Δρ. Γεώργιος Νταλός Τεχνολόγος Ξύλου

of 89 /89
. . !*#'$ !*#'$ $ $ #"(μ!"$ #"(μ!"$ "% "% μμ"$ μμ"$ &μ") &μ") & & &!""$ &!""$ )"% )"% **"% **"% ##μ ##μ #$ #$ - - . . . . . . #$ #$ Email: Email: [email protected] [email protected] . . gr gr

Embed Size (px)

description

το ξύλο ως δομικό υλικό

Transcript of Δρ. Γεώργιος Νταλός Τεχνολόγος Ξύλου

 • . . !* #'$!* #'$ $$

  #"(!"$#"(!"$ "%"%"$"$ &

  ")&

  ") & & &!" "$&!" "$ ) "%) "% ** "%** "%

  #### #$#$ - - ..... . #$#$Email: Email: [email protected]@teilar..grgr

 • = = )) ,!*,!* ####.. !$#!$# ,"!(!"!*#,"!(!"!*#%") !$#%") !$#, , !! "',!# "',!#** ,"+,"+ !$!$, , , , ,,.. $& $& ## '#'#: : *!*! ## "!#"!#.. "')! !#"')! !# "',!# "',!#: : *!*! ## ,"+#,"+# *#*# "#"#..

  : &

 • """"

  !! "": :

  ""

  ( ( " " ) ) ,, """" "" ( ( ))

  "" ""

  -

 • ##,,((!!, , ) ) 1414 ##

  "" $$((, 14, 14) ) "$ "$ $!$!!!

  ## ((, , $$) ) 19 19## $!$! ""

  :

 • ..

 • "" !! ##. . !! ## "" #!#!

  ..

 • , , !!:: & &

  !! !! 2.000 2.000!! ( ( ))

  :

 • $#$# $$

  $$ $ $ .. $#$# $ $ $#$# ..

  $

  #$

  # $#$# 200 200 ## . . !"!" ""

  $#$# "$"$..

  : ?

 • *!*! *'*' .. $'$' !'!' (!$ (!$ *"%*"% *"*!$*"*!$

  800.000 800.000 2.000.000 2.000.000 $) $) (

  "(

  " !! !! !#!# !$!$ %% *!!(#*!!(# !(#!(# %)"!$#%)"!$# (= (=) ) !$!$ $*#$*#..

  () ?

 • :: , , , , & &

  (())

 • . . !! !! ..

  3600 3600

 • : 500: 500

 • !! ( (Oregon pine)Oregon pine)

  2200 2200

 • ::

  (())

 • !

 • &

 • !! , , !!## 0,67 0,67 !! # # # # , , # #

  , , "" , , !!

  , , ## , , ## "" ..

 • "" ## $$ $$ #"#" %"%" "" . . &&

  ## ## ## !! "" &&!! $$ &&.. &!&! $$ && &$&$ ##

  ""..

 • #"#" ## &$&$ !"#!"# "" % % ,, ## & & &&&& & & !! "#"# !%!%.. $$ !! !"#!"# "" # #, , , , #&"#&" &&, , & & ! ! !"#!"#, , && ## $$ && &$&$&& ..

 • .."". . %% '' 100 100 ''!''! #$#$ !! '!'! ##22C 22C ## 0...5C 0...5C 2 2 #& ''!''!, , '$'$ '' '!'! "" ''!''! 24 24 & & . . %% 9 9 '' #$#$ '$'$ '$'$, 700, 700 '$'$ 2.000 2.000 '$'$ !!. . %% %% #$#$!$!$ $#$# ! ! !!, , '' '' '$'$'' && %% '!'! '!'! %% ! ! '$ '$ !! ..

 • ! & !! "#$ !*"%:

  *(. )%'&'": "$, #%"$, %,#, Iroko, #", (# , ( ,) 25 ) ).

  )%'&'": #%$, , , (# 15-25 ) )

  #+& )%'&'": #%, '%""*, #(# 10-15 ) ).

  ("-. )%'&'": ,*, *# ,*, , #%#, , , ,

  (# 5-10 ) ).$ )%'&'": !, *, *, #,

  ,," , , #!"$, "*# " ") !*" ( ,#)#( +

  (# ( ,) 5 ) ).

 • CERTIFICATION OF WOOD APPLICATION OF QUALITY MANAGEMENTSYSTEMS

  RESEARCH OF INNOVATIVE PRODUCTS OF WOOD (WPC, LVL, PSL. LSL)

 • !* !* , ,""* , ,""* && " " ,#"() ,#"() &+#&+# $$, , ",""," ""%""% $$ !!$!!$. . ""!*"!*" '$'$ "" ,"," ,#! ",#! " %)%), , %#'$%#'$'$'$ ,#"$,#"$ )

  ), , "" )"$)"$, , % #% #. . " " ,"%,"% &"%&"% ,*! ,*! "" " " %,%, ,#"$,#"$ "*#" "*#" &"% &"% ## ,),) !* !* ,

  , ,"%,"% "%$"%$!! "#"#. . %&"%&" )) ##, , " " $$ ,#

  )#$,#

  )#$%#',($%#',($ &+#$&+#$ ,#,# ,"","" " " ,"%,"%,*" ,*" "" !*"!*" %)%) "" !"&)!"&) "%$"%$ ) ) "" "%$"%$..

 • $$ $$$$$$ "", , !$ !$

  !! !! " "$ $!$ $!".".

  $$ $!$! ,, ##

 • tahtaya vur

  ""

  " =

  " =

  hout vasthouden

  bater na madeira

  Da kucnem o drvo

  koputtaa puuta toucher du bois

  auf Holz klopfen

  odpuka w niemalowane

  !

  tocar madera

 • /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice