Μαθητικές Δημιουργίες-Δράσεις | Τομέας Πληροφορικής |...

4

description

Ενημερωτικός οδηγός του τομέα Πληροφορικής που περιλαμβάνει δράσεις, δημιουργίες μαθητών και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις της σχολικής χρονιάς 2013-2014.

Transcript of Μαθητικές Δημιουργίες-Δράσεις | Τομέας Πληροφορικής |...

Page 1: Μαθητικές Δημιουργίες-Δράσεις | Τομέας Πληροφορικής | 2014
Page 2: Μαθητικές Δημιουργίες-Δράσεις | Τομέας Πληροφορικής | 2014
Page 3: Μαθητικές Δημιουργίες-Δράσεις | Τομέας Πληροφορικής | 2014
Page 4: Μαθητικές Δημιουργίες-Δράσεις | Τομέας Πληροφορικής | 2014