Επιστημονική Επετηρίδα - Τόμος Γ' - Μέρος 1ο

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Επιστημονική Επετηρίδα - Τόμος Γ' Μέρος 1ο

Transcript of Επιστημονική Επετηρίδα - Τόμος Γ' - Μέρος 1ο

 • 1

  2012

 • 2

  &.,.,.,,13...72400.2841032320,2841031344Website:www.impeh.gr/email:[email protected]/BIGBOOKpublications4,.2810288544/2810285541Email:[email protected]:www.Bigbook.gr

 • 3

  1...8.......................................................................41....................76(18461920)........119.145 .15520.&.176......252,

 • 4

  ......280........298.......319.........342......4142........468: ........499....509 ....539(193940).

 • 5

  .....576 .....637100(19122012):..703........705 .....709. ....753. http://www.impeh.gr/ cdrom .pdfflipping. ,email:[email protected](2121/1993).,,,,,,,.

 • 6

  ,

  .. , . .. .

  , , .

  , .

  , .

  ,,,.

 • 7

  , . ,.

  . , .

 • 8

  .

  .,,. ,,. (535475..) ,. , , , . (Diels I,19345, , 45, .,1967,.9).,,.. , 2.500 , ; , , ; ; ; , , ;

 • 9

  ; ; ,. ;; , . , , . ,,,.,. . ,.(.,1965,.378). , ,. . : , ,,.(,2,40530..).

 • 10

  ,..,, , ,, , ,(RusselB.,.77). . . , , , ,,(RusselB.,.51). ., . , , , . . . : . . ,

 • 11

  (.,1980,.425). (470399..).. ,,(,,4,13). . . , , , . ,,, (,63c). W.Jaeger . . ( .,1975, .79). . , . . ., , .,

 • 12

  . .(.,.63). (427347 ..), , , ,,.,, , , , . , ( ., 1972, . 231). , , . .,,.: . . , , . , ,(.,1970,.139). , . (,412, 56). ,

 • 13

  , , . , . : . . .( , 415, 6, 80). ( ,1043,3536). , , ., , , . (, ,, , , , .).. , ,, . , , , , , . (,,3,611).,.,,. . . ..,,,. .(.,1984,.6869). ,.

 • 14

  ,, . , : ) ) . . ( .,1971,.38). . . , , (.,1957,.31). . , , , . , , , , ,

 • 15

  . . . , . , , . ,,;; ,; ; ,, , . ,, , , . . . . , ,

 • 16

  , , (.,1967,.12). , , , 19 , . , 1900.,, ( ., 1967, . 17). . , , , . 19 , . .

 • 17

  , , .,,. . , . , , , (.,1938,.12). , , . , WilhelmDilthey(18331911) (1894). , .

 • 18

  . . , , ,, , , . , , , , , : , . . , . , , .,,. , . ,, .

 • 19

  ,.,.(.,1949,.137167). ,. , (Behaviorism), , , . . , , ,.J.Watson, ,,, ( .,..,.78). . , , , ( ., ..,.12). ,. , .

 • 20

  , . : S.Freud (18561939), .Adler (18701937)C.Jung(18751961). ,.,,, , , ,, , ,. Freud :, . , . . . .(LagacheD.,.32). . Freud , . , .,

 • 21

  . , ,. , , . . .(FreudS.,1970,.196209). Adler ., , , , . . ,, . , . . , , , Adler , . , .(RattnerJ.,1970,.23).

 • 22

  , , , (AdlerA.,..,.89)... . . ., , . (AdlerA.,1968,.1920). Jung. , . ,,, , Jung, ,,, . , , . , . ,,.(JungC.,

 • 23

  1962,.339340).,. ,,, , , .,. , . Jung, . (psych) animus, ,, , . , , (esprit), (intellect), , , , , . , .. , . . ,

 • 24

  . Freud Jung,, . , , Freud. , ,,,,,..,,. . . , , , .,Jung, . , , . , , ,,, , , .(JacobiJ.,1964,.2532). Jung , , ,, . : ,

 • 25

  , (), . . :. :. . , . , , , . ., , . . , () . .. , . ., . ,. , : , , ., .(JungC.,1962,.102106). Jung.. , , .:, , , , , , .

 • 26

  Jung. Jung . anima animus. , . anima animus ., ,Jung,. , . , , , . .animaanimus,, . (Jacobi J., 1964, . 177191).

  Jung . (18851964), , , ..

 • 27

  : , ,.,.,.,,..(.,1957,.10). . . , . (), . ,: ., , .,,., . , ; , ; ; , ; : , , , , ,.

 • 28

  ,(.14,15).(.,1957,.12). , . . , , : , , . , .: , , , . ,, .(.,1974,.685686). , , . , . , , , ., , ()..

 • 29

  , , , , , , . , . , . . , . .. , , : , , . . , ,, ,.,.(.4144).: . . . . . . . , . ,

 • 30

  . , . . ( .,1974,.728). , . , . , () , , , , , , . , , ,., . ., ( ) , () . : , ,, , , , , , .: , ,

 • 31

  , , , ,, ,.(,1983,.450451). , , , , . , ,. , 14 , : , .,,, . , , .(,1988,.136137). , .,,, , , ., .

 • 32

  ,..,., . , , , , , . , , .,, , , . (335395 ..) , , , , . :,,, , , , , , ,.:.,

 • 33

  , .: , , , , . (,1979,.226229). , . . , , , , , , . , , , , .: , , , . .(,..,.284285).

 • 34

  , , , , . , , ,,. ,, , ., . ( , .., . 288289),. , , , ,,, , . , , . .., . . .

 • 35

  , . . (680749 ..;), , : , ,,, , , , ( , ), , , , , , . : ,,, , , , , ,,( , ), , , , , , , .(,..,.152153). ,

 • 36

  1030 .. : , , , , , ,,, , , , , , , , , , .(.,1957,.64). , (., .., .31). , , . ( .,.., . 28). . , .(.,..,.38). , ,, , . (12961359..),

 • 37

  . .: ,, . , , ., . ,. , , , .(,1987,.302303). . ., . , , . . ,,. .,

 • 38

  , . , , . , ,,. , . , , ,. . , . ,..

 • 39

  AdlerA.,Connaissancedelhomme,tr.fr.J.Marty,Paris,Payot,1968..,,,,1965..,....,,,,1980..,,,....,1972.,,1,.,, ,, , ,1979.Freud S., Essais de Psychanalyse, tr. fr.A.Hesnard, Paris, Payot,1970. ., ,,1970,910,139.,,..,,.,1983.Jacobi J., La psychologie deC.G. Jung, tr. fr.V. Baillods,Genve,Edit.DuMontBlanc,1964.JungC.,Lhommeladcouvertedesonme,Paris,Payot,1962..,,1938..,,,....,1957..,,1984. ., , ,....,1967.

 • 40

  Lagache D., , . . , ,,...,,1967..,,,,1949.,63c.Rattner J., , ,..,,,1970.RusselB.,,..,,.. ., , , ,,1975..,,,,1974. ., , , ,1971.,...,,,,19861988. ., : , ,,1957.

 • 41

  ..

  (,)

  , . , (47 .) , , . , , , ,,.

 • 42

  : , , , , (. 8/, 12/, 39/ 57/56/,).

  90, (1990), , , . , . . , , (), .

  (19), , , ,

 • 43

  , , , , , , . , , ,:

  , . adhoc adhoc

  ,

  1.(.8/325),2. (.

  12/451),3.(.

  39/691),4. (. 57/419 56/691).

 • 44

  .

  1),2),3),,

  4)

  , , , . , .

  , : ) (), ) (, , , ,,[ ]), (sic), ) , , , ,

 • 45

  . , , () , ( ;), (conceptio)., , (1.,2.3.) (1. , 2., 3.,,4.). , , (2) (3) ,,,,,:

  1. ,2.,,

  ( )

  3.

 • 46

  , , , . . ( , , ) , , , , ,(sic) . . .(, , , , ) , , , . , . , .,, , .

