ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ...

of 32 /32
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [email protected] - [email protected]

Embed Size (px)

description

 

Transcript of ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ...

Page 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

[email protected] - [email protected]

Page 2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 1 | Σ ε λ ί δ α

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ζούμε στην εποχή που οι εξελίξεις στις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής

(ΤΠΕ) αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και επηρεάζουν τη καθημερινότητα των

πολιτών σε όλους σχεδόν τους τομείς. Είναι επομένως περισσότερο από ποτέ

επιτακτική ανάγκη ο Δήμος μας να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ευκαιρίες και

προκλήσεις που δημιουργούνται, μέσω της ορθής χρήσης τεχνολογικών λύσεων που

αυξάνουν τη παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν τις παροχές τους

μέσα από άμεσες, διαφανείς και δυναμικές υπηρεσίες.

Ο παρών απολογισμός πεπραγμένων που ακολουθεί αποτυπώνει την προσπάθεια

των τελευταίων τριών ετών για τη σχεδίαση και υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού

της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας και την παροχή νέων

ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του Δημότη. Το έργο αυτό είναι

αποτέλεσμα της στενής και αρμονικής συνεργασίας που είχα κυρίως με το Τμήμα

Μηχανογραφικού Κέντρου του Δήμου Γλυφάδας, αλλά και με τα περισσότερα

στελέχη της συνολικής δομής του, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά.

Ο αναγνώστης πιστεύω ότι θα αναγνωρίσει τους καρπούς μιας σοβαρής συλλογικής

προσπάθειας η οποία διακρίνεται τόσο για τον σοβαρό σχεδιασμό της, όσο και για

τη μεθοδική προσπάθεια υλοποίησης πολλών επιμέρους δράσεων της.

Ασφάλεια Δεδομένων, Cloud computing, Mobile Applications, Μέσα Κοινωνικής

Δικτύωσης, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Wi-Fi, Τηλεματική, Πολιτική Ασφάλειας,

Αποτύπωση και Βελτίωση Διαδικασιών, είναι οι κύριες πτυχές που μας απασχόλησαν.

Θεωρούμε αξιόλογη την υποδομή που δημιουργήθηκε και υπάρχει μεγάλο πεδίο για

τη μελλοντική περεταίρω χρήση και αξιοποίηση της προς όφελος τόσο των Στελεχών,

όσο και των Δημοτών του Δήμου Γλυφάδας.

Page 3: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 2 | Σ ε λ ί δ α

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ................................................... 3

2. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ............... 5

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ..................................................... 8

3.1 Προγενέστερη Κατάσταση .............................................................................................................................. 8

3.2 Παρούσα κατάσταση ...................................................................................................................................... 9

4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .............................................. 11

4.1 Κέντρο Ιδιωτικού Σύννεφου (Private Cloud) ................................................................................................. 11

4.2 Διαχείριση Πληροφοριακής Υποδομής ......................................................................................................... 13

4.3 Νέοι Σταθμοί Εργασίας ................................................................................................................................. 14

4.4 Εισαγωγή και αξιοποίηση μονάδων Thin Clients ......................................................................................... 14

4.5 Φορητότητα εφαρμογών (Citrix) .................................................................................................................. 15

4.6 Εικονικοί σταθμοί εργασίας .......................................................................................................................... 15

4.7 Σύστημα Διαχείρισης απογραφής και αναφοράς δικτυακού εξοπλισμού ................................................... 15

5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ .............................................................. 16

5.1 Διασύνδεση απομακρυσμένων κτιρίων Δήμου Γλυφάδας με Οπτική Ίνα .................................................... 16

5.2 Αναβάθμιση γραμμής ΣΥΖΕΥΞΙΣ .................................................................................................................... 16

5.3 Αναβάθμιση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού .............................................................................................. 17

5.4 Αναβάθμιση Τηλεφωνικού Κέντρου ............................................................................................................. 17

5.5 Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε ιδιόκτητο δίκτυο Wi-Fi ....................................................................... 17

5.6 Τηλεματική .................................................................................................................................................... 19

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ............................................................... 20

6.1 Ασφάλεια σταθμών εργασίας ....................................................................................................................... 20

6.2 Μηχανισμός αντιγράφων ασφάλειας (Backup) ............................................................................................ 20

6.3 Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος (SAN) ........................................................................................................ 21

6.4 Υπηρεσία Καταλόγου (Active Directory) ....................................................................................................... 21

6.5 Πολιτική Ασφάλειας ...................................................................................................................................... 22

7. ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ........................................................................... 23

7.1 Portal Δήμου Γλυφάδας ................................................................................................................................ 23

7.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) ................................................................................................ 24

7.3 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ................................................................................................. 25

7.4 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.................................................................................................... 25

8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ TABLETS ....................................................................... 27

8.1 eAsti - Glyfada ............................................................................................................................................... 27

8.2 Ηλεκτρονικός Οδηγός Πόλης ........................................................................................................................ 28

9. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ .................................................................................................................................. 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ...................................................................................... 31

Page 4: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 3 | Σ ε λ ί δ α

1. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Η ανάδειξη του Δήμου Γλυφάδας σε έναν αναπτυξιακό και αποτελεσματικό φορέα παροχής

τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, ήταν και είναι το όραμα μας. Αυτό προϋποθέτει τη συνεχή

και με επιστημονικό τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων εσωτερικής οργάνωσης και

λειτουργίας του.

Αυτή η σύγχρονη οργάνωση / λειτουργία του Δήμου μας πρέπει να εξυπηρετεί:

τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου,

μέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα

οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. και

να τα εντάσσει στις διαδικασίες προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο καθώς και στο

πλαίσιο του ΕΣΠΑ,

τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας, της αποδοτικότητας

και της δικαιοκατανομής των παρεχομένων υπηρεσιών με την αναδιοργάνωση των

δομών, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας τους και τον προσανατολισμό

τους σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα,

την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων με τη βελτίωση των

συνθηκών εργασίας τους, την ενίσχυση της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των

Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, την επιμόρφωση του προσωπικού κλπ.,

την αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών

υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου

και των εποπτευόμενων φορέων &

την ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με άλλους δημόσιους, κοινωνικούς και

ιδιωτικούς φορείς και την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη, θεωρουμένου

όχι μόνον ως χρήστη των δημόσιων υπηρεσιών αλλά κυρίως ως ενεργού πολίτη.

Page 5: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 4 | Σ ε λ ί δ α

Έτσι θα αναπτυχθούν οι βελτιωμένες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου μας, οι οποίες

ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό τους μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

Επιτελικές Υπηρεσίες, με αρμοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα πολιτικά

όργανα και στις δημοτικές υπηρεσίες, δηλ. επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για τη

λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Υπηρεσίες Υποστήριξης, με αρμοδιότητες την παροχή διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής

υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, που αφορούν στην προστασία του φυσικού

και του δομημένου περιβάλλοντος και στην προώθηση της αστικής ανάπτυξης.

Υπηρεσίες Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορούν

στην κοινωνική προστασία, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην παροχή

υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στη μεταποίηση και στον

τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός) καθώς και την προαγωγή της απασχόλησης.

Όσες περισσότερες από τις παραπάνω υπηρεσίες υποστηριχθούν ψηφιακά, τόσο

μεγαλύτερη θα είναι η αποτελεσματικότητα λειτουργίας του Δήμου και η εξυπηρέτηση του

Δημότη.

Page 6: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 5 | Σ ε λ ί δ α

2. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Βασική προϋπόθεση είναι ο Δήμος Γλυφάδας να μπορεί να αξιοποιεί τις ΤΠΕ σε συνδυασμό

με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημοτικών

υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες.

Οι ευκαιρίες που παρέχονται με τη χρήση των ΤΠΕ για την άσκηση αποτελεσματικότερης

πολιτικής είναι πολλές. Η διεύρυνση της Δημοκρατίας μέσα από την ενημέρωση και

συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης, η καταπολέμηση των

αποκλεισμών, οι ανοιχτές διαδικασίες, οι νέες ευκαιρίες, η κοινωνική ευημερία και η

ποιότητα ζωής οδηγούν σε δικαιότερες δομές και ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. Η

μετάβαση στην Κοινωνία της Γνώσης συμβάλλει άμεσα στην τοπική ανάπτυξη ενισχύοντας

τη διαφάνεια.

Οι ΤΠΕ, μέσα από βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υποδομές, μπορούν να συμβάλλουν στην

τοπική ανάπτυξη, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία, προσελκύοντας,

υποστηρίζοντας και διασυνδέοντας επιχειρήσεις σε ποικίλους τομείς της οικονομίας. Οι ΤΠΕ

δίνουν ένα ανταγωνιστικό και συνεργατικό πλεονέκτημα. Η αξιοποίηση τους οδηγεί σε

καινοτόμες και αναπτυξιακές τοπικές κοινωνίες με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους

Πολίτες.

