ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

of 48 /48

Embed Size (px)

description

Οι δημιουργοί του εξίτηλου πεζού λόγου και της ασπρόμαυρης εικόνας προσπάθησαν να υποστηρίξουν το μοτίβο μιας κοινής «ανάγνωσης» για τα «Πέτρινα Χριστούγεννα». Η συνειδητή επιλογή του συγκερασμού αυτών των δύο μορφών της τέχνης στάθηκε μπροστά μας και κατεύθυνε τις φωτογραφίες προς τα μαγικά λημέρια των λέξεων…

Transcript of ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 • (http://www.aggelidisgentzos.gr)

  , pi ,

  . pi pi

  pi , pi

  . pi

  ( , ).

  .

  pi pi , pi

  (www.logotexniki.com) (www.ac-cultural.com).

  pi pi , , pi 1994 pi .

  pipipi pi (2009) pi pi pi

  2011. , pi .

 • ----

  pi pi pi pi

  pipi pipi pipi pipi

 • -, pi

  ISBN: 978-618-80394-8-3

  2013

  -:

  www.facebook.com/panoskount

  pi :

  http://siascolours.blogspot.com

  :

  http://www.eftichiakanari.com

  pi-:

  http://evriam.blogspot.gr

  pi: pi

  www.facebook.com/iraklis.lampadariou

  42, 652 01,

  .: 2510 831856

  .: 6977 070729

  e-mail: [email protected]

  website: www.saitapublications.gr

  Creative Commons

  pi

  3.0

  pipi pipi pi (, pipi, pipi pi, , , pi,

  ), pi pi pipi:

  pi pi, pi . pi, pi ,

  pipi pi .

  pi cc, :

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

 • pi pi pipi

  pi .

  pi

  pi pi

  pi

  , pi pipi pi

  .

  pi pi pi

  pi .

  , pi

 • kulturkulturkulturkulturosupaosupaosupaosupa....grgrgrgr

 • . pi pi . pi pi . pi pi . pi pi

  pi pi pi pi

  pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi . . . .

 • ! pi pi ! pi pi ! pi pi ! pi pi

  pi pi . pi pi . pi pi . pi pi .

  pi , pi pi , pi pi , pi pi , pi

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi pi .pi pi .pi pi .pi pi . p.Kountouras

 • pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi

  . pi , . pi , . pi , . pi ,

  pi pi pipi . pi pi pipi . pi pi pipi . pi pi pipi . p.Kountouras

 • pi pi pi pi

  , pi , pi , pi , pi

  pi pi pi pi pi pi pi pi ,,,,

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  ....

  p.Kountouras

 • pi pi . pi pi pi . pi pi pi . pi pi pi . pi

  pi pi pi . pi pi pi . pi pi pi . pi pi pi .

 • pipipipi pipipipi pipipipi

  pipipipi pipipipi

  .... pipipipi pipipipi

  pipipipi ,,,,

  pi pi pi pi ,,,, pi pi pi pi

  pi ! pi ! pi ! pi !

  p.Kountouras

 • pi , pi , pi , pi , pi . pi . pi . pi .

  p.Kountouras

 • pi pi , Holmenkollen, pi pi pi pi , Holmenkollen, pi pi pi pi , Holmenkollen, pi pi pi pi , Holmenkollen, pi pi

  ---- , pi pi , pi pi , pi pi , pi pi ---- . . . .

 • pi pi Holmenkollen. pi pi Holmenkollen. pi pi Holmenkollen. pi pi Holmenkollen.

  pi pi . pi pi . pi pi . pi pi .

 • pi pi pi pi

  pi pi pi pi

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi. pi. pi. pi.

  p.Kountouras

 • pi pipi pi pi pipi pi pi pipi pi pi pipi pi

  . . . .

 • ; ; ; ;

 • pipi pi pipi pi pipi pi pipi pi

  , pi pi pi pi ., pi pi pi pi ., pi pi pi pi ., pi pi pi pi .

 • pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi pi: pi pi: pi pi: pi pi:

  , . , . , . , .