 • 47

  1.(.8/325)

  (. J.Meyendorff1,J.Gaudemet2), () . , ,, , (, , ), .

  , ., . 34,35 38 (23 .), 18 (314), 8 (325), 9, 13, 16, 21 22 (341),311 (343),2 (381),12 (451), 20 39 (691), 16 1 J.MEYENDORFF,OneBishop inOneCity (Canon8,FirstEcumenicalCouncil), inStVladimirs SeminaryQuarterly, . 5, nos 12 (1961), . 5462 ; IDEM,Orthodoxie etCatholicit,1965,.99108.2 J. GAUDEMET, Le gouvernement de lglise lpoque classique [IIe partie, Legouvernementlocal],.VIII,.2,1979,.124.

 • 48

  (861). ,(29.), . (29 .). , , (), () () , : [!], 3...

  , , ,.,,, , . . 3 Il nepeut y avoir quun seul vque la ttede cesdiocses bigarrs, carun corps plusieurs ttes serait un monstre J. GAUDEMET, Le gouvernement de lglise lpoqueclassique,op.cit.,.124.

 • 49

  2.(.12/451)

  , , .,, (. 4), , ,([ ]), , ... , , , adhoc 34 (23.),916(341),2 (381) 12 (451).

  : , 4.B.BOTTE,LaTraditionapostoliquedeSaintHippolyte(Essaidereconstitution),Mnster,AschendorffscheVerlagsbuchhandlung,LQF Band39,1989,132p.(.,,S.C.11bis).

 • 50

  , , , ,(.2/)., , . ,, , , . , , . , , (1990), (11917 21983), . , , , , , , (conceptio) .

 • 51

  3.

  (.39/691)

  (.12) (. 285) . , , , ( 688), (. 39) (,.39),(691) (688691) , ..., , 39, 6. 5 28/ , . (), ,, . , 28 (sic), , .,,.6,.Grig.D.PAPATHOMAS,Lglise

 • 52

  , , () (), , , , (431 451), , ( , )().,,!...,, . , , , , . , ., . , ,

  autocphale de Cypre dans lEurope unie (Approche nomocanonique) ( ( )),,.(,.2),1998,.8196.

 • 53

  (, ..) (, ..) (,,, . , , ..), , ;...,, ....

  4.

  (.57/41956/691)

  ,

  , .1. ..,, ( ) () ., , (.57/419)., : 1)

 • 54

  2) . , . , . ,.2. , , 1054: , , , ( 1870). , , . , , , , , ,(1920 .)

 • 55

  , (Universalismus).

  , , , (1099),: (10951204, 1261) (1847), (1870), : ) , ( ) ) . (sic), . , 20 . . ,, . (.. , , ...), . () , .

 • 56

  , (sic).

  , ,1980. , , ,, . (19802010) (. 1980, 2), (19882000,,3) ( 11 2010), . , , ignorentes, volentes, nolentes , , () , :

 • 57

  , , (, ),, , , . (1099) , . , ( 1870) ,,,,., ;

  (Universalismus)21. . . () () ()

  ().()()()()

 • 58

  , , , , ; ; , , () ;...

  , , (10992006), , (canonicit impossible). Filioque (), (discorde), ... ,.,, , , , . , ()

 • 59

  , , , . , , , ... .

  , . (universalismus),,, , , (sic). , (sic). 21 . , . , , !... , , , , ,

 • 60

  , .

 • 61

  :1. ( ), 325

  2. (45), 451

  3. (57), 691

  4. (57), 419 , 691 .

 • 62

  : (coterritorialit) , , (cojuridiction), (polyarchie), (multijuridiction),, (..,,,,,..), ., , 7. . . () . , ,, , (), (691)

  7 . ,..14658/812006,,,DanielSTRUVE,RponseaupreGrgoirePapathomas,LeMessagerOrthodoxe,.141(/2004),.7388,.

 • 63

  ( ) ( ) ( )., , :

  ))())()

  ) ( ).

  , , ,

  . 1996, . , , , , . , ,

 • 64

  , , . . , :

  1) , , (.8/)

  2) , ,(.12/),

  3) , , , () ,, (.39/).

  ,, , , 1988 2000.: 8:

  8.

 • 65

  ....[1988] [2000],9 (,3,/19882000). ,, , (. 57/ 56/) . 1996 , ,.

  , 1996 , , , , (19451991), , . , 9..

 • 66

  1923 , , , , ,. , ,., , (451) (691)10, status, . , ,status, . , ,, , 33 10,...,:. ( , , ), LAnne canonique [], . 48 (2006), . 125133, , . 38, . 680(11/2007),.521419 (), , .104 (4/2007),.2536, TheMessenger[],.5(2/2008),.3047(),UskjaElu,.5(1/2008),.2343(),Inter[ClujNapoca],.,.12(2008),.484495.

 • 67

  (23 .), :[...] ... , , . , , . , , , (). , , , , .

  , . , , . (1872) . ,

 • 68

  (21 .) ., , , , , , ()()().

  , , , . , (),, . . , , , .,: , , , , ( ), ., , , (), confessionalismus

 • 69

  () ().

  ,

  () , . , , , . : 1) ,2),3),, , [] 4) . , , , .:

  (1990)manumilitari (19051204, 1261)11 1847 (1870), 11 , . . . , ( ), , . (,.19),2006,.145173.

 • 70

  . ( ), , , , (dissidentes) (), (1054) (sic), , 2006, , . , , , .

  . volentes nolentes .,, , (.. ,

 • 71

  ,,...), (.57/56/), ... . , ,. , , , , . , (universalismusEcclesiarum).

  , , . (, , ) (19802010) , , , . , . ... , (sic) , , .

 • 72

  . ., , ,,, , .

  , ,.. , , . , , , , , , , , . , .

 • 73

  , . , , . . , , , , (. 2/) , , , . , . 4 . :, , , (. 89/). , ...

 • 74

  , , , , , , . , , ; , ... (.13,2930), ( 13, 39). ( ), ( ),() ( ) , ..., ...,,...

  , , . , , . () ( ),

 • 75

  , .,......, , (. . 17, 11. 2122)!... ..., ..., ...

 • 76

  .....

  (18461920)

  , 1 1946. , 15 1847,. , , (;). ( )12. , , . ., , , , , , 12 , , ,1988,.19.

 • 77

  , . , , , , / . , , , : . , 13. (1860),, ,,,15. , , , , , . /, , 13.12,12

 • 78

  . 187371876,. 15 1877 . ( )., (2231881) (4111881). 29 1886 6 1886,. , , , . , 211889 15 1889. , , , , , ,

 • 79

  1171890 14. ,,, ( , ),, , ,,.. : ,, (!), , . , ,31890 (!), !15. , , 14.,,.,, ,......,,2012,.19.15,1988,..,.89.

 • 80

  (+1809),.,,, , , , ,.,, , ,,,, : , . , , , : ,, , , , , . , , , .

 • 81

  , , , , ,... , ,. . , , , ,, . , 16. 1890, ,,.,1421891 , 1893, .,, , 16,,.,,2007,.264267.

 • 82

  : , 17. 10 1894 ,. 13 1894.(18941908). , , ,, . ,1908 . , 721908, 62 , , , . (1091904) , , , , ,, . , , , : , , 17.,..,.133.

 • 83

  , , ().,, ... , . , , .., , . 18. , . , . , . , , , . , ., . ,, (1906), , 18..,.249.

 • 84

  , . , . / , . , 20 1908 , , , (23 1908). , , , ,, , ., . . . ,,,: , !19 19..,.252262.

 • 85

  ,201920, 74 ,, , , , () . 20 1961, , 9. , ., .., , , . . , , , . , , ..,

 • 86

  ,, , ,.,.,, . . , (17491809). , , , , . ,,103,3011. 5.000 . . ,, , / . . , , , ..,

 • 87

  , , . , . :, 20. . , cd , , ,,.,,,,,, ,, , , , , , ,,,,,,, . 20.,:,,2013

 • 88

  , , . . . , , . , . , , , , , , .5,1214. (19762012) , cidy ( ), , ,, ,

 • 89

  . / , , ., ,, , . , ., , . , .. / , , , : (:.131890). , .,,

 • 90

  . ..

