Σχέδια Διδασκαλίας

84
για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ΙΔΕΕΣ

description

Καλές Πρακτικές σε διάφορα Γνωστικά Αντικείμενα

Transcript of Σχέδια Διδασκαλίας

 • 101

 • 101 E

  Microsoft

  :dm Mernyi, Vince Szab, Attila Takcs

  :

  :

  2010

 • : Jedlik Oktatsi Stdi Bt. www.jos.huH1212 Budapest, Tncsics M. u. 92 Jedlik Oktatasi Studio Bt. 2006

  , .

 • , , , . . - . -: , , 21 .

  (Partners in Learning) . Microsoft . -, .

  ,Daniel Maly

 • 101

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 : ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ( Kagan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

 • . /

  ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ,

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Webcam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

 • 101

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 // . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Minesweeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - Microsoft Equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 , RAND() . . . . . 58 - . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (..

  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 :

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ,

  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

 • . T

  ( ) . , - . . , 40-45 . , , . ( ) . - .

  , , . . - : . .

  : ( )

  . , , , . . , .

  . - , . , , , . , . .

  ( ) - .

 • 10

  101

  , . - , . -, , .

  .

  (, - , ) :

  ( , .. ) - 7 :

  ///

  , :

  , .

  : ;

 • 11

  T

  ; ;

  . : - , , . .

  , -, 3 5 . - .

  , . , (3-5 ). , .

  3-5 , ,

  - . - . , , - . .

  , - -, .

 • 1

  101

  , - .

  :

  . - -.

  3 , . , 4 , . , -, . - 6 . , .

  :

  , .

  : , - , .

  , . .

  - . /.

 • 1

  T

  : , ,

  . -

  , - (, -, , ). , , , . , (.. , , ).

  - , , .

  , -, . , , , - :

  :

  ( ) , ,

  ()

  . -

 • 1

  101

  , , , .

  , , . , .

  , .

  (, , -, ).

  (.. ).

  ; 6-10 (. ), .

  . , . . - .

  : , .

  . , .

  ,

  . : -

  , , .

 • 1

  T

  - ; (*/**/***)

  , , . , - . - - , - .

  , -

  , , -

  .

  : ( ) (

  ) ( )

  1 2 3

  ( , , , .). .

  ( ) ,

 • 1

  101

  : - .

  : ( , , ).

  : .

  : , .

  : .

  : - . , .

  . : , -

  . :

  .

  : : ;

  , ,

  / , ,

 • 1

  T

  - . ( -). ( , , , .). , . , . , , , , , .

  , . - , . , . . - . . - . -. , . , - . . , , . , - - .

  :) ) ) ( )) ) )

 • 1

  101

  - . ( ).

  :) .) .) ,

  .) ,

  .) , .) -

  (3-6 , ).

  ) . , -, . , , , , .

  ) , . . - .

  , -, - .

  . . . , . , , ( ). , , .

  . :

  )

 • 1

  T

  ) , ) ) ) ) ) ) / ) )

  , : ( -); , , , . , . . , .

  , .

  ( Kagan*) Cooperative learning ( ) Dr Spencer Kagan 1985 ( , , Kagan Publishing). . Kagan. - . Kagan .

  - : :

  .

  * Spencer Kagan . : , - , . 12 . . Kagan . , (Numbered Heads Together) (Kinesthetic Symbols), .

  S. Kagan , http://www.cyacl.org/ergkagan.htm ( ).

 • 0

  101

  : , , , - , -, .

  -. , , , , . () . , , - .

  Kagan, - .

  .

  3-6 , . , . , , , - . : . , :

  - ( ). . ( ) - . - .

  , , (.. , .).

  , - . . , .

 • 1

  T

  :

  (, )

  :

  /

  , -. ( Spencer Kagan) :

  ) : . , - - .

  ) : , . . .

  ) : , - .

  ) : . -.

  , .

  :

 • 101

  , :

  ) : . , . -. . . , - . , , - , .

  ) , , , . . .

  , . . : , . , .

  , .

  ) :

  . .

 • T

  .

  ) ( ) . .

  Kagan, .

  , . - . -. .

  . - , - . , , .

  , , .

  -. . , , . , -, .

  , .

  , - : -, .

  . - , , - , - .

