Σχολική Ολυμπιάδα Μαθημάτων (Β΄ Τάξη)

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Σχολική Ολυμπιάδα Μαθημάτων (Β΄ Τάξη)

Transcript of Σχολική Ολυμπιάδα Μαθημάτων (Β΄ Τάξη)

 • : 2012 2013

 • ,

  ,

  , .

  .

  .

  , ,

  .

  .

  H ETYXIA

 • 1. ) ......................................................... 1 ) ................................................................. 5 ) .................................................................. 8 2. .......................................................... 10

  3. : , , ............... 34 4. ) ................................................................ 46 ) ................................................................. 53 ) .......................................................... 56

  5. ) ...................................................... 63

  ) & ................................... 67

  6. ) .................................................... 73

  ) .............................................................. 76

  ) ............................................... 80 ) ................................................................... 83

 • : 2012 - 2013

  B

  1

  ; (1-5)

  )

  )

  ) 12 .

  ) .

  )

  2

  ;

  ;

  , () ().

  .

  ,

  .

  .

  3

  ; (1-5)

  =

  = , , , ,

  =

  =

  =

  1

 • 4

  10 12 (0,5-5)

  :

  , , ( ),

  , , ,

  , , ( ),

  (),

  5

  5 (1-5)

  6

  3

  (1-5)

  ()

  1 14 ()

  7

  5

  2

 • 8

  5 ()

  24 . (1-5)

  9

  ; (1-5)

  10

  5 . (1-5)

  25 8 21 15 26

  11

  ; 3

  (1-5)

  (1)

  , . (1)

  :

  (1)

  . (1)

  . (1)

  3

 • 12 5 . (1-5)

  25

  6

  6

  -

  40

  13

  ; (1-5)

  )

  )

  )

  )

  )

  14

  5 . (1-5)

  )

  )

  )

  )

  )

  15

  5 . ; (1-5)

  )

  ) ()

  )

  )

  )

  4

 • : 2012 - 2013

  B

  1)Mary: John, is this laptop . (you? your? yours?)

  John: No, it isn t . (mine, my, me)

  Mary: Well, (who s, who,whose) is it ?

  John: Perhaps, it s (Peter, Peter s, Peters)?

  Mary: No, it s pink and .. (boy, boys, boy s)

  laptops aren t usually pink.

  Yours, mine, whose, Peter s, boys Marks(5)

  2) Who do you go to when.

  (a)Youve got a problem with your car?

  (b)Your dog is ill?

  (c)You want to look beautiful?

  (d) Your hair is too long.

  (e)You want to go to the station.

  Mechanic, vet, beautician, hairdresser, taxi driver. Marks(5)

  3) Match the following sports with the respective places .

  a)Tennis 1)course

  b)Football 2)ring

  c) Ice skating 3)pitch

  d)Boxing 4)rink

  e)Golf 5)court

  a-5 b-3 c-4 d-2 e-1 Marks(5)

  5

 • 4) My house is (comfortable) your house but Johns house is.(comfortable) of all.

  more comfortable than, the most comfortable. Marks(5)

  5) Mary is (happy) Jane but Julia is (happy) of all.

  Happier than, the happiest Marks(5)

  6) Complete the sentences with much, many, a few, little, a lot of.

  a) We havent got time today.

  b) How . apples have you got?

  c) There are only . coins in my wallet .

  d) There is a milk in the fridge.

  e) There are chairs in my class.

  Much, many, a few, little, a lot of Marks (5)

  7) Complete the questions with the correct adjective

  a) How . are you?

  Im 1 metre 65.

  b) How .. is your bag?

  Its about 15 kg..

  c) How . is the Seine River?

  Its about 300 kilometres.

  d) How is the swimming pool?

  Its only 2 metres so you can not dive.

  e)How is the road?

  Its very narrow, its only 3 metres!, Tall, heavy, long, deep, wide Marks (5)

  6

 • 8)Fill in the correct tense (Present Simple, Present Continuous, Future, going to)

  a) My dad usually (take) me to school but today I .. (go) on foot.

  b) I .. (not like) getting up early in the mornings.

  c) There are a lot of black clouds in the sky. It .. (rain).

  d) The children always .. (eat) bread and jam for breakfast but now they (eat) eggs and ham.

  e) I feel sick. I . (be) sick.