  , , ,,, ,. , ,, , , , , , , , , . . : ,.

 • 91

  , , . ,. , . , , . . . .:,, ; , , . . ; ,, ;

 • 92

  . , ; . 21. : . , . ,, , .,, , 22. , . ,,,.... .. (2000): 21 , , , ,1991,.1314.22..,.14.

 • 93

  ., ,..,. , , ,,23. , , :... , , , , 24. ,,... . 25., , , ,26.

  232930/4/00.24,.....,.14.25..,.15.26.

 • 94

  .1.. : , . ,27.

  ,, , , , ,.)) . , , , . , . , , . , . , ., 27,.22.

 • 95

  , , , , , , , , . , , , (). , . , , , ,28. , , , , . , , , , , . .:), . ) , . , , 28..,.24.

 • 96

  , , , . , , ,,, . 29.2..

  , , 30.,.3.

  , , , ,. . , , . ,

  29..,.2627.30..,.32,33.

 • 97

  31.,, . , . , .,. .,,:,32. , . , .33.,,, . , , . 31...1532, .,, . ,..,.102103.33..,.35.

 • 98

  4., :

  .

  . . 34. , .,, .

  , 35.,, , , ., . . , ,, 34..,.35.35..,.37.

 • 99

  , . ,,. , (),, , ,. 36. , . , , . ,,,,, ., , . , ., : . , 36..,.37.

 • 100

  . , , . . , , . , , .,. , , . , , ...37. : ) . ,, ,. ) , , . , ( ) , . , , , , . . , , 37..,.3839.

 • 101

  , , , , . , , . , (, . ). , . , . , , . . , ,. ; , , . , 38. ,,,., , 38..,.42.

 • 102

  .. . , , , . , . 39. 39..,.41.

 • 103

  , , ,,,,,, , , , ,, . , , , .,,, . , , , . . ,.

 • 104

  , , , , , . , , ,., ., , . , ,, . , , 40. , : , 40 ( , ,,9111996,.,1998,.325).

 • 105

  ., , , . , . , . H .

  : , , 41. , , , , . 42 . . . : , . , . , . .

  41.4,4542.1,14,2,11.

 • 106

  43..,,44 , , , . 45. ..,.46. : , . ,,,. . ()47. . , 48.49 , 50. 43.,,..,.31.44.28,20.45..,.38.46..,.41.47..,.92.48.1,16.49.1,4.50.12,10.

 • 107

  :, , ( )51. . , : . . . . , , ( ) (=)52. , : , , , 51.,,,/,..,.213.52,,..136.

 • 108

  53. , , , ,, , , ., : , , , , , 54. , , . , , 55. . ., , , . 53,,.155.54.,,.,..,55,.,.156

 • 109

  , , , , , , . .,. , 56.,, 57. ; . , . , , , , , ;58 . , . , . , 59. , ,. 56.5,25.57,,..,.213.581,4.59 ., , , . ..., ,1999,.42.

 • 110

  , ,

  ,(15184781920), (192), , .1., , , . : ) .)., . ) . ) ..

  , , .

 • 111

  ,60.2.,, , , , , , , 61. , ., , , , , 62. , . (CongregationSanctorum,; , ; ; 60,..,.56.61,..,.71.621,3.

 • 112

  ;) : 63.3.),, , ), , . , , , , , ., , ., 64.,,,,, . 63,..,.2829.64.1,17..

 • 113

  ,,., , , ,, , 65. , . ;66. ,, : , . . ,67.

  , , ,,(), , , , , , , , 65,,1985,.13.66.9.67,1,2.,,..,.91.

 • 114

  , .68. , ,., . , : . , ()69.4. , . , . ,, , , ,70. , , ,, , , , , 68.,...1314.69,,;(),1981,.24.70,,.,..,.49.

 • 115

  . , 12, ,, , : , , 71. ,, , , , )72.

  , , , , , , , , , .

  , , , , ,, 71,.,..,.157.72,.,..,,.156157.

 • 116

  , ,.. , 73. . . :, ., , , . , , , ,74. , , 75. , , 73,.,..,159,.74,,PG46,581.75,,,.282283.

 • 117

  ,: , 76. , 77 : . /: , , ,78., . . .79 , , ,, , , , ,, 76,,.3,338.7734,7,,,.19.,.350.78155,304,,,1985,.361.79,,/,1974,.86.

 • 118

  , , , , . ,.

 • 119

  .,. I(18981913)

  .1. ,., ..

  , (),1897, , , (6) , /, ) .,).,) , ) ,) , , )

 • 120

  , ) . . )., , ) .,,) , .80

  ( ) , : 1 1897 31 1903, .. ..... , .&..81897. . .. 80 , . .,.., , ( ). , , . , . , , . . , ..:,,...

 • 121

  2. ) , , , . . ) ........... .) . .. ) . ) , ) , ) , ) , ) ..

  : , 1 . 1897 311903 ....81897.

 • 122

  ,(7),.( , (). ).81 /..( .. .).3. . (18971903) . . , . . , , , ) (14) , ) 81 ,..1 15201 10201 12,51619 1 1112 1 710 1 16 ...

 • 123

  , ) 3 , , ) (5) , ) , . , (10) , (4) . . (5) (2) .

  , ... 1) . , 2) . 3). . ) . . . .. 1) . ., 2) . , 3) .4)..

  29 1897

 • 124

  , . , . :) , .......... .,,, 10 15 .

  . .

 • 125

  ...(..) , , .4.

  ) 11891 28 . 1897 1898 . , , , , , , :..,.,..,.,.. , . . , . ( ), ,(1973.) 34.0105. (..) . . . . . , . 7

 • 126

  , .. .. , . . (23 .) .12), . .. ., 17189821898.. .............. , , ,.... , . , . , . . .. ., , / ., . . , . . .. ,. , ....

 • 127

  .(211897

  ).

  ) 1901 1917 .. . , () , (..).

  .., . (60) () ...1.1907 .....(200).:..(19660/100) 10.1907..(.(40) . . 100,211908......,(10,50)...(40)....,(60).7.09.20,.(20)

 • 128

  . / . .(206).81910...,..3015/100....(.100)201912.: (100) . 5 12 1912 .. .251912. . , , . ,(100).41914... (109) (. . 85) 2 1914 . 17 85 3 1914 .12460.. 4 1915 . 153,35 . 2 1915, . 53,80 ., 27 . 175,55... , : , , ,

 • 129

  , , 1 1916 31 1917,:

  1) . (

  1917).2) .3) .4) .

  1) (

  .)2)

  . (. ).

  3) ( ).

  1) ..2) .3) .4) . (

  ).5) .

  1) .

 • 130

  2) ..3) ,...4) .

  1) .2) 19031

  1917.3)

  1914.

  1) 1916 .

  1) ,.2) .

  11916

  13.511.10.572.3.511.

 • 131

  ()

  ) / ) .) .) ) . . ) . ) . , ) , ) . . ) , ) . , . , ) . . , , ) , ) , ) . , ) . ) , )

 • 132

  , ) , ) , . , ) ,) . , ) .. 1) 2) . , 1300 2.100 , , . , 2.105:

  ..

  : 1 189731 1903 . .

 • 133

  81897 . .. 4 : . 1 1897 31 1903 /...... , ,.,. ,.( , ).

 • 134

  . ./8.1897.../8.1897 /8.1897 /8.1897.20/.1898 13/.1899 23/.1898 18/.189811.1911...1901.1917:1.1907 :10.1907 :21.1908 :7.1909 :8.1910 :20.1912 :4.1914 :2.1915 :31.1917.29.1897./.().,/,,2005...

 • 135

  21897 , , , ) , . . .

  )

 • 136

  . , , (150) /(). . . .. ,. 21897 .. (15) , , , , .,, () ..... , /.

 • 137

  .( ).,, . () 1000 , , .....500.500,....41898. . , () , , , . ... .. ... :. , , . ., . ...... 5 , 4

 • 138

  3. , ... , 13,10. , , ..... ,.) . ) , , 5 5 , (.).) , .) ... .

 • 139

  ) , .) , , ,. , ,, ,. , .....8.1898 . ... , ,

 • 140

  , , .

  /281989

  . , , ,4, 300 , ,, , , .

 • 141

  27.1898 . , (107) , (82) . 201898 . .. .. , (20) . , (234) . 131899 .. ..

 • 142

  . ,(50) , (1925),., 1901 . ,( 1916) . .1911,.. . , . , . , 1856 ., 1863, . , . ( ,

 • 143

  , (234/10) 23/1898 :. (..) (4)1898 : , (. ). ,... , , ,. 181898 .()1897 , 1897 (, ...) , 25 25...

 • 144

  .. ,.1. . . 1897 / , , , ( ) ,, . , ., . (. ....158)(. , ), . . .

 • 145

  ..

  , , . . ,,. , , , . . (),,,. ( ),,.

 • 146

  .82 , , , , .83 , , ( ). . . ,. .. . .

  . , : , 82.KlausOehler, , ( .,,.,,2000)http://www.Myriobiblos.gr/texts/greekOehlergreekphilosophy,.11.83,,,1071b :,,1012b:, , 1072 ab : ,.

 • 147

  .84 , . , .. , (= ), .85

  , , . , , .. . ., , . : . 84,,982b.,7,1072a8,1073a.85 ,,.., , ,,2006,.583587.

 • 148

  . , , ,,, .86 87. . ,., , , , : , . , ( ) , , KlausOehler.Oehler: , 86 ,, [B.Kotter,WalterDeGruyter1973,t.II(PatristischeTexteundStudien12)372887 , , [B. Kotter, Walter DeGruyter 1969, t. I (PatristischeTexteund Studien 7).] 8 1, 2 . . 7 9 :

 • 149

  . ( ) ,.88

  . .,,,,, , , . ,. . , , ., , , ,.

  88.KlausOehler,,.13.

 • 150

  , ,.,,, . , , , .89 . , ,90 ( ). , , ,.91

  , ,,92, 89,,7559: , , , ,.90,,751316 :,,,,, 37 15 17 : , , , , ..91 ,,75912 : ,..92,,751617 :,....

 • 151

  ,93., , . . . , .94 .95 , . .96 . .,. . : 93,,3678:, , . , ,.94,,751719: , ,.95,,361415.96,,751920:;.

 • 152

  .97

  , , , ., . . . . . ( = ) , . , , , , ,.,, .,,, 97,,752024.

 • 153

  . , ,,,.98,, ,., . , ( 98,,36718:, , . , ,. . . , , , , , . , ,,..,PG29,120B: , . , ; ,PG90,1312C:.,, , ,,.,, , , , 1328D : ,, , , 1329A: , , .

 • 154

  ), , , , . , ( , ). , , , , , .99

  , . 99,,7559: , , , , . .., , ..,2009,.188191.

 • 155

  .......

  20.&

  100

  101,,102.103

  , , 100 , 27/7/2012, .: 20. , . , ,,. . . , , , , , ,.101.15,53.102.2,29.103.(.),.,.,2004,.288.:.

 • 156

  . ,,,, . , , , , ,104 , ,,, , , , , , . ,, 105,. , 20 , . , , . 104 , , , , , , . , , , . , ,,,,.., , , .., , , .105..,,1(1982)10.

 • 157

  , , , ,106 , 107, , , , . ,,: , 108,,,109 , 110.111 , ,, ,.

  , , . , , , 106 , : ,..,2,9,PG90,985CD.107,6,9,PG88,1696BD.108.21,24.109 . 20, 24. . . , (19231981), . ,2007,.53.110.6,16.111,.,2,98(1989)356.

 • 158

  , 112 . , , 20, , ,,.113, , , , , . , ,,, . , , . , , , ,..,.

  20, : (1928),(1933), 112 .. . . , , . , . ... ,1997,.427,426.113, , . , . . , 3:(19201991),.,..,.46.

 • 159

  ( 1938), ( 1938), 114 ( 1943), ( 1943), (1946) , (1947),(1947), , .,115 ( 1950)116, 117 ( 1957), ( 1961),118 , ( 1965), ( 1966),(1980),119(1984), ( 1985), ( 1985), , 120 ( 1986), 121 ( 1987) ,(1990),122(1991), 114.,,.....,2007,.104107.115..,.57.116 , ., , . , . ,2011,.215216,265266,317318,325326,363365,373376,411412,413415,419420,455456.117.,..,.4144.118 , , . . . , (426557), . ,,2012,.154183.119,...,.567568,647648,745749,993994.120.(.),,...,2003,.550563.,..,.100101121.,..,.6165.122..,.126127.

 • 160

  ( 1993), ( 1996), (1997)123.

  ,, , , , , .., .

  : (18731946), ( 1958)124, 125 ( 1991), 126(1981),127(1999),(2005)128, , 129(1909), , , ( 123,...,.10991101,11251128,11331139,11571161,11871189,12751279,13031305,13471348,14151417,14271428.124.(.),,..,.546549125 , , . .....,..,2011.126 ., (19231981). ,.,2007,.142.127 .,.,52006,.245, ., 22010, . 470 . (.), ,..,.564571.128.,,32008,.143.(.), (19122005). ,2009,.119.129. (.),,,.....,2000,.513.

 • 161

  1907),(1964),,130131(1874),(1905),132(1920),,,..

  , 20 . , 1874. .

  , , 20 , , , , , .

  , , , , , , . , , 130.,,.,..,..,.131132.131 ( 1874), ..,,,1995,. 9698 . (.), , . ......,2004, .8687, ,...,..,..132 . (.), , .., . 681 , .,.,..,2003,.143.,..,.131132., ,......,..,2011,.4546

 • 162

  , ,,133. , . , ,134. , , ,, , , , , , , ,,.

  ,, , , 20 . : , , , 135, , , , , , , , , , 133,153 , , .,.,41993,.22561.134,,..,.,31991,.5013.135.(.),...521545

 • 163

  , ..

  , , ;

  136. , 137 : (), ()138. , , , 139.

  140 (1866 1938),141:

  . ,, , . , 136.,..,.70.137,,,.. (), 23, 24, , . , ..,31997,.231,237.138Tompidlik,,..,.,2000,.124.139.,..,.65.140.,.,.,2003,.34.141 . (.), , . .. ,2005,.213215.

 • 164

  , ,,.

  , , . , , .

  , 142, , 143 . 144, 145,, . , , , 146., , ,, , 142(),23,..,.231.143.11,2.1441,SC92(1963)123..Tompidlik,..,.124.145,27,PG79,1232BC,32,15,PG12,1305C.146Tompidlik,..,.237.

 • 165

  147. , , , 148T.

  , , , 20, . , , , 149,, , :,,, , .150

  : ; ,;

  ,.(10141090), , 147.14,25.148,3,10,PG29,77BCSC26(1950)243.149,, ( ).. (),, ,.,..,.140,203,212,237.150, 34,PG26, 893B. ,10,PG46,360D.

 • 166

  151, . ( ) , , , 152. ( ),, , (, ), . , .. . ,153., , , .

  , , , , , 154, ,,,.

  ,, 151, . . , 6,9, PG 9, 269A 412A 417B. , . Jean Claude Larchet, .,.,..,.....,22009,.425448.152.,,.,1999,.175176,179.153..,.179.154(),,,.,..,.140.

 • 167

  . , , ,, . , 1909 , , , , , 155 156 ,,. . , 157 , , , 158, .,, , ,,.

  . , 20.

  , (,), 155.,,.,1993,.57.156.,(),.,,..,.86.157.(.),1896,1995,.37,43.158..,.46.

 • 168

  , , , . , , , 159, ..,, ,,160.

  , , 20.: ( 1905), , , , ,161.,,,,162 , , . 163 159..,.7879.160..,.6061.161.(.),..,.182183.162..,.181.163 . ,

 • 169

  , ( 1907), . , , ,.

  , , ,, 164 ,,, . ,165 , .