 • ,,,, ;;;; pipipipi,,,, pipipipi pipipipi pipipipi !!!!

  pi . pi . pi . pi . ; ; ; ;

  p.Kountouras

 • .... p.Kountouras

 • pi; pi; pi; pi;

 • pi; pi . pi; pi . pi; pi . pi; pi .

 • pi pipi pipi pipi pi!!!!

 • pipipipi

  ....

  pipipipi pipipipipipipipi

  pipi ! pipi ! pipi ! pipi !

  p.Kountouras

 • , pi, , pi, , pi, , pi, , , , ,

  pi ! pi ! pi ! pi !

 • pi . pi , pi . pi , pi . pi , pi . pi ,

  , pi . ! , pi . ! , pi . ! , pi . !

 • pi pi pi pi

  pi pi pi pi

  ; ; ; ;

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi , pi , pi , pi ,

  pi pi pi pi

  . . . .

  p.Kountouras

 • ,,,, pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi pi . pi pi . pi pi . pi pi .

  pi pipipi pi pipipi pi pipipi pi pipipi

  pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi

  pipipipi . . . .

 • pi pi pi . .pi pi pi . .pi pi pi . .pi pi pi . .

  pi , , pi . pi , , pi . pi , , pi . pi , , pi .

  . . . .

 • pi ; pi ; pi ; pi ;

  p.Kountouras

 • pipipipi !!!!

  pipipipi

  ....

  pi pi pi pi

  pipipipi

  . . . .

  p.Kountouras

 • ; ; ; ;

  . pi . . pi . . pi . . pi .

  ! ! ! !

  p.Kountouras

 • pi pi pi pi ....

  pipipipi ....

  pipipipi .... pipipipi

  . . . . . . . .

 • pi pi pi pi pi pi pi pi pipi! pipi! pipi! pipi!

  pipi , , pi pipi , , pi pipi , , pi pipi , , pi

  pi. pi pi. pi pi. pi pi. pi

  . pi pi.. pi pi.. pi pi.. pi pi.

 • ,,,, pi pi pi pi pi, pi pi, pi pi, pi pi, pi

  pipipipi pipipipi pipipipi ....

  pi .pi .pi .pi . p.Kountouras

 • pi pi pi, pi pi pi pi, pi pi pi pi, pi pi pi pi, pi!!!!

  ; ; ; ;

  pi! pi! pi! pi!

 • pi; pi; pi; pi;

  pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi

  ! ! ! !

  pi pi , .pi pi , .pi pi , .pi pi , . p.Kountouras

 • pipi pipi pipi pipi

  pi. ! pi. ! pi. ! pi. !

 • pi pi Holmenkollen pi pi Holmenkollen pi pi Holmenkollen pi pi Holmenkollen

  pi. pi pi . pi pi. pi pi . pi pi. pi pi . pi pi. pi pi . pi

  ----pi ;pi ;pi ;pi ;---- pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi

  pi. , ! pi. , ! pi. , ! pi. , !

  p.Kountouras

 • pi pi www.kulturosupa.gr

 • 4

  ... 2007

  2 Crashfest

  . 2009, The Pop Corn

  Movie Digital Wave 49 .

  E pi pi.

  corporate videos, trailer Bitter

  Dreams. 2011 pi pi My Unforgiving

  Experience Within Temptation .

  pi

  .

  pi pipi pi 7

  pi.

  Fig Leaf Media Production ,

  Music Videos (Shotgunz,

  , Crimson Rivers, Harry S, Groovies).

  pi City International 106.1Fm pipi

  . pi, free press E portal

  pi kulturosupa.gr. casting director / pi pi Box Office

  .

 • pi:

 • pi 2012 pi pi pi

  , .

  pi , pipi pi , pi

  pipi --, pi , pi

  pi pipi pi.

  pipipipi ,

  ,

  ,

  ,

  pipipipi,

  ,

  .

  pi pi !

 • ISBN:ISBN:ISBN:ISBN: 978 978 978 978----618618618618----80394803948039480394----8888----3333