  . .

 • 101

  ) ) ( )) ( , )) ( , -

  )) ) : -

  ( )) ) , :

  -.

  - , , .

  , , -.

  - . - .

  - .

 • T

  - - , - , ( ).

  -, .

  . - .

  E O A O A

  : ,

  :

  ;

  ( , )

  (, )

 • 101

  :

  ( ) : : ;

  , , ,

  ()

  ( , )

  , ,

  ,

  ,

  /

  ,

  (

  )

  ( )

  ,

 • T

  , -, , , , - . , , - .

  , - .

  - , . , , . - .

  :

  H A H A

  ,

  ,

 • 101

  :

  H I H A

  , , , , ,

  , ,

  , ,

  -,

  ,

  , , ,

  ,

  : , ,

  : , , , ,

 • T

  , , , - , .

  , , . -, . -: ;

  . - , .

  : ,

  , .

  :

  .

 • 31

  101 II.

  /

  ( )

  - 1-2 , . , , . - . - , . , , , . .

  : - Webcam: LifeCam : Live Photography ( get.live.com) : Movie Maker (- get.live.com) : PowerPoint

  , - . , . , , -. , , . , .

  , .

 • 32

  101

  - Webcam: LifeCam : Live Photography ( get.live.com) : Movie Maker (- get.live.com) : PowerPoint

  , : ( 2:00-3:00 ..). - , (.. ). , .., , -. , , , . -, , - , .

  : : Excel

  ,

  , . -, . , -

  : : PowerPoint : Expression Web ( Visual Web Developer Express, www.asp.net/vwd)

 • 33

  , , (.. , , , ). - - . , , , -. , , , , .

  : : Expression Web ( Visual Web Developer Express, www.asp.net/vwd)

  , , , . , - . , (.. , - , .). , , - , - . . .

  : : Word, Publisher : (www.kaleidoscope.gr )

  /

 • 34

  101

  . . : , , , . - , . : . .

  : : Excel

  : 1. , 2. , 3. 4. .

  , , , animation .

  : : PowerPoint : Excel

  , . . , , . , , - , .

 • 35

  : : Word, Publisher

  , . , -, , . , , .. , , , .

  : : Paint

  , Webcam

  ( , , ). , , , . -, .

  . webcamera ( ). . , , .

  , www.igme.gr

  ( , ) Paint! - , .

  : : Paint

  /

 • 36

  101

  Bing Maps (www.bing.com/maps). - . , .

  : : Paint

  , - . ! ( ) - . Paint .

  : http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/TouristikosOdigos/Periigisi/Fysi/Zoo : http://www.atticapark.com/main_gr.htm : : Paint

  PowerPoint. , ! , .

  : : PowerPoint

  Word! , , : , , , . .

 • 37

  (.. 4) . ( -) !

  : : Word, Publisher

  PowerPoint! - ! , , .

  : : PowerPoint

  ;

  3-4 . - . 8 , : , /// , , .

  : : PowerPoint

  (.. ) ! Excel ! . ; ; ; - !

  : : PowerPoint : Excel

  /

 • 38

  101

  , ( ) . .

  : : PowerPoint

  .

  , 4-6 Producer PowerPoint. , .

  : : PowerPoint : - Powerpoint

  - . ( , , , ).

  : : Excel : www.igme.gr

  , .

 • 39

  : : Word, Publisher

  ; ; ; , :

  http://www.amnh.org/education/resources/rfl/web/antarctica/seasonal.html

  : : Internet Explorer, QuickTime Player

  ( ), . . , . , , - . , -, . , , , , . , - : , -, .

  / : - , , . ( ); ( , , ), , .

  /

 • 40

  101

  , - .

  : : Internet Explorer : Word, Publisher

  . - . , - .

  http://www.hnms.gr/ ( )http://www.weather.com/http://weather.yahoo.com/http://www.bbc.co.uk/weather/http://www.cnn.com/WEATHER/

  , - , .., , . , - PowerPoint , , .

  : : Internet Explorer : PowerPoint

 • 41

  (.. ) 10 -, . . . ( , ) , . , .

  : - Webcam: LifeCam : Live Photography ( get.live.com) : Movie Maker (- get.live.com) : PowerPoint

  ( , , ). , ! , , , , . - .

  : : Live Photography ( get.live.com) : Movie Maker ( get.live.com) : PowerPoint

 • 42

  101

  (.., , ) , , . , , - . . .

  : : Excel

  : . , -. () (.. ), . , . , , , .

  : : Sound Recorder : Windows Media Player

  , , -. . - . . - , . , , .

 • 43

  : : PowerPoint

  , . . - , . , . , . , , . , , , , . , , -, , , .

  : : Word, Publisher

  () . - . . , . PowerPoint, . , . , : , , .

  : : PowerPoint : Excel

 • 44

  101

  , , . . - .

  : : Word, Publisher : PowerPoint

  - . , - . , . , . .

  -. , - . : , . , , : , . .

  : : Live Photography ( get.live.com)

 • 45

  : Movie Maker ( get.live.com) : PowerPoint

  , - , , ! , .

  : : Word, Publisher

  PowerPoint, . - , , ., .

  : : PowerPoint

  - : http://www. cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=3&storyID=107. - .

  :http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm41/4177/contents.htmhttp://library.thinkquest.org/17360/http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3099936.stm

 • 46

  101

  , , - PowerPoint .

  : : Internet Explorer : PowerPoint : Expression Web ( Visual Web Developer Express, www.asp.net/vwd) : Word, Publisher

 • 47

  /

  ( ), . - PowerPoint, . !

  : : PowerPoint

  ( ) , , . : (), (). , , ; ;, .

  : : PowerPoint (, -, ), ( -, ), 1925-1960. , .

  . ! 10 - 3 . 3 . . . .

  : : PowerPoint

  /

 • 48

  101

  , , . : , , .

  : : PowerPoint , http://www.snhell.gr

  - . . - , , !

  : : Word

  , , , .

  (1914-2004), . , . , , : . , (, , , , .., () , 1974.

 • 49

  : : Internet Explorer : PowerPoint : Word, Publisher

  //

  - . , , .

  1: , , - . , , . , , , , . , PowerPoint . ( , .) 2: : , -, , . , . , . 3: , () . , (blog) , , . , .

  : http://waxtablets.blogspot.com, http://vivliocafe.blogspot.com/

  : : Windows Live Photo gallery : Movie Maker 2 ( o get.live.com) : PowerPoint : Word

  /

 • 50

  101

  , , . . , , . - , .

  : : Word

  ! , . . ; ! , - !

  : : Publisher

  ( , , , )

  - ( ) ! , : (, ). ( ) (-///, ). (.. ). - ;

 • 51

  ( ) ( ). .

  (, , , )

  , , , , , . . , -, , . -, , , , (.. / , / , - / , / , / ...).

  : : PowerPoint

  (, , , , )

  ( ) -, ! - , , . , , ( -, , ...).

  : . ( ;), ( ;), ( ; ;). *, !

  * , (), , (), .

 • 52

  101

  ... ( )

  ., , , ( ) . : . () (, -, , .. ) . Microsoft Publisher!

  8 : , 1 1 1 1 (, ,

  ) 1 1 , : , , , : , .

  , . , . - 4 Times New Roman, 10. , , . .

  : : Publisher : FrontPage

  (, , , )

  , ! - . 8 PowerPoint! , (.. , ) . .

  : www.virtualuffizi.com/uffizi

 • 53

  : : PowerPoint

  (, , , , )

  ( ) - (.. , ). , .

  : : PowerPoint : FrontPage

  ()

  (e-mail); , - ! , , , -. , , , , : ( ), ( ), ( Word). , , ! , , , - ( ) .

  : SPTS (Microsoft SharePoint Team Services WSS (Windows SharePoint Services), - , , , , . - , . ( Office XP 2003.)

  : : Word

 • 54

  101

  Minesweeper

  Minesweeper (), - . . , .

  :

  . - , . -, , . Minesweeper . , , - .

  (.. )

  : 80 . . , . 10 , 9 . ,

  5) 4) 1,

  4) 2 3)

  2) 1

  1) 1

  3)

  1) 4,

  2) 1)

  3) 2) 1 ,

  4) 3) 2 .

 • 55

  , 80 ., 1 . ;

  , /. . - , ; . .

  : : Excel

  Office , - Word, PowerPoint, Excel. , : , , , , . , . , , - .

  : . (.. , STOP, ) . ,

  , 200%.

  animation

  . (.. y = (x - u)2 + v), 20 -. . . , (Forms).

  : : Excel

 • 56

  101

  Microsoft Equation

  . - . . . , , .

  : + 2 2___________ . ______________ 2 2 + 2 2 + 2 + 2

  . - 0 360.

  [ Excel SIN() COS()]. Excel .

  , , - . , , Excel 2 . , . -10 10 0 360. - Excel.

  , - 3 + 3. .

  : : Excel

  0 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

  1 0,017453 0,017452 0,999848 0,017455 57,28996163

  2 0,034907 0,034899 0,999391 0,034921 28,63625328

  3 0,052360 0,052336 0,998630 0,052408 19,08113669

  4 0,069813 0,069756 0,997564 0,069927 14,30066626

  5 0,087266 0,087156 0,996195 0,087489 11,4300523...

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 57

  . . , . ( , - .)

  : : PowerPoint

  . , , (.. 25 , 10 ). , .., 500 . , . .

  . ( - .)

  ( )

  Excel . : ( ). . . ( , -: , , , , .)

  -.

  : : Excel

 • 58

  101

  , , RAND() ( )

  , . 9 19. 9 19, . Excel . . ; .

  : : Excel

  ()

  ( ).

  S= S -1+

  , , , .

  ( + 1) S =

  _______ 2

  , .

  : .

 • 59

  . ; .

  , ( , - ).

  , ( ).

  url.

  , . - ; ;

  (Auto Fill) - . , .

  : . , .

  : : Excel

  () - (.. 1 ), . - ;

  : . : ./: .

 • 60

  101

  , - . :

  ) . .) , (F), (2F), , . .) . . , , [ , ()] , , - () (k) , , animation. ) o , .

  : : PowerPoint

 • 61

  . 2F, 2F F 2F, . , - .: , .

  : : PowerPoint

  -

  . , () t1. t2 . . Excel - -, - .

  (t1 = 8 sec, t2 = 60 sec, = 1 m/s2)

  .

  : -. F(), , . , -

  : : PowerPoint

 • 62

  101

  (.. )

  (.. 10 5 ). , . -, , - . .

  : : Excel

  20 m/s . . , . . .

  , - . , . , - .

  : : Excel

  , , . , - .

  - ( 1.000). ( ) ,

 • 63

  , . ( ) - . -. - , .

  : : Excel

  , - , .) .) -. animation, , . .

  ) -. , animation, . .

  ) . animation, ( , ). .

 • 64

  101

  : , -: PowerPoint

  ( 5 -). , . , . ( - ). Excel , , .

  : ( - ) .

  :

  1 1 2 2

 • 65

  : : Paint : Word PowerPoint : Excel

  . , .

  : : Paint : Word PowerPoint

  :

  , , 5C. , , - , -10C. , 5C. . , , , .

  : : Excel

  , ,

  , , .

  . - .

  .

 • 66

  101

  : : Excel

  5 , , ( ). , (.. 2, 3). . .

  : : Excel

  - . .

  . . , : 30 , 6 . , . . 10

  . , , . ( ) . , .

  - . , , , animations .

 • 67

  :http://physics.uwstout.edu/physapplets/a-city/physengl/decseries.htmhttp://www.colorado.edu/physics/2000/isotopes/radioactive_decay3.htmlhttp://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap30/Nuclear/nuc.htmhttp://www.walter-fendt.de/ph14e/decayseries.htmhttp://www.walter-fendt.de/ph14e/lawdecay.htmhttp://www.sikh-history.com/education/physics/rad.htmlhttp://www.safety.ubc.ca/rad/calc/calcframe.htmhttp://www.exploratorium.edu/snacks/radioactive_decay.htmlhttp://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/radact.html

  . , , - .

  , :

  , . ( 4,5 .)

  , .

  .

  (-, .) , , , .

  ( )

  , , - .

  : ; , - , ,

  . - , . .

  , , , -

 • 68

  101

  , . , , , , . , , : , , . , , - . ( mpeg):

  http://www.enm.bris.ac.uk/research/nonlinear/tacoma/tacoma.html http://www.enm.bris.ac.uk/research/nonlinear/tacoma/tacnarr.mpg

  http://www.walter-fendt.de/ph14e/resonance.htm - .