  Takes-I am going/dont like/is going to/eat-are eating/am going to be Marks (5)

  7

 • : 2012 - 2013

  B

  CLASSE B

  1. Quest-ce quil y a dans une ville? ( Citez 5 endroits ) ( 5 x 1 point ) Il y a une banque / une boulangerie / une glise / un stade / une pharmacie / une

  piscine / un supermarch / un parc / un cinma / un collge

  2. Nommez 5 moyens de transport quon utilise en France : ( 5 x 1 point) Le mtro / le tram / le bus / le taxi / la voiture / le train / lavion / le bateau / la trottinette / les rollers / pied

  3. Nommez 5 pays voisins de France. ( 5 x 1 point )

  LEspagne / la Suisse / lItalie / La Belgique / lAllemagne / Le Luxembourg

  4. Quel temps fait-il Chypre ?

  Au nord Kyrenia, il fait mauvais ( 1 point )

  Au centre Troodos, il neige. ( 1 point)

  Au sud , il y a du vent ( 1 point)

  louest Paphos, il pleut. ( 1 point) lest, Ammochostos, il y a du soleil / il fait beau ( 1 point)

  8

 • 5. Prsentez la France :

  O se trouve? La France se trouve louest dEurope / en Europe. ( 1point ) Quelle est la capitale de France? Sa capitale est Paris. ( 1 point )

  Comment sappellent ses habitants? Ses habitants sappellent Franais. ( 1 point) Quelle langue on parle en France? En France on parle franais. ( 1 point)

  Qui est le prsident de France? Le prsident de France cest Franois Holland

  6. Quelle est leur profession : ( nommez 5 professions)

  a. ............................... b. ................................ c. ....................................

  d. ...................................... e. ............................ f. ................................

  a. serveur b. mdecin c. journaliste d. informaticien e. musicien / chanteur

  f. coiffeuse

  7. Racontez votre matine habituelle ( donnez 5 phrases ) ( 5 x 1 point)

  Je me rveille / je me lve ......

  Je me lave / je me douche

  Je mhabille Je prends mon petit-djeuner.

  Je me brosse les dents

  Je me coiffe

  Je vais au collge.

  9

 • : 2012 - 2013

  B

  1: ) x :

  3

  8 2

  x

  (1,6.)

  ) : 5 2 13 6x x (1,6.)

  ) : (1,6.)

  2: : (2*2,5)

  ) 2( 8 32)

  ) 14 9 25

  i A

  ii B

  10

 • 3: i) = {2,4,5,6,10 } , = { } = { 0 }

  :

  ) 6 ) 12 ) () = 0 ) {4,6}

  .. .. ..

  ii) .

  ( ()=1. , ()=1. , ()=1. , ()=1. , (ii)=1. )

  4: : (4 .)

  5: (5 .)

  :

  ) =

  ) =

  ) = ) ( ) = ) =

  . 7

  1 .

  2 . . 5 . 3

  . 4

  . 6

  . 9 . 8

  11

 • 6: = { } , ={ } { }

  10.

  : (4 .)

  ) )

  )

  )

  7: : (2 .)

  ) 3(2x 1) 5 = 6x ) 12 3(x + 2) = 2(x + 3)

  8: : (4 .)

  ) + =

  )

  =

  ) =

  ) =

  . 8

  1

  2 . 6 . 3

  . 5

  . 1

  . 9 .

  .

  4

  4

  .4

  .7

  .

  22

  2

  2

  12

 • 9: ) 7x 2 = 4x 8 (2,5.)

  ) ( =90), =20cm =16cm.

  N . ( .)

  (2,5.)

  10: ) 7 5 =4 + 4 (2,5.)

  ) 64cm 2. .

  (2,5.)

  11: : (2 .)

  ) ( )

  ) ( )( )

  12: : 4 1x , 23 2x

  23 4 6x x .

  : (2 .)

  ) 2

  )

  13

 • 13: 2 2 2x :

  2 22 2 10x x

  (5.)

  14:

  (=). 012 x x

  .( .)

  15: : xxx

  44

  2

  2

  )4(5

  16:

  1

  10

  .

  :

  () :

  (i) =

  (ii) = (iii) () = (iv) () = (4*0,75.)

  () ,

  ; (1.)

  () .

  5 10 , , 50% .

  (1.)

  x-120

  x

  B

  14

 • 17: = 3 1.

  ) (2)

  ) (1,2) ; (1)

  ) . (2)

  18:

  . , .

  0 1 2 3

  -1 2 5 8

  19: :

  20:

  (0,4) (2,3).

  ) =3

  ) = -2

  ) =

  ) = -

  ) = 0

  15

 • 21: 300.

  ;

  22:

  :

  ) 2

  ) (0,3)

  ) (3,2)

  23 : 3 + 2 = 5

  3 = 9

  24 : = 2 + 3 = ( + 1) + 4

  : () , ()

  25 : = + . :

  ) ) .

  16

 • 26 : 5

  6

  :

  )

  )

  ) 5

  6

  ) 5

  ) 5

  6

  27 :

  .

  5m

  17

 • 28 :

  = 10m = 7m .

  (N )

  29 : 3240.

  20%

  . 15 , 12

  18 . ;

  30 : 20 . 10

  ;

  18

 • : 2012 - 2013

  B

  1: ) x : (1,6.)

  : ()

  : (-) =12

  ) : (1,6.)

  ) : (1,8.)

  .. =

  19

 • 2: :

  ) 2( 8 32)

  ) 14 9 25

  i A

  ii B

  (2,5.)

  = 4 (2,5.)

  3: i) = {2,4,5,6,10 } , = { } = { 0 }

  :

  ) 6 ) 12 ) () = 0 ) {4,6}

  .. ..

  ii) .

  ) () = 1 ) {4,6}

  ( ()=1. , ()=1. , ()=1. , ()=1. , (ii)=1.

  4: : (4 .)

  20

 • 5: (5 .)

  :

  ) = {1,2,3,4,5 }

  ) ={3,4,6,7 }

  ) ={3,4 } ) ( ) ={8,9} ) = {6,7,8,9 }

  6: = { } , ={ } { }

  10.

  :

  (4 .)

  = {1,2,3,4,5,6,7,8,9 } ) {1,3,4,5,6,7,8 } ) {3,5

  }

  ) { }

  ) { 1,8 }

  . 7

  1 .

  2 . . 5 . 3

  . 4

  . 6

  . 9 . 8

  . 8

  1

  2 . 6 . 3

  . 5

  . 1

  . 9 .

  .

  4

  4

  .4

  .7

  .

  22

  2

  2

  21

 • 7: : (2 .)

  ) 3(2x 1) 5 = 6x ) 12 3(x + 2) = 2(x + 3)

  6x 3 5 = 6x 12 3x 6 = 2x + 6

  6x 6x = 3 + 5 3x 2x = 6 12 + 6

  0x = 8 5x = 12 12

  x = 0

  8: : (4 .)

  ) + = 4 + 3 = 7

  )

  =

  ) =

  ) = = 5

  9: ) 7x 2 = 4x 8

  7x 4x = 8 +2

  3x = 6

  x=-2 (2,5.)

  22

 • ) ( =90), =20cm =16cm. N . ( .)

  .. =

  (2,5.)

  10: ) 7 5 =4 + 4

  7x 4x = 4 +5

  3x = 9

  x=3 (2,5.)

  ) 64cm 2. .

  E =

  = 4 => = 4 => = 32 (2,5.)

  11: : (2 .)

  ) + 2

  )

  20cm

  16cm

  23

 • 12: :

  ,

  : (2 .)

  ) ( ) ( )

  ) ( )

  13: : 2 2

  2 2 10x x

  (5.)

  14:

  (=). 012 x x

  .( .)

  = x

  (1,5.)

  ( ) (1,5.)

  (1.)

  (1.)

  x-120

  x

  B

  24

 • 15: :

  xxx

  44

  2

  2

  )4(5

  (1.)

  (1.)

  (1.)

  (1.)

  (1.)

  16: 1 10

  .

  :

  () :

  (0,75.) (i) = { 2, 3, 5, 8 }

  (0,75.) (ii) = { 4, 6 }

  (0,75.) (iii) () = { 1, 7, 10 }

  (0,75.) (iv) () = 2

  25

 • () ,

  ;

  P(B) =

  (1.)

  () .

  : 5 10 , , 50% .

  (1.)

  17: = 3 1.

  ) (2)

  ) (1,2) ; (1)

  ) . (2)

  : ) : (

  , 0)

  : (0,-1)

  ) 2 = 3 1 - 1 (1,2)

  )

  26

 • 18:

  . , .

  0 1 2 3

  -1 2 5 8

  : = 3 - 1

  19: :

  :

  20: :

  (0,4) (2,3).

  :

  = 4 (1)

  = + = + 4 (1)

  3 = 2 + 4 (1)

  3 4 = 2

  -1 = 2

  -1

  2= (1)

  = -1

  2 + 4 (1)

  ) =3

  ) = -2

  ) =

  ) = -

  ) = 0

  27

 • 21: 300.

  ; :

  2 (1)

  (1)

  + 2 = 300 (1)

  3 = 300

  x = 100 (1)

  2 = 2 100 = 200

  = 100 (1)

  22:

  :

  ) 2

  ) (0,3)

  ) (3,2)

  :

  ) = 2 4

  = 2 + 1 (1,5)

  ) = 2 + 3

  = -5 + 3 (1,5)

  ) = 1

  = 2 - 4 (2)

  28

 • 23 : 3 + 2 = 5

  3 = 9

  3 + 2 = 5

  3 = 9 -3 (1)

  3 + 2 = 5

  -3 + 9 = -27 (1)

  0 + 11 = -22

  = -2 (1)

  3(-2) = 9 (1)

  + 6 = 9

  = -6 + 9

  = 3 (1)

  24 : = 2 +

  = ( + 1) + 4

  : () , ()

  () + 1 = 2 = 1 , (2,5)

  () ( + 1) = 2=1 , =4 (2,5)

  25 : = + . : )

  ) .

  29

 • ) = 2

  1 = 2 (1,5)

  ) = =2 = 2 (1,5)

  = 2 + 2 (2)

  26 : 5

  6

  :

  )

  )

  ) 5

  6

  ) 5

  ) 5

  6

  30

 • :

  ) 5 6 11

  6 6

  (1)

  ) 5 6 11

  5 5

  (1)

  ) 5 5

  6 6

  (1)

  ) 5 6

  (1)

  ) 5 5

  6 6

  (1)

  27 :

  , .

  :

  , , = = 5 m (1)

  12 63

  2m

  (1)

  2 = 2 2 2 = 52 32 = 25 9 = 16m

  = 16 = 4m (1)

  E= 6 12 4

  2

  36m2 (1)

  = 6 + 12 + 5 + 5 = 28m (1)

  5m

  31

 • 28 :

  = 10m = 7m .(N )

  :

  21 2 10 7 5 7 352 2

  m

  (1)

  :

  2

  (1)

  2

  (1)

  ( )2 2

  (2)

  29 : 3240.

  20% .

  15 , 12 18 .

  ;

  :

  3240 20648

  100

  (1)

  3240 648 = 2592

  2592 2592

  15 12 18 15 12 18 45

  (1)

  15 2592864

  45

  (1)

  12 2592671,20

  45

  (1)

  18 25921036,80

  45

  (1)

  32

 • 30 : 20 . 10

  ;

  :

  3 20 = 10

  = 6

  33

 • : 2012 - 2013

  ( , , ) B

  1. ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ()

  .

  ) .

  )

  .

  ) , .

  ) , ,

  ( ).

  (.15)

  2. ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) - ;

  ) ;

  )

  .

  ) .

  )

  34

 • )

  ) ( ),

  . (.15)

  3.) -

  . ;

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  )

  .

  )

  ) , , .

  ) .

  )

  . .

  (.15)

  4.) ,

  . .

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) . (.1)

  ) . (.1)

  ) / ,

  , ,

  . (.1x2)

  ) . (.1)

  35

 • 5. ( , )

  .

  :

  )

  )

  )

  ) ( - ) (.14)

  :

  ,

  . (.1)

  6. ) , ,

  . .

  ) () ,

  .

  ) ;

  ) .

  ) . (.1)

  ) : , , , , ,

  : , , , , (.0.54))

  ) . (.1)

  ) :

  - ()

  -

  -

  ()

  (.1)

  36

 • 7. ) .

  ,

  .

  )

  ;

  ):

  - , ( ),

  - , ,

  - ( ) (.12)

  :

  - , ,

  (.1)

  )

  - ( )

  - . (.12)

  8. ) .

