"Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ

of 2 /2
Θεσσαλονίκη, 14.02.2013 Δελτίο τύπου Στις 18 Φεβρουαρίου 2013 το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα- νίας στη Θεσσαλονίκη σας προσκαλεί στη δημόσια συζήτηση: „Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ: Ξεπερνώντας μαζί την κρίση!“ Πρόγραμμα και πρόσκληση επισυνάπτονται. Στη συνέχεια το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας στη Θεσσα- λονίκη, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιο- μηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, o Σύλλογος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύλλογος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύλλογος Ελλήνων Με- ταναστών και Ομογενών από τη Γερμανία, η Ένωση Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης καθώς και η Mediascape LTD ξεκινούν από κοινού την λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ProGreece - "Produce in Greece- Render Services from Greece” (Παραγωγή στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών από την Ελλάδα) Οι δυνατότητες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, λόγω της επίκαιρης οικονομικής κρίσης, δεν έχουν εξαντληθεί. Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν καλά καταρτισμένους (συχνά και γερμανομαθείς) μηχανικούς και στελέχη, καθώς και τον κα- τάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν παραγ- γελίες για γερμανικές επιχειρήσεις με ταχεία παράδοση. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να εξυπηρετεί - κατά παραγγελία - γερμανικές επιχει- ρήσεις. Οι υφιστάμενες δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και οι ανάγκες των γερμανικών εταιρειών συγκεντρώνονται στα πλαίσια του ProGreece μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και της ιστοσελίδας www.pro-greece.com. Οι εμπνευστές αυτής της πρωτοβουλίας διακρίνουν τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα: Η ProGreece διατηρεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Η ανεπιθύμητη μετανάστευση μπορεί να αποφευχθεί μέσω της ProGreece.

Embed Size (px)

description

Ξεπερνώντας μαζί την κρίση!"

Transcript of "Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ

Page 1: "Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ

Θεσσαλονίκη, 14.02.2013

Δελτίο τύπου

Στις 18 Φεβρουαρίου 2013 το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα-νίας στη Θεσσαλονίκη σας προσκαλεί στη δημόσια συζήτηση:

„Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ: Ξεπερνώντας μαζί την κρίση!“

Πρόγραμμα και πρόσκληση επισυνάπτονται.

Στη συνέχεια το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας στη Θεσσα-λονίκη, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιο-μηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, o Σύλλογος Βιομηχανιών ΒορείουΕλλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύλλογος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύλλογος Ελλήνων Με-ταναστών και Ομογενών από τη Γερμανία, η Ένωση Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκηςκαθώς και η Mediascape LTD ξεκινούν από κοινού την λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας

ProGreece - "Produce in Greece- Render Services from Greece”(Παραγωγή στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών από την Ελλάδα)

Οι δυνατότητες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, λόγωτης επίκαιρης οικονομικής κρίσης, δεν έχουν εξαντληθεί. Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουνκαλά καταρτισμένους (συχνά και γερμανομαθείς) μηχανικούς και στελέχη, καθώς και τον κα-τάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν παραγ-γελίες για γερμανικές επιχειρήσεις με ταχεία παράδοση. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο τηςπαροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να εξυπηρετεί - κατά παραγγελία - γερμανικές επιχει-ρήσεις.

Οι υφιστάμενες δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και οι ανάγκες των γερμανικώνεταιρειών συγκεντρώνονται στα πλαίσια του ProGreece μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμαςκαι της ιστοσελίδας www.pro-greece.com.

Οι εμπνευστές αυτής της πρωτοβουλίας διακρίνουν τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:• Η ProGreece διατηρεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.• Η ανεπιθύμητη μετανάστευση μπορεί να αποφευχθεί μέσω της ProGreece.

Page 2: "Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ

• Η ProGreece προσφέρει τη δυνατότητα για μια άμεση και διαδικαστικά απλή αντίδραση στιςσυγκυριακές διακυμάνσεις στην αγορά εργασίας.

• Αυτές οι συνεργασίες εκτέλεσης παραγγελιών, εφόσον υλοποιηθούν με επιτυχία, μπορούννα αποτελέσουν ένα κατάλληλο πρώτο στάδιο για επενδύσεις γερμανικών επιχειρήσεων.Συνεπώς, οι γερμανικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό και χωρίς μεγάλορίσκο, να έρθουν σε επαφή με Έλληνες εταίρους και να δημιουργήσουν μια σχέση εμπι-στοσύνης. Αυτό αργότερα μπορεί να οδηγήσει σε επενδύσεις και κοινοπραξίες.

Με το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας για την δημιουργία της πλατφόρμας τον Νοέμβριο του2012, η εταιρεία Mediascape LTD ανέπτυξε και οργάνωσε την πλατφόρμα. Μετά την ημερομη-νία της έναρξης της λειτουργίας της (18.2.2013) όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγήςκαι παροχής υπηρεσιών καλούνται να ενημερώνουν την πλατφόρμα για την δυνατότητα ανά-λυψης παραγγελιών και έργων.

Συμμετέχοντες της πρωτοβουλίας:

Χορηγοί: