Τι είναι μη λεκτική επικοινωνία;

of 25 /25
Όλα τα μηνύματα εκτός από τις λέξεις, που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις (Hecht & De Vito, 1990 cited in Canfield, 2002, p. 26). Τι είναι μη λεκτική επικοινωνία;

Embed Size (px)

description

Τι είναι μη λεκτική επικοινωνία;. Όλα τα μηνύματα εκτός από τις λέξεις, που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις (Hecht & De Vito, 1990 cited in Canfield, 2002, p. 26). Σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Τι είναι μη λεκτική επικοινωνία;

 • , (Hecht & De Vito, 1990 cited in Canfield, 2002, p. 26). ;

 • (Kristen Amundson, 1993, cited in Irmsher, 1996, Mehrabian and Wiener, 1967, cited in Schyns & Mohr, 2004, Miller, 1984 cited in Gorsuch & Walker, 1994)

 • ( , , , , )

  ( )

  (Day et al., 1990)

 • : +

  , =

  , = , , , .

  (Boyd, 2000, Day et al, 1990, Gorsuch & Walker, 1994, Gousie, 1997, Moorhead & Ricky, 1995, Irmsher, Neill, 1991, 1996, Rolle, 2002, Rollman & Roach, 2000).

 • = . , ,

  =

  (Bancroft, 1995, Boyd, 2000, Hartley, 1999, McLeod, 2003, Neill, 1991, Rolle, 2002, Tauber, 1999, Wragg, 1994).

 • Hall .

  (Arias, 1996, Hartley, 1999, Irmsher, 1996).

 • . (Gorsuch & Walker, 1994, Irmsher, 1996)

 • : .

  , , , (Boyd, 2000, Day et al, 1990, Lrscher, 2002, Tauber, 1999). , , , , . (Bancroft, 1995, Kello, 2007).

 • . www.eloquential.co.uk/voice.html

 • .

  , .

 • . .

  ( , )( ) .

 • (). 100 ms (Willis and Todorov, 2006, p. 596) = Baby face= ,

 • (baby-face) .

 • , ...

  ... Cat eyesCat eyesCat eyes

 • : (Hubbard, 1994).

 • (sms, MSN). . .:

  ;:/:

 • .

  .

 • ; ;

  2: . . ( )

  (Carroll and Russell, 1996, . 205) 1: . ! ( )

 • , , , , .(Bancroft, 1995, Hartley, 1999, Irmsher, 1996, Moorhead & Ricky, 1995)

  : , .

  Business look Vs Personal look Vs no Look !

 • (2 ) . ??

 • .: ;

 • . (Akehurst, 1997) , (Akehurst, 1997, Ambady & Rosenthal, 1998, Snodgrass and Rosenthal, 1985). : (Ekman and Friesen, 1969, cited in Snodgrass and Rosenthal, 1985). , , ( ), , adaptors ( .. , ), . .

  , , () .

 • , . . , , ; . ., , . , . ,

 • !

  *Classics, folding hands and legs, primitive reactions to protecting the vital body organs.putting hands in pocket, shifting from leg to leg, humping, shrinking of the body, folded arms and crossed legs

  *It is significant for gestures to be used with openness (avoiding clenched fists) and in normal frequencies. If not, it indicates stress, weakness and lack of confidence. Excessive use of gestures can distract attention from the verbal message (Tauber, 1999, Rolle, 2002).*Activity (na vrei kati pou einai grammeno kapou): Ask one of the students to leave the room for some purpose. explain "personal space." When the unsuspecting student (Student "A") returns to the room, ask him or her to remain at the front to help with a demonstration. Say that you and the class want to observe the gestures mentioned in the first activity as he or she has a casual conversation with another student (Student "B"). At first, they will be standing a normal distance apart. As they converse, Student "B" has been asked to move closer and closer. Have the class observe discomfort on the part of Student "A," and estimate how many inches they are from one another when Student "A" finally backs away from Student "B." After explaining the exercise to Student "A," ask how he or she felt as Student "B" closed in. Have the two students demonstrate what they consider to be a comfortable space between them as they converse. Intimate Either bodily contact or between 6 and 18 inches (15 to 45 cm). Very close intimate relationshipsPersonal From 18 inches up to 48 inches (45 to 120 cm). Close friendsSocial From 4 to 12 feet (120 to 360 cm) During formal introductions or in general public situations. Public or theatrical occasions.*Your personal space is like an invisible bubble that surrounds you. If people move inside this bubble when they are talking to you, it may make you feel uncomfortable. The bubble is larger if you are talking to a stranger. The better you know the person you're talking to, the smaller the bubble may be. The bubble is usually larger for two men than for two women. The bubble may be very small for a man and a women if they are in a relationship. The bubble may be larger than normal for a man and a women who are strangers to each other. The bubble size may differ for different cultures. *Although, touch: waitresses increase of tips Handshakes activity: "When you enter the room for an interview,what is the first thing that is going to happen?"the "pumper" who shakes and shakes forever; the "crusher," who always provides apainful experience; the person with a limp handshake; and, worstof all, the person who "takes" your hand. Vonk (1994) supports that during an event, people tend to recall inferences rather than the actual behaviours.**Eyes are directly connected with brain activity. Examples from everyday life: sunglasses hide the eyes mysterious look you cannot read my mind.*Nonverbal balance which is adjusted to the familiarity between people. The proximity with strangers requires a safety level which is not to close. In the elevator this safety level brakes down so the balance is restored by turning the bodies on a direction which does not faces the other and by looking in an other direction, for the current situation, the door which is about to open.*Lie to the students: say a true and a false statement and ask them to judge. Talk about high versus low stake lies and the factor of arousal.