Γραμματική και Ζωγραφική

10
ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Γ ρ α μ μ α τι κ ή κ α ι Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος

description

Οι ασκήσεις αυτές φτιάχτηκαν και δουλεύτηκαν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Τις επινόησα προσπαθώντας να κινητοποιήσω τους μαθητές μου να κάνουν εξάσκηση πάνω σε γραμματικούς κανόνες με ευχάριστο τρόπο. Παρατήρησα ότι ακόμα και οι αδύναμοι μαθητές, που συνήθως δυσανασχετούν όταν έχουν ασκήσεις, άνοιγαν βιβλία και τετράδια ανατρέχοντας σε κανόνες και σημειώσεις, προκειμένου να σιγουρευτούν με τι χρώμα θα βάψουν τις εικόνες. Στην πορεία άρχισα να σχεδιάζω εικόνες με θέμα γεωγραφικές τοποθεσίες, αξιοθέατα, ήρωες του σινεμά κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, ένωνα ζωγραφικ

Transcript of Γραμματική και Ζωγραφική

Page 1: Γραμματική και Ζωγραφική

Οι ασκήσεις αυτές φτιάχτηκαν και δου-λεύτηκαν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Τις επινόησα προσπαθώντας να κινητο-

ποιήσω τους μαθητές μου να κάνουν εξάσκη-ση πάνω σε γραμματικούς κανόνες με ευχάρι-στο τρόπο.

Παρατήρησα ότι ακόμα και οι αδύναμοι μαθητές, που συνήθως δυσανασχετούν όταν έχουν ασκήσεις, άνοιγαν βιβλία και τετράδια ανατρέχοντας σε κανόνες και σημειώσεις, προ-κειμένου να σιγουρευτούν με τι χρώμα θα βά-ψουν τις εικόνες.

Στην πορεία άρχισα να σχεδιάζω εικόνες με θέμα γεωγραφικές τοποθεσίες, αξιοθέατα, ήρω-ες του σινεμά κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, ένωνα ζωγραφική με γραμματική, γεωγραφία, ιστορία κ.λπ. Η ενασχόληση με αυτού του είδους ασκή-σεις ενεργοποιεί διαφορετικές περιοχές και δυ-νατότητες του εγκεφάλου και βοηθά σε διαθε-ματική προσέγγιση των μαθημάτων. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μαθητών και εκ-παιδευτικών.

Λάζαρος Φιλιππίδης

ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Γραμματική και

ΖωγραφικήΟ Λάζαρος Φιλιππίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κομοτηνή. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο. Από το 1998 υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλος σε διάφορα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι φοιτητής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Ασχολείται με τη μουσική και το ραδιόφωνο. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Σητεία.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ. : 210 6431108

[email protected]. ocelotos. gr

ΕΚΔΟΣΕ ΙΣοσελότος

ISBN 978-960-564-100-9

170 × 240 SPINE: 2 FLAPS: 70

Untitled-2 1 11/21/2013 1:23:23 AM

Page 2: Γραμματική και Ζωγραφική
Page 3: Γραμματική και Ζωγραφική

Γραμματική και Ζωγραφική

Page 4: Γραμματική και Ζωγραφική

ΤΙΤΛΟΣ Γραμματική και Ζωγραφική ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λάζαρος Φιλιππίδης [email protected] ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λάζαρος Φιλιππίδης LAYOUT - DESIGN Myrtilo, Λένα Παντοπούλου Copyright© 2013 Λάζαρος Φιλιππίδης ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ Αθήνα, Νοέμβριος 2013

ISBN 978-960-564-100-9

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και γενικώς αναπαραγω-γή, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέ-ρους του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του δικαιούχου συγγραφέα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ:

Βατάτζη 55, 114 73 ΑθήναΤΗΛ. : 210 6431108E-MAIL: [email protected]. ocelotos. gr

Γραμματική καιΖωγραφική

Page 5: Γραμματική και Ζωγραφική

ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Γραμματική καιΖωγραφική

Page 6: Γραμματική και Ζωγραφική
Page 7: Γραμματική και Ζωγραφική

Χρωμάτισε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρώματα σύμφωνα με τις οδηγίες.

συν + νέφος = παν + πονηρο =συ

ν + φ

ωνή

=

παν + έξυπνος =

συν +

κοινω

νία = πα

ν + κ

όσμο

ς =

συν + άνθρωπος =

συν + κρύο =

συν + γνώμη =

συν + κυβερνήτης =

συν +

ένοχ

ος =

συν + αδερφός =

συν

+ χω

ρώ =

συν + παίκτης =

συν + λόγος =

συν + σώμα =

παν + όμορφος =

συν +

μαθη

τής =

Φτιάξε σύνθετες λέξεις βάζοντας πρώτο συνθετικό «συν» ή «παν», βρες τι παθαίνει το «ν» και ανάλογα χρωμάτισε:Αν γίνεται μ μπλε Αν γίνεται γ καφέΑν γίνεται λ κόκκινο Αν γίνεται ρ μαύροΑν γίνεται ν πράσινο Αν παραμένει ν γκριΑν γίνεται σ κίτρινο Αν εξαφανίζεται το ν άσπρο

Τα κομμάτια που μένουν κενά χωρμάτισέ τα όπως θέλεις.