Δύο παράγοντες καθορίζουν τις σημερινές προτεραιότητες των Δήμων:

I. η μείωση των διαθέσιμων πόρων,

II. οι αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν συγκεντρώσει μέσω των διοικητικών

μεταρρυθμίσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι Δήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να επιδιώξουν τόσο την

ορθολογική διαχείριση αρμοδιοτήτων και πόρων, όσο και τον σχεδιασμό με βάση τα

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας της περιοχής τους.

Page 7: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 6 | Σ ε λ ί δ α

Οι υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι Δημόσιο Αγαθό, όπως η ύδρευση, η

αποχέτευση, η συγκέντρωση και η διαχείριση των σκουπιδιών, το ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. και

με αυτό τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Ο βασικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος: οι γειτονιές, τα νοικοκυριά, οι

επιχειρήσεις, οι δημότες, τα παιδιά στα σχολεία να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση σε

ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες που θα διαθέτει ο Δήμος Γλυφάδας και να καλύπτουν

έτσι σε σημαντικό βαθμό τις καθημερινές τους ανάγκες.

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις προσπάθειες που καταβάλαμε στο Δήμο Γλυφάδας από

το 2011 έως σήμερα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Θα ξεκινήσουμε από την

κατάσταση που παραλάβαμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, θα συνεχίσουμε με τα

δικά μας πεπραγμένα και θα ολοκληρώσουμε με το τι έχουμε σχεδιάσει για τα επόμενα

χρόνια. Έτσι θα γίνουν εναργέστερα όλα όσα εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης

του Δήμου μας, στην πορεία οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού του και

δημιουργίας υποδομών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Σχήμα: Οδικός Χάρτης εκσυγχρονισμού του Δήμου Γλυφάδας &

παροχής νέων ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του Δημότη

Page 8: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 7 | Σ ε λ ί δ α

Ο αναγνώστης διαβάζοντας το σύνολο του παρόντος απολογισμού πιστεύουμε ότι θα

μπορέσει να διακρίνει τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που είχαμε στο να οδηγήσουμε

το Δήμο Γλυφάδας να γίνει ένας ηλεκτρονικά καλύτερος και φιλικότερος φορέας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης για την:

Καθημερινότητα των Δημοτών του

Καθημερινότητα των Εργαζομένων του

Καθημερινότητα των Αιρετών του

Καθημερινότητα όσων έχουν σχέση με το Δήμο

Στο διάστημα των τριών ετών, με την αγαστή συμπαράσταση και συνεργασία της Δημοτικής

Αρχής, του Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου και πληθώρας στελεχών του Δήμου, έχουν

υλοποιηθεί έργα ΤΠΕ, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές (best practices) ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα έχουν χαραχθεί μελλοντικές ενέργειες για την ακόμη

καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δήμο μας. Το σημαντικότερο είναι ότι η μετάβαση στη

νέα Ηλεκτρονική Εποχή στο Δήμο Γλυφάδας πραγματοποιείται με διαφάνεια, με

συναινετικές διαδικασίες, με εμπλοκή των ενδιαφερομένων και το κυριότερο με το

ελάχιστο δυνατό κόστος, όπως αυτό φαίνεται από την παράθεση των στοιχείων που

ακολουθούν.

Page 9: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 8 | Σ ε λ ί δ α

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

3.1 Προγενέστερη Κατάσταση

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, στην αρχή πρακτικά της τρέχουσας δημαρχιακής

θητείας, διαπίστωσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έλλειψη στρατηγικής σε θέματα ΤΠΕ.

Επίσης μία σειρά από δυσλειτουργίες, υστερήσεις και χαρακτηριστικά παθογένειας, τα οποία

όμως εμφανίζονται σε πάρα πολλούς χώρους άσκησης δημόσιας λειτουργίας.

Ενδεικτικά αναφέρω:

Την μη αποτελεσματική αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

τόσο από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, όσο και από το Τμήμα Μηχανογραφικού

Κέντρου.

Την έλλειψη ηγεσίας και στρατηγικής για τον προσανατολισμό των επιχειρησιακών

διαδικασιών του Δήμου μέσω της Πληροφορικής, στην ικανοποίηση της εξυπηρέτησης

των Δημοτών και καλύτερης οργάνωσης του Δήμου.

Την κυρίαρχη αντίληψη, ότι η Πληροφορική είναι μόνο Υπολογιστές και μερικά μικρά ή

μεγαλύτερα Προγράμματα.

Τις μακροσκελείς διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεπερνούσαν τον κύκλο ανανέωσης της

τεχνολογίας, καταλήγοντας σε προμήθειες παρωχημένων προϊόντων. Το δύσκαμπτο

θεσμικό πλαίσιο και η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης και

ελέγχου των έργων Πληροφορικής οδηγούσαν σε φτωχά αποτελέσματα

ανταποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων.

Τον επιχειρησιακό κατακερματισμό των συστημάτων. Υψηλή διασπορά και λειτουργικές

επικαλύψεις των Πληροφοριακών Συστημάτων, με ελάχιστη διαλειτουργικότητα και

διασύνδεση μεταξύ τους.

Την εμφάνιση ελλείψεων στην αξιοποίηση του προσωπικού ΤΠΕ, βάσει των προσόντων

και των δεξιοτήτων που διαθέτουν.

Την απουσία στοιχειώδους Πολιτικής Ασφάλειας και κουλτούρας Πληροφορικής, που

μπορεί να οδηγήσουν σε μη ελέγξιμες καταστάσεις.

Την απουσία αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων για ΤΠΕ.

Το μεγάλο ποσοστό αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων με φυσικό τρόπο (χαρτί).

Την παντελή έλλειψη ηλεκτρονικής παρουσίας στο διαδίκτυο και παροχή ηλεκτρονικών

υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Page 10: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 9 | Σ ε λ ί δ α

3.2 Παρούσα κατάσταση

Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας μου, μέσω της καθημερινής μου συνεργασίας με το

Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου, προσπαθήσαμε να δημιουργήσαμε νέα κουλτούρα

Πληροφορικής στο Δήμο. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας σειράς ενεργειών.

Ενδεικτικά αναφέρω:

Την άμεση υποστήριξη στελεχών του Δήμου. Άμεση βοήθεια στην αντιμετώπιση και

επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων σε θέματα Πληροφορικής.

Την εκπαίδευση στελεχών του Δήμου. Πραγματοποίηση σειράς σεμιναρίων, από το

Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου και συνεργαζόμενες εταιρίες Πληροφορικής, με στόχο

την εξοικείωση και την αποτελεσματικότερη χρήση ΤΠΕ από τα στελέχη του Δήμου.

Τις επαφές με συνεργαζόμενες εταιρίες. Σε συνεργασία με τις εταιρίες που

αναπτύσσουν λογισμικό για τις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, πραγματοποιήθηκε

στενή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η

απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών αυτών, όσο και η άμεση επίλυση τεχνικών

προβλημάτων που εμφανίζονται.

Τις επαφές με άλλες εταιρίες Πληροφορικής: Συζητήσεις και με άλλες εταιρίες ΤΠΕ,

προκειμένου να εντοπιστούν βέλτιστες λύσεις για το Δήμο Γλυφάδας.

Την ευθυγράμμιση επιχειρησιακών αναγκών με υπάρχουσες λύσεις Πληροφορικής.

Συνεχής προσπάθεια για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, ειδικά προσαρμοσμένων στις

ανάγκες του Δήμου Γλυφάδας, προκειμένου να υπάρξει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα

στα έσοδα και στις επιχειρησιακές διαδικασίες του Δήμου.

Την παρουσία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις Πληροφορικής. Ο Δήμος Γλυφάδας

συμμετέχει πλέον ενεργά στις σημαντικότερες εκδηλώσεις Πληροφορικής, τόσο

δημόσιου όσο και ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους

επαγγελματίες του χώρου, αλλά και άλλους ειδικούς επιστήμονες και στελέχη με

αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Την πρακτική άσκηση φοιτητών. Δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών

Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ στη λειτουργία της Πληροφορικής του Δήμου, με αμφίδρομα

θετικά αποτελέσματα τόσο για το Δήμο, όσο και για τους ίδιους τους φοιτητές.

Τα προγράμματα ΟΑΕΔ. Αξιοποιήθηκαν τα προγράμματα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την

συμμετοχή ικανού αριθμού ατόμων στις διαδικασίες ψηφιοποίησης εγγράφων του

Δήμου.

