ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

of 34 /34
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομικών Τ Α Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Embed Size (px)

description

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομικών Τ Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Ελληνική ΤΑ στο Ευρωπαϊκό της περιβάλλον. Έσοδα της ΤΑ, ως % του ΑΕΠ, σε ΕΕ & Ελλάδα. Πηγή : Eurostat. Οι δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως % ΑΕΠ, σε ΕΕ & Ελλάδα. Πηγή : Eurostat. Συμπέρασμα!. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Page 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ράλλης ΓκέκαςΔρ. Οικονομικών

Τ Α

Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Page 2: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Η Ελληνική ΤΑ στο διεθνές & Ευρωπαϊκό της περιβάλλον.

2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους δήμους & η εξέλιξη τους.

3. Είναι οι δήμοι το μαύρο πρόβατο των δημόσιων οικονομικών της χώρας;

4. Ποια είναι η αναμενόμενη πορεία των οικονομικών της ΤΑ για τα επόμενα χρόνια;

5. Τι πρέπει να γίνει;

Page 3: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

1. Η Ελληνική ΤΑ στο Ευρωπαϊκό της περιβάλλον

Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Page 4: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Έσοδα της ΤΑ, ως % του ΑΕΠ, σε ΕΕ & Ελλάδα

Πηγή: Eurostat

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2

4

6

8

10

12

14

11.2 11.412.1

11.9 11.7 11.8 11.6

2.6 2.8 3.32.7 3.3 3.6

3.8

ΕΕΕλλάδα

Page 5: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Οι δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως % ΑΕΠ, σε ΕΕ & Ελλάδα

Πηγή: Eurostat

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2

4

6

8

10

12

14

11.3 11.612.4 12.2 11.8

11.8 11.6

2.7 2.9 3.3 2.9 3.1 3.2 3.4

ΕΕΕλλάδα

Page 6: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Συμπέρασμα!

Η Ελλάδα παραμένει από τα πιο συγκεντρωτικά

κράτη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Την περίοδο της κρίσης η απόσταση της

Ελληνικής ΤΑ από το Ευρωπαϊκό

«κεκτημένο» τείνει να αυξηθεί

Page 7: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους δήμους & η εξέλιξη τους

Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Page 8: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Η χρηματοδότηση των Κεντρικών

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σύμφωνα με το νόμο 3852/2010

(Καλλικράτης) περιλαμβάνει:

Το 21,3% των εσόδων από το

Φόρο Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών

Προσώπων

Το 12% των εσόδων του ΦΠΑ

Το 50% των εσόδων του Φόρου Ακίνητης

Περιουσίας

Page 9: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Οι ΚΑΠ αποτελούνται από επιχορηγήσεις που

χρηματοδοτούν λειτουργικές δαπάνες & από επιχορηγήσεις

που χρηματοδοτούν μικρές δημοτικές επενδύσεις,

συντηρήσεις & επισκευές (ΣΑΤΑ)

Τα 2/3 των εσόδων των ΚΑΠ χρηματοδοτούν λειτουργικές

δαπάνες ενώ το 1/3 τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΣΑΤΑ)

Page 10: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ δήμων

20092010

20112012

20132014

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

Page 11: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Η πορεία της ΣΑΤΑ 2009 - 2014

20092010

20112012

20132014

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Page 12: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Σύγκριση ΚΑΠ χωρίς μεταφερόμενες αρμοδιότητες & μισθοδοσία

Επιχορηγήσεις Μισθοδοσία0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Page 13: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Συμπέρασμα!

Οι μειώσεις που έχουν υποστεί οι

δήμοι την περίοδο 2009-2014

ξεπερνούν κάθε προηγούμενο

Οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί αγγίζουν

πλέον το σκληρό πυρήνα των ανελαστικών

δαπανών των δήμων

Page 14: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

3. Είναι οι δήμοι το “μαύρο πρόβατο” των δημόσιων οικονομικών της χώρας;

Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Page 15: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ελλείμματα - Πλεονάσματα Κεντρικής Κυβέρνησης & ΟΤΑ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-12,000

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000Ελλειμα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA95

Ισοζύγιο OTA

Page 16: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ

2.011

2012

2013

Απρ-14

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

Πηγή: ΥΠΟΙΚ

Page 17: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Χρέος & έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης,

2011 (% ΑΕΠ)

Πηγή: CEMR

Page 18: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Εάν το κεντρικό κράτος επιδείκνυε την ίδια επιμέλεια & αποτελεσματικότητα με τους

δήμους δε θα μιλούσαμε σήμερα για δημοσιονομικό

χρέος & χρηματοδοτικά κενά

Συμπέρασμα!

Page 19: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

4. Ποια είναι η αναμενόμενη πορεία των οικονομικών της ΤΑ για τα επόμενα χρόνια;

Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Page 20: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Page 21: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

(σε εκ. €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

Μείωση ΚΑΠ 10 50 0 0 0 0 60

Μείωση ΣΑΤΑ 40 110 0 0 0 0 150

Μείωση προνοιακών επιδομάτων

0 56 37 37 0 0 130

Πηγή: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Page 22: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΔΕ

Πόροι 23,7 εκ. € (89,5%) θα διατεθούν για έργα του συγχρηματοδοτούμενου

σκέλους του ΠΔΕ.

Πόροι 2,8 εκ. € (10,5%) θα διατεθούν για έργα του εθνικού

σκέλους του ΠΔΕ

Δηλαδή 700 εκ. € θα διατίθενται κάθε χρόνο για μη

συγχρηματοδοτούμενες επενδυτικές δαπάνες κάθε

είδους, των φορέων της κυβέρνησης

Πηγή: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Page 23: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Προσωπικό

Ο εκτιμώμενος αριθμός προσλήψεων για τους ΟΤΑ Α΄

βαθμού (πλην εποπτευόμενων Ν.Π.) για τα έτη 2014 - 2015 βασίστηκε στον κανόνα 1 : 10 & θα

πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού

προσωπικού μόνο ΠΕ &ΤΕ

Από το 2017 οι αποχωρήσεις - προσλήψεις θα είναι στην

αναλογία 1: 1

Πηγή: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Page 24: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Έλεγχοι

Στην πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται ότι τα μέτρα

που έχουν εφαρμοστεί για τον έλεγχο των προϋπολογισμών

της γενικής κυβέρνησης (Παρατηρητήριο Οικονομικής

Αυτοτέλειας ΟΤΑ), αποτελούν την πρώτη φάση και

αναμένεται από τον Οκτώβριο του 2014 δεύτερη φάση

μέτρων με «δομικές συγκριτικές αξιολογήσεις» και

ευθυγράμμιση με διεθνείς καλές πρακτικές

Page 25: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΣΠΑΟι απαιτήσεις του νέου

προγράμματος είναι πολύ μεγαλύτερες, από το τρέχον

ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του είναι μειωμένος.

Βασικό χαρακτηριστικό του, ακόμα & στα χρηματοδοτικά εργαλεία

που προορίζονται για δήμους, ο έντονος ανταγωνιστικός τους

χαρακτήρας.

Page 26: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Συμπέρασμα!

Τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται να αλλάξει προς το

καλύτερο η κατάσταση

Ως βασική χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις αναδεικνύεται το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο όμως έχει ιδιαίτερες διαχειριστικές,

τεχνικές & επιστημονικές απαιτήσεις

Page 27: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

5. Τι πρέπει να γίνει;

Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014

Page 28: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Το πρόβλημα της επόμενης δημοτικής

περιόδου είναι ότι με λιγότερους πόρους

(ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς) θα πρέπει

να καλυφθεί μεγαλύτερη ζήτηση δημοτικών

υπηρεσιών (κυρίως κοινωνικών και

αναπτυξιακών)

Page 29: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Οριζόντιες παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο από την ΚΕΔΕ

Διορθωτικές παρεμβάσεις σε

κάθε δήμο χωριστά

Page 30: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Η ΚΕΔΕ έχει προτείνει να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διοικητικού

εκσυγχρονισμού των δήμων, θα περιλαμβάνει:

Απλούστευση & προτυποποίηση

διαδικασιών λειτουργίας Δήμων

Σύνταξη προδιαγραφών αναγκαίων πληροφοριακών

συστημάτων για την αυτοματοποίηση των

διαδικασιών λειτουργίας

Πιλοτικές Εφαρμογές / Σχέδιο Μετάβασης από το υπάρχον στο νέο μοντέλο

λειτουργίας

Η υποστήριξη ΟΤΑ μέσω εξειδικευμένων συμβούλων

Οργάνωσης & εταιριών Πληροφορικής

Επιμόρφωση προσωπικού των ΟΤΑ στην εφαρμογή

των νέων μοντέλων λειτουργίας

Δικτύωση / Υποστήριξη / Ενημέρωση /

Ευαισθητοποίηση Ανθρώπινου δυναμικού Δήμων & Περιφερειών

(πολιτικού & υπηρεσιακού προσωπικού)

Page 31: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Σε κάθε δήμο χωριστά θα πρέπει:

Να αναζητηθούν & αξιοποιηθούν

συμπληρωματικές πηγές εσόδων

(ακίνητη περιουσία, τοπικά συγκριτικά

πλεονεκτήματα κλπ)

Να εντοπιστούν εναλλακτικά

χρηματοδοτικά μέσα (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Πράσινο

Ταμείο κλπ)

Να διερευνηθούν δυνατότητες

συμμετοχής σε κοινοτικές

πρωτοβουλίες ή χρηματοδοτικά

προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ (Erasmus,

Orizon, Interreg κλπ)

Για την επιτυχία όλων αυτών απαραίτητη

είναι η αξιοποίηση και αναδιάταξη υπηρεσιών

και πόρων

Page 32: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Συμπέρασμα!

Οι δήμοι σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να επιδιώξουν το

μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη

μικρότερη δυνατή δαπάνη

Page 33: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Το πλεόνασμα της ΤΑ είναι κοινωνικό

πλεόνασμα και δεν πρέπει να διοχετεύεται

στη «μαύρη τρύπα» του χρέους

Page 34: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ευχαριστώ για την προσοχή

σας