κάστρο

Page 8: Γραμματική και Ζωγραφική

Χρωμάτισε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρώματα σύμφωνα με τις οδηγίες.

Φτιάξε σύνθετες λέξεις βάζοντας πρώτο συνθετικό «συν» ή «παν», βρες τι παθαίνει το «ν» και ανάλογα χρωμάτισε:Αν γίνεται μ μπλε Αν γίνεται γ καφέΑν γίνεται λ κόκκινο Αν γίνεται ρ μαύροΑν γίνεται ν πράσινο Αν παραμένει ν γκριΑν γίνεται σ κίτρινο

Τα κομμάτια που μένουν κενά χρωμάτισέ τα όπως θέλεις.

συν + λόγος =

συν + φωνή =

παν + πονηρό =

συν + νέφος =

συν + χωρώ =

συν + γνώμη =

συν +

οδό

ς =

συν + κοινωνία =

συν + παίκτης =

συν + σώμα

συν + κρύο =

παν + έξυπνος =

παν + κόσμος =

συν + κυβερνήτης =

σπορ

Page 9: Γραμματική και Ζωγραφική

Χρωμάτισε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρώματα σύμφωνα με τις οδηγίες.

Βρες σε ποια πτώση είναι η λέξη και ανάλογα χρωμάτισε:Ονομαστική ενικού μ μπλε Ονομαστική πληθυντικού καφέΓενική ενικού κόκκινο Γενική πληθυντικού μαύροΑιτιατική ενικού πράσινο Αιτιατική πληθυντικού γκριΚλητική ενικού κίτρινο

Τα κομμάτια που μένουν κενά χωρμάτισέ τα όπως θέλεις.

τον αγράμματο

παρουσιαστής

τον κλέφτη

άνθρωπε

οι διεθνείςανθρώπων

γεωργού

γλυκούς

καλο

ύς

τη λατέρνα

ακριβούςΝικολάου καμήλας

δασκ

άλου

ς

την ελιά

τη γάτατον πάγο

δάσκαλε

γιατροί

λύκο

υ

ζώου

ανθρώπους

γάταςΝίκου

σκύλου

την κόρη

γυμναστήςτον ψεύτη

πολιτικός

τον επιστήμονα

αλεπούς

σπίτια πάνω στη θάλασσα

Page 10: Γραμματική και Ζωγραφική

Οι ασκήσεις αυτές φτιάχτηκαν και δου-λεύτηκαν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Τις επινόησα προσπαθώντας να κινητο-

ποιήσω τους μαθητές μου να κάνουν εξάσκη-ση πάνω σε γραμματικούς κανόνες με ευχάρι-στο τρόπο.

Παρατήρησα ότι ακόμα και οι αδύναμοι μαθητές, που συνήθως δυσανασχετούν όταν έχουν ασκήσεις, άνοιγαν βιβλία και τετράδια ανατρέχοντας σε κανόνες και σημειώσεις, προ-κειμένου να σιγουρευτούν με τι χρώμα θα βά-ψουν τις εικόνες.

Στην πορεία άρχισα να σχεδιάζω εικόνες με θέμα γεωγραφικές τοποθεσίες, αξιοθέατα, ήρω-ες του σινεμά κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, ένωνα ζωγραφική με γραμματική, γεωγραφία, ιστορία κ.λπ. Η ενασχόληση με αυτού του είδους ασκή-σεις ενεργοποιεί διαφορετικές περιοχές και δυ-νατότητες του εγκεφάλου και βοηθά σε διαθε-ματική προσέγγιση των μαθημάτων. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μαθητών και εκ-παιδευτικών.

Λάζαρος Φιλιππίδης

ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Γραμματική και

ΖωγραφικήΟ Λάζαρος Φιλιππίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κομοτηνή. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο. Από το 1998 υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλος σε διάφορα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι φοιτητής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Ασχολείται με τη μουσική και το ραδιόφωνο. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Σητεία.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ. : 210 6431108

[email protected]. ocelotos. gr

ΕΚΔΟΣΕ ΙΣοσελότος

ISBN 978-960-564-100-9

170 × 240 SPINE: 2 FLAPS: 70

Untitled-2 1 11/21/2013 1:23:23 AM