ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ

of 75 /75

Embed Size (px)

description

Ποιήματα 1988 -1998

Transcript of ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ

 • Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0 .

  : :

  ANEKDOTO 2000ASYMMETROI FAROI 2014

 • .

  ...

 • ...

  ...............................................................................

  ...

 • ...

 • .

  .

  .

 • .

  .

  .

 • .

  .

  ...

 • .

  .

  .

  ...

 • .

  .

  .

  .

 • .

  .

  ...

  --

  .

 • .

  .

  - 33

  .

 • .

  ...

  - -

  .

  - -

  .

 • .

  .

  .

  .

  .

 • ...

 • .

  .

  .

  .

  ...

 • - -

  ...

 • .

  .

  ...

  .

 • .

  .

 • .

  .

  .

 • .

  .

  ...

  ...

 • .

  .

 • -

  -

  - ...

 • ...

 • ...

  .

 • - ...

  - -

  ...

 • ...

 • ...

  ...

  .

 • - -

  ...

 • ...

  ...

 • .

 • ...

 • .

  .

  ...

 • .

  ...

  ... ...

  ...

  -

 • ...

  ...

 • - .

  ...

 • ...

 • -

  .

 • 30 ..

  .

 • ...

  ...

 • -

  ... ...

  ...

  -

  - ...

  ...

  ...

  - -

  .

 • .

  ...

  .

 • .

  - - .

  -

  .

 • .

  .

  .

  .

 • ...

  ...

  ...

  ......

  - -

  ...

 • ...

  ...

 • ...

 • .

  ... ...

  .

  .

 • .

  .

  ..

 • .

  .

  .

  -

  -

  -

  - ...

 • .

  .

  ......

  .

  .

  .

 • - -

  .

  .

 • .

  .

  ...

  ...

 • .

  .

  ...

  .

 • .

  .

  .

  .

  .

  .

  ...

  .

  .

 • .

 • ...

 • - -

  .

  .

 • ...

  ...

 • .

  . .

  - .

  ...