Page 11: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 10 | Σ ε λ ί δ α

Την ψηφιοποίηση Εγγράφων. Αρχικά, συστηματοποιήθηκε μηχανισμός μαζικής

σάρωσης εγγράφων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση δεκάδων χιλιάδων εκτυπωμένων

εγγράφων κατά τη διάρκεια του έτους. Οι εισηγήσεις και οι προσκλήσεις για όλες τις

επιτροπές του Δήμου σαρώνονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αποδέκτες

τους. Τα στελέχη του Δήμου σιγά-σιγά εξοικειώθηκαν με την ιδέα του ψηφιοποιημένου

και αρχειοθετημένου εγγράφου και έχει μειωθεί δραστικά η άσκοπη εκτύπωση

εγγράφων. Μέσα από τη δράση «Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ» που

χρηματοδοτείται 100% από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, έχει ξεκινήσει η συστηματική

ψηφιοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων, σε έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου,

των Καταστημάτων, του Κοιμητηρίου, του Ληξιαρχείου και της Πολεοδομίας.

Τη μηχανή Αναζήτησης Εγγράφων. Εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε με επιτυχία

στη πληροφοριακή υποδομή του Δήμου, μηχανή αναζήτησης εγγράφων μέσω της

δωρεάν πλατφόρμας SharePoint Search 2010 Express της Microsoft. Τα στελέχη του

Δήμου Γλυφάδας, έχουν δυνατότητα αναζήτησης μόνο στα αρχεία που έχουν

δικαιώματα πρόσβασης. Η μηχανή αναζήτησης είναι προηγμένης τεχνολογίας και θυμίζει

οπτικά και λειτουργικά τις δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου, όπως

Google, Bing κλπ. Ο τρόπος λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης δίνει επιπλέον στο

χρήστη τη δυνατότητα να εξοικονομήσει χώρο βλέποντας πόσες φορές υπάρχει το ίδιο

ακριβώς αρχείο στον αποθηκευτικό του χώρο. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα

φιλτράρισματος των αποτελεσμάτων, μέσω επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης.

Τη Μοντελοποίηση Διαδικασιών. Με στόχο την αποτύπωση των τρεχουσών

διαδικασιών και μελλοντικά της βελτιστοποίησης τους, ο Δήμος Γλυφάδας

προμηθεύτηκε εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης διαδικασιών και έχει ξεκινήσει η

πιλοτική αξιοποίηση του.

Την Πληροφοριακή Υποδομή τεχνολογίας αιχμής. Το τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου

προέβη σε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών με στόχο την υψηλή διαθεσιμότητα και

ασφάλεια των συστημάτων και δεδομένων του Δήμου, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών

για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων του, την αύξηση της παραγωγικότητας τους, καθώς

και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Αξιοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές και

τεχνολογίες Ασφάλειας Δεδομένων, Cloud Computing, εφαρμογές για έξυπνα κινητά

τηλέφωνα και tablets καθώς και εκτεταμένη αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων. Στα

επόμενα κεφάλαια ακολουθεί αναλυτικότερα η περιγραφή της φιλοσοφίας και της

γενικής αρχιτεκτονικής των Πληροφοριακών Υποδομών ΤΠΕ καθώς και των Ψηφιακών

Υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο Δήμο μας.

Page 12: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 11 | Σ ε λ ί δ α

4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4.1 Κέντρο Ιδιωτικού Σύννεφου (Private Cloud)

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έκρηξη της πληροφορικής και του όγκου δεδομένων που

διακινούνται καθημερινά. Οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται διαρκώς, χρειάζονται νέες

υποδομές να υποστηρίζουν πληθώρα υπηρεσιών καθώς και μηχανισμοί διαχείρισης αυτών.

Η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία των τελευταίων χρόνων στον κλάδο της Πληροφορικής είναι

αδιαμφισβήτητα η εικονικοποίηση (virtualization) των συστημάτων. Στο πρόσφατο

παρελθόν, κάθε εξυπηρετητής (server) έτρεχε μόνο μια πλατφόρμα λογισμικού. Αυτό

οδηγούσε σε καταστάσεις, όπου οι εξυπηρετητές υπολειτουργούσαν (ενεργειακά

ασύμφοροι) ή που δε μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το φόρτο εργασίας τους (αναξιόπιστοι).

Με την εικονικοποίηση κάθε εξυπηρετητής μπορεί να τρέχει παράλληλα περισσότερα του

ενός λειτουργικού συστήματος, προσδίδοντας οφέλη οικονομιών κλίμακας, ευελιξίας και

ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης τόσο του πολίτη, όσο και των εργαζομένων του, ο

Δήμος Γλυφάδας προχώρησε στην αναβάθμιση της Πληροφοριακής του Υποδομής το

καλοκαίρι του 2012, υλοποιώντας ένα σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών

Μηχανογραφικό Κέντρο Ιδιωτικού Σύννεφου.

Για την υλοποίηση του ιδιωτικού σύννεφου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία εικονικοποίησης

Hyper-V 2008 R2 της εταιρίας Microsoft. Όλες οι εφαρμογές/υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας

φιλοξενούνται πλέον στο προαναφερθέν «σύννεφο», το οποίο στηρίζεται σε σύγχρονες

τεχνολογίες υλικού και λογισμικού.

Μέσω της εικονικοποίησης, κάθε φυσικός υπολογιστικός πόρος έγινε ενιαίος και μοιράστηκε

ταυτόχρονα σε πολλά εικονικά μηχανήματα (virtual machines). Ταυτόχρονα, έγινε καλύτερη

και ευκολότερη η διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής, ενώ και ο μηχανισμός

δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας έγινε σημαντικά πιο εύχρηστος. Πλέον υπάρχει

καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (όπως επεξεργαστική ισχύς, μνήμη, δίκτυο,

Page 13: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 12 | Σ ε λ ί δ α

αποθηκευτικός χώρος κλπ.) έναντι της παραδοσιακής προσέγγισης που στατιστικά άγγιζε το

7%-15% της πραγματικής αξιοποίησης του διαθέσιμου υλικού.

Επιπρόσθετα, οι εικονικοί εξυπηρετητές που φιλοξενούν νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου

(π.χ. βάσεις δεδομένων Οικονομικών Εφαρμογών, Citrix κλπ.) είναι σε μορφή cluster, δηλαδή

σε περίπτωση καταστροφής ή δυσλειτουργίας ενός φυσικού εξυπηρετητή, ένας δεύτερος

αναλαμβάνει αυτόματα τη φιλοξενία του, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τους τελικούς

χρήστες.

Ο Δήμος Γλυφάδας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει άμεσα νέα υποδομή, χωρίς

επιπρόσθετο κόστος, δηλαδή να δημιουργήσει νέους εικονικούς εξυπηρετητές ή σταθμούς

εργασίας για διάφορες νέες λειτουργίες του Δήμου, παραγωγικές ή σε επίπεδο δοκιμών. Μια

τέτοια λειτουργία μπορεί να είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σε πραγματικό περιβάλλον

εργασίας, απομονωμένα και χωρίς να παρεμβάλλονται στο παραγωγικό περιβάλλον

εργασίας.

Αυτή τη στιγμή το Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου έχει σε παραγωγική λειτουργία τους

ακόλουθους εικονικούς εξυπηρετητές:

Οικονομικές Εφαρμογές (Γενική Λογιστική, Οικονομική Διαχείριση κλπ.),

Μισθοδοσία / Διαχείριση Προσωπικού κλπ., σε MS-SQL Server 2008 R2

Λογισμικό Barracuda Backup για λήψη αντιγράφων ασφαλείας

Πρόγραμμα Μαρίνων

Πρόγραμμα Κοιμητηρίου

Citrix XenApp 6.5

Μηχανή Αναζήτησης SharePoint Search Express 2010

Spiceworks 7.1

Σύστημα Διαχείρισης υποδομής Wi-Fi (Unify)

Σύστημα Διαχείρισης Υποδομής, MS-System Center 2012

Υπηρεσίες καταλόγου LDAP (Active Directory 2012 R2)

Web Services Portal Δήμου Γλυφάδας

Web Services για τη Διασύνδεση για την ανταλλαγή οικονομικών στοιχείων με το

Υπουργείο Οικονομικών

Δοκιμαστικοί εξυπηρετητές όπως mirroring των οικονομικών εφαρμογών και

μισθοδοσίας για δοκιμές νέων εκδόσεων, εκπαιδεύσεις κλπ.