  ) .

  )

  ;

  )

  .

  )

  -

  -

  - (.12)

  ) ,

  . (.1)

  37

 • ) (.1)

  ) . , . (.1)

  9. )

  . ;

  ) .

  ) , .

  .

  ) .(.12)

  ) , .(.12)

  ) . (.1)

  10. )

  ;

  ) .

  .

  ) .

  .

  ) , ,

  . (.1)

  ) -

  -

  . (.12)

  )- ,

  .

  - , ,

  .

  (.12)

  38

 • 11. ) .

  )

  ;

  ) ;

  ) .

  ) ;

  ) . (.1)

  ) . (.1)

  ) , , . (.1)

  ) .

  . (.1)

  ) . (.1)

  12. :

  ) .

  ) .

  ) .

  ) .

  ) , (.1) ) , (.1) ) , (.1) ) (.1)/ /

  / (. 12)

  13. .

  ) ;

  ) ;

  ) .

  ) ;

  ) ;

  ) , , , , )

  . ) )

  , . ) . (.15)

  39

 • 14. .

  ) .

  ) ;

  ) .

  ) .

  ) , (. 1) ) (. 1) ) (. 1) )

  , , , (. 12)

  15. , .

  )

  .

  ) .

  ) .

  ) .

  ) , , , , , , (. 12)

  ) , . (. 1)

  ) (. 1)

  ) . (. 1)

  16. ) .

  ) ;

  ) .

  ) (.1 2)

  ) (.1)

  ) (5-7-5) , kigo (.12)

  17. )

  ;

  ) .

  ) ;

  40

 • ) , (.12)

  ) , , , ,

  , (.12)

  ) (.1)

  18. ) N

  .

  ) 1922

  . , .

  ) , , (. 13)

  ) , : (. 12)

  19. : ,

  .

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  , , ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  20.

  .

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  41

 • ,

  (21.)

  21.

  .

  ;

  .

  (21.)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  22. : ; . .

  (), , , . ( 1 .)

  (21.)

  42

 • ( 1 .)

  ( 1 .)

  23. .

  (31.)

  .

  (

  ) ( 1 .)

  ,

  , . ( 1 .)

  24. : .

  .

  (31.)

  . (21.)

  25. ;

  .

  :

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  43

 • :

  (21.)

  26. ;

  ; ;

  ;

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  27. ; ;

  ; ;

  ;

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  ( 1 .)

  . ( 1 .)

  28.

  ; , .

  ( 1 .) . ( 1 .)

  ( ) ( 1 .)

  ,

  , , . ,

  , ( 1 .)

  ( 1 .)

  44

 • 29.

  .

  ( 1 .)

  . ( 1 .)

  ( 1 .)

  () ( 1 .)

  ( ). ( 1 .)

  30. :

  () ( 1 .)

  () ( 1 .)

  () ( 1 .)

  () ( 1 .)

  () ( 1 .)

  45

 • : 2012 2013

  B

  E1. ) . (B2)

  ) N .

  ) : 2,3m2, 2Km, 2,3m, 5cm.

  ) : 200g, 5Kg, 3tn, 5mg.

  ) : 1/2L, 20 ml, 5 cm3, 200m3.

  (B3)

  2. .

  .

  .

  ) ; (1)

  ) ; (1)

  ) . (2)

  ) ; (1)

  46

 • 3. : ) 4.

  .

  .

  .

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ;

  ) ,

  ;

  ) )

  ) )

  47

 • 5. ) . (4)

  )

  .

  ; (1)

  6. .

  ) ; (1)

  ) ; (1)

  ) :

  ) ;

  ) ; (1)

  ) )

  ;

  ) ; (2)

  7.

  .

  8.

  ,

  .

  ) .

  . (1-2)

  )

  . (2)

  !!

  48

 • E9. ) . (2)

  )

  . (3)

  10. : ,

  .

  ;

  .

  11. .

  100g

  100g.

  .

  .

  ) ; ; (1-2)

  ) . (2)

  12. )

  .

  )

  ;

  49

 • 1. ) , , . (2)

  ) ) 2,3m.

  ) 200g.

  ) 1/2L.