  , . . , , . :

  -.

  .

  - .

  . .

  -. , , , .

  , .

  , :

  http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=224( )

 • 69

  , . , ( ) , .

  -. , , - .

  . , , - . , - .

  , . , .

  .

  http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=225

  :http://www.schulphysik.de/

  , Java 1.4.

  , , : , - .

  , : . , , , :

  . . , ,

  , , -. , ( , Java 1.4.):

 • 70

  101

  http://www.walter-fendt.de/ph14e/pendulum.htm

  . - .

  http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=27

  :http://www.df.uba.ar/~dgomez/mec/links.html

  Brown

  . 45 . , , , - .

  . ( ) :

  (1773-1858) Power Point, - .

  : http://www.brianjford.com/wbbrowna.htm

  : http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=41 http://intro.chem.okstate.edu/1314F00/Laboratory/GLP.htm

  , -, .

  http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=42

  , , - .

  :1: . .2: . .

  , , - .

  :1: -

 • 71

  x 1.000. , .2: , .

  , , : .

  , . ,

  , - . , .

  : : PowerPoint

  , .

  , - , . ( , . , - , . , .)

  , . .

  . .

  :http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.html

 • 72

  101

  .

  - , . , - , , . , - . , - . - , . , . animations :

  http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/newt/newtmtn.html

  . - . . .

  : . - . , . . ;

 • 73

  *

  ; - ;

  , , - , .

  , , - . (, 3, 82-83), ( ) http://www.voros.gr/epik/ar0407.doc ( : - , . . ).

  ( http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/Thoukidides/periexomena..htm . ).

  , , .

  : : Internet Explorer : Word : PowerPoint : Excel

  /

  . , , .

  , , , , :

  http://www.ime.gr/chronos/gr/

  * , -

  (www.kaleidoscope.gr ).

 • 74

  101

  / / / . - .

  , ,

  http://www.bibalex.gov.eg/

  . , -

  .. ( http://www.snhell.gr ..) - .

  , - - , .

  : : Internet Explorer : Word : PowerPoint : Excel

  - - :

  http://www.fhw.gr/chronos/07/gr/society/index10.html

  ( ) : , , .

  : : Internet Explorer

 • 75

  : Word : PowerPoint : Excel

  ( ).

  , , ( ). , , . ,

  :http://www.it.uom.gr/project/monuments/forum.htmhttp://www.motionteam.gr/index.php?SCREEN=subject&CatID=7&SubcatID=12&SubjectID=27814&tab= ( )http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=17870

  : : Internet Explorer : Word

 • 76

  101

  *

  , - ( ). . - .

  . - ( ).

  http://www.biography.com/ http://www.infoplease.com/people.html

  , . , - ( , - ). . , , . , , .

  : : Internet Explorer : Word

  : , 2-4 , - . . ( ) , , .

  * , . (-) .

 • 77

  ( ) . .

  : ( ).

  : Sandwich, -, . ( ) , , ( ) , , ( ). Waldorf, Wellington, Stroganoff... , , . , . : , .

  : : Internet Explorer : Word

  ...

  / . . , .

  ( -;) . - .

  : , Word, - .

  : , , ( ).

 • 78

  101

  www.bbc.co.uk/history/walk/games_index.shtml

  . - . , .

  . - , . . Paint Word . .

  , , .

  : : Internet Explorer : Word, Publisher : Expression Web ( Visual Web Developer Express, www.asp.net/vwd)

  ;

  : . . , : .

  http://horoscopes.astrology.com/ http://www.horoscope.com/ http://astrology.yahoo.com/astrology/

  1 , -

 • 79

  . . ( ) . . - , ...

  2 , .

  , , . , . - , .

  3 , .

  , , - , - . , ( ). .

  : : Internet Explorer : Word ( Word , - .)

 • 80

  101

  . - ; , 300, 407, 410 942;

  , , . . , - , , . , .

  http://www.quia.com/shared/chem/ 20 . ( , , , pH) ( , , ..). , .

  : (-, , , .).

 • 81

  , Movie Maker 2. . - ( 5-10 ) - . .

  : : Movie Maker (- get.live.com)