Page 14: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 13 | Σ ε λ ί δ α

4.2 Διαχείριση Πληροφοριακής Υποδομής

Πρωταρχικός στόχος για τη δημιουργία του Ιδιωτικού Σύννεφου ήταν η απόφαση να υπάρξει

εστίαση σε καινοτόμες υπηρεσίες, έναντι απλά της συντήρησης παλαιών συστημάτων και

τεχνολογιών. Επιδιώχθηκε ο εξορθολογισμός στις δαπάνες με ταυτόχρονη στόχευση την

άμεση και ταχύτατη απόκριση των εφαρμογών Πληροφορικής στις νέες ανάγκες μας.

Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Μηχανογράφησης του Δήμου μας εγκατέστησε και

παραμετροποίησε με επιτυχία κεντρικό σύστημα διαχείρισης της πληροφοριακής του

υποδομής, κάνοντας χρήση του Microsoft System Center 2012. Στόχος είναι τόσο η

προληπτική όσο και η κατασταλτική αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και η

κεντρικοποιημένη διαχείριση όλης της φυσικής και εικονικής πληροφοριακής υποδομής του.

Γίνεται συγκέντρωση και κεντρική διαχείριση όλων των υποδομών σε μια ενοποιημένη

πλατφόρμα, η οποία επιγραμματικά προσφέρει:

Σύστημα διαχείρισης των εικονικών μηχανών, του αποθηκευτικού χώρου και της

εικονικής δικτυακής υποδομής.

Δυνατότητα ισοκατανομής φορτίου μεταξύ των εξυπηρετητών και αυτόματη

αναβάθμιση εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος χωρίς τη διακοπή των

υπηρεσιών.

Παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των εφαρμογών και

παρακολούθηση όλων των υποδομών ως μια παρεχόμενη υπηρεσία και όχι ως

παρακολούθηση των επιμέρους υποσυστημάτων του.

Σύστημα Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (ticketing).

Σύστημα Διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων (σταθμοί εργασίας, φορητοί

υπολογιστές κλπ.)

Σύστημα διανομής εφαρμογών, ενημερώσεων και διορθώσεων (patches).

Page 15: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 14 | Σ ε λ ί δ α

4.3 Νέοι Σταθμοί Εργασίας

Κάθε προϊόν λογισμικού έχει έναν κύκλο ζωής, ο οποίος ξεκινά με την κυκλοφορία του και

λήγει όταν πλέον το προϊόν δεν υποστηρίζεται ή δεν πωλείται. Το λειτουργικό σύστημα στο

οποίο βασίζονταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι σταθμοί εργασίας του Δήμου

Γλυφάδας ήταν τα Windows XP τα οποία κυκλοφόρησαν τον Οκτώβρη του 2001. Η

υποστήριξη των Windows XP σε επίπεδο ενημερώσεων που βοηθούν στην προστασία του

υπολογιστή από επιβλαβείς ιούς, λογισμικό spyware και άλλο κακόβουλο λογισμικό έληξε

στις 8 Απριλίου του 2014.

Το Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου μερίμνησε εγκαίρως, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος

των σταθμών εργασίας να αντικατασταθεί με νεότερους, τελευταίας τεχνολογίας επώνυμους

Η/Υ, που είναι σε θέση να υποστηρίξουν σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και λογισμικά.

Συγκεκριμένα, το λειτουργικό σύστημα που βασίζονται οι 55 νέοι σταθμοί εργασίας, που

προμηθεύτηκε ο Δήμος το 2014, βασίζονται στα Windows 8.1 GR Professional 64bit.

Υπάρχουν νέας τεχνολογίας υπολογιστές που είχαν προμηθευτεί προγενέστερα, περίοδος

2011-2013, με λειτουργικό σύστημα Windows 7 GR Enterprise 64bit.

Οι παλιάς τεχνολογίας Η/Υ δοθήκαν, κατόπιν αιτήματος τους και έγκριση του Δημοτικού

Συμβουλίου, σε διάφορους φορείς του Δήμου μας, όπως ΚΑΠΗ, ΕΠΑΛ, Κοινωνικό Ιατρείο κλπ.

4.4 Εισαγωγή και αξιοποίηση μονάδων Thin Clients

Το Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου προμηθεύτηκε πιλοτικά πέντε (5) υπολογιστικές

μονάδες Thin Clients εκμεταλλευόμενος τη σύγχρονη Πληροφοριακή υποδομή του. Τα Thin

Clients είναι υπολογιστές που βασίζονται αποκλειστικά σε έναν εξυπηρετητή για να

εκπληρώσουν τις υπολογιστικές του ανάγκες. Συγκριτικά με τον παραδοσιακό τρόπο

οργάνωσης, την τοποθέτηση δηλαδή μιας πλήρους υπολογιστικής μονάδας σε κάθε σταθμό

εργασίας, μια λύση βασισμένη σε Thin Client παρουσιάζει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα

όπως μικρό κόστος, μεγάλη εργονομία λόγω του εξαιρετικά μικρό μέγεθος, φιλικά προς το

περιβάλλον με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, απλότητα κατασκευής, κεντρική διαχείριση

τους, αθόρυβη λειτουργία κλπ.

Page 16: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 15 | Σ ε λ ί δ α

4.5 Φορητότητα εφαρμογών (Citrix)

Δημιουργήθηκε κεντρική υποδομή (Citrix XenApp), για την εύκολη, γρήγορη, ασφαλή και

αξιόπιστη πρόσβαση των χρηστών, για τις περισσότερες εφαρμογές του Δήμου, που τρέχουν

πλέον στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω παραδοσιακών Η/Υ και

Thin Clients, με λειτουργικό σύστημα Windows, Linux και Mac OS Χ.

Στο σύστημα αυτό έχουν εφαρμοστεί αυστηρές Πολιτικές Ασφάλειας, με στόχο σταδιακά να

παρέχονται τα προγράμματα στον τελικό χρήστη ως υπηρεσία.

Υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης της ποιότητας της υπηρεσίας, τόσο σε επίπεδο

επικοινωνίας, όσο και εφαρμογής.

4.6 Εικονικοί σταθμοί εργασίας

Έχουν δημιουργηθεί εικονικοί σταθμοί εργασίας και γίνεται χρήση τους από διάφορα

στελέχη του Δήμου Γλυφάδας. Οι σταθμοί αυτοί φιλοξενούνται στην Πληροφοριακή

Υποδομή του Δήμου Γλυφάδας και προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:

Όλα τα δεδομένα (λειτουργικό σύστημα, προγράμματα, αρχεία) αποθηκεύονται

στους εξυπηρετητές (host) της Πληροφοριακής υποδομής, επομένως όλη η

υπολογιστική δραστηριότητα γίνεται πλέον αποκλειστικά εκεί. Η λειτουργία του

συστήματος εξαρτάται από την καλή λειτουργία του εξυπηρετητή.

Η διαθεσιμότητα τους είναι μεγάλη λόγω φιλοξενίας τους στο ιδιωτικό σύννεφο του

Μηχανογραφικού Κέντρου.

4.7 Σύστημα Διαχείρισης απογραφής και αναφοράς δικ τυακού εξοπλισμού

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί με επιτυχία στη Πληροφοριακή Υποδομή του Δήμου, η

δωρεάν εφαρμογή διαχείρισης δικτυακού εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο Spiceworks

(έκδοση 7.1). Τα στελέχη του Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου ενημερώνονται σε

πραγματικό χρόνο για την κατάσταση όλης της δικτυακής υποδομής (φυσικοί και εικονικοί

εξυπηρετητές και σταθμοί εργασίας, UPS, εκτυπωτές, switches κ.λπ.).

Page 17: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 16 | Σ ε λ ί δ α

5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην Πληροφορική σήμερα, αποτελεί η αναβάθμιση

και η μετεξέλιξη των δικτύων και των υποδομών της. Η ραγδαία ανάπτυξη της

ευρυζωνικότητας και η αυξανόμενη ζήτηση συνδυαστικών προϊόντων, δημιουργούν ανάγκες

υποδομής που θα υποστηρίζουν τη σύγκλιση διαφόρων τεχνολογιών και την παροχή

συνδυασμένων υπηρεσιών. Επιπροσθέτως για βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές

«Έξυπνες» Πόλεις προϋποτίθενται τεχνολογικά άρτιες υποδομές. Άξονες στην υλοποίηση του

στόχου αυτού αποτελεί η πρόσφατη δραστηριότητα του Δήμου Γλυφάδας στη δημιουργία

σύγχρονης δικτυακής υποδομής (ενσύρματης και ασύρματης) καθώς και στην εισαγωγή

τηλεματικών υπηρεσιών σε οργανικές υπηρεσίες του.