  (3) 2. ) m = 120g (1)

  ) V = 60mL = 60cm3 (1)

  ) = m/V (1)

  = 120g / 60cm3 = 2 g/cm3 ( 0,5 - 0.5)

  ) . (1)

  3. ) .

  ) .

  ) .

  ) .

  ) .

  4. ) 75oC

  ) 20oC

  ) 9min

  ) .

  ) .

  5. ) : ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) .

  (4)

  ) . (1)

  50

 • 6. ) . (1)

  ) . (1)

  ) ) .

  ) .

  (1)

  ) ) .

  ) .

  (2)

  7.

  ( ). (2)

  (1)

  (1)

  "" . (1)

  8. ) . (1)

  . (1)

  ) (1)

  . (1)

  . (1)

  9. ) 0C 4C, (1)

  . (1)

  ) (0C)

  4C, (1)

  . (1)

  4C

  . (1)

  10. . . (1)

  (1)

  ( ), (1)

  , (1)

  . (1)

  . 51

 • 11. ) . (1)

  , (1)

  . (1)

  ) . (2)

  12. )

  ( 00C). (1)

  ( ). (1)

  . (1)

  , ,

  . (1)

  ) . (1)

  52

 • : 2012 - 2013

  B

  1

  . ,

  (: , , , , )

  2

  ;

  (: ) (2)

  ;

  (: ) (1)

  ;

  (: ) (1)

  .

  (: , , , , ) (1)

  53

 • 3

  .

  .

  (: ) (1)

  ;

  (: ) (1)

  ;

  (: ) (1)

  ;

  (: (1)

  ). (1)

  4

  ) ;

  (: ) (1)

  ) ;

  (: ). (2)

  54

 • )

  ;

  (: ) (1)

  ) .

  (: ) (1)

  5

  : 20% w/v .

  ) :

  (: (1) ).

  (1)

  20% w/v

  (: 100 ml(0,5) (0,5) 20 g(0,5) (0,5).

  ) g 250ml ;

  (:50 g) (1)

  6

  ) .

  ;

  (: (1) (1) (1)

  (1).

  ) ;

  (: ) (1)

  55

 • : 2012 2013

  B

  1. . (1 5)

  () .. ().. () . () . , () ..

  2. ) (3) . (1 3)

  ) (2) . (1 2)

  3. (5) . (1 5)

  4. ) ; (0,5 1 )

  ) ; (0,5 1)

  ) (2) (2) . (1 X 4)

  5. ) (3) / ; (1 3)

  ) (2) ; (1 2)

  56

 • 6. (5) 1-5. (1 5)

  7. :(1 5) . . . . .

  8. (5) . (1 5)

  9. (5) ; (1 5)

  10. ) ; (1 1)

  ) 4 ;

  (1 4)

  57

 • 11. 1-5, . (1 5)

  12. . (1 X5)

  ) ) . , , ). . ) o ).

  58

 • 1. . (1 5)

  () .. ().. () . () . , () ..

  : , , , , .

  2. ) (3) . (1 3)

  , , , , , .

  ) (2) . (1 2)

  : ) , ) , ) , ) , ) ( , .. )

  3. (5) . (1 5)

  : ) , ) , ) , ) , )

  4. ) ; (0,5 1 ) : 46

  ) ; (0,5 1) : 27

  ) (2) (2) . (1 X 4)

  : : , , : ,

  59

 • 5. ) (3) / ; (1 3)

  : () , , .

  ) (2) ; (1 2)

  : ,

  6. (5) 1-5. (1 5)

  : 1= , 2= 3= 4= 5=

  60

 • 7. :(1 5) . . . . .

  :

  = = = = =

  8. (5) . (1 5)

  : , , , , , , ,

  9. (5) ; (1 5)

  : , , , (), , , , , , .

  10. ) ; (1 1)

  :

  ) 4 ;

  : (1 4)

  .. .. .. .. , ..

  61

 • 11. 1-5, . (1 5)

  : 1= 2= 3= 4= 5=

  12. . (1 X5)

  ) ) . , , ). . ) o ).

  :

  ) )

  ) ) )

  62

 • : 2012 - 2013

  B

  1. ;

  . byte. byte : (KiloByte), MB (MegaByte), GB (GigaByte), TB (TerraByte), PB (PetaByte).

  2. ; . : , ( ) : (RAM) (ROM) : , , CD, DVD, BD, (USB, SD)

  3. ; . (Local Area Network LAN) ,

  ,

  (Wide Area Network WAN)

  , ,

  bits per second (bps)

  4. ; . .

  :

  (NIC)

  (Switch)

  (Router)

  / (Modem)

  5.

  .

  Facebook, Twitter, MySpace, Linkedin

  :

  a. (Fishing)

  b. (Grooming)

  c. - (Cyperbullying)

  63

 • 6. ;

  .

  , ,

  .

  :

  ( )

  (, )

  ,

  :

  Skype

  ooVoo

  MSN Messenger

  7. ;

  .

  , ,

  ( ).

  : ) , ) , )

  (dots per inch, dpi)

  8. .

  (, ), (CD), (DVD),

  , (USB, SD), Blu-ray disk (BD)

  9. (KME CPU);

  .

  .

  , .

  Hz (Hertz).

  10. ;

  .

  .

  : , , ,

  64

 • 11. (pixel) ;

  .

  .

  (CRT) (LCD)

  : , , , , ,

  ..

  12. (ROM)

  ; / (S) ;

  .

  ROM

  .

  BIOS

  , .

  ROM

  .

  13.

  .

  , RAM, ROM, ,

  14. ;

  cps, ppm, Hz, GB, bps

  cps (characters per second)

  ppm (pages per minute)

  (Inkjet, Laser)

  Hz (Hertz)

  GB GigaByte, Byte

  bps (bits per second)

  65

 • 15. .

  , , , ,

  , mobile connect card

  16. .

  PS/2, USB, , , VGA, LAN/Ethernet, HDMI,

  ,

  17. ;

  .

  : (CRT)

  : ) (Resolution), ) , )

  , ) , )

  (refresh rate)

  18. /; ;

  .

  /.

  :

  :

  Windows, Linux, Mac OS ( )

  Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer ( )

  19. /;

  ;

  .

  / .

  /. .. , ,

  /. .. , ,

  20. ;

  .

  (DotMatrix)

  (Inkjet), (Laser)

  66

 • : 2012 - 2013

  B

  1

  ,

  .

  2

  ,

  3

  , w() Kw

  ()

  1020w Kw

  2300w Kw

  950w Kw

  3400w Kw

  50 w Kw

  4

  , 1:20

  640mm, 20cm, 400mm, 80cm, 1200mm

  67

 • 5

  .

  1. . , .

  2. . 1 100

  3. . ,,

  4. .

  5. .,

  6

  ) .

  ) ;

  ) ;

  7

  ;

  () , , , (),

  ()

  68

 • 8

  5cm, 4cm

  2cm,

  .

  9

  ) V1, V2, V3

  1, 2, 3.

  ) o ;

  ) 2;

  1

  3

  2

  10

  ,

  ,

  .

  1: 15w, 600lumen

  2: 30w, 1500lumen

  3: 5w, 100lumen

  4: 20w, 500 lumen

  5: 30w, 500 lumen

  69

 • 1

  : (1 )

  () (1 )

  (1 )

  :

  (1 )

  (1 )

  (20-25 )

  (15%)

  2

  : (1 )

  (

  ) (1 )

  (1 )

  : (1 )

  (1 )

  70

 • 3

  1020w 1,02Kw (1 )

  2300w 2,3 Kw (1 )

  950w 0,95Kw (1 )

  3400w 3,4Kw (1 )

  50 w 0,05Kw (1 )

  4

  32mm, 1cm, 20mm, 4cm, 60mm (1 =

  5 )

  5

  1, 2, 3, 4, 5 (1 = 5 )

  6

  )

  (1 )

  (1 )

  (1 )

  ) (1 )

  )

  (1 )

  71

 • 7

  : () (1 )

  : (1 )

  : (1 )

  : (1 )

  :

  (1 )

  8

  2cm

  4cm (1 , ,

  = 3 )

  5cm

  (1 =

  2 )

  9

  ) V1=4.5V, V2=4.5V, V3=9V(1 = 3 )

  ) 3, , (9V)

  . (1 )

  ) 1 2 (1)

  10

  2, 1,4, 3, 5

  (1 = 5 )

  72

 • : 2012 - 2013

  B

  1. 1 2. 1 3.

  4. 5 8 . 70. , 1

  200-210 180-189 5

  190-199 170-179 4

  180-189 160-169 3

  170-179 150-159 2

  160-169 140-149 1

  73

 • : 1. : . 15 . 16-18

  .20-30 .100-120 .60-80

  2. : . ( . . . ( .

  3. : . . . . ( .

  4. . 2012; . 2011;() . ( 5 . ; ( 412 . 40 20 (

  74

 • : . ;( . ;( . 100 ; ( . ( . ;(

  75

 • : 2012 - 2013

  B

  1.

  ) ..

  ) ;

  ) .. ..

  ) 2 .

  ) (.1) ) (.1) )

  (.0.52) ) Djembe, (. 12)

  2.

  ) ; .

  ) La bamba : ;

  ) .

  ) ;

  ) Jalisco .

  Charros

  Sorbreros.

  ) Richie Valens (.1),

  ) Mariachi ( guitarron vijuelas)

  , , . (.12),

  ) Sorbrero (.1)

  76

 • 3.

  ) ;

  ) .

  ) ;

  ) Libertango;

  ) . 2 ;

  ) (.1),

  ) (.1),

  )

  ) (.1),

  ) 1 scent of a woman (tango) Por una Cavenza,

  2 . (.1)

  4. Suite .

  ) ;

  ) 19 .

  ) ;

  ) .

  ) ; , , .

  ) : ,

  . ( , ,

  . ,

  19 ).

  (.1)

  ) : Georges Bizet, Carmen.

  (.1)

  ) 19

  . (.1)

  )Georges Bizet, J.S.Bach (.1)

  ) (.1)

  77

 • 5 .

  ) ;

  ) .

  ) .

  ) Ai vous diraiz je maman.

  ) .

  )

  , .

  (.1)

  )O , Ai vous diraiz je maman, (.1)

  ) (.1)

  ) . (.1)

  ) . (.1)

  6. J.S.Bach

  ) .

  ) ( ) .

  ) Badinerie

  ) ;

  ) menuetto;

  ) J.S.BACH (.1)

  ) , . (.1)

  ) . 18

  . (.1)

  ) (.1)

  ) (.1)

  78

 • 7. Bali

  A. .

  B. .

  . Bali.

  . Bali

  . Gamelan. .

  . , .

  . Bali

  . , , .

  . Debussy

  . (gamelan), , 25 ,

  , , .

  79

 • : 2012 - 2013

  B

  1) ;

  ; 2

  .

  1 ( kcal) = 4,2 (KJ) (.1)

  :

  )

  ) (.2)

  :

  ) , ) (.2)

  2)

  ;

  .

  ;

  :

  Kcal/g

  4

  4

  9

  7

  80

 • 3) ;

  ,

  , ;

  : (

  /)

  . (.2)

  :

  ( )

  :

  ( )

  :

  ( ) (.3)

  4) ; ( ;)

  4 .

  ( BMI) = -------

  ( )2

  :

  :

  -

  -

  -

  - ( 2)

  5)

  ( ); 5 .

  :

  -

  -

  - /

  -

  - /

  81

 • 6) 5 .

  :

  -

  -

  -

  -

  -

  7) 3 2

  - ()

  - ()

  - (.

  )

  - ()

  -

  -

  82

 • : 2012 - 2013

  B

  1. ;

  , ;

  ;

  :

  - , , .

  . (1.)

  - (1.),

  (1) (1.).

  -

  .

  2. .

  ( , ,

  ).

  ;

  83

 • :

  - (1.).

  (1.). 1974

  .

  (1.).

  (1.). (1.).

  3.

  ; .

  :

  - (1.)

  - (1.)

  -, , , , .. (3.)

  4. ,

  ,

  ;

  :

  - / 537../ /

  (5.)

  84

 • 5. ; ;

  .

  :

  - (1.) (1.)

  (1.).

  - (1.)/ , ,

  . (1.)

  6. .

  :

  -// ///Matisse ..

  7. ;

  .

  :

  -

  . (1.)

  20 . (1.)

  -/ / (3.)

  8.

  . .

  85

 • 1

  2

  86

 • 3

  87

 • 4

  88

 • 5

  89

 • 6

  90

 • 8

  7

  91

 • : 1, 4, 5, 6, 7 (5.)

  10

  9

  92