  , , , . , ,, , 20,, , ,,

  ,...,2008,.5253.164.,.,.55,.38.165.,..,.126.

 • 170

  , 166. , , , , ,167.

  168 , , , , , , , , . , , , . , : , , ,, , . , , ;169, ,,,.

  , 166.(.),..,.72.167.(.),..,.177181.168.(.),..,.72.169.5,7.

 • 171

  , . 170, , .. 20,..,171,172 ,173 174,,.., , , , , .,,,.

  ,,,, ,175 , , . , , , , , , , . 170 . ,,27/7/2012, , , ,.,,,..171.,,..,.4951.172.(.),..,.556559.173,..,.255274.174.(.),..,.6379.,..,.7075.175.(.),..,.73.

 • 172

  , , , , , , ,. , , ,176,,,,.. 177 178, , 179,180.

  5,,,, , : . : , , (),[] , .181 , 176..,.16,17,18,37,40,41,47,48,59,64,65.177.(.),..,.5457.178,..(. .), 1920 , . ,1997,.28,43,46,47,99,101,102,103,104,172,175,179,183,186,200,201,224.179 (. .), ,,.,......,2001,.149.180.,,..,.7680.181.,,.5..,,,....,2002,.63.

 • 173

  ,,.

  , , , , . .182 , , . , , , , .,,: , ,., , , ,,.

  ,, , , ,.

  , , . ,,. (, ) 182..13,5.

 • 174

  183,,184.

  , , , 20 , . , , ,,, , , , 185. , , , .

  .. , , , ,186 , , 18211822, 183.,..,.271.184 , . (). . , ,.....,141996,.61...(.), , . ..,.,2001,.28.185.(.),..,.30,39:, ( ). .186 , . . , , 20 .. (), ....... 2 (2012), 103129

 • 175

  2000187. 2002188 . , 2007189., , , , , , . . . ,,,,,., , , , , ,190., , :

  ,,,,,

  ,,. 187.,, .3(2000)381384.188.(17991874),,.4(2004)839840.189 , ,3(2007)10.190.13,22.24,24.4,48.

 • 176

  .

  *

  ,,,.. . , , ,, : , , ,,,,,,, . ,, . , (1) ,,,,*90

 • 177

  . , , , , , .

  , ,,,(2), . , , , . , . , ,, , . 1803100.00,30.0001910, 225.000 , 100.000. , (3) , , , (4) . , 2.500 3.500 2,5 .

 • 178

  1922 : , , , .,E , , , , . , . , , . , , , , ,

 • 179

  .191 20 1922 ,: (5) ,. ,.. , . 1920 1921, , . , .192

  191..2100/1281922(,).192.,.1458/2081922

 • 180

  , . ..., ,.193 , (6) , . , , .194 , , , ,,,..,, , . 1922, 713 80.700 .. , , , 193.,.1462/2581922194.,.1462/2581922

 • 181

  . 25 ,:, , , . , , .,, , , , , .,,,. (7) ( 30.000 ,, ) . / , ,.195 , / ,:

  195.,.1463/2681992

 • 182

  . .. . , , . ,, . , . ., , ., , . . ...196 , /, .197

  196.,.1466/3081922197.,.1466/3081922

 • 183

  , , .198,, ... (8) . . ,, . , (9), , , , , , , , , , , .,, , , , . 459 , 347 198..2115/3181922

 • 184

  . ,,, , , , , , 46 , 3 2.000 ,,. , ,, . / , .199 : .;.,,200 199.,.1476/391922200.,.2950/2591922

 • 185

  (10) . .:

  ., 120. 400 , . ,. , . .,,,. . . .201: ,, . , . 201.,.2122/691922

 • 186

  (11) (12). ,, , . . .202 , . . 1.000.000 . . 1 . , .45.000 ..203 , ,: , , , 202..2122/691922203.,.2935/691922.2944/1891922

 • 187

  , , , , ., , ! , . ,,,, ; . ; , ;!204 : , : ,, , . , . 204.,.2946/2191922

 • 188

  , / . ;. 120. ,, . .205 , 2,5 , , . 300.000.206 ,

  205.,.2953/2991922206.,.1593/12101922

 • 189

  , : ;! : ,. . , :207 . , (13) . , . 20, , .208 , ,. 207.,.1505/14101922208.,.1513/23101922,.1593/12101922.1505/14101922

 • 190

  , 209(14). , , , /,, . , . 20111922.210 1121922, .(15) , , , .211 25111922.

  209.,.1513/23101922210.,.1514/23101922211.,.1650/6121922.1547/2121922

 • 191

  , 21, 1922.212 . 1922, 250.000,300.000/,25.00030.000 22.000 .213 , , ,, , , ,.214 , (16) , . ,,,,,

  212.,.1519/30101922

  213.,.1527/8111922

  214.,.1664/23121922

 • 192

  . , , . 1922(17).: 780 . 300 ,, . ,i,.(18) . , .

  ,, . . ..215 ., , 215.,.2906/281922.,.1492/281922

 • 193

  .,, , , , . ,, .216 (3/8/1922) . , . , , :..3241 , , . , , , , , 216.,.1494/481922

 • 194

  . ,, , , , , , , , . , , , , , . , , , , , . .,.,, , , , , , .,,,.

 • 195

  , , , , .

  .

  . , , . ,, . , , . , , , , , .,,,.217 , , .., . , ., . , .,., . ,,,,, .218 217..2100/1281922218.,.1458/2081922

 • 196

  , .219 1050.220. .200, .100, . 130, ..50,..50,..50221. (, ) , .222 223 .224 , .225 , 219.,.2906/281922.2907/381922.,.1494/481922220.,.1494/481922221.,.2907/381922222.,.2910/681922223.,.2912/981922224.,.1454/1481922225.,.2916/1381922,.2097/981922

 • 197

  , , ,.226 , , (, , , ...) , .227 .,500..228 .229 1922,8.000,,, / /, /

  226.,.2915/1281922,.1453/1381922227.,.2917/1481922228.,.2918/1681922229.,.1455/1781922

 • 198

  . , .230 . ,.231 , , ( ) .232 500, (50 ) .233 200 600.234 : 1500 300 . 600 . 230.,.2910/681922231.,.1461/2481922232.,.2935/691922233.,.2936/791922234.,.,2938/991922

 • 199

  , , .235 , , 500100 150 300 . . 1923 .236 , , , .237 2.000 . , , . 5000 235.,.2941/1391922236.,.2942/1491922237.,.2944/1891922

 • 200

  , 200 ,.238,9.000,, .239 140.00017 . 240 500 ,,.241 1000, , 2000 ,.242 238.,.1483/2091922239.,.1486/2291922240.,.2950/2591922241.,.1495/4101922242.,.1653/9121922

 • 201

  , 1000. .243 , 450 . . ,.244 . 1500, .., ,, ,.245 , .246

  243..,.2113/2881922244.,.2938/991922245.,.2942/1491922246.,.1479/1491922

 • 202

  1922 17.000(19), , , , , .247 ,, . , . , .248 . 200 , 8.000 , 40 , .249 247.,.2947/2291922248.,.2950/2591922249.,.1489/2591922

 • 203

  ,.:. , . , . , . ,...250 , ,,,10. , .251 , , ,. , . .252(20) , 250 . , . 2953/29-9-1922 251 . , . 1505/14-10-1922 252 . , . 1520/1-11-1922

 • 204

  . : , , , , ,.253 1922 , , ,. , , , ./, .

  253.,.1528/10111922

 • 205

  , , , .254 . . ( ), / , , , ,, , . 1000.255(21) : , , , , , , , ,,, . 254.,.2936/791922.2944/1891922255.,.2944/1891922

 • 206

  . ,. ,. , . . . , , , . . , , . , ,.. , ;

 • 207

  ., , , . . . . .256 . 3500 (22) ,, . , , .257 :

  256.,.2946/2191922257.,.1486/2291922

 • 208

  : , . . . .258 , .259

  , ,: 258.,.1488/2491922259.,.1488/2491922

 • 209

  ! ,,,,,. , , .(23) ., , . , . , . . 2.500 614. 2/20 ,23. , , , . ,

 • 210

  , .(24) ,. . 260 . . , , , , .261 , .: ,, 80.000 . 262

  260.,.2953/2991922.1493/3091922261.,.1495/2101922262.,.1495/2101922

 • 211

  , , , .263 , .264

  , . 1000 , . .265 ,: , 263.,.2957/4101922264.,.1483/2091922265.,.1498/6101922

 • 212

  . , , , , , . . , (15 ) 2 .. ( ), , , , .266 , ,,, .267

  266..2958/5101922267.,.1499/7101922)

 • 213

  .268 (2) . .. , , , , .25,.269 , , : ,. ,

  268.,.2961/8101922269.,.1507/16101922

 • 214

  . ,. , : 1)80.000, .. 2) . 3) . 4) , ,. 5) . 6) !270 , .. 8101922, 80.000 . , ,

  270,.1507/16101922

 • 215

  .271 , :

  . , ,: . . . . . . ... ..

  271,.1508/18101922

 • 216

  . ,.. . . , , , .272 , , , , ,55.000 15.000 . , ,, . ,. ().273

  272.,.1516/27101922273..1517/28101922

 • 217

  , , ,, 400 . .13455/2111922/: .13455 , ., . , ., . , , , , . , . , . , , ...21922.....274 274.,.1525/6111922

 • 218

  , .275(25) .1922, , 24111922 , .276 8121922 . .277

  ,1000 , .278

  275.,.1529/11111922276.,.1542/26111922277.,.1653/9121922278.,.1653/9121922.1656/14121922

 • 219

  ,1860,3.3985.738.279A

  ,.,, , . . . . .. . . / . / .P.R.280 O

  279.,.1656/14121922280.,.1492/2991922

 • 220

  ....281 Z. 6. . ., .(). . ..().282 , ,. .283 . .284 .

  281.,.1493/3091922282..2957/4101922283.,.1526/8111922284.T,.1666/25121922

 • 221

  . , .285 , . , .286 13 1922 . , .287

  285.,.1521/2111922286.,.1653/9121922287.,.1594/13101922

 • 222

  , : . .288 26/11 , , : , , , ,,,,,.289 , , , .290 18 1922, ( ) 288.,.1666/25121922289.,.1542/26111922290.,.1544/28111922

 • 223

  . 1923. , , .,1.000.000.291(26) . , : . . .. ,(9).700

  291.,.1658/16121922

 • 224

  . , , .

  , , . .50. ..292 , , , 120.000.293 , 3.000 . , .294. : . 3.000 . , ., 292.,.1478/1391922293.,.2946/2191922294.,.1507/16101922

 • 225

  , . . , . ., 3000.()295 , ,.296 : 80.000 . 60.000 . ,200.000. , . , ,,.297 1922

  295.,.1509/19101922296.,.1523/4111922297.,.1519/30101922

 • 226

  .50.000..298 , ,.(.),.299 , : , , ,,:1)..

  298.,.1667/27121922299.,.2910/681922.2953/2991922

 • 227

  2) , , , () . ,..3)..4)..5)..6).7)..8)..9).10)..24/1992300 , (. ) : . 300.,.2953/2991922

 • 228

  , : .,.301 , . :1).,,.2).3),.4) , , , , , . 5) , 6),,. , ,,, , .,. , ,, 301.,.1494/3191922

 • 229

  , .,.302 . , 1922.303 , , , , 300 ,5,.304 . :. , . . , .... . .

  302.,.1495/2101922303.,.1665/24121922304.,.1495/2101922

 • 230

  1012 .. , ,.301922..305 . .306 : 6.. , ,. , , .

  305..2958/5101922306.,.2960/7101922

 • 231

  .307

  .,912 , .308 . , , . , 16101922,1012,, , . 80.000.40.309

  307..2961/8101922308.,.1590/8101922309.,.1505/14101922

 • 232

  , .: .. , ., , , ) ,.......) , , , , . , , ,, , , ,

 • 233

  !310 30 .311 . , , . , , .312 . . , , , 310.,.1510/20101922311.,.1511/21101922 312.,.1515/26101922

 • 234

  , , : : 1) , 2) , , 3) , ,., , . ,, . 912...313 2.000, ,5.000.314(27) ..,. 912 25 , , .,,

  313.,.1547/2121922314.,.1516/27101922

 • 235

  . 4.315 1 1922 ,,,, , 100 .316 , , 50 ,5,(175),1015.317 ..Cruikshand, , , 2530 , , , , , , ,,...20.000., . , , 315.,.1529/11111922316.,.1546/1121922317.,.1651/7121922

 • 236

  .,,, 4.800 . .318 1922,, .1. , 250

  ,. . , ,3000, . ,,500 . 300 ,5,10,40,1 , 10 , 1 , 5 14 . 6 , , .

  318.,.16510/18121922

 • 237

  , , 1000 , 100 , 100 , 10014.

  2. , . 700.

  3. , , , .319,,,311922:

  9/22 .. ,51969 , . . .

  319.,.1603/22121922

 • 238

  . ,., , . , ...320

  ,321 . , , ,,,,, , , , , , .

  320.,.1670/31121922,.2947/2291922321.,.2910/681922

 • 239

  .322 , , , , , , .323 , ,,.... . , , ,. , ,,.324(28) .. , 322.,.2947/2291922323,.2950/2591922324.,.1490/2791922

 • 240

  . .325 . .326 , .:...18, , ,.327,..

  325.,.2953/2991922326.,.1493/3091922327.,.1666/25121922

 • 241

  .......328 , , ..329 ,..... , .330 , . , ,

  328..2957/4101922329.,.1591/9101922330.,.2946/2191922

 • 242

  8 ,.331 , . , . , .. .332 , , . . 1923 1903, 331.,.1489/2591922.,.2948/2391922332.,.1512/22101922

 • 243

  40 . , , , /, .333(29) ,,, .334 , 2 1922 : . . , , ..

  333.,.1591/9101922334.,.2957/9101922

 • 244

  , .335 . 336 , ,,.(30).337 .1924 1925, . ,1925 . , , , .(31) , , , ,, 335.,.2957/9101922336.,.1512/22101922337.,.1496/4101922.,.1506/15101922

 • 245

  ,.: , . , ,. 7/ . , 5.338 15 :1)

  2)

  ,.339

  338.,.2938/991922339.,.2960/7101922

 • 246

  , , , . 1891922 . , , . 2591922.340 : , . . , ,, . 340.,.2943/1591922

 • 247

  . . . , . 10 .. . . . ..,, , . , . , , , . . ,

 • 248

  , . . .341 , . ,,, , . , , , , ,,,. ,,,,, . ,. , , ,

  341.,.2951/2791922

 • 249

  , , , , , ,.,,,,,,,,,;,,.!!.,!..,!,!,,!..!..;!

 • 250

  , , . , , , (32). ,: . , ,,., ., ,,: ! ,! , ! ,,,! , :.,

 • 251

  ,.!.

  , , , . , , . , , ,.

 • 252

  .

  ,

  ,,. , .

  , . , ,.

  , .342. , , , . , 342..:,:http://www.pentapostagma.gr/2011/01/blogpost_8350.html#ixzz2Jul0c46m

 • 253

  . . .

  , , ,.

  ,.

  , , , ,.

  , . ,.,.

  , , ., , , .

  , ., . , ,.

 • 254

  , . , 343.

  , ,.

  ,.

  , , ;, . , , , ... ., .

  , / 344.Smith,,, 343..,(;)(;),:http://alitheiagaph.blogspot.gr/2011_01_01_archive.html344 . , :,www.pischools.gr/download/.../09%20nikolakaki%20117135.doc

 • 255

  , , 345. , / , . , . ,. 346.

  . , , . , .

  , , 345ToulminS.,Cosmopolis:ThehiddenAgendaofModernity,FreePress,(1990),p.7.346Hall.&Gieben.,FormationsofModernity,PolityPress,(1992),p.23.

 • 256

  , , ,. 347. 18 , , . :. , , ,1718.

  , 1830 1880, ,

  347 Roehrs H., A united Europe as a challenge to education, European Journal ofInterculturalStudies,3,(1992),pp.5970.

 • 257

  .

  / : , ,, ,, , , ,/., ,.

  , . 19., (). , ,,

 • 258

  .

  , , . , ( ).

  , :(19),, 1929 ( 1930 1970) ( 70 )348.

  ,, : , 348.,,http://www.inclusivedemocracy.org/pd/is10/issue_10_paideia.htm

 • 259

  .

  . , , , ,. , , . , , , , .

  1970 , , . , , , , ()349. 349.,,:,1999.

 • 260

  . , , ,17, , , . , .

  , , (,,...). ( ) . , (), , , ., .

 • 261

  , , , . , , , , , .

  , , .

  , . , ,,, .

  , (,), , , .

 • 262

  , , ( ).

  , . , ,, , . 15%1521 , 1912 2% . , . , , . 125 . ,

 • 263

  , , , . , ,350.

  ., .

  , , . . , . , 351.

  350Young.,TheCurriculum for the futureFrom thenew sociologyof education toacriticaltheoryoflearning,FalmerPress,London,(1998).351.,,,.

 • 264

  , , . . , , , 352.

  , , . , .

  , , . , , , 352http://neaanagnosi.blogspot.gr/2011_06_01_archive.html

 • 265

  , , . , , ( , ) . , .

  74 . , , , ( ), , . . , , .

 • 266

  , , . , . , ,,,,.

  : , . ( , , , , ).

  ,, () . ,

 • 267

  , , ,.

  , , . , , , , , , , , . .

  ( , ) . . ,

 • 268

  , , .

  , . 20 ,, , . , , , , . , .,,353. . 353,,1996.

 • 269

  ,, ,..

  . , . ,, .( ) . . , , . 354.

  . 354.,,..46.

 • 270

  , , , , : .[...]355. . ,356.

  . : , , ? : . : , , , . ,. , . , 355.,(1963),..334350.356 . (1965), ,...363379.

 • 271

  , , ( ) ( ), . , ( ).

  , , ,,. , (..),.

  . , ,, :1),2) , , 3) ,4). , .,..

 • 272

  , . ,, . , . . , . . . , , ,.

  / . /, . , , . status . ,

 • 273

  , ., . O . , () , . , , , , (.. ). , 357.

  . , (..,, , ). 357.,,http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=479641

 • 274

  . , . ., , /, . , .

  , , , , , , . ,

 • 275

  , / .

  , . , . 18 . () ( ), , , . , , ., , ( ,)

 • 276

  . , , , . . ,.: 358.

  . ., 358 . , : ,http://www.alfavita.gr/apopsi.

 • 277

  . ,, , , . .

  (). ; . ; ; ; ; ;;

  , . , . , , , , . , :

  , , ,..,,.

 • 278

  , 359.

  , .

  , , ,

  ,. , ..,.

  ,,.

  .,, ,!

  , . , .(!): 359....

 • 279

  ,.,,.,,,.

 • 280

  ..

  ,

  . , , , , 4149/1961 . . :)3,) 4149, 10., ,

 • 281

  ., , , ( ) . , , ., , .

  , , , . ,.,, . (....)(....). ,,..

 • 282

  .... . , ,:).) .)....).).),.

  3 , 4149/1961, 245/1962 590/1977. ,,, , .

  , 131 4149/1961 .:

 • 283

  ) .) .) , 1,2,3104149/1961. ,.,.

  4 . 4149/1961 ,, . , 5572.4149/1961781979. 67 . 4149/1961 .

  . . , 8 . 4149/1961,

 • 284

  ,, , ., . (....) 10 .:

  , , , , ,. ., 60 , . , , , . , ,.

 • 285

  , . 5.4149/1961,, . , . ,.59 .4149/1961.

  , 62.4149/1961, . . , ,,.64 .4149/1961, , , .

  , , .

 • 286

  ,.64.,65,66,67,7172.4149/1961. , ,65.

  , , , , 67 .4149/1961. , , ,, , .

  , 94 95 . , ,.

 • 287

  . 99 , .

  , ,1.4149/1961, ..590/197712. , , . ,, .,3 . , .

 • 288

  87.3.) , .) , .) , , . , , , .

  15,9598, 2001. 95 5, . 5 : . . .

 • 289

  , . . , , , ,.

  ,9813, . : , , . , . , ,,,, 98,15, , . ,

 • 290

  , . , 95,1, :) . ,,,.) , . .) , .) ., . . ,

 • 291

  .

  , 981,:) , , . ,.590/1977/1/4/, . .) , . , , .) .

  ,.4149/1961,

 • 292

  54. , , . 8/1979, ... 5 1980.,,21 , . ,2,, , , ., ,.72..128/1979 . ., 4, 10 , . , , 2 12 , .

 • 293

  ., , , , ., , . 8 12 8/1979 . . 7 11, , . , 961, . , , ,.

  ,

 • 294

  .... . 105 .4149/1961, . .... . 2 39/1972 , , .101102.4149/1961 . .103.4149/1961 , , , , . , ,., .

  , , ,,., 105 . 4149/1961

 • 295

  , , , . ...... , 96 97 . , ., 10 , . , , ,.

 • 296

  , 16 1961, 1, . 41, .4149. , 181962, 1,.62, .245. , 20 1967, 2, . 405,79273. , 30 1972, 1, . 103,39. , 311977, 1,.146,. 590. , 5 1980, 1, . 1,8/1979. , 24 1982, 2, . 429,.

 • 297

  ,71992,1,.165,..2084. ., , ,1993..,,..,2001. ., , ..,2002. ., , ,2001..,,..,2004. ., ( ), , , 2003. ., , . .,2004.

 • 298

  Mth,...

  (

  ILYAPRIGOGINE.)*

  . .

  . ,, . ,,.360

  * , Ilya Prigogine ,2011.360.,.,,(1991)75.

 • 299

  . , . , 361 .,. . 362.

  361 , , . , ,. , ..,.,, , ,,(2004)230.362 ., .,, , ,,,(1997),2832,34,3943.

 • 300

  . : 363.,, ,. , .., , , , ., , 364., . .365

  363.,.,,,,25.364.,..,,.(1983)81.365 .,..,, 3538..,. (2000),:.(5),1415.

 • 301

  .. , . .,,,366. , , , ,, . , .., , 367,..

  ., , 366.,.(2000),,1417.367 .,.. (1990), , .(.2).:.,141147.

 • 302

  , , , , , , , ,368. .., . . , , 369. 370, . . , , 371..,,372., .,.373. , 374. 368..,,PG29,16...,..,,.(1977)8.369 .,.., , 7. ., ,o,PG4,336..370.,..,,8.371 .,.., , 8. .,,,PG44,184.,.372.,.(2000),/.,32.373.,..,,9374.,..,,9.

 • 303

  ; , (.1,2). , .., , . , , , ,,, .375 , .Cullmann, .Cullmann, .376 , , . . , , ,.377 .; . , : 375.,.,,5253.376.,O.Cullman,,73.377.,V. Lossky, . ..(1984)295.

 • 304

  , , ,378., ( ) , , 379. , ., . , 380 , 381. , , . ., , , , , .

  378.,.(2000),.,25.379.,.(2000),.,21.380.,.(2000),.,25.381 .,., PG 29,560 B. , , , , . .,. (2000),,27.., .

 • 305

  ,382. .., , , 383. : , .384 . , , . . , , ,: ,.385 , , 386, , . :,,, 382.,.(2000),.,27.383.,.,,54.384., , ,PG91,1257CD.385., , ,PG91,1180B386.,.,.,PG94,861B.

 • 306

  ,387. , . , ., . . ,.,,,. .388 ; .Prigogine.

  .

  IlyaPrigogine..

  387., ., ., PG 94,852B. .,.,, (2005), & . ,9.388.,.,,58.

 • 307

  , . , . .

  , , . , 389. , , , . , ,390.

  .,, , , . 389 ., . , ,PG 29, 25: , . .,., ,.(),2.,,(1996),143.390.,.,.,,.,175176.