5.1 Διασύνδεση απομακρυσμένων κτιρίων Δήμου Γλυφάδας με Οπτική Ίνα

Απαντώντας στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του για γρήγορες και αξιόπιστες

ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και φωνής καθώς και μείωση του τηλεπικοινωνιακού

κόστους, ο Δήμος Γλυφάδας προέβη με επιτυχία στην εγκατάσταση ιδιόκτητου δικτύου

οπτικής ίνας, που συνδέει το Δημαρχείο με το κτίριο της Τεχνικής (Διαδόχου Παύλου 42), το

ανακαινισμένο παλαιό Δημαρχείο (Σ. Καράγιωργα 2 και Λ. Ποσειδώνος), το κτίριο της

Καθαριότητας (Α. Παναγούλη 3) και το οικόπεδο του Δήμου που βρίσκεται στη διασταύρωση

Π. Μπακογιάννη & Αλ. Παναγούλη (αναμονή για μελλοντική χρήση).

Ο στόχος που επιτεύχθηκε είναι η χωρίς κόστος και σε υψηλές ταχύτητες επικοινωνία του

κεντρικού Δημαρχείου με τις υπηρεσίες του, που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία,

τόσο για την ανταλλαγή δεδομένων όσο και φωνής.

5.2 Αναβάθμιση γραμμής ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το δίκτυο φωνής και δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Δήμο Γλυφάδα μέχρι πρότινος περιοριζόταν

στη ταχύτητα των 8Mbps συμμετρική. Παράλληλα όμως, οι ανάγκες για γρήγορη πρόσβαση

στο διαδίκτυο είχαν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές οργανικές υπηρεσίες του

Δήμου χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές (όπως ΔΙΑΥΓΕΙΑ, e-procurement, e-

ληξιαρχείο) για να διεκπεραιώσουν βασικές επιχειρησιακές τους διαδικασίες.

Ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και την ΚτΠ Α.Ε. που διαχειρίζεται το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

εγκατέστησε μια νέα γραμμή ΣΥΖΕΥΞΙΣ τεχνολογίας VDSL και αύξησε την ταχύτητα της στα

Page 18: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 17 | Σ ε λ ί δ α

50Mbps συμμετρική. Η αποσυμφόρηση του δικτύου και η αύξηση της ταχύτητας στο

διαδίκτυο έγιναν άμεσα αντιληπτά από όλους τους χρήστες Η/Υ του Δήμου. Να σημειωθεί

πως η τεχνολογία VDSL των 50 Mbps συμμετρική, χρησιμοποιήθηκε στο Δήμο Γλυφάδας στη

γραμμή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

5.3 Αναβάθμιση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού

Ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός αναβαθμίστηκε, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τον

αυξημένο όγκο φωνής των δεδομένων που διακινούνται καθημερινά στο τοπικό δίκτυο του

Δήμου Γλυφάδας. Επίσης έχει τη δυνατότητα να δέχεται τηλέφωνα τεχνολογίας Voice over

IP (VoIP) και Power over Ethernet (PoE).

5.4 Αναβάθμιση Τηλεφωνικού Κέντρου

Αναβαθμίστηκε το λειτουργικό σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου στην τελευταία έκδοση

του, έτσι ώστε να μπορεί να δεχθεί τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας IP. Έχοντας τη

διασύνδεση των απομακρυσμένων υπηρεσιών με οπτική ίνα, μπορούν πλέον να

εγκατασταθούν τηλεφωνικές συσκευές IP. Η επικοινωνία όλων των διασυνδεδεμένων

υπηρεσιών θα γίνεται με το Δημαρχείο χωρίς κόστος.

5.5 Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε ιδιόκτητο δίκτυο Wi-Fi

Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατοχυρώνεται

στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί

ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης.

Επίσης, στο άρθρο 94, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, έχει προστεθεί η περίπτωση 40, η οποία

δηλώνει ρητά πως «η παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο

διαδίκτυο μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή άλλους παρόχους» αποτελεί μια από τις πρόσθετες

αρμοδιότητες των Δήμων οι οποίες προστίθενται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων, στο κεφάλαιο “Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων”.

Ο Δήμος Γλυφάδας υλοποίησε με επιτυχία τη πρώτη φάση του δικτύου ελεύθερης

ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi). Έχει εγκατασταθεί ιστός και με τη χρήση τριών

sector κεραιών λειτουργεί ως κεντρικός διανομέας ασύρματης πρόσβασης στο Internet με

τοπολογία Point to Multipoint. Η εγκατάσταση αυτή συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα

του Δήμου μέσω δομημένης καλωδίωσης. Αντίστοιχη εγκατάσταση έχει γίνει και στο

Page 19: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 18 | Σ ε λ ί δ α

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας. Η κεντρική διαχείριση γίνεται μέσα από ειδικό

λογισμικό (UniFy) που έχει εγκατασταθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου.

Ο Δήμος Γλυφάδας έχει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργεί με σχετική ευκολία νέα σημεία

ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi Hotspot) στη Γλυφάδα. Οι απαιτήσεις σε κάθε σημείο είναι η

τοποθέτηση μονοκατευθυντικών κεραίων για τη δημιουργία της ζεύξης (Link) και στη

συνέχεια σε αυτές μέσω PoE Switch, η τοποθέτηση Access Points για τη δημιουργία του

Hotspot.

Τα γεωγραφικά σημεία που έχουν εγκατασταθεί τα hotspots μέχρι στιγμής καλύπτουν τις

εξής περιοχές: το Δημαρχείο της Γλυφάδας, τη Πλατεία Κατράκη, τη Πλατεία Εσπερίδων, τη

Γ’ Μαρίνα και το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας (εξωτερικός χώρος/πλατεία Νυμφών

και κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ).

Καθημερινά γίνεται χρήση από τουλάχιστον 280 χρήστες, με μέσο όρο διακίνησης

δεδομένων τα 18 GByte/ημέρα.

Η αδικαιολόγητη, κατά την άποψη μου, επιστροφή του σχετικού χρηματικού εντάλματος

αθεώρητου από την επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, δεν επέτρεψε στο Δήμο Γλυφάδας

την άμεση επέκταση της τόσο σημαντικής για τον πολίτη ασύρματης υποδομής. Παρόλα

αυτά, έχει γίνει σχετική μελέτη και πρόβλεψη για τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) νέα σημεία

πρόσβασης που καλύπτουν σημαντική γεωγραφική έκταση της Γλυφάδας.

Page 20: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 19 | Σ ε λ ί δ α

5.6 Τηλεματική

Η Τηλεματική είναι ο κλάδος της Τεχνολογίας που παντρεύει τον κόσμο της Πληροφορικής

με αυτόν της Τηλεπικοινωνίας. Οι τηλεματικές εφαρμογές κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο

σύγχρονο κόσμο αλλάζοντας ριζικά τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών.

Ο Δήμος Γλυφάδας, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού λειτουργίας του, εγκατέστησε σε είκοσι

τρία (23) οχήματα του Δήμου της Διεύθυνσης Καθαριότητας ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα

Τηλεματικής. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες οχήματος σε

πραγματικό χρόνο: εντοπισμός του οχήματος στο χάρτη, έλεγχος ταχύτητας, έλεγχος χρόνου

παραμονής σε σημείο ενδιαφέροντος, έλεγχος χρόνου on/off μηχανής, δημιουργία

δυναμικών αναφορών, προβολή ιστορικού των τελευταίων 12 μηνών, αναπαραγωγή

διαδρομών και δημιουργία γεωφράχτη. Τέλος, το σύστημα είναι επεκτάσιμο με αναλογικές

και ψηφιακές θύρες για διασύνδεση με αισθητήρες, περιφερειακά και υποσυστήματα.

Να σημειωθεί πως τα συστήματα Τηλεματικής που είχαν τοποθετηθεί σε δυο οχήματα της

Δημοτικής Αστυνομίας μετεγκαταστάθηκαν σε δυο οχήματα της Καθαριότητας χωρίς κανένα

επιπρόσθετο κόστος για το Δήμο.

Το σύστημα της Τηλεματικής στα οχήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας είναι σε φάση

επέκτασης, με την εγκατάσταση αισθητήρων ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης

καυσίμων τα οποία θα διασυνδεθούν με τους υπολογιστές οχήματος (OBU) του κάθε

οχήματος.

Στην τελική του φάση, η ηλεκτρονική διαχείριση της τηλεματικής θα μπορεί να παράγει

ειδικές αναφορές πραγματικού χρόνου κατανάλωσης καυσίμων σε λίτρα, σε σχέση με την

διανυθείσα απόσταση σε χιλιόμετρα, καθώς και τα γεμίσματα του ρεζερβουάρ του κάθε

οχήματος σε διαφορετικά πολύχρωμα διαγράμματα, πέρα των αναλυτικών αλφαριθμητικών

αναφορών.

Page 21: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 20 | Σ ε λ ί δ α

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

6.1 Ασφάλεια σταθμών εργασίας

Σε όλους τους παραγωγικούς σταθμούς εργασίας έγινε σχολαστικός έλεγχος μέσα από μια

πληθώρα εξειδικευμένων εργαλείων για ιούς και spyware και απομακρύνθηκε, όπου είχε

εντοπιστεί, ανεπιθύμητο λογισμικό.

Όλες οι εφαρμογές του Δήμου, βασικές και βοηθητικές, είναι πάντοτε ενημερωμένες στις

τελευταίες τους εκδόσεις.

Το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας ενημερώνεται αυτόματα και άμεσα μέσω

του κεντρικού συστήματος WSUS που έχει εγκατασταθεί στη πληροφοριακή υποδομή του

Δήμου, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια από ενδεχόμενες κακόβουλες ενέργειες.

6.2 Μηχανισμός αντιγράφων ασφάλειας (Backup)

Ο κίνδυνος καταστροφής ενός υποσυστήματος είναι μια υπαρκτή απειλή. Ακόμα και μικρές

δυσλειτουργίες και ατυχή γεγονότα είναι πιθανόν να έχουν σημαντική επίπτωση στην

επιχειρησιακή δραστηριότητα του Δήμου. Η διασφάλιση της επαναφοράς της

πληροφοριακής υποδομής του Δήμου, μετά από μερική ή ολική καταστροφή είναι μια

σύνθετη διαδικασία που εμπλέκει όλα τα τμήματα, τα συστήματα και τους πόρους του. Για

τους παραπάνω λόγους δημιουργήθηκε μια σύγχρονη υποδομή λήψης αντιγράφων

ασφαλείας (HP Βackup System) σε εξωτερικές κασέτες (Ultrium LTO-5).

Αντίγραφα ασφάλειας παίρνονται από τους φυσικούς και εικονικούς εξυπηρετητές, από τους

εικονικούς σταθμούς εργασίας, από τις βάσεις δεδομένων του Δήμου καθώς και από τον

κεντρικό αποθηκευτικό χώρο (SAN), όπου αποθηκεύονται τα αρχεία όλων των υπηρεσιών

του Δήμου.

Page 22: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 21 | Σ ε λ ί δ α

6.3 Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος (SAN)

Εγκαταστάθηκε σύγχρονος κεντρικός αποθηκευτικός χώρος (SAN της NetApp), όπου

αποθηκεύονται με ασφάλεια, όλα τα ευαίσθητα δεδομένα του Δήμου παρέχοντας

παράλληλα υψηλές ταχύτητες πρόσβασης. Έχοντας καλύτερο I/O, μπορεί και εξυπηρετεί

ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τόσο τις εικονικές μηχανές που φιλοξενεί, όσο και τους

χρήστες.

Μοιράζοντας δυναμικά το φορτίο σε όλες τις αποθηκευτικές συσκευές του SAN, η υλοποίηση

αυτή προσφέρει συνοπτικά: αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταχύτερη μεταφορά

των δεδομένων, κεντρική διαχείριση και βελτιωμένη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων,

μικρότερο λειτουργικό και διαχειριστικό κόστος και μεγάλη ευελιξία στην επέκταση του.

Η υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων επιτυγχάνεται σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο

καταστροφής ή δυσλειτουργίας ενός εικονικού εξυπηρετητή (Hyper-V Server), σε επίπεδο

καταστροφής ή δυσλειτουργίας σκληρού δίσκου (RAID) καθώς και σε επίπεδο διπλής

διασύνδεσης κάθε εξυπηρετητή με τον αποθηκευτικό χώρο (SAN Controllers).

6.4 Υπηρεσία Καταλόγου (Active Directory)

Η υπηρεσία καταλόγου πιστοποιεί και εξουσιοδοτεί τους χρήστες Η/Υ στο να αποκτήσουν

ασφαλή πρόσβαση στη πληροφοριακή υποδομή του Δήμου Γλυφάδας. Όταν ένας χρήστης

συνδέεται με τα προσωπικά του διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στο

δίκτυο, η υπηρεσία καταλόγου καθορίζει αν είναι απλός χρήστης ή διαχειριστής, αν μπορεί

να εγκαταστήσει προγράμματα ή όχι, σε ποιους πόρους του δικτύου μπορεί να έχει

πρόσβαση (π.χ. αρχεία, εκτυπωτές) κλπ.

Το Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου αναβάθμισε την υπηρεσία καταλόγου του (migration)

από επίπεδο Server 2000/2003 σε επίπεδο Server 2012 R2, έτσι ώστε να μπορεί να

εκμεταλλευτεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης, να είναι σε πλήρη εναρμόνιση

με τις νέες απαιτήσεις Πολιτικής Ασφάλειας καθώς επίσης και να παρέχει συμβατότητα με

τα νέα λειτουργικά συστήματα.

Page 23: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 22 | Σ ε λ ί δ α

6.5 Πολιτική Ασφάλειας

Η ασφάλεια των Δικτύων Επικοινωνιών Φωνής και Δεδομένων του Δήμου Γλυφάδας είναι

ιδιαίτερης σημασίας, τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες. Το γεγονός αυτό, επιβάλει

στο Δήμο Γλυφάδας τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αυξημένης ασφάλειας, με κύριο

στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και

διαθεσιμότητας των συστημάτων και κατ' επέκταση των δεδομένων που αυτά

επεξεργάζονται. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προστατεύονται τα παραπάνω στοιχεία

από απειλές που μπορούν να προέλθουν από διάφορες πηγές (απάτη μέσω των

υπολογιστών, ιοί, ηλεκτρονικοί εισβολείς, φυσικές καταστροφές κ.ο.κ.).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες μιας μέχρι σήμερα χαλαρής αντίληψης σε θέματα

ασφάλειας που δημιουργούσε πολλές φορές προβλήματα και δυσλειτουργίες στη

καθημερινή άσκηση καθηκόντων, το Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου σε συνεργασία με το

Εθνικό Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπόνησε

κείμενο Πολιτικής Ασφαλείας. Στη συνέχεια αυτή κοινοποιήθηκε από το Τμήμα

Μηχανογραφικού Κέντρου σε όλους τους χρήστες Η/Υ.

Βασικός σκοπός της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα

ασφάλειας πληροφοριών και η συνειδητοποίηση των προσωπικών ευθυνών που απορρέουν

από αυτά.

Page 24: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 23 | Σ ε λ ί δ α

7. ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

7.1 Portal Δήμου Γλυφάδας

Από το Μάρτιο του 2011 λειτουργεί ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Δήμου Γλυφάδας

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.glyfada.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται

για τις δραστηριότητες του Δήμου έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε μια σειρά από

γενικότερες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τη Γλυφάδα. Ένα ηλεκτρονικό Ημερολόγιο

Εκδηλώσεων συγκεντρώνει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της Γλυφάδας σε

ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον.

Η ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται και

ενημερώνεται διαρκώς. Μέσα σε τρία μόλις έτη, δημοσιεύθηκαν πάνω από 500 Δελτία

Τύπου, δεκάδες ανακοινώσεις, εμπλουτισμένα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Όλες οι

προσκλήσεις και οι αποφάσεις των οργάνων του Δήμου που αφορούν το Δημοτικό

Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αναρτώνται στην

ιστοσελίδα του Δήμου. Μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, οι δημότες έχουν τη

δυνατότητα να στέλνουν ερωτήματα, επισημάνσεις και προτάσεις για τα θέματα που τον

απασχολούν λαμβάνοντας προσωπικές απαντήσεις.

Όσον αφορά τις διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Κ.Α.Π.ΠΑ., οι

ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά. Γίνεται χρήση

των ηλεκτρονικών φορμών (τύπου Google Docs) με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται

αυτό. Στο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου που πραγματοποιήθηκε το 2013, υπήρξαν 2232 ηλεκτρονικές

συμμετοχές.

Ο Δήμος κάνει συστηματική χρήση του προγράμματος Διαύγεια και δημοσιεύει

διαγωνισμούς, προκηρύξεις κλπ.

Για τη καλύτερη οργάνωση της ιστοσελίδας του Δήμου, το τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου

παρακολουθεί την κίνηση στην Ιστοσελίδα του κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Google

Analytics.

Page 25: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 24 | Σ ε λ ί δ α

Κατά μέσο όρο, η ιστοσελίδα του Δήμου έχει 550 μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα οι οποίοι

στη πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι λόγω της χρήσης και των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης του Δήμου.

Η ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας προσφέρει προς το παρόν ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

επιπέδου 1 και 2, που καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση και διάθεση των

επίσημων φορμών σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τα εξής

τμήματα/διευθύνσεις: Ληξιαρχείο – Πολιτικοί Γάμοι, Δημοτική Αστική Κατάσταση, Άδειες

Καταστημάτων, Οικονομικές Υπηρεσίες, Τεχνικές Υπηρεσίες, Δημοτική Αστυνομία (πλέον μη

διαθέσιμο), Μαρίνες και Κοιμητήριο.

7.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες, χρησιμοποιούν το

διαδίκτυο και διαθέτουν προσωπικό αποτύπωμα σε ένα τουλάχιστον μέσο κοινωνικής

δικτύωσης. Απαντώντας στις απαιτήσεις της εποχής για άμεση ενημέρωση μέσα από

εναλλακτικά ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας, ο Δήμος Γλυφάδας έχει έντονη παρουσία

στα δημοφιλέστερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σύνολο της δραστηριότητας του Δήμου Γλυφάδας, δημοσιεύεται και ενημερώνεται

ταυτόχρονα στο Facebook και το Twitter τα οποία εμπλουτίζονται με πλούσιο φωτογραφικό

υλικό. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν τις

αναρτήσεις και να λαμβάνουν προσωποποιημένες απαντήσεις πάνω στα σχόλια /

ερωτήματα τους.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ακολουθούν την σελίδα του Δήμου Γλυφάδας

στο Facebook πάνω από 1200 χρήστες του.

Page 26: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 25 | Σ ε λ ί δ α

7.3 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ο Δήμος Γλυφάδας παρέχει ελεύθερη

πρόσβαση στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).

Το GIS είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που ενσωματώνει, αποθηκεύει, προσαρμόζει, αναλύει

και παρουσιάζει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες. Περιλαμβάνει ψηφιακά

χαρτογραφικά υπόβαθρα με Χωροταξικά-Πολεοδομικά δεδομένα, τις Τεχνικές και

Κοινωνικές Υποδομές του Δήμου Γλυφάδας καθώς και διάφορα γενικά σημεία

ενδιαφέροντος (φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων, εκπαίδευση κλπ.).

Επιπρόσθετα, μέσω ειδικής επιλογής, δίνει τη δυνατότητα σε δημότες και κατοίκους να

υποδεικνύουν προβλήματα που αφορούν τις τεχνικές, κοινωνικές, πολιτιστικές καθώς και

αθλητικές υποδομές του Δήμου. Το σύστημα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία και τα "οδηγεί"

στους αρμόδιους για την αντιμετώπισή τους. Κατά την υποβολή της αναφοράς, οι χρήστες

λαμβάνουν ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου στο κινητό τους μέσω SMS.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω οποιουδήποτε σύγχρονου φυλλομετρητή ιστού στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www.gisglyfadas.gr ενώ υπάρχει και μια ξεχωριστή υλοποίηση για

συσκευές με οθόνη αφής τύπου iPad και Android.

7.4 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση – Πρόταση 59» και

συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», ο Δήμος

Γλυφάδας υπέβαλλε πρόταση και έγινε ήδη δεκτή για 100% χρηματοδότηση, για τη δράση

«Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων».

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα αποτελέσει η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για

τη διαχείριση των προνοιακών παροχών ενός Δήμου, προς τους Δημότες του και τους

Κατοίκους του. Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενημέρωσης και

εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου Γλυφάδας, συμβάλλοντας στην ταχύτερη

διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους, όσο και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο

για τους υπαλλήλους του Δήμου, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία τους.

Page 27: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 26 | Σ ε λ ί δ α

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας οι χρήστες του συστήματος, οι οποίοι θα

είναι δημότες αλλά και υπάλληλοι των δημοτικών υπηρεσιών, θα μπορούν μέσω ενός

φιλικού περιβάλλοντος:

Να υποβάλλουν μια αίτηση για ένταξη σε υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου.

Να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια αίτηση.

Να ζητήσουν την προσκόμιση των δικαιολογητικών και να διατηρήσουν τυχόν

εκκρεμότητα.

Να θέσουν ημερολογιακή ισχύ, στην παροχή που προσφέρεται.

Να δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με οικονομικής φύσεως παροχή

και να ενημερώσουν το οικονομικό τμήμα του Δήμου.

Να δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με διάφορες

χρονοπρογραμματιζόμενες ενέργειες πρόνοιας και βοήθειας του Δήμου.

Να ελέγχουν το καθημερινό πρόγραμμα ενεργειών του Δήμου.

Να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση μιας παροχής.

Η υπηρεσία αυτή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Page 28: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 27 | Σ ε λ ί δ α

8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ TABLETS

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια θεαματική αύξηση της διείσδυσης της χρήσης του

διαδικτύου μέσα από φορητές συσκευές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2013 πωλήθηκαν πάνω

από 1 δις έξυπνα κινητά παγκοσμίως και μόνο 300 εκατομμύρια Η/Υ στο ίδιο χρονικό

διάστημα. Είναι πλέον προφανές πως οι φορητές αυτές συσκευές σταδιακά θα

αντικαταστήσουν σε σημαντικό βαθμό τους Η/Υ στη καθημερινή χρήση.

Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και τα tablets ενσωματώνουν εξελιγμένα λειτουργικά

συστήματα πάνω στα οποία η λειτουργικότητα τους επεκτείνεται με την εγκατάσταση

εφαρμογών (Applications ή Apps), μέσω των εκάστοτε ηλεκτρονικών τους καταστημάτων.

Στο Δήμο μας επικεντρωθήκαμε στις παρακάτω σύγχρονες και έξυπνες εφαρμογές οι οποίες

παρουσιάζονται σύντομα.

8.1 eAsti - Glyfada

Το e-Asti είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets με αποδέκτες τους κάτοικους

αλλά και επισκέπτες του Δήμου Γλυφάδας.

Ο χρήστης μπορεί εύκολα να αναφέρει μέσω της φορητής του συσκευής προβλήματα που

έχει παρατηρήσει μέσα στα όρια του Δήμου (φωτισμός, λακκούβες, βανδαλισμοί κ.λπ.), απλά

φωτογραφίζοντας το πρόβλημα και αποστέλλοντας με ένα άγγιγμα της οθόνης στις

υπηρεσίες του Δήμου.

Η αρμόδια υπηρεσία παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τη φωτογραφία του προβλήματος που επί

τόπου έχει τραβήξει ο χρήστης μέσω της εφαρμογής, τη σύντομη περιγραφή του

προβλήματος σε μορφή κειμένου ενώ αποστέλλεται αυτόματα και το ακριβές γεωγραφικό

σημείο της φωτογραφίας πάνω στο χάρτη μέσω του Google Maps.

Οι διαχειριστές της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα για άμεση επικοινωνία με τον πολίτη

μέσω μηνυμάτων (τεχνολογία push notifications) για να του δώσουν περεταίρω πληροφορίες

ή για να τον ενημερώσουν για την εξέλιξη του αιτήματός του.

Τέλος, μέσω της ειδικής κατηγορίας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται με

τα τελευταία νέα του Δήμου Γλυφάδας.

Page 29: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 28 | Σ ε λ ί δ α

Η έκδοση για Android διατίθεται δωρεάν για κατέβασμα από το ηλεκτρονικό κατάστημα

Google Play και αφορά κατόχους συσκευών (smartphones & tablets) με λειτουργικό σύστημα

Android 2.3.3 και άνω. Η έκδοση για Apple iOS διατίθεται δωρεάν για κατέβασμα από το

ηλεκτρονικό κατάστημα iTunes Store και αφορά κατόχους συσκευών iPhone, iPad, iPod touch

με λειτουργικό σύστημα iOS 6.0 και άνω. Η εφαρμογή διατίθεται στην Ελληνική και Αγγλική

γλώσσα.

8.2 Ηλεκτρονικός Οδηγός Πόλης

Εξειδικευμένες τουριστικές εφαρμογές διατίθενται σε πολλές πόλεις στο κόσμο οι οποίες

στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να

αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέο κοινό. Ο Δήμος

Γλυφάδας στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός εξελιγμένου ηλεκτρονικά Δήμου και θέλοντας

να στηρίξει τη τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, προδιέγραψε ένα σύγχρονο

ηλεκτρονικό οδηγό πόλης για φορητές συσκευές. Οι επιχειρηματίες της Γλυφάδας θα έχουν

τη δυνατότητα να καταχωρήσουν χωρίς κόστος την επιχείρηση στον ηλεκτρονικό οδηγό μέσα

από μια πληθώρα επιλογών.

Ενδεικτικά:

Γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση: Περιγραφή, στοιχεία επικοινωνίας, μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφικό υλικό.

Υπηρεσίες κάθε Επιχείρησης: Υποδομές, Τιμοκατάλογος κλπ.

Προσφορές: Προσφορές Επιχείρησης.

Επιπλέον, η εφαρμογή θα διαθέτει πληροφορίες ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως:

Οδηγός πόλης: Αξιοθέατα, προτάσεις διασκέδασης, εκδηλώσεις κλπ.

Σημεία Ενδιαφέροντος: ΑΤΜ, Φαρμακεία, στάσεις λεωφορείων κλπ.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία, Νοσοκομεία, Ταξί κλπ.

Στη παρούσα φάση έχει κατατεθεί και εγκριθεί η μελέτη και η αναμένεται η πραγματοποίηση

του σχετικού διαγωνισμού τον Μάιο του 2014. Η έκδοση τόσο για Android όσο και για iOS θα

είναι σύντομα διαθέσιμη μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων (Google Play,

iTunes Store) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Page 30: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 29 | Σ ε λ ί δ α

9. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Έχοντας αναπτύξει τις βασικές πληροφοριακές υποδομές μπορούμε πλέον εύκολα να

αναπτύξουμε και υλοποιήσουμε καινούργιους στόχους.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένους σημαντικούς, κατά την άποψη μου, στόχους για την

επόμενη δημαρχιακή θητεία:

Ηλεκτρονικές υπογραφές: Ο Δήμος έχει προμηθευτεί ψηφιακά κλειδιά για την ψηφιακή

υπογραφή εγγράφων και αναμένει σχετικές οδηγίες από την αρμόδια υπηρεσία του

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να

τεθούν σε παραγωγική λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί σημαντικά η

ασφαλής μετάδοση εγγράφων εντός και εκτός του Δήμου. Η γραφειοκρατία πιστεύω θα

μειωθεί, μέσω αυτής της λειτουργίας, δραματικά.

Πρωτόκολλο: Προτείνεται η ψηφιοποίηση εισερχομένων εγγράφων και η ηλεκτρονική

εισαγωγή τους στο σύστημα πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η διακίνηση των εγγράφων αυτών,

θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Σύγχρονη Κατάρτιση Προϋπολογισμού: Προτείνεται η βελτίωση του τρόπου κατάρτισης

προϋπολογισμού με κεντρική διαχείριση και δυναμική ενημέρωση. Κατάργηση της λογικής

χρήσης λογιστικών φύλλων τύπου Excel με πολλές εκδόσεις που καθιστά δύσκολο τον

εντοπισμό λαθών και την ενημέρωση αλλαγών.

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης διαγωνισμών: Ο Δήμος έχει προμηθευτεί

σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης διαγωνισμών από τις αρχές του 2014. Με το

σύστημα αυτό, το οποίο βρίσκεται σε φάση παραμετροποίησης, δημιουργείται μητρώο

προμηθευτών για τη καλύτερη ενημέρωση/συμμετοχή τους σε επερχόμενους διαγωνισμούς.

Προτείνετε η επέκταση και η καθολική αξιοποίηση του. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην

προετοιμασία, διενέργεια, διαχείριση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως προμηθειών,

με την καταγραφή και την παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης, από την φάση

της αίτησης των διαφόρων τμημάτων, μέχρι και την οριστική διεκπεραίωση τους με την

καταχώρηση των Συμβάσεων και των σχετικών παραστατικών.

Page 31: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 30 | Σ ε λ ί δ α

Ηλεκτρονικές Προμήθειες: Προτείνεται η χρήση συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Η

πιλοτική ήδη λειτουργία του έδειξε θετικά αποτελέσματα.

Επέκταση οπτικής ίνας και διασύνδεση με ΟΤΕ: Προτείνεται η διασύνδεση της οπτικής ίνας

με το Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ που βρίσκεται στην Αγ. Κωνσταντίνου 14A, έτσι ώστε ο Δήμος

Γλυφάδας να αποκτήσει πολύ μεγάλες δυνατότητες μετάδοσης φωνής και δεδομένων που

αγγίζουν ταχύτητες της τάξης των Gbps. Μεταξύ άλλων, θα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα

ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων με live streaming υψηλής

ευκρίνειας (High Definition). Επιπρόσθετα προτείνεται η επέκταση της και σε άλλα ιδιόκτητα

κτίρια του Δήμου.

Επέκταση ιδιόκτητου δικτύου Wi-Fi: Προτείνεται η περεταίρω επέκταση του ιδιόκτητου

δικτύου Wi-Fi σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.

Μοντελοποίηση Διαδικασιών: Προτείνεται η συστηματική αποτύπωση όλων των

επιχειρησιακών διαδικασιών του Δήμου Γλυφάδας και η στοχευμένη βελτίωση τους με τη

χρήση του σύγχρονου εργαλείου (Business Modelling) που διαθέτει ο Δήμος. Δημιουργία

αυτόματης τεκμηρίωσης και εγχειριδίων χρήσης για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες.

Στοχοθεσία: Προτείνεται η κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας με παροχή πληθώρας

πληροφοριών από διάφορα άλλα υποσυστήματα και παρακολούθηση της υλοποίησης του

σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια

απολογιστική δράση.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Προτείνεται η επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο

3 και 4, λαμβάνοντας όμως σοβαρά τη λειτουργία τους με υψηλή ασφάλεια, έτσι ώστε να

διασφαλίζεται η ακεραιότητα του back office του Δήμου.

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα οδηγήσει το Δήμο Γλυφάδας στην πρωτοπορία των

ΟΤΑ που θα έχουν εφαρμόσει τις περισσότερες αρχές μιας προχωρημένης Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και θα διεκδικεί με αξιώσεις τον χαρακτηρισμό μιας «Βέλτιστης Πρακτικής»

στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Page 32: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Μιχάλης Χάλαρης, Απολογισμός έργου ΤΠΕ 02/2011 – 04/2014 31 | Σ ε λ ί δ α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Προμήθεια νέου πληροφοριακού συστήματος

Αρ. Αποφ. ΟΕ 464/2011 με ΑΔΑ 45ΨΩΩ91-Β3Κ, προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 €

2. Προμήθεια συστήματος Τηλεματικής για τα οχήματα καθαριότητας

Αρ. Αποφ. ΟΕ 488/2011 με ΑΔΑ 45Ψ6Ω91-Ρ46, προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00 €

3. Ανάπτυξη λογισμικού για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας μέσω

έξυπνων κινητών τηλεφώνων (iPhone & Android)

Αρ .Αποφ. ΟΕ 379/2012 με ΑΔΑ Β4ΤΜΩ91-ΙΦΓ, προϋπολογισμού δαπάνης 12.300,00 €

4. Διασύνδεση με οπτική ίνα του Δήμου Γλυφάδας με την Τεχνική Υπηρεσία, Δημοτική Αστυνομία,

Καθαριότητα και ΟΤΕ

Αρ. Αποφ. ΟΕ 491/2012 με ΑΔΑ Β4ΣΤΩ91-50Ι, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €

5. Δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi), σε 5 πλατείες του Δήμου Γλυφάδας (Ν.

Ευρυάλης, Κατράκη, Αγίου Τρύφωνα, Καραϊσκάκη και Πλ. Εσπερίδων)

Αρ. Αποφ. ΟΕ 570/2012 με ΑΔΑ Β4ΜΛΩ91-Τ32, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €

6. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαδικασιών Δήμου Γλυφάδας

Αρ. Αποφ. ΟΕ 572/2012 με ΑΔΑ Β4ΜΛΩ91-ΨΞΤ, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €

7. Επέκταση Τηλεματικής στα οχήματα καθαριότητας (εντοπισμός θέσης)

Αρ. Αποφ. ΟΕ 355/2013 με ΑΔΑ ΒΛΩΕΩ91-ΓΧΝ, προϋπολογισμού δαπάνης 18.450,00 €

8. Προμήθεια συμπλήρωσης πληροφοριακού συστήματος Δήμου Γλυφάδας

Αρ. Αποφ. ΟΕ 556/2013 με ΑΔΑ ΒΛ11Ω91-ΕΦ3, προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 €

9. Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου κι αισθητήρων ελέγχου

λειτουργίας των οχημάτων καθαριότητας

Αρ. Αποφ. ΟΕ 651/2013 με ΑΔΑ ΒΙ65Ω91-ΤΘΣ, προϋπολογισμού δαπάνης 18.450,00 €

10. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Οδηγού πόλης του Δήμου Γλυφάδας για κινητά και tablets

Προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €