιστικό δίκτυο του Νομού είναι σαφής η κυριαρχία του Π.Σ. Βόλου το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά και των οικονομικών δραστηριοτήτων και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πόλεις μεσαίου μεγέθους της χώρας. Ο Νομός διασχίζεται από τον κύριο οδικό άξονα της χώρας (ΠΑΘΕ), η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει στην ικανοποιητική σύνδεση με τα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας. Παρότι ο ΠΑΘΕ έχει βελτιώσει σημαντικά την οδική σύνδεση με τη Λάρισα, η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του Νομού με τους άλλους Θεσσαλικούς Νομούς δεν είναι ικανοποιητική. Αντίστοιχα προβλήματα σύνδεσης υπάρχουν και στο ενδονομαρχιακό επίπεδο, είτε αυτά αφορούν το μεταφορικό δίκτυο των ορεινών περιοχών, είτε τις θαλάσσιες συνδέσεις με τα νησιά των Β. Σποράδων.

1-1

Page 2: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Η παρούσα διαγνωστική μελέτη καταγράφει και αναλύει τα δημογραφικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά του νομού Μαγνησίας και την εξέλιξη τους διαχρονικά. Η συγκεκριμένη αυτή καταγραφή, τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και των τάσεων της, σε πληθυσμιακό αλλά και εκπαιδευτικό επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί η σχετική θέση του Νομού σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Θεσσαλικούς Νομούς, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τη Χώρα. Τα πορίσματα της μελέτης πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για τη χάραξη των απαιτούμενων δημογραφικών και εκπαιδευτικών πολιτικών, από την πλευρά των εθνικών και τοπικών φορέων, με γνώμονα την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του νομού Μαγνησίας.

2. Βασικά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

2.1. Καταγραφή των δημογραφικών δεδομένων στο Νομό Μαγνησίας

Συγκρινόμενος με τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλίας, ο νομός Μαγνησίας έχει την μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό αστικού πληθυσμού, το μικρότερο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού και τους υψηλότερους ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκρινόμενος με το σύνολο της χώρας οι δημογραφικές επιδόσεις του νομού κινούνται γύρω από το μέσο όρο (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, η πληθυσμιακή πυκνότητα (δηλαδή ο αριθμός των κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) στην Μαγνησία (78,53) είναι λίγο μικρότερη από αυτή της χώρας (83,08) αλλά σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν της Λάρισας (51,91), η οποία είναι ο αμέσως επόμενος νομός της Θεσσαλίας. Ο πληθυσμός της Θεσσαλίας έχει αυξηθεί κατά την περίοδο 1961-2001 κατά 27,6%, ποσοστό το οποίο είναι λίγο μικρότερο από αυτό της χώρας (30,7%), αλλά σαφώς μεγαλύτερο από αυτό του νομού Λάρισας (17,5%), ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος σε ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης στην Θεσσαλία. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι άλλοι δύο νομοί της Θεσσαλίας (Τρικάλων -3,3% και Καρδίτσας -15,1%) έχουν σημειώσει κατά την ίδια περίοδο μικρή έως σημαντική μείωση πληθυσμού. Την τελευταία

1-2

Page 3: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

δεκαετία 1991-2001, ο νομός Μαγνησίας αύξησε τον πληθυσμό του κατά 4,3%, καταλαμβάνοντας την 29η θέση από πλευράς επίδοσης στο σύνολο των νομών της χώρας. Η επίδοση αυτή είναι χαμηλότερη από αυτή της χώρας (6,9%), αλλά υψηλότερη από αυτή των υπολοίπων νομών της Θεσσαλίας. Να σημειώσουμε ότι η Θεσσαλία έχει τη χαμηλότερη επίδοση (2,6%) από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά Γεωγραφική Ενότητα

Πληθυσμός

Ποσοστό συμμετοχής στο πληθυσμό της Χώρας

Πυκνότητα  

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού 

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού 

Ποσοστό αστικού πληθυσμού 

Ποσοστό αγροτικού πληθυσμού 

  2001 2001  2001  1961-2001  1991-2001 

2001  2001 

Ελλάδα 10.964.020

100   83,08   30,7   6,8   72,8

  27,2

 

Θεσσαλία 753.888 6,88

3 53,71 8 8,4 7 2,6 13 60,6

3 39,4

11

Μαγνησία 206.995 1,89

8 78,53 9 27,6 10 4,3 29 73,2

4 26,8

48

Λάρισα 279.305 2,55

5 51,91 23 17,5 12 3,2 39 68 5 32 47

Τρίκαλα 138.047 1,26

22 40,79 37 -3,3 32 -0,6 47 48,6

28 51,4

24

Καρδίτσα 129.541 1,18

25 49,14 27 -15,1 42 2,1 44 37,5

38 62,5

14

Πηγή: ΕΣΥΕ, Allmedia, 2004

Πίνακας 2: Πληθυσμιακή εξέλιξη 1951-2001   1951 1961 1971 1981 1991 2001Ν. Μαγνησίας 153.808 162.285 161.392 182.222 198.434 206.995Θεσσαλία 628.941 695.385 659.913 695.654 731.230 753.888

Ελλάδα7.632.8

018.388.5

538.768.6

419.740.4

1710.264.1

5610.964.0

20Πηγή: ΕΣΥΕ, Allmedia, 2004

Η παρουσίαση των πληθυσμιακών εξελίξεων του Νομού Μαγνησίας, από το 1951 έως το 2001, σε σχέση με αυτών της Θεσσαλίας αλλά και της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των δημογραφικών αλλαγών και των πληθυσμιακών δυναμικών που δείχνει η κάθε χωρική ενότητα. Οι πληθυσμιακές μεταβολές του Νομού Μαγνησίας παρουσιάζονται

1-3

Page 4: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

αναλυτικότερα στους Πίνακες 2 και 3, όπου διαπιστώνεται ότι η μεταβολή του 1991-2001 είναι η μικρότερη διαχρονικά, ενώ παράλληλα, παρατηρείται ότι τα τελευταία σαράντα χρόνια ο Νομός εμφάνιζε θετικότερες δημογραφικές μεταβολές από τη Θεσσαλία.

Πίνακας 3: Πληθυσμιακή εξέλιξη 1951-2001 (μεταβολές σε %)

 1951-1961

1961-1971

1971-1981

1981-1991

1991-2001

Ν. Μαγνησίας 5,51 -0,55 12,9 8,89 4,31Θεσσαλία 10,56 -5,1 5,41 5,11 3,1Ελλάδα 9,9 4,53 11,08 5,37 6,82Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Νομού, διαπιστώνεται ότι η Μαγνησία (Πίνακας 1) έχει ελαφρά υψηλότερο ποσοστό αστικού πληθυσμού (73,2%) από τη χώρα (73%) και σημαντικά υψηλότερο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (60,6%). Τέλος, έχει ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού (26,8%) σε σχέση με τη χώρα (27,2%) και σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τη Θεσσαλία (39,4%). Αποτελεί δηλαδή ο Νομός την περισσότερο αστικοποιημένη υποενότητα μιας Περιφέρειας όπου ο αγροτικός τομέας κατέχει τον πιο κυρίαρχο ρόλο σε σχέση με τις άλλες ελληνικές Περιφέρειες. Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζονται πιο ξεκάθαρα οι πληθυσμιακές μεταβολές κατά την περίοδο 1951-2001. Αίσθηση προκαλούν οι αρνητικές μεταβολές τόσο για την Μαγνησία όσο και για τη Θεσσαλία τη δεκαετία 1961-1971, οι οποίες είναι δυνατόν να αποδοθούν στο έντονο φαινόμενο εκείνης της εποχής της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Η αντιστροφή του φαινομένου διακρίνεται την αμέσως επόμενη δεκαετία όπου ο νομός Μαγνησίας και η Ελλάδα γενικότερα παρουσιάζουν τις θετικότερες πληθυσμιακές μεταβολές των τελευταίων πενήντα ετών. Συνολικά, θα λέγαμε ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του νομού διαμορφώνουν ένα μάλλον ευνοϊκό προφίλ σε σχέση με τους υπόλοιπους Θεσσαλικούς νομούς και μια δυναμική η οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή της χώρας.

1-4

Page 5: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Απαραίτητη θεωρείται και η εξέταση της ηλικιακής κατανομής του πληθυσμού του νομού, ώστε να διαπιστωθεί, από τη μία, εάν παρουσιάζει διαφορετικό ηλικιακό μοντέλο από αυτό της Χώρας και από την άλλη εάν έχει προκύψει κάποια σημαντική μεταβολή από το 1991 έως το 2001. Κατά πρώτο λόγο, διακρίνεται μια σαφής τάση υπογεννητικότητας (Πίνακας 4), μιας και στις ηλικίες 0-14 τα τελευταία σαράντα χρόνια είναι εμφανής η τάση μείωσης του ποσοστού. Η τάση αυτή είναι πραγματικότητα και για τα συνολικά ελληνικά δεδομένα η οποία, συνδυαζόμενη με μια διόγκωση των ποσοστών στις μεγαλύτερες ηλικίες (από 65 και άνω), οφείλεται στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την πρόοδο της Ιατρικής επιστήμης.

1-5

Page 6: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη Πληθυσμιακών Μεταβολών 1951-2001

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Οι Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζουν την κατανομή του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών 5 ετών, κατά φύλο για το Νομό και τη Χώρα το 1991 και το 2001. Από τη σύγκριση των ποσοστών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Νομό Μαγνησίας βγαίνει το συμπέρασμα ότι στις ηλικίες μέχρι 24 ετών για το 1991 και 34 ετών για το 2001 οι άνδρες παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό. Στις ηλικίες μεγαλύτερες των 45 ετών για το 1991 και 50 ετών για το 2001 μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζουν οι γυναίκες. Στις ενδιάμεσες ηλικίες δεν παρατηρείται σαφής υπεροχή συγκεκριμένου φύλου. Το συγκεκριμένο πρότυπο συμβαδίζει και με αυτό του συνόλου της χώρας, τόσο για το 1991 όσο και για το 2001.

Με βάση τους ίδιους Πίνακες, η προαναφερθείσα τάση της υπογεννητικότητας φαίνεται να παρουσιάζεται με μικρότερη ένταση στο Νομό Μαγνησίας σε σχέση με τη Χώρα την τελευταία δεκατία της αναλυσης. Αναλυτικότερα, στις μικρές ηλικίες (μέχρι 14 ετών) ο Νομός έχει ψηλότερα ποσοστά πληθυσμού από την Χώρα, ενώ στις ηλικίες 15-29

1-6

Page 7: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζει η Ελλάδα. Από της ηλικίες 30-39 δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ Νομού και Χώρας. Από την ηλικία των 40 και πάνω ο Νομός παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά σε σύγκριση με αυτά της Χώρας. Το πρότυπο αυτό παραμένει σχεδόν το ίδιο για το 1991 και το 2001. Ωστόσο, εξετάζοντας αθροιστικά τα ποσοστά των ηλικιών του παραγωγικότερου εργατικού δυναμικού (20-44 ετών), παρατηρείται μια αισθητή υστέρηση από την πλευρά της Μαγνησίας και για τις δυο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους. Συνοπτικά η περιοχή, εμφανίζοντας μια τάση υπογεννητικότητας (αν και λιγότερη αισθητή από αυτή της Χώρας) και μια υπεροχή στις πολύ μεγαλύτερες ηλικίες (σε σχέση με τη Χώρα), εκφράζει συνολικά μια τάση γήρανσης του πληθυσμού της.

Πίνακας 4: Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών Ν. Μαγνησίας 1951-2001  1951 196

1197

11981 1991 2001

0-14 26,40%

29% 24% 23,30%

19,70%

15,62%

15-44 46,20%

47% 40% 39,10%

40,70%

42,76%

45-64 19% 17% 23% 24,30%

25,30%

24,45%

65+ 8,40% 7% 13% 13,30%

14,30%

17,17%

Σύνολο

100% 100%

100%

100% 100% 100%

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Ιδία Επεξεργασία

Η απεικόνιση των παραπάνω τάσεων της ανάλυσης, για την Χώρα και το Νομό, για το 1991 και το 2001 αντίστοιχα, φαίνεται μέσω των πυραμίδων των ηλικιών στα Διαγράμματα 2, 3, 4 και 5.

1-7

Page 8: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Πίνακας 5: Κατανομή του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών 5 ετών για τον Ν. Μαγνησίας και Ελλάδα για το 1991

Σύνολο Χωρας ΜαγνησίαΗλικίες Άνδρες % Γυναίκες % Άνδρες % Γυναίκες %0-4 286143 2,79 270844 2,64 5614 2,83 5322 2,685-9 341078 3,32 322356 3,14 6847 3,45 6400 3,2310-14 387720 3,78 366726 3,57 7630 3,85 7198 3,6315-19 394647 3,85 371958 3,63 6950 3,50 6609 3,3320-24 399821 3,90 391591 3,82 6931 3,49 6706 3,3825-29 359353 3,50 362398 3,53 6534 3,29 6631 3,3430-34 361163 3,52 367777 3,58 6957 3,51 7136 3,6035-39 342078 3,33 339238 3,31 6701 3,38 6440 3,2540-44 336449 3,28 336802 3,28 6578 3,31 6578 3,3145-49 278589 2,72 281374 2,74 5713 2,88 5798 2,9250-54 319255 3,11 338060 3,29 6204 3,13 6889 3,4755-59 322616 3,14 332648 3,24 6303 3,18 6453 3,2560-64 308493 3,01 336371 3,28 6277 3,16 6669 3,3665-69 210148 2,05 243707 2,38 4287 2,16 5011 2,5370-74 150627 1,47 193396 1,88 3112 1,57 4111 2,0775-79 129403 1,26 166749 1,63 2564 1,29 3383 1,7080-84 81436 0,79 110621 1,08 1486 0,75 2130 1,0785-89 34977 0,34 50895 0,50 671 0,34 1026 0,5290-94 9378 0,09 16847 0,16 168 0,08 323 0,1695-99 1523 0,01 2928 0,03 22 0,01 49 0,02100+ 511 0,00 1206 0,01 2 0,00 21 0,01Σύνολο 5055408 49,27 5204492 50,73 97551 49,16 100883 50,84Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία,

Διάγραμμα 2: Ηλικιακή Πυραμίδα για το σύνολο της Χώρας, 1991

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία

1-8

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

Γυναίκες Άνδρες

Page 9: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Διάγραμμα 3: Ηλικιακή Πυραμίδα για το νομό Μαγνησίας, 1991 Ηλικιακή Πυραμίδα Νομού Μαγνησίας, 1991

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

Γυναίκες Άνδρες

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 6: Κατανομή του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών 5 ετών για τον Ν. Μαγνησίας και Ελλάδα για το 2001

Σύνολο Χώρας ΜαγνησίαΗλικίες Άνδρες % Γυναίκες % Άνδρες % Γυναίκες % 0-4 271.306 2,48 258.093 2,36 5.008 2,44 4.856 2,37 5-9 280.484 2,57 264.621 2,42 5.337 2,60 5.128 2,50 10-14 305.404 2,79 280.991 2,57 6.141 3,00 5.563 2,71 15-19 380.500 3,48 345.674 3,16 7.680 3,75 6.662 3,25 20-24 437.018 4,00 398.445 3,64 7.644 3,73 6.823 3,33 25-29 436.199 3,99 411.228 3,76 7.465 3,64 6.953 3,39 30-34 441.543 4,04 428.389 3,92 7.886 3,85 7.633 3,72 35-39 392.326 3,59 391.087 3,58 6.932 3,38 7.134 3,48 40-44 387.644 3,55 394.299 3,61 7.350 3,59 7.484 3,65 45-49 356.135 3,26 357.840 3,27 6.814 3,32 6.530 3,19 50-54 338.090 3,09 349.259 3,19 6.497 3,17 6.567 3,20 55-59 271.095 2,48 289.120 2,64 5.418 2,64 5.867 2,86 60-64 298.181 2,73 341.893 3,13 5.634 2,75 6.810 3,32 65-69 291.600 2,67 331.645 3,03 5.472 2,67 6.393 3,12 70-74 247.136 2,26 297.882 2,72 4.802 2,34 5.761 2,81 75-79 144.761 1,32 184.157 1,68 2.845 1,39 3.556 1,73 80-84 78.700 0,72 109.493 1,00 1.571 0,77 2.193 1,07 85-89 45.961 0,42 59.233 0,54 855 0,42 1.115 0,54 90-94 8.045 0,07 21.455 0,20 138 0,07 360 0,18 95-99 770 0,01 4.697 0,04 13 0,01 89 0,04>=100 528 0,00 1.170 0,01 7 0,00 19 0,01

Σύνολο5.413.426

49,51

5.520.671 50,49 101.509 49,52 103.496 50,48

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία

1-9

Page 10: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Διάγραμμα 4: Ηλικιακή Πυραμίδα για το σύνολο της Χώρας, 2001Ηλικιακή Πυραμίδα Συνόλου Χώρας, 2001

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

Γυναίκες Άνδρες

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 5: Ηλικιακή Πυραμίδα για το νομό Μαγνησίας, 2001 Ηλικιακή Πυραμίδα Νομού Μαγνησίας, 2001

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

Γυναίκες Άνδρες

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία, 2001

2.2. Καταγραφή των δημογραφικών δεδομένων κατά Δήμο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση των πληθυσμών των επιμέρους Καποδιστριακών Δήμων που συναποτελούν το νομό Μαγνησίας και η μεταβολή τους από το 1991 έως το 2001 (Πίνακας 7).

1-10

Page 11: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται με βάση τον συνολικό πληθυσμό όπως καταγράφεται στις απογραφές του 1991 και του 2001. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ο συνολικός πληθυσμός κατά Δήμο για τα έτη 1991 και 2001, οι μεταβολή του πληθυσμού 1991-2001 και η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού, για τους νομούς ως προς τη χώρα και για τους Δήμους ως προς το Νομό. Είναι προφανές ο πίνακας αυτός προσφέρει μια χρήσιμη εικόνα για την μελέτη των δημογραφικών εξελίξεων στο Νομό.

Με δεδομένο ότι η πληθυσμιακή μεταβολή του Νομού ανέρχεται στο 4,3%, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των Δήμων της Μαγνησίας εμφανίζει κυρίως αρνητικές μεταβολές ή μεταβολές σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου της συνολικής περιοχής. Θετικότερες σχετικά επιδόσεις παρουσιάζουν οι Δήμοι του Βόλου (6,8%), της Νέας Ιωνίας (10,0%), της Αγριάς (12,5%), της Νέας Αγχιάλου (15,1%) και η Κοινότητα Μακρυνίτσης (37,9%). Οι δύο πρώτοι Δήμοι αποτελούν ουσιαστικά το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου (μαζί με το Δήμο Αγριάς), όποτε διαπιστώνεται μια υπεροχή στη δημογραφική δυναμική της πόλης του Βόλου. Η Αγριά, η Νέα Αγχίαλος και η Μακρυνίτσα λειτουργούν ουσιαστικά ως οικισμοί δορυφόροι της, όπου όλο και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να κατοικούν μόνιμα και να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες τους στο κοντινό χωροχρονικά πολεοδομικό συγκρότημα. Εντύπωση προκαλεί και η θετική μεταβολή του 20,9% του Δήμου Σκιάθου, η οποία είναι δυνατόν να αποδοθεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ελκτικότητα του νησιού ως τουριστικός προορισμός αλλά και ως τόπος με ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες θέσεις απασχόλησης.

Συνολικά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η πληθυσμιακή δυναμική που επιδεικνύει στο σύνολο του ο νομός Μαγνησίας οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του αστικού πληθυσμού, δηλαδή στη δυναμική που παρουσιάζει η πόλη του Βόλου και η περιοχή άμεσης επιρροής του. Όσον αφορά στις πληθυσμιακές εξελίξεις των υπόλοιπων Καποδιστριακών Δήμων της περιοχής παρατηρείται μια τάση απερήμωσης η στασιμότητας, που εκφράζεται είτε με αρνητικές, είτε με πολύ χαμηλές μεταβολές του πληθυσμού.

1-11

Page 12: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Πίνακας 7: Πληθυσμός Καποδιστριακών Δήμων Ν. Μαγνησίας (1991-2001)  Συνολικός

Πληθυσμός 1991

Συνολικός Πληθυσμός

2001

Μεταβολή συνολικού

πληθυσμού 1991-2001

Πυκνότητα

πληθυσμού 2001

Ποσοστιαία κατανομή

πληθυσμού (%) 1991

Ποσοστιαία κατανομή

πληθυσμού (%) 2001

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.259.900 10.964.020 6,9 83 100 100ΘΕΣΣΑΛΙΑ 734.846 753.888 2,6 54 7,2 6,9ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 126.854 129.541 2,1 49 1,2 1,2ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 270.612 279.305 3,2 52 2,6 2,5ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 198.434 206.995 4,3 79 1,9 1,9ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 138.946 138.047 -0,6 41 1,4 1,3

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 198.434 206.995 4,3 79 100 100ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 77.192 82.439 6,8 2979 38,9 39,8ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 5.435 6.112 12,5 242 2,7 3ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2.897 3.031 4,6 40 1,5 1,5ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 14.046 12.987 -7,5 27 7,1 6,3ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2.985 2.700 -9,5 21 1,5 1,3ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 2.415 2.158 -10,6 29 1,2 1ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4.448 4.583 3 159 2,2 2,2ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ 2.091 1.838 -12,1 23 1,1 0,9ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 3.922 3.829 -2,4 40 2 1,8ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 2.115 2.071 -2,1 1045 1,1 1ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 5.531 5.198 -6 23 2,8 2,5ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ 3.767 3.513 -6,7 55 1,9 1,7ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 3.239 3.107 -4,1 57 1,6 1,5ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6.440 7.411 15,1 92 3,2 3,6ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 29.018 31.929 10 504 14,6 15,4ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 3.318 3.201 -3,5 141 1,7 1,5ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ 2.865 2.881 0,6 24 1,4 1,4ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 2.699 2.358 -12,6 19 1,4 1,1ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 5.096 6.160 20,9 123 2,6 3ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 4.658 4.696 0,8 49 2,3 2,3ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 3.486 4.314 23,8 23 1,8 2,1ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 6.855 6.116 -10,8 28 3,5 3ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 899 987 9,8 8 0,5 0,5ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

737 782 6,1 7 0,4 0,4

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ

651 898 37,9 15 0,3 0,4

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 1.629 1.696 4,1 63 0,8 0,8Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Σε ότι αφορά στην χωρική συγκέντρωση εντός του Νομού παρατηρείται ότι ο πληθυσμός του Δήμου Βόλου αντιπροσωπεύει το 40% του πληθυσμού του Νομού. Αν σε αυτό προστεθεί και το 15,4% της Νέας Ιωνίας τότε προκύπτει ότι το 55% του πληθυσμού του Νομού βρίσκεται συγκεντρωμένο στο Πολεοδομικό συγκρότημα, με διαχρονική τάση μεγαλύτερη ενίσχυσής του. Βλέπουμε δηλαδή σε τοπικό επίπεδο μια αναπαραγωγή του προτύπου συγκέντρωσης με αυτό που υπάρχει στη χώρα, τηρουμένων βεβαίως των επιπέδων.

1-12

Page 13: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Στον Πίνακα του Παραρτήματος παρατίθεται ο αντίστοιχος Πίνακας με στοιχεία ανά Δημοτικό Διαμέρισμα.

2.3. Δημογραφικοί δείκτες Νομού και Δήμων Μαγνησίας

Στη συνέχεια με την χρήση κάποιων δημογραφικών δεικτών θα προσδιοριστούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Δήμων και του Νομού Μαγνησίας. Οι δείκτες αυτοί είναι:

α) Ο δείκτης γήρανσης (Δ. Γ.):

Πληθυσμός 65 ετών και άνω Δ. Γ = --------------------------------------------- x 100

Συνολικός πληθυσμός

β) Ο δείκτης νεανικότητας (Δ. Ν.):

Πληθυσμός 0-14 ετώνΔ. Ν. = ---------------------------------- x 100

Συνολικός Πληθυσμός

γ) Ο δείκτης εξάρτησης (Δ. Ε):

Πληθυσμός [0-14 + 65 και άνω]Δ. Ε. = ---------------------------------------------------------- x 100

Πληθυσμός 15-64 ετών

Δείκτης γήρανσης

Ο δείκτης γήρανσης στο Νομό βρίσκεται στο μέσο όρο της χώρας. Διαχρονικά αυξάνεται όπως άλλωστε και στη χώρα. Είναι δεύτερος στην κατάταξη μετά την Λάρισα και καλύτερος από ότι στους άλλους νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Εμφανίζει ορισμένες διακυμάνσεις σε επίπεδο Δήμων, είναι καλύτερος από τον μέσο όρο στους Δήμους Πορταριάς, Σκιάθου και Αλοννήσου και χειρότερος σε ορισμένους άλλους όπως στις Κοινότητες Ανάβρας και Κεραμιδίου και Τρικερίου και στους Δήμους Αργαλαστής, Πτελεού και Αφετών.

1-13

Page 14: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Πίνακας 8: Δείκτης γήρανσης πληθυσμού - Νομού Μαγνησίας (1991-2001) Δείκτης Γήρανσης

1991Δείκτης Γήρανσης 2001

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 14 17ΘΕΣΣΑΛΙΑ 14 18ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 17 21ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 13 16ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14 17ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15 20

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 14 16ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 14 16ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 12 15ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 15 18ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 12 15ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 22 25ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 17 20ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ 19 22ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 16 19ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 17 21ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 14 20ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ 19 21ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 17 19ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 12 16ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 11 14ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 13 15ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ 19 25ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 20 24ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 11 12ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 19 20ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 22 20ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 14 19ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 17 22ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

23 31

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ

13 17

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 19 26Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Δείκτης νεανικότητας

Ο δείκτης νεανικότητας στο Νομό βρίσκεται στο μέσο όρο της χώρας. Διαχρονικά ο δείκτης αυτός μειώνεται, όπως άλλωστε και στη χώρα. Βρίσκεται κάτω από αυτόν της περιφέρειας Θεσσαλίας. Η αναλογία των νέων προς το συνολικό πληθυσμό εμφανίζει ορισμένες διακυμάνσεις σε επίπεδο Δήμων, είναι καλύτερη στους Δήμους Αισωνίας και Νέας Ιωνίας και

1-14

Page 15: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

χειρότερη στις Κοινότητες Ανάβρας και Κεραμιδίου και Τρικερίου και στους Δήμους Πτελεού, Μηλεών, Σηπιάδας και Αφετών.

1-15

Page 16: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Πίνακας 9: Δείκτης νεανικότητας πληθυσμού - Νομού Μαγνησίας (1991-2001) Δείκτης Νεανικότητας

1991Δείκτης Νεανικότητας 2001

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 19 15ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20 16ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 20 15ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 21 16ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20 15ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20 15

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 20 16ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 19 16ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 23 18ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 21 15ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 15 13ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 14 13ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 18 14ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ 16 12ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 18 16ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 19 13ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 19 14ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ 17 12ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 14 15ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 19 15ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 22 18ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 17 14ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ 17 12ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 15 12ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 19 16ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 18 16ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 18 15ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 22 16ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 12 19ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

12 09

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ

16 11

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 19 11Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Δείκτης εξάρτησης

Ο δείκτης εξάρτησης στο Νομό είναι λίγο κάτω από αυτόν της χώρας. Διαχρονικά μειώνεται και είναι συγκριτικά καλύτερος από ότι στους άλλους νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Εμφανίζει ορισμένες διακυμάνσεις σε επίπεδο Δήμων, είναι καλύτερος από τον μέσο όρο σε ορισμένους Δήμους όπως Πορταριάς, Μακρυνίτσας και Αλοννήσου και χειρότερος σε ορισμένους άλλους όπως στις Κοινότητες Ανάβρας και Κεραμιδίου και Τρικερίου και στους Δήμους Αργαλαστής και Πτελεού.

1-16

Page 17: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

1-17

Page 18: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Πίνακας 10: Δείκτης εξάρτησης πληθυσμού - Νομού Μαγνησίας (1991-2001)

Δείκτης Εξάρτησης 1991

Δείκτης Εξάρτησης 2001

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 49 47ΘΕΣΣΑΛΙΑ 52 51ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 57 57ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 50 48ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 51 48ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 54 55

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 51 47ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 49 47ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 54 48ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 56 50ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 36 40ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 58 60ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 53 51ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ 53 53ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 51 53ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 56 52ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 48 50ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ 56 49ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 46 53ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 44 44ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 51 47ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 42 41ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ 57 58ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 55 56ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 43 39ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 59 55ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 66 53ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 57 53ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 41 69ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

54 68

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ

40 38

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 60 60 Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 2001, Ιδία Επεξεργασία

3. Επίπεδο εκπαίδευσης

3.1. Ανάλυση σε επίπεδο νομού

Για την ποιοτικότερη ανάλυση του πληθυσμιακού δυναμικού του Νομού Μαγνησίας, απαραίτητη θεωρείται η εξέταση των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών των κατοίκων της περιοχής. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Νομού Μαγνησίας σε σχέση με την ελληνική επικράτεια όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης για τα έτη 1991 και 2001. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης και ακολουθούν οι απόφοιτοι μέσης

1-18

Page 19: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

εκπαίδευσης και για τις δύο χρονολογίες της ανάλυσης. Στην συνέχεια ακολουθεί η κατηγορία εκείνων που δεν τελείωσαν την στοιχειώδη εκπαίδευση και με μικρή διαφορά αυτή των αποφοίτων Γυμνασίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς το ίδιο πρότυπο παρατηρείται και για την Ελλάδα τόσο το 1991 όσο και το 2001.

Η αύξηση που παρουσιάζει η Ελλάδα στους πτυχιούχους ανωτάτων αλλά και ανωτέρων σχολών (μεγαλύτερη η αύξηση στην περίπτωση αυτή) το 2001 φαίνεται να ακολουθείται και από την Μαγνησία με ανάλογες μεταβολές. Η συγκεκριμένη τάση είναι δυνατόν να συνδυαστεί και με την σημαντική μείωση, κατά 9% περίπου, της κατηγορίας των κατοίκων που είναι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης και για τις δύο χωρικές ενότητες. Σχετικά με την κατηγορία των αγραμμάτων, το ποσοστό δείχνει να μειώνεται δραστικά τόσο για την Μαγνησία όσο και για την Ελλάδα, ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι και για τις δύο περιπτώσεις αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσμού που δεν τελείωσαν την στοιχειώδη εκπαίδευση. Σε γενικά πλαίσια, διαπιστώνεται μια αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού του νομού Μαγνησίας, η οποία είναι περισσότερο έντονη στην κατηγορία των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών.

Πίνακας 11: Επίπεδο Εκπαίδευσης (Μαγνησία–Ελλάδα) για τα έτη 1991 και 2001

1991 2001ΜΑΓΝΗΣΙΑ (%) ΕΛΛΑΔΑ (%) ΜΑΓΝΗΣΙ

Α (%) ΕΛΛΑΔΑ (%)

Πτυχιούχοι Ανωτάτων

9.843 5,65 600.952 6,65 14.837 7,68 927.429 9,01

Πτυχιούχοι Ανωτέρων

3.932 2,26 185.002 2,05 19.529 10,11 1.098.835 10,67

Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης

35.651 20,46 2.118.244

23,43 39.669 20,53 2.300.727 22,34

Απόφοιτοι Γυμνασίου

18.592 10,67 973.618 10,77 22.253 11,52 1.159.432 11,26

Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαίδευσης

72.933 41,86 3.583.297

39,64 62.602 32,41 3.139.901 30,49

Δεν τελείωσαν Στοιχειώδη Εκπαίδευση

20.462 11,74 960.720 10,63 26.351 13,64 1.299.021 12,62

Αγράμματοι 12.838 7,37 617.646 6,83 7.938 4,11 371.453 3,61Σύνολο 174.251 100,00 9.039.47

9100,00 193.179 100,00 1.0296.79

8100,00

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία Επεξεργασία

1-19

Page 20: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Μια περισσότερο αναλυτική κατάσταση για το 2001 αναφορικά με την σύνθεση της εκπαιδευτικής κατάστασης του πληθυσμού του Νομού Μαγνησίας, σε σύγκριση με την Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τους υπόλοιπους Νομούς της συγκεκριμένης περιφέρειας, φαίνεται στους Πίνακες 12 και 13. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Μαγνησία παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά στους κατόχους διδακτορικών τίτλων και μάστερ από τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας. Στην συγκεκριμένη τάση είναι δυνατόν να έχει συμβάλλει τόσο η ύπαρξη όσο και η δυναμική του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά των δύο παραπάνω κατηγοριών υπολείπονται σχεδόν κατά το ήμισυ από αυτά της ελληνικής επικράτειας. Τα πρωτεία του Νομού Μαγνησίας διατηρούνται και για τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, τους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ κτλ.) και γενικότερα τους πτυχιούχους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά ο νομός Λάρισας και με σημαντικότερη διαφορά οι υπόλοιποι Νομοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ και σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά όλων των Νομών βρίσκονται χαμηλότερα από τα εθνικά ποσοστά με εξαίρεση τους πτυχιούχους ΤΕΙ. Η ίδια τάση παρατηρείται και με τους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης, με την Μαγνησία να προηγείται της Θεσσαλίας και των επί μέρους υπόλοιπων Νομών της, αλλά να υστερεί ελαφρά έναντι των εθνικών τιμών. Ο Νομός Λάρισας κατέχει περισσότερους απόφοιτους ΤΕΛ, ενώ η Μαγνησία παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά στις κατηγορίες των απόφοιτων ΤΕΣ και του 3τάξιου Γυμνασίου. Οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας δείχνουν να περιλαμβάνουν τους περισσότερους απόφοιτους δημοτικού και κατοίκους που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, ενώ στις δύο τελευταίες κατηγορίες η Θεσσαλία παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά από αυτά της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στον εντονότερο αγροτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας, ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις του νομού Μαγνησίας στις κατηγορίες αυτές σε σύγκριση με τους υπόλοιπους νομούς μπορεί να σχετιστούν με τον αστικότερο χαρακτήρα που κατέχει η περιοχή, όπως φάνηκε στον Πίνακα 1.

1-20

Page 21: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

1-21

Page 22: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Πίνακας 12: Επίπεδο Εκπαίδευσης 2001

ΣύνολοΚάτοχοι

διδακτορικού τίτλου

Κάτοχοι Μάστερ

Πτυχιούχοι Ανωτάτων

Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ,

ΚΑΤΕΕ) Εκκλησια-

στικής εκπαίδευσης

Πτυχιούχοι μεταδευτε-ροβάθμιας

εκπαίδευσης

Απόφοιτοι Μέσης

εκπαίδευσηςΠτυχιούχοι

ΤΕΛ Πτυχιούχοι

ΤΕΣΑπόφοιτοι 3ταξίου

ΓυμνασίουΑπόφοιτοι Δημοτικού

Φοιτούν στο

Δημοτικό

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό,

αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

ΕΛΛΑΔΑ 10296798 27259 55628 844542 337739 362605 2300727 216122 182369 1159432 3139901 654322 644699 371453 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 696754 625 1321 47484 18793 18636 125118 12143 10486 74754 236253 46431 59717 44993 Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 193179 274 514 14049 6498 6098 39669 3445 3488 22253 62602 12738 13613 7938 Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ 264561 246 572 19141 7793 7200 49884 5289 4072 28757 87850 18154 22571 13032 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 125314 59 123 8310 2751 2796 19170 1893 1367 12211 43746 8275 13481 11132 Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 113700 46 112 5984 1751 2542 16395 1516 1559 11533 42055 7264 10052 12891

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Πίνακας 13: Επίπεδο Εκπαίδευσης 2001 (Ποσοστά %)

ΣύνολοΚάτοχοι

διδακτορι-κού τίτλου

Κάτοχοι Μάστερ

Πτυχιούχοι Ανωτάτων

Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ,

ΚΑΤΕΕ) Εκκλησια-

στικής εκπαίδευσης

Πτυχιούχοι μεταδευτε-ροβάθμιας

εκπαίδευσης

Απόφοιτοι Μέσης

εκπαίδευσηςΠτυχιούχοι

ΤΕΛ Πτυχιούχοι

ΤΕΣΑπόφοιτοι 3ταξίου

ΓυμνασίουΑπόφοιτοι Δημοτικού

Φοιτούν στο

Δημοτικό

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό,

αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

ΕΛΛΑΔΑ(%) 100 0,27 0,55 8,27 3,31 3,55 22,54 2,10 1,77 11,26 30,49 6,35 6,26 3,61ΘΕΣΣΑΛΙΑ (%) 100 0,09 0,19 6,82 2,70 2,67 17,96 1,74 1,50 10,73 33,91 6,66 8,57 6,46Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(%) 100 0,14 0,27 7,27 3,36 3,16 20,53 1,78 1,81 11,52 32,41 6,59 7,05 4,11Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ (%) 100 0,09 0,22 7,24 2,95 2,72 18,86 2,00 1,54 10,87 33,21 6,86 8,53 4,93Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (%) 100 0,05 0,10 6,63 2,20 2,23 15,30 1,51 1,09 9,74 34,91 6,60 10,76 8,88Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (% 100 0,04 0,10 5,26 1,54 2,24 14,42 1,33 1,37 10,14 36,99 6,39 8,84 11,34

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία Επεξεργασία

1-22

Page 23: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Πίνακας 14 Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού Γεωγραφική Ενότητα

Πτυχιούχοι 3 βάθμιας εκπαίδευσης

Κάτοχοι μεταπτυχιακού ανά 1,000 κατοίκους

Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών ανά 1,000

κατοίκους

Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών ανά 1,000

κατοίκους‰ συμμετοχής στη Χώρα

‰συμμετοχής στην ενότητα

‰συμμετοχής στη Χώρα

‰συμμετοχής στην ενότητα

‰συμμετοχής στη Χώρα

‰συμμετοχής στην ενότητα

‰συμμετοχής στη Χώρα

‰συμμετοχής στην ενότητα

2001 2001 2001 2001Ελλάδα 1000,0   123,

0  1000,0   7,6   1000,

0  78,3   1000,

0  29,6

Θεσσαλία 50,6 3 90,5 5 23,5 5 2,6 11 56,2 3 64,0 4 55,7 4 24,0 6Μαγνησία 15,8 6 103,

15 9,5 8 3,8 11 16,8 6 69,5 4 19,0 6 29,8 6

Λάρισα 20,6 5 99,4 8 9,9 7 2,9 20 22,6 4 69,4 5 23,3 5 27,1 10Τρίκαλα 8,3 19 81,4 21 2,2 35 1,3 48 9,8 16 60,9 9 8,2 22 19,2 33Καρδίτσα 5,9 29 60,9 46 1,9 38 1,2 50 7,0 24 46,7 39 5,2 38 13,0 50

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Οι προαναφερθείσες τάσεις, σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, επαληθεύονται και από έναν πιο συνοπτικό και συνδυαστικό πίνακα (Πίνακας 14), ο οποίος παρουσιάζει την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο Νομός Μαγνησίας περιλαμβάνει στο δυναμικό του υψηλότερα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου αλλά και μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών ανά 1.000 κατοίκους. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από την σειρά κατάταξης που καταλαμβάνει η υπό ανάλυση περιοχή μεταξύ του συνόλου των Νομών της Χώρας, μιας και δεν πέφτει κάτω από την 11η θέση σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, ως ποσοστά συμμετοχής στη χώρα, τα πρωτεία καταλαμβάνει ο νομός Λάρισας, προφανώς λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού που διαμένει στα όρια του. Τα ποσοστά αυτά αλλά και γενικότερα όλων των Νομών της Θεσσαλίας, όπως διεφάνη και στους σχετικούς πίνακες είναι χαμηλότερα από αυτά της Ελλάδας.

3.2. Ανάλυση σε επίπεδο δήμων

Μια γενική εικόνα το εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού των Δήμων της Μαγνησίας σε σχέση με την χώρα και την περιφέρεια δίνεται στον Πίνακα 15. Από αυτόν προκύπτει ότι οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και πάνω στο Νομό Μαγνησίας αντιπροσωπεύουν μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού του νομού, σε σχέση με το αντίστοιχο της χώρας. Όμως το ποσοστό αυτό είναι πάνω από το αντίστοιχο της περιφέρειας. Η Μαγνησία

1-23

Page 24: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

κατατάσσεται μάλιστα πρώτος νομός σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλίας.

Βεβαίως υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις σε επίπεδο Δήμων. Ο Δήμος Βόλου βρίσκεται στην πρώτη θέση αφού έχει ποσοστό πάνω από το μέσο όρο της περιφέρειας, αλλά και ακόμη πάνω από το μέσο ποσοστό της χώρας. Ακολουθούν ο Δήμος Ιωλκού και η Κοινότητα Μακρινίτσης. Σε πολύ καλή θέση βρίσκονται οι Δήμοι Αλοννήσου, Σκιάθου, Νέας Αγχιάλου, Νέας Ιωνίας, Αγριάς, κλπ. Αντίθετα, σχετικά χαμηλό δείκτη εμφανίζουν οι Κοινότητες Ανάβρας, Κεραμιδίου και Τρικερίου και οι Δήμοι Ζαγοράς, Αφετών, Αισωνίας και Σηπιάδας.

Πίνακας 15: Εκπαιδευτικό επίπεδο πληθυσμού Δήμων και Νομού Μαγνησίας

Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και άνω το 1991

Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και άνω το 2001

Ποσοστό αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και άνω το 1991

Ποσοστό αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και άνω το 2001

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2.904.198 4.332.619 32,1 43,8ΘΕΣΣΑΛΙΑ 151.337 243.218 23,5 35,8ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 19.184 34.661 17,2 29,5ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 58.958 93.821 25 37,5ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 49.426 75.545 28,4 40,5ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.769 39.191 19,5 31,4

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 25.665 37.620 38,1 50,5ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 1.140 1.982 23,8 36ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 361 696 14,5 25,8ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 3.125 4.370 25,5 37,3ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 963 975 35,8 39,3ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 522 669 23,6 33,8ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 812 1.389 20,5 33,2ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ 338 420 17,9 25,1ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 446 726 12,8 21,1ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 501 825 26,4 43,3ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 784 1.300 16 27,5ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ 760 1.057 22,3 32,2ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 695 831 23,5 29,8ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1.511 2.534 26,5 37,7ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5.652 10.293 22,6 36,4ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 804 1.144 26,8 38,7ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ 431 837 16,8 31,2ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 437 560 18 25,6ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 1.260 2.135 28,1 38,8ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 847 1.324 20,7 31,4ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 517 1.116 16,7 28,6ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 1.336 1.743 22,5 31,6ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 146 156 17,5 18,2ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 95 152 13,7 20,6ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 136 336 22,9 40,1

1-24

Page 25: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 142 355 9,8 22,7

4. Αξιολόγηση – SWOT Ανάλυση

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των δημογραφικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του νομού Μαγνησίας, είναι δυνατόν να εντοπισθούν ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά στη σχετική θέση του Νομού έναντι των υπόλοιπων Νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και του ευρύτερου ελληνικού χώρου (Πίνακας 16). Βάση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων, είναι δυνατόν να προκύψουν ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τις πληθυσμιακές μεταβολές του Νομού διαχρονικά σε σχέση με την Περιφέρεια αλλά και την Ελλάδα, παρατηρήθηκε μια ευνοϊκή πληθυσμιακή δυναμική, κυρίως σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Νομούς της Θεσσαλίας. Σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά υψηλού μορφωτικού επιπέδου που διακρίνουν τους κατοίκους της Μαγνησίας, το πληθυσμιακό δυναμικό της περιοχής καθίσταται ένας από τους πιο ελκυστικούς παράγοντες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μέσω του παραπάνω πιθανού σεναρίου, είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί περαιτέρω το ποιοτικότερο εκπαιδευτικά εργατικό δυναμικό του Νομού και να επεκταθούν οι ορίζοντες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι η δυναμική αυτή οφείλεται βασικότερα στη δημογραφική δυναμική του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου και όχι σε μια συνολική ανοδική πορεία του συνόλου των Καποδιστριακών Δήμων της Μαγνησίας. Οπότε, η προαναφερθείσα αξιοποίηση και προοπτική νέων θέσεων απασχόλησης αφορά κατά κύριο λόγο τους κατοίκους της πόλης του Βόλου και όχι το σύνολο του Νομού.

Επιπρόσθετα, κατά την εξέταση της ηλικιακής κατανομής του πληθυσμού της Μαγνησίας, διαπιστώθηκε μια εμφανής τάση υπογεννητικότητας. Αν

1-25

Page 26: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

και η συγκεκριμένη τάση εμφανίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της Χώρας, δεν παύει να αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο για τις δημογραφικές και κατ’ επέκταση αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού. Στο ίδιο πνεύμα, τα χαμηλότερα ποσοστά που παρουσιάστηκαν στις νεαρές ηλικίες (20-44 ετών) του παραγωγικότερου ηλικιακά δυναμικού σε σχέση με αυτά της Χώρας, είναι δυνατόν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ελκυστικού προφίλ για την περιοχή. Επιπρόσθετα, μια πιθανή υποβάθμιση του σε γενικές γραμμές ποιοτικού μορφωτικού επιπέδου του Νομού (ιδίως συγκριτικά με τη Θεσσαλία), είναι δυνατόν να προέλθει από τη διατήρηση των χαμηλών σχετικά δεικτών εκπαιδευτικής υποδομής. Ο συνδυασμός των παραπάνω αδυναμιών του Νομού Μαγνησίας μπορεί να προκαλέσει βάσιμες ανησυχίες για ανάσχεση των αναπτυξιακών ρυθμών και προοπτικών του.

Πίνακας 16: SWOT Analysis Νομού Μαγνησίας (δημογραφικό – εκπαιδευτικό επίπεδο)ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Θετική πληθυσμιακή δυναμική σε

σχέση με την υπόλοιπη Περιφέρεια και ανταγωνίσιμη με τη Χώρα

Πληθυσμός υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου από αυτόν της Θεσσαλίας και ανταγωνίσιμος με αυτόν της Χώρας

Τάση υπογεννητικότητας Υστέρηση στο παραγωγικότερο

ηλικιακά τμήμα του πληθυσμού Χαμηλοί δείκτες εκπαιδευτικής

υποδομής σε σχέση με την υπόλοιπη Περιφέρεια

Η δημογραφική δυναμική βασίζεται κυρίως στην πληθυσμιακή δυναμική της πόλης του Βόλου

Αρνητικές ή πολύ μικρές πληθυσμιακές μεταβολές της πλειοψηφίας των περιφερειακών Καποδιστριακών Δήμων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ Προσέλκυση επενδύσεων λόγω

υψηλού μορφωτικού επιπέδου του εργατικού δυναμικού

Η ύπαρξη του Πανεπιστημίου

Περαιτέρω γήρανση του πληθυσμού

Επιβράδυνση των πληθυσμιακών ρυθμών της Μαγνησίας σε σχέση με την Περιφέρεια

Πληθυσμιακή απερήμωση των περιφερειακών Δήμων του Νομού

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

5. Συμπεράσματα

1-26

Page 27: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Από την ανάλυση των δημογραφικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών προκύπτει η εικόνα του Νομού είναι γενικά καλή. Η περαιτέρω αναβάθμισή της εξαρτάται από το γενικό επενδυτικό κλίμα και οικονομικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια. Προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στις ενδοπεριφερειακές ανισότητες που φαίνεται να οξύνονται. Αυτές από την άλλη χρειάζεται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τις πιέσεις που αναμένεται να δεχτούν στο μέλλον περιοχές υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας.

Ανησυχητικά είναι επίσης ο μεγάλος δείκτης γήρανσης και ο χαμηλός δείκτης νεανικότητας.

Πάντως η όλη εικόνα δημιουργεί σχετικά θετικές προοπτικές που αν συνοδευτούν από τα κατάλληλα μέσα πολιτικής μπορεί να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα για τον πληθυσμό και το μορφωτικό επίπεδο του νομού στο μέλλον.

1-27

Page 28: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Ι: Πληθυσμός Ν. Μαγνησίας κατά Δημοτικό Διαμέρισμα (1991-2001)

Πληθυσμός 1991

Πληθυσμός 2001

Μεταβολή πληθυσμού 1991-2001

Πυκνότητα πληθυσμού

2001

Πυκνότητα πληθυσμού

1991ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.259.90

010.964.020 7 83 78

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 734.846 753.888 3 54 52ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 126.854 129.541 2 49 48ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 270.612 279.305 3 52 50ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 198.434 206.995 4 79 75ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 138.946 138.047 -1 41 41

Δ.Δ.Βόλου 77.192 82.439 7 2979 2.789Δ.Δ.Αγριάς 4.544 5.229 15 1490 1.295Δ.Δ.Δρακείας 891 883 -1 41 41Δ.Δ.Διμηνίου 1.982 2.125 7 57 53Δ.Δ.Σέσκλου 915 906 -1 24 24Δ.Δ.Αλμυρού 8.916 7.921 -11 38 42Δ.Δ.Ανθοτόπου 325 244 -25 10 13Δ.Δ.Ευξεινουπόλεως 2.296 2.553 11 121 109Δ.Δ.Κοκκωτών 303 320 6 7 6Δ.Δ.Κροκίου 992 864 -13 33 37Δ.Δ.Κωφών 184 131 -29 2 3Δ.Δ.Πλατάνου 915 865 -5 13 14Δ.Δ.Φυλάκης 115 89 -23 4 5Δ.Δ.Αλοννήσου 2.985 2.700 -10 21 23Δ.Δ.Αργαλαστής 1.967 1.820 -7 32 35Δ.Δ.Μετοχίου 152 139 -9 19 21Δ.Δ.Ξινόβρυσης 296 199 -33 18 27Δ.Δ.Άνω Λεχωνίων 1.395 1.468 5 420 399Δ.Δ.Αγίου Βλασίου 930 785 -16 139 165Δ.Δ.Αγίου Λαυρεντίου 714 664 -7 41 45Δ.Δ.Κάτω Λεχωνίων 1.409 1.666 18 460 389Δ.Δ.Νεοχωρίου 776 789 2 19 19Δ.Δ.Αφετών 430 252 -41 30 52Δ.Δ.Καλαμακίου 154 227 47 27 18Δ.Δ.Λαμπινούς 134 53 -60 15 38Δ.Δ.Συκής 597 517 -13 27 32Δ.Δ.Ζαγοράς 2.636 2.582 -2 69 71Δ.Δ.Μακρυρράχης 694 663 -4 75 78Δ.Δ.Πουρίου 592 584 -1 12 12Δ.Δ.Άνω Βόλου 749 632 -16 613 726Δ.Δ.Αγίου Ονουφρίου 519 506 -3 2530 2.595Δ.Δ.Ανακασιάς 847 933 10 1244 1.129Δ.Δ.Στεφανοβικείου 1.835 1.963 7 24 23Δ.Δ.Καναλίων 1.424 1.213 -15 20 24Δ.Δ.Κερασέας 437 368 -16 7 9

1-28

Page 29: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας

Δ.Δ.Ριζομύλου 1.835 1.654 -10 49 54Δ.Δ.Μηλεών 1.304 1.056 -19 43 54Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου Νηλείας

1.208 1.092 -10 51 57

Δ.Δ.Βυζίτσης 375 330 -12 54 62Δ.Δ.Καλών Νερών 485 723 49 371 249Δ.Δ.Πινακατών 395 312 -21 31 39Δ.Δ.Τσαγκαράδας 751 784 4 64 62Δ.Δ.Αγίου Δημητρίου Πηλίου

795 520 -35 186 284

Δ.Δ.Ανηλίου 429 508 18 65 55Δ.Δ.Κισσού 467 393 -16 36 42Δ.Δ.Μουρεσίου 499 588 18 43 36Δ.Δ.Ξορυχτίου 298 314 5 48 45Δ.Δ.Νέας Αγχιάλου 5.421 6.409 18 134 113Δ.Δ.Αϊδινίου 395 498 26 39 31Δ.Δ.Μικροθηβών 624 504 -19 25 31Δ.Δ.Νέας Ιωνίας 28.537 31.612 11 1430 1.291Δ.Δ.Γλαφυρών 481 317 -34 8 12Δ.Δ.Πορταριάς 1.093 1.389 27 176 138Δ.Δ.Άλλης Μεριάς 1.661 1.163 -30 225 321Δ.Δ.Κατωχωρίου 353 436 24 47 38Δ.Δ.Σταγιατών 211 213 1 501 496Δ.Δ.Πτελεού 1.810 1.841 2 28 28Δ.Δ.Αγίων Θεοδώρων 386 376 -3 24 24Δ.Δ.Αχιλλείου 669 664 -1 18 18Δ.Δ.Λαύκου 948 721 -24 11 15Δ.Δ.Μηλίνης 767 734 -4 82 85Δ.Δ.Προμυρίου 984 903 -8 18 20Δ.Δ.Σκιάθου 5.096 6.160 21 123 102Δ.Δ.Σκοπέλου 2.972 3.027 2 41 40Δ.Δ.Γλώσσης 1.271 1.195 -6 94 100Δ.Δ.Κλήματος 415 474 14 49 43Δ.Δ.Σούρπης 1.775 2.331 31 33 25Δ.Δ.Αγίας Τριάδος 325 338 4 14 14Δ.Δ.Αγίου Ιωάννου 66 74 12 4 3Δ.Δ.Αμαλιαπόλεως 486 747 54 78 51Δ.Δ.Βρυναίνης 550 523 -5 10 10Δ.Δ.Δρυμώνος 284 301 6 21 20Δ.Δ.Βελεστίνου 3.852 3.659 -5 82 87Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου Φερών 1.088 939 -14 24 28Δ.Δ.Αερινού 507 432 -15 13 15Δ.Δ.Μικρού Περιβολακίου 399 274 -31 13 19Δ.Δ.Περιβλέπτου 1.009 812 -20 10 13Κ.Δ.Ανάβρας 899 987 10 8 7Κ.Δ.Κεραμιδίου 737 782 6 7 7Κ.Δ.Μακρινίτσης 651 898 38 15 11Κ.Δ.Τρικερίου 1.629 1.696 4 63 61Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 2001, Ιδία Επεξεργασία

1-29