 • 308

  ;.391 . , , , , , , , , . , . , . , 392. ., ., .,,, 391.,.,,,PG29188C189A. , , , , , , , , , . ;... .392 ., . , , ,405406.

 • 309

  , 393. ; ;

  , ., , 394. . , .

  H.Kung. ,.395

  , LettertoProfessor 393.,.,.,,.,169.394 ., I.Prigogine, (1992),End of Science? In:ThephilosophyofScienceLecture Series,UniversityofArkansasforMedicalSciences,LittleRock,Arkansas,1.395.,H.Kung,,,100.

 • 310

  HenryMargenau, , , 396. 1983MansNewDialoguewithNature , 397. ,,, , , 398.

  , , , . , 1977, Physics and Metaphysics: , , 399. ,: , . ,

  396 ., I.Prigogine, (1989), Letter to ProfessorHenryMargenau. In:Origins of ScientificPerspectives,(1989),13,1.397.,I.Prigogine,(1983),MansNewDialoguewithNature.In:PerkinsJournal,(1983),4.398.,I.Prigogine,(1983),MansNewDialoguewithNature4.399.,I.Prigogine(1977),PhysicsandMetaphysics.In:AdvancesinBiologicalandMedicalPhysics,Vol.16(1977)(Reprinted).SanFrancisco:AcademicPressInc.241242.

 • 311

  []400. , , . , 401., . , , , , 1994: 402. E. J., Earley , , , , 403.E.J.,Earley , 400.,I.,Prigogine(1977),PhysicsandMetaphysics245.401.,I.Prigogine(1977),PhysicsandMetaphysics.In:AdvancesinBiologicalandMedicalPhysics,262.402.,I.,Prigogine, (1994),TheConvergingofWesternandEasternViewpointsonScienceandNature.In:ALectureatMOAAtamiJapan,May311994,15.403 ., E. J., Earley (2006), Some philosophical influences on Ilya Prigogines statisticalmechanics,282.

 • 312

  , , 404., , . Progogine: [] 405. ( 1982) 406., 407. , , , : , .

  404 ., E. J., Earley (2006), Some philosophical influences on Ilya Prigogines statisticalmechanics,276.405 ., E. J., Earley (2006), Some philosophical influences on Ilya Prigogines statisticalmechanics,242.406,.,5.407.,I.Prigogine, (1984),TimeandHumanKnowledge. In:EnvironmentandPlanningB:PlanningandDesign,Volume12,(1985),p.p.520,UniversiteLibredeBruxelles&UniversityofTexas,Austin,18.

 • 313

  408. ; ; . , , HenryMargenau, M.Eliade , , , ,, 409. :, . , , , ,,. , , 410. 408 ., I.Prigogine, (1988)TheOriginsofComplexity. In:Lectureat theOpeningMERIT,Maastricht,28June,1988,17,1.409 ., I.Prigogine, (1989), Letter to ProfessorHenryMargenau. In:Origins of ScientificPerspectives3.410.,I.Prigogine,(2003),:.,21.

 • 314

  , , The New Alliance I.,Stengers, , ,, , , , , 411. , , StephenHawking, , 412, , .413 , ., , , . . , . .,, 411.,I.Prigogine,&I.,Stengers,(1977),TheNewAlliance.In:Scientia,58,Vol.112,(1977), 320. Only this strange product ofmediaevalthought,arationalandimmutableGod,ereatingandprovidential,couldcreateandorganiseda world based on rational principles constituting the intelligible and permanentfoundations,justifyingandexplaininginall.412 118.., S., Hawking, . 252..,I.Prigogine,(1990),TimeandtheProblemofthetwoCultures.In:FirstInternationalDialogueonthetransitiontoGlobalsociety, September 39, 1990, 119, 16 .,I.Prigogine, ,,23.413.,I.Prigogine,,,2324.

 • 315

  , ,. , , . . .414, ., , . ,,, . ., , , ., 415, .,. , , , H.Kung. 414.,I.Prigogine,,,256257.415 ., ., , , (2009), 311.T , .

 • 316

  , , , ,. . ,: 416. . , . .., ...,, , 417. .Prigogine, , , . : . 416.,.,,(2003)167.417.,.,,,(2009),310.

 • 317

  .418. J.Smart R.Dawkins . SmartAtheismandTheism . , : , . 419. ,, R.Dawkins, : ; . Dawkins ,, , , ., , 420. , . , , 418.,I.Prigogine,,,171.419.,J.J.C.,Smart&J.J.HaldaneAtheismandTheism,BlackwellPublishers(1997)70.420.,R.,Dawkins,(2007),.:.,160.

 • 318

  ,,.. . , . , , , , , . Ilya Prigogine ., : ,, 421, , . , , : ,,422. 421.,.,,,(2009),307.422.,.,,,(2009),309..,.,I.Prigogine,,,251.

 • 319

  .

  ,,6 ( ), ! , , ,. , , , . .,:.::.,.,.,.:.:.:.:4. .

 • 320

  . , . ! . ..,,.., , . , , .. 7.30 10.15. ! , 11,, , , . ..

 • 321

  . , , , ,,. ., . , . , ,... , . 1945,, .. , , ..() , . 60..

 • 322

  . , , . 1000 .,20... , , . .. . , , , , . 1220. , . ,. . 10.30 .. , ,, . ,

 • 323

  , .,, . 1928, , 15 : , ,, .2

 • 324

  , , , ,.3 , , ) ) , .4 21 34 3633, 243633.5

  1. ,

 • 325

  .

  2. , .

  3. .

  ,.

  4. . 4 20 3633 ,

  6

  1. , .

 • 326

  2. , .., .

  3. . , .5203633 .

  7

  1. ... . , ... , .

  2. .

 • 327

  3. , ,,.

  4. , .

  5. , .

  6. , . .

  7. ,.

  8,,,,,

  1. 1/30.

  2. 15 / . 15 8 8.

  3. , , . , .

 • 328

  4. , . , ,.4 19 197 .

  5. ,.4,195197,1/3.

  6. , , . .

  9

  1. 21,22233633 8 5197 .

  2. . . . .

 • 329

  .

  3. . ,.. ,.. ..

  10

  1. .

  2. :) .).)...) . ..).) , , .) , ,.

 • 330

  ) .11:

  1. .2. , ,

  , , .

  3. .

  4. , .

  5. .

  6. .7.

  .12

  1. .

  2. .

 • 331

  3. 4 .

  4. , ..

  5. .6. . : )

  . . . ) . ) . . . ) .), . ) . ) .) .

  7. , .

  8. .. ./,.

 • 332

  9. / .. . . , ... ... .

  13 ,:) ) /) ) ) , .14

  1. 1/31.

  2. ..

  3. / . ,.

 • 333

  8.

  /.4.

  .8/.

  5. .

  6. ..

  7. 8/ ...

  15

  1.

 • 334

  5.000..

  2. ..

  3. ..

  .

  .

  ,

  . , . . . 211932., ,

 • 335

  . . . . , ,, . 29 1932. ... , ,. ,,

 • 336

  , , , , 13 597 , , , . . 31 1933 5 1933 . . ., , ,, , ,, 1928 , . ,

 • 337

  ,193132 , , 9.5.32.. . . , , . , ,,, , , . . 15.000 .

 • 338

  19331934 , , , ,,. ,,.245..33, , ,. , , , , , 60.000 933/34. , , 1928 ,. , ,

 • 339

  931/32 , ,,9.5.32..,. . , ,, , , , . , , , ,,,, ,, , ,

 • 340

  . , , , . 3789 20396 .,. , , , ,, 933/3460.000933/34. .. , 31.19331934: ! ,,,.

 • 341

  , , , ,,!

 • 342

  ..,.

  . . , . , , ., , ,,.. ()1983 , 1984, . .

 • 343

  2000, , . . ., , . , ..

  . ,. , , . , , ; ,961..,. ,

 • 344

  . , , . , , . , 18211822 23. , , , ,. , 1811, (17641833) , ,, , . (. ., . 22,